Kirki Telemetry Statistics

Monthly statistics - PHP Versions.

RAW DATA

{"2019-02":{"7.0":1595,"2.0":2229,"7.3":675,"7.2.15":901,"7.2.15-0ubuntu0.18.04.1":25,"7.1.26":701,"5.6":2315,"7.2":2669,"7.0.32":254,"7.1":1179,"7.2.7":19,"7.2.13":242,"7.0.33":1594,"7.0.31":43,"7.3.0":45,"5.4":337,"7.2.14":328,"7.1.21":58,"7.2.10":30,"5.5":206,"7.0.22":2,"7.0.32-1~dotdeb+8.1":36,"7.2.6":10,"7.1.24":27,"7.2.10-0ubuntu0.18.04.1":31,"7.1.23-nmm1":21,"7.2.14-he.2":13,"7.0.25":46,"7.0.24":4,"7.2.5":15,"7.2.3":9,"7.1.25":60,"7.3.2":126,"7.0.33-0+deb9u1":10,"7.1.14":135,"7.1.13":19,"7.3.1":23,"7.0.32-0ubuntu0.16.04.1":4,"7.0.27":10,"7.2.14-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.1":13,"7.2.0":6,"7.2.11":25,"7.2.12":13,"7.1.3":8,"7.2.15-1+0~20190209065041.16+jessie~1.gbp3ad8c0":14,"7.0.30":24,"7.2.14-2+bionic":1,"7.2.1":8,"7.1.11":8,"7.0.29":6,"7.1.22":21,"5.3":115,"7.2.14-1+0~20190113100657.14+jessie~1.gbpd83c69":13,"7.1.5":14,"7.0.33-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.0.30-1+0~20180505045735.18+stretch~1.gbpcfecb9":2,"7.1.26-1+0~20190113101856.12+jessie~1.gbp7077bb":3,"7.1.10":3,"7.2.13-nmm1":4,"7.1.19":10,"7.2.14-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.0-dev":1,"7.0.33-1+0~20181208203126.8+stretch~1.gbp2ff763":3,"7.2.15-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.32-nmm1":5,"7.0.18-0ubuntu0.16.04.1":2,"7.1.8":9,"7.0.14":4,"7.0.6":2,"7.1.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.15-1+0~20190209065123.16+stretch~1.gbp3ad8c0":2,"7.0.9":1,"7.0.31-1+0~20180725100316.2+stretch~1.gbp8e8a8b":1,"7.1.26-2+bionic":1,"7.0.15":2,"7.2.8RC1":1,"7.0.18":4,"7.0.21":7,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.8":2,"7.2.9":5,"7.2.13-1+0~20181207100540.13+stretch~1.gbpf57305":1,"7.1.16":4,"7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69":8,"7.2.4-1+0~20180405085422.20+stretch~1.gbpbff9f0":1,"7.2.7-1+0~20180622080852.23+jessie~1.gbpfd8e2e":7,"7.1.17":2,"7.0.13":1,"7.0.17":2,"7.1.23":13,"7.0.20":2,"7.1.12":2,"7.0.23":2,"7.2.4":14,"7.1.26-1+0~20190113101810.12+stretch~1.gbp7077bb":5,"7.0.33-1+0~20181208203043.8+jessie~1.gbp2ff763":3,"7.1.9":2,"7.3.1-nmm1":4,"7.0.28":5,"7.2.1-dev":1,"7.0.30-0ubuntu0.16.04.1":2,"7.0.26-1+mh1":3,"7.2.2":1,"7.0.24-1~dotdeb+8.1":1,"7.2.15-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.1.26-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.1.2":3,"7.2.11-3+bionic":5,"7.1.15":2,"7.1.25-1+0~20181207224650.11+stretch~1.gbpf65b84":1,"7.0.30-0+deb9u1":2,"7.1.0-dev":1,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.0.0":2,"7.0.26":1,"7.0.27-0+deb9u1":1,"7.0.10":1,"7.1.7":1,"7.2.14-nmm1":1,"7.3.2-3+0~20190208150725.31+stretch~1.gbp0912bd":3,"7.0.16":3,"7.0.28-0ubuntu0.16.04.1":2,"7.0.33-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.18":1,"7.0.19":3,"7.1.12-2+0~20171207160754.12+jessie~1.gbp5c91f3":1,"7.2.15-1+bionic":1,"7.3.2-3":2,"7.0.22-1~dotdeb+8.1":1,"7.1.6":1,"7.0.11":1},"2019-03":{"7.0.33":5932,"5.6":4663,"7.0":3541,"7.1":2747,"2.0":4705,"7.2.15":1094,"7.1.26":753,"7.2":6041,"7.2.13":574,"7.0.22-0ubuntu0.16.04.1":1,"7.1.14":279,"7.3.1":27,"7.2.10-0ubuntu0.18.04.1":42,"7.2.14":500,"7.2.11-3+bionic":17,"7.2.1":24,"5.4":519,"5.3":151,"7.0.32":636,"7.1.24":50,"7.0.31":70,"7.3":1617,"7.1.25":116,"7.3.0":104,"5.5":366,"7.1.23-nmm1":54,"7.3.2":166,"7.0.33-0+deb9u1":9,"7.0.3":1,"7.3.1-nmm1":4,"7.0.30":32,"7.1.5":36,"7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69":4,"7.1.21":133,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.1":11,"7.2.15-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.2.14-he.2":13,"7.1.19":25,"7.2.3":17,"7.0.32-1~dotdeb+8.1":96,"7.2.12":30,"7.2.10":46,"7.0.25":101,"7.2.5":31,"7.0.16":7,"7.2.14-1+0~20190113100657.14+jessie~1.gbpd83c69":26,"7.2.15-0ubuntu0.18.04.1":63,"7.1.26-he.2":1,"7.1.3":25,"7.0.27":20,"7.2.7":27,"7.2.11":52,"7.0.18-0ubuntu0.16.04.1":3,"7.1.2":3,"7.0.17":1,"7.2.4":18,"7.2.13-nmm1":15,"7.0.32-nmm1":15,"7.0.18":6,"7.2.7-1+0~20180622080852.23+jessie~1.gbpfd8e2e":19,"7.1.10":7,"7.2.8":4,"7.0.9":11,"7.1.26-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":10,"7.2.15-1+0~20190209065041.16+jessie~1.gbp3ad8c0":14,"7.1.26-1+0~20190113101856.12+jessie~1.gbp7077bb":9,"7.2.15-1+bionic":12,"7.1.26-2+0~20190216175258.13+jessie~1.gbpc20626":8,"7.1.22":23,"7.3.2-3+0~20190208150725.31+stretch~1.gbp0912bd":3,"7.1.4":3,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.8":22,"7.2.5-1+0~20180505050007.21+jessie~1.gbpca2fa6":1,"7.2.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-1+0~20181208203043.8+jessie~1.gbp2ff763":4,"7.2.9":11,"7.2.15-pl0-zoneos":2,"7.0.30-0+deb9u1":1,"7.1.13":26,"7.1.23":20,"7.0.28":9,"7.2.0":16,"7.0.4":2,"7.0.21":19,"7.0.23":3,"7.1.20":1,"7.1.16":5,"7.2.6":27,"7.0.33-1+0~20181208203126.8+stretch~1.gbp2ff763":3,"7.0.24":5,"7.2.15-1+0~20190209065123.16+stretch~1.gbp3ad8c0":12,"7.0.29":19,"7.0.8":1,"7.0.33-0+deb9u2":2,"7.1.26-2+0~20190216175340.13+stretch~1.gbpc20626":6,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":2,"7.0.12":1,"7.0.33-mh1":2,"7.1.11":10,"7.0.14":4,"7.3.3":251,"7.2.9-1+0~20180910100423.5+jessie~1.gbpdaac35":2,"7.0.19-1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.2":35,"7.1.0":4,"7.0.26":2,"7.2.16":1508,"7.1.7":5,"7.1.12":2,"7.2.2":4,"7.1.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.2-nmm1":4,"7.2.15-nfsn1":1,"7.1.6":4,"7.1.27":1032,"7.1.26-1+0~20190113101810.12+stretch~1.gbp7077bb":6,"7.0.13":2,"7.0.6":2,"7.3.3-1+0~20190307202245.32+stretch~1.gbp32ebb2":12,"7.0.30-0ubuntu0.16.04.1":2,"7.1.15":4,"7.2.16-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.0.12-kon":1,"7.2.1-0.debian.0":1,"7.0.10":3,"7.1.17":6,"7.3.3-1+0~20190307202334.32+buster~1.gbp32ebb2":1,"7.0.27-1+0~20180114070440.15+jessie~1.gbp3bc0e2":1,"7.1.1":4,"7.2.16-1+0~20190307202206.17+jessie~1.gbpa7be82":28,"7.2.16-1+0~20190307202415.17+stretch~1.gbpa7be82":9,"7.0.32-0ubuntu0.16.04.1":3,"7.0.7":1,"7.2.16-1+bionic":4,"7.2.15-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-1":4,"7.0.33-0+deb9u3":20,"7.3.3-nmm1":6,"7.2.16-pl0-zoneos":5,"7.0.33-5+0~20190309015553.9+stretch~1.gbp4c6517":5,"7.3.0RC1":3,"7.1.27-1+0~20190307202251.14+jessie~1.gbp7163d5":2,"7.2.16-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.16-he.0":17,"7.3.3-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.2-1+bionic":1,"7.0.22":4,"7.0.33-5+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.2.0-dev":1,"7.0.20":4,"7.2.14-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.31-1+0~20180725100316.2+stretch~1.gbp8e8a8b":1,"7.0.15":3,"7.2.8RC1":1,"7.2.4-1+0~20180405085422.20+stretch~1.gbpbff9f0":1,"7.1.9":5,"7.0.19":3,"7.0.33-5+0~20190309014446.9+jessie~1.gbp4c6517":2,"7.2.1-dev":1,"7.0.33-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+2+will+reach+end+of+life+in+april+2019":1,"7.0.24-1~dotdeb+8.1":1,"7.2.16-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.14-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.16-dev":3,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.31-1+0~20180910100432.3+jessie~1.gbp90e89d":1,"7.3.2-3+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.3.3-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.3":4,"7.0.33-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.25-1+0~20181207224650.11+stretch~1.gbpf65b84":1,"7.2.17RC1":1,"7.2.15-0ubuntu0.18.04.2":6,"7.1.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.27-0+deb9u1":1,"7.0.33-5+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.30-1+0~20180505045735.18+stretch~1.gbpcfecb9":1,"7.1.12-2+0~20171207160754.12+jessie~1.gbp5c91f3":1,"7.1.27-1+0~20190307202204.14+stretch~1.gbp7163d5":1,"7.0.0":2,"7.3.0RC2":1,"7.3.1-1+0~20190113101844.25+jessie~1.gbp15aaa9":1,"7.1.27-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.11":2,"7.1.27-he.0":1},"2019-04":{"7.2.12":23,"7.2":7106,"7.2.15":184,"7.0.33":3893,"2.0":5550,"7.1.27":937,"7.2.13":590,"7.1.14":390,"7.0":3848,"7.3":2251,"7.1":3124,"7.0.33-0+deb9u3":34,"7.2.16":1853,"5.6":6965,"7.1.5":44,"7.1.26":208,"5.4":337,"7.3.2":51,"5.5":390,"7.0.32":699,"7.1.26-1+0~20190113101856.12+jessie~1.gbp7077bb":5,"7.1.23":23,"7.3.3":176,"7.2.11-3+bionic":12,"7.2.14":190,"7.0.9":9,"7.1.18":1,"7.3.0":122,"7.2.15-0ubuntu0.18.04.2":76,"7.2.14-1+0~20190113100657.14+jessie~1.gbpd83c69":38,"7.0.27":27,"7.0.32-1~dotdeb+8.1":120,"5.3":156,"7.0.30":35,"7.0.25":119,"7.1.2":5,"7.1.24":44,"7.0.31":69,"7.3.3-nmm1":17,"7.2.4":15,"7.2.16-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":6,"7.0.17":5,"7.2.13-nmm1":16,"7.1.8":10,"7.1.26-1+0~20190113101810.12+stretch~1.gbp7077bb":7,"7.1.26-2+0~20190216175258.13+jessie~1.gbpc20626":1,"7.2.8":9,"7.0.32-nmm1":20,"7.0.14":8,"7.1.1":6,"7.0.18":6,"7.1.25":99,"7.2.5":16,"7.1.13":31,"7.0.30-0+deb9u1":2,"7.2.7-1+0~20180622080852.23+jessie~1.gbpfd8e2e":24,"7.3.3-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.3":46,"7.0.22-1~dotdeb+8.1":1,"7.2.10":53,"7.1.21":146,"7.0.16":8,"7.3.2-3+0~20190208150725.31+stretch~1.gbp0912bd":1,"7.2.11":39,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.2":5,"7.1.15":5,"7.1.23-nmm1":60,"7.3.1-1+0~20190113101844.25+jessie~1.gbp15aaa9":12,"7.1.7":5,"7.0.33-0+deb9u1":6,"7.1.27-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.2.16-dev":2,"7.2.6":20,"7.2.16-1+0~20190307202206.17+jessie~1.gbpa7be82":38,"7.2.16-he.0":30,"7.2.1":20,"7.3.1":36,"7.2.7":18,"7.2.15-1+bionic":4,"7.1.22":32,"7.0.31-SvetHostingu.cz":1,"7.1.4":6,"7.2.10-0ubuntu0.18.04.1":43,"7.1.3":23,"7.0.33-5+0~20190309015553.9+stretch~1.gbp4c6517":10,"7.2.5-1+0~20180505050007.21+jessie~1.gbpca2fa6":1,"7.2.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.17":1930,"7.2.15-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.2.3":13,"7.0.21":21,"7.3.4":352,"7.1.11":18,"7.1.19":19,"7.0.23":2,"7.0.4":1,"7.2.0":13,"7.3.3-1+0~20190307202245.32+stretch~1.gbp32ebb2":9,"7.1.16":6,"7.1.20":2,"7.0.32-0ubuntu0.16.04.1":6,"7.2.16-1+0~20190307202415.17+stretch~1.gbpa7be82":22,"7.3.0RC2":2,"7.0.24":5,"7.2.15-1+0~20190209065123.16+stretch~1.gbp3ad8c0":1,"7.2.9":9,"7.0.29":26,"7.0.8":1,"7.1.18-1+0~20180611145758.18+jessie~1.gbp2b32f6":1,"7.1.10":6,"7.2.15-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.18-0ubuntu0.16.04.1":3,"7.0.12":1,"7.0.33-1+0~20181208203126.8+stretch~1.gbp2ff763":1,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":2,"7.1.26-mh1":1,"7.1.28":1301,"7.2.16-pl1-zoneos":6,"7.0.33-2":2,"7.0.19-1":1,"7.2.14-2+bionic":1,"7.1.0":1,"7.0.26":2,"7.2.16-2+bionic":3,"7.2.2":4,"7.2.0-dev":2,"7.1.26-2+0~20190216175340.13+stretch~1.gbpc20626":4,"7.1.6":5,"7.1.27-1+0~20190307202204.14+stretch~1.gbp7163d5":6,"7.0.28":4,"7.0.33-0+deb9u2":1,"7.2.16-nfsn1":1,"7.1.17":6,"7.1.13RC1":1,"7.3.3-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.9":4,"7.0.19":2,"7.2.5-1+0~20180505045740.21+stretch~1.gbpca2fa6":2,"7.0.7":3,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4+webhost":1,"7.1.16-1+b1":2,"7.0.30-0ubuntu0.16.04.1":3,"7.1.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.12-kon":1,"7.0.10":4,"7.2.1-0.debian.0":1,"7.1.0-dev":2,"7.0.33-5+0~20190309014446.9+jessie~1.gbp4c6517":2,"7.0.20":4,"7.0.33-1+0~20181208203043.8+jessie~1.gbp2ff763":3,"7.2.15-0ubuntu0.18.10.2":1,"7.2.16-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.1.27-1+0~20190307202251.14+jessie~1.gbp7163d5":7,"7.3.2RC1":1,"7.2.1-dev":2,"7.2.17-1+bionic":1,"7.0.6":3,"7.2.9-1+0~20180910100423.5+jessie~1.gbpdaac35":1,"7.2.17-1+0~20190412070953.20+jessie~1.gbp23a36d":19,"7.2.16-1+bionic":1,"7.1.28-1+0~20190412071042.17+jessie~1.gbpbe9b36":1,"7.0.22":3,"7.0.33-5+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.33-6+0~20190412071436.12+stretch~1.gbp26747c":3,"7.2.14-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.17-1+0~20190410151005.18+stretch~1.gbp23a36d":2,"7.3.0RC1":2,"7.0.31-1+0~20180725100316.2+stretch~1.gbp8e8a8b":1,"7.0.15":3,"7.2.8RC1":1,"7.1.27-he.0":3,"7.2.4-1+0~20180405085422.20+stretch~1.gbpbff9f0":1,"7.1.20-1+0~20180910100430.3+jessie~1.gbp17c613":1,"7.0.33-6+0~20190412071042.12+jessie~1.gbp26747c":2,"7.1.12":1,"7.3.4-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+3":2,"7.1.28-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.2.11-2+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.32-4+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+2+will+reach+end+of+life+in+april+2019":1,"7.0.5":1,"7.0.24-1~dotdeb+8.1":1,"7.2.16-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+3":2,"7.3.4-1+0~20190412071350.37+stretch~1.gbpabc171":9,"7.1.28-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+3":4,"7.2.14-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.4":7,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-5+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.3.4-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+3":2,"7.2.17-0ubuntu0.18.04.1":23,"7.2.18RC1":1,"7.0.33-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.27-0+deb9u1":1,"7.2.17-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+3":3,"7.1.25-1+0~20181207224650.11+stretch~1.gbpf65b84":1,"7.2.17-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.0.30-1+0~20180505045735.18+stretch~1.gbpcfecb9":1,"7.1.12-2+0~20171207160754.12+jessie~1.gbp5c91f3":1,"7.0.3":1,"7.0.0":1,"7.1.20-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-6+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.3.3-1+0~20190307202445.32+jessie~1.gbp32ebb2":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.11":1,"7.0.33-mh1":1},"2019-05":{"7.2.17":2151,"7.3":3270,"7.2":9531,"7.1":4246,"7.0.33":4441,"7.1.28":1050,"5.6":13881,"7.0":4468,"7.0.30":45,"7.3.2":38,"7.1.14":518,"2.0":12529,"7.2.13":1008,"5.4":498,"7.2.12":24,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.4":58,"7.1.13":45,"7.2.16":2368,"7.0.32":828,"7.0.25":159,"7.1.27":97,"7.2.14":151,"7.1.5":61,"5.5":1794,"7.0.18-0ubuntu0.16.04.1":3,"7.0.33-0+deb9u3":41,"7.1.25":66,"7.1.23":28,"7.2.11-3+bionic":7,"7.3.3":90,"7.3.0":125,"7.3.4":263,"7.0.31":75,"7.1.26":176,"7.0.32-1~dotdeb+8.1":159,"7.2.6":25,"7.2.17-0ubuntu0.18.04.1":166,"7.2.16-he.0":7,"7.1.11":20,"7.1.22":38,"7.2.14-1+0~20190113100657.14+jessie~1.gbpd83c69":35,"7.1.26-1+0~20190113101856.12+jessie~1.gbp7077bb":9,"7.1.24":47,"7.2.10-0ubuntu0.18.04.1":17,"7.2.4":19,"7.2.17-1+0~20190412070953.20+jessie~1.gbp23a36d":8,"7.3.3-nmm1":28,"7.2.13-nmm1":20,"7.1.21":156,"7.1.26-1+0~20190113101810.12+stretch~1.gbp7077bb":10,"7.2.15":90,"5.3":445,"7.1.19":23,"7.2.7-1+0~20180622080852.23+jessie~1.gbpfd8e2e":30,"7.1.8":21,"7.0.32-nmm1":30,"7.0.18":5,"7.1.4":17,"7.0.27":22,"7.0.29":22,"7.2.11":51,"7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69":2,"7.1.15":150,"7.0.30-0ubuntu0.16.04.1":3,"7.1.23-nmm1":90,"7.3.1":41,"7.0.22-1~dotdeb+8.1":1,"7.3.1-1+0~20190113101844.25+jessie~1.gbp15aaa9":23,"7.3.3-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.7":3,"7.0.17":6,"7.1.28-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+3":3,"7.1.3":35,"7.2.16-1+0~20190307202206.17+jessie~1.gbpa7be82":30,"7.0.21":29,"7.2.18":3409,"7.2.10":23,"7.2.7":16,"7.2.15-1+bionic":3,"7.2.9-1+0~20180910100423.5+jessie~1.gbpdaac35":5,"7.2.9":11,"7.0.33-SvetHostingu.cz":1,"7.2.1":29,"7.2.3":13,"7.0.14":3,"7.0.33-0+deb9u1":5,"7.2.5-1+0~20180505050007.21+jessie~1.gbpca2fa6":1,"7.0.27-0+deb9u1":2,"7.2.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":7,"7.2.15-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.0.33-1+bionic":1,"7.0.30-0+deb9u1":1,"7.0.19-1":3,"7.0.33-7+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.0.23":5,"7.0.4":1,"7.1.16":7,"7.3.3-1+0~20190307202245.32+stretch~1.gbp32ebb2":4,"7.1.20":2,"7.0.28":6,"7.1.29":1879,"7.0.32-0ubuntu0.16.04.1":4,"7.0.16":11,"7.2.16-1+0~20190307202415.17+stretch~1.gbpa7be82":18,"7.0.33-6+0~20190412071436.12+stretch~1.gbp26747c":2,"7.1.26-2+0~20190216175340.13+stretch~1.gbpc20626":9,"7.2.0":13,"7.2.15-1+0~20190209065123.16+stretch~1.gbp3ad8c0":1,"7.3.2-3+0~20190208150725.31+stretch~1.gbp0912bd":4,"7.0.24":6,"7.2.17-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.2.17-4+bionic":2,"7.2.16-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.8":1,"7.0.33-5+0~20190309015553.9+stretch~1.gbp4c6517":3,"7.2.11-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.12":2,"7.1.26-mh1":1,"7.2.17-1+0~20190412071344.20+stretch~1.gbp23a36d":1,"7.3.5":653,"7.0.33-1+0~20181208203126.8+stretch~1.gbp2ff763":1,"7.2.8":5,"7.3.4-1+0~20190412071350.37+stretch~1.gbpabc171":3,"7.2.18-pl0-zoneos":8,"7.3.4-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.0.33-2":1,"7.1.0":1,"7.2.16-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.26":2,"7.2.5":11,"7.2.2":5,"7.3.5-1+0~20190503093827.38+stretch~1.gbp60a41b":14,"7.2.0-dev":4,"7.2.17-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+3":3,"7.1.28-nfsn1":1,"7.1.6":3,"7.1.10":9,"7.0.33-7+0~20190503101027.13+stretch~1.gbp26f991":12,"7.1.27-1+0~20190307202204.14+stretch~1.gbp7163d5":7,"7.3.3-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.3":5,"7.3.3-1+0~20190307202445.32+jessie~1.gbp32ebb2":4,"7.1.13RC1":1,"7.2.17-nfsn1":1,"7.1.26-2+bionic":2,"7.3.5-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.3.4-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+3":5,"7.2.18-1+0~20190503101725.21+jessie~1.gbp101320":38,"7.2.18-he.0":25,"7.0.19":1,"7.2.18-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":8,"7.2.5-1+0~20180505045740.21+stretch~1.gbpca2fa6":2,"7.0.7":1,"7.1.29-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":8,"7.1.17":13,"7.1.1":4,"7.0.9":12,"7.0.12-kon":1,"7.0.33-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.5-1+0~20190503093914.38+buster~1.gbp60a41b":1,"7.0.10":6,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4+webhost":1,"7.2.1-0.debian.0":1,"7.1.0-dev":2,"7.0.20":10,"7.0.33-5+0~20190309014446.9+jessie~1.gbp4c6517":1,"7.2.18-1+bionic":2,"7.3.4-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.1.2":3,"7.3.5-1+bionic":2,"7.2.17-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.2.15-0ubuntu0.18.04.2":1,"7.0.4-7ubuntu2":3,"7.3.1-2+bionic":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.2":1,"7.1.9":3,"7.0.15":3,"7.3.2RC1":1,"7.0.33-0+deb9u2":2,"7.2.1-dev":1,"7.2.17-1+bionic":1,"7.0.26-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-7+0~20190503101305.13+jessie~1.gbp26f991":7,"7.3.5-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.20-SvetHostingu.cz":1,"7.2.16-1+bionic":2,"7.0.14-2+deb.sury.org~trusty+1":1,"7.0.33-5+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.33-7+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.22":1,"7.1.27-1+0~20190307202251.14+jessie~1.gbp7163d5":4,"7.1.28-1+0~20190412071042.17+jessie~1.gbpbe9b36":1,"7.0.33-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+3":2,"7.0.31-1+0~20180725100316.2+stretch~1.gbp8e8a8b":1,"7.2.8RC1":1,"7.2.14-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.29-he.0":3,"7.0.33-3":2,"7.0.33-1+0~20181208203043.8+jessie~1.gbp2ff763":1,"7.2.4-1+0~20180405085422.20+stretch~1.gbpbff9f0":1,"7.1.20-1+0~20180910100430.3+jessie~1.gbp17c613":3,"7.3.0RC1":3,"7.1.12":1,"7.2.11-2+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+2+will+reach+end+of+life+in+april+2019":1,"7.0.5":1,"7.0.24-1~dotdeb+8.1":1,"7.2.16-2+bionic":1,"7.2.18-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.2.18-1+0~20190503103213.21+stretch~1.gbp101320":1,"7.0.6":4,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-5+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.1.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.18":1,"7.2.19RC1":1,"7.0.30-1+0~20180505045735.18+stretch~1.gbpcfecb9":1,"7.3.0RC3":1,"7.1.12-2+0~20171207160754.12+jessie~1.gbp5c91f3":1,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":1,"7.1.30":2,"7.1.26-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.20-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.6":4,"7.0.11":1,"7.2.19":1},"2019-06":{"7.0.32":165,"7.2.18":8993,"7.3":3799,"7.2.16":380,"5.6":21032,"7.2":10254,"2.0":13610,"7.0.33":6763,"7.2.17":799,"7.1":3657,"7.2.13":936,"7.1.29":627,"7.0":4297,"7.1.23":35,"7.3.5":468,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.4":9,"7.1.27":41,"5.4":34290,"7.2.7-1+0~20180622080852.23+jessie~1.gbpfd8e2e":28,"7.0.27":23,"7.2.11":42,"7.1.8":25,"7.2.17-0ubuntu0.18.04.1":63,"7.1.26":166,"7.0.25":171,"7.0.32-1~dotdeb+8.1":158,"7.1.14":571,"7.0.29":21,"7.1.21":176,"7.1.28":97,"7.3.3":65,"7.2.1":28,"7.1.5":74,"7.2.15":65,"7.0.31":82,"7.0.30":33,"5.5":291,"7.3.6-1+0~20190531112735.39+stretch~1.gbp6131b7":25,"5.3":3596,"7.1.25":33,"7.3.0":121,"7.0.9":17,"7.1.23-nmm1":45,"7.1.26-1+0~20190113101810.12+stretch~1.gbp7077bb":2,"7.3.1-1+0~20190113101844.25+jessie~1.gbp15aaa9":26,"7.0.33-0+deb9u3":40,"7.1.7":3,"7.1.15":4,"7.1.29-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":10,"7.1.30":2291,"7.2.16-1+0~20190307202206.17+jessie~1.gbpa7be82":19,"7.2.6":39,"7.2.14-1+0~20190113100657.14+jessie~1.gbpd83c69":35,"7.3.6":852,"7.2.15-1+bionic":3,"7.0.17":7,"7.3.4":73,"7.1.22":48,"7.2.18-he.0":5,"7.1.3":32,"7.0.32-nmm1":26,"7.2.10":29,"7.2.9-1+0~20180910100423.5+jessie~1.gbpdaac35":7,"7.2.3":12,"7.0.14":4,"7.2.13-nmm1":5,"7.2.12":23,"7.2.19":3512,"7.3.2":33,"7.3.3-nmm1":8,"7.2.5-1+0~20180505050007.21+jessie~1.gbpca2fa6":1,"7.1.24":46,"7.0.27-0+deb9u1":2,"7.1.17":10,"7.2.18-1+0~20190503101725.21+jessie~1.gbp101320":3,"7.0.21":37,"7.1.28-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.1.13":42,"7.0.33-0+deb9u1":3,"7.0.30-0+deb9u1":4,"7.0.19-1":2,"7.1.11":26,"7.2.14":97,"7.1.19":20,"7.0.23":2,"7.0.33-1+bionic":45,"7.3.1":36,"7.0.4":1,"7.3.5-1+0~20190503093827.38+stretch~1.gbp60a41b":4,"7.0.33-7+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69":1,"7.0.20":8,"7.1.20":5,"7.2.11-3+bionic":2,"7.2.15-0ubuntu0.18.04.1":5,"7.0.32-0ubuntu0.16.04.1":5,"7.2.7":19,"7.0.28":4,"7.2.16-1+0~20190307202415.17+stretch~1.gbpa7be82":7,"7.3.0RC4":2,"7.2.0":12,"7.2.18-1+0~20190503103213.21+stretch~1.gbp101320":5,"7.1.26-1+0~20190113101856.12+jessie~1.gbp7077bb":11,"7.0.24":7,"7.3.4-1+0~20190412071350.37+stretch~1.gbpabc171":2,"7.0.30-0ubuntu0.16.04.1":2,"7.2.19-pl1-zoneos":8,"7.2.18-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.2.9":9,"7.1.20-1+0~20180910100430.3+jessie~1.gbp17c613":5,"7.2.16-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.8":2,"7.2.17-4+bionic":2,"7.0.33-5+0~20190309015553.9+stretch~1.gbp4c6517":4,"7.2.2":7,"7.2.4":14,"7.2.17-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.0.6":3,"7.0.7":2,"7.0.12":2,"7.2.19-1+0~20190531112637.22+stretch~1.gbp75765b":13,"7.1.0":3,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.3":3,"7.0.15-20":1,"7.0.16":7,"7.0.33-1+0~20181208203126.8+stretch~1.gbp2ff763":2,"7.2.19-1+0~20190531112732.22+jessie~1.gbp75765b":50,"7.0.33-4":3,"7.1.18":3,"7.0.33-8+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.1.9":10,"7.1.27-1+0~20190307202204.14+stretch~1.gbp7163d5":9,"7.2.16-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.19-he.0":35,"7.0.26":1,"7.2.14-nmm1":1,"7.1.26-2+0~20190216175340.13+stretch~1.gbpc20626":9,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.5":50,"7.2.8":9,"7.2.0-dev":3,"7.2.5":11,"7.2.18-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.4":14,"7.1.30-1+0~20190531112602.19+stretch~1.gbpab9d28":16,"7.1.30-nfsn1":1,"7.1.26-mh1":1,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":127,"7.1.6":5,"7.1.10":11,"7.0.33-8+0~20190531121058.14+stretch~1.gbpe7d4ff":12,"7.3.5-1+bionic":2,"7.3.3-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.2-3+0~20190208150725.31+stretch~1.gbp0912bd":3,"7.1.13RC1":2,"7.2.19-nfsn1":3,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.19-nmm1":15,"7.3.6-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.3.0RC1":3,"7.2.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.5-1+0~20180505045740.21+stretch~1.gbpca2fa6":2,"7.3.5-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.1":8,"7.0.12-kon":1,"7.0.15":7,"7.0.10":5,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4+webhost":1,"7.1.0-dev":1,"7.2.1-0.debian.0":1,"7.0.3":2,"7.3.4-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.1.2":5,"7.2.19-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":7,"7.3.5-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.6-1+0~20190531112546.39+jessie~1.gbp6131b7":3,"7.2.19-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":6,"7.2.15-0ubuntu0.18.04.2":1,"7.2.18-1+bionic":2,"7.2.10-0ubuntu1":1,"7.1.12":2,"7.3.1-2+bionic":1,"7.3.3-1+0~20190307202245.32+stretch~1.gbp32ebb2":1,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":1,"7.1.29-1+0~20190503101539.18+stretch~1.gbp946c98":1,"7.3.6-nmm1":21,"7.1.27-1+0~20190307202251.14+jessie~1.gbp7163d5":1,"7.3.6-he.0":2,"7.0.33-8+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.4-7ubuntu2":1,"7.1.30-nmm1":51,"7.0.33-0+deb9u2":2,"7.0.18":5,"7.2.17-1+bionic":1,"7.2.1-dev":1,"7.0.14-2+deb.sury.org~trusty+1":2,"7.2.16-1+bionic":2,"7.3.3-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.16":2,"7.0.22":1,"7.0.33-5+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.29-1+0~20190503100939.18+jessie~1.gbp946c98":1,"7.0.31-1+0~20180725100316.2+stretch~1.gbp8e8a8b":1,"7.2.8RC1":1,"7.0.18-0ubuntu0.16.04.1":1,"7.1.30-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.0.31-1+0~20180910100529.3+stretch~1.gbp90e89d":1,"7.3.0-2+0~20181217092615.24+jessie~1.gbp54e52f":1,"7.1.30-1+0~20190531112744.19+jessie~1.gbpab9d28":3,"7.0.33-8+0~20190531120422.14+jessie~1.gbpe7d4ff":6,"7.1.30-he.0":2,"7.3.6-1+0~20190531112640.39+buster~1.gbp6131b7":1,"7.0.13":1,"7.2.11-2+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+2+will+reach+end+of+life+in+april+2019":1,"7.0.5":1,"7.0.33-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.3.3-1+0~20190307202445.32+jessie~1.gbp32ebb2":1,"7.0.24-1~dotdeb+8.1":1,"7.2.16-2+bionic":1,"7.3.2RC1":1,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":2,"7.1.20-1+0~20180725103117.2+jessie~1.gbpd5b650":1,"7.0.33-5+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.1.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.13-1+0~20181207100540.13+stretch~1.gbpf57305":1,"7.2.20RC3":1,"7.0.30-1+0~20180505045735.18+stretch~1.gbpcfecb9":1,"7.1.12-2+0~20171207160754.12+jessie~1.gbp5c91f3":1,"7.1.20-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.11":1},"2019-07":{"7.2":12049,"2.0":8965,"5.6":7952,"7.3":5266,"5.4":24560,"7.0":8670,"7.1":4399,"7.0.33":10782,"7.2.19":5539,"5.3":4243,"7.1.30":3501,"7.2.18":639,"7.3.6":842,"7.1.28":116,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.5":64,"5.5":413,"7.1.23":42,"7.2.7-1+0~20180622080852.23+jessie~1.gbpfd8e2e":31,"7.2.11":55,"7.0.25":208,"7.1.14":674,"7.3.5":284,"7.2.14":97,"7.2.16":199,"7.1.21":188,"7.2.17":839,"7.0.32-1~dotdeb+8.1":40,"7.0.29":24,"7.0.27":26,"7.1.27":33,"7.2.19-1+0~20190531112637.22+stretch~1.gbp75765b":12,"7.3.3":63,"7.0.31":88,"7.3.6-1+0~20190531112735.39+stretch~1.gbp6131b7":30,"7.1.29":130,"7.3.4":100,"7.2.19-nmm1":24,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":216,"7.0.33-8+0~20190531121058.14+stretch~1.gbpe7d4ff":16,"7.3.1-1+0~20190113101844.25+jessie~1.gbp15aaa9":12,"7.2.15":75,"7.2.19-1+0~20190531112732.22+jessie~1.gbp75765b":65,"7.1.22":39,"7.1.7":6,"7.0.33-8+0~20190531120422.14+jessie~1.gbpe7d4ff":2,"7.1.30-nmm1":104,"7.2.19-pl1-zoneos":14,"7.1.26":201,"7.3.0":115,"7.0.3":4,"7.1.29-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.1.15":7,"7.1.8":32,"7.0.19":2,"7.2.13":152,"7.1.30-1+0~20190531112602.19+stretch~1.gbpab9d28":5,"7.2.10":23,"7.2.6":27,"7.2.15-1+bionic":4,"7.2.0":19,"7.3.6-nmm1":34,"7.2.19-he.0":42,"7.0.17":6,"7.1.3":37,"7.0.32-nmm1":29,"7.0.33-0+deb9u3":52,"7.2.7":21,"7.2.14-1+0~20190113100657.14+jessie~1.gbpd83c69":6,"7.2.3":17,"7.3.2":33,"7.0.14":10,"7.2.12":32,"7.1.30-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":17,"7.1.5":85,"7.0.30":33,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":121,"7.0.24":8,"7.2.5-1+0~20180505050007.21+jessie~1.gbpca2fa6":1,"7.3.6-1+0~20190531112546.39+jessie~1.gbp6131b7":30,"7.0.27-0+deb9u1":3,"7.1.24":128,"7.1.16":8,"7.0.26-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.11":25,"7.1.13":56,"7.0.21":33,"7.0.19-1":3,"7.0.30-0+deb9u1":3,"7.3.1":46,"7.1.19":25,"7.2.1":31,"7.0.23":5,"7.2.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.0.4":2,"7.0.33-0+deb9u1":3,"7.2.9-1+0~20180910100423.5+jessie~1.gbpdaac35":1,"7.1.20":4,"7.0.32":81,"7.2.16-1+0~20190307202206.17+jessie~1.gbpa7be82":3,"7.2.11-3+bionic":2,"7.0.32-0ubuntu0.16.04.1":3,"7.1.17":6,"7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69":1,"7.2.15-0ubuntu0.18.04.1":2,"7.1.30-nfsn1":2,"7.3.7":1333,"7.1.25":28,"7.2.18-1+0~20190503103213.21+stretch~1.gbp101320":1,"7.1.26-1+0~20190113101856.12+jessie~1.gbp7077bb":4,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.3.0RC4":2,"7.3.6-1+bionic":4,"7.2.18-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":7,"7.3.0RC1":7,"7.2.16-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.8":1,"7.2.17-4+bionic":1,"7.2.2":9,"7.2.4":15,"7.2.17-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.0.33-5+0~20190309015553.9+stretch~1.gbp4c6517":3,"7.1.30-1+0~20190531112744.19+jessie~1.gbpab9d28":8,"7.0.7":3,"7.0.18":6,"7.0.12":2,"7.1.26-2+0~20190216175340.13+stretch~1.gbpc20626":13,"7.0.16":9,"7.0.33-1+0~20181208203126.8+stretch~1.gbp2ff763":2,"7.0.33-4":4,"7.1.0":2,"7.1.9":7,"7.2.20":3394,"7.0.26":4,"7.2.16-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.3":3,"7.1.26-mh1":3,"7.2.0-dev":4,"7.2.19-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":7,"7.2.9":9,"7.2.5":7,"7.2.17-1+0~20190412070953.20+jessie~1.gbp23a36d":1,"7.1.10":10,"7.1.27-1+0~20190307202204.14+stretch~1.gbp7163d5":9,"7.0.31-1":1,"7.3.3-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.6-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":6,"7.1.13RC1":1,"7.1.4":20,"7.2.19-nfsn1":1,"7.2.8":6,"7.2.17-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.0.28":4,"7.2.19-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":6,"7.3.5-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.5-1+0~20180505045740.21+stretch~1.gbpca2fa6":3,"7.3.5-1+0~20190503093827.38+stretch~1.gbp60a41b":2,"7.0.12-kon":1,"7.1.1":8,"7.0.9":7,"7.0.20":11,"7.0.10":4,"7.0.33-8+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.1.0-dev":1,"7.2.1-0.debian.0":1,"7.0.6":4,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4+webhost":1,"7.2.16-1+0~20190307202415.17+stretch~1.gbpa7be82":3,"7.0.30-0ubuntu0.16.04.1":2,"7.1.2":6,"7.2.17-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.4":3,"7.2.15-0ubuntu0.18.04.2":1,"7.0.22":3,"7.2.18-1+bionic":1,"7.1.12":3,"7.3.3-1+0~20190307202245.32+stretch~1.gbp32ebb2":1,"7.3.7-7+bionic":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.2":1,"7.0.0":1,"7.3.6-he.0":2,"7.1.30-2+0~20190710.21+debian8~1.gbp011d3c":5,"7.3.7-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.17-1+bionic":1,"7.0.4-7ubuntu2":1,"7.1.30-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.20-1+0~20190710.23+debian8~1.gbp2428c5":48,"7.2.20-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.20-1+0~20190710.23+debian9~1.gbp2428c5":15,"7.3.7-1+0~20190710.40+debian9~1.gbp032aec":14,"7.0.13":1,"7.0.14-2+deb.sury.org~trusty+1":1,"7.0.33-9+0~20190712.17+debian8~1.gbp3af52c":8,"7.3.3-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-5+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.30-2+0~20190710.21+debian9~1.gbp011d3c":13,"7.0.33-8+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.31-1+0~20180725100316.2+stretch~1.gbp8e8a8b":1,"7.2.8RC1":1,"7.0.33-7+0~20190503101027.13+stretch~1.gbp26f991":1,"7.0.18-0ubuntu0.16.04.1":1,"7.0.31-1+0~20180910100529.3+stretch~1.gbp90e89d":2,"7.2.4-1+0~20180405085422.20+stretch~1.gbpbff9f0":1,"7.0.15":6,"7.1.30-he.0":2,"7.2.16-1+bionic":2,"7.0.11":1,"7.2.20-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.11-2+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.5":1,"7.0.24-1~dotdeb+8.1":1,"7.0.33-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.2.19-5+bionic":2,"7.3.2RC1":1,"7.3.7-1+0~20190710.40+debian10~1.gbp032aec":3,"7.3.7-1+0~20190710.40+debian8~1.gbp032aec":1,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.17-1+0~20190412071344.20+stretch~1.gbp23a36d":1,"7.3.5-1+bionic":1,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":1,"7.0.33-5+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.6":2,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.1.26-1+0~20190113101810.12+stretch~1.gbp7077bb":1,"7.1.20-1+0~20180725103117.2+jessie~1.gbpd5b650":2,"7.1.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.7-12+bionic":1,"7.2.21RC1":1,"7.0.30-1+0~20180505045735.18+stretch~1.gbpcfecb9":1,"7.0.33-0+deb9u2":1,"7.3.7-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.4.0beta1":1,"7.1.12-2+0~20171207160754.12+jessie~1.gbp5c91f3":1,"7.1.18":1,"7.1.20-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.7-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.20-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.2-3+0~20190208150725.31+stretch~1.gbp0912bd":2,"7.3.8":1,"7.3.7-13+bionic":1,"7.1.31":1,"7.2.21":1,"7.2.20-2+0~20190725.24+debian8~1.gbp69697c":2,"7.3.6-1":1},"2019-08":{"5.6":13535,"7.0":52805,"7.2.20":2832,"7.1.14":809,"2.0":7666,"7.0.33":11205,"7.2":12384,"7.1.30":2927,"7.1.28":100,"7.2.20-1+0~20190710.23+debian8~1.gbp2428c5":2,"7.3":6183,"7.2.5":7,"7.1":4591,"7.2.16":206,"5.3":3181,"7.3.7":972,"5.5":267,"7.2.19":604,"7.1.21":220,"7.2.18":443,"7.2.17":847,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":112,"7.0.14":6,"7.2.13":133,"7.1.26":228,"7.1.5":101,"7.1.29":55,"5.4":338,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":172,"7.3.5":191,"7.3.2":43,"7.0.30":42,"7.0.21":38,"7.0.31":84,"7.1.27":29,"7.3.3":65,"7.2.1":31,"7.0.25":232,"7.3.0":103,"7.1.23":33,"7.2.12":21,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.5":22,"7.3.6":275,"7.2.6":53,"7.0.17":6,"7.1.8":25,"7.3.6-1+0~20190531112735.39+stretch~1.gbp6131b7":14,"7.3.7-2+0~20190725.42+debian8~1.gbp848ca5":2494,"7.3.6-1+0~20190531112546.39+jessie~1.gbp6131b7":57,"7.2.5-1+0~20180505050007.21+jessie~1.gbpca2fa6":2,"7.0.27-0+deb9u1":5,"7.1.30-2+0~20190710.21+debian9~1.gbp011d3c":21,"7.2.10":29,"7.2.19-nmm1":30,"7.1.24":206,"7.2.19-he.0":24,"7.3.7-1+0~20190710.40+debian9~1.gbp032aec":3,"7.3.1":56,"7.2.21":4174,"7.0.33-0+deb9u3":66,"7.2.19-pl1-zoneos":4,"7.3.4":104,"7.0.32":101,"7.1.13":77,"7.1.30-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":15,"7.3.8":1889,"7.1.19":25,"7.1.16":7,"7.0.19-1":3,"7.1.3":41,"7.2.14":120,"7.0.9":16,"7.1.22":53,"7.1.11":28,"7.2.19-1+0~20190531112732.22+jessie~1.gbp75765b":44,"7.3.6-nmm1":36,"7.0.23":7,"7.1.30-nmm1":114,"7.1.26-1+0~20190113101810.12+stretch~1.gbp7077bb":2,"7.0.33-0+deb9u1":5,"7.2.0":19,"7.1.4":28,"7.2.20-2+0~20190725.24+debian8~1.gbp69697c":21,"7.0.4":2,"7.2.7-1+0~20180622080852.23+jessie~1.gbpfd8e2e":22,"7.2.7":24,"7.0.32-0ubuntu0.16.04.1":3,"7.0.20":15,"7.2.15":57,"7.1.25":18,"7.3.4-2":6,"7.2.20-1+0~20190710.23+debian9~1.gbp2428c5":6,"7.3.0-2+0~20181217092615.24+jessie~1.gbp54e52f":3,"7.2.15-0ubuntu0.18.04.1":2,"7.1.30-nfsn1":2,"7.1.15":6,"7.0.24":12,"7.2.18-1+0~20190503103213.21+stretch~1.gbp101320":1,"7.0.29":24,"7.1.26-2+0~20190216175340.13+stretch~1.gbpc20626":13,"7.1.7":6,"7.1.31":1035,"7.2.16-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.0RC1":5,"7.1.17":12,"7.0.8":1,"7.2.4":18,"7.0.30-0+deb9u1":2,"7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69":1,"7.2.11":21,"7.0.33-5+0~20190309015553.9+stretch~1.gbp4c6517":3,"7.1.29-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.7-2+0~20190725.42+debian9~1.gbp848ca5":12,"7.1.30-2+0~20190710.21+debian8~1.gbp011d3c":3,"7.0.18":7,"7.2.2":8,"7.1.30-1+0~20190531112744.19+jessie~1.gbpab9d28":14,"7.0.7":4,"7.0.19":1,"7.1.18":4,"7.0.6":7,"7.0.16":5,"7.0.33-1+0~20181208203126.8+stretch~1.gbp2ff763":2,"7.2.9":9,"7.0.32-nmm1":26,"7.0.33-4":1,"7.0.0":3,"7.1.9":8,"7.1.0":2,"7.0.26":1,"7.2.20-2+0~20190725.24+debian9~1.gbp69697c":14,"7.0.33-8+0~20190531121058.14+stretch~1.gbpe7d4ff":9,"7.0.15":8,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.3":3,"7.0.32-1~dotdeb+8.1":2,"7.1.6":3,"7.2.15-1+bionic":4,"7.2.19-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":6,"7.2.18-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.0-dev":3,"7.2.19-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.2.3":15,"7.2.20-2+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.1.27-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.27-1+0~20190307202204.14+stretch~1.gbp7163d5":9,"7.1.10":8,"7.3.0RC4":2,"7.3.8-pl0-zoneos":5,"7.3.7-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.6-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.2.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.21RC1":2,"7.0.33-mh1":1,"7.1.20":3,"7.1.13RC1":1,"7.3.7-2+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.2.19-nfsn1":1,"7.2.20-13+bionic":9,"7.0.18-0ubuntu0.16.04.1":2,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.8":5,"7.2.20-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.28":8,"7.0.27":25,"7.3.3-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.21-1+0~20190807.25+debian8~1.gbp935ebf":72,"7.3.5-1+0~20190503093827.38+stretch~1.gbp60a41b":2,"7.1.1":6,"7.3.6-nfsn1":1,"7.0.10":4,"7.2.21-1+0~20190807.25+debian9~1.gbp935ebf":9,"7.1.0-dev":2,"7.3.3-1+0~20190307202245.32+stretch~1.gbp32ebb2":2,"7.2.21-pl0-zoneos":13,"7.1.31-1+0~20190807.22+debian8~1.gbpf402ed":6,"7.2.1-0.debian.0":1,"7.0.33-8+0~20190531120422.14+jessie~1.gbpe7d4ff":1,"7.0.30-0ubuntu0.16.04.1":1,"7.2.21-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.1.2":8,"7.3.7-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.18-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.8-1+0~20190807.43+debian8~1.gbp7731bf":1003,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.4":2,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4+webhost":1,"7.0.33-7+0~20190503101027.13+stretch~1.gbp26f991":1,"7.2.18-1+bionic":1,"7.0.3":2,"7.1.12":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.2":1,"7.1.31-1+ubuntu19.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.6-he.0":1,"7.2.16-1+0~20190307202206.17+jessie~1.gbpa7be82":1,"7.3.4-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.3.7-20+bionic":2,"7.0.33-5":3,"7.2.17-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.3.5-1+bionic":3,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.2":123,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":47,"7.2.18-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.4-7ubuntu2":1,"7.4.0beta2":1,"7.2.21-he.0":23,"7.1.29-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.8-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.14-2+deb.sury.org~trusty+1":1,"7.3.8-2+bionic":1,"7.0.22":5,"7.0.33-10+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.31-1+0~20180725100316.2+stretch~1.gbp8e8a8b":1,"7.2.16-1+0~20190307202415.17+stretch~1.gbpa7be82":3,"7.2.8RC1":1,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian8~1.gbp5452d8":8,"7.0.31-1+0~20180910100529.3+stretch~1.gbp90e89d":3,"7.2.4-1+0~20180405085422.20+stretch~1.gbpbff9f0":1,"7.1.24-1+ubuntu18.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.17-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.2.19-1+0~20190531112637.22+stretch~1.gbp75765b":2,"7.3.8-1+0~20190807.43+debian9~1.gbp7731bf":15,"7.3.4-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.1.31-he.0":2,"7.0.33-9+0~20190712.17+debian9~1.gbp3af52c":1,"7.2.16-1+bionic":1,"7.0.11":2,"7.0.33-8+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":5,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.33-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+2+will+reach+end+of+life+in+april+2019":1,"7.0.5":1,"7.0.24-1~dotdeb+8.1":1,"7.2.19-5+bionic":2,"7.3.6-1+bionic":1,"7.2.11-3+bionic":2,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.8-1+0~20190807.43+debian10~1.gbp7731bf":2,"7.2.21-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.5-1+0~20180505045740.21+stretch~1.gbpca2fa6":2,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":1,"7.2.17-1+0~20190412071344.20+stretch~1.gbp23a36d":1,"7.1.26-mh1":2,"7.0.33-5+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.2-3+0~20190208150725.31+stretch~1.gbp0912bd":3,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.1.20-1+0~20180725103117.2+jessie~1.gbpd5b650":2,"7.1.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-10+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.20-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.30-1+0~20180505045735.18+stretch~1.gbpcfecb9":1,"7.4":3,"7.0.33-0+deb9u2":1,"7.1.12-2+0~20171207160754.12+jessie~1.gbp5c91f3":1,"7.2.21-1+0~20190807.25+debian10~1.gbp935ebf":1,"7.0.12":2,"7.3.2RC1":2,"7.1.20-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.8-he.0":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.9":4,"7.1.32":3,"7.3.7-13+bionic":1,"7.2.22":3},"2019-09":{"7.0":53014,"5.6":12540,"7.2.21":1916,"7.3":6769,"7.3.3":77,"2.0":7219,"7.3.8":814,"7.2":12611,"7.3.6-nmm1":40,"7.0.33":11720,"7.2.17":733,"7.1.31":724,"7.1.14":873,"7.1":4703,"5.4":987,"7.2.20":467,"7.1.21":238,"5.3":2815,"5.5":285,"7.1.30":109201,"7.2.13":131,"7.2.19":587,"7.3.7":243,"7.0.25":244,"7.0.14":8,"7.1.30-nmm1":123,"7.1.26-1+0~20190113101810.12+stretch~1.gbp7077bb":2,"7.0.33-0+deb9u1":4,"7.2.5":13,"7.2.18":411,"7.3.5":190,"7.1.13":69,"7.3.4":84,"7.1.24":246,"7.2.22":5487,"7.3.6-1+0~20190531112546.39+jessie~1.gbp6131b7":51,"7.2.6":55,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":170,"7.2.21-1+0~20190807.25+debian8~1.gbp935ebf":20,"7.2.15":64,"7.1.3":48,"7.0.4":2,"7.0.28":8,"7.0.31":83,"7.0.32":83,"7.3.6":225,"7.2.14":92,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.2":233,"7.1.26":239,"7.1.5":108,"7.3.2":39,"7.2.16":159,"7.0.33-0+deb9u3":67,"7.3.1":65,"7.2.21-1+0~20190807.25+debian9~1.gbp935ebf":10,"7.1.4":29,"7.3.9":5803,"7.0.21":36,"7.1.27":18,"7.2.21-he.0":32,"7.0.33-10+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.1.30-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":14,"7.1.28":85,"7.1.16":8,"7.1.31-nfsn1":1,"7.1.17":26,"7.1.29":47,"7.2.21-pl0-zoneos":3,"7.1.32":1238,"7.1.22":61,"7.2.3":16,"7.2.15-0ubuntu0.18.04.1":3,"7.0.24":8,"7.1.25":13,"7.3.0":80,"7.2.19-1+0~20190531112732.22+jessie~1.gbp75765b":34,"7.2.18-1+0~20190503103213.21+stretch~1.gbp101320":1,"7.0.29":48,"7.1.11":2153,"7.1.15":11,"7.2.20-2+0~20190725.24+debian9~1.gbp69697c":14,"7.2.7":27,"7.2.19-nmm1":30,"7.2.16-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.7-1+0~20180622080852.23+jessie~1.gbpfd8e2e":4,"7.0.32-1~dotdeb+8.1":3,"7.1.23":24,"7.2.4":20,"7.2.12":14,"7.2.10":25,"7.0.10":5,"7.0.9":30,"7.0.33-5+0~20190309015553.9+stretch~1.gbp4c6517":4,"7.3.5-1+bionic":3,"7.3.0RC1":9,"7.0.8":1,"7.1.27-1+0~20190307202204.14+stretch~1.gbp7163d5":8,"7.3.7-20+bionic":1,"7.1.31-1+0~20190807.22+debian8~1.gbpf402ed":2,"7.3.7-2+0~20190725.42+debian9~1.gbp848ca5":10,"7.0.18":10,"7.1.0-dev":3,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":17,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":5,"7.2.1":34,"7.0.30-0+deb9u1":3,"7.2.2":5,"7.1.6":4,"7.1.0":3,"7.1.29-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.20":11,"7.3.5-1+0~20190503093827.38+stretch~1.gbp60a41b":6,"7.2.0":19,"7.1.18":3,"7.1.30-1+0~20190531112744.19+jessie~1.gbpab9d28":11,"7.0.33-8+0~20190531121058.14+stretch~1.gbpe7d4ff":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":58,"7.0.7":4,"7.0.16":8,"7.0.30-0ubuntu0.16.04.1":3,"7.0.33-1+0~20181208203126.8+stretch~1.gbp2ff763":2,"7.2.9":7,"7.3.9-1+0~20190902.44+debian9~1.gbpf8534c":23,"7.3.8-pl0-zoneos":2,"7.0.30":38,"7.0.19-1":2,"7.0.26-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.19":1,"7.1.8":21,"7.1.26-2+0~20190216175340.13+stretch~1.gbpc20626":11,"7.4.0beta4":3,"7.0.33-6":4,"7.2.17-1+0~20190412070953.20+jessie~1.gbp23a36d":1,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.1.9":8,"7.0.26":2,"7.2.22-1+0~20190902.26+debian8~1.gbpd64eb7":72,"7.2.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.2.22-1+0~20190902.26+debian9~1.gbpd64eb7":6,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian8~1.gbp5452d8":1,"7.1.13RC1":3,"7.3.0-2+0~20181217092615.24+jessie~1.gbp54e52f":1,"7.1.30-2+0~20190710.21+debian9~1.gbp011d3c":1,"7.3.9-1+bionic":7,"7.2.15-1+bionic":2,"7.1.19":17,"7.0.27":24,"7.2.0-dev":3,"7.0.32-nmm1":21,"7.2.21-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.32-1+0~20190902.23+debian9~1.gbp9d1be7":25,"7.3.8-nfsn1":1,"7.1.26-mh2":2,"7.2.19-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.0RC4":2,"7.1.1":9,"7.1.7":6,"7.3.8-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":6,"7.0.0":2,"7.3.7-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.20":7,"7.3.9-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.21-nfsn1":3,"7.2.11":13,"7.3.9-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.3.9-pl1-zoneos":4,"7.3.4-2":7,"7.2.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":7,"7.1.10":11,"7.3.3-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.7-2+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.5-1+0~20180505045740.21+stretch~1.gbpca2fa6":2,"7.1.32-1+0~20190902.23+debian8~1.gbp9d1be7":11,"7.1.31-1+0~20190807.22+debian9~1.gbpf402ed":2,"7.4.0beta1":2,"7.3.3-1+0~20190307202245.32+stretch~1.gbp32ebb2":2,"7.0.6":4,"7.2.22-pl1-zoneos":8,"7.0.3":5,"7.3.6-1+0~20190531112735.39+stretch~1.gbp6131b7":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.5":5,"7.0.33-8+0~20190531120422.14+jessie~1.gbpe7d4ff":1,"7.2.1-0.debian.0":1,"7.0.15":6,"7.2.21-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.1.2":7,"7.3.3-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.7-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.9-1+0~20190902.44+debian8~1.gbpf8534c":16,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.4":1,"7.0.17":4,"7.2.8":6,"7.0.33-mh2":3,"7.2.18-1+bionic":2,"7.1.12":3,"7.2.21-1+0~20190807.25+debian10~1.gbp935ebf":25,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.8-he.0":1,"7.2.16-1+0~20190307202206.17+jessie~1.gbpa7be82":1,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":2,"7.1.18-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.21-2+bionic":1,"7.3.2-1+bionic":1,"7.2.18-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-5+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.4-7ubuntu2":1,"7.2.20RC1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.3":1,"7.0.14-2+deb.sury.org~trusty+1":1,"7.0.22":2,"7.0.27-0+deb9u1":2,"7.2.8RC1":1,"7.0.33-11+0~20190902.19+debian8~1.gbpd05c7e":6,"7.2.4-1+0~20180405085422.20+stretch~1.gbpbff9f0":1,"7.2.19-1+0~20190531112637.22+stretch~1.gbp75765b":2,"7.2.19-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.32-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.8-4+bionic":3,"7.4.0RC1":1,"7.2.22-he.0":15,"7.0.18-0ubuntu0.16.04.1":3,"7.1.32-he.0":2,"7.2.16-1+bionic":1,"7.0.11":2,"7.2.20-2+0~20190725.24+debian8~1.gbp69697c":1,"7.3.4-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.0.33-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+2+will+reach+end+of+life+in+april+2019":1,"7.0.5":1,"7.0.33-9+0~20190712.17+debian9~1.gbp3af52c":1,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian10~1.gbp5452d8":3,"7.3.9-1+0~20190902.44+debian10~1.gbpf8534c":8,"7.0.23":4,"7.0.24-1~dotdeb+8.1":2,"7.3.3-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.6-1+bionic":1,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":1,"7.2.22-1+bionic":1,"7.3.2-3+0~20190208150725.31+stretch~1.gbp0912bd":3,"7.2.17-1+0~20190412071344.20+stretch~1.gbp23a36d":1,"7.1.20-1+0~20180725103117.2+jessie~1.gbpd5b650":2,"7.1.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.23RC1":1,"7.3.5-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.9-1~deb10u1":1,"7.0.33-0+deb9u5":6,"7.2.20-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.30-1+0~20180505045735.18+stretch~1.gbpcfecb9":1,"7.0.33-0+deb9u2":1,"7.2.20-1+0~20190710.23+debian9~1.gbp2428c5":3,"7.3.8-1+0~20190807.43+debian9~1.gbp7731bf":6,"7.0.32-0ubuntu0.16.04.1":1,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian8~1.gbpd05c7e":2,"7.0.13":1,"7.3.10":14,"7.2.22-1+0~20190902.26+debian10~1.gbpd64eb7":1,"7.0.12":1,"7.3.8-1+0~20190807.43+debian8~1.gbp7731bf":1,"7.3.9-he.0":1,"7.0.31-1+0~20180910100529.3+stretch~1.gbp90e89d":2,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.23":12,"7.1.27-SvetHostingu.cz":1,"7.4":1,"7.3.2RC1":1,"7.3.7-13+bionic":1,"7.2.5-1+0~20180505050007.21+jessie~1.gbpca2fa6":1},"2019-10":{"7.1.30":163086,"7.2":13591,"2.0":8252,"7.0.33":11280,"7.2.22-he.0":47,"7.1.5":139,"7.1":4798,"5.4":321,"5.6":12596,"7.1.11":2387,"7.1.14":1023,"7.0":41295,"5.3":2315,"7.1.8":17,"7.2.22":2790,"7.1.32":1940,"7.3":7589,"7.3.9":1213,"7.2.17":444,"7.1.24":296,"7.3.7":218,"7.1.31":445,"7.0.25":285,"7.2.23":5651,"5.5":241,"7.2.16":129,"7.1.13":82,"7.3.3":105,"7.2.13":124,"7.1.7":9,"7.2.18":220,"7.2.21":295,"7.3.8":191,"7.4.0RC2":7,"7.0.14":14,"7.0.32":117,"7.3.10":3488,"7.1.30-nmm1":136,"7.0.33-0+deb9u5":38,"7.2.19":467,"7.0.33-0+deb9u1":4,"7.3.6-nmm1":55,"7.3.5":146,"7.1.26-1+0~20190113101810.12+stretch~1.gbp7077bb":2,"7.3.6":214,"7.1.29":50,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":4,"7.0.29":58,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":175,"7.2.22-1+0~20190902.26+debian8~1.gbpd64eb7":73,"7.1.22":44,"7.1.21":256,"7.1.26":275,"7.0.32-0ubuntu0.16.04.1":3,"7.0.4":2,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.2":241,"7.3.9-1+0~20190902.44+debian9~1.gbpf8534c":15,"7.3.1":60,"7.2.20":164,"7.1.16":8,"7.3.8-1+0~20190807.43+debian9~1.gbp7731bf":6,"7.0.30":45,"7.2.3":20,"7.3.2":23,"7.3.6-1+0~20190531112546.39+jessie~1.gbp6131b7":11,"7.2.10":36,"7.2.15":87,"7.1.28":44,"7.3.0RC1":7,"7.0.33-0+deb9u3":30,"7.2.6":60,"7.0.21":44,"7.2.21-1+0~20190807.25+debian8~1.gbp935ebf":1,"7.2.14":81,"7.1.30-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":13,"7.1.31-nfsn1":2,"7.3.4":39,"7.0.33-11+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.1.19":20,"7.3.0":93,"7.2.15-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.2.19-1+0~20190531112732.22+jessie~1.gbp75765b":11,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian10~1.gbp5452d8":2,"7.0.24":5,"7.2.18-1+0~20190503103213.21+stretch~1.gbp101320":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":62,"7.2.19-nmm1":28,"7.2.20-2+0~20190725.24+debian9~1.gbp69697c":14,"7.0.31":86,"7.2.0":20,"7.2.7":29,"7.1.3":44,"7.1.30-7+bionic":1,"7.2.12":16,"7.3.9-1+0~20190902.44+debian10~1.gbpf8534c":9,"7.0.3":3,"7.1.4":41,"7.0.33-5+0~20190309015553.9+stretch~1.gbp4c6517":3,"7.0.33-7+0~20190503101027.13+stretch~1.gbp26f991":1,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian9~1.gbpd05c7e":4,"7.2.4":14,"7.0.18":7,"7.1.32-1+0~20190902.23+debian9~1.gbp9d1be7":48,"7.0.8":2,"7.2.5":10,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":5,"7.1.32-1+0~20190902.23+debian8~1.gbp9d1be7":22,"7.2.21-1+0~20190807.25+debian9~1.gbp935ebf":8,"7.2.2":7,"7.2.1":30,"7.3.9-1~deb10u1":6,"7.1.0":3,"7.3.9-1+bionic":10,"7.1.29-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.5-1+0~20190503093827.38+stretch~1.gbp60a41b":6,"7.0.33-11+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.20":18,"7.0.33-4+bionic":1,"7.2.5-1+0~20180505045740.21+stretch~1.gbpca2fa6":3,"7.0.30-0ubuntu0.16.04.1":3,"7.2.22-1+0~20190902.26+debian9~1.gbpd64eb7":11,"7.3.10-pl0-zoneos":8,"7.2.22-pl1-zoneos":2,"7.3.9-pl1-zoneos":1,"7.0.33-1+0~20181208203126.8+stretch~1.gbp2ff763":2,"7.1.15":2,"7.0.19-1":3,"7.0.26-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.26-2+0~20190216175340.13+stretch~1.gbpc20626":18,"7.1.18":2,"7.4.0RC1":1,"7.0.33-6":4,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.0.26":1,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian10~1.gbpd05c7e":10,"7.1.9":13,"7.2.9":10,"7.4":6,"7.3.8-1+0~20190807.43+debian10~1.gbp7731bf":1,"7.3.9-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.2.0-dev":2,"7.0.32-nmm1":26,"7.2.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.2.21-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.10-nfsn1":1,"7.1.6":4,"7.0.2":1,"7.1.26-mh2":3,"7.1.27-1+0~20190307202204.14+stretch~1.gbp7163d5":5,"7.3.5-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.0.7":4,"7.0.9":28,"7.2.21-1+0~20190807.25+debian10~1.gbp935ebf":24,"7.3.8-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.2.19-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.7-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.9-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.1.13RC1":1,"7.0.0":2,"7.1.1":10,"7.0.10":5,"7.2.23-nfsn1":2,"7.2.11":14,"7.1.23":10,"7.0.28":11,"7.4.0beta4":1,"7.0.27":23,"7.3.9-1+0~20190902.44+debian8~1.gbpf8534c":24,"7.3.7-2+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.7-2+0~20190725.42+debian9~1.gbp848ca5":10,"7.4.0RC3":7,"7.1.0-dev":3,"7.2.23RC1":1,"7.1.20":4,"7.1.25":11,"7.2.23-pl0-zoneos":7,"7.0.6":5,"7.3.10-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.5":4,"7.1.27":14,"7.0.33-8+0~20190531120422.14+jessie~1.gbpe7d4ff":1,"7.0.33-13+bionic":2,"7.3.6-1+0~20190531112735.39+stretch~1.gbp6131b7":1,"7.0.30-0+deb9u1":4,"7.3.3-1+0~20190307202445.32+jessie~1.gbp32ebb2":1,"7.2.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":6,"7.1.2":5,"7.1.10":8,"7.3.0RC4":2,"7.1.31-1+0~20190807.22+debian9~1.gbpf402ed":3,"7.2.16-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.3-1+0~20190307202245.32+stretch~1.gbp32ebb2":5,"7.0.17":5,"7.0.15":6,"7.2.18-1+bionic":3,"7.2.22-1+bionic":3,"7.1.32-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.22-0ubuntu0.16.04.1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.2":1,"7.1.32-pl1-zoneos":2,"7.3.9-he.0":2,"7.1.17":10,"7.3.7-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.23-1+0~20191008.27+debian9~1.gbp021266":29,"7.3.10-1+0~20191008.45+debian10~1.gbp365209":24,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":2,"7.3.10-1+0~20191008.45+debian8~1.gbp365209":29,"7.2.23-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.4-2":4,"7.2.17-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.0.12":4,"7.2.18-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-5+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.23-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.2.23-1+0~20191008.27+debian8~1.gbp021266":68,"7.2.21-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.10-1+0~20191008.45+debian9~1.gbp365209":14,"7.2.20RC1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.3":1,"7.0.14-2+deb.sury.org~trusty+1":1,"7.3.12":3,"7.0.22":1,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian8~1.gbpd05c7e":1,"7.3.8-2+bionic":1,"7.0.33-mh2":1,"7.0.27-0+deb9u1":2,"7.2.8":6,"7.2.8RC1":1,"7.0.18-0ubuntu0.16.04.1":4,"7.0.31-1+0~20180910100529.3+stretch~1.gbp90e89d":3,"7.2.4-1+0~20180405085422.20+stretch~1.gbpbff9f0":1,"7.2.22-1+ubuntu19.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.4-7ubuntu2":1,"7.3.8-4+bionic":3,"7.2.19-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.24-1+ubuntu18.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.12":2,"7.2.16-1+0~20190307202415.17+stretch~1.gbpa7be82":2,"7.1.32-he.0":2,"7.3.10-1+bionic":3,"7.2.20-2+0~20190725.24+debian8~1.gbp69697c":1,"7.3.10-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-10+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.5":2,"7.2.23-1+bionic":1,"7.0.33-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+2+will+reach+end+of+life+in+april+2019":1,"7.0.24-1~dotdeb+8.1":1,"7.3.2-1+bionic":1,"7.0.23":4,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":1,"7.3.2-3+0~20190208150725.31+stretch~1.gbp0912bd":3,"7.3.11-dev":2,"7.1.20-1+0~20180725103117.2+jessie~1.gbpd5b650":2,"7.2.17-1+0~20190412071344.20+stretch~1.gbp23a36d":1,"7.1.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.24":295,"7.2.20-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.30-1+0~20180505045735.18+stretch~1.gbpcfecb9":1,"7.0.33-0+deb9u2":1,"7.0.16":2,"7.3.5-SvetHostingu.cz":1,"7.3.11":275,"7.0.13":1,"7.1.33":126,"7.1.12-2+0~20171207160754.12+jessie~1.gbp5c91f3":1,"7.4.0RC4":2,"7.2.24-1+0~20191024.28+debian10~1.gbpbbacde":1,"7.0.33-SergeyD\/15.1":1,"7.3.10-nmm1":1,"7.1.20-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.3-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.26-SvetHostingu.cz":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.11":1,"7.1.27-SvetHostingu.cz":1,"7.2.24-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.10RC1":1,"7.3.11-1~deb10u1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.7":4,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.1":9,"7.0.19":1,"7.2.16-1+0~20190307202206.17+jessie~1.gbpa7be82":1,"7.0.33-0+deb9u6":1,"7.1.33-1+0~20191027.27+debian8~1.gbpd10139":1,"7.3.11-he.0":1,"7.1.33-1+0~20191027.27+debian9~1.gbpd10139":2,"7.2.24-he.0":5,"7.2.24-1+0~20191026.31+debian9~1.gbpbbacde":7,"7.2.24-1+bionic":1,"7.3.5-1+bionic":1,"7.3.10-1+b1":1,"7.2.20-1+0~20190710.23+debian9~1.gbp2428c5":1,"7.0.33-12+0~20191026.23+debian8~1.gbp940de0":1,"7.3.11-1+0~20191026.48+debian8~1.gbpf71ca0":2,"7.2.24-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.17-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-12+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.15-1+bionic":1,"7.3.11-1+bionic":1,"7.3.2RC1":1},"2019-11":{"7.0":74078,"7.2":15173,"7.2.23":1531,"7.3.9":348,"7.3.11":4667,"5.6":28453,"7.1.30":19205,"7.2.24":113994,"7.0.33":9700,"7.1.5":129,"7.3":8827,"7.1":6416,"7.2.19":349,"7.3.7":213,"7.1.21":194,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":173,"5.4":273,"2.0":7579,"5.3":4499,"7.1.32":380,"7.1.14":996,"7.2.17":255,"7.1.33":81145,"7.3.0":96,"7.1.24":376,"7.0.25":300,"5.5":218,"7.2.15":59,"7.2.13":110,"7.3.9-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.32":139,"7.1.20":4,"7.2.22":1038,"7.2.23-1+0~20191008.27+debian8~1.gbp021266":10,"7.1.8":30,"7.3.1":78,"7.2.21":226,"7.2.16-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.19-nmm1":15,"7.2.1":26,"7.1.28":19,"7.3.8":183,"7.3.10":457,"7.2.20-2+0~20190725.24+debian9~1.gbp69697c":5,"7.3.9-1+bionic":9,"7.2.14":69,"7.2.24-he.0":67,"7.3.5":105,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.1":217,"7.3.6":208,"7.1.30-nmm1":94,"7.3.10-1+0~20191008.45+debian8~1.gbp365209":3,"7.2.7":37,"7.0.31":71,"7.1.15":4,"7.0.29":59,"7.2.22-1+0~20190902.26+debian8~1.gbpd64eb7":2,"7.3.10-1+0~20191008.45+debian10~1.gbp365209":20,"7.1.26":231,"7.1.16":9,"7.2.10":31,"7.0.33-5+0~20190309015553.9+stretch~1.gbp4c6517":1,"7.3.3":123,"7.2.16":142,"7.1.4":44,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian9~1.gbpd05c7e":2,"7.2.4":11,"7.2.24-1+0~20191026.31+debian9~1.gbpbbacde":172,"7.1.3":52,"7.0.18":6,"7.2.24-1+0~20191026.31+debian8~1.gbpbbacde":41,"7.0.8":1,"7.1.32-1+0~20190902.23+debian9~1.gbp9d1be7":61,"7.2.6":64,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":6,"7.1.19":15,"7.3.6-nmm1":34,"7.1.0-dev":6,"7.1.13":85,"7.1.29":29,"7.1.32-1+0~20190902.23+debian8~1.gbp9d1be7":5,"7.3.9-1~deb10u1":2,"7.1.0":6,"7.3.4":36,"7.3.5-1+0~20190503093827.38+stretch~1.gbp60a41b":13,"7.3.0RC1":8,"7.3.10-1+0~20191008.45+debian9~1.gbp365209":15,"7.1.29-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-1+0~20191027.27+debian9~1.gbpd10139":48,"7.0.20":15,"7.0.21":19,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.7":61,"7.2.5":9,"7.0.30":47,"7.0.14":8,"7.2.20":52,"7.3.11-1+0~20191026.48+debian8~1.gbpf71ca0":63,"7.0.30-0ubuntu0.16.04.1":3,"7.2.24-1+ubuntu19.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0+deb9u3":23,"7.2.5-1+0~20180505045740.21+stretch~1.gbpca2fa6":3,"7.4.0RC3":4,"7.1.25":15,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.2":46,"7.0.19-1":3,"7.2.0":21,"7.2.18":44,"7.1.26-2+0~20190216175340.13+stretch~1.gbpc20626":10,"7.0.33-1+0~20181208203126.8+stretch~1.gbp2ff763":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":12,"7.0.33-6":4,"7.4.0RC4":6,"7.3.10-pl0-zoneos":2,"7.1.22":68,"7.0.22-0ubuntu0.16.04.1":2,"7.0.33-0+deb9u6":39,"7.0.26":1,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian10~1.gbpd05c7e":6,"7.0.9":25,"7.3.10-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":3,"7.1.11":40,"7.1.33-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":11,"7.4":20,"7.0.33-0+deb9u5":9,"7.2.23-pl0-zoneos":1,"7.1.31":82,"7.2.9":6,"7.3.2":33,"7.2.2":6,"7.3.8-1+0~20190807.43+debian10~1.gbp7731bf":2,"7.1.18":2,"7.0.32-nmm1":24,"7.2.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.0-dev":3,"7.2.21-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.4":1,"7.2.15-1+bionic":1,"7.3.10-nfsn1":1,"7.2.21-1+0~20190807.25+debian10~1.gbp935ebf":31,"7.3.11-1+0~20191026.48+debian9~1.gbpf71ca0":40,"7.1.6":1,"7.1.17":7,"7.1.27-1+0~20190307202204.14+stretch~1.gbp7163d5":2,"7.1.26-mh2":2,"7.0.27":43,"7.0.26-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.11-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":10,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.11":18,"7.3.7-2+0~20190725.42+debian9~1.gbp848ca5":1,"7.0.7":5,"7.1.32-1+bionic":1,"7.3.8-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":9,"7.1.7":3,"7.0.24":8,"7.3.7-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.13RC1":1,"7.2.12":9,"7.3.5-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.1":12,"7.2.23-nfsn1":2,"7.1.23":14,"7.2.19-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.0.28":11,"7.2.23-1+0~20191008.27+debian9~1.gbp021266":6,"7.0.33-4+bionic":1,"7.3.11-pl0-zoneos":7,"7.3.7-2+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.3":19,"7.2.24-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":9,"7.2.9-1+0~20180910100512.5+stretch~1.gbpdaac35":1,"7.0.33-pl6-zoneos":1,"7.3.3-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.24-pl0-zoneos":11,"7.2.24-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":8,"7.0.10":3,"7.0.12":2,"7.2.23RC1":1,"7.1.27":18,"7.3.11-1~deb10u1":10,"7.0.15":8,"7.3.9-1+0~20190902.44+debian9~1.gbpf8534c":3,"7.3.8-2+bionic":4,"7.0.6":3,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.5":4,"7.0.33-12+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.3.11-1+bionic":10,"7.0.33-8+0~20190531120422.14+jessie~1.gbpe7d4ff":1,"7.3.12RC1":1,"7.3.6-1+0~20190531112735.39+stretch~1.gbp6131b7":1,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.1.9":11,"7.2.17-0ubuntu0.18.04.1":2,"7.2.1-0.debian.0":1,"7.1.2":5,"7.1.10":7,"7.1.33-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.24-1+bionic":4,"7.4.0RC2":2,"7.1.31-1+0~20190807.22+debian9~1.gbpf402ed":3,"7.3.0RC4":2,"7.0.17":5,"7.3.11-he.0":2,"7.1.33-pl0-zoneos":3,"7.4.0RC5":3,"7.2.18-1+bionic":3,"7.2.20-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.32-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.2":1,"7.2.17-1+0~20190412070953.20+jessie~1.gbp23a36d":1,"7.0.33-12+0~20191026.23+debian9~1.gbp940de0":4,"7.3.2RC1":2,"7.0.0":1,"7.1.32-pl1-zoneos":2,"7.1.33-1+0~20191027.27+debian8~1.gbpd10139":22,"7.3.6-1+0~20190531112546.39+jessie~1.gbp6131b7":1,"7.1.32-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":2,"7.3.10-nmm1":1,"7.0.33-mh2":2,"7.2.20-1+0~20190710.23+debian9~1.gbp2428c5":1,"7.0.33-5+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.10RC1":1,"7.2.22-1+0~20190902.26+debian9~1.gbpd64eb7":4,"7.2.22-1+bionic":3,"7.0.33-0+deb9u1":2,"7.2.20RC1":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.3":1,"7.1.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.16":5,"7.0.14-2+deb.sury.org~trusty+1":1,"7.3.12":538,"7.0.22":1,"7.2.25RC1":2,"7.0.33-12+0~20191026.23+debian8~1.gbp940de0":2,"7.2.16-1+0~20190307202415.17+stretch~1.gbpa7be82":3,"7.2.21-1+0~20190807.25+debian9~1.gbp935ebf":1,"7.2.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.8RC1":1,"7.2.5-1+0~20180505050007.21+jessie~1.gbpca2fa6":1,"7.4.0RC6":8,"7.0.27-0+deb9u1":3,"7.2.21-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.31-1+0~20180910100529.3+stretch~1.gbp90e89d":3,"7.3.11-nmm1":13,"7.3.3-1+0~20190307202245.32+stretch~1.gbp32ebb2":1,"7.2.8":9,"7.2.24-nmm1":8,"7.3.8-4+bionic":2,"7.0.18-0ubuntu0.16.04.1":2,"7.1.24-1+ubuntu18.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.12":2,"7.2.23-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.27-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.16-1+bionic":1,"7.3.10-1+bionic":1,"7.1.33-nmm1":45,"7.2.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.5":2,"7.0.33-12+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.23":6,"7.0.24-1~dotdeb+8.1":1,"7.0.3":4,"7.3.11-1+0~20191026.48+debian10~1.gbpf71ca0":17,"7.0.32-0ubuntu0.16.04.1":1,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.30-0+deb9u1":3,"7.0.33-nmm1":6,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":1,"7.2.17-1+0~20190412071344.20+stretch~1.gbp23a36d":3,"7.0.33-11+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-12+0~20191026.23+debian10~1.gbp940de0":3,"7.3.2-1+bionic":1,"7.2.25":616,"7.3.10-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.20-1+0~20180725103117.2+jessie~1.gbpd5b650":1,"7.0.30-1+0~20180505045735.18+stretch~1.gbpcfecb9":1,"7.4.0-dev":3,"7.3.11-1+ubuntu19.10.1+deb.sury.org+6":1,"7.0.13":1,"7.1.12-2+0~20171207160754.12+jessie~1.gbp5c91f3":1,"7.2.24-1+0~20191026.31+debian10~1.gbpbbacde":1,"7.1.15-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+2":2,"7.3.9-1+0~20190902.44+debian8~1.gbpf8534c":1,"7.2.21RC1":1,"7.1.26-1+0~20190113101810.12+stretch~1.gbp7077bb":2,"7.0.11":1,"7.1.30-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.32-1~dotdeb+8.1":1,"7.0.19":1,"7.3.2-3+0~20190208150725.31+stretch~1.gbp0912bd":1,"7.3.12-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.27-SvetHostingu.cz":1,"5.2":1,"7.4.0":1,"7.3.5-1+bionic":1,"7.2.25-1+0~20191128.32+debian10~1.gbp108445":1,"7.0.4":1,"7.2.25-1+0~20191128.32+debian8~1.gbp108445":1,"7.1.33-nfsn1":1},"2019-12":{"7.2":15891,"7.1.33":61643,"5.3":5643,"2.0":7751,"5.6":57309,"7.0.33":10020,"7.2.25":6579,"7.3":13089,"7.0":54723,"7.2.24":3015,"7.2.23":2256,"7.2.13":108,"7.3.10":286,"7.3.12":4799,"7.1":4679,"7.2.10":31,"7.3.11":1082,"7.1.4":39,"7.1.19":16,"7.0.25":293,"7.0.32":158,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":172,"7.2.17":152,"5.4":268,"7.1.21":165,"7.2.24-1+0~20191026.31+debian8~1.gbpbbacde":21,"5.5":232,"7.3.0":96,"7.2.22":1234,"7.1.14":1085,"7.3.9":156,"7.2.16":166,"7.2.25-1+0~20191128.32+debian8~1.gbp108445":23,"7.1.32":190,"7.1.24":467,"7.3.7":222,"7.2.16-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.21":199,"7.2.14":81,"7.2.24-nmm1":31,"7.3.6":249,"7.1.5":94,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.1":223,"7.2.11":21,"7.1.33-nmm1":147,"7.2.19":235,"7.0.18-0ubuntu0.16.04.1":3,"7.3.11-1+0~20191026.48+debian8~1.gbpf71ca0":40,"7.3.1":103,"7.2.24-he.0":60,"7.0.29":58,"7.3.11-1+0~20191026.48+debian10~1.gbpf71ca0":3,"7.3.11-1+0~20191026.48+debian9~1.gbpf71ca0":48,"7.2.7":36,"7.1.28":20,"7.2.15-0ubuntu0.18.04.1":3,"7.3.3":147,"7.2.22-1+0~20190902.26+debian8~1.gbpd64eb7":4,"7.2.24-1+0~20191026.31+debian9~1.gbpbbacde":28,"7.3.8":135,"7.0.31":81,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.2":29,"7.1.20":133,"7.0.33-5+0~20190309015553.9+stretch~1.gbp4c6517":2,"7.1.30":61,"7.1.26":222,"7.3.5":103,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian9~1.gbpd05c7e":3,"7.3.0RC1":13,"7.1.3":55,"7.2.6":78,"7.1.11":45,"7.2.4":9,"7.1.31":40,"7.0.18":13,"7.0.3":3,"7.2.15":62,"7.3.11-nmm1":60,"7.4":202,"7.1.0-dev":7,"7.0.8":3,"7.1.29":42,"7.1.0":7,"7.3.9-1+0~20190902.44+debian9~1.gbpf8534c":4,"7.1.33-1+0~20191027.27+debian8~1.gbpd10139":11,"7.1.13":78,"7.1.33-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.4":41,"7.1.27":26,"7.0.20":19,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.33-1+0~20191027.27+debian9~1.gbpd10139":21,"7.0.30":41,"7.0.27":54,"7.0.23":8,"7.4.0":170,"7.0.14":6,"7.2.20":54,"7.0.30-0ubuntu0.16.04.1":2,"7.1.32-1+0~20190902.23+debian9~1.gbp9d1be7":35,"7.0.33-0+deb9u3":24,"7.1.15":3,"7.2.25-pl0-zoneos":15,"7.0.19-1":2,"7.2.25-1+0~20191128.32+debian10~1.gbp108445":1,"7.3.7-2+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.18":46,"7.0.9":29,"7.1.26-2+0~20190216175340.13+stretch~1.gbpc20626":4,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.7":55,"7.3.12-pl0-zoneos":12,"7.1.8":13,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":7,"7.3.2RC1":2,"7.4.0RC6":4,"7.3.12-1+0~20191128.49+debian10~1.gbp24559b":34,"7.2.17-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.0.22-0ubuntu0.16.04.1":5,"7.2.25-1+0~20191128.32+debian9~1.gbp108445":109,"7.2.0":22,"7.0.33-0+deb9u6":33,"7.0.26":1,"7.0.33-13+0~20191128.24+debian10~1.gbp832d85":7,"7.1.16":11,"7.3.10-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":3,"7.1.22":45,"7.3.11-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":13,"7.4.0RC2":4,"7.3.3-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.1":9,"7.2.9":6,"7.3.10-1+0~20191008.45+debian9~1.gbp365209":22,"7.2.2":6,"7.0.4-7ubuntu2":1,"7.0.16":4,"7.0.33-nmm1":27,"7.1.17":15,"7.2.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.21":15,"7.2.0-dev":4,"7.3.8-1+0~20190807.43+debian10~1.gbp7731bf":3,"7.3.9-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.9-1+bionic":5,"7.1.18":4,"7.3.9-1~deb10u1":4,"7.0.33-1+0~20181208203126.8+stretch~1.gbp2ff763":1,"7.1.6":3,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.12-1+0~20191128.49+debian9~1.gbp24559b":47,"7.1.25":15,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.3.12-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.0.24":3,"7.1.13RC1":1,"7.3.7-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.5-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.12":13,"7.2.5":7,"7.0.33-13+0~20191128.24+debian9~1.gbp832d85":15,"7.1.26-mh2":2,"7.2.8":3,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":34,"7.3.3-1+0~20190307202245.32+stretch~1.gbp32ebb2":2,"7.3.2":29,"7.0.12":9,"7.0.28":7,"7.2.25-nfsn1":2,"7.0.7":6,"7.1.7":4,"7.2.24-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.2.21-1+0~20190807.25+debian10~1.gbp935ebf":27,"7.2.19-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.1":9,"7.2.25-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":8,"7.2.9-1+0~20180910100512.5+stretch~1.gbpdaac35":2,"7.1.33-pl0-zoneos":7,"7.0.10":3,"7.1.27-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.5-1+bionic":2,"7.3.3-SvetHostingu.cz":1,"7.2.23RC1":1,"7.3.8-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.3.11-1~deb10u1":13,"7.0.6":5,"7.0.33-12+0~20191026.23+debian9~1.gbp940de0":4,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.5":3,"7.2.25-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.33-12+0~20191026.23+debian8~1.gbp940de0":2,"7.0.33-13+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.1.9":11,"7.3.6-1+0~20190531112735.39+stretch~1.gbp6131b7":4,"7.1.10":5,"7.1.23":13,"7.1.2":3,"7.3.8-2+bionic":7,"7.2.1-0.debian.0":1,"7.3.12-1+0~20191128.49+debian8~1.gbp24559b":30,"7.3.11-he.0":3,"7.3.12-3+bionic":9,"7.0.33-0+deb9u5":3,"7.0.15":5,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4":2,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":3,"7.3.9-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.18-1+bionic":2,"7.0.33-0+deb9u1":2,"7.2.3":16,"7.3.0RC4":2,"7.1.31-1+0~20190807.22+debian9~1.gbpf402ed":2,"7.2.20-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.27-0+deb9u1":4,"7.2.24-1+ubuntu19.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.11-1+bionic":5,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.2":1,"7.0.0":1,"7.1.32-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.25-3+bionic":1,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":2,"7.0.33-13+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.17-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.2.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.22":2,"7.2.20-1+0~20190710.23+debian9~1.gbp2428c5":1,"7.0.33-5+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.24-1+bionic":7,"7.0.17":7,"7.3.12-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":6,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian8~1.gbpc60685":13,"7.2.22-1+bionic":3,"7.2.20RC1":4,"7.1.32-1+0~20190902.23+debian8~1.gbp9d1be7":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.3":1,"7.0.14-2+deb.sury.org~trusty+1":1,"7.3.13":988,"7.0.33-12+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.10RC1":1,"7.2.16-1+0~20190307202415.17+stretch~1.gbpa7be82":2,"7.2.23-1+0~20191008.27+debian8~1.gbp021266":4,"7.4.0RC1":1,"7.2.23-1+0~20191008.27+debian9~1.gbp021266":2,"7.2.24-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.8RC1":1,"7.2.16-1+0~20190307202206.17+jessie~1.gbpa7be82":1,"7.2.21-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.31-1+0~20180910100529.3+stretch~1.gbp90e89d":1,"7.2.4-1+0~20180405085422.20+stretch~1.gbpbff9f0":1,"7.4.0RC3":1,"7.4.0beta4":1,"7.2.22-1+0~20190902.26+debian9~1.gbpd64eb7":2,"7.1.33-2+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.8-4+bionic":3,"7.1.24-1+ubuntu18.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.12":2,"7.0.11":1,"7.2.16-1+bionic":1,"7.3.10-1+bionic":1,"7.2.26":1417,"7.1.33-1+0~20191026.27+debian10~1.gbpd10139":1,"7.0.5":3,"7.2.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.26-1+0~20191218.33+debian9~1.gbpb5a34b":35,"7.4.1":36,"7.2.20-2+0~20190725.24+debian9~1.gbp69697c":1,"7.0.24-1~dotdeb+8.1":1,"7.3.13-1+0~20191218.50+debian10~1.gbp23c2da":3,"7.0.26-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.26-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":1,"7.0.33-8+0~20190531121058.14+stretch~1.gbpe7d4ff":1,"7.3.13-1+0~20191218.50+debian9~1.gbp23c2da":9,"7.0.33-14+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.17-1+0~20190412071344.20+stretch~1.gbp23a36d":2,"7.0.19":2,"7.3.11RC1":1,"7.1.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.30-0+deb9u1":1,"7.2.26-1+0~20191218.33+debian8~1.gbpb5a34b":5,"7.0.4":3,"7.3.13-1+0~20191218.50+debian8~1.gbp23c2da":5,"7.0.30-1+0~20180505045735.18+stretch~1.gbpcfecb9":1,"7.0.33-0+deb9u2":1,"7.1.20-1+0~20180725103117.2+jessie~1.gbpd5b650":1,"7.1.33-3+0~20191218.29+debian9~1.gbp18b07c":17,"7.3.2-1+bionic":1,"7.0.33-pl6-zoneos":1,"7.0.13":1,"7.1.12-2+0~20171207160754.12+jessie~1.gbp5c91f3":1,"7.4.0RC4":1,"7.1.27-1+0~20190307202204.14+stretch~1.gbp7163d5":1,"7.2.26-1+0~20191218.33+debian10~1.gbpb5a34b":1,"7.0.33-SergeyD\/16.2":1,"7.0.33-14+0~20191218.25+debian9~1.gbpae1889":4,"7.1.20-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.6-1+0~20190531112546.39+jessie~1.gbp6131b7":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.30-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.26-1+0~20190113101810.12+stretch~1.gbp7077bb":2,"7.0.1":1,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"5.2":1,"7.1.28-1+0~20190412071216.17+stretch~1.gbpbe9b36":1,"7.2.24-0ubuntu0.19.04.1":2,"7.1.33-nfsn2":1,"7.3.8-1+0~20190807.43+debian9~1.gbp7731bf":1,"7.3.13-nfsn1":1},"2020-01":{"7.2.26":9136,"7.0":24895,"7.0.33":11119,"5.6":55960,"7.2.24":3015,"7.2.22":660,"5.3":5047,"7.1.33":5205,"7.2.25":1465,"7.1":4683,"7.2":18052,"7.3.13":6053,"2.0":7909,"7.3":13472,"7.2.13":105,"7.0.32":159,"7.3.12":2536,"7.1.29":55,"7.3.11-1+0~20191026.48+debian9~1.gbpf71ca0":14,"7.1.27":20,"7.0.29":58,"7.3.11":771,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian8~1.gbpc60685":12,"7.0.25":316,"7.3.10":263,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.1":147,"7.1.3":46,"7.2.23":273,"7.1.26":255,"7.4":935,"7.3.8":119,"7.1.33-3+0~20191218.29+debian9~1.gbp18b07c":50,"7.0.30":53,"7.0.27":55,"7.2.16":135,"7.4.1":447,"7.0.31-1+0~20180910100529.3+stretch~1.gbp90e89d":5,"7.0.31":82,"7.2.25-1+0~20191128.32+debian9~1.gbp108445":21,"7.1.32":161,"7.1.13":92,"7.1.14":1204,"7.2.26-1+0~20191218.33+debian9~1.gbpb5a34b":146,"7.2.14":80,"7.3.3":102,"7.0.20":24,"7.2.20":37,"7.3.7":224,"7.2.6":83,"7.2.19":217,"7.1.5":59,"7.0.14":9,"7.0.30-0ubuntu0.16.04.1":4,"5.5":223,"7.2.15":76,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":149,"7.2.21":168,"5.4":253,"7.3.6":190,"7.1.21":33,"7.0.33-0+deb9u3":25,"7.3.9":302,"7.1.24":511,"7.2.24-1+0~20191026.31+debian9~1.gbpbbacde":10,"7.4.0":100,"7.3.5":116,"7.1.17":14,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":11,"7.0.19-1":3,"7.1.32-1+0~20190902.23+debian9~1.gbp9d1be7":33,"7.2.25-pl0-zoneos":6,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.2":32,"7.2.10":62,"7.3.1":115,"7.0.6":2,"7.3.12-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.0.33-14+0~20191218.25+debian9~1.gbpae1889":21,"7.2.18":45,"7.0.9":32,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":30,"7.2.24-he.0":7,"7.1.30":62,"7.1.33-nmm1":152,"7.1.33-1+0~20191026.27+debian10~1.gbpd10139":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.7":37,"7.3.12-pl0-zoneos":2,"7.3.4":55,"7.2.17":133,"7.0.22-0ubuntu0.16.04.1":5,"7.0.33-0+deb9u6":45,"7.0.26":2,"7.0.33-13+0~20191128.24+debian10~1.gbp832d85":1,"7.1.33-3+0~20191218.29+debian8~1.gbp18b07c":20,"7.3.12-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.1.0":6,"7.3.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":13,"7.3.13-1+0~20191218.50+debian9~1.gbp23c2da":65,"7.1.4":48,"7.2.21-1+0~20190807.25+debian10~1.gbp935ebf":34,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":6,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":3,"7.3.0RC1":7,"7.1.11":52,"7.2.26-1+0~20191218.33+debian8~1.gbpb5a34b":40,"7.1.22":45,"7.3.11-nmm1":60,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.4.0RC2":2,"7.3.11-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":7,"7.2.7":31,"7.3.5-1+bionic":3,"7.3.12-1+0~20191128.49+debian10~1.gbp24559b":16,"7.2.2":9,"7.3.2":37,"7.3.12-3+bionic":13,"7.3.0":102,"7.2.22-1+0~20190902.26+debian8~1.gbpd64eb7":2,"7.2.0":22,"7.1.19":14,"7.0.33-nmm1":32,"7.2.24-nmm1":38,"7.2.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.4":6,"7.2.0-dev":2,"7.3.13-nfsn1":2,"7.3.13-1+0~20191218.50+debian8~1.gbp23c2da":52,"7.3.9-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.15-1+bionic":1,"7.3.2RC1":3,"7.3.8-1+0~20190807.43+debian10~1.gbp7731bf":6,"7.2.16-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.18":3,"7.0.12":8,"7.3.9-1~deb10u1":4,"7.1.6":3,"7.1.33-1+0~20191027.27+debian9~1.gbpd10139":11,"7.2.25-1+0~20191128.32+debian8~1.gbp108445":14,"7.1.16":8,"7.2.26-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":6,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.31":23,"7.2.9":8,"7.2.8":5,"7.1.25":19,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.4-7ubuntu2":1,"7.1.7":13,"7.0.24":8,"7.3.12-1+0~20191128.49+debian9~1.gbp24559b":21,"7.0.33-13+0~20191128.24+debian9~1.gbp832d85":16,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian9~1.gbpd05c7e":1,"7.3.7-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.5":7,"7.3.5-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.8":15,"7.0.23":8,"7.3.12-1+0~20191128.49+debian8~1.gbp24559b":28,"7.0.7":7,"7.2.26-nfsn1":2,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":10,"7.0.28":5,"7.2.11":18,"7.1.23":12,"7.3.11-1+bionic":4,"7.3.7-2+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.1":8,"7.1.28":12,"7.3.12-1":1,"7.1.26-mh2":2,"7.2.9-1+0~20180910100512.5+stretch~1.gbpdaac35":2,"7.1.0-dev":5,"7.1.33-pl0-zoneos":6,"7.2.19-0ubuntu0.18.10.1":2,"7.2.23-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.10-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.10":4,"7.2.12":11,"7.2.26-1+0~20191218.33+debian10~1.gbpb5a34b":3,"7.2.26-he.0":68,"7.3.8-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.3.11-1~deb10u1":16,"7.2.23RC1":1,"7.2.3":12,"7.2.26-pl0-zoneos":10,"7.1.20":2,"7.2.17-1+0~20190412070953.20+jessie~1.gbp23a36d":1,"7.4.0RC6":4,"7.0.4":3,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.5":2,"7.0.33-12+0~20191026.23+debian8~1.gbp940de0":3,"7.3.14-dev":1,"7.2.19-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.9":17,"7.3.8-2+bionic":4,"7.1.15":2,"7.3.6-1+0~20190531112735.39+stretch~1.gbp6131b7":1,"7.1.10":6,"7.0.21":17,"7.3.13-pl0-zoneos":16,"7.1.2":2,"7.2.17-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.0.33-1+0~20181208203126.8+stretch~1.gbp2ff763":1,"7.2.1-0.debian.0":3,"7.0.33-mh2":2,"7.0.17":8,"7.3.13-he.0":3,"7.3.2-3+0~20190208150725.31+stretch~1.gbp0912bd":1,"7.3.13-2+bionic":5,"7.3.0RC4":1,"7.3.9-1+0~20190902.44+debian9~1.gbpf8534c":2,"7.2.18-1+bionic":1,"7.2.1":13,"7.0.3":2,"7.2.20-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.13":2,"7.1.31-1+0~20190807.22+debian9~1.gbpf402ed":2,"7.0.1":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.2":1,"7.0.0":1,"7.0.33-14+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.0.15":8,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":4,"7.2.17-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.3.9-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-14+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-5+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.20-1+0~20190710.23+debian9~1.gbp2428c5":1,"7.2.2RC1":1,"7.3.3-1+0~20190307202245.32+stretch~1.gbp32ebb2":2,"7.3.9-1+bionic":3,"7.2.25-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.0.30-0+deb9u1":2,"7.2.24-0ubuntu0.19.04.1":1,"7.2.24-1+bionic":2,"7.0.22":2,"7.2.20RC1":1,"7.1.33-2+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.27-0+deb9u1":3,"7.2.26-1+bionic":5,"7.2.25-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.0.14-2+deb.sury.org~trusty+1":1,"7.0.33-13+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.0.33-13+0~20191128.24+debian8~1.gbp832d85":1,"7.2.16-1+0~20190307202415.17+stretch~1.gbpa7be82":2,"7.0.33-14+0~20191218.25+debian10~1.gbpae1889":8,"7.3.13-1+0~20191218.50+debian10~1.gbp23c2da":26,"7.2.24-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.1.33-3+0~20191218.29+debian10~1.gbp18b07c":1,"7.2.23-1+0~20191008.27+debian9~1.gbp021266":3,"7.2.24-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.32-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.8RC1":1,"7.2.16-1+0~20190307202206.17+jessie~1.gbpa7be82":1,"7.2.21-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.4-1+0~20180405085422.20+stretch~1.gbpbff9f0":1,"7.0.33-0+deb9u1":2,"7.4.0RC3":3,"7.3.10-1+0~20191008.45+debian9~1.gbp365209":4,"7.4.0beta4":1,"7.2.22-1+bionic":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.2":120,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.9":28,"7.4.2RC1":3,"7.0.18":10,"7.3.8-4+bionic":3,"7.0.18-0ubuntu0.16.04.1":2,"7.0.25-0ubuntu0.16.04.1":1,"7.0.16":4,"7.0.11":2,"7.2.16-1+bionic":1,"7.2.21-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.23-1+0~20191008.27+debian8~1.gbp021266":1,"7.1.24-1+ubuntu18.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-12+0~20191026.23+debian9~1.gbp940de0":1,"7.0.5":3,"7.1.33-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-13+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.20-1+0~20180725103117.2+jessie~1.gbpd5b650":1,"7.0.24-1~dotdeb+8.1":1,"7.2.20-2+0~20190725.24+debian9~1.gbp69697c":1,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.4":1,"7.1.33-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.21-1+0~20190807.25+debian9~1.gbp935ebf":1,"7.0.33-0+deb9u2":2,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":1,"7.0.33-8+0~20190531121058.14+stretch~1.gbpe7d4ff":1,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.2.17-1+0~20190412071344.20+stretch~1.gbp23a36d":1,"7.3.14":438,"7.4.2":28,"7.2.2-3+ubuntu17.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.27-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.30-1+0~20180505045735.18+stretch~1.gbpcfecb9":1,"7.0.33-pl6-zoneos":2,"7.2.27":384,"7.1.12-2+0~20171207160754.12+jessie~1.gbp5c91f3":1,"7.2.22-1+0~20190902.26+debian9~1.gbpd64eb7":1,"7.4.0RC4":1,"7.3.14-1+0~20200123.51+debian9~1.gbpcf42df":7,"7.2.27-1+0~20200123.34+debian10~1.gbp63c0bc":2,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4":1,"7.1.12":1,"7.0.33-SergeyD\/16.2":1,"7.0.33-15+0~20200123.26+debian9~1.gbpb9e953":3,"7.1.33-4+0~20200123.30+debian9~1.gbpdc2095":13,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.30-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.0RC5":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.1":1,"7.0.33-14+0~20191218.25+debian8~1.gbpae1889":1,"7.0.26-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"5.2":1,"7.0.19":1,"7.2.27-1+0~20200123.34+debian9~1.gbp63c0bc":13,"7.1.28-1+0~20190412071216.17+stretch~1.gbpbe9b36":1,"7.3.6-1+0~20190531112546.39+jessie~1.gbp6131b7":1,"7.0.33-0+deb9u5":1,"7.2.12-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.2":1,"7.1.26-1+0~20190113101810.12+stretch~1.gbp7077bb":1,"7.3.14-1+0~20200123.51+debian8~1.gbpcf42df":5,"7.0.33-15+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.33-nfsn2":1,"7.2.15-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.0.33-5+0~20190309015553.9+stretch~1.gbp4c6517":1,"7.1.26-2+0~20190216175340.13+stretch~1.gbpc20626":1,"7.3.14-1+0~20200123.51+debian10~1.gbpcf42df":1,"7.1.33-4+0~20200123.30+debian8~1.gbpdc2095":2,"7.0.33-15+0~20200123.26+debian10~1.gbpb9e953":1},"2020-02":{"7.2.27":6668,"5.6":50335,"7.2":132849,"7.2.27-1+0~20200123.34+debian9~1.gbp63c0bc":19,"7.2.26":5287,"7.3.14":5326,"7.3":16861,"5.3":5543,"7.0.33":9796,"7.1.0":6,"2.0":7027,"7.1.33":5190,"7.0":31606,"7.1":4730,"7.2.15":78,"7.3.13":46537,"7.2.25":415,"7.0.25":297,"7.1.14":1202,"7.0.33-0+deb9u3":23,"7.2.17":105,"7.3.9":123,"7.4":1456,"7.3.7":159,"7.3.5":140,"7.2.22":151,"7.1.26":239,"7.3.12":2102,"7.1.5":60,"7.0.32":175,"5.5":202,"7.2.21":177,"7.3.11":546,"7.4.1":207,"7.2.23":94,"7.3.8":65,"7.2.19":87,"7.1.24":571,"7.0.9":20,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.2":191,"7.0.31":80,"7.3.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":20,"7.2.24":494,"7.1.29":38,"7.4.2":547,"7.0.29":59,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":6,"7.1.33-3+0~20191218.29+debian8~1.gbp18b07c":16,"7.3.10":216,"7.1.13":83,"7.0.30":33,"7.2.18":43,"7.2.10":74,"7.1.33-nmm1":143,"7.0.33-15+0~20200123.26+debian9~1.gbpb9e953":17,"7.2.6":83,"7.2.26-1+0~20191218.33+debian8~1.gbpb5a34b":8,"7.1.32":104,"7.1.21":46,"7.1.32-1+0~20190902.23+debian9~1.gbp9d1be7":26,"7.3.14-1+0~20200123.51+debian9~1.gbpcf42df":36,"7.3.4":51,"7.0.33-0+deb9u6":34,"5.4":232,"7.3.13-pl0-zoneos":7,"7.3.6":105,"7.2.26-he.0":7,"7.1.11":54,"7.2.7":41,"7.3.11-nmm1":72,"7.3.2":41,"7.2.1":13,"7.3.1":135,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":2,"7.2.9":5,"7.1.4":44,"7.3.3":94,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.20":37,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":134,"7.2.25-1+0~20191128.32+debian9~1.gbp108445":13,"7.3.11-1~deb10u1":19,"7.3.14-1+0~20200123.51+debian10~1.gbpcf42df":22,"7.2.26-pl0-zoneos":14,"7.2.2":7,"7.2.16":113,"7.2.21-1+0~20190807.25+debian10~1.gbp935ebf":32,"7.2.4":5,"7.1.33-4+0~20200123.30+debian9~1.gbpdc2095":24,"7.1.1":10,"7.4.0":48,"7.3.0":68,"7.3.9-1+bionic":5,"7.1.23":10,"7.3.0RC1":8,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":18,"7.3.14-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.9":32,"7.2.22-1+0~20190902.26+debian8~1.gbpd64eb7":1,"7.2.13":83,"7.0.14":12,"7.2.14":74,"7.0.33-nmm1":29,"7.1.19":21,"7.2.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.0-dev":1,"7.3.14-nfsn1":1,"7.0.27":52,"7.3.14-1+0~20200123.51+debian8~1.gbpcf42df":24,"7.2.0":19,"7.1.3":57,"7.3.11-1+bionic":6,"7.2.24-nmm1":38,"7.2.15-1+bionic":1,"7.4.0RC3":4,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.7":8,"7.3.13-1+0~20191218.50+debian8~1.gbp23c2da":10,"7.3.8-1+0~20190807.43+debian10~1.gbp7731bf":5,"7.0.33-5+0~20190309015553.9+stretch~1.gbp4c6517":2,"7.2.26-1+0~20191218.33+debian9~1.gbpb5a34b":11,"7.3.2RC1":3,"7.1.33-3+0~20191218.29+debian9~1.gbp18b07c":23,"7.1.18":3,"7.1.33-1+0~20191027.27+debian9~1.gbpd10139":3,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.2":13,"7.1.25":21,"7.1.30":60,"7.3.12-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.11-1+0~20191026.48+debian9~1.gbpf71ca0":8,"7.2.27-1+0~20200123.34+debian8~1.gbp63c0bc":18,"7.1.10":6,"7.0.24":10,"7.1.7":12,"7.0.33-14+0~20191218.25+debian9~1.gbpae1889":4,"7.3.7-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.0RC2":2,"7.0.4-7ubuntu2":1,"7.1.31":20,"7.1.16":6,"7.0.3":7,"7.0.12":7,"7.3.9-1~deb10u1":2,"7.3.12-1+0~20191128.49+debian9~1.gbp24559b":17,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian9~1.gbpd05c7e":1,"7.2.5":5,"7.0.7":7,"7.2.27-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.28":5,"7.3.5-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-8+0~20200202.31+debian9~1.gbp266c28":53,"7.1.8":13,"7.3.13-1+0~20191218.50+debian9~1.gbp23c2da":12,"7.3.7-2+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.28":11,"7.2.27-nfsn1":2,"7.3.4-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+3":2,"7.1.6":4,"7.3.0RC4":2,"7.2.26-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.26-mh2":2,"7.3.13-2+bionic":4,"7.1.27":21,"7.2.24-1+0~20191026.31+debian9~1.gbpbbacde":10,"7.1.0-dev":5,"7.1.15":3,"7.2.11":19,"7.2.3":8,"7.0.6":6,"7.0.10":3,"7.2.12":8,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.3.14-5+0~20200202.52+debian9~1.gbpa71879":36,"7.2.27-5+0~20200202.35+debian9~1.gbp2925f8":126,"7.3.5-1+bionic":1,"7.2.27-he.0":50,"7.3.8-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.3.14-1+bionic":11,"7.1.20":4,"7.4.0RC6":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.5":3,"7.2.27-5+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+2":4,"7.1.17":10,"7.0.33-12+0~20191026.23+debian8~1.gbp940de0":1,"7.4.3RC1":5,"7.2.23RC1":1,"7.0.30-0ubuntu0.16.04.1":3,"7.2.27-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.0.20":20,"7.1.9":13,"7.3.8-2+bionic":3,"7.3.6-1+0~20190531112735.39+stretch~1.gbp6131b7":1,"7.2.19-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.17-1+0~20190412070953.20+jessie~1.gbp23a36d":1,"7.2.27-5+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+2":1,"7.0.30-0+deb9u1":3,"7.0.32-4+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.2":4,"7.2.24-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.9-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.1-0.debian.0":1,"7.0.17":5,"7.3.14-he.0":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.1":4,"7.3.2-3+0~20190208150725.31+stretch~1.gbp0912bd":1,"7.0.33-pl6-zoneos":3,"7.0.33-mh2":2,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":3,"7.3.9-1+0~20190902.44+debian9~1.gbpf8534c":2,"7.1.33-pl0-zoneos":6,"7.2.18-1+bionic":2,"7.3.14-5+0~20200202.52+debian8~1.gbpa71879":40,"7.2.20-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.13":3,"7.1.31-1+0~20190807.22+debian9~1.gbpf402ed":2,"7.2.27-5+0~20200202.35+debian8~1.gbp2925f8":33,"7.1.33-8+0~20200202.31+debian8~1.gbp266c28":10,"7.0.21":14,"7.0.1":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.2":1,"7.0.33-19+0~20200202.27+debian9~1.gbp5d283d":24,"7.0.0":2,"7.0.23":8,"7.1.22":10,"7.2.16-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.27-1+bionic":4,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":2,"7.3.14-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.2.17-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.2.8":4,"7.2.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.13-1+0~20191218.50+debian10~1.gbp23c2da":2,"7.0.33-20+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.33-14+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.0.33-19+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+2":1,"7.2.20-1+0~20190710.23+debian9~1.gbp2428c5":1,"7.3.14-pl0-zoneos":5,"7.2.27-5+0~20200202.35+debian10~1.gbp2925f8":4,"7.2.24-1+bionic":1,"7.3.3-1+0~20190307202245.32+stretch~1.gbp32ebb2":1,"7.0.15":5,"7.0.19-1":1,"7.3.9-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":6,"7.0.22-0ubuntu0.16.04.1":3,"7.0.27-0+deb9u1":2,"7.2.26-1+bionic":6,"7.0.33-20+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.3":1,"7.2.25-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.14-2+deb.sury.org~trusty+1":1,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.33-13+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.17-1+0~20180505045738.17+stretch~1.gbpde69c6":1,"7.0.33-12+0~20191026.23+debian9~1.gbp940de0":2,"7.2.16-1+0~20190307202415.17+stretch~1.gbpa7be82":1,"7.0.33-19+0~20200202.27+debian10~1.gbp5d283d":8,"7.3.14-5+0~20200202.52+debian10~1.gbpa71879":34,"7.1.33-8+0~20200202.31+debian10~1.gbp266c28":2,"7.4.3-dev":1,"7.2.14-2+bionic":2,"7.2.8RC1":1,"7.0.33-12+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.16-1+0~20190307202206.17+jessie~1.gbpa7be82":1,"7.3.12-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.21-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.4-1+0~20180405085422.20+stretch~1.gbpbff9f0":1,"7.3.14-6+ubuntu19.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.31-1+0~20180910100529.3+stretch~1.gbp90e89d":2,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.0beta4":1,"7.0.4":4,"7.1.33-9+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.11-2+0~20181015120801.9+stretch~1.gbp8105e0":1,"7.0.18-0ubuntu0.16.04.1":2,"7.0.16":3,"7.0.11":1,"7.2.16-1+bionic":1,"7.2.24-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.1.33-1+0~20191026.27+debian10~1.gbpd10139":1,"7.1.24-1+ubuntu18.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.14-6+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.27-6+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.25-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.5":4,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.11":2,"7.0.18":5,"7.0.24-1~dotdeb+8.1":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":92,"7.0.32-0ubuntu0.16.04.1":2,"7.2.28":571,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.20-2+0~20190725.24+debian9~1.gbp69697c":1,"7.3.10-1+0~20191008.45+debian9~1.gbp365209":1,"7.1.33-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.16":2,"7.0.33-0+deb9u2":1,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":1,"7.3.15":926,"7.0.33-8+0~20190531121058.14+stretch~1.gbpe7d4ff":1,"7.2.22-1+bionic":1,"7.3.14-1~deb10u1":6,"7.2.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":14,"7.4.2RC1":2,"7.2.17-1+0~20190412071344.20+stretch~1.gbp23a36d":1,"7.2.9-1+0~20180910100512.5+stretch~1.gbpdaac35":1,"7.4.3":69,"7.3.15-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.23-1+0~20191008.27+debian9~1.gbp021266":1,"7.0.33-0+deb9u7":7,"7.1.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.28-he.0":18,"7.0.30-1+0~20180505045735.18+stretch~1.gbpcfecb9":1,"7.3.8-4+bionic":1,"7.0.33-0+deb9u1":1,"7.1.12-2+0~20171207160754.12+jessie~1.gbp5c91f3":1,"7.2.22-1+0~20190902.26+debian9~1.gbpd64eb7":1,"7.2.21-1+0~20190807.25+debian9~1.gbp935ebf":1,"7.3.15-he.0":2,"7.2.28-1+0~20200220.36+debian10~1.gbpcf4a75":1,"7.1.12":2,"7.0.33-SergeyD\/16.2":1,"7.3.12-1+0~20191128.49+debian8~1.gbp24559b":1,"7.3.12-3+bionic":2,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4":2,"7.3.11-0ubuntu2":2,"7.0.33-21+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-19+0~20200202.27+debian8~1.gbp5d283d":1,"7.1.33-3+bionic":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.0RC5":1,"7.1.26-1+0~20190113101810.12+stretch~1.gbp7077bb":2,"7.0.33-0+deb9u5":2,"7.2.28-1+0~20200220.36+debian9~1.gbpcf4a75":17,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.1":1,"7.0.22":1,"7.2.21-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-14+0~20191218.25+debian8~1.gbpae1889":1,"7.0.33-13+0~20191128.24+debian9~1.gbp832d85":1,"7.0.33-21+0~20200220.28+debian10~1.gbp0a9d2d":3,"5.2":1,"7.0.19":1,"7.3.15-1+0~20200220.53+debian9~1.gbp931d08":2,"7.1.30-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.28-1+0~20190412071216.17+stretch~1.gbpbe9b36":1,"7.2.2-3+ubuntu17.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.2":1,"7.1.33-nfsn2":1,"7.3.15RC1":2,"7.3.15-nfsn1":1},"2020-03":{"7.2":98866,"7.0":109897,"7.3":15547,"7.3.15":14486,"5.3":5638,"5.6":53891,"7.1":4074,"7.2.26":2815,"7.0.33":7340,"7.1.33":1849,"7.3.13":1009,"7.3.11":325,"7.4.3":511,"2.0":5872,"7.2.28":4880,"7.2.10":74,"7.2.27":593,"7.1.13":76,"7.2.4":3,"7.1.24":453,"7.3.2":25,"7.1.26":1135,"7.3.14":525,"7.3.4":33,"7.3.7":1341,"7.2.24":346,"7.1.26-2+0~20190216175340.13+stretch~1.gbpc20626":2,"7.2.13":79,"7.0.32":155,"7.3.5":105,"5.4":213,"7.1.14":624,"7.2.14":66,"7.2.28-4+0~20200224.38+debian9~1.gbp1ca010":85,"7.1.33-8+0~20200202.31+debian9~1.gbp266c28":41,"7.1.3":42,"7.3.10":159,"7.2.25":103,"7.0.27":42,"7.3.0":29,"7.2.19":57,"7.2.21":105,"7.2.16":97,"7.4":844,"7.3.12":1451,"7.0.30":31,"7.3.11-1+0~20191026.48+debian9~1.gbpf71ca0":13,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":204,"7.0.29":43,"7.4.1":121,"7.3.12-1+0~20191128.49+debian9~1.gbp24559b":16,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":31,"7.1.32":33,"7.0.25":173,"5.5":153,"7.2.22":112,"7.2.15":66,"7.2.26-1+0~20191218.33+debian8~1.gbpb5a34b":4,"7.0.20":18,"7.1.33-3+0~20191218.29+debian8~1.gbp18b07c":6,"7.3.14-5+0~20200202.52+debian8~1.gbpa71879":25,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.2":9,"7.2.28-1+0~20200220.36+debian9~1.gbpcf4a75":15,"7.1.31":15,"7.1.33-nmm1":132,"7.2.27-5+0~20200202.35+debian8~1.gbp2925f8":17,"7.0.31-1+0~20180910100529.3+stretch~1.gbp90e89d":2,"7.0.14":8,"7.1.33-12+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.31":65,"7.3.6":73,"7.3.9":94,"7.2.27-5+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+2":1,"7.4.2":41,"7.2.6":59,"7.2.27-5+0~20200202.35+debian9~1.gbp2925f8":10,"7.1.32-1+0~20190902.23+debian9~1.gbp9d1be7":10,"7.0.30-0ubuntu0.16.04.1":3,"7.3.3":63,"7.4.0":23,"7.2.17":149,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":98,"7.2.26-pl0-zoneos":1,"7.3.1":99,"7.1.5":57,"7.0.33-nmm1":29,"7.2.24-1+0~20191026.31+debian9~1.gbpbbacde":11,"7.3.14-pl0-zoneos":1,"7.2.0":13,"7.0.9":21,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.14-5+0~20200202.52+debian9~1.gbpa71879":27,"7.1.7":15,"7.3.15-1+0~20200220.53+debian9~1.gbp931d08":5,"7.1.8":9,"7.1.30":30,"7.2.28-he.0":63,"7.2.28-4+0~20200224.38+debian10~1.gbp1ca010":2,"7.2.2":8,"7.1.16":5,"7.0.22-0ubuntu0.16.04.1":3,"7.3.8":29,"7.0.26":1,"7.2.23":53,"7.0.33-19+0~20200202.27+debian10~1.gbp5d283d":1,"7.2.11":12,"7.1.33-8+0~20200202.31+debian8~1.gbp266c28":6,"7.3.14-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.1":5,"7.3.12-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.0":5,"7.3.13-pl0-zoneos":1,"7.0.33-0+deb9u7":23,"7.2.21-1+0~20190807.25+debian10~1.gbp935ebf":9,"7.2.20":26,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":6,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":6,"7.0.33-19+0~20200202.27+debian9~1.gbp5d283d":16,"7.0.7":9,"7.0.18":5,"7.1.11":46,"7.2.18":29,"7.3.11-nmm1":38,"7.1.21":29,"7.3.13-1+0~20191218.50+debian9~1.gbp23c2da":4,"7.2.25-1+0~20191128.32+debian9~1.gbp108445":8,"7.2.7":28,"7.3.15-4+0~20200224.55+debian10~1.gbpbea824":35,"7.2.9":4,"7.1.4":39,"7.2.28-pl0-zoneos":12,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":2,"7.1.17":13,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":16,"7.1.27":15,"7.3.0RC1":7,"7.2.22-1+0~20190902.26+debian8~1.gbpd64eb7":1,"7.0.33-21+0~20200220.28+debian9~1.gbp0a9d2d":1,"7.1.19":14,"7.0.19-1":2,"7.2.27-1+0~20200123.34+debian8~1.gbp63c0bc":2,"7.2.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.24-1+0~20191026.31+debian8~1.gbpbbacde":1,"7.3.11-1~deb10u1":5,"7.2.0-dev":1,"7.2.24-nmm1":25,"7.2.15-1+bionic":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.7":7,"7.1.30-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.1":3,"7.0.33-0+deb9u3":13,"7.2.26-1+0~20191218.33+debian9~1.gbpb5a34b":3,"7.3.2RC1":4,"7.3.8-1+0~20190807.43+debian10~1.gbp7731bf":4,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.2":5,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.29":24,"7.3.14-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.1.25":15,"7.1.18":1,"7.2.1":8,"7.0.24":6,"7.0.15":6,"7.0.33-14+0~20191218.25+debian9~1.gbpae1889":1,"7.3.7-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.23":6,"7.2.25-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.15-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":8,"7.4.0RC2":2,"7.3.15-4+0~20200224.55+debian9~1.gbpbea824":22,"7.2.12":5,"7.1.33-10+0~20200220.32+debian9~1.gbpd6a133":1,"7.0.12":4,"7.0.4-7ubuntu2":1,"7.0.28":3,"7.3.9-1~deb10u1":2,"7.1.28":5,"7.2.28-nfsn1":1,"7.3.0RC4":2,"7.2.26-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.23":10,"7.1.0-dev":4,"7.2.9-1+0~20180910100512.5+stretch~1.gbpdaac35":2,"7.2.3":7,"7.1.26-mh2":1,"7.0.10":1,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.28-1+0~20200220.36+debian8~1.gbpcf4a75":2,"7.3.5-1+bionic":1,"7.3.8-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.3.14-1~deb10u1":15,"7.1.33-3+0~20191218.29+debian9~1.gbp18b07c":4,"7.1.20":4,"7.0.27-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.5-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.5":2,"7.2.28-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.4.0RC6":2,"7.0.33-12+0~20191026.23+debian8~1.gbp940de0":1,"7.2.27-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian9~1.gbpd05c7e":1,"7.3.11-1+bionic":5,"7.2.28-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.0.33-25+0~20200225.32+debian9~1.gbpa11893":18,"7.0.21":8,"7.2.27-1+0~20200123.34+debian9~1.gbp63c0bc":1,"7.0.32-4+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.9":7,"7.0.33-0+deb9u6":9,"7.3.14-1+0~20200123.51+debian8~1.gbpcf42df":3,"7.3.15-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.1-0.debian.0":1,"7.0.17":8,"7.0.33-5+0~20190309015553.9+stretch~1.gbp4c6517":2,"7.2.27-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.0.33-25+0~20200225.32+debian10~1.gbpa11893":7,"7.0.33-pl6-zoneos":2,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":2,"7.1.33-4+0~20200123.30+debian9~1.gbpdc2095":3,"7.0.33-15+0~20200123.26+debian9~1.gbpb9e953":6,"7.3.9-1+0~20190902.44+debian9~1.gbpf8534c":1,"7.1.33-pl0-zoneos":5,"7.3.6-1+0~20190531112735.39+stretch~1.gbp6131b7":1,"7.1.33-13+0~20200224.34+debian9~1.gbp2471e1":21,"7.0.1":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.2":1,"7.0.0":1,"7.1.31-1+0~20190807.22+debian9~1.gbpf402ed":1,"7.4.3RC1":3,"7.3.15-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.2.24-1+bionic":1,"7.1.22":10,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":2,"7.3.14-1+0~20200123.51+debian9~1.gbpcf42df":2,"7.3.11-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.17-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.2.8":5,"7.2.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-23+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.33-21+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.20-1+0~20190710.23+debian9~1.gbp2428c5":1,"7.3.15-pl0-zoneos":8,"7.3.15-1+bionic":1,"7.3.14-1+bionic":1,"7.0.30-0+deb9u1":3,"7.1.33-1+0~20191027.27+debian9~1.gbpd10139":1,"7.1.10":4,"7.0.33-23+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.3":1,"7.1.6":2,"7.0.14-2+deb.sury.org~trusty+1":1,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":7,"7.2.16-1+0~20190307202415.17+stretch~1.gbpa7be82":1,"7.2.5":3,"7.0.19":1,"7.1.33-13+0~20200224.34+debian10~1.gbp2471e1":2,"7.3.13-1+0~20191218.50+debian8~1.gbp23c2da":3,"7.2.28-1+bionic":2,"7.2.24-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.8RC1":1,"7.3.8-2+bionic":3,"7.2.14-2+bionic":1,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-mh2":2,"7.3.9-1+bionic":3,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.9":4,"7.4.4RC1":2,"7.3.9-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.27-1+bionic":1,"7.0.18-0ubuntu0.16.04.1":2,"7.0.6":3,"7.0.16":2,"7.0.11":1,"7.2.16-1+bionic":1,"7.3.13-2+bionic":1,"7.3.15-4+0~20200224.55+debian8~1.gbpbea824":8,"7.2.28-4+0~20200224.38+debian8~1.gbp1ca010":8,"7.0.8":1,"7.1.24-1+ubuntu18.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-1+0~20191026.27+debian10~1.gbpd10139":1,"7.3.12-3+bionic":3,"7.2.16-1+0~20190307202206.17+jessie~1.gbpa7be82":1,"7.3.16":1239,"7.2.27-5+0~20200202.35+debian10~1.gbp2925f8":13,"7.3.15-he.0":1,"7.2.27-5+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+2":1,"7.3.14-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.0RC3":2,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":1,"7.0.33-8+0~20190531121058.14+stretch~1.gbpe7d4ff":1,"7.2.29":794,"7.2.18-1+bionic":1,"7.3.15-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.10-1+0~20191008.45+debian9~1.gbp365209":1,"7.2.22-1+bionic":1,"7.0.13":2,"7.1.30-1+0~20190531112602.19+stretch~1.gbpab9d28":1,"7.0.4":2,"7.4.2RC1":2,"7.3.8-4+bionic":1,"7.0.33-0+deb9u1":1,"7.2.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-13+0~20200224.34+debian8~1.gbp2471e1":2,"7.3.3-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.22-1+0~20190902.26+debian9~1.gbpd64eb7":1,"7.2.29-1+bionic":1,"7.0.2":1,"7.2.29-1+0~20200320.39+debian10~1.gbp513c2e":2,"7.1.12":2,"7.3.12-1+0~20191128.49+debian8~1.gbp24559b":1,"7.4.4":51,"7.0.33-19+0~20200202.27+debian8~1.gbp5d283d":1,"7.1.33-14+0~20200320.35+debian9~1.gbpb15fae":10,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.30-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.29-1+0~20200320.39+debian9~1.gbp513c2e":20,"7.1.26-1+0~20190113101810.12+stretch~1.gbp7077bb":2,"7.0.3":1,"7.0.33-0+deb9u5":1,"7.0.5":1,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.1":1,"7.2.24-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.16-1+0~20200320.56+debian10~1.gbp370a75":6,"7.0.33-26+0~20200320.33+debian8~1.gbp746b8e":1,"7.0.33-26+0~20200320.33+debian10~1.gbp746b8e":5,"7.0.33-SergeyD\/16.2":3,"7.2.21-1+0~20190807.25+debian9~1.gbp935ebf":1,"7.1.15":1,"7.0.27-0+deb9u1":1,"7.3.14-5+0~20200202.52+debian10~1.gbpa71879":1,"7.1.33-nfsn2":1,"7.2.29-1+0~20200320.39+debian8~1.gbp513c2e":1,"7.0.33-26+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.15-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.3.16-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.15-nfsn1":1,"7.0.33-26+0~20200320.33+debian9~1.gbp746b8e":1,"7.3.16-1+0~20200320.56+debian9~1.gbp370a75":4,"7.1.33-14+0~20200320.35+debian8~1.gbpb15fae":1},"2020-04":{"7.3.16":3333,"7.0":58078,"5.6":45550,"2.0":3369,"7.2":11770,"7.1.26":8585,"7.2.29":4731,"7.3.12":707,"7.3":10212,"7.0.33":5262,"7.2.28":399,"7.3.15":254,"7.3.12-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.26":1234,"7.3.14":198,"7.1":2589,"7.1.33":1439,"5.3":6301,"7.2.25":35,"7.0.32":135,"7.1.33-nmm1":100,"7.1.13":64,"7.4.4":484,"7.2.17":62,"7.3.13":559,"7.2.27":117,"7.2.0":10,"7.2.15":50,"7.2.24":225,"7.3.7":157,"7.3.10":72,"7.3.6":580,"7.4":645,"5.5":128,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":97,"7.3.13-2+bionic":1,"7.1.0":5,"7.1.14":456,"7.3.3":45,"7.0.33-0+deb9u7":24,"7.3.9":64,"7.3.11":204,"7.1.24":381,"7.1.16":4,"7.1.5":43,"7.0.29":31,"7.3.16-1+bionic":4,"7.3.5":73,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":4,"7.2.23":29,"7.2.29-1+0~20200320.39+debian8~1.gbp513c2e":14,"7.1.21":19,"7.3.16-1+0~20200320.56+debian9~1.gbp370a75":45,"7.1.7":13,"7.3.4":30,"7.3.14-1~deb10u1":11,"7.1.30":17,"7.3.14-5+0~20200202.52+debian9~1.gbpa71879":12,"7.0.25":129,"7.0.31":50,"7.2.10":54,"7.2.22":64,"7.4.3":46,"7.0.18":3,"7.3.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":6,"7.2.21":80,"7.3.11-nmm1":28,"7.0.33-13+0~20191128.24+debian9~1.gbp832d85":1,"7.2.25-1+0~20191128.32+debian9~1.gbp108445":2,"7.2.29-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.1.11":33,"7.2.28-he.0":2,"7.2.28-4+0~20200224.38+debian8~1.gbp1ca010":2,"7.1.33-14+0~20200320.35+debian8~1.gbpb15fae":12,"7.2.29-1+0~20200320.39+debian9~1.gbp513c2e":82,"7.3.12-1+0~20191128.49+debian9~1.gbp24559b":4,"7.2.7":19,"7.2.16":235,"7.2.9":2,"7.1.18":1,"7.3.2":19,"7.1.33-14+ubuntu19.10.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.0":18,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.18":19,"7.3.1":68,"7.2.22-1+0~20190902.26+debian9~1.gbpd64eb7":1,"7.3.13-1+0~20191218.50+debian9~1.gbp23c2da":3,"7.0.33-26+0~20200320.33+debian9~1.gbp746b8e":34,"7.2.13":2077,"5.4":146,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":11,"7.3.15-pl0-zoneos":7,"7.0.33-25+0~20200225.32+debian9~1.gbpa11893":6,"7.2.22-1+0~20190902.26+debian8~1.gbpd64eb7":1,"7.2.28-pl0-zoneos":5,"7.3.8":17,"7.1.19":13,"7.2.11":12,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":1,"7.2.4":2,"7.2.14":39,"7.3.0RC1":8,"7.1.33-13+0~20200224.34+debian9~1.gbp2471e1":7,"7.4.1":20,"7.2.19":25,"7.1.32":20,"7.1.32-1+0~20190902.23+debian9~1.gbp9d1be7":6,"7.2.24-nmm1":22,"7.2.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.4":24,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.7":5,"7.0.33-0+deb9u3":12,"7.2.6":43,"7.1.33-14+0~20200320.35+debian9~1.gbpb15fae":41,"7.1.33-1+0~20191027.27+debian9~1.gbpd10139":1,"7.1.29":11,"7.3.15-4+0~20200224.55+debian9~1.gbpbea824":7,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.14-5+0~20200202.52+debian10~1.gbpa71879":5,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":56,"7.2.29-he.0":49,"7.4.2":17,"7.1.1":4,"7.1.25":8,"7.3.14-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.2RC1":3,"7.0.4":3,"7.2.1":5,"7.0.33-14+0~20191218.25+debian9~1.gbpae1889":1,"7.0.9":13,"7.3.16-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":9,"7.1.3":31,"7.3.16-1+0~20200320.56+debian10~1.gbp370a75":17,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":13,"7.2.27-5+0~20200202.35+debian8~1.gbp2925f8":3,"7.0.28":4,"7.2.28-1+0~20200220.36+debian9~1.gbpcf4a75":1,"7.2.27-5+0~20200202.35+debian10~1.gbp2925f8":22,"7.1.33-8+0~20200202.31+debian9~1.gbp266c28":5,"7.3.15-4+0~20200224.55+debian8~1.gbpbea824":2,"7.0.4-7ubuntu2":1,"7.3.7-2+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.28":4,"7.4.0RC3":3,"7.0.24":6,"7.3.9-1~deb10u1":1,"7.2.26-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.30":18,"7.1.0-dev":2,"7.2.24-1+0~20191026.31+debian9~1.gbpbbacde":12,"7.2.12":3,"7.0.10":2,"7.2.28-nfsn1":1,"7.0.27":31,"7.2.3":7,"7.4.0":9,"7.0.33-nmm1":22,"7.1.27":14,"7.2.28-4+0~20200224.38+debian9~1.gbp1ca010":4,"7.3.5-1+bionic":1,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.1.20":3,"7.3.14-5+0~20200202.52+debian8~1.gbpa71879":3,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.5":3,"7.2.2":6,"7.2.20":16,"7.1.26-mh2":1,"7.4.0RC6":4,"7.2.27-5+0~20200202.35+debian9~1.gbp2925f8":3,"7.0.33-12+0~20191026.23+debian8~1.gbp940de0":1,"7.1.17":7,"7.2.24-1+0~20191026.31+debian8~1.gbpbbacde":1,"7.0.30-0ubuntu0.16.04.1":1,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian9~1.gbpd05c7e":1,"7.3.8-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.32-4+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-15+0~20200123.26+debian9~1.gbpb9e953":1,"7.3.11-1~deb10u1":5,"7.1.9":8,"7.2.23RC1":1,"7.0.7":4,"7.3.16-1+0~20200320.56+debian8~1.gbp370a75":20,"7.3.15-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.1-0.debian.0":1,"7.2.29-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":6,"7.2.26-1+0~20191218.33+debian9~1.gbpb5a34b":1,"7.1.31":9,"7.0.17":5,"7.0.6":4,"7.1.33-3+0~20191218.29+debian9~1.gbp18b07c":1,"7.2.27-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.14":8,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":2,"7.0.20":13,"7.3.12-3+bionic":1,"7.0.33-SergeyD\/16.2":1,"7.2.18-1+bionic":1,"7.3.9-1+0~20190902.44+debian9~1.gbpf8534c":1,"7.3.6-1+0~20190531112735.39+stretch~1.gbp6131b7":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.2":1,"7.1.33-pl0-zoneos":2,"7.0.0":1,"7.1.8":4,"7.2.17-1+0~20190412070953.20+jessie~1.gbp23a36d":1,"7.4.3RC1":1,"7.1.22":8,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":2,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":6,"7.2.24-1+bionic":1,"7.3.3-1+0~20190307202245.32+stretch~1.gbp32ebb2":2,"7.2.8":3,"7.2.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-26+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.20-1+0~20190710.23+debian9~1.gbp2428c5":1,"7.1.33-14+0~20200320.35+debian10~1.gbpb15fae":3,"7.2.25-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.21":5,"7.0.15":3,"7.3.14-1+bionic":2,"7.0.19-1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.3":1,"7.1.6":2,"7.0.14-2+deb.sury.org~trusty+1":1,"7.0.33-0+deb9u6":2,"7.2.5":2,"7.0.33-26+0~20200320.33+debian10~1.gbp746b8e":4,"7.0.19":1,"7.3.16-he.0":2,"7.2.28-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4":2,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.2":3,"7.3.9-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.28-1+bionic":1,"7.2.8RC1":1,"7.3.8-2+bionic":1,"7.0.31-1+0~20180910100529.3+stretch~1.gbp90e89d":2,"7.4.4RC1":1,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.10":4,"7.3.9-1+bionic":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.9":2,"7.2.30":669,"7.2.27-1+bionic":1,"7.0.16":1,"7.0.33-23+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.16-1+bionic":2,"7.0.22":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.14":10,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":54,"7.4.5RC1":1,"7.3.17":463,"7.1.24-1+ubuntu18.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-26+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-26+0~20200320.33+debian8~1.gbp746b8e":3,"7.3.14-6+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.2":2,"7.1.33-3+bionic":1,"7.4.5":72,"7.2.27-5+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+2":1,"7.0.23":3,"7.2.28-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.16-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-0+deb9u2":2,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":1,"7.3.13-1+0~20191218.50+debian8~1.gbp23c2da":2,"7.0.33-8+0~20190531121058.14+stretch~1.gbpe7d4ff":1,"7.0.33-5+0~20190309015553.9+stretch~1.gbp4c6517":1,"7.3.11-1+0~20191026.48+debian9~1.gbpf71ca0":1,"7.0.32-0ubuntu0.16.04.1":1,"7.3.15-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.23":4,"7.2.22-1+bionic":1,"7.0.30-0+deb9u1":1,"7.4.2RC1":2,"7.3.11-0ubuntu0.19.10.4":1,"7.0.33-27+0~20200419.34+debian10~1.gbpf45092":5,"7.2.30-1+0~20200419.40+debian9~1.gbpb1b799":15,"7.3.8-4+bionic":1,"7.0.13":2,"7.0.33-0+deb9u1":1,"7.2.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian9~1.gbp0fda17":4,"7.0.33-pl6-zoneos":1,"7.1.33-13+0~20200224.34+debian8~1.gbp2471e1":1,"7.3.17-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian10~1.gbp0fda17":6,"7.0.33-mh2":1,"7.3.3-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.30-1+0~20200419.40+debian10~1.gbpb1b799":2,"7.1.12":2,"7.3.10-1+0~20191008.45+debian9~1.gbp365209":2,"7.2.29-pl0-zoneos":2,"7.3.12-1+0~20191128.49+debian8~1.gbp24559b":1,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.27-0+deb9u1":2,"7.0.33-19+0~20200202.27+debian9~1.gbp5d283d":1,"7.1.15":1,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian8~1.gbp0fda17":1,"7.3.0RC4":1,"7.3.11-1+bionic":1,"7.1.26-1+0~20190113101810.12+stretch~1.gbp7077bb":1,"7.2.29-1+bionic":1,"7.0.33-27+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.16-nfsn1":1,"7.0.3":1,"7.0.33-27+0~20200419.34+debian9~1.gbpf45092":2,"7.1.33-15+0~20200419.36+debian9~1.gbp2384b3":1,"7.2.6-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1},"2020-05":{"7.2":19444,"7.1.26":10270,"7.0.33":6879,"7.3":10290,"5.6":46791,"5.3":11690,"7.2.13":11277,"7.1.33":1418,"7.0":2662,"2.0":3486,"7.2.29":1261,"7.2.26":881,"7.2.28":192,"7.1":2318,"7.2.30":4159,"7.3.17":3162,"7.1.11":28,"7.4.4":150,"7.3.16":913,"7.2.30-1+0~20200419.40+debian9~1.gbpb1b799":74,"7.3.7":5558,"5.5":117,"7.2.24":190,"7.3.6":410,"7.2.15":48,"7.3.13":613,"7.3.10":36,"7.1.33-14+0~20200320.35+debian9~1.gbpb15fae":23,"7.1.32":19,"7.3.15":123,"7.0.32":145,"7.0.29":32,"7.1.14":431,"7.3.12":118,"7.2.17":66,"7.4":914,"7.3.14-1~deb10u1":18,"7.0.33-0+deb9u7":22,"7.4.5":366,"7.2.2":8,"5.4":124,"7.1.33-nmm1":95,"7.2.21":79,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":129,"7.3.14":111,"7.2.0":9,"7.3.2":22,"7.1.5":42,"7.3.13-2+bionic":1,"7.2.22":45,"7.1.24":403,"7.2.29-1+0~20200320.39+debian8~1.gbp513c2e":7,"7.3.5":55,"7.0.33-26+0~20200320.33+debian9~1.gbp746b8e":12,"7.2.14":36,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":4,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian9~1.gbp0fda17":41,"7.0.24":5,"7.0.25":102,"7.0.9":11,"7.0.31":49,"7.2.16":33,"7.3.11":157,"7.3.16-1+0~20200320.56+debian9~1.gbp370a75":14,"7.2.6":33,"7.2.27":86,"7.2.10":52,"7.1.16":4,"7.2.11":13,"7.3.11-nmm1":6,"7.3.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.3.9":43,"7.2.7":22,"7.3.3":25,"7.1.13":63,"7.1.33-14+0~20200320.35+debian8~1.gbpb15fae":6,"7.2.9":3,"7.0.18":6,"7.3.1":52,"7.2.29-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.2.29-he.0":24,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.2":3,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":12,"7.2.28-pl0-zoneos":5,"7.2.22-1+0~20190902.26+debian8~1.gbpd64eb7":1,"7.3.8":12,"7.1.19":11,"7.1.0":3,"7.3.0RC1":5,"7.2.19":22,"7.2.29-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.3.0":14,"7.2.21-1+0~20190807.25+debian9~1.gbp935ebf":2,"7.2.18":19,"7.1.32-1+0~20190902.23+debian9~1.gbp9d1be7":4,"7.0.33-27+0~20200419.34+debian9~1.gbpf45092":39,"7.4.2":14,"7.0.33-0+deb9u3":11,"7.1.4":27,"7.1.33-1+0~20191027.27+debian9~1.gbpd10139":3,"7.2.9-1+0~20180910100512.5+stretch~1.gbpdaac35":1,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.14-5+0~20200202.52+debian10~1.gbpa71879":4,"7.3.16-1+0~20200320.56+debian8~1.gbp370a75":6,"7.3.4":32,"7.2.25":19,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":3,"7.2.24-nmm1":7,"7.2.23":22,"7.2.27-5+0~20200202.35+debian10~1.gbp2925f8":28,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian8~1.gbp0fda17":14,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":1,"7.1.29":13,"7.1.30":14,"7.1.21":21,"7.3.14-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.4.3":88,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":40,"7.1.18":2,"7.3.14-5+0~20200202.52+debian9~1.gbpa71879":7,"7.0.33-nmm1":20,"7.1.7":8,"7.2.1":3,"7.1.1":4,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian10~1.gbp0fda17":19,"7.3.16-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":6,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.26-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.14":16,"7.1.33-13+0~20200224.34+debian9~1.gbp2471e1":5,"7.3.17-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.1.33-15+0~20200419.36+debian9~1.gbp2384b3":17,"7.0.28":3,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.2":3,"7.1.28":5,"7.2.26-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0+deb9u6":4,"7.1.0-dev":4,"7.2.24-1+0~20191026.31+debian9~1.gbpbbacde":9,"7.0.16":3,"7.2.29-pl0-zoneos":2,"7.3.2RC1":3,"7.0.30":25,"7.0.10":1,"7.2.12":2,"7.2.30-nfsn1":1,"7.2.30-1+0~20200419.40+debian8~1.gbpb1b799":12,"7.0.27":32,"7.0.4-7ubuntu2":1,"7.1.3":4,"7.3.8-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.5-1+bionic":1,"7.2.3":5,"7.1.20":3,"7.3.0RC4":1,"7.4.0":5,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.5":2,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.20":12,"7.2.29-1+0~20200320.39+debian9~1.gbp513c2e":3,"7.4.0RC6":3,"7.1.26-mh2":1,"7.4.1":11,"7.1.17":5,"7.0.32-4+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.15-4+0~20200224.55+debian9~1.gbpbea824":3,"7.0.33-15+0~20200123.26+debian9~1.gbpb9e953":1,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian9~1.gbpd05c7e":1,"7.2.24-1+bionic":2,"7.1.9":7,"7.4.6RC1":2,"7.3.3-1+0~20190307202245.32+stretch~1.gbp32ebb2":2,"7.0.7":4,"7.3.15-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.3.17-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-8+0~20200202.31+debian9~1.gbp266c28":1,"7.2.1-0.debian.0":1,"7.1.33-14+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.17":6,"7.2.27-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.31":5,"7.2.18-1+bionic":1,"7.3.9-1+0~20190902.44+debian9~1.gbpf8534c":1,"7.2.30-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.0.33-27+0~20200419.34+debian10~1.gbpf45092":13,"7.0.1":1,"7.0.14":4,"7.3.6-1+0~20190531112735.39+stretch~1.gbp6131b7":2,"7.2.30-nmm1":15,"7.1.33-pl0-zoneos":2,"7.0.0":1,"7.4.0RC3":3,"7.0.20":14,"7.4.3RC1":1,"7.1.22":7,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":3,"7.2.8":2,"7.2.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.25-kon":1,"7.0.33-27+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.25":8,"7.2.20-1+0~20190710.23+debian9~1.gbp2428c5":1,"7.1.33-15+0~20200419.36+debian10~1.gbp2384b3":2,"7.3.15-pl0-zoneos":5,"7.3.17-nmm1":19,"7.0.15":5,"7.3.12-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-pl6-zoneos":2,"7.3.14-1+bionic":1,"7.2.25-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.17-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.0.19-1":1,"7.2.30-1+0~20200419.40+debian10~1.gbpb1b799":3,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.1":2,"7.1.6":3,"7.0.14-2+deb.sury.org~trusty+1":1,"7.0.21":3,"7.2.5":1,"7.0.19":1,"7.2.28-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.2.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.31":1102,"7.3.2-3+0~20190208150725.31+stretch~1.gbp0912bd":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.7":1,"7.2.29-1+bionic":2,"7.2.8RC1":1,"7.3.18":896,"7.0.31-1+0~20180910100529.3+stretch~1.gbp90e89d":1,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.6":118,"7.1.10":4,"7.1.33-15+0~20200419.36+debian8~1.gbp2384b3":2,"7.3.9-1+bionic":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.9":2,"7.2.27-1+bionic":1,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian8~1.gbp1e5820":5,"7.2.16-1+bionic":1,"7.1.24-1+ubuntu18.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.14-6+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-27+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.27":1,"7.0.33-29+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.17-he.0":2,"7.3.16-1+bionic":6,"7.0.23":3,"7.3.18-1+0~20200514.58+debian9~1.gbp12fa4f":2,"7.3.14-5+0~20200202.52+debian8~1.gbpa71879":1,"7.2.31-he.0":25,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":1,"7.0.33-8+0~20190531121058.14+stretch~1.gbpe7d4ff":1,"7.3.11-1+0~20191026.48+debian9~1.gbpf71ca0":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":2,"7.2.4":1,"7.2.15-0ubuntu0.18.04.2":1,"7.3.18-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.6":3,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian9~1.gbpe2a56b":33,"7.0.30-0+deb9u1":1,"7.3.13-1+0~20191218.50+debian8~1.gbp23c2da":1,"7.4.2RC1":1,"7.0.4":2,"7.1.8":1,"7.0.18-0ubuntu0.16.10.1":1,"7.0.13":2,"7.0.33-0+deb9u1":1,"7.1.33-13+0~20200224.34+debian8~1.gbp2471e1":1,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian10~1.gbp126f6f":2,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian10~1.gbpe2a56b":1,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian10~1.gbp12fa4f":9,"7.1.23":2,"7.3.12-1+0~20191128.49+debian8~1.gbp24559b":1,"7.0.33-26+0~20200320.33+debian8~1.gbp746b8e":1,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian9~1.gbp1e5820":2,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-15+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.10-1+0~20191008.45+debian9~1.gbp365209":1,"7.2.28-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.5":1,"7.0.18-0ubuntu0.16.04.1":1,"7.2.24-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.11-1~deb10u1":3,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4":1,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian8~1.gbp126f6f":2,"7.1.26-1+0~20190113101810.12+stretch~1.gbp7077bb":2,"7.0.33-mh2":1,"7.0.33-19+0~20200202.27+debian9~1.gbp5d283d":1,"7.2.27-1+0~20200123.34+debian8~1.gbp63c0bc":1,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian9~1.gbp12fa4f":6,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian8~1.gbpe2a56b":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":11,"7.0.27-0+deb9u1":1,"7.0.33-29+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.3-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian9~1.gbp126f6f":2,"7.3.17-nfsn1":1,"7.3.18-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.15":1,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian8~1.gbp12fa4f":1,"7.1.26-2+0~20190216175340.13+stretch~1.gbpc20626":1,"7.2.6-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1},"2020-06":{"7.2":13720,"7.3":8431,"7.3.16":501,"7.1.26":8146,"7.3.18":2184,"5.6":33332,"7.0.33":6035,"7.1":1793,"7.2.31":4482,"5.3":9904,"7.2.30":679,"7.2.13":10710,"7.4.3":16,"7.2.22-1+0~20190902.26+debian8~1.gbpd64eb7":1,"7.3.6":342,"7.0.33-26+0~20200320.33+debian9~1.gbp746b8e":4,"2.0":3009,"7.3.17":911,"7.0":2308,"7.1.14":360,"7.2.26":371,"7.3.16-1+0~20200320.56+debian9~1.gbp370a75":3,"7.2.29":3624,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":11,"7.1.13":52,"7.1.33":1217,"5.5":96,"7.2.31-pl0-zoneos":3,"7.1.24":393,"7.1.0":5,"7.3.13":105,"7.1.7":13,"7.4.5":93,"7.3.8":10,"7.1.33-nmm1":89,"7.2.10":20,"7.4":962,"7.3.5":57,"7.0.31":40,"7.2.6":19,"7.2.24":148,"7.3.0RC1":6,"7.4.6":277,"7.0.25":89,"7.0.29":27,"7.4.4":133,"7.2.27":50,"5.4":100,"7.2.17":59,"7.2.19":21,"7.3.7":52,"7.2.0":8,"7.2.28":65,"7.3.15":65,"7.1.33-14+0~20200320.35+debian9~1.gbpb15fae":6,"7.3.0":14,"7.3.11":153,"7.2.18":17,"7.2.15":36,"7.2.16":20,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":8,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian9~1.gbp12fa4f":24,"7.1.32-1+0~20190902.23+debian9~1.gbp9d1be7":5,"7.3.4":24,"7.1.30":12,"7.3.14":84,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian9~1.gbpe2a56b":98,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":121,"7.0.33-0+deb9u3":11,"7.1.33-15+0~20200419.36+debian9~1.gbp2384b3":4,"7.1.32":17,"7.1.33-13+0~20200224.34+debian9~1.gbp2471e1":2,"7.2.9-1+0~20180910100512.5+stretch~1.gbpdaac35":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":6,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.22":33,"7.3.17-nmm1":25,"7.2.30-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.4":22,"7.0.9":9,"7.2.31-he.0":46,"7.3.9":38,"7.3.14-5+0~20200202.52+debian10~1.gbpa71879":1,"7.2.27-5+0~20200202.35+debian10~1.gbp2925f8":3,"7.2.30-nmm1":20,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian8~1.gbp0fda17":5,"7.2.25":20,"7.1.19":9,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian9~1.gbp126f6f":41,"7.1.29":12,"7.3.14-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":3,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":66,"7.2.23":11,"7.2.9":2,"7.1.18":3,"7.3.12":83,"7.1.21":16,"7.0.33-nmm1":17,"7.3.14-5+0~20200202.52+debian9~1.gbpa71879":5,"7.2.14":31,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian9~1.gbp0fda17":12,"7.3.10":22,"7.3.1":9,"7.2.7":18,"7.3.18-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":9,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian10~1.gbp12fa4f":14,"7.0.32":137,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":1,"7.3.3":19,"7.1.5":38,"7.1.11":24,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.15":15,"7.3.18-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.29-1+0~20200320.39+debian8~1.gbp513c2e":1,"7.4.0":7,"7.0.33-27+0~20200419.34+debian9~1.gbpf45092":3,"7.0.28":3,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian10~1.gbpe2a56b":25,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian9~1.gbp1e5820":30,"7.2.30-1+0~20200419.40+debian9~1.gbpb1b799":6,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.2":4,"7.2.21":67,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian8~1.gbp12fa4f":9,"7.2.26-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.1":3,"7.1.0-dev":3,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian8~1.gbpe2a56b":17,"7.2.24-1+0~20191026.31+debian9~1.gbpbbacde":9,"7.1.1":3,"7.0.33-0+deb9u7":14,"7.3.2":24,"7.0.3":2,"7.2.29-pl0-zoneos":2,"7.3.14-1~deb10u1":9,"7.4.2":12,"7.0.10":1,"7.0.27":31,"7.2.12":2,"7.2.11":12,"7.2.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.30":25,"7.3.8-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.5-1+bionic":1,"7.2.3":2,"7.1.20":5,"7.3.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.2":7,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.5":2,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.2RC1":2,"7.4.0-SvetHostingu.cz":1,"7.1.3":1,"7.1.26-mh2":1,"7.0.4":3,"7.4.1":8,"7.3.15-4+0~20200224.55+debian9~1.gbpbea824":3,"7.0.32-4+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.17":5,"7.4.6RC1":4,"7.1.9":8,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian9~1.gbpd05c7e":1,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian8~1.gbp1e5820":9,"7.3.15-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.2.24-1+bionic":2,"7.0.7":3,"7.1.16":1,"7.0.17":4,"7.2.30-1+0~20200419.40+debian8~1.gbpb1b799":1,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.1.31":4,"7.0.26-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.18-1+0~20200514.58+debian9~1.gbp12fa4f":37,"7.2.29-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.20":7,"7.2.18-1+bionic":2,"7.3.9-1+0~20190902.44+debian9~1.gbpf8534c":1,"7.2.30-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.18-pl0-zoneos":5,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.1":1,"7.1.33-pl0-zoneos":3,"7.0.14":4,"7.0.0":1,"7.3.9-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.29-1+0~20200320.39+debian9~1.gbp513c2e":1,"7.4.2RC1":2,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.1.22":6,"7.3.14-5+0~20200202.52+debian8~1.gbpa71879":1,"7.2.17-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.14":2,"7.2.25-kon":1,"7.2.8":2,"7.1.25":8,"7.1.33-15+0~20200419.36+debian10~1.gbp2384b3":1,"7.2.20-1+0~20190710.23+debian9~1.gbp2428c5":1,"7.0.20":11,"7.1.28":4,"7.0.27-0+deb9u1":2,"7.0.15":4,"7.3.12-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.14-1+bionic":1,"7.3.17-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.19-1":2,"7.4.0RC6":1,"7.3.16-1+bionic":4,"7.0.33-13+bionic":2,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.1.6":3,"7.0.14-2+deb.sury.org~trusty+1":1,"7.3.17-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.5":1,"7.3.19":1305,"7.0.19":1,"7.1.23":3,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian10~1.gbp1e5820":1,"7.0.16":3,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.7":1,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.16-1+0~20200320.56+debian8~1.gbp370a75":1,"7.2.8RC1":1,"7.4.7":188,"7.2.29-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.4.0RC3":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":5,"7.0.31-1+0~20180910100529.3+stretch~1.gbp90e89d":3,"7.0.33-27+0~20200419.34+debian10~1.gbpf45092":4,"7.2.30-1+bionic":2,"7.1.10":3,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.9-1+bionic":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.9":3,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian9~1.gbp6c8fe1":28,"7.2.27-1+bionic":1,"7.3.19-1+bionic":1,"7.2.16-1+bionic":1,"7.0.24":4,"7.3.19-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.8":3,"7.2.25-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.31-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.24-1+ubuntu18.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.27":1,"7.0.33-29+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.28-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.30-0+deb9u1":2,"7.3.18-he.0":3,"7.0.22":1,"7.2.28-pl0-zoneos":1,"7.0.21":2,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian10~1.gbp6c8fe1":10,"7.0.23":2,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":1,"7.3.0RC4":1,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian10~1.gbp126f6f":8,"7.3.11-1+0~20191026.48+debian9~1.gbpf71ca0":1,"7.3.15-pl0-zoneos":1,"7.0.33-27+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.0.33-0+deb9u6":3,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian8~1.gbp6c8fe1":4,"7.0.6":1,"7.3.19-1+ubuntu19.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0+deb9u1":1,"7.1.33-13+0~20200224.34+debian8~1.gbp2471e1":1,"7.0.18":2,"7.0.33-pl6-zoneos":1,"7.0.4-7ubuntu2":1,"7.0.13":1,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian8~1.gbp126f6f":2,"7.4.7RC1":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-16+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian10~1.gbp0fda17":2,"7.2.28-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.30-1+0~20200419.40+debian10~1.gbpb1b799":1,"7.0.5":1,"7.0.18-0ubuntu0.16.04.1":1,"7.3.11-1~deb10u1":2,"7.0.33-25+0~20200225.32+debian10~1.gbpa11893":1,"7.0.33-19+0~20200202.27+debian9~1.gbp5d283d":1,"7.0.33-mh2":7,"7.1.26-1+0~20190113101810.12+stretch~1.gbp7077bb":1,"7.3.19-nfsn1":1,"7.2.0-dev":1,"7.2.6-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1},"2020-07":{"7.3":6344,"7.2":7413,"5.6":30241,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian9~1.gbp126f6f":36,"5.5":95,"7.3.17":327,"7.0.33":6550,"7.2.31":2954,"7.2.29":7282,"7.1.26":8616,"7.1.14":334,"7.3.19":2029,"2.0":2780,"5.3":10998,"7.2.13":8052,"7.2.26":336,"7.0":2064,"7.3.16":457,"7.1":1611,"7.4":1253,"7.0.32":125,"7.1.33":1134,"7.4.4":128,"7.3.6":349,"7.2.24":115,"7.4.7":380,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian9~1.gbpe2a56b":55,"7.3.18":397,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":11,"7.2.22":25,"7.2.30":167,"7.2.31-pl0-zoneos":4,"7.0.25":75,"7.1.24":380,"7.0.18":4,"7.1.0":5,"7.3.5":39,"7.1.33-nmm1":87,"7.2.15":14,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian9~1.gbp6c8fe1":51,"7.3.13":90,"7.3.14-1~deb10u1":10,"5.4":91,"7.2.27":41,"7.2.19":10,"7.2.17":61,"7.2.4":1,"7.4.6":36,"7.3.0RC1":5,"7.4.7RC1":2,"7.3.11":119,"7.3.0":12,"7.4.5":44,"7.1.5":37,"7.3.10":25,"7.2.20":7,"7.3.14":63,"7.1.32-1+0~20190902.23+debian9~1.gbp9d1be7":7,"7.3.10-1+0~20191008.45+debian9~1.gbp365209":1,"7.0.31":34,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":120,"7.0.33-0+deb9u3":9,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.2":1,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian9~1.gbp1e5820":41,"7.0.29":25,"7.4.1":19,"7.3.9":42,"7.1.32":19,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.17-nmm1":25,"7.2.31-he10.1":52,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian10~1.gbpe2a56b":26,"7.2.30-nmm1":20,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian8~1.gbp6c8fe1":8,"7.2.28":38,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian10~1.gbp12fa4f":6,"7.2.0":8,"7.3.7":47,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":2,"7.1.4":14,"7.3.14-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.23":10,"7.3.15":37,"7.2.16":19,"7.1.30":10,"7.1.19":8,"7.4.2":8,"7.2.9-1+0~20180910100512.5+stretch~1.gbpdaac35":1,"7.0.33-nmm1":18,"7.2.9":2,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4":1,"7.3.14-5+0~20200202.52+debian9~1.gbpa71879":3,"7.2.25":15,"7.3.1":7,"7.3.4":19,"7.3.18-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":9,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian10~1.gbp6c8fe1":14,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":1,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian8~1.gbp12fa4f":1,"7.1.13":44,"7.2.18":14,"7.0.28":3,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.15":10,"7.3.19-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian8~1.gbpe2a56b":24,"7.3.12":66,"7.2.14":22,"7.2.21":55,"7.1.7":9,"7.1.11":24,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.1.21":14,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":38,"7.4.3":19,"7.2.26-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian8~1.gbp1e5820":11,"7.1.0-dev":4,"7.3.3":15,"7.2.24-1+0~20191026.31+debian9~1.gbpbbacde":6,"7.1.1":2,"7.3.2":12,"7.2.29-pl0-zoneos":2,"7.3.8":5,"7.2.24-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.27":30,"7.2.11":10,"7.2.12":2,"7.1.29":5,"7.0.33-0+deb9u7":8,"7.0.30":28,"7.3.8-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.5-1+bionic":1,"7.1.20":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.5":1,"7.2.31-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.4.0":12,"7.2.7":18,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian8~1.gbp0fda17":3,"7.0.33-25+0~20200225.32+debian10~1.gbpa11893":3,"7.1.3":1,"7.3.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.18-pl0-zoneos":6,"7.0.33-pl6-zoneos":1,"7.3.15-4+0~20200224.55+debian9~1.gbpbea824":2,"7.0.32-4+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.6RC1":2,"7.1.9":5,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian9~1.gbpd05c7e":1,"7.1.26-mh2":1,"7.0.7":5,"7.3.15-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.24-1+bionic":2,"7.0.17":4,"7.2.31-he.0":1,"7.2.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.31":4,"7.2.29-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.18-1+bionic":1,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian9~1.gbp12fa4f":4,"7.2.30-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.1":2,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.2RC1":3,"7.1.33-pl0-zoneos":2,"7.2.25-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.0":1,"7.1.16":2,"7.1.33-14+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.20":10,"7.1.6":1,"7.1.22":5,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.2.17-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.4.8":269,"7.2.10":11,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.14":2,"7.2.32":1792,"7.2.2":5,"7.2.25-kon":1,"7.1.25":8,"7.2.20-1+0~20190710.23+debian9~1.gbp2428c5":1,"7.1.28":2,"7.1.33-15+0~20200419.36+debian10~1.gbp2384b3":1,"7.0.15":4,"7.3.12-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.20":1446,"7.3.14-1+bionic":1,"7.3.19-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.19-1":1,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian10~1.gbp126f6f":7,"7.3.16-1+bionic":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":3,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.2.6":2,"7.3.17-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.19":1,"7.3.20-1+0~20200710.65+debian9~1.gbpc9cbeb":19,"7.1.18":2,"7.1.17":1,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian10~1.gbp1e5820":1,"7.3.20-1+0~20200710.65+debian10~1.gbpc9cbeb":10,"7.1.10":4,"7.2.8RC1":1,"7.0.33-0+deb9u8":10,"7.2.29-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.4.0RC3":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":4,"7.0.33-27+0~20200419.34+debian10~1.gbpf45092":4,"7.3.19-1~deb10u1":2,"7.2.5":1,"7.2.31-1+bionic":1,"7.1.33-16+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.3":1,"7.3.9-1+bionic":1,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.9":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.2":3,"7.2.32-1+0~20200710.46+debian9~1.gbp625eb5":46,"7.2.27-1+bionic":1,"7.0.16":2,"7.4.0RC6":3,"7.1.27":1,"7.0.33-26+0~20200320.33+debian9~1.gbp746b8e":1,"7.2.28-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.18-he10.1":1,"7.3.16-1+0~20200320.56+debian9~1.gbp370a75":1,"7.0.21":2,"7.2.28-pl0-zoneos":1,"7.2.32-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.32-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.0.33-27+0~20200419.34+debian9~1.gbpf45092":1,"7.0.33-27+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.15-pl0-zoneos":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.2.8":1,"7.3.0RC4":1,"7.4.2RC1":1,"7.0.4":2,"7.1.8":1,"7.0.33-0+deb9u6":2,"7.2.1":1,"7.3.17-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-13+0~20200224.34+debian8~1.gbp2471e1":1,"7.0.24":5,"7.0.9":1,"7.1.23":3,"7.0.33-23+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-4+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian8~1.gbp126f6f":2,"7.0.13":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.30-1+0~20200419.40+debian10~1.gbpb1b799":1,"7.1.33-15+0~20200419.36+debian9~1.gbp2384b3":1,"7.0.33-29+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.11-1~deb10u1":2,"7.0.31-1+0~20180910100529.3+stretch~1.gbp90e89d":2,"7.2.32-1+0~20200710.46+debian10~1.gbp625eb5":2,"7.0.33-19+0~20200202.27+debian9~1.gbp5d283d":1,"7.0.33-mh2":1,"7.3.20-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.23":1,"7.2.24-0ubuntu0.19.04.2":1,"7.1.26-1+0~20190113101810.12+stretch~1.gbp7077bb":1,"7.0.14":1,"7.0.26-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.27-0+deb9u1":1,"7.3.19-nfsn1":1,"7.2.6-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.16-1+bionic":1},"2020-08":{"7.4":1509,"7.2.13":8401,"5.6":30406,"7.3.20":1945,"7.1.26":7994,"7.3":11142,"7.0.33":4827,"7.2.32":3267,"7.2.29":6189,"7.2":7097,"5.3":8680,"7.1.33":1025,"2.0":2510,"7.2.31":418,"7.1":2042,"7.4.8":530,"7.3.16":319,"7.3.18":115,"7.0":2037,"7.2.30-nmm1":14,"5.5":93,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.15":14,"7.2.31-he10.1":49,"7.3.19":303,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":304,"7.1.14":276,"7.3.17":253,"7.3.10":28,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian10~1.gbp12fa4f":7,"7.2.28":22,"5.4":81,"7.3.6":334,"7.2.32-1+0~20200710.46+debian9~1.gbp625eb5":57,"7.4.6":33,"7.3.7":39,"7.2.26":331,"7.3.14-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.23":7,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":3,"7.2.17":58,"7.1.24":331,"7.3.15":25,"7.4.7":61,"7.3.13":73,"7.4.4":35,"7.3.17-nmm1":24,"7.3.11":79,"7.0.25":73,"7.2.24":58,"7.3.20-1+0~20200710.65+debian9~1.gbpc9cbeb":40,"7.3.14":57,"7.2.9":3,"7.1.19":9,"7.3.14-5+0~20200202.52+debian9~1.gbpa71879":5,"7.1.33-nmm1":80,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":99,"7.3.1":6,"7.1.30":8,"7.0.29":20,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":10,"7.2.9-1+0~20180910100512.5+stretch~1.gbpdaac35":1,"7.3.18-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":6,"7.2.27":39,"7.2.22":22,"7.3.9":23,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian10~1.gbp6c8fe1":4,"7.2.30":77,"7.1.5":31,"7.3.5":42,"7.2.18":11,"7.2.2":7,"7.2.25":6,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian8~1.gbpe2a56b":20,"7.3.20-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.0":6,"7.0.32":116,"5.2":2,"7.0.28":4,"7.2.16":17,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.2":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.2":2,"7.3.3":16,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian9~1.gbpe2a56b":10,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian9~1.gbp126f6f":37,"7.1.23":3,"7.1.13":42,"7.4.3":21,"7.1.21":11,"7.2.32-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.10":13,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian8~1.gbp12fa4f":2,"7.1.0-dev":2,"7.0.16":3,"7.2.3":1,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian8~1.gbp1e5820":10,"7.2.1":3,"7.2.21":51,"7.2.24-1+0~20191026.31+debian9~1.gbpbbacde":1,"7.3.0RC1":4,"7.3.2":9,"7.1.32":9,"7.1.1":2,"7.2.29-pl0-zoneos":2,"7.3.8":5,"7.0.33-0+deb9u3":8,"7.4.2":5,"7.0.10":1,"7.2.24-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-nmm1":19,"7.2.11":10,"7.0.31":36,"7.3.14-1~deb10u1":5,"7.2.12":2,"7.1.29":4,"7.3.8-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian9~1.gbp6c8fe1":22,"7.0.30":20,"7.1.20":6,"7.4.5":28,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian9~1.gbp1e5820":29,"7.3.12":18,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.5":1,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian8~1.gbp6c8fe1":9,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.11":20,"7.4.0":8,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian10~1.gbpe2a56b":25,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian8~1.gbp0fda17":4,"7.1.32-1+0~20190902.23+debian9~1.gbp9d1be7":5,"7.3.0":11,"7.1.3":1,"7.0.33-0+deb9u7":5,"7.3.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.4.1":15,"7.0.32-4+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.7":22,"7.4.6RC1":2,"7.0.27":24,"7.1.9":6,"7.3.4":7,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian9~1.gbpd05c7e":1,"7.2.24-1+bionic":2,"7.3.15-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.5-1+bionic":1,"7.0.33-0+deb9u6":4,"7.1.26-mh2":1,"7.3.16-1+bionic":3,"7.3.21":1491,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.9-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.31":5,"7.2.33":1553,"7.2.18-1+bionic":1,"7.2.29-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.14":8,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian9~1.gbp12fa4f":4,"7.3.18-pl0-zoneos":3,"7.2.19":10,"7.0.1":3,"7.3.2RC1":3,"7.1.33-pl0-zoneos":2,"7.3.20-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.7":8,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.0":1,"7.0.22":1,"7.2.32-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.15":6,"7.2.20":4,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4":2,"7.0.7":1,"7.1.4":14,"7.0.20":8,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.4.9":344,"7.1.22":4,"7.2.17-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.14":2,"7.3.20-1+0~20200710.65+debian10~1.gbpc9cbeb":3,"7.2.25-kon":1,"7.1.25":3,"7.2.20-1+0~20190710.23+debian9~1.gbp2428c5":1,"7.1.28":1,"7.0.15":3,"7.3.12-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.0":4,"7.3.14-1+bionic":1,"7.1.33-15+0~20200419.36+debian10~1.gbp2384b3":1,"7.0.19-1":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":3,"7.1.16":2,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.2.6":2,"7.3.17-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.19":1,"7.1.17":1,"7.4.0RC3":2,"7.2.29-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":4,"7.3.21-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.0.33-0+deb9u8":10,"7.3.19-1~deb10u1":3,"7.0.4":3,"7.2.31-1+bionic":1,"7.2.33-1+0~20200807.47+debian9~1.gbpcb3068":39,"7.2.33-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.33-16+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.9-1+bionic":1,"7.1.18":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.9":2,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.10":2,"7.2.8RC1":1,"7.0.33-27+0~20200419.34+debian10~1.gbpf45092":2,"7.3.21-1+0~20200807.66+debian9~1.gbp18a1c2":14,"7.1.27":1,"7.0.33-26+0~20200320.33+debian9~1.gbp746b8e":1,"7.4.0RC6":1,"7.0.33-30+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.28-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.18-he10.1":3,"7.1.24-1+ubuntu18.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.16-1+0~20200320.56+debian9~1.gbp370a75":1,"7.2.31-pl0-zoneos":1,"7.2.28-pl0-zoneos":1,"7.0.24":2,"7.0.17":3,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":1,"7.3.19-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-27+0~20200419.34+debian9~1.gbpf45092":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.3.19-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.21-pl0-zoneos":3,"7.2.8":1,"7.4.2RC1":1,"7.1.8":1,"7.0.33-30+0~20200807.37+debian10~1.gbp047872":6,"7.0.18":4,"7.0.9":1,"7.0.30-0+deb9u1":1,"7.0.21":1,"7.2.33-pl0-zoneos":3,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian8~1.gbp126f6f":2,"7.1.33-17+0~20200807.39+debian9~1.gbp032d47":2,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-15+0~20200419.36+debian9~1.gbp2384b3":1,"7.3.18-(to be removed in future macOS)":1,"7.0.33-27+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.13":1,"7.0.33-29+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.11-1~deb10u1":2,"7.2.32-1+0~20200710.46+debian10~1.gbp625eb5":1,"7.0.33-mh2":1,"7.0.33-19+0~20200202.27+debian9~1.gbp5d283d":1,"7.0.23":1,"7.3.17-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.33-1+0~20200807.47+debian10~1.gbpcb3068":1,"7.0.14":3,"7.3.3-1+0~20190307202245.32+stretch~1.gbp32ebb2":1,"7.0.27-0+deb9u1":1,"7.0.33-30+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0+deb9u9":1,"7.1.6":1,"7.3.19-nfsn1":1,"7.0.33-30+0~20200807.37+debian9~1.gbp047872":2,"7.2.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.17-1+bionic":1,"7.2.16-1+bionic":1,"7.2.6-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.7RC1":1},"2020-09":{"7.3.21":942,"7.3.7":28,"7.2":5647,"5.6":28704,"5.3":452,"7.2.29":4411,"7.3":11659,"7.4.9":277,"7.0.33":4778,"7.1.5":28,"7.1.26":8583,"7.2.13":4976,"7.1":4094,"7.0":4671,"7.2.33":2855,"2.0":3237,"7.2.26":242,"7.3.11":54,"7.2.32":1370,"7.1.33":884,"7.3.18":73,"7.4":1395,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.15":11,"7.3.16":225,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian9~1.gbp126f6f":15,"7.3.21-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.19":236,"7.1.14":213,"7.2.7":19,"7.2.31":268,"7.3.20":569,"7.0.32":103,"7.2.33-1+0~20200807.47+debian9~1.gbpcb3068":73,"5.4":76,"5.2":1,"7.3.17":182,"7.0.28":4,"7.1.24":286,"7.0.29":19,"7.4.8":193,"7.3.13":62,"7.3.14-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"5.5":75,"7.2.18":10,"7.2.31-he10.1":39,"7.2.27":23,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":71,"7.2.30-nmm1":11,"7.3.5":35,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.2":1,"7.2.0":4,"7.2.22":17,"7.0.25":54,"7.0.20":10,"7.2.21":31,"7.1.33-nmm1":68,"7.3.6":298,"7.3.21-1+0~20200807.66+debian9~1.gbp18a1c2":27,"7.2.17":52,"7.4.7":32,"7.2.30":46,"7.0.31":31,"7.3.15":236,"7.0.27":21,"7.4.3":20,"7.2.28":16,"7.2.16":6290,"7.1.13":30,"7.1.21":11,"7.3.12":16,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian8~1.gbp6c8fe1":7197,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":1,"7.1.0-dev":2,"7.3.14":39,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian8~1.gbp1e5820":11,"7.2.32-1+0~20200710.46+debian9~1.gbp625eb5":16,"7.3.9":21,"7.3.0RC1":5,"7.3.2":9,"7.3.3":14,"7.4.4":22,"7.2.14":4,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian10~1.gbp12fa4f":5,"7.1.1":2,"7.0.33-30+0~20200807.37+debian9~1.gbp047872":18,"7.0.33-0+deb9u3":6,"7.3.8":4,"7.4.2":8,"7.2.33-pl0-zoneos":6,"7.0.10":1,"7.2.11":10,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":92,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.2":1,"7.3.10":16,"7.2.24":44,"7.2.12":1,"7.3.14-1~deb10u1":4,"7.1.29":5,"7.2.10":11,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian8~1.gbp12fa4f":1,"7.3.8-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.1.20":2,"7.4.5":17,"7.0.30":16,"7.0.33-nmm1":13,"7.0.16":4,"7.2.25":4,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.11":16,"7.4.1":15,"7.4.0":10,"7.3.0":8,"7.1.30":6,"7.1.3":1,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian8~1.gbpe2a56b":16,"7.0.33-0+deb9u7":4,"7.3.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian10~1.gbpe2a56b":20,"7.0.33-29+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.1":15,"7.4.6RC1":2,"7.3.14-5+0~20200202.52+debian9~1.gbpa71879":3,"7.1.32":8,"7.3.21-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":10,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian9~1.gbpd05c7e":1,"7.2.24-1+bionic":2,"7.1.9":4,"7.3.15-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-0+deb9u9":10,"7.3.4":6,"7.3.20-1+0~20200710.65+debian9~1.gbpc9cbeb":14,"7.2.15":6,"7.1.26-mh2":1,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian9~1.gbp1e5820":11,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian9~1.gbp6c8fe1":1,"7.1.31":3,"7.2.18-1+bionic":1,"7.1.33-17+0~20200807.39+debian9~1.gbp032d47":15,"7.0.26-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian9~1.gbp12fa4f":1,"7.3.22":1461,"7.3.21-pl0-zoneos":6,"7.1.19":8,"7.2.19":9,"7.0.1":2,"7.4.6":31,"7.4.10":410,"7.3.2RC1":2,"7.3.21-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.24":4,"7.1.7":9,"7.2.32-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.7":1,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.1.4":10,"7.1.22":4,"7.2.9":2,"7.2.25-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.17-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.14":2,"7.2.25-kon":1,"7.2.2":6,"7.2.4":1,"7.1.25":4,"7.3.20-1+0~20200710.65+debian10~1.gbpc9cbeb":2,"7.2.20-1+0~20190710.23+debian9~1.gbp2428c5":1,"7.1.28":2,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":8,"7.0.15":3,"7.3.12-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.14-1+bionic":1,"7.1.0":3,"7.3.16-1+bionic":3,"7.3.17-nmm1":9,"7.2.16-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.23":8,"7.0.19-1":1,"7.3.18-(to be removed in future macOS)":2,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.2.6":2,"7.1.16":2,"7.1.33-15+0~20200419.36+debian10~1.gbp2384b3":1,"7.3.17-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.33-30+0~20200807.37+debian10~1.gbp047872":6,"7.3.21-1+0~20200807.66+debian10~1.gbp18a1c2":2,"7.1.33-pl0-zoneos":1,"7.0.19":1,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4":1,"7.1.33-4+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian8~1.gbp0fda17":2,"7.2.33-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":7,"7.4.0RC3":2,"7.2.29-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-pl6-zoneos":2,"7.3.19-1~deb10u1":5,"7.1.17":1,"7.2.33-1+bionic":3,"7.3.18-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.33-17+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.21":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.9":2,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.10":1,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.4.0RC6":1,"7.2.33-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-26+0~20200320.33+debian9~1.gbp746b8e":2,"7.0.33-30+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.18-he10.1":1,"7.3.22-1+0~20200909.67+debian9~1.gbpdd7b72":16,"7.2.33-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.24-1+ubuntu18.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.32-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":2,"7.0.33-0+deb9u6":3,"7.0.17":3,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.0.33-0+deb9u8":4,"7.2.27-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.8":1,"7.0.33-27+0~20200419.34+debian10~1.gbpf45092":1,"7.4.2RC1":1,"7.0.4":1,"7.1.32-1+0~20190902.23+debian9~1.gbp9d1be7":1,"7.2.1":2,"7.0.18":4,"7.0.9":1,"7.3.9-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":2,"7.1.23":1,"7.3.19-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.30-1+0~20200419.40+debian10~1.gbpb1b799":1,"7.0.33-27+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian8~1.gbp126f6f":1,"7.0.13":1,"7.3.11-1~deb10u1":2,"7.2.20":1,"7.3.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.23":1,"7.0.14":2,"7.2.33-1+0~20200807.47+debian10~1.gbpcb3068":1,"7.0.33-30+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.21-nfsn1":1,"7.3.22-nmm1":3,"7.3.17-1+bionic":1,"7.1.6":1,"7.2.6-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.7RC1":1,"7.3.22RC1":2,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.33-nmm1":1,"7.2.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.23":1},"2020-10":{"5.6":31892,"7.2.16":6311,"7.3":9899,"7.2":5100,"7.2.13":5949,"7.0":4095,"7.3.22":883,"2.0":2703,"7.1.26":8624,"7.4":1401,"7.4.10":363,"7.1.5":27,"7.1":4050,"7.2.29":1649,"7.2.32":436,"7.2.26":31,"7.0.33":4718,"7.2.33":2119,"7.1.33":837,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.15":6,"7.3.16":129,"7.0.33-30+0~20200807.37+debian9~1.gbp047872":19,"7.3.6":426,"7.3.21-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.7":28,"7.3.18":46,"7.3.11":54,"5.4":73,"7.3.19":168,"7.3.20":244,"7.3.20-1+0~20200710.65+debian9~1.gbpc9cbeb":4,"7.2.31":173,"7.0.32":93,"7.0.28":5,"5.2":2,"7.1.14":180,"7.0.29":16,"7.3.14-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"5.5":72,"7.3.17":136,"7.3.21":390,"7.4.9":147,"7.1.24":289,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.2":3,"7.2.33-1+0~20200807.47+debian9~1.gbpcb3068":34,"7.1.33-nmm1":59,"7.2.22":15,"7.2.33-nmm1":16,"7.3.2":10,"7.3.23":1731,"7.2.18":9,"7.0.25":47,"7.4.8":127,"7.0.27-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.13":51,"7.3.22-1+0~20200909.67+debian9~1.gbpdd7b72":28,"7.2.24":68,"7.4.7":14,"7.2.0":5,"7.2.17":48,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":182,"7.0.31":29,"7.3.15":687,"7.3.19-1~deb10u1":7,"7.0.20":6,"7.2.28":17,"7.1.21":11,"7.2.27":18,"7.1.0-dev":3,"5.3":9791,"7.3.5":37,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian8~1.gbp1e5820":12,"7.1.13":35,"7.4.3":23,"7.2.32-1+0~20200710.46+debian9~1.gbp625eb5":10,"7.3.9":22,"7.3.0RC1":1,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian10~1.gbp12fa4f":3,"7.2.11":9,"7.1.1":2,"7.0.33-0+deb9u3":6,"7.3.3":13,"7.4.2":4,"7.2.33-pl0-zoneos":8,"7.0.10":1,"7.3.14-1~deb10u1":5,"7.2.21":36,"7.3.10":18,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":39,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":1,"7.4.4":26,"7.1.4":12,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian9~1.gbp1e5820":5,"7.2.23":8,"7.1.29":4,"7.2.31-he10.1":5,"7.2.12":2,"7.0.30":18,"7.3.8-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.12":20,"7.3.14":30,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.25":4,"7.3.22-1+bionic":1,"7.2.19":12,"7.3.21-1+0~20200807.66+debian9~1.gbp18a1c2":7,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian8~1.gbp6c8fe1":11,"7.4.1":12,"7.3.0":7,"7.1.3":1,"7.2.34":3605,"7.0.33-0+deb9u7":3,"7.1.30":6,"7.3.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian10~1.gbpe2a56b":21,"7.0.33-29+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-nmm1":12,"7.3.1":4,"7.2.7":17,"7.4.6RC1":1,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian8~1.gbpe2a56b":15,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian9~1.gbpd05c7e":1,"7.3.21-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":7,"7.2.24-1+bionic":1,"7.3.15-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.4.5":9,"7.1.19":8,"7.1.9":3,"7.3.4":4,"7.4.2RC1":2,"7.3.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.27":14,"7.3.8":2,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.2":1,"7.4.11":538,"7.1.32":5,"7.2.30":37,"7.2.18-1+bionic":1,"7.1.33-17+0~20200807.39+debian9~1.gbp032d47":11,"7.3.21-pl0-zoneos":6,"7.0.1":1,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian8~1.gbp12fa4f":1,"7.1.31":2,"7.3.18-he10.1":1,"7.4.6":24,"7.0.16":4,"7.3.2RC1":2,"7.3.22-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.10":4,"7.1.7":8,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian9~1.gbp126f6f":127,"7.2.33-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.2.24-0ubuntu0.19.04.2":1,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian9~1.gbp6c8fe1":1,"7.0.7":1,"7.2.15":2267,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.0.33-30+0~20200807.37+debian10~1.gbp047872":8,"7.1.22":1,"7.2.17-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.1.11":4,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.14":2,"7.1.20":2,"7.0.24":3,"7.2.25-kon":1,"7.0.14":2,"7.4.0":5,"7.1.25":3,"7.2.2":6,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":9,"7.0.15":3,"7.2.34-he.0":31,"7.3.12-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.22-1+0~20200909.67+debian10~1.gbpdd7b72":4,"7.3.14-1+bionic":1,"7.1.0":3,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.20-1+0~20200710.65+debian10~1.gbpc9cbeb":1,"7.0.4":2,"7.3.22-nmm1":12,"7.0.19-1":1,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.3.16-1+bionic":2,"7.0.26":1,"7.2.6":2,"7.1.33-15+0~20200419.36+debian10~1.gbp2384b3":1,"7.0.33-0+deb9u9":4,"7.3.17-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.23-he.0":2,"7.1.33-pl0-zoneos":1,"7.1.16":2,"7.0.19":1,"7.0.33-30+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian8~1.gbp0fda17":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":3,"7.4.0RC3":2,"7.2.29-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.17":1,"7.3.23-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.33-1+bionic":1,"7.3.23-1+0~20201008.68+debian9~1.gbp30f6c3":20,"7.0.33-0+deb9u10":9,"7.2.33-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.18-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.9":2,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.10":2,"7.0.26-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.18-(to be removed in future macOS)":1,"7.0.33-pl6-zoneos":1,"7.0.27-0+deb9u1":1,"7.2.33-1+0~20201008.48+debian9~1.gbpcb3068":29,"7.0.33-31+0~20201008.38+debian9~1.gbp9ec6f1":10,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4":1,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.0RC6":1,"7.0.33-32+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.16-1+0~20200320.56+debian9~1.gbp370a75":1,"7.2.14":3,"7.3.22-pl0-zoneos":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.7":53,"7.2.34-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":2,"7.1.24-1+ubuntu18.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":1,"7.0.17":3,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.0.33-0+deb9u8":4,"7.2.27-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":7,"7.0.18":3,"7.0.9":1,"7.0.21":2,"7.1.33-18+0~20201008.40+debian9~1.gbp1abd52":6,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":2,"7.3.9-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-mh2":1,"7.2.34-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.32-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-31+0~20201008.38+debian10~1.gbp9ec6f1":1,"7.1.33-21+0~20201018.43+debian10~1.gbpba1a9d":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.10RC1":1,"7.2.34-4+0~20201018.51+debian9~1.gbpc553f7":12,"7.2.20":3,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian8~1.gbp126f6f":1,"7.3.11-1~deb10u1":2,"7.0.13":1,"7.3.23-4+0~20201018.71+debian9~1.gbpfc8934":5,"7.3.21-1+bionic":1,"7.2.25-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-21+0~20201018.43+debian9~1.gbpba1a9d":1,"7.0.33-27+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.5":1,"7.3.23-nfsn1":1,"7.2.33-1+0~20200807.47+debian10~1.gbpcb3068":2,"7.0.33-0+deb9u6":2,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.23-1+0~20201008.68+debian10~1.gbp30f6c3":1,"7.3.23-4+0~20201018.71+debian10~1.gbpfc8934":2,"7.3.17-1+bionic":1,"7.2.6-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.24":6,"7.4.11-7.4.11-1":1,"7.4.7RC1":1,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.8":1,"7.1.6":1,"7.2.31-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.9":1,"7.3.20-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-34+0~20201018.42+debian9~1.gbp80c9be":1,"7.3.23-4+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.12":1},"2020-11":{"5.3":9024,"7.3.23":951,"7.1.33":820,"7.0.33":5031,"7.1.26":5064,"7.3":8748,"5.6":43631,"2.0":4233,"7.0":3172,"7.2":4320,"7.2.13":4897,"7.2.16":5371,"7.1":3098,"7.3.9":20,"7.2.15":2731,"7.2.22":12,"7.2.34":8695,"7.4.10":62,"7.4":1592,"7.1.14":148,"7.4.11":393,"7.3.6":398,"7.2.33":925,"7.3.18":48,"7.3.24":1805,"7.3.22-1+0~20200909.67+debian10~1.gbpdd7b72":3,"7.3.20":114,"7.3.21":315,"7.2.29":59,"7.0.25":40,"7.3.11":48,"7.3.22":105,"7.2.17":56,"7.2.32":76,"7.0.33-0+deb9u3":6,"5.5":65,"7.3.3":11,"7.4.2":3,"7.3.2":9,"7.1.33-nmm1":63,"7.2.33-pl0-zoneos":6,"7.0.10":1,"7.0.33-34+0~20201018.42+debian9~1.gbp80c9be":11,"7.1.1":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.7":80,"7.2.18":7,"7.1.24":239,"7.3.17":101,"7.4.8":50,"7.3.19-1~deb10u1":9,"7.3.7":21,"7.4.9":174,"7.0.32":80,"7.4.0":5,"7.3.10":11,"7.2.31":111,"7.0.33-0+deb9u9":3,"7.1.13":28,"7.2.32-1+0~20200710.46+debian9~1.gbp625eb5":9,"7.1.0-dev":1,"7.2.23":6,"7.4.4":11,"7.4.3":21,"5.4":66,"7.0.28":2,"7.3.16":45,"7.0.30":16,"7.1.21":9,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":1,"7.3.8-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.19":26,"7.1.29":8,"7.2.11":6,"7.0.31":24,"7.3.12":56,"7.4.5":7,"7.2.34-4+0~20201018.51+debian9~1.gbpc553f7":21,"7.3.14":28,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.22-1+bionic":1,"7.2.27":12,"7.3.23-4+0~20201018.71+debian9~1.gbpfc8934":18,"7.2.21":70,"7.0.20":4,"7.3.23-1+0~20201008.68+debian9~1.gbp30f6c3":12,"7.2.25":4,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian8~1.gbp6c8fe1":9,"7.2.33-1+0~20200807.47+debian9~1.gbpcb3068":1,"7.1.3":1,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian9~1.gbp1e5820":5,"7.0.33-0+deb9u10":7,"7.3.0":3,"7.1.30":2,"7.0.15":4,"7.0.33-29+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-nmm1":10,"7.4.7":11,"7.4.6RC1":1,"7.4.12":718,"7.2.33-1+0~20200807.47+debian10~1.gbpcb3068":30,"7.2.7":16,"7.2.34-he.0":2,"7.1.4":9,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian9~1.gbpd05c7e":1,"7.2.24-1+bionic":1,"7.2.26":22,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian8~1.gbp1e5820":11,"7.3.15-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian8~1.gbpe2a56b":14,"7.3.13":44,"7.1.5":27,"7.1.9":3,"7.3.4":5,"7.0.33-0+deb9u6":2,"7.3.14-1~deb10u1":4,"7.2.28":12,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":10,"7.3.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.4.2RC1":1,"7.2.30":27,"7.2.18-1+bionic":1,"7.1.33-21+0~20201018.43+debian9~1.gbpba1a9d":7,"7.1.33-17+0~20200807.39+debian9~1.gbp032d47":6,"7.3.21-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.1.19":6,"7.3.21-pl0-zoneos":4,"7.2.19":5,"7.0.33-34+0~20201018.42+debian10~1.gbp80c9be":3,"7.0.1":1,"7.2.24":17,"7.3.15":11,"7.4.11-7.4.11-1":30,"7.1.32":5,"7.1.31":2,"7.4.6":22,"7.0.27":12,"7.3.2RC1":2,"7.3.22-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.7":8,"7.3.5":774,"7.0.29":15,"7.2.34-4+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.33-nmm1":12,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.7":1,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian8~1.gbp12fa4f":2,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian9~1.gbp6c8fe1":1,"7.2.17-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.4.1":10,"7.1.11":5,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.14":2,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian9~1.gbpafa084":40,"7.3.8":1,"7.2.25-kon":1,"7.1.25":4,"7.2.0":2,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":8,"7.2.2":6,"7.3.12-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.14-1+bionic":1,"7.1.0":3,"7.3.22-nmm1":12,"7.3.1":1,"7.0.19-1":1,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.3.16-1+bionic":2,"7.2.6":2,"7.1.33-18+0~20201008.40+debian10~1.gbp1abd52":1,"7.2.14":4,"7.3.24-3+0~20201103.72+debian9~1.gbp945915":21,"7.3.24-3+0~20201103.72+debian10~1.gbp945915":3,"7.1.33-pl0-zoneos":1,"7.0.19":1,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":4,"7.3.23-4+0~20201018.71+debian10~1.gbpfc8934":2,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian8~1.gbp0fda17":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":4,"7.4.0RC3":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":4,"7.3.24-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.15":1,"7.0.33-pl6-zoneos":1,"7.2.34-4+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.27-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.16":2,"7.2.33-1+0~20201008.48+debian9~1.gbpcb3068":1,"7.1.10":3,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.30-0+deb9u1":1,"7.0.16":2,"7.0.26-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.23-4+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0+deb9u7":1,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4":1,"7.3.3-SvetHostingu.cz":1,"7.4.0RC6":1,"7.2.34-8+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.6":1,"7.0.33-37+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.23-he.0":3,"7.3.16-1+0~20200320.56+debian9~1.gbp370a75":1,"7.3.22-pl0-zoneos":2,"7.0.33-30+0~20200807.37+debian9~1.gbp047872":2,"7.2.34-8+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.34-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":3,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":2,"7.1.24-1+ubuntu18.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.4":1,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.17":3,"7.0.33-37+0~20201103.43+debian9~1.gbp25a3d7":10,"7.3.20-1+0~20200710.65+debian9~1.gbpc9cbeb":2,"7.3.22-1+0~20200909.67+debian9~1.gbpdd7b72":4,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.0.33-0+deb9u8":2,"7.3.24-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.17-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.8":1,"7.3.24-pl0-zoneos":1,"7.2.27-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-37+0~20201103.43+debian10~1.gbp25a3d7":3,"7.0.18":3,"7.0.33-30+0~20200807.37+debian10~1.gbp047872":3,"7.0.9":1,"7.0.21":2,"7.1.33-24+0~20201103.44+debian9~1.gbp50e805":9,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":2,"7.2.20":1,"7.0.33-0+deb9u1":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-24+0~20201103.44+debian10~1.gbp50e805":1,"7.4.10RC1":1,"7.1.20":1,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian10~1.gbp12fa4f":1,"7.0.14":2,"7.2.30-1+0~20200419.40+debian10~1.gbpb1b799":1,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian8~1.gbp126f6f":1,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.11-1~deb10u1":2,"7.0.13":1,"7.1.22":1,"7.3.19-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.9-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-31+0~20201008.38+debian10~1.gbp9ec6f1":1,"7.2.27-5+0~20200202.35+debian9~1.gbp2925f8":1,"7.1.23":1,"7.4.13":3,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian9~1.gbp126f6f":2,"7.0.24":3,"7.3.23-nfsn1":1,"7.0.33-30+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.29-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.23-1+0~20201008.68+debian10~1.gbp30f6c3":1,"7.3.25":21,"7.3.17-1+bionic":1,"7.0.33-27+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.10":1,"7.4.7RC1":1,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.8":1,"7.2.9":1,"5.2":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.2":1,"7.3.14-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2},"2020-12":{"5.6":43813,"7.3.24":313,"7.2":6512,"7.3":8953,"2.0":1743,"7.2.16":7167,"7.0.33":5986,"7.3.23":560,"7.1":3442,"7.2.13":5138,"7.0":3046,"7.1.33":791,"7.3.9":16,"5.3":5706,"7.2.34":7215,"7.3.5":2132,"7.4.11":224,"7.3.25":2057,"7.4.10":64,"7.4.12":231,"7.2.15":2989,"7.4":1628,"7.3.13":35,"7.1.26":64,"7.3.18":31,"7.3.6":310,"7.2.33":1014,"7.3.22-1+0~20200909.67+debian10~1.gbpdd7b72":5,"7.1.14":129,"7.2.24":19,"7.1.24":211,"7.4.13":816,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian9~1.gbpafa084":67,"7.0.25":40,"7.2.17":38,"7.2.22":12,"7.3.21":94,"7.3.11":42,"7.3.2":9,"7.1.33-nmm1":58,"7.2.33-pl0-zoneos":2,"7.2.31":71,"7.0.10":2,"7.0.20":4,"7.1.1":3,"7.2.18":7,"7.2.33-nmm1":15,"7.0.33-37+0~20201103.43+debian9~1.gbp25a3d7":16,"7.2.32":62,"7.3.7":21,"7.0.32":67,"5.4":69,"7.3.17":74,"7.3.22":49,"7.4.8":33,"7.3.10":12,"7.1.13":33,"7.3.20":101,"7.2.21":12,"7.1.0-dev":1,"7.2.32-1+0~20200710.46+debian9~1.gbp625eb5":6,"7.4.9":35,"7.0.33-nmm1":11,"7.4.3":17,"7.0.28":3,"7.0.30":17,"7.2.23":6,"7.3.19":15,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.7":75,"7.3.24-3+0~20201103.72+debian9~1.gbp945915":11,"7.1.5":25,"7.2.0":3,"7.2.11":6,"7.0.31":20,"7.3.12":12,"7.2.34-pl0-zoneos":7,"5.5":60,"7.4.5":5,"7.3.14":23,"7.1.29":6,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.16":31,"7.2.27":9,"7.2.33-1+0~20200807.47+debian10~1.gbpcb3068":19,"7.3.23-4+0~20201018.71+debian9~1.gbpfc8934":3,"7.3.22-1+bionic":1,"7.3.23-1+0~20201008.68+debian9~1.gbp30f6c3":8,"7.0.16":3,"7.1.4":10,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian8~1.gbp6c8fe1":13,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":1,"7.3.0":6,"7.1.3":1,"7.0.27":11,"7.4.7":15,"7.3.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-29+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.6RC1":1,"7.2.7":13,"7.3.1":2,"7.4.11-7.4.11-1":30,"7.2.24-1+bionic":1,"7.4.2":3,"7.2.26":23,"7.3.15-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian8~1.gbp1e5820":10,"7.3.4":5,"7.1.9":3,"7.2.29":27,"7.3.14-1~deb10u1":2,"7.1.21":8,"7.2.28":12,"7.2.25":3,"7.3.3":12,"7.1.33-24+0~20201103.44+debian9~1.gbp50e805":18,"7.4.1":22,"7.0.33-pl6-zoneos":1,"7.1.19":8,"7.2.19":7,"7.3.21-pl0-zoneos":4,"7.0.1":1,"7.1.33-17+0~20200807.39+debian9~1.gbp032d47":2,"7.0.33-0+deb9u3":5,"7.3.15":10,"7.4.4":5,"7.1.32":4,"7.1.31":1,"7.4.6":17,"7.3.2RC1":2,"7.4.0":3,"7.3.22-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.7":7,"7.0.29":13,"7.1.33-24+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.34-4+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.30":21,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.3.25-1+0~20201130.73+debian9~1.gbp042074":24,"7.0.33-34+0~20201018.42+debian10~1.gbp80c9be":2,"7.2.17-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.1.11":4,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.14":2,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian9~1.gbpe2a56b":1,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian9~1.gbp1e5820":3,"7.3.8":1,"7.2.25-kon":1,"7.1.25":3,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian8~1.gbpe2a56b":9,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":7,"7.0.15":4,"7.2.2":6,"7.3.12-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.14-1+bionic":1,"7.1.0":2,"7.3.19-1~deb10u1":8,"7.3.22-(to be removed in future macOS)":1,"7.3.22-nmm1":10,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.3.16-1+bionic":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":9,"7.0.19-1":1,"7.2.6":2,"7.0.18":4,"7.1.33-18+0~20201008.40+debian10~1.gbp1abd52":1,"7.3.21-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.1.30":3,"7.3.25-1+0~20201130.73+debian10~1.gbp042074":5,"7.1.33-pl0-zoneos":1,"7.3.22-1+0~20200909.67+debian9~1.gbpdd7b72":4,"7.0.19":1,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":4,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian8~1.gbp0fda17":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":3,"7.4.0RC3":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":2,"7.2.14":3,"7.3.24-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.15":1,"8.0":25,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.9":1,"7.1.10":2,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0+deb9u7":2,"7.0.33-0+deb9u10":7,"7.0.33-0+deb9u9":1,"7.4.0RC6":1,"7.2.34-8+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.6":2,"7.0.26-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.23-he.0":1,"7.3.16-1+0~20200320.56+debian9~1.gbp370a75":1,"7.3.24-pl0-zoneos":2,"7.0.3":1,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian9~1.gbp126f6f":2,"7.2.34-8+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":2,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4":1,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":1,"7.0.17":3,"7.1.24-1+ubuntu18.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.20":3,"7.3.20-1+0~20200710.65+debian9~1.gbpc9cbeb":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.0.33-0+deb9u8":1,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.17-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.25-pl0-zoneos":1,"7.2.27-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-37+0~20201103.43+debian10~1.gbp25a3d7":6,"7.0.9":1,"7.2.32-4+focal":1,"7.0.21":2,"7.2.20":1,"7.0.33-mh2":1,"7.1.33-24+0~20201103.44+debian10~1.gbp50e805":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":1,"7.4.10RC1":1,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian10~1.gbpafa084":2,"7.3.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian8~1.gbp126f6f":1,"7.3.11-1~deb10u1":3,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.22":1,"7.0.13":1,"7.0.33-30+0~20200807.37+debian9~1.gbp047872":1,"7.3.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.14":1,"7.1.23":1,"7.0.24":1,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian8~1.gbp12fa4f":1,"7.3.24-nfsn1":1,"7.0.33-30+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.23-4+0~20201018.71+debian10~1.gbpfc8934":1,"7.3.8-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.17-1+bionic":1,"7.0.33-0+deb9u6":1,"7.2.10":1,"7.4.7RC1":1,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.8":1,"7.2.9":1,"7.0.33-27+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.25-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.2":1,"5.2":1,"7.3.24-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.14-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1},"2021-01":{"7.3":9422,"5.6":32044,"7.2.13":3881,"7.0.33":4927,"7.1.33":647,"7.3.25":1127,"7.3.5":2239,"7.2.34-pl0-zoneos":7,"7.2.34":3625,"7.0":3272,"7.3.12":13,"7.2.16":5858,"7.2":5284,"7.4":1612,"7.2.15":1052,"7.3.7":17,"7.1":2808,"7.4.11":232,"2.0":1805,"7.4.13":596,"7.2.33":436,"7.3.22":43,"7.3.24":74,"7.0.32":66,"7.3.18":29,"7.2.23":7,"7.2.32":48,"7.3.21":45,"5.5":60,"7.2.31":62,"7.3.20":53,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.29":7,"7.3.14":19,"7.4.5":7,"7.0.25":34,"7.3.13":32,"7.3.23":541,"7.1.33-nmm1":48,"7.1.32-1+0~20190902.23+debian9~1.gbp9d1be7":1,"7.1.13":29,"7.2.27":9,"7.1.14":107,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.7":65,"7.3.25-1+0~20201130.73+debian9~1.gbp042074":45,"7.1.24":183,"7.2.21":15,"7.4.12":121,"7.4.3":17,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian9~1.gbpafa084":37,"7.4.8":29,"7.3.11":40,"7.1.3":2,"7.4.9":27,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian8~1.gbp6c8fe1":9,"7.3.0":7,"7.1.4":12,"7.0.33-37+0~20201103.43+debian9~1.gbp25a3d7":15,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":2,"7.0.33-29+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.17":33,"7.0.33-nmm1":10,"7.1.20":4,"7.4.10":49,"7.0.33-31+0~20201008.38+debian10~1.gbp9ec6f1":1,"7.4.6RC1":3,"7.0.30":16,"5.4":64,"7.4.11-7.4.11-1":6,"7.3.19":11,"7.3.16":124,"7.3.1":2,"7.2.7":21,"7.1.26":56,"7.2.24-1+bionic":1,"7.3.17":66,"7.2.26":19,"7.3.15-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian8~1.gbp1e5820":7,"7.3.4":5,"8.0":31,"7.2.29":18,"7.1.9":2,"7.1.21":10,"7.1.5":25,"7.0.31":20,"7.3.14-1~deb10u1":2,"7.2.28":11,"7.3.3":12,"7.3.9":15,"7.2.11":6,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian9~1.gbpd05c7e":1,"7.1.33-24+0~20201103.44+debian9~1.gbp50e805":16,"5.3":6789,"7.3.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.19":8,"7.3.21-pl0-zoneos":4,"7.0.33-0+deb9u10":10,"7.0.1":1,"7.3.15":8,"8.0.0":1,"7.1.31":1,"7.4.4":2,"7.2.24":16,"7.3.6":11,"7.4.7":11,"7.4.6":19,"7.2.33-1+0~20200807.47+debian10~1.gbpcb3068":16,"7.3.2RC1":3,"7.2.25":3,"7.3.22-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.0":4,"7.1.7":2,"7.1.32":4,"7.0.29":13,"7.3.10":11,"7.2.14":2,"7.2.34-8+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.33-nmm1":10,"7.2.22":8,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.20":3,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.0.33-34+0~20201018.42+debian10~1.gbp80c9be":2,"7.2.18":5,"7.1.33-17+0~20200807.39+debian9~1.gbp032d47":2,"7.2.17-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.4.1":17,"7.1.11":5,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.14":2,"7.1.1":2,"7.2.25-kon":1,"7.1.25":4,"7.2.0":3,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian8~1.gbpe2a56b":6,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":7,"7.3.26":1130,"7.2.30":17,"7.0.15":3,"7.3.12-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.2":5,"7.3.14-1+bionic":1,"7.1.0":3,"7.3.19-1~deb10u1":11,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":3,"7.3.22-nmm1":7,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.3.16-1+bionic":2,"7.2.19":6,"7.0.27":8,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":8,"7.2.6":2,"7.0.19-1":1,"7.4.14":474,"7.0.18":4,"7.3.21-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.25-1+0~20201130.73+debian10~1.gbp042074":4,"7.1.33-pl0-zoneos":1,"7.0.19":1,"7.1.33-18+0~20201008.40+debian10~1.gbp1abd52":1,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian8~1.gbp0fda17":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":4,"7.4.0RC3":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":2,"7.3.2":6,"7.4.2":1,"7.3.24-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.15":1,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian9~1.gbp1e5820":3,"7.1.10":2,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.23-1+0~20201008.68+debian9~1.gbp30f6c3":1,"7.0.16":3,"7.4.14-he.0":24,"7.3.19-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.25-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.20-1+0~20200710.65+debian9~1.gbpc9cbeb":5,"7.0.33-0+deb9u7":1,"7.0.33-0+deb9u6":1,"7.2.34-8+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.4.0RC6":1,"7.1.6":1,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.26-he.0":2,"7.3.25-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-30+0~20200807.37+debian9~1.gbp047872":3,"7.2.34-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian10~1.gbpafa084":2,"7.0.14":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":2,"7.2.33-pl0-zoneos":1,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":1,"7.1.23":2,"7.3.9-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.34-9+0~20210112.53+debian9~1.gbpfdd1e6":28,"7.0.17":3,"7.1.24-1+ubuntu18.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.0.33-0+deb9u8":1,"7.0.24":3,"7.3.22-1+0~20200909.67+debian9~1.gbpdd7b72":2,"7.3.17-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.30":2,"7.3.24-pl0-zoneos":1,"7.3.22-1+0~20200909.67+debian10~1.gbpdd7b72":3,"7.0.33-37+0~20201103.43+debian10~1.gbp25a3d7":2,"7.0.33-38+0~20210112.44+debian10~1.gbpab637c":2,"7.0.33-38+0~20210112.44+debian9~1.gbpab637c":1,"7.0.33-0+deb9u3":3,"7.0.9":1,"7.0.21":1,"7.2.20":1,"7.1.33-24+0~20201103.44+debian10~1.gbp50e805":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.26-1+0~20210112.74+debian9~1.gbpd78724":10,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.4":1,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian8~1.gbp126f6f":1,"7.3.11-1~deb10u1":3,"7.3.26-1+0~20210112.74+debian10~1.gbpd78724":4,"7.0.13":1,"7.1.33-25+0~20210112.45+debian9~1.gbp1a89bf":1,"7.1.22":1,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian9~1.gbp126f6f":1,"7.3.24-nfsn1":1,"7.2.0-1+0~20171201111333.14+stretch~1.gbp47ee8a":1,"7.3.24-3+0~20201103.72+debian9~1.gbp945915":2,"7.4.7RC1":1,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.8":1,"7.2.9":1,"7.3.24-3+0~20201103.72+debian10~1.gbp945915":1,"7.3.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.28":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.2":1,"5.2":1,"7.3.25-pl0-zoneos":1,"7.3.14-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.23-4+0~20201018.71+debian10~1.gbpfc8934":1,"7.0.10":1,"7.3.22-1+bionic":1,"8.0.1":1},"2021-02":{"7.2.16":6742,"7.2":4299,"5.6":37855,"7.3":8540,"7.0":5934,"7.2.34":2318,"5.3":6717,"7.2.33":401,"2.0":1371,"7.1":674,"7.2.13":1780,"7.0.33":5453,"7.1.33":533,"7.3.26":864,"7.4.14-he.0":34,"7.3.5":2770,"7.4.14":580,"7.2.7":15,"7.4":1442,"7.3.25":139,"7.0.30":13,"7.3.1":3,"7.1.26":52,"7.4.6":11,"7.2.24-1+bionic":1,"7.4.13":88,"7.2.32":36,"7.0.33-37+0~20201103.43+debian9~1.gbp25a3d7":2,"7.3.23":450,"7.2.31":49,"7.4.11":194,"7.2.26":24,"7.3.15-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.14":69,"7.3.17":48,"7.3.20":39,"7.2.34-9+0~20210112.53+debian9~1.gbpfdd1e6":45,"7.2.24":15,"7.4.12":72,"7.3.4":4,"7.3.2":6,"7.1.9":2,"7.3.21":36,"5.4":54,"7.0.32":46,"7.2.29":5,"7.1.21":5,"7.3.24":38,"7.1.33-nmm1":39,"7.2.21":7,"7.1.5":24,"7.3.11":29,"7.4.10":21,"7.2.28":2,"7.0.25":24,"7.3.14-1~deb10u1":1,"7.1.24":142,"7.3.14":20,"7.2.17":29,"7.3.9":13,"7.4.8":26,"7.4.7":13,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian9~1.gbpd05c7e":1,"7.4.9":19,"5.5":54,"7.3.19":10,"7.3.22":24,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.7":64,"7.1.33-25+0~20210112.45+debian9~1.gbp1a89bf":7,"7.3.26-1+0~20210112.74+debian9~1.gbpd78724":24,"7.2.18-1+bionic":2,"7.3.10":11,"7.0.33-0+deb9u10":12,"7.0.1":1,"7.3.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.13":20,"7.3.15":9,"7.2.34-nmm1":13,"7.1.31":1,"8.0.1":3,"7.3.6":8,"7.4.2":3,"7.3.7":18,"7.3.2RC1":2,"7.2.33-1+0~20200807.47+debian10~1.gbpcb3068":16,"7.3.16":8,"7.4.0":2,"7.3.22-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.7":3,"7.2.27":7,"7.4.3":14,"7.0.29":12,"7.3.18":20,"7.1.32":3,"8.0":24,"7.2.14":2,"7.0.33-38+0~20210112.44+debian9~1.gbpab637c":6,"7.2.34-9+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.12":10,"7.3.25-1+0~20201130.73+debian9~1.gbp042074":10,"7.2.9":2,"7.3.3":8,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian9~1.gbpafa084":2,"7.2.22":5,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.0.33-nmm1":8,"7.2.25":3,"7.0.33-34+0~20201018.42+debian10~1.gbp80c9be":1,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian8~1.gbp6c8fe1":3,"7.3.13":19,"7.2.18":4,"7.1.33-17+0~20200807.39+debian9~1.gbp032d47":2,"7.4.1":10,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.14":1,"7.0.20":2,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian10~1.gbp6c8fe1":2,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian8~1.gbp12fa4f":1,"7.0.31":19,"7.1.1":3,"7.1.25":2,"7.2.25-kon":1,"7.1.4":7,"7.1.33-24+0~20201103.44+debian9~1.gbp50e805":4,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian8~1.gbpe2a56b":5,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":7,"7.3.27":1170,"7.0.15":2,"7.3.12-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.15":554,"7.1.11":3,"7.3.14-1+bionic":1,"7.1.0":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":2,"7.3.19-1~deb10u1":6,"7.2.2":5,"7.2.23":5,"7.3.26-nmm1":7,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.3.16-1+bionic":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":7,"7.0.27":7,"7.2.6":1,"7.0.19-1":1,"7.0.18":5,"7.3.21-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.33-pl0-zoneos":1,"7.3.25-1+0~20201130.73+debian10~1.gbp042074":2,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian8~1.gbp1e5820":9,"7.1.19":5,"7.0.19":1,"7.1.33-18+0~20201008.40+debian10~1.gbp1abd52":1,"7.0.33-38+0~20210112.44+debian10~1.gbpab637c":3,"7.2.30":9,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian8~1.gbp0fda17":4,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":3,"7.4.0RC3":2,"7.3.21-pl0-zoneos":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":2,"7.3.27-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"8.0.0":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.15":1,"7.1.34-dev":1,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian9~1.gbp1e5820":2,"7.2.19":7,"7.1.10":1,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.16":5,"7.3.20-1+0~20200710.65+debian9~1.gbpc9cbeb":4,"7.2.15":1890,"7.3.23-1+0~20201008.68+debian9~1.gbp30f6c3":1,"7.0.33-0+deb9u7":1,"7.2.34-8+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.0RC6":1,"7.3.0":4,"7.3.27-1+0~20210211.76+debian10~1.gbp8355b8":1,"7.4.4":1,"7.3.26-he.0":2,"7.1.6":1,"7.3.27-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.24-pl0-zoneos":2,"7.2.34-10+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-30+0~20200807.37+debian9~1.gbp047872":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":2,"7.4.5":5,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":1,"7.2.34-pl0-zoneos":3,"7.0.17":2,"7.1.29":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.0.33-0+deb9u8":1,"7.2.34-10+0~20210211.55+debian9~1.gbpc2b67f":9,"7.3.22-1+0~20200909.67+debian9~1.gbpdd7b72":2,"7.3.17-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.0":1,"7.0.33-39+0~20210211.46+debian9~1.gbp38b882":5,"7.2.34-9+0~20210112.53+debian10~1.gbpfdd1e6":1,"7.2.34-8+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.27-1+0~20210211.76+debian9~1.gbp8355b8":13,"7.0.33-37+0~20201103.43+debian10~1.gbp25a3d7":2,"7.3.22-1+0~20200909.67+debian10~1.gbpdd7b72":1,"7.0.33-0+deb9u3":2,"7.1.33-26+0~20210211.47+debian9~1.gbp679f1e":6,"7.0.21":1,"7.0.9":1,"7.0.33-mh2":1,"7.3.26-1+0~20210112.74+debian10~1.gbpd78724":3,"7.1.33-25+0~20210112.45+debian10~1.gbp1a89bf":1,"7.1.20":1,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.20":1,"7.0.33-0+deb9u6":1,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian10~1.gbpafa084":4,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian8~1.gbp126f6f":1,"7.3.19-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.11-1~deb10u1":2,"8.0.2":2,"7.0.13":1,"7.3.27-1~deb10u1":1,"7.1.23":1,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian9~1.gbp126f6f":1,"7.0.24":1,"7.2.11":1,"7.3.26-nfsn1":1,"7.3.10RC1":2,"7.2.34-18+0~20210223.60+debian9~1.gbpb21322":3,"7.2.34-14+0~20210219.58+debian9~1.gbp7fbb12":1,"7.3.17-1+bionic":1,"7.2.10":2,"7.4.7RC1":1,"7.0.33-47+0~20210223.51+debian10~1.gbp7f60a9":1,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.24-3+0~20201103.72+debian9~1.gbp945915":2,"7.3.27-9+0~20210223.81+debian9~1.gbpa4a3d6":1,"7.1.30":1,"7.3.24-3+0~20201103.72+debian10~1.gbp945915":1,"7.0.28":1,"7.3.27-2+0~20210213.78+debian10~1.gbpc9cf23":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.2":1,"5.2":1},"2021-03":{"5.6":46779,"7.4":1615,"7.2":3190,"5.3":9425,"7.3.5":2897,"7.3":8681,"7.2.16":12305,"7.3.27":2240,"7.2.34":2459,"7.0.33":5147,"2.0":1270,"7.4.15":695,"7.0":3064,"7.2.13":2244,"7.1.19":6,"7.3.9":14,"7.2.33":771,"7.3.23":178,"7.4.11":115,"7.2.34-18+0~20210223.60+debian9~1.gbpb21322":50,"7.2.15":541,"5.5":53,"7.1":680,"7.3.25":94,"7.4.14":149,"7.3.26":188,"7.3.25-1+0~20201130.73+debian10~1.gbp042074":5,"7.1.33":512,"7.4.1":13,"7.1.21":8,"7.3.6":128,"7.4.12":68,"7.1.26":47,"7.0.33-0+deb9u3":4,"7.2.17":30,"7.3.17":51,"7.3.11":36,"7.0.10":2,"7.2.34-pl0-zoneos":7,"7.3.3":8,"7.3.24-(to be removed in future macOS)":1,"7.2.18":7,"5.4":48,"7.1.24":123,"8.0":20,"7.4.3":14,"7.3.7":19,"7.2.22":6,"7.3.21":30,"7.2.26":27,"7.2.31":52,"7.0.33-39+0~20210211.46+debian9~1.gbp38b882":5,"7.2.21":9,"7.3.27-9+0~20210227.82+debian10~1.gbpa4a3d6":5,"7.1.13":32,"7.0.33-31+0~20201008.38+debian10~1.gbp9ec6f1":1,"7.0.28":3,"7.0.33-38+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.30":14,"7.4.10":17,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.7":59,"7.2.11":3,"7.1.14":32,"7.2.34-nmm1":9,"7.1.1":11,"7.3.12":12,"7.3.22":22,"7.0.32":38,"7.1.33-nmm1":43,"7.4.5":8,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":34,"7.3.14":14,"7.4.7":60,"7.1.20":4,"7.0.17":3,"7.3.25-1+0~20201130.73+debian9~1.gbp042074":1,"7.2.32":34,"7.1.29":9,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian8~1.gbp6c8fe1":6,"7.2.34-9+0~20210112.53+debian9~1.gbpfdd1e6":3,"7.3.24":31,"7.4.13":29,"7.3.22-1+bionic":1,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":1,"7.1.4":8,"7.0.33-29+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.26-1+0~20210112.74+debian9~1.gbpd78724":2,"7.0.33-nmm1":7,"7.4.6RC1":1,"7.0.25":7,"7.2.23":3,"7.2.7":14,"7.4.14-he.0":28,"7.2.24-1+bionic":1,"7.3.15-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.1":2,"7.4.8":23,"7.1.9":2,"7.3.27-1+0~20210211.76+debian9~1.gbp8355b8":11,"7.2.29":3,"7.1.5":21,"7.3.14-1~deb10u1":1,"7.3.18":19,"7.4.0":3,"7.3.20":32,"7.2.24":12,"7.2.30":9,"7.3.26-nmm1":9,"7.3.19":10,"7.0.33-40+0~20210213.48+debian10~1.gbpc26c46":1,"7.1.33-34+0~20210228.54+debian9~1.gbpb1fb69":10,"7.3.27-1~deb10u1":6,"7.1.10":2,"7.3.21-pl0-zoneos":3,"7.0.33-0+deb9u10":8,"7.4.9":21,"7.0.1":1,"7.3.15":7,"8.0.2":2,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian8~1.gbpe2a56b":7,"7.3.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian10~1.gbpafa084":14,"7.3.16":9,"7.3.27-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.7":3,"7.2.27":6,"7.0.29":12,"7.1.32":4,"7.2.34-9+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.30":4,"7.3.2RC1":1,"7.3.10":12,"7.2.34-10+0~20210211.55+debian9~1.gbpc2b67f":4,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.27-9+0~20210227.82+debian9~1.gbpa4a3d6":24,"7.0.33-47+0~20210223.51+debian10~1.gbp7f60a9":5,"7.0.24":1,"7.3.4":2,"7.2.25":3,"7.1.33-17+0~20200807.39+debian9~1.gbp032d47":2,"7.1.33-25+0~20210112.45+debian9~1.gbp1a89bf":3,"7.4.16":788,"7.3.23-1+focal":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.14":1,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian9~1.gbpafa084":1,"7.0.31":19,"7.0.20":2,"7.1.25":2,"7.2.0":4,"7.1.33-24+0~20201103.44+debian9~1.gbp50e805":2,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":6,"7.3.12-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.11":3,"7.3.19-1~deb10u1":3,"7.1.0":2,"7.3.13":12,"7.2.2":3,"7.4.6":11,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.3.27-1+bionic":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":6,"7.0.27":8,"7.2.6":1,"7.0.15":1,"7.0.18":4,"7.0.19-1":1,"7.3.21-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-pl0-zoneos":1,"7.0.19":1,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian9~1.gbp7f60a9":10,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian8~1.gbp1e5820":10,"7.1.33-18+0~20201008.40+debian10~1.gbp1abd52":1,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian8~1.gbp0fda17":4,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":3,"7.4.0RC3":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":2,"7.3.27-1+0~20210211.76+debian10~1.gbp8355b8":1,"7.3.2":3,"7.4.2":2,"7.3.27-9+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.34-dev":1,"7.4.4":3,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian9~1.gbp1e5820":2,"7.2.19":7,"7.3.27-9+0~20210223.81+debian10~1.gbpa4a3d6":1,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.16":5,"7.0.33-0+deb9u7":1,"7.0.33-37+0~20201103.43+debian9~1.gbp25a3d7":1,"7.2.34-8+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.27-9+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.0":2,"7.3.24-pl0-zoneos":2,"7.2.34-18+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-30+0~20200807.37+debian9~1.gbp047872":2,"7.2.34-9+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":2,"7.2.12":2,"7.0.6":1,"7.0.14":1,"7.3.27-2+0~20210213.78+debian9~1.gbpc9cf23":1,"7.3.20-1+0~20200710.65+debian9~1.gbpc9cbeb":2,"7.0.33-0+deb9u8":1,"7.3.17-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.22-1+0~20200909.67+debian9~1.gbpdd7b72":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":1,"7.3.27-9+0~20210223.81+debian9~1.gbpa4a3d6":2,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9":3,"7.3.16-1+bionic":1,"7.0.21":1,"7.2.14":1,"7.0.9":1,"7.0.33-mh2":1,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.26-1+0~20210112.74+debian10~1.gbpd78724":2,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian8~1.gbp126f6f":1,"7.3.11-1~deb10u1":3,"7.0.33-0+deb9u6":1,"7.0.13":1,"7.1.23":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.27-nfsn1":1,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4":1,"8.0.0":1,"7.1.8":1,"7.3.17-1+bionic":1,"7.4.7RC1":1,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.24-3+0~20201103.72+debian9~1.gbp945915":2,"7.2.9":1,"7.3.24-3+0~20201103.72+debian10~1.gbp945915":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.2":1,"5.2":1,"7.2.20":1},"2021-04":{"5.3":20961,"7.2":2872,"7.2.16":6291,"7.3.5":3612,"7.3":9034,"7.0":2661,"5.6":37346,"7.0.33":4621,"7.4":1635,"7.4.16":1375,"7.3.27":2443,"7.4.12":69,"2.0":1150,"7.2.13":2207,"7.1":575,"7.3.12":9,"7.1.33":477,"7.2.33":232,"7.3.25":64,"7.2.34":2053,"7.4.11":107,"7.3.22":21,"8.0":29,"7.0.32":41,"7.1.33-nmm1":38,"7.1.5":22,"7.3.26":58,"7.2.31":45,"7.3.23":106,"7.2.34-pl0-zoneos":5,"7.4.15":182,"7.4.5":7,"7.3.11":30,"7.3.14":14,"7.0.30-0+deb9u1":1,"7.1.13":26,"7.2.22":5,"7.3.27-9+0~20210227.82+debian9~1.gbpa4a3d6":49,"7.1.14":17,"5.5":47,"7.4.3":15,"7.2.34-18+0~20210223.60+debian9~1.gbpb21322":36,"7.3.17":47,"7.3.24":32,"7.0.17":3,"7.2.17":31,"7.4.14":60,"7.4.7":28,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian9~1.gbp7f60a9":15,"7.2.21":8,"7.4.8":16,"7.3.21":23,"7.0.33-29+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.29":6,"7.1.4":3,"7.4.6RC1":1,"7.0.33-nmm1":7,"7.0.25":13,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian8~1.gbp6c8fe1":7,"7.4.14-he.0":26,"7.2.24-1+bionic":1,"7.2.26":22,"7.2.32":26,"7.3.15-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.7":11,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9":8,"7.2.34-nmm1":8,"7.4.1":16,"7.1.21":4,"7.1.9":3,"5.4":46,"7.2.29":2,"7.0.30":11,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":1,"7.3.18":17,"7.3.14-1~deb10u1":1,"7.4.0":3,"7.1.24":104,"7.3.20":34,"7.4.13":22,"7.2.30":8,"7.3.1":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":8,"7.3.19":8,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.7":61,"7.4.9":15,"7.1.33-34+0~20210228.54+debian9~1.gbpb1fb69":15,"7.1.26":37,"7.0.33-40+0~20210213.48+debian10~1.gbpc26c46":2,"7.0.33-0+deb9u10":8,"7.2.24":13,"8.0.3":7,"7.3.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.7":14,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian10~1.gbpafa084":14,"7.3.16":8,"7.3.6":153,"7.1.7":3,"7.2.27":6,"7.2.20":1,"7.2.34-18+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.1.32":4,"7.3.3":6,"7.3.2RC1":1,"7.3.10":11,"7.3.26-nmm1":6,"7.0.29":10,"7.3.2":6,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.4":2,"7.2.18":5,"7.2.25":3,"7.3.23-1+focal":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.14":1,"7.0.31":16,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-17+0~20200807.39+debian9~1.gbp032d47":1,"7.1.1":7,"7.3.13":10,"7.0.20":1,"7.1.10":2,"7.1.25":2,"7.2.25-kon":1,"7.4.10":12,"7.2.0":3,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian8~1.gbpe2a56b":7,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":7,"7.3.12-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.11":2,"7.1.30":6,"7.0.33-31+0~20201008.38+debian10~1.gbp9ec6f1":1,"7.1.0":1,"7.3.19-1~deb10u1":4,"7.1.20":5,"7.3.27-1~deb10u1":5,"7.2.2":2,"7.0.24":1,"7.4.6":7,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.3.27-1+bionic":1,"7.3.9":9,"7.2.6":2,"7.0.15":1,"7.0.18":4,"7.0.19-1":1,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4":1,"7.1.33-pl0-zoneos":1,"7.3.27-9+0~20210227.82+debian10~1.gbpa4a3d6":7,"7.1.19":5,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian8~1.gbp1e5820":10,"7.0.27":6,"7.1.33-18+0~20201008.40+debian10~1.gbp1abd52":1,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian8~1.gbp0fda17":3,"7.0.19":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":1,"7.4.0RC3":2,"7.3.21-pl0-zoneos":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":2,"7.4.2":2,"7.3.27-9+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.34-dev":1,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian9~1.gbp1e5820":1,"7.2.19":5,"7.0.33-pl6-zoneos":1,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.16":4,"7.0.33-0+deb9u7":1,"7.0.33-37+0~20201103.43+debian9~1.gbp25a3d7":1,"7.2.34-8+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.26-he.0":2,"7.4.4":1,"7.3.27-9+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.23":3,"7.3.27-pl0-zoneos":2,"7.3.0":3,"8.0.2":1,"7.0.33-30+0~20200807.37+debian9~1.gbp047872":2,"7.2.34-18+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":2,"8.0.1":1,"7.2.15":1,"7.3.20-1+0~20200710.65+debian9~1.gbpc9cbeb":1,"7.3.15":5,"7.0.33-0+deb9u8":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.3.17-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.22-1+0~20200909.67+debian9~1.gbpdd7b72":1,"7.0.14":1,"7.2.18-1+bionic":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":1,"7.3.24-pl0-zoneos":1,"7.0.21":2,"7.3.16-1+bionic":1,"7.3.25-pl0-zoneos":1,"7.2.14":1,"7.0.9":1,"7.3.25-1+0~20201130.73+debian10~1.gbp042074":1,"7.0.33-mh2":1,"7.3.26-1+0~20210112.74+debian10~1.gbpd78724":1,"7.2.12":1,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian8~1.gbp126f6f":1,"7.0.3":1,"7.3.19-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.11-1~deb10u1":1,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.33-34+0~20210228.54+debian10~1.gbpb1fb69":1,"7.1.23":1,"7.2.11":2,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.13":1,"7.0.33-0+deb9u6":1,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.17-1+bionic":1,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.28":1,"7.3.10RC1":1,"7.2.9":1,"7.0.28":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.2":1,"5.2":1,"7.3.24RC1":1,"7.3.24-3+0~20201103.72+debian9~1.gbp945915":2,"7.0.33-0+deb9u3":1,"7.3.28":1,"7.0.10":1},"2021-05":{"5.3":16193,"7.3":8706,"7.2.16":16332,"7.4.16":669,"7.0.33":4643,"7.1.21":5,"7.3.5":7265,"5.6":25833,"7.2":2784,"7.2.13":8678,"7.3.27":1301,"7.2.34":1927,"7.1":574,"7.1.33":477,"7.4.12":64,"2.0":1124,"7.3.12":8,"7.1.26":44,"7.4":1815,"7.0":894,"7.3.25":58,"7.2.33":227,"7.2.34-nmm1":10,"7.3.22":22,"7.4.11":107,"7.0.32":34,"7.3.23":69,"7.1.33-nmm1":36,"7.4.8":17,"7.3.26":46,"7.2.31":40,"7.2.34-pl0-zoneos":6,"7.3.11":29,"7.3.14":13,"7.1.14":19,"7.1.13":24,"7.4.15":62,"7.3.27-9+0~20210227.82+debian9~1.gbpa4a3d6":30,"7.2.22":6,"7.3.28":1237,"7.4.3":12,"5.5":49,"7.4.18":450,"7.4.14":52,"8.0":52,"7.0.17":4,"7.2.17":37,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian9~1.gbp7f60a9":8,"7.3.24":30,"7.3.21":18,"7.0.33-29+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.29":9,"7.1.4":3,"7.4.6RC1":2,"7.1.24":99,"7.0.33-nmm1":7,"7.0.25":6,"7.4.14-he.0":26,"7.2.24-1+bionic":1,"7.2.26":26,"7.3.15-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.19":7,"7.2.7":11,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian8~1.gbp6c8fe1":5,"7.2.23":3,"7.2.32":24,"5.4":37,"7.1.1":12,"7.1.5":18,"7.1.9":2,"7.0.30":12,"7.2.21":8,"7.3.18":15,"7.3.14-1~deb10u1":1,"7.4.0":3,"7.3.20":36,"7.4.13":19,"7.2.30":2,"7.2.24":12,"7.3.1":2,"7.3.19":7,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.7":55,"7.1.33-34+0~20210228.54+debian9~1.gbpb1fb69":10,"7.2.15":1,"7.4.9":13,"7.0.33-0+deb9u10":6,"7.0.33-40+0~20210213.48+debian10~1.gbpc26c46":2,"7.2.30-1+bionic":1,"7.0.1":1,"7.4.10":13,"8.0.3":5,"7.2.12":2,"7.4.7":14,"7.3.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.16":8,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian10~1.gbpafa084":11,"7.3.7":12,"7.1.7":4,"7.2.27":5,"7.2.9":2,"7.0.16":7,"7.2.34-18+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.1.32":4,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9":6,"7.3.17":28,"7.0.29":9,"7.3.3":6,"7.3.2RC1":1,"7.3.10":7,"7.0.27":8,"7.2.34-18+0~20210223.60+debian9~1.gbpb21322":6,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"8.0.2":2,"7.3.15":5,"7.3.6":450,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.4":1,"7.2.18":4,"7.4.1":13,"7.3.23-1+focal":2,"7.0.31":14,"7.1.33-17+0~20200807.39+debian9~1.gbp032d47":1,"7.2.25":2,"7.1.25":3,"7.2.25-kon":1,"7.3.13":9,"7.1.30":4,"7.2.0":4,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian8~1.gbpe2a56b":4,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":6,"7.3.12-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.20":1,"7.1.11":3,"7.3.19-1~deb10u1":4,"7.1.0":2,"7.3.2":4,"7.1.20":1,"7.3.27-1~deb10u1":9,"7.2.28":5,"7.3.28-1+0~20210503.84+debian9~1.gbp6819da":24,"7.2.2":3,"7.4.19":482,"7.4.6":17,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.27-1+bionic":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":5,"7.3.9":9,"7.3.26-nmm1":5,"7.2.6":1,"7.0.15":1,"7.0.18":3,"7.0.19-1":1,"7.1.33-pl0-zoneos":1,"8.0.5":5,"7.0.33-50+0~20210501.55+debian9~1.gbpd59059":11,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian8~1.gbp1e5820":9,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian8~1.gbp0fda17":4,"7.2.4":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":2,"7.4.0RC3":2,"7.3.27-pl0-zoneos":3,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":3,"7.1.33-18+0~20201008.40+debian10~1.gbp1abd52":1,"7.3.28-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.19":7,"7.1.34-dev":1,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian9~1.gbpafa084":1,"7.3.28-1+0~20210503.84+debian10~1.gbp6819da":2,"7.1.10":2,"8.0.1":1,"7.1.33-37+0~20210501.55+debian9~1.gbpcb9127":4,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0+deb9u7":1,"7.2.34-8+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.26-he.0":1,"7.4.4":1,"7.3.28-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.28-pl0-zoneos":1,"7.2.34-18+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-50+0~20210501.55+debian10~1.gbpd59059":5,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":2,"7.4.5":5,"7.3.27-9+0~20210223.81+debian9~1.gbpa4a3d6":1,"7.0.33-31+0~20201008.38+debian10~1.gbp9ec6f1":1,"7.3.20-1+0~20200710.65+debian9~1.gbpc9cbeb":1,"7.0.33-0+deb9u8":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.3.17-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.22-1+0~20200909.67+debian9~1.gbpdd7b72":1,"7.2.34-21+0~20210501.61+debian9~1.gbp6622c7":7,"7.3.24-(to be removed in future macOS)":2,"7.2.34-21+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.24":1,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4":1,"7.2.11":5,"7.0.4":1,"7.3.16-1+bionic":1,"7.0.6":1,"7.0.21":1,"7.2.14":1,"7.0.9":1,"7.0.33-mh2":1,"7.2.29":1,"7.3.11-1~deb10u1":2,"7.3.27-9+0~20210227.82+debian10~1.gbpa4a3d6":3,"7.3.8":1,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian8~1.gbp126f6f":1,"8.0.0":1,"8.0.6":1,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.33-37+0~20210501.55+debian10~1.gbpcb9127":1,"7.1.23":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.13":1,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0+deb9u6":1,"7.3.17-1+bionic":1,"7.3.0":2,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.10RC1":1,"7.4.2":1,"7.0.28":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.2":1,"5.2":1,"7.0.33-0+deb9u3":1,"7.0.10":1,"7.3.24-3+0~20201103.72+debian9~1.gbp945915":1,"8.0.7RC1":1,"7.3.14-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1},"2021-06":{"5.3":11483,"7.2.34":1496,"5.6":23763,"7.0.33":3234,"7.4":1456,"7.0":649,"7.3":6390,"7.2":1994,"7.1.33":354,"2.0":831,"7.2.16":12040,"7.3.27":403,"7.2.33":109,"7.3.5":11800,"7.3.28":1479,"7.2.13":4339,"7.0.33-nmm1":6,"7.1":417,"7.3.25":33,"7.4.18":154,"7.3.26":28,"7.4.19":450,"7.4.16":179,"7.4.14-he.0":18,"7.2.24-1+bionic":1,"7.1.24":65,"7.2.26":29,"7.3.15-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-50+0~20210501.55+debian9~1.gbpd59059":2,"7.4.15":25,"8.0":31,"7.4.12":50,"7.0.25":5,"7.3.23":62,"8.0.3":5,"7.2.19":2,"7.3.24":13,"7.1.21":4,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian8~1.gbp6c8fe1":6,"5.4":36,"7.1.5":23,"7.1.9":2,"7.4.14":25,"7.2.21":5,"7.3.18":8,"7.4.11":73,"7.3.28-1+0~20210503.84+debian9~1.gbp6819da":14,"7.0.30":10,"7.3.14-1~deb10u1":1,"7.4.0":2,"7.2.17":22,"7.1.33-nmm1":26,"7.2.32":17,"7.4.13":10,"7.0.32":27,"7.3.11":21,"7.1.14":12,"7.3.19":4,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.7":38,"5.5":38,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":1,"7.1.33-37+0~20210501.55+debian9~1.gbpcb9127":3,"7.2.31":26,"7.4.8":9,"7.2.15":1,"7.2.30":2,"7.0.33-0+deb9u10":6,"7.2.30-1+bionic":1,"7.0.1":1,"7.4.9":9,"7.1.30":4,"7.1.26":33,"8.0.5":3,"7.4.7":15,"7.3.1":2,"7.2.24":7,"7.3.2":7,"7.3.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.16":9,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian10~1.gbpafa084":11,"7.3.7":10,"7.1.13":13,"7.1.7":3,"7.2.27":3,"7.2.34-18+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.34-nmm1":9,"7.1.32":4,"7.3.14":13,"7.3.3":6,"7.3.10":9,"7.4.3":8,"7.3.17":20,"7.2.34-18+0~20210223.60+debian9~1.gbpb21322":3,"7.2.20":2,"7.0.29":6,"7.4.10":10,"7.2.34-21+0~20210501.61+debian9~1.gbp6622c7":4,"7.3.28-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.12":6,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9":1,"7.3.21":7,"7.3.20":22,"7.3.27-9+0~20210227.82+debian9~1.gbpa4a3d6":11,"7.2.18":3,"7.4.1":14,"7.4.20":757,"7.3.23-1+focal":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.14":1,"7.1.33-17+0~20200807.39+debian9~1.gbp032d47":1,"7.3.6":640,"7.1.25":2,"7.2.7":7,"7.2.25-kon":1,"7.1.1":2,"7.0.31":8,"7.2.0":2,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian8~1.gbpe2a56b":2,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":6,"7.3.28-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.13":10,"7.1.11":1,"7.1.0":2,"7.3.19-1~deb10u1":3,"7.1.20":2,"7.3.27-1~deb10u1":6,"7.2.2":3,"7.3.4":1,"7.0.20":1,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.4.6":4,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.28-2+bionic":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":4,"7.3.9":5,"7.2.6":1,"7.0.15":1,"7.0.18":3,"7.0.19-1":1,"7.0.27":6,"7.1.29":2,"7.3.28-2+0~20210604.85+debian9~1.gbp219f11":16,"7.3.22":9,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian8~1.gbp1e5820":9,"8.0.6":2,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian8~1.gbp0fda17":2,"7.1.33-34+0~20210228.54+debian9~1.gbpb1fb69":4,"7.2.28":3,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":2,"7.4.0RC3":1,"7.3.28-pl0-zoneos":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":2,"7.1.33-18+0~20201008.40+debian10~1.gbp1abd52":1,"7.3.28-1+0~20210503.84+debian10~1.gbp6819da":1,"7.0.33-50+0~20210501.55+debian10~1.gbpd59059":3,"7.1.34-dev":1,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian9~1.gbpafa084":1,"7.3.28-2+0~20210604.85+debian10~1.gbp219f11":2,"7.1.19":4,"7.1.33-38+0~20210604.56+debian9~1.gbpf7a524":6,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.16":1,"8.0.1":1,"7.0.33-0+deb9u7":1,"7.2.34-22+0~20210604.62+debian9~1.gbpc4c454":3,"7.0.33-50+0~20210604.56+debian9~1.gbpa45c80":8,"7.3.16-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.27-pl0-zoneos":1,"7.2.34-22+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-50+0~20210604.56+debian10~1.gbpa45c80":4,"7.2.22":1,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian9~1.gbp7f60a9":5,"7.3.27-9+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.21":2,"7.3.27-9+0~20210227.82+debian10~1.gbpa4a3d6":4,"7.3.16-1+bionic":1,"7.2.14":1,"7.3.15":1,"7.2.34-22+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.9":1,"7.0.33-37+0~20201103.43+debian9~1.gbp25a3d7":1,"7.2.29":1,"8.0.7":5,"7.2.23":2,"7.3.8":1,"7.4.5":2,"7.2.12":1,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian8~1.gbp126f6f":1,"7.2.34-pl0-zoneos":4,"7.3.11-1~deb10u1":1,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.28-nmm1":2,"7.0.17":1,"7.1.33-37+0~20210501.55+debian10~1.gbpcb9127":1,"7.2.11":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.23":1,"7.3.28-nfsn1":1,"7.0.13":1,"7.0.33-31+0~20201008.38+debian10~1.gbp9ec6f1":1,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"8.0.2":1,"7.4.7RC1":1,"8.0.0":1,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.10RC1":2,"7.2.9":1,"7.0.28":2,"5.2":1,"7.0.10":1,"7.3.24-3+0~20201103.72+debian9~1.gbp945915":2,"7.3.14-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-29+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.6RC1":1},"2021-07":{"5.3":11178,"7.2.16":12908,"7.2":19086,"5.6":37696,"7.0.33":3670,"7.2.34":1844,"7.3":10630,"2.0":948,"7.4":1851,"7.0":928,"7.2.13":3424,"7.1.33":476,"7.4.20":571,"7.1":476,"7.3.28":818,"7.0.33-nmm1":10,"7.3.26":43,"7.3.27":140,"7.2.31":31,"7.4.19":221,"7.4.14-he.0":3,"7.2.33":57,"7.3.25":29,"7.2.24-1+bionic":2,"7.3.28-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"8.0":28,"7.2.34-22+0~20210604.62+debian9~1.gbpc4c454":4,"7.0.33-50+0~20210604.56+debian9~1.gbpa45c80":2,"7.4.12":54,"7.2.7":12,"7.2.23":3,"7.4.15":27,"7.1.21":5,"7.3.24":19,"7.1.5":22,"7.1.14":24,"7.4.14":24,"7.2.21":5,"5.4":36,"7.3.18":12,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian8~1.gbp6c8fe1":3,"7.3.28-2+0~20210604.85+debian9~1.gbp219f11":11,"7.0.25":5,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":2,"7.4.0":4,"7.3.14-1~deb10u1":2,"7.2.17":33,"7.4.21":1211,"7.2.32":22,"7.3.23":65,"7.0.30":13,"7.4.13":19,"7.1.33-nmm1":31,"7.0.32":15,"7.3.11":21,"7.4.16":78,"7.2.26":24,"7.1.30":1,"7.3.28-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.26":32,"7.3.29":1067,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.7":20,"5.5":43,"7.4.11":82,"7.1.33-38+0~20210604.56+debian9~1.gbpf7a524":5,"7.4.8":11,"7.2.30":2,"7.2.15":1,"7.2.30-1+bionic":1,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":1,"7.4.9":7,"8.0.7":3,"7.4.7":20,"7.0.33-40+0~20210213.48+debian10~1.gbpc26c46":2,"7.2.24":12,"7.3.16":7,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian10~1.gbpafa084":13,"7.3.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.13":20,"7.3.7":12,"7.2.27":4,"7.2.34-18+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.5":11,"7.3.2":3,"7.2.34-nmm1":7,"7.3.19":7,"7.3.1":3,"7.3.14":13,"7.3.10":7,"7.4.3":10,"7.3.17":24,"7.4.1":12,"7.2.34-18+0~20210223.60+debian9~1.gbpb21322":2,"7.1.32":4,"7.3.3":3,"7.1.24":52,"8.0.2":2,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.3.15":3,"7.2.20":2,"7.3.12":6,"7.3.21":9,"7.2.18":3,"7.3.20":31,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.14":1,"7.0.31":13,"7.3.0":1,"7.1.33-17+0~20200807.39+debian9~1.gbp032d47":1,"7.3.23-1+focal":1,"7.3.6":4698,"7.1.25":2,"7.2.25-kon":1,"7.0.33-50+0~20210604.56+debian10~1.gbpa45c80":7,"7.4.10":9,"7.2.0":4,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian8~1.gbpe2a56b":2,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":5,"7.3.28-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.4.18":8,"7.1.11":2,"7.3.13":10,"7.1.0":2,"7.3.19-1~deb10u1":4,"7.1.20":2,"7.3.27-1~deb10u1":4,"7.2.2":3,"7.3.27-9+0~20210227.82+debian10~1.gbpa4a3d6":2,"7.1.7":3,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":3,"7.4.6":7,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":3,"7.3.28-2+bionic":1,"7.0.20":1,"7.2.6":1,"7.0.15":1,"7.3.28-pl0-zoneos":5,"7.0.18":4,"7.0.19-1":1,"7.3.28-nmm1":4,"7.1.33-pl1-zoneos":1,"8.0.8":10,"7.0.27":6,"7.1.29":3,"7.0.33-52+0~20210701.57+debian9~1.gbp8e49b6":11,"7.3.29-1+0~20210701.86+debian9~1.gbp7ad6eb":40,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian8~1.gbp1e5820":7,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian8~1.gbp0fda17":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.8":34,"7.2.34-23+0~20210701.63+debian9~1.gbpd7cd48":4,"7.2.28":5,"7.2.19":6,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":2,"7.0.33-0+deb9u10":3,"7.1.19":7,"7.4.0RC3":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":2,"7.1.33-18+0~20201008.40+debian10~1.gbp1abd52":1,"7.4.21-he.0":19,"7.3.22":9,"7.1.34-dev":1,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian9~1.gbpafa084":1,"7.3.28-2+0~20210604.85+debian10~1.gbp219f11":3,"7.2.25":3,"7.3.9":7,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.4":1,"7.0.16":5,"7.4.4":1,"7.3.29-he.0":2,"7.3.29-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.34-23+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.33-50+0~20210501.55+debian10~1.gbpd59059":2,"7.0.29":5,"7.0.17":2,"7.2.34-pl0-zoneos":3,"7.3.20-1+0~20200710.65+debian9~1.gbpc9cbeb":1,"7.4.5":3,"7.0.33-0+deb9u8":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.3.22-1+0~20200909.67+debian9~1.gbpdd7b72":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":2,"7.1.33-39+0~20210701.57+debian9~1.gbp1cdf2c":4,"7.4.2":1,"7.3.24-(to be removed in future macOS)":1,"7.2.22":1,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian9~1.gbp7f60a9":5,"7.3.29-1+bionic":1,"7.0.21":1,"7.1.33-34+0~20210228.54+debian9~1.gbpb1fb69":2,"7.2.14":1,"7.2.34-23+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.9":1,"7.0.33-37+0~20201103.43+debian9~1.gbp25a3d7":1,"7.3.27-9+0~20210227.82+debian9~1.gbpa4a3d6":3,"7.3.8":1,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.9":1,"7.3.11-1~deb10u1":1,"7.3.29-1~deb10u1":2,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.33-39+0~20210701.57+debian10~1.gbp1cdf2c":1,"7.2.11":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.23":1,"7.0.13":1,"7.0.33-52+0~20210701.57+debian10~1.gbp8e49b6":2,"7.0.33-0+deb9u11":2,"7.3.17-1+bionic":1,"7.4.7RC1":1,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4":1,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.10RC1":2,"7.3.29-1+0~20210701.86+debian10~1.gbp7ad6eb":1,"7.2.9":1,"7.0.28":2,"5.2":1,"7.1.33-37":1,"7.0.10":1,"7.1.1":1,"7.3.24-3+0~20201103.72+debian9~1.gbp945915":1,"7.3.28-1+0~20210503.84+debian9~1.gbp6819da":1,"7.3.14-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-29+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.6RC1":1},"2021-08":{"7.3.6":3665,"7.2":30210,"7.3":8038,"5.6":36271,"7.2.13":3117,"7.3.29":1691,"7.2.16":8557,"7.2.34":1727,"7.4.21":714,"7.4":1768,"7.0.33":3726,"7.1":444,"7.1.33":436,"7.3.23":60,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian8~1.gbp6c8fe1":1,"7.2.26":19,"7.0.33-0+deb9u5":1,"7.3.28":155,"7.0":1932,"2.0":877,"7.4.20":99,"7.4.12":52,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.8":44,"7.0.25":8,"7.1.14":18,"7.4.14":24,"7.2.32":23,"5.5":44,"8.0":37,"7.4.19":61,"7.2.34-23+0~20210701.63+debian9~1.gbpd7cd48":11,"7.3.24":15,"5.4":37,"7.1.33-nmm1":28,"7.4.8":15,"7.0.32":16,"7.2.30":3,"7.0.33-0+deb9u10":3,"7.2.30-1+bionic":1,"7.0.30":13,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":2,"7.4.11":90,"7.2.33":43,"7.4.21-he.0":23,"7.4.0":3,"7.2.31":30,"7.4.9":8,"8.0.8":3,"7.0.33-40+0~20210213.48+debian10~1.gbpc26c46":2,"5.3":12026,"7.4.7":17,"7.3.16":6,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian10~1.gbpafa084":9,"7.1.13":22,"7.4.16":50,"7.3.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.24":13,"7.3.27":103,"7.2.27":3,"7.2.17":29,"7.3.11":20,"7.0.17":3,"7.3.24-3+0~20201103.72+debian9~1.gbp945915":1,"7.2.34-23+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.34-nmm1":8,"7.1.5":19,"7.0.24":1,"7.3.20":25,"7.1.26":23,"7.3.18":11,"7.3.10":6,"7.3.29-1+0~20210701.86+debian9~1.gbp7ad6eb":56,"7.4.3":8,"7.3.17":21,"7.3.14":13,"7.2.34-18+0~20210223.60+debian9~1.gbpb21322":2,"7.1.32":5,"7.1.24":48,"7.3.1":3,"8.0.2":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":3,"7.0.33-nmm1":9,"7.3.7":11,"7.4.22":1452,"7.3.15":3,"7.2.18":3,"7.3.26":29,"7.3.5":9,"7.3.2":2,"7.0.31":11,"7.3.23-1+focal":1,"7.1.25":2,"7.3.28-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":1,"7.1.33-17+0~20200807.39+debian9~1.gbp032d47":1,"7.2.7":8,"7.3.28-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.3":4,"7.1.11":2,"7.3.13":8,"7.1.0":2,"7.4.15":25,"7.3.29-1~deb10u1":7,"7.1.20":1,"7.0.29":7,"7.4.10":6,"7.1.33-39+0~20210701.57+debian9~1.gbp1cdf2c":11,"7.2.2":3,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.4.6":6,"7.1.7":2,"7.0.27":6,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":4,"7.3.28-2+bionic":1,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.20":1,"7.3.28-2+0~20210604.85+debian9~1.gbp219f11":3,"7.0.15":1,"7.3.0":1,"7.0.33-52+0~20210701.57+debian10~1.gbp8e49b6":4,"7.3.28-nmm1":4,"7.1.33-pl1-zoneos":1,"7.0.19-1":1,"8.0.9":6,"7.1.29":3,"7.3.12":5,"7.0.33-52+0~20210701.57+debian9~1.gbp8e49b6":9,"7.4.13":18,"7.3.25":19,"7.3.28-1":2,"7.1.33-37":8,"7.2.28":3,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":2,"7.4.0RC3":1,"7.3.28-pl0-zoneos":3,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":2,"7.3.19-1~deb10u1":2,"7.4.18":5,"7.1.33-39+0~20210701.57+debian10~1.gbp1cdf2c":2,"7.3.22":8,"7.1.34-dev":1,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian9~1.gbpafa084":1,"7.3.29-1+0~20210701.86+debian10~1.gbp7ad6eb":2,"7.3.9":8,"7.1.19":3,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.16":5,"7.2.21":3,"7.2.34-18+0~20210223.60+debian10~1.gbpb21322":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.7":4,"7.2.19":4,"7.0.33-0+deb9u11":4,"7.1.21":3,"7.1.4":2,"8.0.1":1,"7.3.29-he.0":1,"7.4.4":1,"7.3.21":8,"7.2.34-22":1,"7.3.29-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.34-23+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"8.0.7":4,"7.2.25":2,"7.0.33-50+0~20210501.55+debian10~1.gbpd59059":2,"7.3.20-1+0~20200710.65+debian9~1.gbpc9cbeb":1,"7.2.34-pl0-zoneos":3,"7.4.5":4,"7.0.33-0+deb9u8":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":2,"7.4.1":11,"7.3.22-1+0~20200909.67+debian9~1.gbpdd7b72":1,"7.3.19":3,"7.4.2":1,"7.2.0":1,"7.3.29-pl0-zoneos":1,"7.3.24-(to be removed in future macOS)":1,"7.0.33-50+0~20210604.56+debian10~1.gbpa45c80":2,"7.0.18":1,"7.1.33-38+0~20210604.56+debian9~1.gbpf7a524":1,"7.2.22":1,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian9~1.gbp7f60a9":5,"7.3.29-1+bionic":1,"7.0.21":1,"7.2.14":1,"7.0.9":1,"7.3.27-9+0~20210227.82+debian9~1.gbpa4a3d6":1,"7.3.25-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.29":1,"7.2.23":2,"7.3.27-1~deb10u1":2,"7.3.8":1,"7.2.12":1,"7.3.11-1~deb10u1":2,"7.3.27-9+0~20210227.82+debian10~1.gbpa4a3d6":3,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.11":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.23":1,"7.0.13":2,"7.3.17-1+bionic":1,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":1,"7.4.7RC1":1,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.5":1,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.30":8,"7.0.28":2,"7.2.9":1,"5.2":1,"7.3.28-2+0~20210604.85+debian10~1.gbp219f11":1,"7.0.10":1,"7.1.1":1,"7.0.33-29+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.6RC1":1,"7.2.24-1+bionic":1,"7.3.28-1+0~20210503.84+debian9~1.gbp6819da":1,"7.3.14-1~deb10u1":1,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4":1,"7.4.23":4,"7.2.34-1+bionic":1,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9":1},"2021-09":{"7.2.34":1622,"7.2":17816,"7.1.33":386,"5.6":41445,"7.3":10963,"7.2.16":6106,"7.4.22":316,"5.3":1764,"7.2.13":3586,"7.0":1893,"7.4":1876,"7.3.29":499,"2.0":838,"7.4.16":37,"7.0.33":3624,"7.1":413,"7.0.25":4,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian10~1.gbpafa084":12,"7.4.21":106,"7.3.25":21,"7.3.16":6,"7.3.30":1137,"7.4.23":1469,"7.4.8":12,"7.3.28":70,"7.1.13":18,"7.2.24":9,"7.2.17":25,"7.3.7":13,"7.4.11":95,"7.3.11":23,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.8":37,"7.4.21-he.0":20,"7.2.31":26,"5.5":433,"8.0.10":13,"7.2.34-nmm1":8,"7.1.5":20,"7.1.14":11,"7.3.23":53,"7.1.26":23,"7.4.12":49,"7.3.10":5,"7.3.29-1+0~20210701.86+debian9~1.gbp7ad6eb":12,"7.3.18":9,"5.4":33,"7.4.3":8,"7.3.17":23,"7.4.19":46,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.34-23+0~20210701.63+debian9~1.gbpd7cd48":4,"7.3.14":10,"7.3.3":4,"7.1.24":42,"7.1.32":5,"7.3.27":92,"7.2.7":8,"8.0.2":1,"7.3.1":4,"7.0.33-nmm1":8,"7.2.33":36,"7.4.9":7,"7.3.24-3+0~20201103.72+debian9~1.gbp945915":1,"7.4.20":61,"8.0.9":6,"7.3.15":3,"8.0":62,"7.3.20":20,"7.2.18":2,"7.0.17":3,"7.2.32":18,"7.4.7":15,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":2,"7.3.5":7,"7.4.14":19,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.14":1,"7.0.31":16,"7.2.34-18+0~20210223.60+debian9~1.gbpb21322":1,"7.3.24":11,"7.2.34-1+focal":1,"7.2.26":14,"7.3.23-1+focal":1,"7.3.6":5,"7.0.30":12,"7.3.26":30,"7.1.25":3,"7.3.2":2,"7.1.33-nmm1":24,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.2.25-kon":1,"7.0.32":15,"7.2.0":2,"7.1.33-39+0~20210701.57+debian10~1.gbp1cdf2c":3,"7.3.28-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.28-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.11":3,"7.2.30":3,"7.3.13":9,"7.1.0":2,"7.4.15":20,"7.3.29-1~deb10u1":8,"7.1.33-39+0~20210701.57+debian9~1.gbp1cdf2c":4,"7.2.2":3,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.4.6":6,"7.1.19":3,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":4,"7.4.10":4,"7.3.29-1+bionic":2,"7.0.20":1,"7.0.15":1,"7.3.30-1+0~20210826.87+debian9~1.gbpe56a7b":31,"7.3.27-9+0~20210227.82+debian9~1.gbpa4a3d6":1,"7.3.28-nmm1":3,"7.0.33-52+0~20210701.57+debian10~1.gbp8e49b6":6,"7.1.33-pl1-zoneos":1,"7.4.1":10,"7.0.27":8,"7.3.12":4,"7.1.29":3,"7.0.19-1":1,"7.0.33-53+0~20210826.58+debian9~1.gbpf7a29f":12,"7.0.33-53+0~20210826.58+debian10~1.gbpf7a29f":1,"7.4.13":15,"7.1.33-37":8,"7.3.28-1":2,"7.3.22":11,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":2,"8.0.0":2,"7.0.33-0+deb9u10":3,"7.4.0RC3":2,"7.2.28":3,"7.3.29-pl0-zoneos":6,"7.2.34-24+0~20210826.64+debian9~1.gbp428dfa":4,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":2,"7.3.29-1+0~20210701.86+debian10~1.gbp7ad6eb":2,"7.0.6":1,"7.4.18":3,"7.1.34-dev":1,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian9~1.gbpafa084":1,"7.3.30-1+0~20210826.87+debian10~1.gbpe56a7b":4,"7.2.27":3,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.16":5,"7.2.21":2,"7.2.19":5,"7.0.33-0+deb9u11":4,"7.3.9":5,"7.1.21":4,"7.4.4":1,"7.3.29-he.0":2,"7.3.0":1,"7.3.21":9,"7.2.34-24+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.29-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.24":1,"7.2.25":2,"7.0.29":2,"7.3.20-1+0~20200710.65+debian9~1.gbpc9cbeb":1,"7.2.34-pl0-zoneos":3,"7.0.33-0+deb9u8":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"8.0.3":3,"7.3.22-1+0~20200909.67+debian9~1.gbpdd7b72":1,"7.0.4":1,"7.3.19":2,"7.2.23":3,"7.1.33-40+0~20210826.58+debian9~1.gbp6c4ede":8,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.7":2,"7.4.2":2,"7.0.33-50+0~20210604.56+debian10~1.gbpa45c80":2,"7.2.34-23+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.18":1,"7.2.34-24+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.22":1,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian9~1.gbp7f60a9":4,"7.0.21":1,"7.1.4":1,"7.2.14":1,"7.2.34-22":1,"7.0.9":1,"7.2.29":1,"7.4.5":3,"7.3.25-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.12":2,"7.3.27-1~deb10u1":3,"7.1.7":2,"7.3.11-1~deb10u1":2,"7.0.33-50+0~20210501.55+debian10~1.gbpd59059":1,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.11":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"8.0.8":1,"7.1.23":1,"7.4.24":50,"7.3.17-1+bionic":1,"7.3.30-nmm1":1,"7.0.13":1,"7.3.19-1~deb10u1":1,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.5":1,"7.3.31":10,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.9":1,"7.2.9":1,"7.3.27-9+0~20210227.82+debian10~1.gbpa4a3d6":1,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"5.2":1,"7.0.10":1,"7.0.28":1,"7.2.34-23+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.1":1,"7.0.33-29+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.6RC1":1,"7.2.24-1+bionic":1,"8.0.11":1,"7.4.0":2,"7.3.31-1+0~20210923.88+debian9~1.gbpac4058":1,"7.3.14-1~deb10u1":1,"7.3.28-1+0~20210503.84+debian9~1.gbp6819da":1,"7.0.33-50+0~20210604.56+debian9~1.gbpa45c80":1,"7.0.33-pl7-zoneos":1,"7.2.34-1+bionic":1,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":1},"2021-10":{"7.2":1202,"7.1.33":221,"7.2.13":2390,"5.6":23990,"7.3":4299,"7.2.16":2436,"7.3.30":395,"7.4":1161,"7.0.33":3880,"7.4.23":513,"8.0.10":11,"7.2.34":934,"7.3.29":108,"7.2.7":6,"7.4.16":22,"7.4.21":37,"2.0":523,"7.4.24":677,"7.0":5126,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian10~1.gbpafa084":7,"7.4.12":26,"7.3.16":6,"7.3.25":10,"7.1":268,"7.0.25":3,"7.4.8":9,"7.2.32":7,"7.2.24":9,"8.0":40,"5.3":10,"7.3.27":55,"7.1.13":8,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9":1,"7.4.11":53,"7.3.11":12,"7.3.7":9,"7.2.17":18,"7.3.31":497,"7.3.28":28,"7.4.22":42,"7.1.33-nmm1":16,"7.2.31":12,"7.3.10":5,"5.5":27,"7.2.34-nmm1":4,"7.1.5":13,"7.1.14":7,"7.3.28-2+0~20210604.85+debian9~1.gbp219f11":1,"7.3.18":8,"7.4.3":6,"7.3.17":15,"7.4.19":18,"7.2.34-24+0~20210826.64+debian9~1.gbp428dfa":3,"7.3.14":5,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.8":21,"7.3.3":2,"7.1.24":27,"7.1.32":2,"7.3.23":23,"8.0.2":1,"5.4":20,"7.0.33-nmm1":4,"7.3.31-1+0~20210923.88+debian9~1.gbpac4058":14,"7.2.33":14,"8.0.11":4,"7.3.5":1,"7.3.30-1+0~20210826.87+debian9~1.gbpe56a7b":7,"7.4.21-he.0":14,"7.4.20":19,"7.3.20":16,"7.2.18":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.14":1,"7.0.31":10,"7.2.34-18+0~20210223.60+debian9~1.gbpb21322":1,"7.3.24":5,"7.2.34-1+focal":2,"7.4.9":3,"7.0.17":2,"7.3.1":2,"7.3.6":5,"7.1.25":2,"7.3.26":14,"7.3.23-1+focal":1,"7.0.30":8,"7.2.25-kon":1,"7.0.32":11,"7.2.0":2,"7.1.33-39+0~20210701.57+debian10~1.gbp1cdf2c":2,"7.4.14":13,"7.3.28-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.9":1,"7.1.11":2,"7.2.26":5,"7.3.13":6,"7.2.19":5,"7.1.0":1,"7.4.15":9,"7.3.29-1~deb10u1":2,"7.3.28-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-41+0~20210923.59+debian9~1.gbpbabd8a":3,"7.4.7":9,"7.3.21":9,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.2.2":2,"7.4.6":5,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":3,"7.4.10":3,"7.3.29-1+bionic":2,"7.3.15":2,"7.0.15":1,"7.0.20":1,"7.2.34-23+0~20210701.63+debian9~1.gbpd7cd48":1,"7.2.15":1,"7.3.30-nmm1":3,"7.0.33-52+0~20210701.57+debian10~1.gbp8e49b6":4,"7.0.27":4,"7.3.12":2,"7.1.29":3,"7.0.19-1":1,"8.0.9":1,"7.0.33-54+0~20210923.59+debian9~1.gbp5052f9":4,"7.3.2":2,"7.1.26":9,"7.3.28-1":2,"7.1.33-37":3,"7.0.33-53+0~20210826.58+debian10~1.gbpf7a29f":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":2,"7.0.33-0+deb9u10":1,"7.4.0RC3":2,"7.3.29-pl0-zoneos":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":1,"7.2.28":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":1,"7.3.29-1+0~20210701.86+debian10~1.gbp7ad6eb":1,"7.4.18":2,"7.1.34-dev":1,"7.3.22":5,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian9~1.gbpafa084":1,"7.3.31-1+0~20210923.88+debian10~1.gbpac4058":4,"7.4.13":4,"7.2.27":3,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.16":5,"7.1.19":3,"7.2.21":2,"8.0.7":2,"7.0.33-0+deb9u11":2,"7.3.9":3,"7.4.4":1,"7.2.34-24+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.30":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":2,"7.2.34-pl0-zoneos":2,"7.3.24-3+0~20201103.72+debian9~1.gbp945915":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.2.25":1,"7.3.0":1,"7.4.2":1,"7.3.19":2,"7.4.1":5,"7.0.21":1,"7.3.31-pl0-zoneos":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.7":1,"7.0.33-54+0~20210923.59+debian11~1.gbp5052f9":1,"7.0.18":1,"7.2.34-24+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.34-23+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-40+0~20210826.58+debian9~1.gbp6c4ede":1,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian9~1.gbp7f60a9":4,"7.2.34-25+0~20210923.65+debian9~1.gbpa3cd00":2,"7.2.22":1,"7.1.33-39+0~20210701.57+debian9~1.gbp1cdf2c":1,"7.2.14":1,"7.2.34-22":1,"7.0.9":1,"7.2.23":1,"7.4.5":1,"7.3.8":1,"7.3.27-1~deb10u1":1,"7.2.12":1}}

Monthly statistics - Theme Name

RAW DATA

{"2021-09":{"Saxon":9406,"Construction":24049,"Retail Shop":2,"Fluida":8355,"Airi":5031,"Divi":192,"Elara":2865,"Curly":2394,"Ongkorn":135,"Daxon":4462,"OnePress":19,"WP Bootstrap 4":39,"ShoppingCart":7,"Deli":1,"Clerina":7,"Storefront":20,"Exponent :: THEMELOCK.COM":3,"Juliet Pro":6,"Hypermart":32,"Boxstyle":84,"Kale Child":9,"Retrolie":2013,"Resoto":60,"Master Study Child":2,"evolve":32,"Bones-kana":1,"Leto Child":2,"Di Business":3,"MasterStudy":1,"Astra":62,"Axiohost":111,"Stratus - Child Theme":22,"Sole":1,"Centaurus":4,"Kale":265,"Masjid":1,"Plant":154,"BlogR":1,"Gridzone":114,"Megahost":69,"Appilo":59,"AzonBooster":2,"Blacksilver":56,"Healsoul":27,"XStore Child":19,"MaxWP":1,"Eram":1,"Boxcard":25,"EmilyNolan":38,"EasyBook | Shared By VestaThemes.com":2,"Hello Elementor":26,"Golo | Shared by WPTry.org":5,"NDesign":51,"Mona theme v2":25,"SEOPress":120,"MHS Default":19,"Olivo Lite":8,"TM TriO":3,"Haste Starter":1,"Glide":1,"t":1,"Sober Child Theme":40,"Industro":48,"Leto":30,"Sober":70,"Begin":14,"ColorMag":10,"Martfury":158,"Avada":13,"GeneratePress":16,"Barberry":66,"CheerUp":1,"WP Indigo":152,"Supro":12,"Talon":4,"Medic In One":1,"WorkScout":47,"Academic":279,"W-Network":31,"BuildPro":47,"Delizus":14,"cmsamj":7,"ThemeMountain Sartre":11,"mycketgutt.multi":4,"Ample":1,"Martfury Child | Shared by VestaThemes.com":4,"Glacier":26,"FolioPress":1,"Arteon":3,"Marketo":20,"Fruit":29,"Xstore Child":12,"GymX":1,"Embark - Child Theme":9,"fusion":3,"Shopper":4,"Consultancy":16,"Cariera Child":5,"Construct Child":35,"Ruby":1,"Lychee":1,"SeahillBook":1,"RealtyElite Child":2,"Tivra":2,"Arquito":9,"Enardo Child":2,"Rekord":9,"Hemma":29,"Illdy":5,"M-Ploy Talent Theme":4,"Buran":4,"Boxstyle Child":1,"Resoto Child":2,"Construct":74,"Thema Nederlands Gereformeerde Toerusting":1,"Simba":2,"Audiopress":6,"Martfury Child":50,"Barberry Child":30,"Twenty Seventeen":104,"Knnel":9,"TheShop":2,"Thrive Nouveau Child":7,"Personify":1,"Child sober":1,"WorkScout Child":22,"Blossom Coach Pro":1,"MountResort":7,"Realtyspace":42,"Indite":53,"Megahost Child":6,"Twenty Nineteen":35,"touchofgoldofficial | Develop by Arban Tech SoftWare House (Pvt) Ltd. hamza waseem":2,"Whistle":19,"Minimer":29,"Berry":3,"\u067e\u0648\u0633\u062a\u0647 \u0641\u0631\u0632\u0646\u062f \u0645\u0627\u0631\u06a9\u062a\u0648":1,"Goto":33,"Stout":2,"Freemium":1,"Curver":21,"Coleta":2,"Readline":28,"FO Mart":1,"CRDM - Advanced":19,"Findeo":14,"Oxinetic":10,"Total Child":1,"Konte":40,"TileMax Child":3,"Surge":7,"WP Sierra":23,"Godlike":5,"Listeo ChildTheme":16,"Karuna":2,"Leedo Child":31,"WP Diary":1,"Dance Child":1,"evolve Plus":20,"Exponent Child":30,"Musart":13,"Nisarg":3,"Surge Child":3,"Mayosis Child":10,"Experon":1,"Donovan":2,"Golo":168,"Universal WP":29,"ASICS 2020":1,"Betheme":6,"Diaz":8,"Autoser":54,"Guten":1,"Sydney":52,"Real Estate Lite":35,"Brighture EXIM Child":1,"Sequel":1,"Werkstatt":14,"Proficient":1,"Inshot":2,"Biotech":3,"A & B":4,"innovation":1,"Autoser Child":8,"\u751f\u304d\u7269\u30e9\u30f3\u30c9(ruby\u306e\u76f4\u63a5\u7de8\u96c6)":1,"Theme21":2,"Online Store":2,"Bellevue - Child Theme":19,"Uplands - Child Theme":12,"Andaman | Shared By Themes24x7.com":10,"KudlaCity":1,"VMag":3,"SKT Design Agency Pro":1,"Cressida":7,"Nurseandco":1,"Resonant":3,"EasyBook":5,"City of Sanctuary (New)":24,"filmic":6,"Tyche":91,"Betsy":7,"Orga":9,"Santos":1,"Donald":18,"Magaziner":1,"FactoryPlus Child":1,"Industris":9,"Davenport":5,"Cali":13,"Exponent":117,"Avian":1,"TM Organik":40,"SilverBird":2,"CargoHub":7,"AccessPress Lite":6,"Construct | Shared By Themes24x7.com":1,"Nimva":1,"Hemma Child Theme":5,"Oblique":4,"Primrose":9,"Margin Child":1,"Dotted":35,"Manson":1,"Elixar":1,"gymexpert":1,"Yaduvansh":1,"Johannes":19,"Simple Store":3,"ICOs Child":6,"Shophistic Lite":1,"LZ Charity Welfare Pro":1,"Twenty Twenty-One":2,"Sahifa":1,"Entrepreneur - Child Theme":13,"Cosmica Green":9,"Seocify":30,"XStore":19,"Insomnia":16,"Eleganto":25,"Th\u00e8me enfant Beaufort Sport Outdoor":1,"FactoryHub":28,"Neve":29,"universal-child":1,"Motor Child":5,"Hypermarket":1,"Primrose | Shared by VestaThemes.com":1,"AccessPress Root":9,"TM Organik Child Theme":19,"Golo Child":63,"Project Decibel":14,"wicon":16,"MaxStore":31,"Finance Consultr":1,"Animus":3,"Decades":8,"Agencies":12,"Glacier Child":7,"SaturnThemes Industry":15,"BAW":41,"totallawncare":1,"Conebrick":4,"Charitious":17,"Stylizer":13,"Zoa":3,"Asra":7,"Pishdar":1,"DiCi":5,"University Hub":1,"The7":6,"Blossom Feminine":2,"FinerDev Theme":7,"Llorix One Lite":1,"Theme":1,"First Federal":1,"Lookbook":3,"Delaware":34,"Gravity":10,"WebStore":6,"MyHome":1,"GardenHub":5,"Hever":1,"Rife Free":10,"REIGN":10,"Blessing":20,"The Retailer Child":4,"Absolutte":2,"Ranleklek":25,"Autlines":1,"Satmag":1,"Khaoyai Concrete":1,"RedxunLite":1,"BB Ecommerce Store":1,"icart\u00e3o Est\u00e1tico":2,"Shoptimizer":24,"YOOtheme":1,"TM Heli Child":4,"Chromium":81,"Realtyspace Child":14,"Slanted":22,"Pioneer":6,"Farmhouse Theme":1,"Spalab":10,"Furosa":2,"Constructions":55,"Caleader":1,"Rewon":4,"Shapely":9,"Eurybia":3,"Colibri WP":15,"Wellness2030":1,"i-amaze":23,"Arcade Basic":2,"Lekker":1,"Hubble":2,"Travelmatic":9,"Aquarella Lite":6,"One Page Club":1,"Bigger":14,"Flatsome Child":7,"Styled Blog":3,"Eventium":13,"Seocify Child":23,"Fimes":1,"Kordex":20,"MBV":1,"Fashionable Store":1,"Seed":17,"VW Corporate Business":1,"eduworx":1,"Twenty Twelve":2,"Induscity":10,"Kale Pro":22,"TopClub-SP":1,"Orfeo":7,"Boop Theme":7,"Marketo Child":22,"Conceptly":1,"Munk":47,"Snowflakes":1,"Spectra":2,"Enfold":10,"Shadower Pro":5,"Flatsome":6,"Production":3,"Andaman":48,"Theatre-du-chateau":1,"Bittiya News":1,"Business Press":15,"Starter WP":2,"Dotted Child":11,"Black Label Child":2,"Mediumish":16,"Crater Free":29,"Twenty Sixteen":13,"Parveen":1,"\u0633\u0627\u0632\u0647 \u0645\u0627\u0631\u06a9\u062a":1,"Souje":1,"CoopBank":1,"Lore":4,"AHC":1,"Marly":2,"VenusPlast":1,"Realtyspace | Shared By Themes24x7.com":1,"Construction Architecture":1,"Illustratr":1,"Andaman Child":10,"White Eagle":1,"Agency Zita":1,"Dreams Theme":1,"Andaman | Shared By VestaThemes.com":1,"Noblia":1,"Mediclick":8,"Manjare":2,"E-Shop":8,"Dreamy":8,"Interface":1,"Web Bank News":4,"TM Organie":9,"Trendy Travel Child":2,"Shiloh Corporation":1,"Consultax Child":18,"Supro Child":7,"Web Bank News Pro":14,"Shikhar News":4,"Accelerate":4,"Indocentre":1,"VIGIL":23,"Simple Pro":2,"ThemeMountain Kant Child Theme":2,"Odrin":1,"Septera":4,"economy-3":1,"CHU":1,"Welcart Beldad":2,"Vinero Child":8,"Flatsome Child2":2,"Zoa Child":6,"SportsMag":6,"SEOPress Custom: Csillagberek":1,"Offshore":11,"Auditing":8,"financeup":2,"Churhius":1,"CRDM - Basic":10,"Wealth":1,"Analytical Lite":1,"Consultax | Shared by VestaThemes.com":3,"Charitious | Shared By VestaThemes.com":2,"ThemeMountain Warhol":10,"Cariera":7,"vonarstraeti":1,"Configurator":15,"Betheme Child":1,"Roseta":2,"ThemeMountain Kant":8,"Relia":1,"ecko-hydra":1,"TileMax | Shared By VestaThemes.com":1,"VendiPro":1,"WP Real Estate":6,"Statum":7,"OldHaven":2,"BizPoint":8,"Aegean Resort":1,"Shop Isle":10,"Glaciar Lite":2,"TM Moody":8,"ICOs":12,"TIH CONCEPTS":1,"Lana":17,"Jobseek":10,"Academica":1,"Shoptimizer Child":3,"Florian":10,"Pixie Child":1,"Consultax":60,"temahope Child":1,"Gwangi":9,"Enlighten":1,"Jannah":4,"Harrier":2,"Meloo":10,"Seed Theme":4,"Maester Lite":2,"Polngan":1,"Complete Pro":1,"Crater Child":1,"Talos Child":4,"Kyma":2,"Skylith Child":2,"Blog Prime":2,"Vantage":9,"Crowdmerc":1,"Ample Child":1,"Accentuate":8,"Signify Education":1,"Agncy":1,"Couture":3,"Magazine News Byte":3,"evolve Plus Child":6,"Divi Child":10,"Whistle Child":3,"Bard":6,"Paragon":3,"Kathy":13,"Jeanne":4,"Delaware Child":6,"Sydney Pro":1,"Bento":1,"Vitalize Juice - Divi Child":2,"Qalam Child":5,"The Retailer":19,"VMUSIC":2,"Rang Mahal":1,"Love Pet Child":1,"Coverur":1,"Ariel":7,"DrLellaKumar":1,"Giga Store":15,"Veni":1,"Anggita":19,"Fotografie":6,"INCENTIVEONE":1,"Twenty Fourteen":2,"Embertheme Child":11,"Radcliffe":1,"Love Pet":4,"Juliet":21,"Chicky":1,"Mundana":8,"Amigo PRO":1,"Homely":1,"Jack & Rose":15,"Consulting":2,"Impreza":3,"Alpha Store":25,"Oasis":1,"Sewa":1,"Spacious":9,"Baroque Child":8,"Leedo":17,"SoftPoint":6,"Oneda":2,"Shopaddict":1,"Scena":1,"Code Manas":6,"techhive":2,"Hypermart Child":3,"Clinic Pro":4,"Kidslife":6,"Feminine Pink":1,"Primrose Child":8,"Twenty Nineteen Child":3,"FitGym":2,"Pheromone":10,"Careerpress":1,"AzaleaWP":1,"MotivatorGuru":1,"Frontech":4,"Pisces":1,"UTSGrup | Tasarim & Yazilim : Ibrahim Tas":1,"Bokeh":5,"Busiprof":5,"Dance":5,"Utsav Event Planner":1,"Get Your Jewellery":1,"Real Estate Lite Child":5,"RealHomes Child Theme":1,"pub\/minileven":2,"Spasalon":1,"Medical Hospital Lab":4,"Hestia":38,"Exizt":3,"Kontrast":31,"bring back":9,"ImageGridly":1,"Chandi":1,"TM Heli":7,"Primer":6,"standart-2":2,"Limpia":3,"Fotomag":5,"Astrid":9,"Hotelica PRO":4,"Quna":5,"Best Food":4,"Minimalo":4,"Jack & Rose (Child)":13,"Wokiee":3,"Newspaper":7,"Neila":1,"Baroque":13,"Porto":3,"Snow":18,"Charitious Child":11,"Roslyn":1,"Ganga":1,"Airi Child":22,"Di Responsive":3,"Alvar":7,"The Special Connection":1,"Dreamy Child":2,"Uptown Style":5,"Coming Soon Lite":1,"Kawni":1,"Todsorb":1,"Blogside":8,"VW One Page":1,"Abctots":2,"Aperitive.":4,"Amwal":23,"Seofy":2,"HelenSpa":3,"MrBara":4,"Arrowit":7,"eCommerce Lite":1,"Lightning":6,"Pursuit - Child Theme":4,"Venture":1,"Bulk Blog":2,"Consultancy Child":3,"Bako Child":2,"Photozone":1,"PXaas":20,"GardenHub Child":3,"Eight Paper":2,"Typecore":22,"Tradepay Exchange":1,"Viral":1,"\u0411\u043e\u0440\u0441\u0430 \u0437\u0430 \u0433\u0443\u043c\u0438":1,"Motor":4,"Thrive Nouveau":11,"Seos Photography Premium":8,"Cuber Child":2,"Blog Path":1,"Megaphone":9,"GRD":6,"shopstore":1,"Seasoned Pro Theme":1,"HashOne":2,"WooFood Child":1,"Total":3,"Sweipe Child":1,"CityBook":18,"Topseo":4,"Femax Holding Kft.":1,"BAW Premium":7,"Thai":1,"Ineco":1,"Enspire Child":2,"Reykjavik":3,"Affiliate Newspaperly":1,"SuperMag":1,"Unicon":2,"Coup":4,"Aruba Nights (pipdig)":1,"Gid Israel":1,"Disputo":8,"Business Prime":8,"Magazine 7 Plus":1,"Zyrex":1,"Lifestyle":1,"Shop Theme":1,"Autlines Child":1,"Life Coach":1,"Sidebar":5,"Toko":1,"Sheeba Lite":1,"Protheme":2,"GirlyGym Child":3,"Appel Design":3,"Journal Blog":4,"Museo":1,"twinkle":1,"Aagan":3,"Real Estate Lite child theme":1,"Prowess - downloaded from themelock.com":1,"Scaffold":2,"Phainc Child":2,"Chromium Child":6,"TrustGroup":1,"Moila Industris":1,"Kinetic":7,"Folie":3,"OceanWP":47,"Business Consultant Finder":1,"HomeFix":4,"Shop Store":2,"Writeup":1,"Listeo":23,"MrBara Child":3,"Eris":17,"Nikko Portfolio":1,"SalesZone":2,"Njano":1,"ParallaxSome":1,"Ippo":3,"SiteOrigin Unwind":4,"Iniya":16,"UniBody":6,"Avada Child":5,"Poolkonsulterna":3,"Specia":3,"Skyla":3,"Onum":6,"Trenddc":2,"Capstone Child":8,"Tanj Child":2,"Foodiz":1,"HealSoul Child":16,"Destino":1,"Tractor":15,"Emily Nolan (Child Theme)":8,"Nanovi":1,"Web Log":1,"Law And Justice":4,"Businessx Child":1,"Biotech Child Theme":4,"ColorMag Pro":1,"Blossom Recipe":1,"Sparta":7,"Fullscreen Artists":2,"Handel":2,"DijitalPamuk":1,"Twenty Five North Child Theme":1,"Frequency":2,"BuildPro | Shared By VestaThemes.com":4,"Luxe Child Theme":5,"SEO IMS":2,"Eisai":1,"Twenty Twenty":14,"Elysium":1,"Logistic":1,"Divi Child Theme":11,"Talos":19,"Forum-entreprendre":1,"TM Moody Child":7,"Rosalyn Child":1,"Konte Child":2,"KLM Travel World":1,"Maharaj":1,"BTGTheme":1,"Yosemite Lite":1,"Pride Twelve":1,"Fabulous Fluid":1,"Ocin":7,"Hoot Business":1,"HandyStore":14,"Umbrella":5,"Industris | Shared By VestaThemes.com":1,"Masonry Hub":1,"Hostinza":11,"Panda":1,"Live Portfolio":1,"Poseidon":1,"Christopher":2,"Faculty":9,"Viceversa":2,"Iniya Child":7,"Unero Child":19,"Bikeway":14,"Fagri":2,"Folim Child":2,"Entrepreneur | Shared by VestaThemes.com":1,"SEOPress Child":1,"zorzon":1,"Caroline":4,"Minim":6,"Universal Store":5,"BD College":1,"BlueMountain90B":1,"OnliestWP":12,"Kakina":15,"Alissa Hussy":1,"Regina":4,"Sedona Child":2,"Krystal Lawyer":2,"Rimass":1,"Tractor Child":17,"Barletta":1,"Blogger Light":4,"Bariel":1,"Advance":1,"Multi Shop":1,"Profile":1,"Tour Operator":1,"Lantao":3,"The Benefits Beacon":1,"Konte Child Theme":19,"O art":1,"i-design":3,"Online Shop":2,"Phunk":4,"Sprout":2,"Infinite":2,"First Mag":4,"Astra Child":3,"Workscout Child":2,"Responsive Forum":1,"eLab":1,"intria":7,"Industro | Shared By VestaThemes.com":2,"pixelhome Child":1,"XI Portfolio":3,"Experon eBusiness":1,"WineMaker":4,"Real Estate Agency Premium":1,"Ashe":7,"ColorNews":3,"Lerlon":2,"WD OSWAD MARKET":1,"StanleyWP":7,"Medical Clinic":2,"Bottega":5,"Vila Inglesa Residence":1,"Marketo Child | Shared by VestaThemes.com":1,"Asia Travel | Shared By VestaThemes.com":1,"Westminster Tutors":2,"onepress_child Theme":1,"Genix":1,"SmilePure":6,"Mobile Shop":1,"MTD":1,"Bako":14,"Statum Child Theme":1,"Wealty":9,"Goto Child":4,"Child of Saxon":12,"Doxylite":12,"Olsen Light":2,"Industro Child":7,"Pediatric":1,"99fy":1,"Best WP":1,"miini":3,"Strix Child":1,"Restoneu-Ex":1,"Stein Child":25,"Ryan Pro":1,"Noisa":6,"MultiDirectory":4,"Pure & Simple":1,"D5 Business Line Extend":1,"Fog Lite":1,"Business Form":1,"Psychiatrist Child":2,"Nakamura":3,"Avas":2,"Fabulist Pro":2,"Escapium":12,"Black Label":5,"Norwood Child":1,"eShop":1,"TopClub":6,"sitaram_services_theme":1,"Coeus":7,"CSDRoma Theme":1,"Corporate Plus":1,"ZMina":1,"Unero":15,"Child Theme":2,"Arabusta":1,"beverleysbakers":1,"habakiri":1,"Big Store":1,"Zerif Lite":6,"RealtyElite":1,"Bulk":3,"Akhyayaka | Shared by Akhyayaka":1,"Mayosis-Child":3,"MH RetroMag":1,"Jevelin":3,"Olivia by Cityhousedesign":6,"Car Wash Child":2,"Salient":4,"Maruthi":4,"Belise Lite":2,"Folie Child Theme":1,"Rowsy Child":2,"Deux":2,"Coop":2,"Shopical":2,"Donald | Shared By VestaThemes.com":1,"Fullscreen":1,"Qalam":5,"Dollie Child Theme":4,"Skin":4,"Raha":2,"First Mag PRO":3,"Catch Vogue":3,"YourStore":1,"Healthic":1,"Anggita Child Theme":2,"Corpopress Pro":2,"Mumbrass Child":6,"Vinero":5,"Onliest Child Theme":1,"Kancelaria":1,"Industris Child":5,"Eris Shop":2,"Theme001 Child":3,"manifactory":1,"Klasik":1,"Voile":2,"Ova Dvents":1,"Tarn-z":1,"Supro | Shared By VestaThemes.com":1,"Shoptimizer Child Theme":6,"signalisatie":1,"BasePress":1,"GridZone Child":1,"Tessera Child":1,"Judgement":3,"Magsy":3,"Color Blog":1,"Minastar":1,"Maceo Child":2,"hoteli":1,"Hypermart | Shared by VestaThemes.com":1,"Minera":5,"Chief 's Drive Template":1,"Infinite Life":1,"Zain":1,"Wealth2morrow":1,"business-tadbir":1,"CustomPress":4,"Bam":1,"SchoolPlus Child":1,"Blogrow":18,"MountResort Child":3,"Education Hub":3,"PHOX | Shared by WPTry.org":1,"Charvi Child":1,"X Blog Lite":1,"Blog Circle":1,"IQ Plant":2,"Fukasawa":3,"Haven Child":1,"Woodmart":2,"Zakra":5,"IE LENDING":1,"Shuttle":1,"Porto | Shared By VestaThemes.com":1,"TotalPress":1,"Mitra":1,"Kitco Kale child":1,"Shina":1,"Nikkon":2,"Demirel Marka Child":1,"Tote Child":1,"Meloo Child":1,"Dorian | Shared by VestaThemes.com":1,"StoreOne Pro":1,"Adela":1,"Almighty":1,"Cord Media Divi Child Theme":1,"SathiSoft News Pro+":1,"Clinic":1,"Movers":1,"Nevark":2,"enigma-parallax":1,"Arco":1,"LayerStore":6,"WonderLucky":1,"Airi - Uitblinkend":1,"Greta":1,"Corinne":3,"Amara":3,"Hoot Du":1,"Bebin Book":3,"InspireKT":1,"Deppo":4,"SPECTRA - Child Theme":1,"Blogger Hub":1,"Modality":1,"Education Master":2,"Intuitive":1,"GutenBooster":2,"Maruthi Child":8,"TM Organie Child Theme":6,"Pro – Child Theme":1,"Xtron":1,"Theta All":1,"Embark":2,"Regal WP":1,"HKI":1,"Amadeus":2,"IT-Rex":1,"Construct | Shared by VestaThemes.com":4,"Nkwebdesign theme 01":1,"Wokiee Child":2,"2KA \u010cudesan svijet":2,"Cuber":5,"Shop-System":1,"SKT Ele Fitness Lite":1,"Fotofly":1,"ChoHangxom_Theme":1,"Quanto":8,"TM Organik | Shared By WPTry.org.com":1,"Theme202001-09":1,"JupiterX":5,"lavan":1,"Phainc":5,"SmilePure Child":6,"Envo Shop":2,"Cimol":1,"Craterpro":2,"United Lawyers":2,"Yamuna":1,"Lambda":1,"Brewski":1,"Pointfinder":1,"block-lite":1,"Santos F.C. v2.3":2,"Thrive Nouveau Child | Shared by VestaThemes.com":2,"Nirvana":3,"Lets Blog":1,"Hemingway":4,"marich":1,"ContentBerg | Shared by WPTry.org":1,"Kimberly Faith Global":1,"Megahost | Shared by VestaThemes.com":6,"Baroque Child Theme URI: http:\/\/drfuri.com\/baroque Author: DrFuri Author URI: http:\/\/drfuri.com Description: Architecture & Interior WordPress Version: 1.0.0 License: GNU General Public License v2+ License URI: http:\/\/www.gnu.org\/licenses\/gpl-2.0.html Text Domain: baroque Domain Path: \/lang\/ Tags: one-column, two-columns, left-sidebar, right-sidebar, full-width-template, post-formats, theme-options, threaded-comments, translation-ready Template: baroque":1,"Ryu":1,"Trendy Travel":4,"NullPoint":1,"Buisson Child":1,"Relax Hotel Pelikan":2,"Licht":1,"PressNews":1,"Jupiter":2,"Easy Commerce":1,"WpResidence":2,"2u.com.ru":1,"Appamex":1,"Shifters Lite":1,"Underwood":4,"Maori":2,"Lucie Grasso":2,"Wax":1,"Oncue":1,"Jeetlab Wp Theme":2,"Hotel Galaxy":1,"BusinessFinder+":1,"SG Double":2,"Judgement Pro":2,"Famita | Shared By Themes24x7.com":1,"Simple Days":1,"Supro Child 02":1,"TWA 2018":1,"Extra Child Theme":1,"Eskimo Child":1,"PressPen":1,"Florence":1,"Sartre Child":6,"Arkpro":1,"Goto : THEMELOCK.COM":1,"Osmos":1,"PXaas Child":4,"Kanni":5,"Stencil Pro":6,"Analogue":1,"Female Techcamp":2,"CharityHope":2,"Qualis":5,"Gridd":6,"Eternity Global Lawfirm":1,"Greenly Child":6,"RealHomes":2,"Jefferson":6,"Lenovo":1,"Euthenia":4,"Umbrella Child":1,"Lush Boutique":1,"Petz":8,"GRD Child":1,"WP Indigo Child":3,"Blog Way":1,"Bezel WP":1,"Country Inn":1,"One Page Express":1,"Abby":4,"Rambo":1,"AeonBlog":2,"Soulmedic":1,"Escapium Child":2,"So Simple 75":1,"Linx":4,"Disputo Child":1,"Salient Child Theme":1,"Psychiatrist":5,"Responsive Commerce":1,"Resume":3,"Templatic Child":1,"EmilyNolan | Shared by VestaThemes.com":2,"Habeko":1,"Reinform":3,"\u0410\u0432\u0442\u043e\u043d\u043e\u043c\u043a\u0438":1,"Piroll Child":4,"Ameya":1,"Riveter_Divi":2,"Beam":442,"Brooklyn":3,"NewRoad":1,"Origami":2,"Shakey":6,"Plato":1,"Zerif PRO":2,"GPO Child":1,"TheStore":3,"Strix":3,"Template of Gamer":1,"Highfill":2,"Van Arnhem":2,"Alef (Child Theme)":1,"Twenty Fifteen":7,"Envo eCommerce":1,"Di eCommerce":5,"Carpro Child":1,"Warhol Child":2,"businesso":2,"Maicha Blog":2,"Mumbrass":2,"Johannes Child":4,"UFAPREMIER-THEME":8,"BestWP PRO":1,"simpl by orbital":1,"MaxStore PRO":2,"Typesolid Child":1,"Onepage Eleven":1,"Heset Child":1,"brainyKid Foundation":1,"Restaurant Recipe":2,"SGCube":1,"Writee":1,"Bristou":1,"Marni":9,"Blog Writing":1,"Velux":2,"Type":2,"\u0633\u0627\u06a9\u0633\u0648\u0646":6,"Modellic":9,"xMag Plus":1,"Real Estater":3,"Asaan Nokri Child":1,"WP-Child Theme":1,"Dew Child Theme":1,"Medielle":1,"Phlox":8,"Insomnia | Shared by VestaThemes.com":1,"Applay child":1,"gulraiztheme":1,"Epagreenlite":1,"Decades | Shared by VestaThemes.com":1,"Spalab Child":1,"Zona":3,"Faculty Integrated Social Sciences KKU":1,"Universal WP Child":2,"Shop Zita":1,"Quality":1,"Sage Starter Theme":3,"Tu y Mi Pincel":1,"UniBody Child":1,"Saasland":1,"Cabinet Infirmier de Guipavas":1,"Bescker":1,"Ascension":4,"Appointment Blue":2,"Envo Storefront":2,"Bridge":6,"Mistix":1,"NaturalSpa":1,"Denver":3,"Atmosphere Lite":1,"The Business WP":1,"Auror":1,"SimpleMag":1,"Sylver":3,"RocketPager":1,"Antikythera":1,"MH Magazine lite":3,"Freeman":2,"Child theme of Storefront theme":1,"omg-Child":1,"Embark Child":2,"Loewenzahn O. En":1,"Cinderella":2,"Minify":1,"LUGU":1,"Minimal Portfolio":2,"Teba":1,"Appointment Dark":1,"Retouch":2,"Conixpres":1,"Marni Child":1,"Fotomag Child":1,"Store Lite":1,"Barberry | Shared by VestaThemes.com":4,"webOPAC G\u00fctersloh":2,"Idyllic":2,"Multicommerce":1,"Alanzo":2,"Prime Business Pro":1,"MorningTime WPL":1,"mythemeab":2,"Sirius Lite":6,"Blossom Spa":1,"Bellevue":11,"Vizac":1,"Enigodo":1,"Business Key":1,"Thype":2,"Gpt":1,"Cool Clock - Maid Service":1,"Tanj":7,"Flash":4,"SEO Practical":1,"Dela":2,"Life by LAL":1,"Typesolid":1,"Upside lite":1,"Consultax - shared on themelock.com":7,"draft portfolio":1,"Overlay":1,"Hosted":1,"storefront - Child Theme":1,"Production Pro Child":1,"Zephyr Child":1,"Huntt":2,"Cream Blog Lite":1,"Remesh":2,"Ouraakea":1,"XStore Child Organic":1,"Multi Mobile App":1,"WERKK Description: Plant Child Theme by SeedThemes.com":1,"NRGBusiness":1,"Chitambo":1,"Wiral 2":4,"Cocoon Child":5,"Hueman":2,"Tora":1,"Uplands":2,"reality":1,"Mona theme":4,"The Clean Blog":4,"Coup Lite":1,"ScavinoArt":1,"Mosaico":1,"Construction Kit":1,"VW Ecommerce Store":1,"Piroll":7,"Republic":1,"PandoWP":2,"indyBlog":1,"Construction Lite":1,"Bakes And Cakes":1,"Attitude WPL":1,"Child of InHype":2,"PenShop":1,"Hijabila":1,"SKT Parallaxme":1,"Onum | Shared by VestaThemes.com":1,"Simple Perle":1,"orange":3,"MIXX":3,"noralwhy":1,"Serverclub":1,"Good Homes-child":1,"Nirman Construction Pro":1,"Celal":2,"Cripton":2,"Luxury Spa":1,"Luminis Child":1,"Chili Lite":1,"Hayden":5,"Donald Child":8,"HyperCommerce Pro":1,"Orco":1,"Kudil":4,"Arena":5,"hamlet":1,"Saxon - THEMELOCK.COM":3,"Parfum":1,"TM Organik Child":2,"Scandinavian":5,"Openlane Child":4,"WP Commerce":1,"Norwood":2,"Khaki":7,"Divi child theme":2,"Neue":1,"Auditing Child":2,"Decades Child":2,"Blogside Child theme of blogside":1,"Eco7brasil":1,"Theme202001-2-10":1,"Enspire":7,"Khayal":1,"ThemeMountain Faulkner":7,"Millennio":1,"i-excel":1,"Autoser Child | Shared by VestaThemes.com":1,"Deux Child":2,"Luxe":11,"reuth child main site":1,"SharingStream LLC":3,"Glam Theme":1,"Bayview Rug Gallery":1,"Engrave (Lite)":1,"Darina":4,"DSV Hotel":1,"AltoFocus":1,"Newsup":1,"Setwood":5,"Martfury | Shared By VestaThemes.com":2,"STINGER PLUS2 Child":1,"Fox":1,"Zynox":1,"MyHome - THEMELOCK.COM - FREE WORDPRESS THEMES":1,"Buntington2":2,"NewShop eCommerce":1,"SparkleStore":1,"Rezoto":3,"Dream Spa":1,"Hueman Child":1,"Charvi":1,"OceanWP Child":3,"Avira":1,"SaturnThemes FinanceBank":9,"web_party":1,"Nika2021":1,"Simple ResponsiveBlogily":1,"building98 Child Theme":1,"Pixie":1,"Blogger Era Plus":1,"MSL TotalPress":1,"Journalistic":1,"CloudHost.One | Divi":1,"Estella Pro":1,"Bifrost Child":7,"Embark Child Theme":1,"WP Big Picture":1,"Tourism News":1,"Roseline":1,"Anima":2,"airi Child":3,"Polestar":1,"Striz":1,"Gorge Child theme":1,"Aalto":1,"Kalvi Child":1,"BizPoint Pro":1,"veni-child":1,"Trusted":3,"VIGIL Child":3,"zbuy.cc":1,"Wallstreet":1,"StoreOne":1,"WP Bootstrap Starter":2,"kickstart business":1,"Snow Child":6,"Easybook Child":1,"Job Portal":1,"Bookmaking":1,"InPulse":1,"Theme202005-05":1,"Breast And Piles Care":1,"Limpia Child":1,"Dreamspa":1,"BeautyTemple":2,"Realco.club":1,"ostion-child":1,"Allegiant":2,"XXX":1,"We Got Talent":1,"KhaddoKothon":3,"WD":1,"Turismo Ribeir\u00e3o":2,"Page Speed & SEO":1,"Magie \u010d\u00edsel":1,"Touratech Ukraine":1,"Dona":1,"WTH-School":1,"TM Organik | Shared by VestaThemes.com":3,"http:\/\/www.motomegamart.com":2,"Findeo ChildTheme":4,"Business One Page":1,"United Pets":4,"Edge":4,"Voice":1,"IWebUnique":1,"Businex Corporate":1,"Hello Elementor Child":2,"spacious_child":1,"Consulting Company":1,"Musicsong":1,"Cholot":2,"BeOnePage":2,"Invicta":1,"Colinear":2,"Advance Automobile":1,"Fabify":1,"SXM Tourism Child":2,"Arise":1,"North Shore":2,"Elara Pro Child Theme":2,"Iberico":1,"Go":1,"ICOTech":1,"Maaya":5,"Accesspress Basic":2,"Thesis":1,"Picbooth":1,"MegaMarket":1,"SBC Solutions":2,"SquarePress":1,"Quator":1,"EdensAuctions":2,"POUR":1,"Hotel Booking":1,"WP Bootstrap 4 Child Theme":1,"My Pen":1,"Concho":1,"Oceanwp Enfant par WP Marmite":1,"Ombra":1,"Brella Divi Child":1,"Car Wash":7,"Biz Sanjal":3,"The Nepal Weekly":1,"Consultax Child | Shared by VestaThemes.com":3,"salammaaallah.net - Conduit Child":2,"Bare bones for Divi":3,"danielle":1,"Mitgemir":1,"OIHotel":1,"Envo Blog":1,"FactoryPlus":13,"Brand Fusion":1,"TM Organik | Shared By Themes24x7.com":1,"1031 Tax Info Theme":1,"Seocify | Shared By Themes24x7.com":1,"NewsCard":1,"Metro Magazine":1,"Motors":1,"Parallax":1,"Busiway":1,"Neptune Real Estate":4,"Gentium":1,"Trendmag Child":1,"Felos":2,"WineMaker Child":2,"Execoore":1,"eCommerce Gem":2,"UnderStrap Child":3,"Newspread":1,"Best eCommerce":1,"Bernd Child":1,"Endorfino":1,"Inspections":1,"Theme OWM":1,"MH NewsMagazine":1,"Modellic | Shared by VestaThemes.com":1,"HomeFix Enfant par WP Marmite":1,"Swing Lite":1,"Seoboost":2,"Brivona":1,"Finnik":14,"Combine Lite":1,"Krish":2,"WorkPress":1,"Eduma":1,"Writee Pro":4,"Industro | Shared By Themes24x7.com":1,"Martfury | Shared By Themes24x7.com":1,"Movimiento":1,"Saladmag":1,"Wide Range Lite":1,"Xuper":2,"Indicate":1,"BlogGem":1,"Origin":1,"Designlandpage":1,"SaturnThemes Gardenista":1,"Grazie":1,"5th-Avenue Child":2,"BuildPro Child":7,"Effibat":1,"Gingen Content":1,"HelenSpa Child":1,"Business WP":3,"Links United Theme":2,"AllStore Child":1,"rexly pro":1,"Hestia Child":1,"Cele":1,"Marlin lite":1,"Tournesol":3,"rich":1,"Nasio":1,"Rekord Child":2,"Appilo Child":2,"Meloo - Child Theme":1,"NKD Website":1,"Advance Ecommerce Store":1,"EcoHosting":1,"Formalbd":1,"Kian Digital":1,"HandyStore Child":2,"Ember Pro":1,"Flexikeo Agency":1,"Azuma":1,"Charitious Child | Shared by VestaThemes.com":1,"Greenhouse":1,"G5 Beyot":1,"The Retailer | Shared by VestaThemes.com":2,"otogohan_kale":1,"Picorama":1,"Virtue - Premium":1,"Image Gallery":1,"Arya Multipurpose":1,"Q":1,"Accu":1,"MadHat":1,"Theme201910-03":1,"Yve Child":3,"Seltekwarehouse":1,"Realestate Sign":1,"Bard Pro":1,"Tweak Me v2":1,"trasso child":1,"elitled":1,"SRV ORLANDO BLOG":1,"ShadeGarden Child":1,"Publisher":1,"Emaus":1,"Head Blog":1,"Stein":4,"Cosine Child":1,"GT Basic":1,"Vision Marketing":1,"arabyads":1,"KidsZone":2,"Paragon Child":1,"StartNext":1,"Themify Simple":2,"Arkana":1,"Jinsy Magazine":1,"Bigger Child":2,"Fooding":1,"Boxstyle Custom":1,"Realestate Base":2,"Pinnacle":2,"Vilva":1,"Creative Business":1,"Mechi":1,"Store eCommerce":1,"Web News":1,"Union":1,"Musart Child":5,"Keenshot":1,"Housing":1,"insidect":1,"Colova":1,"Jobseek Child":4,"Freeman | Shared By Themes24x7.com":1,"Webshop":1,"Shuttle Green":2,"Vogue":2,"Semplice v5":2,"Topseo Child":1,"Mugi":2,"Retro Candids":1,"Folyo":2,"Martfury | Shared by VestaThemes.com":9,"LIQUID CORPORATE":1,"Sixteen":1,"TheNa":1,"Agama":2,"Yump":1,"Techieblog":1,"Helium":1,"Renovate":1,"Human Connection":1,"Ocin Lite":3,"Escapade":2,"Rosa Lite":3,"Meshbak":1,"Stackable":1,"SchoolPlus":4,"Mane":1,"Decree":1,"Johnnygolite":646,"Neotech":2,"wp-bootstrap-4 child":1,"Appilo | Shared by WPTry.org":4,"eStore":4,"Khabarbato Pro":2,"Charity":2,"Funimal":1,"ZenOffice":1,"Sphene":1,"TheMotion":1,"Paras Holidays":2,"Lewis":2,"Gravity- Child":3,"HandyStore-child":1,"Founder":1,"TileMax | Shared by VestaThemes.com":1,"JobScout":1,"Bifrost pour Atypik":1,"Theme001-Webshop Child":1,"TF Construction":1,"COSMICA":2,"Hamilton":2,"Guru":1,"Megaphone Child":3,"Mik Foodie":1,"wicon-child":2,"Sayara Automotive":1,"Blogasm Pro":5,"GridWP PRO":1,"Neto":1,"Baker Vista":1,"standart-1":1,"saitama-child":1,"eCommerce Store":1,"Davidam Dent":1,"TA Newspaper":1,"Koji":2,"Kallyas Child Theme":1,"Cronus":2,"Sparkling":1,"BonCulina":3,"Prejustitia":2,"Business WP Playinsex Child":1,"Composer Child Theme":1,"KNKF":1,"Namos":1,"Business Prime Pro":3,"CargoHub Child":2,"Biography":1,"Photo Blog":1,"Airi child":1,"Iniya | Shared By VestaThemes.com":3,"Shuttle Corporate":1,"Barista":2,"Mechi Child":1,"qualis_hijo":1,"Heading News":1,"Bayleaf":1,"Justread":2,"Perfect Magazine":1,"Megahost Child | Shared by VestaThemes.com":1,"Preferred Magazine":3,"Business WP ecnet":1,"LZ Fashion Ecommerce Child":1,"Beaver Builder Child Theme":2,"Themify Shoppe":1,"Dream House Construction":3,"Amwal Child":5,"Kapena WP":1,"Pursuit":1,"Mindelo Child":1,"SwissEagle":2,"915 Express":1,"Unos Store Bell":1,"Geschaft Business":1,"Extra Child":1,"Eleganto PRO":6,"Radiant":1,"Zeus":1,"Delaware | Shared By Themes24x7.com":1,"Construction Realestate":3,"SEOTOP10 | By Tjen Nguyen":1,"Royal Magazine":1,"Customify":3,"AB&C Kitchen":1,"Real Estate Salient":1,"Milan Pro":1,"Art Child Theme":1,"Cars4Rent":1,"Pediatric Child":3,"Tansy":1,"Thumbs Portfolio":1,"Red Mag":1,"Tography":3,"Latrucha":4,"All Colors":1,"Lovus":3,"Clean Enterprise":1,"Holland":1,"Top Club SP Child":2,"Startup Hub":1,"CityBook Child":7,"Rowsy":1,"Oshin":1,"Desk Mess Mirrored":1,"Square":3,"Alexandra":1,"Capstone":1,"Lemontree":1,"Activello":3,"Leadcon":2,"illescas":2,"FNF":1,"Resultater":1,"Amwal | Shared By VestaThemes.com":3,"Blockter":2,"Aagan Child":2,"Kalium":1,"Expert Movers":1,"Agency Lite":1,"Hexo Lite":1,"Helendo Child":4,"Kalatec":1,"Modern Diary":1,"Alcy":3,"Scribbles":2,"Motion Group":3,"Smart Variety":1,"Neville":1,"TileMax":6,"GeneratePress Child":1,"HMA Theme":1,"Onum Child":1,"Triptip":4,"SKT Bizness Pro":1,"Affliction":1,"InHype":3,"Arrowit Child Theme":2,"Digibit":2,"RT-Theme 19":1,"2020DelphiForum Child":1,"Advance Coaching":2,"Catch Fullscreen":1,"Flat":1,"Muma ecommerce":1,"Med Onc Professionals":1,"Mercantile":1,"Resume Pro":1,"The Event Dark":1,"Incubator":1,"Bernd":1,"Make":1,"Education LMS":1,"Eco-india":1,"Biro Rachunkowe K&K Child":1,"Spark Child":1,"Zita":3,"Minimal Grid":3,"Throndhjems Aquavit Club":1,"Journalist Feedly":1,"Specal":1,"HitMag":1,"Tulgar Child":1,"MinibuzzTS":1,"SINKIT":7,"Customizr":5,"Sphene Child":1,"Portum":1,"Yo Bisschops":1,"Lida":2,"Kokoro":4,"Kale modified by Bridget, Manda and Rina":1,"Ruffie":1,"Simma Rent":3,"Divi Ecommerce Pro":1,"Real Estate Right Now":2,"Mawiss":1,"New-RaTeN":1,"herbalglobe":1,"Bready":1,"webmag.Child":5,"Startup Pro":1,"Bagja Child Theme":1,"Exqute":2,"Lyrical":3,"faithcity":1,"Popularis":2,"Theme201912-2-11":1,"Tyche Child":1,"Lighthouse":2,"Helendo":4,"Production Pro":3,"Moesia Pro":1,"Lavander Lite":1,"Newsphere":2,"Blossom Fashion":1,"neobeat":1,"Logidrive":2,"Groggery-child":1,"Marketo - shared on themelock.com":3,"Vivekanandatravels":1,"Kava Child":2,"Relocsa":1,"Juliet Child Theme":1,"Embertheme":2,"Brook Child":1,"Poloray":1,"Aragon":1,"Mugi Child":1,"Hiero":1,"JourneyTW":1,"Gutenberg Starter WordPress Theme":1,"Savoy":3,"Impreza | \u0627\u06cc\u0645\u067e\u0631\u06cc\u0632\u0627":1,"Construct Line":1,"Artnight":1,"News Portal":1,"Orga Child":2,"Audioguide":1,"NDesign Child":1,"Milo Bibo":1,"BizPro":1,"Haumea":2,"Blessing | Shared By Themes24x7.com":1,"Tribe":1,"Custom th\u00e8me Julien Fernandes - Projet 2":1,"Blessing | Shared by VestaThemes.com":1,"SKT Strong":1,"Draco":1,"The Bordeaux Colletive":1,"Ramsay Child":1,"Collecto":1,"IEEE DCI":2,"reinform Child":1,"Folim":2,"Arquito Child":8,"Autoser | Shared By VestaThemes.com":3,"virtue child":1,"The Lemonade Conference":1,"Ashe Pro":2,"Heli Shuttle":1,"la spiga d\\'oro":1,"FWRD":1,"Kanni Child":2,"Education Way":1,"Envo Store PRO":1,"Clean Business":1,"REIGN Child":8,"WunderMag":2,"Organie Child Theme":1,"Pioneer | Shared By VestaThemes.com":1,"JOSEFIN":1,"exleon":3,"Massive Dynamic":2,"Kerge":1,"Education Point":1,"Rara Business":1,"Divi Nonprofit":1,"Minimaliste":1,"Parabola":2,"Online CV Resume Pro":2,"Expose":1,"DENAN":2,"Kakina PRO":1,"Semplice":3,"Bienal de Dan\u00e7a 2019":2,"La Concepcion KTI INGENIERIA":1,"Noto Simple":1,"ExProduct | Shared By Themes24x7.com":1,"Simma Trans":1,"Modern":1,"AccessPress Staple":1,"Boxcard Child":1,"OneTone":1,"Nordgard":2,"Bright Code":2,"TM BuildPlus Child":1,"Wheats":1,"CapOffers":1,"LME":1,"NewStore":1,"Tortuga":1,"Minamaze":2,"Simple Shop Child":1,"Craise":1,"Brand Fever":1,"\u00c9pico":1,"Alke":6,"Virtue":3,"Diaz Child":2,"Minamaze Business":1,"Modern Store Child":1,"Inka":2,"Etc.":1,"Arangi":4,"Stratus":4,"Caverta":1,"Shuttle Boxed":1,"Business Green":3,"Layers":1,"Ivy Sage Home Care":1,"proelct":1,"Naix Child theme of naix":1,"Typology":1,"Saxon | Shared by VestaThemes.com":3,"WORLDPARK":2,"Mr. Tailor":5,"Base WP":1,"Theme15":1,"Getaway":1,"Clean Blocks":1,"coup (goraku custom)":1,"Donald | Shared by VestaThemes.com":1,"Fashion Stylist":1,"Shadower":2,"Blossom Travel":1,"WeBelieve":1,"Catelyn":2,"TPG Dating":1,"Bond Child":1,"Clean One":1,"CWS - SAS":1,"Kavala Store":1,"Education Soul":1,"hostcube":2,"Manderstam":1,"Ariko":1,"Squaretype":1,"UiX":1,"Businessx":1,"shopping":1,"Moesia":1,"Pitchfork":4,"Aesthetic Sports":1,"Ippo Shop.":1,"Responsive":2,"Factora":2,"St Child":1,"WpRentals":1,"Zigcy Lite":3,"Configurator Child Theme":4,"Zeen Child":1,"Andaman | Podolsk-Media":1,"Inka Child":1,"scv":1,"Sushi Roll Express":1,"Fortune":1,"Portfolio Lite":1,"Copress":2,"WishingWell":1,"Underwood Pro":2,"Financial News":1,"bhupinderdult Child":1,"Hello Serendipitous":1,"Rehub theme":1,"Typecore Child":2,"CMNDC":1,"Themify Ultra":2,"fRealEstate":1,"https:\/\/atozsolutions.biz\/":1,"Linx | Shared by VestaThemes.com":1,"Milness":1,"Squazz - Child theme":1,"Optimaprecision Child":2,"Constructions Premium":4,"Brook":1,"Vegan":1,"eBlog Lite":1,"Tiny Framework":1,"Thrive Nouveau | Shared by VestaThemes.com":3,"Chiron Child":1,"Supro Child | Shared by VestaThemes.com":1,"Challengers":3,"Wisteria":1,"Ajzaa":1,"Alternative":2,"Savona Blog":1,"Envy Blog":1,"blogtay":2,"Storefront MAD":1,"child two typecore":1,"Hosted | Shared by VestaThemes.com":1,"Arcanum":1,"Victim":1,"Iniya | Shared by VestaThemes.com":1,"webvend":1,"MMG":1,"Theme201911-11":1,"Whitish Lite":1,"Crimson Rose":1,"360 DESIGN":1,"Aina":1,"Kathy Child":2,"Festivalue Pro":1,"Olivo":1,"Padasopus":1,"Industro | Shared by VestaThemes.com":1,"Melinda":1,"Esteem":1,"Styled Blog Pro":1,"Groggery":1,"Appointment":2,"Finazi":1,"Flocks":3,"Smarter":1,"Naix":2,"Boutique":1,"Foodica Child":1,"33 \u0422\u0440\u0443\u0434\u044f\u0433\u0438":1,"Combinepart":1,"Business Club":1,"Auberge_child":1,"Magsy Child":2,"Citta":1,"Salama Design":3,"Myseofreelance":1,"NaturaLife | Shared By Themes24x7.com":1,"SW Market":1,"Orvis":1,"Beck":1,"Anissa":1,"Newspapers":1,"Norebro":1,"Heroic":1,"Abby Child":3,"Medias Child Theme":1,"Benzer":1,"Smartnodes":1,"Degvoice Child":1,"Kidslife | Shared by VestaThemes.com":1,"Krish Child":1,"Mr. Tailor Child":1,"Kale Pro Child":1,"GrandConference | Shared by VestaThemes.com":1,"Receptar":1,"Pub Store":1,"BlogFeedly":1,"blue-production":1,"Terra West Conservancy":1,"Magical Digital Nomad":1,"Cannyon":1,"ZgenCore":1,"iTrobes technologies":1,"Somo":1,"Darren":2,"Kingdom":1,"Business Pro":1,"Godlike Child":2,"themeWoo":1,"Elektryk Child":1,"Golo Child Demo":2,"Factora Child":1,"Oshin Child":1,"Secret555":1,"Infinity News":1,"Meridian Recipes":1,"Hanaimchurch Custom":1,"Realtyspace | Shared by VestaThemes.com":1,"\u0627\u0644\u0647\u0646\u062f\u0633\u0647 \u0648\u0627\u0644\u0645\u0642\u0627\u0648\u0644\u0627\u062a":1,"TM BuildPlus":1,"Scandinavian Child":1,"REIGN Child | Shared by WPTry.org":1,"Miimo Child":1,"Paints":1,"Neptune by Osetin":1,"Savona":3,"Shopping Mart":2,"Koshi Pari Pro":1,"Unos Glow":1,"mytheme":1,"Wallstreet Light":1,"latehome_free":1,"Industrial":1,"Olivo Lite Child":1,"Antreas":1,"Foundation, for WordPress":1,"Codex":1,"Micro":1,"Easy Store":1,"Healey":2,"ushop":5,"Shapely Child":2,"Skudo":2,"Centaurus Child":4,"Esotera Plus":1,"Hestia Pro":1,"growp":1,"Pow Theme":1,"M_Abdifar":1,"Myriam":1,"Little Boomers Basketball Website":1,"elegantWhite":2,"Apzo Child":1,"Steuerkanzlei S\u00fc\u00df":1,"Gaufre Gourmet":1,"iamhere":1,"Blossom Pin":3,"Shoreventures":1,"Miss Sunshine":1,"fors":1,"Builders Landing Page":1,"Travelmatic Child":1,"Mia":1,"cmarea3":1,"Chromium child":1,"Sebian":1,"AA":1,"Auberge":1,"SKT Handyman":1,"BIG PIX":1,"FactoryHub Child":2,"Sober | Shared by VestaThemes.com":1,"Remote.it":1,"Crowdmerc Child":2,"reuth child 1":1,"Khaki Child":3,"ushop pro":1,"Avata":1,"Gutenbiz":1,"Np":1,"Brixey":1,"Betsy Child":1,"updated-reykjavik":1,"ZenEarth":1,"Regina Lite":1,"Tote":1,"Y23 Organizasyon":1,"Easy Shop":1,"xstore-child":1,"Felos Child":1,"NoorLite":1,"El Paso Wordpress Theme":1,"passionforcreation":1,"Honeymoon":1,"Maywood":1,"Blossom Pin Pro":1,"BlackBear":1,"Kale Child 02":1,"RealHomes Theme":1,"AccuD":1,"Beliynt Child":3,"SEO Writers Blogily":1,"Gillion":1,"WpResidence child theme":1,"NuvemSingular":1,"Vega":2,"Apuslisting":1,"LandingPress WP":1,"Grenada":1,"Preschool and Kindergarten":1,"Tego Theme":1,"Gwangi Child":1,"Arangi Child Theme":3,"Orbital":1,"Elementor Hello Theme":3,"Wealty Child":1,"Finance":1,"Arena Child Theme":1,"SaraLite":1,"Window & AC Services":1,"AIHF":2,"MAKEWEB":1,"RokoPhoto Lite":1,"El Mahd":1,"Appic":1,"Marry_me_upserve":1,"Darak":1,"betul":1,"Minprasatwitaya":1,"SemTurbul\u00eancia (Aquarella Lite)":1,"Ryse":1,"JupiterX Lite":1,"Projet Party":1,"Highfill Child":1,"Asra Theme (child)":1,"Blog Page":1,"Foodica":1,"Extension":1,"Liquid Networks, LLC":1,"The WP":1,"Creativ Agency":1,"Custom Lite":1,"Turez":1,"Advokat":1,"Twist Of Somerset":1,"VW Yoga Fitness":1,"Daily News":1,"Architecturer":1,"Safha One Page":1,"Goodz":1,"md-theme":2,"RoyalTS":1,"BeOnePage Pro":1,"Morphology Lite":1,"Tenwest Child":1,"ArileWP":1,"Exqute Child":3,"DobleClick":1,"Sunpump":1,"NNIE theme":2,"Shopstar!":1,"Offshore Child":4,"Retrolie Child":2,"Meridian Fitness":2,"Edev99":1,"Martfury | Shared by WPTry.org":1,"Disto":1,"Talon Pro":1,"PeBeCon.eu":1,"Pro New Blog":1,"Mesmerize":1,"Minimal Dark":1,"Ippsum":2,"MetroStyle":1,"Tempera Child":1,"AllStore":1,"Modern Storytelling":1,"Altervista Just Pretty":1,"CoverNews":2,"Ioweb-child":1,"Spalab | Shared By VestaThemes.com":1,"Be Page PRO":1,"Blossom Chic":1,"StoreVilla":2,"Jawn":1,"Simple Shop":1,"Trekking Team":1,"Seofication Pro":1,"Blacklite Gird":1,"idart":1,"\u062f\u06cc\u062c\u06cc \u0645\u0627\u0631\u06a9\u062a \u067e\u0644\u0627\u0633":3,"GoGreen":2,"Spabeauty":1,"Fashion Lifestyle":1,"TechMag":1,"Offshore | Shared by VestaThemes.com":1,"Sydney_child":2,"Rebalance":1,"Bokeh | Shared by VestaThemes.com":1,"GuCherry Blog":1,"RGV Theme":1,"Signify Dark":1,"Edu Axis":2,"NewsAnchor":2,"StartRight":2,"Di Blog":2,"real estate agent":1,"update":1,"CWS - Slopes":1,"Monte seu Pedido Online":2,"Doganpdemir":1,"Newsup Pro":1,"Ellie":3,"Denver Creative":1,"Multipurpose Shop":1,"cooker":1,"Zermatt":2,"the7dtchild":1,"Aileron":1,"Hueman Pro":1,"Neotech Child":1,"Naix Child":2,"lamiweb.com":1,"SuperNews":1,"iFeature":1,"Certify":1,"Mr. Tailor | Shared by VestaThemes.com":1,"LuxuryTS":1,"Rock N Rolla":1,"Connect":1,"eskimo":1,"JNews":1,"Gaziantep G\u00fcvenlik":1,"leto child theme":1,"Photography":1,"Automobile Hub":1,"Muso":1,"NT Honshi Child":1,"WP Bootstrap 4 Child":2,"Gwangi Sensual Child":1,"Sedona":1,"Marquez":1,"Cheery":1,"Pedacito Dulce Per\u00fa":1,"Materialise":1,"Consulting Child Theme":1,"design-maru Type1":1,"FactoryHub | Shared By VestaThemes.com":1,"Longevity":1,"Metrolo":1,"Diwan-e-Khas":1,"evolve Child":2,"BEK Template":1,"SKT Film":1,"Capitol City Real Estate WordPress Theme":1,"Super Blog":1,"Thumbs Portfolio Child Theme":1,"Vizac Child":1,"Nightlife Seventeen":1,"DiviEstate Premium Divi Child Theme":1,"VW Gardening Landscaping":1,"Whistle | Shared by VestaThemes.com":1,"Newsberg":2,"Hummingbird":2,"Softing Child":1,"Pando":1,"Vira":1,"Simple CSS Grid Theme":1,"Kordex Child Theme":1,"geobin":1,"Mephisto Originals":5,"Vikart Child":1,"Shasta":2,"GutenBlog Theme":1,"Full Frame":1,"Seos Photography":1,"Motor Theme":1,"Napoli":1,"Consultax | Shared By VestaThemes.com":1,"insomnia child theme":1,"China Ship":1,"aReview":1,"Kodeostudio Child":1,"MISS ASIA":1,"Electa Child":1,"Origen":1,"Theme201910-02":1,"SKT Bizness":1,"WorkScout Enfant":1,"indite-low-speed":1,"Lush Boutique Child":1,"WellExpo Child":1,"Diaz - downloaded from themelock.com":2,"Bauer":1,"Alvar | Shared By VestaThemes.com":1,"HandyStore | Shared by VestaThemes.com":1,"CBusiness Consult Lite":1,"Meltony":1,"nl-17 Child Theme":1,"Baukop":1,"reuth child il":1,"HandyStore Theme Child":1,"TravelTour":1,"Vantage Child":1,"Multiple Business":1,"Basel Child":1,"MinimalistBlogger":2,"GreatMag Pro":1,"Shuttle Blog":1,"Shopical Pro":2,"Emily Grace":1,"Fitness Park":1,"Q-Build Solutions":1,"Solo":1,"Puca":1,"Ontime Guardrail":2,"Minim Child":1,"Belleza":1,"Business Blue":1,"icare fitness":1,"Blessing Child":2,"Veni Child":1,"Deliverex":1,"Malaika Prints":1,"Screenr Child":1,"Blaskan":1,"Goldblum":1,"Superline":3,"Linder":1,"Theme Type1":1,"201912-2-08":1,"plusone":1,"momoyo":1,"Mission News":1,"Wedding Paradise":2,"ZaryadkaPlus":1,"F\u0131s\u0131lt\u0131 News":1,"JFR":1,"Trekking Planner Inc":1,"Master Blog":1,"Quran Arabyn":1,"Chromium Theme Child":2,"Adz Dici Theme Child":1,"Travel Blogs":1,"Lojistik":1,"hospital":1,"Plant Child":1,"SaturnThemes Financebank Child":1,"Infinity Mist":1,"Fortuna Child":1,"Cepatlakoo":1,"Health Care":1,"Elara Pro":2,"Magbook":2,"Supplier":1,"EcoSaltLamps.ru (Xstore)":1,"Creative":1,"webmag":2,"SeymaSubasi":1,"Cali child":3,"VIGIL Enfant par YETAS":1,"Induscity-Child":1,"Bellery | Shared by VestaThemes.com":1,"Lightning Child Sample":1,"Alphaleadstech":1,"AMPCON":1,"Negocio Business":1,"Nozama Lite":1,"Finacia":1,"Alizee":1,"Aura AtlasSpringAndAxle":1,"mbrCentral":1,"Realty Child Theme":1,"Canape":1,"United Pets Child":1,"ZT":1,"Blogman Child":2,"Wexim":1,"Ingenious":1,"Arven Child Theme":2,"REIGN | Shared by WPTry.org":1,"AccessPress Mag":2,"Gema Lite":1,"Izabel":1,"Minimalist Blog":1,"Manon":1,"Houzez":1,"Designs By Dave O.":1,"TextBook":1,"Goto | Shared by VestaThemes.com":1,"Slanted Child":1,"ooiweb":1,"Juliet\u6539":1,"Domica Child":1,"Nova Era Contabilidade":1,"Dor":1,"Cosmica Pro":1,"Influence":1,"Hanxolo":1,"Quintal Bioshop Theme":1,"Default Mag":1,"Konte : THEMELOCK.COM":1,"Krystal":1,"\u0628\u0648\u06a9\u0627":1,"TTRILE MEDIA":1,"TM Organik Child Theme | Shared by WPTry.org":2,"Bulk Shop":1,"Sober Child":1,"Fifteen":1,"Coeus Child Theme":1,"tm-organik-child":1,"SocialNow by MyThemeShop":1,"Tivra Child":1,"CM Studio":1,"Biz":1,"Blue Kite Fashion":1,"Pheromone | Shared by VestaThemes.com":1,"University of the Pacific":2,"EngagementRings":1,"Watico Soft Child":2,"Marhaba Child":1,"Miuzin":1,"Anariel Lite":1,"LemonChili":1,"Rife Pro":1,"Education Learning":1,"Orchid Store":1,"Folyo Child":1,"Saltwp":1,"stork19":1,"DSV":1,"Travelbiz":1,"Enso":1,"Minimal Business":1,"Monolit":1,"Veen":1,"Ulla Newsroom":1,"Barberry | Shared by WPTry.org":2,"Parallax One":1,"Hubble Child Theme":1,"Savant":1,"Olevia":1,"Medical Way":1,"Opus Blog":1,"Cocoon":1,"STTL Intranet Child":1,"EPNAK":1,"SaturnThemes Industry Child":1,"scalingyoursales":1,"Pai Yoga Festival":1,"Nakhaleh Carpets & Rugs - Supro":1,"Parallel":1,"montheme-enfant":1,"Benevolent":1,"Blaszok":1,"zupayathemes":1,"Appointment Red":1,"Foodeez Lite":1,"Eighties":1,"Thanh Tr\u00fac":1,"golo-child":1,"Top Club Child":1,"CityBook | Shared By VestaThemes.com":1,"Klamath Child":1,"Szczygie\u0142 - Bud":1,"3K Reality - Cafourek":1,"Epron Child":1,"Executive Pro":1,"Gute Portfolio":1,"Grand Restaurant Margaret":1,"Lila Premium Divi Theme":1,"MobileSite":1,"Divi OKMF Child":1,"Store Shopline":1,"Writee Pro | Shared By VestaThemes.com":1,"Envo Business":1,"Eris Child":1,"Corporate Landing Page":1,"Auros":1,"Goto | Shared By VestaThemes.com":1,"Delaware | Shared By VestaThemes.com":1,"Fell":1,"Trueshoes":1,"Web Development":1,"Black Label | Shared By VestaThemes.com":1,"Teluro":2,"Rara Academic Pro":1,"Hawthorn":2,"TheRetailerChild":2,"Uncode Lite":1,"You Child":1,"S.K. Resort":1,"Exponent Child | Shared by VestaThemes.com":1,"Virtue Child Theme":1,"LeftSide":1,"Gridd Child":2,"Shopkeeper":1,"GotenBlog":1,"Musart | Shared by VestaThemes.com":1,"Apartof":1,"Europa Donna":1,"Ostion Child Child":1,"theme56019":1,"H1 Partners":1,"Kadence":1,"Asna Child":1,"Maxstore Child":1,"hotel-melbourne child theme":1,"Rocked":1,"Shuttle pureBusiness":1,"Furosa Pro":1,"Popper Child Theme":1,"My Listing":1,"Online Mart":1,"Shuttle redBusiness":1,"Gama Store":1,"UnlimHost":2,"Lovely 2":1,"ARPK templates":1,"Learn Through Songs":1,"Education Booster":1,"DailyPost":1,"proimovel":1,"eCommerce Shop":1,"Contently Live":1,"Automotive":1,"Online Portfolio":1,"Agencies Child":2,"Ride Leisure Theme":1,"Suri":1,"Ascend":1,"ConsultantTS":1,"Cynthia":1,"DayOneFactory Bootstrap Theme":1,"Malina":1,"Blossom Mommy Blog":1,"Pendulum":1,"health-center-lite":1,"readline Child":1,"Organic Green - Maid Service":1,"Gwangi Spiritual Child":2,"AgentPress Pro Theme":2,"consultancy":1,"Twenty Thirteen":1,"Twenty Nineteen\/maysswebsolutions":1,"Moneysmart":1,"J Design":1,"Construction Child":2,"DSPiW":1,"Monstroid2":2,"Barnsbury":1,"NaturalSpa Child":1,"Anther":2,"wdaspeed":1,"Slanted Child Theme":1,"InVogue":1,"pet match":1,"Estate match":1,"ElixirPT":1,"Realtyspace - kingstheme.com":1,"ePortfolio":2,"Pixova Lite":1,"exbico":1,"15Zine":1,"Theme enfant-airi":1,"Supro | Shared By Themes24x7.com":1,"Aria":1,"MsGlow":1,"Hypermart | Podolsk-Media":1,"Pearl Child Theme":1,"Carbis":1,"Business Hub":1,"ArioMarketing":2,"National Basic":1,"VIGIL | Shared By Themes24x7.com":1,"Leanex":1,"Mading Sekolah":1,"Skyline":1,"Pearl":1,"Cat Cafe NEKOROBI 2019":1,"Clean Grid":1,"MFN-Official":1,"Pheromone ChildTheme":2,"CityBook - downloaded from themelock.com":1,"Factory":2,"Universal online Pro":1,"tobey":1,"Smales":1,"Farmacia Via Maestra":2,"Wowmall":1,"\u067e\u0648\u0633\u062a\u0647 \u0641\u0631\u0632\u0646\u062f \u0633\u0626\u0648\u0633\u06cc\u0641\u0627\u06cc":1,"Child of Florian":1,"Quator Child":1,"Spa and Salon":1,"Schema Lite":1,"Gridzone Child":1,"Artaste":1,"Dalston":1,"Admiral":1,"Happy Slider - Maid Service":1,"CDL":1,"Epron":1,"Alpha Theme - Child":1,"GirlyGym":1,"Notumn":1,"Accu Child":1,"Hotel Resort":1,"Noo JobMonster":1,"Worky Lite":1,"Movoto Child":1,"eCommerce Market":1,"Yoga_Coach Child":1,"Axiohost Child":1,"Coach":1,"AgentPress Pro":1,"Flat Grid Responsive WordPress Theme Premium":1,"Delizus Child":1,"SylaRodu":1,"University Of Central Florida":2,"Minimalist Portfolio":1,"Thrive Child":1,"Basic":1,"MartFury":1,"CLM Forex":1,"ortus":1,"brook":1,"Skyline WP":2,"Blacksilver | Shared by VestaThemes.com":1,"Luire Clinic":1,"filmic : THEMELOCK.COM":1,"Visual Gang":1,"Gwangi Youth Child":1,"Regato IT":1,"Grimm Lite":1,"Orbit Gift":1},"2021-10":{"Faculty":6,"Killeen":1,"Elara":2403,"Fluida":5717,"Insomnia":18,"Construction":17524,"Airi":2934,"Twenty Seventeen":61,"Paragon":8,"Retrolie":352,"Curly":3640,"Uplands - Child Theme":13,"Daxon":2552,"Heading News":2,"Pachin Child":1,"Cholot":1,"Leto":35,"Bare bones for Divi":3,"Stratus - Child Theme":22,"SkyRoomDining":1,"Darna":1,"AccessPress Mag":6,"Sydney":30,"Gridzone":93,"Amely":1,"Consultax":55,"Meloo":8,"WorkScout":49,"Ocin Lite":6,"Kalium":2,"Cinderella":2,"Unibody_child":1,"Centaurus":4,"Divi":138,"Minimer":22,"Hestia Child":2,"Alpha Store":21,"AFAPS Construct":1,"SBS-Theme":1,"Induscity Child":2,"Eurybia child theme":1,"Ebigale":1,"Amwal Child":4,"Golo":142,"AccessPress Lite":6,"Whistle Child":7,"Martfury":133,"Child of Saxon":10,"samisahitya Child":1,"Real Estate Lite":30,"StartRight Child":1,"Marketo Child":14,"Industris Child":4,"Argent":1,"Ample Business":1,"Euthenia":1,"bring back":17,"Universal Store":5,"Pinpresso":1,"Slanted":14,"Kale":231,"Zoa Child":7,"Boxcard":25,"Airi Child":19,"Beliynt Child Theme":1,"Revenue":2,"Major":1,"Autoser":36,"Divi Child":15,"Quna":5,"Andaman":28,"Konte Child Theme":10,"OnePress":12,"Tyche":89,"Oblique":6,"Modern Store":1,"Weider":1,"Musart":11,"evolve":41,"Sober":68,"Konte":38,"Mobile Shop":2,"E-Shop":6,"Kids Education":1,"Fashion Diva":3,"Supro":10,"Jack & Rose (Child)":7,"Novatis Child Theme 2019":1,"Cera":3,"Golo Child":54,"Event Star":2,"Curver":17,"VIGIL":16,"Boxstyle":40,"Kale Child":11,"Cafeteria Responsive Wordpress Theme":1,"Appointment Red":1,"maxcoach-new":1,"Black Label":3,"Hestia":30,"Alpmedya":1,"GeneratePress":10,"Tractor":10,"Primrose":13,"Kathy":16,"Leedo Child":22,"Best Restaurant":2,"Betsy":4,"Bridge Child":1,"Blacksilver":44,"Suncica Theme":1,"Di Responsive":5,"Consultancy":16,"Car Repair Services":1,"Eleganto":20,"W-Network":26,"Listeo ChildTheme":18,"VW Landing Page":1,"Skylith":1,"Saxon":42,"Resoto":53,"Nectarine":1,"PineCone":1,"Factora":2,"Barberry":58,"TM Organik":32,"Lana":12,"Twenty Twenty":7,"BuildPro":42,"Phlox":7,"Paintable WP":1,"Jack & Rose":16,"Cressida Pro":1,"Ongkorn":101,"evolve Plus":24,"Sirius Lite":6,"Alvar":10,"Constructions":42,"SaturnThemes FinanceBank":2,"Marni":8,"Hotel Resort":1,"Enspire":11,"Appilo":51,"Construct":63,"Plant":93,"Shikhar News":2,"zuari":1,"Fluxus":1,"SEOPress":103,"Agronomics Lite":1,"Easy Commerce":2,"Fruit":26,"clinic-pro Child":1,"SoftPoint Child":1,"Hemma Child Theme":9,"Axiohost":98,"Amara":6,"Realtyspace Child":12,"TileMax":8,"Realtyspace":26,"Readline":23,"Iniya":17,"Owner":1,"Bellevue - Child Theme":21,"Exponent":101,"Crater Free":25,"Kontrast":26,"Donald":14,"Pixzlo":1,"Folim Child":2,"DiCi":14,"Hailey":1,"Spectra":9,"WP Indigo":110,"NDesign":32,"TopClub-SP":2,"Theme001 Child":5,"Zona - Child Theme":1,"SportsMag":5,"Empire":2,"Betheme":8,"Accentuate":5,"fusion":3,"bespoke | Develop by Arban Tech Sofgt Ware House (Pvt) Ltd. hamza waseem":1,"The Clean Blog":4,"SaturnThemes Industry Child":2,"Cali":18,"Capstone Child":6,"Juliet":25,"TotalPress":2,"Megahost Child":7,"BusinextCoin Child":1,"Endurance":1,"RealtyElite":5,"Embark - Child Theme":14,"Mona theme v2":18,"Liquid Networks, LLC":1,"Exponent Child":31,"Arrowit":3,"Zerif Lite":7,"Inka Child":1,"Xstore Child":10,"Consultax - shared on themelock.com":8,"Klasik":2,"Sparta":6,"BAW":34,"Norules Master Theme - Child":1,"CRDM - Advanced":14,"Elara Pro":3,"Dotted":36,"GardenHub":6,"MaxStore":28,"Twenty Nineteen":22,"Blogside":13,"clinic-pro-child":9,"Construction City":1,"Indite":43,"Global Media":2,"TM Heli":8,"Uptown Style":7,"MHS Default":22,"pub\/minileven":8,"Chromium":66,"Industro":44,"Minimalo":4,"Delaware":32,"Union":2,"Gwangi Sensual Child":1,"Oxinetic":13,"Big Store":2,"XStore":22,"Shop Isle":11,"Challengers":4,"Blessing":18,"Artemio":1,"99fy":2,"BG-UK":2,"AccessPress Store":3,"Audioman Pro":1,"Technotrent Child":1,"All Traffic Solutions, 2019":1,"Barberry Child":23,"HandyStore":12,"lyb":1,"Seoboost":2,"NewsCard":2,"Bard":9,"WorkScout Child":28,"Vastart":1,"TheStore":4,"Bikeway":7,"20\/16 VCReady":1,"Cream Magazine":1,"Shadower Pro":6,"Kale Pro Child":1,"Alaya":1,"Megahost":56,"Xstotre new":1,"Business Press":15,"Electro":1,"Vividly":1,"ThemeMountain Faulkner":4,"gardenvilla":1,"Yan Tian Meditations":1,"Mediumish":12,"Marketo":19,"Total":5,"WP Bootstrap 4":36,"XStore Child":19,"Haustiere":1,"The Retailer":15,"Open.Hosting Theme":1,"Anggita":16,"Clinic Pro":7,"Unero":14,"X Blog":1,"Construct Child":24,"Child of Florian":5,"Prismarine Industrie v2":1,"Pixie":3,"Craise":1,"Astra":54,"Kudil":7,"Tography":2,"Social Care Lite":1,"GirlyGym":2,"VW Travel":1,"Typecore":14,"Eleganto PRO":2,"Blogrow":10,"Ascension":3,"Exqute":2,"TM Wilson":1,"gloryshop_fashion":1,"Universal WP":34,"Norebro":1,"One X":1,"Origin":1,"TM Organik | Shared by VestaThemes.com":4,"CloudHost.One | Divi":2,"Bokeh":6,"OnliestWP":6,"Clinic Child":1,"Go":2,"Charitious Child":7,"The7":6,"Munk":30,"TopDeal":1,"Astral":1,"COSMICA":2,"Phlox Pro":3,"IsleMag":1,"HelenSpa":8,"SalesZone":4,"Qualis Child":1,"Typesolid":1,"Amrita":1,"Doxylite":8,"Freddo":2,"Business Blue":2,"Industris":11,"acf":1,"Storefront":18,"AccessPress Staple":2,"Kanni Child":1,"Induscity":6,"Resonant":3,"5th-Avenue Child":5,"Financity":2,"PopularFX":1,"RASCO":1,"Pairadise":1,"Gwangi":8,"Consultax Child":17,"ArileWP":1,"eCommerce Market":2,"Talon":5,"Millennio":2,"Deli":1,"Typecore Child":2,"Writee Pro":3,"Lookbook":2,"Gardenia":4,"Agencies":7,"ThemeMountain Warhol":10,"Sober Child Theme":32,"Minim":5,"MetroStore":1,"Kylee More":2,"Beam":1,"EmilyNolan":29,"Talos":17,"Zeus":2,"Snow Child":4,"HealSoul Child":13,"Johannes":18,"Tessera Child":1,"Jacqueline Child":1,"Linx":7,"WP Real Estate":3,"Eventium":11,"MrBara":6,"Healsoul":29,"Baroque":9,"Bebin Book":2,"Neira lite":1,"Seocify":21,"jewellery":1,"Seed":11,"TM Organik Child Theme":17,"Johannes Child":4,"WineMaker":3,"Ag STIkesDhb":1,"Seos Photography Premium":11,"Stylizer":14,"Findeo ChildTheme":6,"\u0628\u0648\u06a9\u0627":1,"Zakra":8,"FactoryPlus":7,"Ocin":6,"Creatink":1,"Jobseek Child":3,"Mona theme":3,"Fotomag":4,"Bridge":5,"Arquito Child":4,"Easy Store":1,"Mega Child":1,"Configurator Child Theme":1,"Julia Lite":1,"Alternative":2,"Flatsome":11,"Stencil Pro":4,"Mumbrass Child":9,"TM Moody":5,"GardenHub Child":5,"Azuma":2,"SpicePress":1,"SmilePure":11,"Autoser | Shared by VestaThemes.com":1,"Handel":5,"SoftPoint":4,"Kale Pro":13,"Neve Child":1,"Construction Child":2,"Hello Elementor":23,"Origami":2,"VIGIL Child":2,"Blogasm Pro":8,"OceanWP":29,"2u.com.ru":1,"Cariera Child":4,"Pen Ekipman":1,"Pakhtun Wardrobe":1,"AccessPress Root":7,"Creativ Agency":1,"Dreamy":9,"Bottega":4,"Skyla":2,"EightyDays Lite":2,"Excellent":1,"WP Sierra":20,"Lector v2":1,"HypnoTherapy":2,"Delaware Child":3,"Sparta Enfant par WP Marmite":1,"Rezoto":3,"Elektryk Child":1,"EmilyNolan | Shared By Themes24x7.com":1,"Thype":3,"Deux":3,"Haumea child":1,"PXaas":22,"Bookmaking":1,"Sport et vous":3,"ushop":2,"Industro Child":10,"Opus Blog":1,"Mediclick":13,"Agilno site":1,"Rehub child theme - Repick":1,"Stratus":3,"Hueman":3,"Creativ Kids Education":1,"Nutella Theme":1,"Lumbini Patra Dainik":1,"Osisco":1,"Glacier Child":5,"XI Portfolio":3,"Rife Free":9,"Kakina":7,"Extension":1,"WP Lemon":3,"Darren":2,"Martfury Child":29,"mycketgutt.multi":3,"Viceversa":4,"trumbull":2,"Recover":1,"Asra":5,"Theme201909-05":2,"Hemma":24,"Jefferson":6,"Cobalt Child":1,"ICOs":12,"TM TriO":2,"Sketch":1,"Tantawan":3,"labts.co.id":1,"Liquido":2,"Placid":1,"Neo Vision":1,"Bizconstruct":1,"MuzeArk":1,"Enardo Child":4,"Sage Starter Theme":5,"Clean Business":1,"Shopper":6,"imezon Child":1,"Hypermart Child":7,"Scouts":1,"Spotlight":1,"33 \u0422\u0440\u0443\u0434\u044f\u0433\u0438":1,"CargoHub":8,"Sara Samadi":2,"Regina":4,"TopClub-SP child theme by LORRI":1,"Skyla Child":1,"Audioman":1,"BuildPro | Shared By Themes24x7.com":1,"TM Organik Child Theme | Shared by VestaThemes.com":1,"BusiMax":1,"Blacksilver Child Theme":1,"Embertheme":2,"Avant":1,"Yoga_Coach":1,"Reboot":1,"Simple Pro":2,"Divi Child Main":2,"Groggery":1,"The Clothier's Daughters":1,"Digibit Child":1,"Kallyas":1,"Dreamvilla Multiple Property":1,"Pheromone Child 03":1,"ExpMarraWeb Child":3,"Rekord":7,"Bright Code":1,"Giga Store":13,"Vinero":7,"Real Estate Lite Child":8,"Twenty Sixteen":13,"SPM Plumbing":2,"Konte.":1,"Findeo":9,"Amadeus":3,"Lightning":5,"Giga Store Child":1,"Werkstatt":8,"Salient":4,"Life Coach":2,"For Your Party":1,"Uplands":4,"enigma":1,"Setwood":3,"Mayosis | Shared by WPTry.org":1,"Snow":14,"DigitalWebLeader":1,"Construction Company":1,"Trusted":3,"MrBara Child":3,"Embertheme Child":9,"Brook":1,"Piroll Child":7,"Sela":1,"One Page Site":1,"Protheme":1,"Delaware | Shared By VestaThemes.com":3,"Twenty Twenty Child":1,"Presso":1,"QTR SA":1,"Construction Realestate":3,"Maruthi Child":2,"Plural Seguros":1,"Configurator":13,"MH TechMagazine":1,"Adri\u00e1n Luins":1,"Haumea":1,"Andaman Child":11,"Atento":1,"Sidebar":8,"ThemeMountain Sartre":12,"Twenty Seventeen Child":1,"PXaas Child":3,"Scribbles":1,"Iniya Child":5,"Clerina":5,"Spalab":8,"filmic : THEMELOCK.COM":1,"Gently":1,"TM Moody Child":7,"Organic Green - Maid Service":1,"United Pets":4,"Consultax Child | Shared by VestaThemes.com":3,"Zoa":6,"Photography Blog":1,"DI Basis \u2013 based on Divi 3.0.89":1,"5000Plus Child":1,"Hostinza":9,"wicon":9,"Cuber":574,"FactoryHub":21,"Stein":3,"i-amaze":16,"Lighthouse":1,"Begin":9,"Constructions Premium":2,"Pioneer":8,"cali-child":1,"Lookout":1,"coquo":1,"MH RetroMag":1,"Amco Care":1,"Finnik":6,"Impreza Child":1,"KidsPartyMania":1,"Olivia by Cityhousedesign":3,"Paragon Lite":2,"Themify Ultra":1,"hospital":1,"UniBody":8,"Twenty Thirteen":1,"Harrier":2,"Awaken Pro":1,"ThemeMountain Kant":5,"Exponent - downloaded from themelock.com":1,"Arena":5,"Whistle":16,"Eris":12,"Croma":1,"Mins":1,"Vantage":5,"Qualis":3,"Sydney Child":1,"Universal WP Child":2,"MMG":1,"Screenr":2,"Buran":7,"Goto":21,"Cashier":1,"SaturnThemes Industry":16,"OceanWP Child":3,"Online Store":3,"Flash Blog":1,"Cariera":3,"Foodica":1,"Lyrical":1,"Cressida":5,"Artwork Lite":1,"Ariel":4,"Seofy":4,"Jobseek":9,"Editorial":1,"AutoParts":1,"Education Point":1,"WpResidence child theme":1,"Preferred Magazine":3,"One Page Portfolio":1,"SaturnThemes Gardenista":4,"Listeo Child Theme":1,"Goto - THEMELOCK.COM - FREE WORDPRESS THEMES":1,"Dela child theme":1,"Stein Child":2,"Pheromone":10,"StartRight":3,"Kordex":20,"Clean Box":1,"Technico":1,"CargoHub Child":2,"Ghost Lite":1,"Lida":1,"Shoptimizer":16,"Delizus":15,"Minimer Child":1,"HamroClass":1,"Glacier":27,"Mayosis Child":9,"Krish Child":2,"JD WordPress Theme":1,"Retrolie Child":3,"CleanBlogg":1,"Dotted Child":12,"Bako Child":2,"BusiProf Pro":1,"Bigger Child":2,"Tansy":1,"TM Moody Child | Shared by WPTry.org":1,"Tanj":13,"Di Business":3,"Norwood":3,"FactoryHub Child":1,"DI":1,"Gaufre Gourmet":1,"Trending Blog":1,"Attitude":1,"M\u00f3veis \u00c1guia":1,"Hestia Pro":1,"Real Estate Right Now":1,"Happy Leads":1,"evolve Plus Child":6,"Project Decibel":14,"uCard Child":1,"10 Steel":1,"Supro Child":5,"Martfury | Shared by VestaThemes.com":4,"Agency Plus":1,"Bimber Child Theme":1,"Dry Cleaning":2,"FreeStore":2,"Bellevue":2,"Accentuate Child":1,"Lovecraft":1,"Gridd":4,"Separate Blog":1,"Skin":4,"Offshore Child":2,"Godlike Child":2,"Adaman":1,"Neve":25,"Ranleklek":21,"BlogSlog":1,"Underwood Pro":1,"ANTLR Interactive":1,"Breek Child":1,"Margin Child":2,"Crowdmerc":6,"Sense":1,"Iniya | Shared By VestaThemes.com":2,"BuildPro Child":5,"eva":1,"Quanto":6,"Airi | Shared by VestaThemes.com":1,"Blossom Feminine":3,"TM Organie":8,"Arven":1,"Enfold":5,"nave child":2,"filmic":7,"Sento Business":1,"Modellic":5,"Healey":1,"Coeus":6,"Massage Clean":1,"The Mounty":2,"CRDM - Basic":9,"Verbosa":1,"PenShop":2,"Twenty Eleven":2,"Law And Justice | Shared by VestaThemes.com":1,"TheBlogger Child":1,"Martfury | Shared By Themes24x7.com":3,"Envo Business":1,"Theme19":1,"Giga Store child":1,"City of Sanctuary (New)":23,"Solar Lite":1,"Nisarg":5,"Olsen Light":2,"Madina Tires":1,"Big Rock Graphics Custom Divi Child Theme":1,"Alsafir":1,"Kinetic":4,"Setwood Child":2,"Aquarella Lite":5,"GRD":4,"Panoramic":2,"Yve Child":3,"Car Wash":4,"Twenty Fourteen":4,"Neptune Real Estate":4,"Couture":3,"Primula":1,"Ippo":6,"Chromium Theme Child":5,"Zona":5,"Pertutti":1,"Shoptimizer Child Theme":2,"Polite Lite":1,"Spacious":5,"Lewis Child":1,"Vinero Child":11,"Puraverde":1,"Sinatra":1,"Qalam":4,"Goto Child":2,"CityBook":9,"Florian":9,"Moonblush":1,"picwik":1,"CoopBank":3,"Curver Child Theme":1,"AccessPress Parallax":1,"Stylizer Child Theme":1,"Tortuga":1,"Thaha Yatra":4,"Mega Construction":1,"Vilmers":1,"Semplice":1,"Hotel Xenia":1,"Lebe":1,"WP Golf":1,"BeOnePage":1,"Wild Yak Gears":1,"Blessing Child":4,"Dr. Sudip Chowdhury":1,"BlankSlate":1,"Estatik Native":1,"Shopkeeper":1,"GardenHubTheme URI: http:\/\/steelthemes.com\/gardenhubAuthor: SteelThemesAuthor URI: http:\/\/steelthemes.comDescription: Industry, Garden, Engineering & All Industrial Business WordPress ThemeVersion: 1.0.1License: GNU General Public License v2+License URI: http:\/\/www.gnu.org\/licenses\/gpl-2.0.htmlText Domain: gardenhubDomain Path: \/lang\/Tags: one-column, two-columns, left-sidebar, right-sidebar, full-width-template, post-formats, theme-options, threaded-comments, translation-ready":1,"Blossom PinIt":1,"The Honey":1,"Balzac":1,"Biotech":1,"Trendy Travel":2,"Trueshoes":2,"Ignis":1,"Volos WP":1,"Domica Child":1,"Ventus M\u00e9xico":1,"Seocify Child":19,"Astrid":6,"Amwal | Shared By VestaThemes.com":2,"Ceris":1,"SG Window":1,"Charitious":4,"Kid Diesel":1,"Stockholm":1,"Appilo Child":3,"Page Speed & SEO":2,"Divi Enfant":1,"Nasatta":1,"Virtue Child Theme":1,"Andaman | Shared By Themes24x7.com":4,"Ashe":7,"Vogue":3,"Real Estate by wp-ar.net":1,"Catch Wheels":1,"Bikeway Theme Child":2,"Charvi Child":2,"MaxStore PRO":2,"News Portal Pro":1,"Leedo":8,"Personalblogily":2,"Cosmica Green":6,"Thrive Nouveau":7,"MultiDirectory Child":1,"RealEstatePro":1,"fRealEstate":2,"Fotografie":5,"Seocode Child":1,"Newspaper":5,"Yugen":2,"Diaz":5,"ESS Theme":1,"_theme_name":2,"Iconic One":1,"KhaddoKothon":2,"Mayland":277,"Startit":1,"Tetris":1,"End\u00fcstriyel Vin\u00e7 Kiralama":1,"Child Theme for Divi":1,"Lontano":1,"Hotelica PRO":6,"Cornell Vineyards":1,"Joody shope":1,"Noshi Sushi":1,"Business Prime Pro":3,"Aspen Roots":1,"cleanlines":1,"Business Cover Lite":1,"Luxe":7,"Blossom Pin":1,"ConceptSeven":1,"Saxon - THEMELOCK.COM":3,"Colibri WP":13,"real estate agent":2,"Arangi":3,"OESC":1,"Relia":2,"Tempera":1,"Dela":1,"StoreOne":3,"Musart Child":2,"Bako":13,"Depot":1,"Executive":1,"Blogrid":1,"Hackaton2019":1,"Cosmica Pro":1,"Avata":1,"Primrose Child":6,"miini":3,"Divi Child Theme":7,"Umbrella":2,"Donald - shared on themelock.com":1,"Narasi Child":1,"Zubin Photography":1,"Rewon":7,"Khaki Child":2,"SwissEagle Child":2,"Domstates":2,"Nakamura":5,"SiteOrigin Unwind":2,"CityBook Child":5,"Ellie":2,"Responsiveness":2,"WP Accounting":1,"Neptune Portfolio":1,"SchoolPlus":4,"TM Organie Child Theme":5,"Parallax Eleven":1,"WP Generic":1,"Cisco Mediahub":1,"DP":1,"Tractor Child":13,"Ava":1,"Shopical":2,"Avada":14,"Insuran":1,"Zap Lite":1,"consultancy":2,"Ratio":2,"Blogeasy":1,"Surge Child":5,"CharityHope":2,"Arrival":1,"Huntt":3,"Kathy Child Theme":1,"Offshore":5,"EasyBook":4,"Ryan Minimal":1,"Mahdeen":1,"Entrepreneur - Child Theme":11,"oneplus":1,"Darina":4,"Taksin":4,"Nepal Khulasa":1,"Piroll":7,"Phunk":5,"Maruthi":3,"Shakey":2,"Breast And Piles Care":1,"Yve":2,"Furosa":2,"REIGN":6,"Make":1,"Centaurus Child":2,"Illdy":5,"Coup Shop":1,"Sydney_child":1,"Italicastudio":1,"Mediclick Child":1,"Jobsgoa Child":1,"Openlane Child":2,"Coup":2,"SKT Stone Lite":1,"Azauthority":1,"Decades":6,"Auditing":6,"Castro Eng":1,"Qualta Child":2,"Godlike":5,"Wellington":1,"OnCore\u2122 - Child Theme":1,"Kudil Child":1,"Motor":6,"Emmet Lite":1,"Miimo":1,"Tommaso Meneghin":1,"Enginir":1,"MartFury":1,"Emily Nolan (Child Theme)":4,"Primer":5,"Anima":2,"Allegiant":4,"Studio Brick":1,"Kanni":5,"Pheromone Child":1,"Escapade":2,"Martfury | Shared By VestaThemes.com":2,"Listeo":12,"Nepal Mamila":2,"Felos":2,"BusinessBuilder":1,"Magazine Power":1,"Skela":1,"Corinne":2,"Restaurant and Cafe":1,"chkmateJD - Andaman":2,"Blessing | Shared By VestaThemes.com":2,"Gwangi Child":2,"Extra":2,"Flash":4,"Seese":1,"Flying Surya":1,"Type Theme":1,"Apex Plumbing":1,"Security Child":2,"Awaken":1,"MedZone Lite":1,"Fortune":3,"PressNews PRO":1,"Autlines":2,"Euthenia | Shared By VestaThemes.com":1,"hostcube":1,"\u0641\u0627\u064a\u0628\u0631 - \u062a\u0639\u0631\u064a\u0628 \u0648\u0648\u0631\u062f\u0628\u0631\u064a\u0633 \u0628\u0627\u0644\u0639\u0631\u0628\u064a":1,"Get Smart - Main Theme":1,"Consultax | Shared By VestaThemes.com":4,"TM TriO child theme":1,"Geocraft V2 | Shared By VestaThemes.com":1,"Elementor Hello Theme":1,"SCM Strawberry 1.0":1,"Unero Child":10,"child-ndesign":1,"Portum":1,"Initium":1,"Customizr":4,"Velux":4,"Mag":1,"WBCA":2,"Marinate":2,"hilbert":1,"AzonBooster":2,"ThemeMountain Faulkner Child Theme":2,"Top Club Child":1,"Starter WP":6,"Shikhar News Pro":2,"Inlay":1,"Resume":3,"Portfolio Web":1,"cmsamj":3,"Entrepreneur":1,"Theme202007-05":2,"Aagan Child":1,"Music Lite":1,"Innofit":1,"FCW Child":1,"Onum Child":1,"Turez":1,"Prodexpo2020 Child":3,"Newsmax":1,"Architect by MyThemeShop":1,"Twenty Twenty-One":3,"Khaki":7,"Exponent | Shared by VestaThemes.com":1,"Zigcy Lite":2,"webmag.Child":1,"OnepagePro":1,"nl-17 Child Theme":1,"MotivatorGuru":2,"Megaphone Child":2,"Avada Child":3,"Maharaj Child":1,"webOPAC":1,"Daily News":1,"Business Prime":6,"Pediatric":5,"WebStore":7,"Myself":1,"Web Bank News Pro":15,"FullScene":1,"Salama Design":1,"Mahogni":1,"Catch Vogue":2,"Malermeister Rinteln Child":1,"Helendo Child":1,"Shop Store":2,"Businessly":1,"Donovan":2,"fruitful":2,"Hamilton":2,"Theta":1,"taparia":1,"Multipurpose Portfolio":1,"Touche":1,"FinerDev Theme":2,"Tribe":2,"Writee":2,"Domestic":1,"intria":4,"Plato":1,"Blessing | Shared by VestaThemes.com":1,"Virtue":6,"Esancharpati":1,"PN":1,"Blog Bank Classic":1,"Little Boomers Basketball Website":3,"Corporately Blogging":1,"Aden":3,"Lovus":1,"Sparkling":1,"Blue Dream - Maid Service":1,"Qalam Child":1,"Hypermart":44,"Drive":1,"BlogMagazine":1,"MaroonFrog":1,"Travel Minimalist Blogger":1,"Genesis Sample":1,"Abby":3,"Masjid":1,"Unidog":1,"Amwal":20,"Megahost | Shared by VestaThemes.com":4,"Quality green":1,"Nirav Bio | Shared By niravbiosolutions.com":1,"LearnPlus":1,"Topbiznes":1,"Gwangi | Shared by VestaThemes.com":1,"Lush Boutique":2,"Shapely":8,"Striz":2,"FreeBook":1,"Ember Pro":1,"soulmedic":1,"Thype Child Theme":1,"Thrive Nouveau Child":9,"Quator":1,"Rocked":1,"Goodlook":2,"Aurum":1,"AIHF":4,"icare fitness":1,"unopar-theme":1,"SociallyViral Pro Themekiller.com":1,"Orga Child":1,"Industro | Shared By Thewebcliq.com":1,"Dream Spa":1,"Exqute Child":1,"md-theme":2,"HomeFix":2,"Lucie Grasso":4,"Eris Shop Child":1,"Global Container":2,"ICPE":1,"Absolutte":2,"Modellic - shared on wplocker.com":1,"Courage":1,"Manchester Sports Academy":2,"West":1,"HomeFix Child":1,"Conebrick":4,"Diaz Child":1,"reuth child main site":1,"Newsportal Magazine":1,"Consultancy Child":2,"Kale Child Theme":1,"Business":1,"VW Ecommerce Store":2,"Frontech":5,"Fagri":2,"TP-ChildPress":1,"Qalam | Shared By Themes24x7.com":1,"Newspread Child":1,"Square":2,"TM Organik | Shared By Themes24x7.com":3,"Log Book":1,"Pursuit - Child Theme":6,"yunahaas":1,"SKT Strong":1,"Kakina PRO Semi-Pro child":1,"Unos Publisher":1,"Responsive Magazine":1,"TA Business":1,"Accu":3,"BuildPro Child | Shared by VestaThemes.com":1,"datamar":1,"The Minimal":1,"Denver":4,"NKD Website":3,"XXX":2,"Niche Homes":1,"Blog Way":2,"Blank Theme":1,"Bagility":1,"Decades | Shared by VestaThemes.com":2,"Sophie":1,"Dove":1,"Hemingway":1,"Chanel":2,"Arouse":1,"Golo Child 02":1,"Pub Store":2,"Motor Child":4,"Talos Child":6,"UnoBlog Lite":1,"filmic child":3,"Business WP":3,"Emily Nolan Child":2,"News Webbank":1,"Twenty Twelve":2,"Surge":6,"Jacqueline":1,"Caroline":2,"Buran-Child":1,"Coeus | Shared by VestaThemes.com":1,"Clean Fotografie":1,"Aagan":3,"Ashe Pro (Premium)":1,"HR-congresses (wp-bootstrap-4 Child)":1,"GPO Child":2,"jokersa":1,"GoSitePros - Divi (Burringtons)":1,"TheShop":2,"Nasta":1,"Cenote":1,"Optimized Classic":1,"Thrive Nouveau | Shared by VestaThemes.com":1,"Education Soul":1,"NewsQuare":1,"Statum":6,"Nimmo Child":1,"Travelmatic":4,"Panda":2,"Annina":1,"Paragon Child":1,"Risdan":1,"Why Hello There":1,"RiderExpert Child":1,"The Retailer Child":2,"beNews":1,"Elysium Child":1,"Erik":1,"Spoon":1,"Denves Lite":1,"QStyle":1,"Transportation":1,"Theme201910-01":1,"theme52946":1,"Fusion Child":1,"Sidebar Pro Child":1,"Specia Standard":1,"Gama Store":2,"Megaphone":4,"Alvar Child":1,"CustomPress":4,"Love Pet":3,"Pompidou for Genesis":1,"Handel Child Theme":1,"Grendesign Theme":1,"CodeRider":1,"Expert4you":1,"TDA inc.":1,"Online Photography":1,"gamechanger":1,"Guideline":1,"Exponent :: THEMELOCK.COM":3,"Advokat":1,"Young Achievers":1,"Impreza":1,"Savile Row":1,"True":1,"Appointment Green":1,"Mayosis":1,"MultiDirectory":5,"Naturenergiedach":1,"Glaciar Lite":4,"Maaya":2,"IQ Plant":4,"Clinic":2,"Storement":1,"Catch Wedding":1,"Alux":2,"Loren":1,"Billio":1,"Greenly Child":4,"Bigger":7,"Baby Boss":1,"Blog New":1,"Delizus Child":1,"Monstroid2":1,"9cbiz":1,"Sidutex":1,"Dyna Shock System":1,"Magyar Sz\u0151rmeellenes Liga WordPress Theme":1,"Eduberg":1,"Di Blog":1,"Supro NEW":1,"Lore Child":1,"Write And Read":1,"Mechi":1,"Shuttle goNews":1,"Unlkonw":1,"Biz Idea":1,"Becro":1,"pisces-il":1,"Twenty Nineteen Child":3,"Patch Lite":1,"GuCherry Blog":1,"Ashlesha Child":1,"Mundana":4,"Plant Child":1,"ESZ Zrt":1,"Apparatus":1,"Sober W&Co":1,"Journal Blog":6,"ResponsiveBlogily":2,"Moesia":2,"Wokiee":2,"Abctots":2,"Hilitegroup Child":2,"Artigo":1,"Ostion Child":1,"Marketo | Shared By VestaThemes.com":1,"Original":1,"Hello Sassafras":1,"Vertex":1,"Olivo Lite":2,"Amaar":1,"Esteem":1,"Dream House Construction":2,"Workscout Child":5,"Genemy":1,"aReview":1,"Poise":1,"Infruit":1,"Good News (shared on themelock.com)":1,"Midtown Cultural Arts and Entertainment":1,"Farancesco Falcone":1,"Divi Justice Theme":2,"Accelerate":3,"Elegant Magazine":1,"Codex":1,"Pendulum":1,"Colab DIVI Child":1,"Autoplay":1,"Empleo RH":1,"movimento-theme":1,"Emmy Jones Child":1,"Tutor":1,"TrinitySkillworks":1,"Coeus Child Theme":1,"WeBelieve Child":1,"Saudagar Child":3,"Reflekt":1,"Verthos Theme":1,"Vitae":1,"Goodz":1,"Alke Child":2,"Olsen":1,"topseo Child":1,"Naix":1,"KTN":1,"Nirman Construction":1,"Malina | Shared By VestaThemes.com":1,"Saudagar":2,"Aagurusiks Child":1,"Catelyn":1,"Greta":2,"Qui appelle":1,"Simma":1,"IAMSocial":1,"kale_chiltheme":1,"Motors":2,"M\u00fchlenl\u00e4dle based on TM Organik":1,"VideoPlace":1,"Sober | Shared by VestaThemes.com":1,"Benzer":1,"CPMS":1,"Magsy":3,"Zillah":1,"Shop Elite":1,"Le bouchon et l'assiette":1,"Blover":1,"Fotomag Child":2,"OldHaven":3,"Theme Type1":3,"Real Estater":4,"Disputo":5,"Authentica":1,"Reneva":2,"Shk Corporate":1,"AMPCON":1,"Kassia":1,"Poseidon":1,"Minimal Blocks":1,"Melos Pro":1,"RealHomes":2,"Blog Lite":1,"Saara Child":1,"Web Development":1,"Gridsby":1,"Sporty":1,"Herald":1,"Code Manas":6,"MountResort Child":4,"Safe Staffing Corporation":1,"Autoser Child":4,"noc Child":1,"Grow The Right Way":1,"Unicon":3,"Layer Three":1,"SumyDez":1,"Blacksilver | Shared by VestaThemes.com":1,"Sencius":1,"VWC":1,"Parabolic Safaris Ltd":1,"Agrikole":1,"Coming Soon Lite":2,"StanleyWP":4,"BlogFeedly":1,"Stag Fund Management":1,"Agama":2,"Stunsig":1,"Eram - Child Theme":1,"Oshin":1,"Mugi":3,"Bondze-Mbir":1,"Botayit":1,"Tafri Travel":1,"BAW Premium":4,"Astec Design":1,"Kodeostudio Child":1,"Bizz Child":1,"Eventeo":1,"Mesmerize":1,"Yummy":1,"Kidslife Child":1,"Nordgard":3,"Baroque Child":7,"Deppo":2,"MH NewsMagazine":2,"SPECTRA - Child Theme":3,"Pofo Child":1,"Neptune by Osetin":1,"Plexx":1,"Woodmart":4144,"Photographer":1,"Fortunato":1,"Gurman Medical":1,"Folie":4,"Revaldak":1,"Envo Magazine":1,"Chocolat":1,"Zen Shop Store":1,"VietmozSite":1,"Bayview Rug Gallery":2,"Online Shop":2,"Boop Theme":4,"Eram":2,"Styled Blog":3,"Sensei S2":1,"Helendo":1,"Psychiatrist":5,"Szablon 01":1,"Openlane":1,"Strix Child":2,"Beliynt":1,"Corano":1,"Satmag":2,"Alissa Hussy":1,"IT Solutions":1,"ProMax":1,"talents":5,"Mimimalist FREE Responsive WordPress Theme":1,"Casacon":1,"Education Mind":1,"Great":1,"Better Health":1,"Newspaperly":1,"Noah Lite":1,"FlyDoctor":1,"Azalea":1,"Ultimate Pro":1,"Minera":3,"Oria":1,"Simma Rent":1,"Alcy":1,"WP Avalon":1,"Blue Sky Creative":2,"Perth":1,"Simple Store":2,"childtheme":1,"Anggita Child Theme":2,"Our Mortgage Options":1,"Specia":2,"Olivo":1,"digi_market child":1,"Enigma Premium":1,"fHomeopathy":1,"WP Bootstrap 4 Pro":1,"Supermarket Ecommerce":1,"Calliope":1,"Bassein | Shared by VestaThemes.com":1,"Roseta":2,"Continal":1,"WP Restaurant":1,"THE THOR CHILD":1,"Master Study Child":2,"Aperture Real Estate":1,"iist":1,"Juliet Pro":2,"MasterStudy":1,"BlogR":1,"MaxWP":2,"Mumbrass":2,"ColorMag":5,"ShoppingCart":4,"CheerUp":1,"Smartline Lite":1,"Retail Shop":1,"Haste Starter":1,"Sole":1,"Beaver Builder Theme":3,"World Claim":1,"Arteon":2,"Ample":1,"FolioPress":1,"Pheromone Child 02":1,"shareelover":1,"Lychee":2,"M-Ploy Talent Theme":2,"SeahillBook":1,"Glide":1,"Thema Nederlands Gereformeerde Toerusting":1,"Boxstyle Child":1,"Audiopress":3,"GymX":1,"t":1,"Arquito":4,"Simba":1,"Child sober":1,"Personify":1,"BWC-Child":1,"Blossom Coach Pro":1,"MountResort":5,"Tivra":1,"touchofgoldofficial | Develop by Arban Tech SoftWare House (Pvt) Ltd. hamza waseem":1,"\u067e\u0648\u0633\u062a\u0647 \u0641\u0631\u0632\u0646\u062f \u0645\u0627\u0631\u06a9\u062a\u0648":1,"Theta All":2,"Freemium":1,"FO Mart":1,"Knnel":5,"Huxley Black":1,"Total Child":1,"TileMax Child":1,"Stout":2,"Begin Child":1,"Dance Child":1,"Latido":1,"Paradise":1,"Brighture EXIM Child":1,"Inshot":2,"VIGIL Enfant par YETAS":1,"A & B":2,"KudlaCity":1,"Nurseandco":1,"WP Diary":1,"SKT Design Agency Pro":1,"sl design\u00ae":1,"Sequel":1,"Magaziner":1,"\u751f\u304d\u7269\u30e9\u30f3\u30c9(ruby\u306e\u76f4\u63a5\u7de8\u96c6)":1,"Proficient":1,"SilverBird":1,"Avian":1,"Davenport":2,"Web Bank News":6,"StoreCommerce":1,"Nimva":1,"Elixar":1,"Travel Agency":2,"Almaira Shop":1,"Theme21":2,"Yaduvansh":1,"gymexpert":1,"Sahifa":1,"Th\u00e8me enfant Beaufort Sport Outdoor":1,"Picbooth":1,"universal-child":1,"LZ Charity Welfare Pro":1,"Finance Consultr":1,"Hypermarket":1,"Hoteller":1,"Pishdar":1,"Llorix One Lite":1,"First Federal":1,"totallawncare":1,"Karuna":2,"MyHome":1,"BB Ecommerce Store":2,"Hever":1,"RedxunLite":1,"TM Heli Child":2,"Farmhouse Theme":1,"Orga":3,"YOOtheme":1,"Experon":1,"Caleader":1,"Education Hub":3,"Eurybia":1,"Wellness2030":1,"Shophistic Lite":1,"Arcade Basic":1,"Lekker":1,"theme-hipat-khabar":1,"Fashionable Store":1,"eduworx":1,"VW Corporate Business":1,"Hubble":2,"Fimes":1,"Conceptly":1,"Theatre-du-chateau":1,"Catch Responsive":1,"Bittiya News":1,"Emaus":3,"Parveen":1,"AHC":1,"Souje":1,"\u0633\u0627\u0632\u0647 \u0645\u0627\u0631\u06a9\u062a":1,"MBV":1,"Dreams Theme":1,"VenusPlast":1,"Realtyspace | Shared By Themes24x7.com":1,"Illustratr":1,"Black Label Child":1,"Interface":1,"White Eagle":1,"Trendy Travel Child":1,"Indocentre":1,"Lore":3,"Flatsome Child":3,"Shiloh Corporation":1,"Snowflakes":1,"Odrin":1,"economy-3":1,"SEOPress Custom: Csillagberek":1,"Flatsome Child2":1,"Berry":3,"Marly":2,"CHU":1,"Analytical Lite":1,"Wealth":1,"Charitious | Shared By VestaThemes.com":1,"Churhius":1,"Gravity":5,"Consultax | Shared by VestaThemes.com":2,"Larix":1,"financeup":2,"BizPoint":3,"Production":2,"Betheme Child":1,"Academica":1,"Shoptimizer Child":1,"Golo | Shared by WPTry.org":4,"Pixie Child":1,"Aegean Resort":1,"TIH CONCEPTS":1,"Jannah":3,"Enlighten":2,"Resoto Child":1,"Baboo":1,"Blog Prime":1,"Magazine News Byte":2,"Crater Child":1,"Agncy":1,"Wokiee Child":4,"LayerStore":6,"Vitalize Juice - Divi Child":1,"Welcart Beldad":2,"Bento":1,"Kyma":2,"Love Pet Child":1,"temahope Child":1,"DrLellaKumar":1,"Jeanne":2,"INCENTIVEONE":1,"Chicky":1,"Veni":1,"Amigo PRO":1,"Sewa":1,"Consulting":1,"Oasis":1,"Rang Mahal":1,"Scena":1,"techhive":2,"Kidslife":3,"Homely":1,"AzaleaWP":1,"FitGym":1,"Medical Hospital Lab":1,"Spasalon":1,"ImageGridly":1,"standart-2":1,"Dance":2,"RealHomes Child Theme":1,"Limpia":3,"VMUSIC":1,"Freelancer":1,"Ganga":1,"vonarstraeti":1,"Roslyn":1,"ecko-hydra":1,"UTSGrup | Tasarim & Yazilim : Ibrahim Tas":1,"Venture":1,"Oneda":1,"Photozone":1,"Bulk Blog":1,"Radcliffe":1,"\u0411\u043e\u0440\u0441\u0430 \u0437\u0430 \u0433\u0443\u043c\u0438":1,"Seed Theme":6,"EdensAuctions":1,"Cuber Child":1,"Savona":1,"Viral":1,"Construct | Shared By Themes24x7.com":1,"Seasoned Pro Theme":1,"Porto":3,"Page Builder Framework":1,"Alke":1,"Topseo":1,"Vizac Child":1,"HashOne":2,"Thai":1,"Ineco":1,"Affiliate Newspaperly":1,"Femax Holding Kft.":1,"Tradepay Exchange":1,"Enspire Child":2,"SuperMag":1,"Farmasi":1,"Blog Path":1,"Aruba Nights (pipdig)":1,"Magazine 7 Plus":1,"eCommerce Lite":1,"Dreamy Child":1,"Zyrex":1,"Utsav Event Planner":1,"Shop Theme":1,"Mayosis-Child":1,"VMag":1,"twinkle":1,"Appel Design":1,"Sheeba Lite":1,"Museo":1,"Crowdmerc Child":2,"Prowess - downloaded from themelock.com":1,"Chromium Child":7,"Scaffold":1,"Coop":2,"GirlyGym Child":3,"Business Consultant Finder":1,"Njano":1,"Real Estate Lite child theme":1,"Andaman | Shared By VestaThemes.com":1,"Autlines Child":1,"Chandi":1,"Lifestyle":1,"Moila Industris":1,"Trenddc":1,"Tanj Child":1,"Foodiz":1,"Destino":1,"Web Log":1,"Rewon Child":1,"Law And Justice":3,"Metalex":1,"Blossom Recipe":1,"Toko":1,"Businessx Child":1,"Nanovi":1,"DijitalPamuk":1,"Fullscreen Artists":1,"Poolkonsulterna":2,"TrustGroup":1,"Frequency":1,"Everest News Lite":1,"SEO IMS":2,"Gid Israel":2,"Eisai":2,"BuildPro | Shared By VestaThemes.com":3,"Onum":4,"Luxe Child Theme":4,"Elysium":1,"Forum-entreprendre":1,"TileMax | Shared By VestaThemes.com":1,"Rosalyn Child":1,"Konte Child":3,"Furnish Lite":1,"The Special Connection":1,"Maharaj":1,"BTGTheme":1,"Fabulous Fluid":1,"Industris | Shared By VestaThemes.com":1,"Reykjavik":2,"Yosemite Lite":2,"Business Key":2,"SEOPress Child":1,"BlueMountain90B":1,"Insurance Inspact":1,"KidsZone":3,"Christopher":1,"Krystal Lawyer":1,"Blogger Light":1,"Aperitive.":4,"Barletta":1,"Multi Shop":1,"Tour Operator":1,"BD College":1,"The Benefits Beacon":1,"dList":1,"Sedona Child":2,"O art":1,"Coverur":1,"Infinite":1,"Bariel":1,"Rimass":1,"ICOs Child":4,"Drento":1,"Di eCommerce":5,"First Mag":2,"pixelhome Child":1,"Sprout":1,"Experon eBusiness":1,"WD OSWAD MARKET":1,"Lerlon":2,"ColorNews":2,"Dara":1,"Appilo | Shared by WPTry.org":2,"Marketo Child | Shared by VestaThemes.com":1,"Westminster Tutors":2,"Asia Travel | Shared By VestaThemes.com":1,"MTD":1,"zorzon":1,"onepress_child Theme":1,"Genix":1,"Twenty Fifteen":4,"Best WP":1,"Ryan Pro":1,"Responsive Forum":1,"D5 Business Line Extend":1,"Fog Lite":1,"Fabulist Pro":2,"Avas":2,"Escapium":3,"Pure & Simple":1,"Orfeo":3,"Locals":1,"201912-2-08":1,"TopClub":2,"Norwood Child":1,"CSDRoma Theme":1,"Corporate Plus":1,"Child Theme":1,"ZMina":1,"Best Food":1,"habakiri":1,"beverleysbakers":1,"eShop":1,"Biotech Child Theme":1,"Arabusta":1,"Wealty":3,"i-design":1,"Bulk":3,"Twenty Five North Child Theme":1,"Jevelin":2,"Belise Lite":1,"Rowsy Child":2,"Psychiatrist Child":1,"Dollie Child Theme":2,"Fullscreen":1,"Elara Pro Child Theme":2,"Kalvi Child":2,"Stork":1,"Folie Child Theme":1,"YourStore":1,"First Mag PRO":1,"Masonry Hub":1,"Car Wash Child":2,"Kancelaria":1,"Onliest Child Theme":1,"Voile":5,"Classy Moments":1,"BasePress":1,"Ova Dvents":1,"Judgement":1,"Minastar":1,"Phainc Child":1,"GridZone Child":1,"hoteli":1,"Zain":1,"business-tadbir":1,"Bam":1,"Infinite Life":1,"X Blog Lite":1,"Fukasawa":2,"SchoolPlus Child":1,"Haven Child":1,"IE LENDING":1,"Corpopress Pro":2,"Wealth2morrow":1,"Demirel Marka Child":1,"Mitra":1,"Shuttle":1,"StoreOne Pro":1,"Nikkon":1,"Almighty":1,"SathiSoft News Pro+":1,"Noisa":4,"Tarn-z":1,"Movers":1,"Iknow":1,"Arco":1,"Magazine Saga":1,"InspireKT":2,"Education Master":1,"Modality":1,"Intuitive":1,"WonderLucky":1,"Embark":1,"Pro – Child Theme":1,"HKI":1,"signalisatie":1,"Regal WP":1,"Construct | Shared by VestaThemes.com":4,"2KA \u010cudesan svijet":1,"Nevark":3,"Astra Child":1,"Shop-System":1,"IT-Rex":1,"ChoHangxom_Theme":1,"JupiterX":3,"Phainc":2,"SAS Training":1,"El Mahd":1,"Fotofly":1,"Online eCommerce":1,"Airi - Uitblinkend":1,"Theme202001-09":1,"Blogger Hub":1,"SmilePure Child":1,"Craterpro":1,"Cimol":1,"United Lawyers":2,"Meloo Child":1,"Yamuna":1,"Brewski":1,"Pointfinder":1,"Santos F.C. v2.3":4,"Nirvana":1,"Manjare | Shared By Themes24x7.com":1,"GutenBooster":1,"ContentBerg | Shared by WPTry.org":1,"Baroque Child Theme URI: http:\/\/drfuri.com\/baroque Author: DrFuri Author URI: http:\/\/drfuri.com Description: Architecture & Interior WordPress Version: 1.0.0 License: GNU General Public License v2+ License URI: http:\/\/www.gnu.org\/licenses\/gpl-2.0.html Text Domain: baroque Domain Path: \/lang\/ Tags: one-column, two-columns, left-sidebar, right-sidebar, full-width-template, post-formats, theme-options, threaded-comments, translation-ready Template: baroque":1,"Kimberly Faith Global":2,"Ryu":1,"Online CV Resume Pro":1,"sitaram_services_theme":1,"Buisson Child":2,"Lets Blog":1,"Relax Hotel Pelikan":1,"Licht":1,"Nkwebdesign theme 01":1,"Nex | Shared by VestaThemes.com":1,"Underwood":2,"Wax":1,"Shifters Lite":1,"Hotel Galaxy":1,"Jupiter":2,"BusinessFinder+":2,"Oncue":1,"PressNews":1,"NullPoint":1,"Envo Shop":1,"Maori":1,"Famita | Shared By Themes24x7.com":1,"Dinner Lite":1,"Supro Child 02":1,"Florence":1,"TWA 2018":1,"Sartre Child":2,"Judgement Pro":1,"Shina":2,"Arkpro":1,"Goto : THEMELOCK.COM":1,"Softing":1,"Female Techcamp":2,"Eskimo Child":1,"PressPen":1,"Umbrella Child":4,"Petz":2,"WP Indigo Child":2,"Arcanum":1,"Bezel WP":1,"Zabarino":1,"Leto Child":1,"block-lite":1,"Soulmedic":1,"SKT Ele Fitness Lite":1,"Eternity Global Lawfirm":1,"AeonBlog":1,"Accesspress Basic":2,"One Page Express":1,"Dorian | Shared by VestaThemes.com":1,"Escapium Child":1,"Salient Child Theme":1,"Consulting Pro":1,"Habeko":1,"\u0410\u0432\u0442\u043e\u043d\u043e\u043c\u043a\u0438":1,"Grace-church":1,"Ameya":1,"Reinform":1,"Disputo Child":1,"Riveter_Divi":2,"WP Test Child":1,"Responsive Commerce":1,"Zerif PRO":1,"So Simple 75":1,"Store eCommerce":1,"Van Arnhem":1,"Alef (Child Theme)":1,"businesso":1,"Blog Circle":1,"Magbook":1,"simpl by orbital":1,"Envo eCommerce":1,"Typesolid Child":1,"Templatic Child":1,"NewRoad":1,"Heset Child":1,"Maicha Blog":1,"brainyKid Foundation":1,"Butterfly":1,"Restaurant Recipe":1,"Onepage Eleven":1,"WP Manifest":1,"Bristou":1,"\u0633\u0627\u06a9\u0633\u0648\u0646":3,"Dew Child Theme":1,"Type":2,"Medielle":1,"WP-Child Theme":1,"Insomnia | Shared by VestaThemes.com":1,"UFAPREMIER-THEME":6,"Applay child":1,"gulraiztheme":1,"Spalab Child":1,"Epagreenlite":1,"Faculty Integrated Social Sciences KKU":1,"UniBody Child":1,"Saasland":1,"BestWP PRO":1,"Cabinet Infirmier de Guipavas":1,"Bescker":1,"F3Theme":2,"Appointment Blue":1,"Skylith Child":1,"Brooklyn":2,"Mistix":1,"Envo Storefront":1,"NaturalSpa":1,"SimpleMag":1,"SGCube":1,"Sylver":2,"Child theme of Storefront theme":1,"Shop Zita":2,"GRD Child":1,"LUGU":1,"Freeman":1,"Minimal Portfolio":1,"Olympus Inn":1,"Analogue":1,"Embark Child":1,"Store Lite":1,"Conixpres":1,"Antikythera":1,"Auror":1,"Multicommerce":1,"Retouch":1,"Prime Business Pro":1,"Alanzo":1,"MorningTime WPL":1,"Blossom Spa":1,"Enigodo":1,"Construction Architecture":1,"Marni Child":2,"Cool Clock - Maid Service":1,"Quality":1,"Upside lite":1,"Life by LAL":1,"Halena":1,"Atmosphere Lite":1,"Martfury Child | Shared by VestaThemes.com":1,"Gpt":1,"SEO Practical":1,"storefront - Child Theme":1,"draft portfolio":1,"Cream Blog Lite":1,"Hammerland":1,"Keymark 2019":1,"Ouraakea":1,"WERKK Description: Plant Child Theme by SeedThemes.com":1,"XStore Child Organic":1,"Cocoon Child":1,"reality":1,"Tora":1,"NRGBusiness":1,"Loewenzahn O. En":1,"Coup Lite":1,"Mosaico":1,"Construction Kit":1,"Republic":1,"Wiral 2":2,"ScavinoArt":1,"Porto | Shared By VestaThemes.com":1,"Attitude WPL":1,"Bakes And Cakes":1,"Simple Perle":1,"noralwhy":1,"Multi Mobile App":1,"Serverclub":1,"Hosted":1,"Construction Lite":1,"Highfill":1,"Good Homes-child":1,"indyBlog":1,"Cripton":1,"SKT Parallaxme":1,"Nirman Construction Pro":1,"Hayden":3,"Luminis Child":1,"Donald Child":3,"Chitambo":1,"Orco":1,"Celal":1,"WP Commerce":1,"Scandinavian":2,"HyperCommerce Pro":1,"Divi child theme":1,"Decades Child":1,"Auditing Child":1,"orange":2,"MH Magazine lite":1,"Blogside Child theme of blogside":1,"Eco7brasil":1,"omg-Child":1,"Parfum":1,"Khayal":1,"Neue":1,"Theme202001-2-10":1,"Blog Writing":1,"SG Double":1,"Deux Child":1,"Autoser Child | Shared by VestaThemes.com":1,"Glam Theme":1,"Miini":1,"SharingStream LLC":4,"Engrave (Lite)":1,"Minify":1,"STINGER PLUS2 Child":1,"Zynox":1,"hamlet":1,"TM Organik Child":1,"NewShop eCommerce":1,"Aparato":1,"Hueman Child":1,"Charvi":1,"Master Study":2,"Exizt":1,"DSV Hotel":2,"web_party":1,"Simple ResponsiveBlogily":1,"building98 Child Theme":1,"MSL TotalPress":1,"Aeorax":2,"Buntington2":1,"Blogger Era Plus":1,"Journalistic":1,"Estella Pro":1,"Embark Child Theme":1,"Tourism News":1,"Nika2021":1,"WP Big Picture":1,"veni-child":1,"BizPoint Pro":1,"webOPAC G\u00fctersloh":1,"zbuy.cc":1,"WP Bootstrap Starter":1,"i-excel":1,"Wallstreet":1,"MIXX":3,"InPulse":1,"Theme202005-05":1,"Bifrost Child":3,"Realco.club":1,"Gorge Child theme":1,"We Got Talent":1,"Turismo Ribeir\u00e3o":1,"ostion-child":1,"SwissEagle":1,"Dona":1,"WTH-School":1,"http:\/\/www.motomegamart.com":1,"Dreamspa":1,"BeautyTemple":1,"Touratech Ukraine":1,"Business One Page":1,"Edge":1,"spacious_child":1,"Meloo | Shared by VestaThemes.com":1,"Colinear":1,"Advance Automobile":1,"Invicta":1,"SXM Tourism Child":2,"Chili Lite":1,"Iberico":1,"ICOTech":1,"Magie \u010d\u00edsel":1,"Advance":1,"Thesis":1,"PandoWP":1,"SBC Solutions":1,"Donald Child | Shared by VestaThemes.com":1,"soledad":1,"Musicsong":2,"POUR":1,"My Pen":1,"WP Bootstrap 4 Child Theme":1,"Remesh":2,"Voice":1,"Biz Sanjal":1,"The Nepal Weekly":1,"Brella Divi Child":1,"Ombra":1,"Mitgemir":1,"OIHotel":1,"Envo Blog":2,"Eris Child":1,"WD":1,"1031 Tax Info Theme":1,"Metro Magazine":1,"Seocify | Shared By Themes24x7.com":1,"Parallax":1,"Busiway":1,"Gentium":2,"Execoore":1,"Trendmag Child":1,"Phoxy":1,"Newspread":1,"UnderStrap Child":1,"WineMaker Child":1,"Bernd Child":1,"Inspections":1,"Endorfino":1,"Theme OWM":1,"HomeFix Enfant par WP Marmite":1,"Brivona":1,"Child of InHype":2,"Combine Lite":1,"Eduma":1,"MegaMarket":2,"WorkPress":1,"Krish":1,"Wide Range Lite":1,"Xuper":1,"BlogGem":1,"Atelier":1,"Indicate":1,"Gingen Content":1,"IWebUnique":2,"Effibat":1,"AllStore Child":1,"rexly pro":1,"Marlin lite":1,"REIGN | Shared by WPTry.org":1,"Tournesol":3,"AltoFocus":1,"North Shore":1,"Rekord Child":1,"Cele":1,"Meloo - Child Theme":1,"Advance Ecommerce Store":1,"HandyStore Child":1,"Formalbd":1,"rich":1,"Oceanwp Enfant par WP Marmite":1,"Flexikeo Agency":1,"The Retailer | Shared by VestaThemes.com":1,"otogohan_kale":1,"Nasio":1,"G5 Beyot":1,"Newsup":1,"Greenhouse":1,"Industro | Shared By VestaThemes.com":1,"Virtue - Premium":1,"MadHat":1,"Grazie":1,"Theme201910-03":1,"Seltekwarehouse":1,"Strix":1,"Tweak Me v2":1,"Industro | Shared By Themes24x7.com":1,"trasso child":1,"Bard Pro":1,"Image Gallery":1,"Cosine Child":1,"GT Basic":1,"ShadeGarden Child":1,"Designlandpage":1,"Realestate Sign":1,"Education LMS":1,"Boxstyle Custom":1,"StartNext":1,"elitled":1,"EduExpert":1,"Pinnacle":1,"Vision Marketing":1,"Arkana":1,"Creative Business":1,"Idyllic":1,"Jinsy Magazine":1,"SRV ORLANDO BLOG":1,"airi Child":3,"Keenshot":1,"Web News":1,"Publisher":1,"Freeman | Shared By Themes24x7.com":1,"Smart Theme v3":1,"Folyo":1,"Topseo Child":1,"Webshop":1,"LIQUID CORPORATE":1,"Techieblog":1,"Job Portal":1,"Simple Days":1,"Retro Candids":1,"Human Connection":1,"Food Blog":1,"Renovate":1,"Housing":1,"Powerclub":1,"Stackable":1,"Meshbak":1,"Yump":1,"Neotech":1,"Mane":1,"Shuttle Green":1,"Colova":1,"Vila Inglesa Residence":1,"wp-bootstrap-4 child":1,"Business Click":1,"Khabarbato Pro":3,"Charity":1,"HelenSpa Child":1,"Decree":1,"Somo":1,"SABC Research":1,"Sphene":1,"Ashe Pro":2,"TheMotion":1,"HandyStore-child":1,"TileMax | Shared by VestaThemes.com":1,"Lewis":1,"ZenOffice":1,"TheNa":1,"Bifrost pour Atypik":1,"Sayara Automotive":1,"wicon-child":1,"Piobox":1,"SiteOrigin Corp Child":1,"Neto":1,"Founder":1,"GridWP PRO":1,"Kordex Child Theme":1,"Gravity- Child":2,"Realestate Base":1,"Garage Afoun":1,"Minera Child":1,"Consulting Company":1,"Baker Vista":1,"Concho":1,"Semplice v5":1,"TA Newspaper":1,"saitama-child":1,"eCommerce Gem":1,"Kallyas Child Theme":1,"Falco":1,"Koji":1,"Cronus":1,"BonCulina":2,"Prejustitia":1,"Xtron":1,"Business WP Playinsex Child":1,"KNKF":1,"Fabify":1,"Composer Child Theme":1,"Namos":1,"Biography":1,"Barista":2,"Mechi Child":1,"qualis_hijo":1,"Airi child":1,"Understrap tech":1,"Justread":1,"Megahost Child | Shared by VestaThemes.com":1,"LZ Fashion Ecommerce Child":1,"Business WP ecnet":1,"Uncode":1,"Beaver Builder Child Theme":1,"Kapena WP":1,"Pursuit":1,"Shuttle Corporate":1,"915 Express":1,"Mindelo Child":1,"Geschaft Business":1,"Karna":1,"Extra Child":1,"Unos Store Bell":1,"Vilva":1,"Lantao":1,"eStore":1,"Linx Child":1,"Radiant":1,"Delaware | Shared By Themes24x7.com":1,"Customify":1,"Real Estate Salient":1,"Color Seasons Theme":1,"Art Child Theme":1,"Royal Magazine":1,"Thumbs Portfolio":1,"Cars4Rent":1,"Red Mag":1,"AB&C Kitchen":1,"Clean Enterprise":1,"EmilyNolan | Shared by VestaThemes.com":1,"Top Club SP Child":1,"Rowsy":1,"Desk Mess Mirrored":1,"JobScout":1,"insidect":1,"Alexandra":1,"TM BuildPlus Child":1}}

Monthly statistics - All field-types used. Duplicates are not removed from themes, so if a theme uses 10 color fields then all 10 will be registered. This helps us understand which fields are the most-used ones.

RAW DATA

{"2019-02":{"kirki-toggle":136626,"kirki-image":41320,"kirki-generic":190870,"kirki-number":40298,"kirki-select":140660,"kirki-palette":1046,"kirki-color":237696,"kirki-multicheck":20241,"kirki-typography":66328,"repeater":20036,"kirki-dimensions":9612,"kirki-custom":86276,"kirki-sortable":5480,"kirki-slider":54653,"kirki-editor":2153,"kirki-radio":28967,"code_editor":5408,"checkbox":33545,"datepicker":129,"kirki-switch":90347,"kirki-radio-image":26708,"kirki-radio-buttonset":21271,"css_tool":208,"groupdivider":1397,"clelement":1756,"kirki-date":45,"time":2,"email":18,"upload":1939,"kirki-background":4456,"kirki-dimension":8107,"cropped_image":147,"grouptitle":814,"kirki-dashicons":845,"cutom-code":225,"kirki-multicolor":4516,"thumbnail_size":523,"textfield":14,"gradient":16,"kirki-dropdown-categories":2,"separator":446,"collapsible":63,"sidebars":70,"hidden":397,"divider":7682,"heading":1059,"text_disabled":59,"textarea_disabled":59,"kirki-color-palette":65,"agip":24,"hitmag-category-dropdown":8,"minimall_notice":36,"cutom-text":15,"kirki-fontawesome":86,"notice":23,"creativesplanet_icon_picker":20,"gridd-wcag-lc":48,"gridd_grid":12,"ope-info-pro":40,"sectionseparator":246,"sidebar-button-group":102,"media":10,"web-gradients":10,"gradient-control":10,"font-awesome-icon-control":75,"embed":1,"ta-custom":1,"title":60,"xt-premium":28,"header_legend":6,"adaptive-design":116,"ope-info":4,"radio-buttonset":4,"jupiterx-popup":2,"jupiterx-image":16,"jupiterx-child-popup":32,"jupiterx-border":70,"jupiterx-background":20,"jupiterx-divider":218,"jupiterx-box-model":172,"jupiterx-label":114,"jupiterx-box-shadow":2,"jupiterx-choose":50,"jupiterx-input":66,"jupiterx-toggle":72,"jupiterx-typography":132,"jupiterx-color":190,"jupiterx-select":44,"jupiterx-fonts":2,"jupiterx-template":6,"jupiterx-multicheck":20,"jupiterx-text":12,"jupiterx-exceptions":4,"jupiterx-radio-image":6,"input":5,"energia-popup":2,"energia-site-logo":16,"energia-heading":6,"energia-child-popup":18,"energia-choose":20,"energia-input":8,"energia-toggle":40,"energia-border":4,"energia-background":6,"energia-divider":8,"energia-box-model":10,"energia-label":6,"energia-box-shadow":2,"energia-fonts":2,"energia-typography":26,"energia-color":6,"energia-select":22,"energia-radio-image":8,"energia-multicheck":14,"energia-text":14,"energia-textarea":2,"woofcicons":4,"material-icons-icon-control":50,"be_title":96,"hitmag-pro-category-dropdown":1,"dimenion":2},"2019-03":{"kirki-toggle":320950,"kirki-color":540808,"repeater":49006,"kirki-image":95826,"kirki-number":96659,"kirki-dimensions":21002,"kirki-select":323473,"kirki-radio-image":57681,"kirki-generic":435843,"kirki-typography":151620,"kirki-switch":191582,"kirki-multicheck":48439,"kirki-palette":2398,"kirki-radio":69376,"kirki-custom":204903,"kirki-slider":118393,"checkbox":79253,"kirki-color-palette":216,"kirki-multicolor":9431,"kirki-sortable":13629,"upload":4910,"thumbnail_size":1799,"kirki-dimension":19964,"code_editor":11979,"datepicker":352,"kirki-radio-buttonset":45952,"kirki-background":9732,"notice":97,"cropped_image":263,"kirki-editor":6071,"sidebars":231,"hidden":971,"textfield":48,"kirki-fontawesome":391,"groupdivider":1295,"grouptitle":770,"css_tool":192,"clelement":1650,"kirki-dashicons":1670,"jupiterx-popup":3,"jupiterx-image":24,"jupiterx-child-popup":48,"jupiterx-border":105,"jupiterx-background":30,"jupiterx-divider":327,"jupiterx-box-model":258,"jupiterx-label":171,"jupiterx-box-shadow":3,"jupiterx-choose":75,"jupiterx-input":99,"jupiterx-toggle":108,"jupiterx-typography":198,"jupiterx-color":285,"jupiterx-select":66,"jupiterx-fonts":3,"jupiterx-template":9,"jupiterx-multicheck":30,"jupiterx-text":18,"jupiterx-exceptions":6,"jupiterx-radio-image":9,"kirki-date":97,"divider":14661,"heading":2037,"text_disabled":121,"textarea_disabled":121,"gradient":36,"email":56,"time":7,"cutom-code":393,"be_title":496,"wysiwyg":1,"adaptive-design":174,"sidebar-dropdown":20,"goto-panel":5,"menu-dropdown":1,"goto-section":1,"custom-typography":3,"custom_footer":2,"hitmag-category-dropdown":6,"header_legend":9,"separator":780,"radio-buttonset":4,"collapsible":99,"kirki-wcag-tc":202,"kirki-wcag-lc":96,"gridd_grid":105,"creativesplanet_icon_picker":65,"title":110,"ope-info-pro":142,"sectionseparator":782,"ope-info":8,"sidebar-button-group":322,"media":32,"web-gradients":32,"gradient-control":32,"font-awesome-icon-control":350,"embed":3,"woofcicons":8,"gridd-wcag-lc":144,"kirki-dropdown-categories":2,"energia-popup":2,"energia-site-logo":16,"energia-heading":6,"energia-child-popup":17,"energia-choose":19,"energia-input":10,"energia-toggle":47,"energia-border":5,"energia-background":8,"energia-divider":10,"energia-box-model":15,"energia-label":4,"energia-box-shadow":2,"energia-fonts":2,"energia-typography":27,"energia-color":3,"energia-select":29,"energia-radio-image":10,"energia-multicheck":15,"energia-text":18,"energia-textarea":2,"agip":20,"mini-section":7,"mini-group":3,"minimall_notice":126,"textbox":44,"selecticon":4,"radio-html":4,"dimenion":3,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"cutom-text":10,"image_select":1,"input":8,"xt-premium":7,"gallery":1,"input_slider":6,"hitmag-pro-category-dropdown":1,"material-icons-icon-control":50,"kirki-box-shadow":2,"select_image":1,"section-title":16,"select-ajax":1},"2019-04":{"kirki-radio-buttonset":52734,"kirki-switch":3530905,"kirki-color":2113215,"kirki-custom":257899,"kirki-typography":189095,"upload":5842,"kirki-generic":1120736,"kirki-select":1691756,"kirki-dimensions":26259,"kirki-background":10863,"kirki-number":137571,"kirki-radio-image":1371936,"kirki-editor":8548,"kirki-image":266683,"kirki-sortable":16713,"repeater":51782,"kirki-toggle":453055,"kirki-slider":1006555,"kirki-radio":373402,"checkbox":81876,"kirki-multicheck":64624,"kirki-multicolor":11256,"code_editor":14722,"kirki-dimension":22279,"kirki-palette":3143,"hidden":1168,"datepicker":385,"cutom-code":496,"ope-info-pro":136,"sectionseparator":772,"sidebar-button-group":340,"media":34,"web-gradients":34,"gradient-control":34,"font-awesome-icon-control":425,"cropped_image":334,"kirki-color-palette":290,"notice":104,"kirki-dashicons":1949,"divider":23804,"heading":3240,"text_disabled":218,"textarea_disabled":218,"separator":920,"kirki-fontawesome":1059,"thumbnail_size":1911,"dimenion":8,"input_slider":30,"email":62,"kirki-date":114,"gradient":32,"wysiwyg":2,"time":3,"sidebar-dropdown":20,"goto-panel":5,"menu-dropdown":1,"goto-section":1,"custom-typography":3,"textfield":30,"hitmag-category-dropdown":11,"header_legend":15,"radio-buttonset":12,"collapsible":108,"agip":24,"be_title":288,"creativesplanet_icon_picker":102,"title":141,"groupdivider":1187,"grouptitle":701,"css_tool":176,"clelement":1510,"gridd-wcag-lc":192,"gridd_grid":120,"embed":4,"sidebars":168,"woofcicons":6,"kirki-dropdown-categories":2,"ope-info":2,"mini-group":16,"mini-section":8,"kirki-wcag-tc":227,"kirki-wcag-lc":152,"promo":1,"adaptive-design":116,"jupiterx-popup":8,"jupiterx-image":64,"jupiterx-child-popup":129,"jupiterx-border":282,"jupiterx-background":80,"jupiterx-divider":873,"jupiterx-box-model":689,"jupiterx-label":456,"jupiterx-box-shadow":8,"jupiterx-choose":200,"jupiterx-input":265,"jupiterx-toggle":288,"jupiterx-alert":30,"jupiterx-typography":528,"jupiterx-color":760,"jupiterx-select":176,"jupiterx-fonts":8,"jupiterx-template":24,"jupiterx-multicheck":80,"jupiterx-text":48,"jupiterx-exceptions":16,"jupiterx-radio-image":24,"accordion":4,"textbox":44,"selecticon":1,"minimall_notice":162,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"kirki-box-shadow":4,"switch":17,"text":3,"slider":6,"select":9,"radio":2,"radio-image":9,"image":1,"color":10,"textareaa":3,"cutom-text":15,"image_select":1,"input":8,"bb-composition-sortable-slave":3,"bb-composition-sortable-master":2,"xt-premium":7,"hitmag-pro-category-dropdown":1,"energia-popup":1,"energia-site-logo":8,"energia-heading":3,"energia-choose":9,"energia-input":8,"energia-toggle":24,"energia-background":5,"energia-divider":6,"energia-box-model":10,"energia-border":3,"energia-box-shadow":1,"energia-child-popup":7,"energia-fonts":1,"energia-typography":14,"energia-select":16,"energia-label":1,"energia-radio-image":5,"energia-multicheck":7,"energia-text":10,"energia-textarea":1,"select_image":1},"2019-05":{"kirki-generic":782425,"kirki-editor":13705,"kirki-image":171136,"kirki-toggle":748163,"kirki-number":236859,"kirki-radio":108510,"checkbox":120187,"kirki-custom":377743,"repeater":106811,"kirki-typography":259575,"kirki-slider":167144,"kirki-color":906480,"kirki-radio-image":95928,"kirki-select":558806,"kirki-dimensions":37447,"kirki-sortable":22248,"upload":7442,"kirki-multicheck":114221,"kirki-switch":257164,"kirki-radio-buttonset":68349,"cutom-code":560,"kirki-multicolor":13212,"thumbnail_size":4124,"kirki-background":11677,"kirki-dimension":26145,"be_title":339,"code_editor":17258,"datepicker":437,"kirki-palette":5296,"hidden":1555,"kirki-fontawesome":1094,"ope-info-pro":126,"sectionseparator":670,"sidebar-button-group":281,"media":28,"web-gradients":28,"gradient-control":28,"material-icons-icon-control":25,"cropped_image":367,"kirki-date":122,"kirki-color-palette":465,"gridd-wcag-lc":575,"gridd_grid":168,"section-title":32,"select-ajax":2,"kirki-dashicons":2056,"separator":3043,"divider":22119,"heading":3052,"text_disabled":178,"textarea_disabled":178,"dimenion":10,"email":72,"mini-group":20,"mini-section":10,"sidebars":245,"input_slider":30,"wysiwyg":1,"gradient":38,"sidebar-dropdown":58,"goto-panel":15,"menu-dropdown":7,"goto-section":3,"custom-typography":9,"radio-html":4,"collapsible":126,"font-awesome-icon-control":325,"kirki-box-shadow":12,"notice":121,"textfield":49,"hitmag-category-dropdown":12,"header_legend":9,"radio-buttonset":8,"groupdivider":1158,"grouptitle":677,"css_tool":172,"clelement":1508,"agip":20,"title":125,"embed":9,"creativesplanet_icon_picker":103,"woofcicons":4,"kirki-dropdown-categories":2,"ope-info":2,"jupiterx-popup":5,"jupiterx-image":40,"jupiterx-child-popup":83,"jupiterx-border":181,"jupiterx-background":50,"jupiterx-divider":548,"jupiterx-box-model":433,"jupiterx-label":285,"jupiterx-box-shadow":5,"jupiterx-choose":125,"jupiterx-input":168,"jupiterx-toggle":180,"jupiterx-alert":20,"jupiterx-typography":330,"jupiterx-color":475,"jupiterx-select":110,"jupiterx-fonts":5,"jupiterx-template":15,"jupiterx-multicheck":50,"jupiterx-text":30,"jupiterx-exceptions":10,"jupiterx-radio-image":15,"adaptive-design":145,"textbox":44,"selecticon":1,"toggle":53,"palette":1,"kirki-wcag-tc":153,"kirki-wcag-lc":105,"xt-premium":7,"minimall_notice":72,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"Buscar":1,"bb-composition-sortable-slave":12,"bb-composition-sortable-master":8,"cutom-text":10,"image_select":1,"time":2,"input":8,"hitmag-pro-category-dropdown":2,"page-dropdown":2,"dropdown":140,"password":1},"2019-06":{"kirki-switch":265721,"kirki-radio-buttonset":75897,"kirki-image":178935,"kirki-dimensions":39591,"kirki-select":480690,"kirki-color":955736,"kirki-background":11545,"kirki-custom":327557,"kirki-generic":791549,"kirki-toggle":746361,"kirki-radio":110538,"kirki-radio-image":104252,"kirki-number":211564,"kirki-palette":3606,"kirki-multicheck":77514,"kirki-typography":256169,"repeater":101013,"kirki-sortable":28683,"kirki-editor":17604,"kirki-slider":175094,"checkbox":117549,"cropped_image":359,"upload":7471,"code_editor":17929,"kirki-multicolor":19424,"kirki-color-palette":506,"kirki-dimension":26928,"ope-info-pro":86,"sectionseparator":444,"sidebar-button-group":182,"media":18,"web-gradients":18,"gradient-control":18,"material-icons-icon-control":50,"kirki-fontawesome":894,"divider":23795,"heading":3290,"text_disabled":190,"textarea_disabled":190,"cutom-code":587,"adaptive-design":232,"kirki-date":100,"kirki-dashicons":2070,"datepicker":456,"hidden":1468,"header_legend":9,"separator":3902,"radio-buttonset":8,"collapsible":126,"thumbnail_size":4456,"css_tool":156,"groupdivider":1070,"clelement":1466,"be_title":339,"agip":32,"dropdown":496,"sidebars":280,"textfield":51,"grouptitle":704,"dahz_purge_merged_scripts":1,"dahz_export_import":1,"dahz_preset_export_import_header":1,"dahz_preset_export_import_footer":1,"jupiterx-popup":6,"jupiterx-image":48,"jupiterx-child-popup":100,"jupiterx-border":226,"jupiterx-background":60,"jupiterx-divider":669,"jupiterx-box-model":527,"jupiterx-label":350,"jupiterx-box-shadow":6,"jupiterx-choose":152,"jupiterx-input":206,"jupiterx-toggle":217,"jupiterx-alert":25,"jupiterx-typography":397,"jupiterx-color":586,"jupiterx-select":135,"jupiterx-fonts":6,"jupiterx-template":18,"jupiterx-multicheck":60,"jupiterx-text":39,"jupiterx-exceptions":12,"jupiterx-radio-image":18,"gridd-wcag-lc":438,"gridd_grid":132,"font-awesome-icon-control":175,"Buscar":4,"gradient":44,"email":66,"notice":118,"title":172,"creativesplanet_icon_picker":127,"hitmag-category-dropdown":13,"input_slider":12,"mini-group":10,"mini-section":5,"embed":7,"time":7,"woofcicons":10,"kirki-dropdown-categories":2,"dimenion":8,"kirki-wcag-tc":113,"kirki-wcag-lc":98,"radio-html":4,"cmsmasters-heading":16,"cmsmasters-typography":20,"cmsmasters-divider":2,"cmsmasters-dimension":7,"cmsmasters-constructor":5,"cmsmasters-dimensions":4,"menu-dropdown":10,"textbox":44,"selecticon":1,"goto-panel":13,"sidebar-dropdown":34,"custom-typography":9,"minimall_notice":108,"password":2,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"kirki-box-shadow":4,"cutom-text":10,"image_select":1,"input":8,"bb-composition-sortable-slave":3,"bb-composition-sortable-master":2,"seeko-radio-image":3,"seeko-input":18,"seeko-divider":9,"hitmag-pro-category-dropdown":2,"goto-section":1},"2019-07":{"kirki-custom":504601,"kirki-radio":141940,"kirki-typography":327654,"kirki-color":1032370,"kirki-toggle":845899,"kirki-generic":966394,"kirki-slider":204779,"kirki-radio-image":98518,"kirki-image":191903,"kirki-radio-buttonset":91171,"kirki-select":707259,"kirki-switch":311566,"code_editor":21781,"kirki-number":264042,"checkbox":144175,"repeater":120956,"kirki-palette":6895,"kirki-dimensions":40584,"kirki-multicheck":149800,"kirki-sortable":28937,"upload":9797,"kirki-background":14474,"kirki-editor":18029,"kirki-dimension":38318,"textfield":46,"kirki-multicolor":16861,"creativesplanet_icon_picker":139,"kirki-color-palette":693,"datepicker":548,"cropped_image":547,"section-title":32,"select-ajax":2,"kirki-dashicons":2278,"cutom-code":688,"thumbnail_size":4976,"separator":5213,"goto-panel":9,"sidebar-dropdown":27,"custom-typography":6,"adaptive-design":264,"kirki-date":102,"kirki-fontawesome":784,"notice":129,"hidden":1694,"gridd-wcag-lc":513,"gridd_grid":216,"groupdivider":983,"grouptitle":632,"css_tool":144,"clelement":1322,"embed":9,"collapsible":302,"divider":25199,"heading":3558,"text_disabled":211,"textarea_disabled":211,"agip":32,"dropdown":854,"mini-group":18,"mini-section":9,"be_title":372,"jupiterx-popup":7,"jupiterx-image":56,"jupiterx-child-popup":120,"jupiterx-border":282,"jupiterx-background":70,"jupiterx-divider":802,"jupiterx-box-model":629,"jupiterx-label":423,"jupiterx-box-shadow":7,"jupiterx-choose":179,"jupiterx-input":249,"jupiterx-toggle":255,"jupiterx-alert":30,"jupiterx-typography":465,"jupiterx-color":713,"jupiterx-select":163,"jupiterx-fonts":7,"jupiterx-template":21,"jupiterx-multicheck":70,"jupiterx-text":51,"jupiterx-exceptions":14,"jupiterx-radio-image":21,"email":80,"header_legend":9,"radio-buttonset":21,"title":157,"sidebars":273,"hitmag-category-dropdown":14,"input_slider":18,"gradient":48,"scoll-pages":2,"scroll-pages":4,"woofcicons":8,"time":3,"ope-info-pro":111,"sectionseparator":616,"sidebar-button-group":260,"media":26,"web-gradients":26,"gradient-control":26,"font-awesome-icon-control":323,"kirki-dropdown-categories":2,"kata_styler":18,"dimenion":8,"password":3,"builder":1,"Buscar":2,"dropdown-page":1,"cmsmasters-heading":24,"cmsmasters-typography":23,"cmsmasters-divider":4,"cmsmasters-dimension":20,"cmsmasters-constructor":16,"cmsmasters-dimensions":21,"cmsmasters-select":1,"custom_10":97,"kirki-wcag-tc":297,"kirki-wcag-lc":258,"textbox":44,"selecticon":1,"tel":1,"dimension":23,"slider":15,"color":27,"dimensions":2,"editor":2,"custom":9,"typography":12,"radio":8,"toggle":2,"sortable":2,"textarea":1,"text":5,"select":4,"minimall_notice":108,"timepicker":4,"search_posts":8,"menu-dropdown":4,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"kirki-box-shadow":4,"cutom-text":10,"image_select":1,"input":16,"bb-composition-sortable-slave":6,"bb-composition-sortable-master":4,"hitmag-pro-category-dropdown":3,"radio-html":4,"goto-section":1},"2019-08":{"kirki-toggle":867401,"kirki-color":1254570,"repeater":111604,"kirki-select":693137,"kirki-image":212287,"kirki-number":233790,"kirki-dimensions":47623,"kirki-radio-image":125627,"kirki-generic":906208,"kirki-typography":375153,"kirki-switch":340393,"kirki-radio":156469,"kirki-radio-buttonset":98515,"kirki-slider":273819,"checkbox":153489,"kirki-custom":524335,"kirki-multicheck":104283,"kirki-sortable":27585,"upload":10641,"kirki-palette":4613,"kirki-dimension":39130,"kirki-multicolor":19492,"kirki-color-palette":836,"cutom-code":735,"code_editor":24128,"kirki-background":17684,"hidden":1644,"heading":3667,"kirki-editor":19130,"kirki-dashicons":2283,"datepicker":623,"cropped_image":623,"textfield":57,"thumbnail_size":6290,"jupiterx-popup":12,"jupiterx-image":96,"jupiterx-child-popup":207,"jupiterx-border":492,"jupiterx-background":120,"jupiterx-divider":1385,"jupiterx-box-model":1085,"jupiterx-label":732,"jupiterx-box-shadow":12,"jupiterx-choose":308,"jupiterx-input":431,"jupiterx-toggle":438,"jupiterx-alert":60,"jupiterx-typography":798,"jupiterx-color":1236,"jupiterx-select":282,"jupiterx-fonts":12,"jupiterx-template":36,"jupiterx-multicheck":120,"jupiterx-text":90,"jupiterx-exceptions":24,"jupiterx-radio-image":36,"divider":25398,"text_disabled":216,"textarea_disabled":216,"dropdown":1190,"email":76,"kirki-fontawesome":670,"kirki-date":154,"title":191,"custom_10":129,"gradient":50,"notice":109,"creativesplanet_icon_picker":146,"sidebars":329,"separator":6765,"collapsible":225,"css_tool":168,"groupdivider":1151,"clelement":1565,"hitmag-category-dropdown":13,"input_slider":18,"be_title":339,"grouptitle":751,"menu-dropdown":15,"pages-dropdown":6,"custom-typography":11,"kirki-wcag-tc":309,"kirki-wcag-lc":267,"gridd_grid":216,"embed":6,"scoll-pages":2,"scroll-pages":4,"woofcicons":6,"adaptive-design":289,"kirki-dropdown-categories":2,"time":4,"dimenion":8,"agip":40,"dimension":23,"slider":25,"color":98,"radio-buttonset":21,"dimensions":2,"editor":2,"custom":27,"typography":12,"radio":13,"toggle":25,"sortable":2,"textarea":3,"text":12,"select":23,"gridd-wcag-lc":463,"image":3,"spacing":8,"multicheck":4,"header_legend":9,"mini-group":14,"mini-section":7,"ope-info-pro":110,"sectionseparator":580,"sidebar-button-group":241,"media":24,"web-gradients":24,"gradient-control":24,"font-awesome-icon-control":275,"section-title":24,"sidebar-dropdown":7,"goto-panel":4,"material-icons-icon-control":25,"raw":8,"Buscar":2,"textbox":44,"selecticon":1,"minimall_notice":72,"radio-html":4,"password":1,"energia-popup":1,"energia-site-logo":8,"energia-heading":3,"energia-choose":9,"energia-input":8,"energia-toggle":24,"energia-background":5,"energia-divider":6,"energia-box-model":10,"energia-border":3,"energia-box-shadow":1,"energia-child-popup":7,"energia-fonts":1,"energia-typography":14,"energia-select":16,"energia-label":1,"energia-radio-image":5,"energia-multicheck":7,"energia-text":10,"energia-textarea":1,"select_image":1,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"kirki-box-shadow":4,"cmsmasters-heading":106,"cmsmasters-typography":74,"cmsmasters-dimension":140,"cmsmasters-dimensions":180,"cmsmasters-constructor":112,"cmsmasters-divider":26,"cmsmasters-select":14,"image_select":1,"input":8,"bb-composition-sortable-slave":12,"bb-composition-sortable-master":8,"cutom-text":5,"hitmag-pro-category-dropdown":2,"ope-info":2,"Personalizar":1,"switch":20,"radio-image":9,"select-ajax":1},"2019-09":{"kirki-toggle":3773071,"kirki-color":1394364,"repeater":384451,"kirki-select":4710522,"kirki-image":377426,"kirki-number":376514,"kirki-dimensions":69463,"kirki-radio-image":133409,"kirki-generic":2741963,"kirki-slider":1680840,"kirki-switch":883731,"code_editor":25954,"kirki-custom":608128,"kirki-radio":163592,"cropped_image":626,"kirki-typography":1918378,"checkbox":174743,"upload":11900,"kirki-radio-buttonset":117565,"kirki-sortable":795931,"kirki-background":23586,"kirki-dimension":41756,"kirki-palette":8009,"kirki-multicheck":316902,"kirki-dashicons":2265,"kirki-editor":26678,"kirki-fontawesome":633,"kirki-color-palette":905,"kirki-multicolor":29200,"datepicker":625,"kirki-date":197,"hidden":1740,"divider":29257,"heading":4154,"text_disabled":245,"textarea_disabled":245,"thumbnail_size":6828,"be_title":355,"creativesplanet_icon_picker":125,"separator":9538,"collapsible":311,"notice":899,"css_tool":168,"groupdivider":1148,"clelement":1565,"textfield":40,"gradient":44,"kirki-wcag-tc":326,"kirki-wcag-lc":258,"gridd_grid":225,"embed":6,"hitmag-category-dropdown":13,"sidebars":294,"email":73,"grouptitle":748,"cutom-code":604,"woofcicons":18,"custom_10":115,"ope-info-pro":176,"sectionseparator":799,"sidebar-button-group":302,"media":30,"web-gradients":30,"gradient-control":30,"font-awesome-icon-control":325,"password":6,"kirki-dropdown-categories":2,"adaptive-design":285,"dropdown":1317,"dimenion":8,"menu-dropdown":17,"pages-dropdown":5,"custom-typography":8,"agip":24,"radio-html":16,"time":5,"scoll-pages":5,"scroll-pages":10,"sidebar-dropdown":20,"goto-panel":5,"goto-section":1,"gridd-wcag-lc":552,"jupiterx-popup":9,"jupiterx-image":72,"jupiterx-child-popup":160,"jupiterx-border":391,"jupiterx-background":90,"jupiterx-divider":1070,"jupiterx-box-model":838,"jupiterx-label":566,"jupiterx-box-shadow":9,"jupiterx-choose":238,"jupiterx-input":337,"jupiterx-toggle":333,"jupiterx-alert":45,"jupiterx-typography":607,"jupiterx-color":962,"jupiterx-select":218,"jupiterx-fonts":9,"jupiterx-template":27,"jupiterx-multicheck":93,"jupiterx-text":72,"jupiterx-exceptions":18,"jupiterx-radio-image":27,"title":201,"header_legend":6,"input_slider":18,"quna_notice":14,"mini-group":10,"mini-section":5,"Buscar":2,"raw":5,"material-icons-icon-control":50,"textbox":44,"selecticon":1,"minimall_notice":108,"energia-popup":2,"energia-site-logo":16,"energia-heading":6,"energia-choose":18,"energia-input":16,"energia-toggle":44,"energia-background":10,"energia-divider":12,"energia-box-model":20,"energia-border":6,"energia-box-shadow":2,"energia-child-popup":12,"energia-fonts":2,"energia-typography":28,"energia-select":22,"energia-label":2,"energia-radio-image":8,"energia-multicheck":14,"energia-text":14,"energia-textarea":2,"dropdown-cat":1,"kirki-box-shadow":4,"image_select":1,"input":8,"bb-composition-sortable-slave":6,"bb-composition-sortable-master":4,"cutom-text":5,"bb-number":35,"hitmag-pro-category-dropdown":18,"builder":1,"ope-info":2,"radio-buttonset":7,"color":27,"image":8,"select":149,"slider":15,"dimensions":2,"custom":24,"text":48,"textarea":4,"sortable":1,"typography":290,"dimension":1,"number":3,"editor":1,"multicheck":1,"switch":20,"radio":6,"radio-image":9,"kirki-box-model":30},"2019-10":{"kirki-color":1459281,"kirki-switch":1187812,"kirki-select":6442177,"kirki-toggle":4803870,"kirki-image":420601,"kirki-slider":2417645,"kirki-sortable":1176449,"kirki-generic":3424140,"repeater":466223,"kirki-multicheck":308672,"kirki-typography":2670199,"kirki-custom":539451,"kirki-dimensions":78692,"kirki-radio":174111,"kirki-number":305423,"checkbox":200596,"kirki-radio-buttonset":151457,"kirki-radio-image":143280,"kirki-background":30607,"kirki-editor":25443,"upload":12864,"kirki-dimension":59271,"kirki-palette":5163,"code_editor":29753,"kirki-dashicons":2358,"cropped_image":596,"kirki-multicolor":36921,"kirki-color-palette":1122,"kirki-fontawesome":720,"kirki-date":277,"datepicker":629,"divider":26005,"heading":3904,"text_disabled":222,"textarea_disabled":222,"sectionseparator":879,"ope-info-pro":178,"radio-html":12,"hidden":1733,"separator":11853,"collapsible":279,"notice":2062,"thumbnail_size":6830,"gradient":52,"email":91,"embed":6,"kirki-wcag-tc":1613,"kirki-wcag-lc":262,"gridd_grid":261,"sidebars":322,"textfield":43,"creativesplanet_icon_picker":117,"groupdivider":1214,"grouptitle":823,"css_tool":176,"clelement":1703,"sidebar-button-group":344,"media":34,"web-gradients":34,"gradient-control":34,"font-awesome-icon-control":325,"cutom-code":627,"be_title":608,"custom_10":89,"dropdown":1585,"kirki-dropdown-categories":3,"menu-dropdown":16,"pages-dropdown":4,"custom-typography":7,"kirki-text":1243,"kirki-textarea":551,"kirki-code":31,"agip":28,"adaptive-design":475,"minimall_notice":144,"gridd-wcag-lc":412,"sidebar-dropdown":20,"goto-panel":5,"goto-section":1,"kirki-box-model":1274,"title":304,"time":3,"hitmag-category-dropdown":14,"cmsmasters-heading":134,"cmsmasters-typography":90,"cmsmasters-dimension":181,"cmsmasters-dimensions":295,"cmsmasters-constructor":145,"cmsmasters-divider":45,"cmsmasters-select":107,"builder":6,"quna_notice":21,"radio-buttonset":17,"color":67,"image":22,"select":411,"slider":34,"dimensions":6,"custom":66,"text":124,"textarea":12,"sortable":3,"typography":870,"dimension":3,"number":9,"editor":3,"multicheck":5,"jupiterx-popup":12,"jupiterx-image":96,"jupiterx-child-popup":216,"jupiterx-border":526,"jupiterx-background":120,"jupiterx-divider":1449,"jupiterx-box-model":1140,"jupiterx-label":761,"jupiterx-box-shadow":12,"jupiterx-choose":335,"jupiterx-input":456,"jupiterx-toggle":449,"jupiterx-alert":60,"jupiterx-typography":825,"jupiterx-color":1301,"jupiterx-select":294,"jupiterx-fonts":12,"jupiterx-template":48,"jupiterx-multicheck":129,"jupiterx-text":96,"jupiterx-exceptions":24,"jupiterx-radio-image":36,"ope-info":4,"mini-group":8,"mini-section":4,"scoll-pages":2,"scroll-pages":4,"header_legend":9,"Buscar":2,"material-icons-icon-control":100,"password":2,"textbox":44,"selecticon":1,"woofcicons":10,"kirki-react-color":236,"kirki-wcag-link-color":83,"kirki-checkbox":162,"dimenion":5,"kirki-box-shadow":9,"image_select":1,"hitmag-pro-category-dropdown":2,"kirki-react-radio-buttonset":95,"input":8,"bb-composition-sortable-slave":12,"bb-composition-sortable-master":8,"switch":26,"radio":8,"cutom-text":5,"Personalizar":1,"radio-image":9,"wplemon-palette-builder":2,"raw":4,"border_radius":2,"legend":12,"input_slider":6,"energia-popup":1,"energia-site-logo":8,"energia-heading":3,"energia-choose":9,"energia-input":8,"energia-toggle":24,"energia-background":5,"energia-divider":6,"energia-box-model":10,"energia-border":3,"energia-box-shadow":1,"energia-child-popup":7,"energia-fonts":1,"energia-typography":14,"energia-select":16,"energia-label":1,"energia-radio-image":5,"energia-multicheck":7,"energia-text":10,"energia-textarea":1,"select_image":1},"2019-11":{"kirki-radio":181103,"kirki-number":1727865,"kirki-generic":8082907,"checkbox":509485,"kirki-custom":1976064,"repeater":1222083,"kirki-typography":2471528,"kirki-slider":1803808,"kirki-color":3055948,"kirki-select":7303287,"kirki-background":35384,"kirki-multicheck":1105602,"kirki-radio-buttonset":191953,"kirki-switch":925237,"kirki-image":982266,"kirki-radio-image":230471,"kirki-dimension":49109,"kirki-sortable":754997,"code_editor":30190,"kirki-toggle":6999968,"kirki-dimensions":176602,"kirki-date":358,"upload":23314,"kirki-editor":145271,"thumbnail_size":6845,"kirki-palette":45316,"custom_10":80,"cropped_image":675,"hidden":1547,"kirki-multicolor":114657,"kirki-color-palette":1084,"divider":26153,"heading":3921,"text_disabled":222,"textarea_disabled":222,"kirki-dashicons":2222,"dropdown":2040,"kirki-fontawesome":618,"groupdivider":1244,"grouptitle":867,"css_tool":180,"clelement":1779,"notice":1768,"datepicker":624,"separator":16937,"kirki-wcag-tc":3590,"kirki-wcag-lc":226,"gridd_grid":369,"be_title":492,"collapsible":351,"kirki-dropdown-categories":3,"email":92,"gradient":52,"cutom-code":590,"sidebars":336,"dimenion":6,"creativesplanet_icon_picker":121,"menu-dropdown":15,"pages-dropdown":5,"custom-typography":8,"kirki-text":1344,"kirki-textarea":461,"kirki-code":94,"quna_notice":18,"kirki-react-color":863,"kirki-react-radio-buttonset":448,"kirki-wcag-link-color":287,"kirki-checkbox":472,"wplemon-palette-builder":27,"textfield":56,"kirki-box-model":2998,"agip":24,"ope-info-pro":120,"sectionseparator":719,"sidebar-button-group":304,"media":30,"web-gradients":30,"gradient-control":30,"font-awesome-icon-control":275,"gridd-wcag-lc":286,"hitmag-category-dropdown":13,"time":4,"sidebar-dropdown":20,"goto-panel":5,"goto-section":1,"title":201,"minimall_notice":108,"legend":74,"radio-buttonset":16,"color":92,"image":29,"select":529,"slider":43,"dimensions":8,"custom":85,"text":160,"textarea":16,"sortable":4,"typography":1160,"dimension":4,"number":12,"editor":4,"multicheck":5,"material-icons-icon-control":100,"jupiterx-popup":13,"jupiterx-image":104,"jupiterx-child-popup":250,"jupiterx-border":615,"jupiterx-background":130,"jupiterx-divider":1658,"jupiterx-box-model":1310,"jupiterx-label":872,"jupiterx-box-shadow":37,"jupiterx-choose":395,"jupiterx-input":523,"jupiterx-toggle":500,"jupiterx-alert":65,"jupiterx-typography":938,"jupiterx-color":1508,"jupiterx-select":337,"jupiterx-fonts":13,"jupiterx-template":65,"jupiterx-multicheck":156,"jupiterx-text":111,"jupiterx-exceptions":26,"jupiterx-radio-image":42,"builder":10,"mini-group":14,"mini-section":7,"woofcicons":8,"adaptive-design":493,"Buscar":2,"themesion_icon_picker":3,"wdaspeed-menu":8,"bb-composition-sortable-slave":15,"bb-composition-sortable-master":10,"scoll-pages":3,"scroll-pages":6,"textbox":44,"selecticon":1,"cmsmasters-heading":227,"cmsmasters-typography":153,"cmsmasters-dimension":306,"cmsmasters-dimensions":550,"cmsmasters-constructor":246,"cmsmasters-divider":83,"cmsmasters-select":225,"password":2,"ope-info":2,"radio":14,"kirki-box-shadow":4,"embed":7,"image_select":1,"hitmag-pro-category-dropdown":3,"input":8,"switch":26,"cutom-text":5,"radio-html":2,"Personalizar":1,"radio-image":9,"jupiterx-pro-box":5,"energia-popup":1,"energia-site-logo":8,"energia-heading":3,"energia-choose":9,"energia-input":8,"energia-toggle":22,"energia-background":5,"energia-divider":6,"energia-box-model":10,"energia-border":3,"energia-box-shadow":1,"energia-child-popup":6,"energia-fonts":1,"energia-typography":14,"energia-select":11,"energia-label":1,"energia-radio-image":4,"energia-multicheck":7,"energia-text":7,"energia-textarea":1,"header_legend":3,"input_slider":6},"2019-12":{"kirki-toggle":6569137,"kirki-select":5657474,"kirki-image":767299,"kirki-color":4315457,"kirki-generic":5275368,"kirki-editor":29905,"kirki-slider":1436208,"repeater":881868,"kirki-typography":1911354,"kirki-number":1948759,"kirki-palette":53834,"kirki-multicheck":1253679,"kirki-dimensions":408073,"kirki-custom":2722105,"kirki-sortable":488321,"kirki-radio":200341,"kirki-switch":683969,"kirki-dimension":71060,"kirki-radio-image":248486,"thumbnail_size":7182,"checkbox":210948,"upload":14083,"code_editor":37967,"kirki-background":197232,"kirki-radio-buttonset":858063,"kirki-date":2942,"custom_10":76,"datepicker":690,"hidden":1490,"email":111,"divider":34263,"heading":5083,"text_disabled":282,"textarea_disabled":282,"kirki-multicolor":303280,"cropped_image":732,"kirki-color-palette":1332,"dropdown":2230,"notice":1817,"kirki-fontawesome":174,"groupdivider":1158,"grouptitle":796,"css_tool":168,"clelement":1648,"kirki-dashicons":2632,"creativesplanet_icon_picker":130,"kirki-box-model":4502,"kirki-wcag-tc":5065,"separator":22038,"be_title":288,"hitmag-category-dropdown":15,"collapsible":252,"kirki-dropdown-categories":4,"title":269,"kirki-react-color":1351,"kirki-react-radio-buttonset":603,"kirki-wcag-link-color":398,"kirki-code":117,"gridd_grid":375,"kirki-checkbox":617,"wplemon-palette-builder":36,"kirki-text":1099,"dimenion":14,"gridd-wcag-lc":231,"cutom-code":583,"sidebars":364,"kirki-textarea":325,"quna_notice":17,"menu-dropdown":21,"pages-dropdown":8,"custom-typography":11,"kirki-box-shadow":5,"gradient":60,"adaptive-design":522,"agip":16,"time":4,"legend":513,"textfield":137,"sidebar-dropdown":20,"goto-panel":5,"goto-section":1,"cmsmasters-heading":243,"cmsmasters-typography":159,"cmsmasters-dimension":320,"cmsmasters-dimensions":459,"cmsmasters-divider":70,"cmsmasters-select":110,"ope-info-pro":141,"sectionseparator":734,"sidebar-button-group":302,"media":30,"web-gradients":30,"gradient-control":30,"font-awesome-icon-control":325,"woofcicons":6,"raw":4,"radio-buttonset":18,"color":121,"image":42,"select":762,"slider":67,"dimensions":12,"custom":123,"text":252,"textarea":26,"sortable":6,"typography":1740,"dimension":8,"number":25,"editor":6,"multicheck":6,"ope-info":2,"mini-group":10,"mini-section":5,"header_legend":6,"jupiterx-popup":19,"jupiterx-image":152,"jupiterx-child-popup":369,"jupiterx-border":857,"jupiterx-background":184,"jupiterx-divider":2323,"jupiterx-box-model":1852,"jupiterx-label":1221,"jupiterx-box-shadow":91,"jupiterx-choose":603,"jupiterx-input":741,"jupiterx-toggle":715,"jupiterx-alert":104,"jupiterx-typography":1329,"jupiterx-color":2105,"jupiterx-select":490,"jupiterx-fonts":19,"jupiterx-template":106,"jupiterx-multicheck":241,"jupiterx-text":154,"jupiterx-exceptions":38,"jupiterx-radio-image":68,"jupiterx-pro-box":48,"Buscar":2,"themesion_icon_picker":3,"radio-html":6,"material-icons-icon-control":50,"embed":9,"kirki-wcag-lc":168,"textbox":44,"selecticon":1,"wdaspeed-menu":6,"builder":18,"minimall_notice":90,"cmsmasters-constructor":168,"scoll-pages":2,"scroll-pages":4,"radio":11,"password":6,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"image_select":1,"hitmag-pro-category-dropdown":4,"bb-composition-sortable-slave":12,"bb-composition-sortable-master":8,"switch":6,"cutom-text":5,"spacing":2,"input":8,"border_radius":1,"texto":53,"input_slider":6,"kirki-wcga-lc":4,"kirki-url":2},"2020-01":{"kirki-slider":555051,"kirki-image":555901,"kirki-custom":1590875,"kirki-select":2232325,"kirki-color":3124342,"kirki-typography":764319,"kirki-toggle":3349559,"kirki-generic":2806134,"kirki-number":1137519,"kirki-palette":26642,"kirki-multicheck":599790,"repeater":469681,"kirki-dimensions":268079,"kirki-sortable":66273,"kirki-switch":471633,"kirki-radio-image":268819,"kirki-dimension":70106,"code_editor":39164,"kirki-radio-buttonset":516681,"kirki-editor":34073,"kirki-radio":214534,"kirki-color-palette":1570,"checkbox":228677,"upload":16129,"kirki-multicolor":177229,"kirki-box-model":6960,"kirki-background":117224,"kirki-wcag-tc":7435,"kirki-dashicons":2878,"notice":1793,"kirki-date":1574,"separator":23906,"dropdown":2468,"cutom-code":569,"datepicker":751,"thumbnail_size":8752,"divider":48005,"heading":7246,"text_disabled":390,"textarea_disabled":390,"background-image":1,"hidden":1513,"kirki-react-color":1496,"kirki-react-radio-buttonset":613,"kirki-wcag-link-color":403,"kirki-code":117,"gridd_grid":381,"kirki-checkbox":667,"wplemon-palette-builder":37,"kirki-text":1464,"cropped_image":746,"email":109,"creativesplanet_icon_picker":144,"sidebars":350,"groupdivider":1104,"grouptitle":752,"css_tool":160,"clelement":1570,"kirki-fontawesome":105,"adaptive-design":580,"radio-buttonset":21,"color":140,"image":49,"select":906,"slider":66,"dimensions":14,"custom":146,"text":360,"textarea":28,"sortable":7,"typography":2030,"dimension":8,"number":28,"editor":7,"multicheck":7,"legend":513,"textfield":150,"time":4,"title":346,"gradient":50,"cmsmasters-heading":225,"cmsmasters-typography":134,"cmsmasters-dimension":292,"cmsmasters-dimensions":474,"cmsmasters-divider":76,"cmsmasters-select":187,"custom_10":69,"sidebar-dropdown":20,"goto-panel":5,"menu-dropdown":20,"goto-section":1,"custom-typography":10,"gridd-wcag-lc":171,"ope-info-pro":217,"sectionseparator":1130,"sidebar-button-group":455,"media":40,"web-gradients":42,"gradient-control":38,"font-awesome-icon-control":290,"be_title":459,"collapsible":198,"hitmag-category-dropdown":13,"quna_notice":12,"ope-info":5,"kirki-wcag-lc":153,"kirki-textarea":465,"radio":11,"material-icons-icon-control":225,"woofcicons":6,"raw":18,"border_radius":5,"mini-group":14,"mini-section":7,"bb-composition-sortable-slave":21,"bb-composition-sortable-master":14,"jupiterx-popup":17,"jupiterx-image":136,"jupiterx-child-popup":333,"jupiterx-border":786,"jupiterx-background":167,"jupiterx-divider":2139,"jupiterx-box-model":1701,"jupiterx-label":1127,"jupiterx-box-shadow":77,"jupiterx-choose":546,"jupiterx-input":675,"jupiterx-toggle":646,"jupiterx-alert":94,"jupiterx-typography":1225,"jupiterx-color":1939,"jupiterx-select":445,"jupiterx-fonts":17,"jupiterx-template":97,"jupiterx-multicheck":219,"jupiterx-text":140,"jupiterx-exceptions":34,"jupiterx-radio-image":61,"jupiterx-pro-box":36,"radio-html":16,"Buscar":2,"themesion_icon_picker":3,"textbox":44,"selecticon":1,"kirki-wcga-lc":6,"builder":13,"pages-dropdown":7,"wdaspeed-menu":5,"dimenion":8,"minimall_notice":54,"scoll-pages":1,"scroll-pages":2,"password":1,"embed":6,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"kirki-box-shadow":4,"agip":12,"kirki-dropdown-categories":4,"hitmag-pro-category-dropdown":2,"input":8,"gradient-control-pro":3,"web-fonts":1,"header-slider":1,"kirki-url":6,"switch":6,"cutom-text":5,"cmsmasters-constructor":56,"spacing":2,"Personalizar":1,"texto":78,"input_slider":6},"2020-02":{"kirki-slider":1260871,"kirki-switch":1486240,"kirki-radio-image":705953,"kirki-color":4077719,"kirki-generic":3390812,"kirki-number":1179049,"kirki-select":3303874,"code_editor":52889,"kirki-toggle":3844881,"repeater":569606,"kirki-image":657502,"kirki-dimensions":419351,"kirki-multicheck":610572,"kirki-radio":496859,"kirki-custom":1983607,"checkbox":320364,"kirki-multicolor":443390,"kirki-background":250403,"kirki-typography":1092382,"kirki-sortable":75160,"kirki-dimension":89746,"kirki-palette":26704,"thumbnail_size":7801,"kirki-editor":41269,"kirki-radio-buttonset":1115616,"kirki-color-palette":2256,"upload":17542,"kirki-date":3730,"notice":1592,"kirki-dashicons":2782,"cropped_image":1748,"datepicker":739,"kirki-react-color":2735,"kirki-wcag-tc":6821,"kirki-react-radio-buttonset":886,"kirki-wcag-link-color":596,"kirki-code":152,"gridd_grid":498,"kirki-checkbox":986,"wplemon-palette-builder":52,"kirki-text":1361,"hidden":1452,"dropdown":2494,"creativesplanet_icon_picker":111,"divider":51064,"heading":7541,"text_disabled":416,"textarea_disabled":416,"email":108,"adaptive-design":638,"kirki-box-model":6106,"kirki-box-shadow":9,"separator":24471,"groupdivider":1094,"grouptitle":704,"css_tool":160,"clelement":1434,"kirki-textarea":332,"dimension":9,"sidebars":350,"legend":306,"textfield":88,"custom_10":67,"sidebar-dropdown":20,"goto-panel":5,"menu-dropdown":17,"goto-section":1,"custom-typography":9,"title":446,"time":5,"be_title":374,"texto":61,"cutom-code":524,"kirki-url":7,"gridd-wcag-lc":186,"gradient":46,"ope-info-pro":131,"sectionseparator":635,"ope-info":2,"sidebar-button-group":244,"media":24,"web-gradients":24,"gradient-control":24,"font-awesome-icon-control":200,"hitmag-category-dropdown":14,"quna_notice":19,"text":256,"radio-buttonset":12,"color":86,"image":28,"select":499,"slider":37,"dimensions":8,"custom":80,"textarea":16,"sortable":4,"typography":1160,"number":19,"editor":4,"multicheck":4,"kirki-fontawesome":102,"kirki-wcag-lc":218,"radio":12,"mini-group":14,"mini-section":7,"collapsible":162,"jupiterx-popup":13,"jupiterx-image":104,"jupiterx-child-popup":251,"jupiterx-border":591,"jupiterx-background":127,"jupiterx-divider":1606,"jupiterx-box-model":1278,"jupiterx-label":844,"jupiterx-box-shadow":61,"jupiterx-choose":408,"jupiterx-input":512,"jupiterx-toggle":491,"jupiterx-alert":72,"jupiterx-typography":921,"jupiterx-color":1452,"jupiterx-select":337,"jupiterx-fonts":13,"jupiterx-template":68,"jupiterx-multicheck":164,"jupiterx-text":104,"jupiterx-exceptions":26,"jupiterx-radio-image":47,"jupiterx-pro-box":31,"material-icons-icon-control":100,"Buscar":2,"raw":7,"border_radius":3,"builder":15,"themesion_icon_picker":9,"kirki-wcga-lc":17,"textbox":44,"selecticon":1,"pages-dropdown":6,"wdaspeed-menu":3,"dimenion":8,"radio-html":10,"minimall_notice":36,"password":1,"scoll-pages":1,"scroll-pages":2,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"embed":5,"cmsmasters-heading":177,"cmsmasters-typography":103,"cmsmasters-dimension":233,"cmsmasters-dimensions":430,"cmsmasters-divider":72,"cmsmasters-select":198,"agip":12,"kirki-dropdown-categories":2,"hitmag-pro-category-dropdown":2,"input":16,"bb-composition-sortable-slave":6,"bb-composition-sortable-master":4,"switch":6,"cutom-text":5,"woofcicons":2,"image_select":1,"spacing":2,"Personalizar":1},"2020-03":{"kirki-radio-image":394367,"kirki-toggle":9203817,"kirki-select":6576685,"kirki-slider":1291935,"kirki-image":1037012,"kirki-radio-buttonset":1490706,"kirki-generic":7649667,"kirki-typography":2000034,"kirki-multicolor":596187,"kirki-color":6489268,"kirki-editor":40611,"kirki-switch":594196,"kirki-number":3332263,"kirki-dimensions":659475,"kirki-radio":214104,"kirki-custom":4745714,"kirki-color-palette":1633,"checkbox":176662,"repeater":1304768,"kirki-multicheck":2242727,"kirki-sortable":134299,"upload":15677,"code_editor":37928,"kirki-background":332332,"cropped_image":561,"kirki-dimension":77989,"kirki-date":5053,"datepicker":663,"kirki-palette":100764,"hidden":1199,"creativesplanet_icon_picker":119,"kirki-dashicons":1670,"notice":988,"separator":22730,"cutom-code":354,"thumbnail_size":4892,"dropdown":2902,"sidebars":287,"divider":28970,"heading":4252,"text_disabled":236,"textarea_disabled":236,"legend":572,"kirki-box-model":9261,"kirki-wcag-tc":9944,"clelement":1394,"email":93,"header_legend":6,"be_title":34,"kirki-text":1456,"kirki-textarea":260,"kirki-react-color":3493,"quna_notice":9,"groupdivider":970,"grouptitle":681,"css_tool":140,"kirki-react-radio-buttonset":942,"kirki-wcag-link-color":598,"kirki-code":203,"gridd_grid":558,"kirki-checkbox":1092,"wplemon-palette-builder":56,"kirki-box-shadow":14,"custom_10":51,"sidebar-dropdown":20,"goto-panel":5,"menu-dropdown":20,"goto-section":1,"custom-typography":10,"textfield":92,"kirki-fontawesome":110,"adaptive-design":464,"time":3,"kirki-wcga-lc":28,"ope-info-pro":101,"sectionseparator":521,"ope-info":6,"sidebar-button-group":203,"media":20,"web-gradients":20,"gradient-control":20,"font-awesome-icon-control":175,"kirki-url":10,"gridd-wcag-lc":200,"texto":131,"title":369,"gradient":36,"hitmag-category-dropdown":11,"kirki-wcag-lc":253,"color":162,"radio":12,"mini-group":24,"mini-section":12,"hitmag-pro-category-dropdown":2,"builder":14,"jupiterx-popup":13,"jupiterx-image":104,"jupiterx-child-popup":252,"jupiterx-border":589,"jupiterx-background":127,"jupiterx-divider":1612,"jupiterx-box-model":1287,"jupiterx-label":846,"jupiterx-box-shadow":61,"jupiterx-choose":415,"jupiterx-input":517,"jupiterx-toggle":494,"jupiterx-alert":73,"jupiterx-typography":932,"jupiterx-color":1457,"jupiterx-select":342,"jupiterx-fonts":13,"jupiterx-template":70,"jupiterx-multicheck":167,"jupiterx-text":104,"jupiterx-exceptions":26,"jupiterx-radio-image":48,"jupiterx-pro-box":37,"Buscar":2,"themesion_icon_picker":3,"collapsible":90,"material-icons-icon-control":75,"textbox":44,"selecticon":1,"pages-dropdown":7,"wdaspeed-menu":2,"text":279,"minimall_notice":36,"dimension":13,"dropdown-page":1,"password":1,"toggle":79,"select":885,"number":27,"background":3,"typography":2047,"radio-buttonset":39,"editor":23,"multicheck":10,"slider":66,"custom":145,"code":1,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"dimenion":5,"scoll-pages":1,"scroll-pages":2,"agip":12,"image":49,"dimensions":14,"textarea":28,"sortable":7,"kirki-dropdown-categories":1,"input":16,"bb-composition-sortable-slave":3,"bb-composition-sortable-master":2,"switch":6,"radio-html":6,"woofcicons":2,"image_select":1,"embed":2,"cmsmasters-heading":88,"cmsmasters-typography":49,"cmsmasters-dimension":112,"cmsmasters-dimensions":195,"cmsmasters-divider":32,"cmsmasters-select":91},"2020-04":{"kirki-radio-buttonset":1192215,"kirki-typography":1114906,"kirki-generic":4760983,"kirki-color":4681488,"kirki-toggle":5214683,"kirki-image":659587,"kirki-number":2020294,"kirki-select":3896822,"kirki-palette":58341,"kirki-multicheck":1302765,"repeater":793027,"kirki-dimensions":489176,"kirki-custom":3087705,"kirki-sortable":81886,"kirki-radio-image":200756,"kirki-slider":877074,"checkbox":193980,"kirki-radio":179673,"kirki-switch":288314,"kirki-background":266238,"kirki-multicolor":416280,"code_editor":30502,"kirki-dimension":60116,"kirki-date":4009,"kirki-editor":22832,"upload":9279,"dropdown":1944,"divider":20086,"heading":2984,"text_disabled":165,"textarea_disabled":165,"notice":533,"thumbnail_size":3872,"kirki-dashicons":1141,"datepicker":478,"cropped_image":374,"kirki-color-palette":628,"quna_notice":6,"separator":20620,"hidden":905,"legend":680,"email":72,"kirki-box-model":9244,"kirki-wcag-tc":9864,"hitmag-category-dropdown":10,"menu-dropdown":26,"pages-dropdown":11,"custom-typography":14,"css_tool":128,"groupdivider":881,"clelement":1249,"cmsmasters-heading":89,"cmsmasters-typography":54,"cmsmasters-dimension":121,"cmsmasters-dimensions":235,"cmsmasters-divider":40,"cmsmasters-select":107,"kirki-react-color":3343,"kirki-react-radio-buttonset":836,"kirki-wcag-link-color":524,"kirki-code":210,"gridd_grid":495,"kirki-checkbox":1013,"wplemon-palette-builder":50,"kirki-text":1384,"sidebar-dropdown":20,"goto-panel":5,"goto-section":1,"textfield":129,"raw":2,"border_radius":1,"custom_10":36,"time":2,"sidebars":168,"ope-info-pro":87,"sectionseparator":513,"ope-info":4,"sidebar-button-group":227,"media":18,"web-gradients":20,"gradient-control":16,"font-awesome-icon-control":190,"adaptive-design":522,"mini-group":20,"mini-section":10,"gridd-wcag-lc":166,"cutom-code":254,"title":197,"gradient":22,"kirki-fontawesome":70,"kirki-box-shadow":9,"radio-buttonset":12,"color":95,"image":29,"select":502,"slider":42,"dimensions":8,"custom":80,"text":167,"textarea":16,"sortable":4,"typography":1160,"dimension":6,"number":12,"editor":4,"multicheck":4,"kirki-wcag-lc":238,"kirki-textarea":211,"radio":15,"kirki-url":6,"kirki-wcga-lc":29,"hitmag-pro-category-dropdown":1,"creativesplanet_icon_picker":80,"builder":22,"grouptitle":607,"Buscar":1,"texto":26,"themesion_icon_picker":3,"dimenion":6,"collapsible":90,"material-icons-icon-control":50,"textbox":44,"selecticon":1,"wdaspeed-menu":2,"gradient-control-pro":3,"web-fonts":1,"minimall_notice":18,"password":1,"dropdown-page":1,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"switch":26,"radio-image":9,"agip":12,"input":8,"bb-composition-sortable-slave":3,"bb-composition-sortable-master":2,"scoll-pages":1,"scroll-pages":2,"jupiterx-popup":7,"jupiterx-image":56,"jupiterx-child-popup":129,"jupiterx-border":296,"jupiterx-background":67,"jupiterx-divider":814,"jupiterx-box-model":649,"jupiterx-label":428,"jupiterx-box-shadow":19,"jupiterx-choose":212,"jupiterx-input":264,"jupiterx-toggle":255,"jupiterx-alert":38,"jupiterx-typography":470,"jupiterx-color":728,"jupiterx-select":176,"jupiterx-fonts":7,"jupiterx-template":30,"jupiterx-multicheck":84,"jupiterx-text":53,"jupiterx-exceptions":14,"jupiterx-radio-image":25,"jupiterx-pro-box":27,"radio-html":4,"embed":3,"image_select":1},"2020-05":{"kirki-color":3294669,"kirki-generic":1723930,"kirki-select":1107886,"kirki-typography":514121,"kirki-radio":193644,"kirki-number":430151,"checkbox":213647,"kirki-custom":1212697,"repeater":187518,"kirki-slider":993573,"kirki-toggle":1341489,"kirki-switch":324977,"kirki-radio-buttonset":1324349,"kirki-sortable":25824,"kirki-radio-image":194094,"code_editor":46122,"kirki-image":343319,"kirki-dimensions":425276,"kirki-multicheck":85432,"kirki-palette":2842,"kirki-background":302493,"kirki-multicolor":471073,"kirki-dimension":66227,"kirki-date":4562,"kirki-editor":24973,"upload":8908,"kirki-color-palette":533,"kirki-dashicons":1065,"kirki-text":822,"kirki-url":12,"datepicker":397,"notice":916,"kirki-wcag-tc":11859,"thumbnail_size":3597,"cropped_image":379,"hidden":799,"dropdown":1756,"legend":762,"kirki-box-model":11347,"quna_notice":9,"email":72,"divider":19779,"heading":2924,"text_disabled":162,"textarea_disabled":162,"separator":18536,"textfield":133,"sidebar-dropdown":40,"goto-panel":10,"menu-dropdown":20,"goto-section":2,"custom-typography":13,"custom_10":34,"sidebars":147,"ope-info-pro":63,"sectionseparator":344,"ope-info":2,"sidebar-button-group":142,"media":14,"web-gradients":14,"gradient-control":14,"font-awesome-icon-control":125,"mini-group":20,"mini-section":10,"css_tool":180,"groupdivider":1166,"clelement":1144,"gridd-wcag-lc":121,"gridd_grid":318,"title":253,"adaptive-design":583,"cutom-code":243,"gradient":24,"creativesplanet_icon_picker":94,"time":3,"kirki-wcga-lc":26,"kirki-box-shadow":5,"kirki-fontawesome":74,"kirki-react-color":2396,"kirki-react-radio-buttonset":609,"kirki-wcag-link-color":430,"kirki-code":170,"kirki-checkbox":730,"wplemon-palette-builder":37,"kirki-wcag-lc":85,"kirki-textarea":43,"color":89,"radio":10,"radio-buttonset":12,"image":29,"select":528,"slider":43,"dimensions":8,"custom":84,"text":171,"textarea":16,"sortable":4,"typography":1173,"dimension":5,"number":12,"editor":4,"multicheck":4,"hitmag-pro-category-dropdown":1,"builder":19,"header_legend":3,"grouptitle":466,"Buscar":1,"themesion_icon_picker":3,"dimenion":8,"collapsible":99,"material-icons-icon-control":50,"textbox":44,"selecticon":1,"pages-dropdown":7,"jupiterx-popup":7,"jupiterx-alert":39,"jupiterx-image":56,"jupiterx-child-popup":134,"jupiterx-border":304,"jupiterx-background":67,"jupiterx-divider":833,"jupiterx-box-model":667,"jupiterx-label":437,"jupiterx-box-shadow":31,"jupiterx-choose":221,"jupiterx-input":271,"jupiterx-toggle":260,"jupiterx-typography":483,"jupiterx-color":749,"jupiterx-select":180,"jupiterx-fonts":7,"jupiterx-template":36,"jupiterx-multicheck":89,"jupiterx-text":53,"jupiterx-exceptions":14,"jupiterx-radio-image":26,"minimall_notice":18,"password":1,"dropdown-page":1,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"switch":28,"radio-image":9,"agip":16,"hitmag-category-dropdown":7,"input":8,"jupiterx-pro-box":27,"scoll-pages":1,"scroll-pages":2,"radio-html":2,"embed":3,"image_select":1},"2020-06":{"kirki-color":2257186,"kirki-generic":1223998,"kirki-select":777321,"kirki-typography":401327,"kirki-radio-buttonset":710954,"kirki-slider":628662,"kirki-toggle":1075345,"kirki-dimensions":245016,"kirki-background":162476,"kirki-multicolor":238374,"kirki-custom":776985,"repeater":144374,"kirki-number":306635,"kirki-image":271920,"code_editor":30588,"kirki-dimension":60312,"kirki-multicheck":65880,"kirki-date":2297,"kirki-sortable":20141,"kirki-editor":22256,"kirki-radio-image":161118,"kirki-radio":152736,"checkbox":168241,"kirki-switch":285427,"kirki-color-palette":466,"upload":8181,"datepicker":357,"kirki-palette":2287,"hidden":764,"email":65,"kirki-box-model":9814,"kirki-wcag-tc":10145,"dropdown":1513,"divider":16428,"heading":2460,"text_disabled":137,"textarea_disabled":137,"notice":1455,"thumbnail_size":3384,"sidebars":140,"kirki-dashicons":900,"cropped_image":306,"ope-info-pro":62,"sectionseparator":307,"ope-info":2,"sidebar-button-group":121,"media":12,"web-gradients":12,"gradient-control":12,"font-awesome-icon-control":125,"separator":16057,"legend":917,"gridd-wcag-lc":136,"gridd_grid":147,"kirki-text":1051,"kirki-react-color":1994,"kirki-checkbox":437,"custom_10":30,"gradient":28,"creativesplanet_icon_picker":98,"cutom-code":160,"adaptive-design":436,"kirki-wcga-lc":28,"kirki-fontawesome":58,"title":185,"time":3,"kirki-react-radio-buttonset":341,"kirki-wcag-link-color":285,"kirki-code":116,"wplemon-palette-builder":20,"radio-buttonset":18,"color":122,"image":43,"select":790,"slider":62,"dimensions":12,"custom":126,"text":247,"textarea":24,"sortable":6,"typography":1753,"dimension":9,"number":18,"editor":6,"multicheck":6,"mini-group":18,"mini-section":9,"kirki-box-shadow":5,"hitmag-category-dropdown":9,"hitmag-pro-category-dropdown":2,"kirki-textarea":196,"textfield":147,"builder":29,"quna_notice":8,"groupdivider":769,"grouptitle":515,"css_tool":112,"clelement":1070,"themesion_icon_picker":3,"collapsible":135,"dimenion":8,"menu-dropdown":16,"input_slider":17,"material-icons-icon-control":25,"textbox":44,"selecticon":1,"pages-dropdown":5,"custom-typography":8,"wdaspeed-menu":1,"texto":26,"jupiterx-popup":9,"jupiterx-image":72,"jupiterx-child-popup":173,"jupiterx-border":402,"jupiterx-background":87,"jupiterx-divider":1094,"jupiterx-box-model":873,"jupiterx-label":576,"jupiterx-box-shadow":45,"jupiterx-choose":284,"jupiterx-input":352,"jupiterx-toggle":338,"jupiterx-alert":51,"jupiterx-typography":630,"jupiterx-color":992,"jupiterx-select":233,"jupiterx-fonts":9,"jupiterx-template":48,"jupiterx-multicheck":114,"jupiterx-text":71,"jupiterx-exceptions":18,"jupiterx-radio-image":33,"minimall_notice":18,"password":1,"dropdown-page":1,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"agip":16,"switch":34,"radio":5,"radio-image":9,"jupiterx-pro-box":27,"scoll-pages":1,"scroll-pages":2,"radio-html":4,"embed":3,"image_select":1,"sidebar-dropdown":20,"goto-panel":5,"goto-section":1},"2020-07":{"upload":7999,"kirki-slider":590192,"kirki-color":2121451,"kirki-radio":152195,"kirki-generic":1058807,"kirki-image":255490,"kirki-radio-image":153938,"kirki-multicheck":58411,"kirki-typography":407451,"kirki-editor":22010,"kirki-select":750610,"repeater":141749,"kirki-number":290360,"kirki-toggle":1036975,"kirki-dimensions":225415,"thumbnail_size":2766,"kirki-switch":285717,"kirki-custom":750076,"code_editor":22958,"kirki-radio-buttonset":636348,"kirki-box-model":11145,"kirki-background":149757,"kirki-wcag-tc":11211,"kirki-sortable":19267,"kirki-multicolor":211218,"kirki-dimension":73282,"checkbox":166926,"kirki-date":1990,"kirki-palette":2113,"kirki-color-palette":432,"hidden":749,"kirki-dashicons":810,"menu-dropdown":70,"datepicker":331,"divider":14364,"heading":2148,"text_disabled":117,"textarea_disabled":117,"notice":1665,"separator":16223,"textfield":158,"dropdown":1515,"pages-dropdown":19,"custom-typography":22,"legend":1054,"cropped_image":270,"custom_10":34,"gridd-wcag-lc":151,"gridd_grid":126,"ope-info-pro":55,"sectionseparator":299,"sidebar-button-group":122,"media":12,"web-gradients":12,"gradient-control":12,"material-icons-icon-control":50,"kirki-wcga-lc":32,"kirki-text":1342,"kirki-code":109,"cutom-code":205,"adaptive-design":465,"time":3,"email":60,"builder":44,"title":212,"radio-buttonset":18,"color":122,"image":43,"select":764,"slider":61,"dimensions":12,"custom":122,"text":243,"textarea":24,"sortable":6,"typography":1753,"dimension":8,"number":18,"editor":6,"multicheck":6,"mini-group":20,"mini-section":10,"kirki-react-color":2033,"kirki-react-radio-buttonset":270,"kirki-wcag-link-color":226,"kirki-checkbox":380,"wplemon-palette-builder":16,"hitmag-pro-category-dropdown":2,"kirki-textarea":296,"creativesplanet_icon_picker":83,"kirki-box-shadow":5,"groupdivider":1507,"grouptitle":490,"css_tool":236,"clelement":1307,"jupiterx-popup":10,"jupiterx-alert":57,"jupiterx-image":80,"jupiterx-child-popup":203,"jupiterx-border":476,"jupiterx-background":97,"jupiterx-divider":1269,"jupiterx-box-model":1015,"jupiterx-label":669,"jupiterx-box-shadow":82,"jupiterx-choose":332,"jupiterx-input":405,"jupiterx-toggle":387,"jupiterx-typography":726,"jupiterx-color":1171,"jupiterx-select":266,"jupiterx-fonts":10,"jupiterx-template":67,"jupiterx-multicheck":135,"jupiterx-text":83,"jupiterx-exceptions":20,"jupiterx-radio-image":38,"quna_notice":5,"themesion_icon_picker":3,"kirki-fontawesome":47,"sidebars":133,"collapsible":108,"dimenion":8,"textbox":44,"selecticon":1,"hitmag-category-dropdown":7,"gradient":20,"wdaspeed-menu":2,"texto":26,"minimall_notice":18,"password":1,"font-awesome-icon-control":100,"dropdown-page":1,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"agip":20,"toggle":5,"switch":28,"radio":5,"radio-image":9,"scoll-pages":1,"scroll-pages":2,"jupiterx-pro-box":22,"radio-html":2,"embed":2,"image_select":1,"sidebar-dropdown":20,"goto-panel":5,"goto-section":1,"ope-info":2},"2020-08":{"checkbox":155757,"kirki-generic":1381451,"kirki-editor":19845,"kirki-typography":557877,"kirki-background":367704,"kirki-image":275438,"kirki-select":1107587,"kirki-color":3044312,"kirki-radio":141752,"kirki-radio-image":151110,"code_editor":28468,"repeater":149636,"kirki-radio-buttonset":1594266,"kirki-toggle":1043852,"kirki-number":334669,"kirki-dimensions":470847,"kirki-custom":1257455,"kirki-switch":282310,"kirki-slider":1044921,"separator":18629,"kirki-multicheck":61546,"kirki-box-model":9277,"kirki-wcag-tc":9186,"kirki-sortable":20917,"kirki-multicolor":565542,"upload":7646,"kirki-dimension":93776,"kirki-date":5532,"kirki-palette":1918,"heading":2213,"thumbnail_size":2684,"notice":1720,"datepicker":297,"cropped_image":233,"kirki-dashicons":720,"builder":51,"hidden":642,"kirki-wcga-lc":32,"kirki-color-palette":358,"custom_10":31,"menu-dropdown":63,"pages-dropdown":21,"custom-typography":24,"kirki-textarea":509,"kirki-react-color":2915,"kirki-text":3510,"divider":15105,"text_disabled":123,"textarea_disabled":123,"dropdown":1439,"adaptive-design":435,"radio-buttonset":18,"color":122,"image":43,"select":790,"slider":62,"dimensions":12,"custom":126,"text":247,"textarea":24,"sortable":6,"typography":1753,"dimension":7,"number":18,"editor":6,"multicheck":6,"mini-group":22,"mini-section":11,"email":59,"kirki-checkbox":260,"hitmag-pro-category-dropdown":3,"time":3,"legend":1084,"kirki-code":211,"textfield":153,"creativesplanet_icon_picker":89,"kirki-box-shadow":5,"kirki-fontawesome":60,"groupdivider":682,"grouptitle":443,"css_tool":100,"clelement":926,"embed":2,"kirki-react-radio-buttonset":151,"kirki-wcag-link-color":129,"gridd_grid":78,"wplemon-palette-builder":9,"themesion_icon_picker":6,"quna_notice":5,"collapsible":108,"cutom-code":142,"sidebars":112,"dimenion":6,"ope-info-pro":47,"sectionseparator":253,"sidebar-button-group":102,"media":10,"web-gradients":10,"gradient-control":10,"material-icons-icon-control":50,"hitmag-category-dropdown":6,"wdaspeed-menu":2,"gridd-wcag-lc":121,"gradient":16,"title":130,"minimall_notice":18,"password":1,"dropdown-page":1,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"font-awesome-icon-control":75,"agip":16,"switch":34,"jupiterx-popup":10,"jupiterx-alert":57,"jupiterx-image":80,"jupiterx-child-popup":201,"jupiterx-border":464,"jupiterx-background":97,"jupiterx-divider":1256,"jupiterx-box-model":1006,"jupiterx-label":661,"jupiterx-box-shadow":82,"jupiterx-choose":330,"jupiterx-input":397,"jupiterx-toggle":385,"jupiterx-typography":725,"jupiterx-color":1155,"jupiterx-select":262,"jupiterx-fonts":10,"jupiterx-multicheck":135,"jupiterx-text":80,"jupiterx-pro-box":22,"jupiterx-exceptions":20,"jupiterx-radio-image":38,"jupiterx-template":67,"radio-html":2,"radio":5,"radio-image":9,"sidebar-dropdown":20,"goto-panel":5,"goto-section":1,"ope-info":2,"input_slider":12},"2020-09":{"kirki-number":509062,"kirki-image":282133,"kirki-switch":241921,"kirki-generic":1737327,"repeater":214975,"kirki-radio":182560,"kirki-color":3089192,"kirki-typography":549371,"kirki-radio-buttonset":1262631,"kirki-slider":923849,"checkbox":212850,"kirki-custom":1421818,"kirki-select":1308055,"kirki-toggle":1435878,"kirki-radio-image":129100,"upload":6110,"kirki-multicheck":229875,"kirki-dimensions":388978,"kirki-dimension":74376,"kirki-background":289309,"kirki-multicolor":446483,"code_editor":22433,"kirki-date":4388,"kirki-sortable":24289,"kirki-editor":15504,"kirki-palette":8695,"kirki-dashicons":643,"cropped_image":179,"thumbnail_size":2107,"radio-buttonset":24,"color":160,"image":57,"select":1052,"slider":81,"dimensions":16,"custom":168,"text":321,"textarea":32,"sortable":8,"typography":2333,"dimension":9,"number":24,"editor":8,"multicheck":8,"divider":13478,"heading":2024,"text_disabled":110,"textarea_disabled":110,"separator":14058,"notice":1742,"hidden":661,"kirki-text":3240,"kirki-react-color":3210,"kirki-code":185,"kirki-textarea":426,"mini-group":20,"mini-section":10,"cutom-code":124,"builder":37,"datepicker":269,"email":59,"dropdown":1348,"kirki-color-palette":313,"kirki-box-model":5579,"kirki-wcag-tc":5718,"title":166,"adaptive-design":349,"kirki-checkbox":343,"hitmag-pro-category-dropdown":1,"menu-dropdown":57,"kirki-react-radio-buttonset":199,"kirki-wcag-link-color":172,"gridd_grid":102,"wplemon-palette-builder":12,"time":3,"pages-dropdown":19,"custom-typography":25,"legend":1230,"textfield":171,"creativesplanet_icon_picker":84,"kirki-wcga-lc":48,"image_select":1,"kirki-box-shadow":5,"kirki-fontawesome":45,"custom_10":22,"themesion_icon_picker":3,"quna_notice":6,"collapsible":81,"sidebars":105,"dimenion":3,"ope-info-pro":47,"sectionseparator":254,"sidebar-button-group":102,"media":10,"web-gradients":10,"gradient-control":10,"material-icons-icon-control":50,"textbox":44,"selecticon":1,"groupdivider":654,"grouptitle":420,"css_tool":96,"clelement":879,"font-awesome-icon-control":75,"jupiterx-popup":7,"jupiterx-image":56,"jupiterx-child-popup":135,"jupiterx-border":294,"jupiterx-background":64,"jupiterx-divider":783,"jupiterx-box-model":632,"jupiterx-label":412,"jupiterx-box-shadow":43,"jupiterx-choose":220,"jupiterx-input":264,"jupiterx-toggle":256,"jupiterx-alert":39,"jupiterx-typography":450,"jupiterx-color":715,"jupiterx-select":176,"jupiterx-fonts":7,"jupiterx-multicheck":89,"jupiterx-text":52,"jupiterx-pro-box":35,"jupiterx-exceptions":14,"jupiterx-radio-image":26,"wdaspeed-menu":2,"gridd-wcag-lc":151,"gradient":14,"minimall_notice":18,"password":1,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"dropdown-page":1,"agip":16,"switch":28,"radio":5,"radio-image":9,"goto-panel":9,"sidebar-dropdown":27,"hitmag-category-dropdown":4,"jupiterx-template":37,"radio-html":2,"embed":1,"goto-section":1,"ope-info":2},"2020-10":{"kirki-toggle":949786,"kirki-color":2776531,"repeater":143464,"kirki-select":847179,"kirki-image":241894,"kirki-number":309879,"kirki-dimensions":340856,"kirki-radio-image":133391,"kirki-generic":1240516,"kirki-radio":174400,"checkbox":213418,"kirki-custom":1058774,"kirki-typography":433886,"kirki-slider":856637,"kirki-radio-buttonset":1118893,"kirki-background":254259,"kirki-multicolor":392182,"code_editor":20624,"kirki-dimension":71256,"kirki-multicheck":55851,"kirki-date":3847,"kirki-sortable":16410,"kirki-switch":250689,"upload":5915,"kirki-editor":14251,"thumbnail_size":2049,"kirki-palette":1501,"kirki-dashicons":566,"kirki-fontawesome":54,"separator":13388,"radio-buttonset":33,"color":217,"image":78,"select":1458,"slider":110,"dimensions":22,"custom":233,"text":435,"textarea":44,"sortable":11,"typography":3203,"dimension":15,"number":33,"editor":11,"multicheck":11,"cropped_image":176,"notice":1874,"builder":33,"email":57,"datepicker":282,"dropdown":1305,"kirki-color-palette":297,"kirki-box-model":4520,"kirki-wcag-tc":4690,"kirki-text":3123,"kirki-react-color":3054,"kirki-checkbox":383,"mini-group":22,"mini-section":11,"hidden":594,"hitmag-pro-category-dropdown":3,"divider":11940,"heading":1790,"text_disabled":99,"textarea_disabled":99,"legend":1256,"textfield":181,"adaptive-design":407,"kirki-code":164,"kirki-textarea":400,"creativesplanet_icon_picker":93,"menu-dropdown":58,"pages-dropdown":15,"custom-typography":15,"kirki-wcga-lc":42,"time":3,"kirki-box-shadow":5,"title":139,"kirki-react-radio-buttonset":265,"kirki-wcag-link-color":220,"gridd_grid":114,"wplemon-palette-builder":15,"custom_10":19,"quna_notice":4,"ope-info-pro":39,"sectionseparator":208,"sidebar-button-group":82,"media":8,"web-gradients":8,"gradient-control":8,"material-icons-icon-control":50,"textbox":44,"selecticon":1,"jupiterx-popup":6,"jupiterx-image":48,"jupiterx-child-popup":115,"jupiterx-border":255,"jupiterx-background":57,"jupiterx-divider":700,"jupiterx-box-model":562,"jupiterx-label":367,"jupiterx-box-shadow":42,"jupiterx-choose":187,"jupiterx-input":225,"jupiterx-toggle":224,"jupiterx-alert":33,"jupiterx-typography":407,"jupiterx-color":637,"jupiterx-select":149,"jupiterx-fonts":6,"jupiterx-template":35,"jupiterx-multicheck":76,"jupiterx-text":44,"jupiterx-exceptions":12,"jupiterx-radio-image":22,"groupdivider":630,"grouptitle":420,"css_tool":92,"clelement":871,"sidebars":91,"gridd-wcag-lc":121,"wdaspeed-menu":1,"gradient":16,"minimall_notice":18,"password":1,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"dropdown-page":1,"agip":16,"collapsible":18,"switch":28,"radio":5,"radio-image":9,"hitmag-category-dropdown":2,"cutom-code":106,"radio-html":2,"embed":1,"jupiterx-pro-box":17,"kirki-url":16,"ope-info":2,"font-awesome-icon-control":50},"2020-11":{"kirki-toggle":1217347,"repeater":178577,"kirki-color":2617991,"kirki-select":887368,"kirki-image":285226,"kirki-number":402400,"kirki-dimensions":300315,"kirki-radio-image":154772,"kirki-generic":1239037,"kirki-typography":426244,"kirki-radio":133695,"checkbox":160531,"kirki-custom":956872,"kirki-slider":731399,"kirki-radio-buttonset":910248,"kirki-background":208587,"kirki-multicolor":315779,"code_editor":19519,"kirki-dimension":89821,"kirki-multicheck":94509,"kirki-date":3160,"kirki-sortable":18689,"kirki-switch":331583,"thumbnail_size":1763,"legend":1200,"kirki-editor":12711,"kirki-palette":3733,"dropdown":1243,"kirki-text":3873,"kirki-react-color":3854,"kirki-code":167,"kirki-textarea":398,"kirki-dashicons":504,"datepicker":248,"upload":5430,"kirki-wcag-tc":2804,"kirki-react-radio-buttonset":206,"kirki-wcag-link-color":172,"gridd_grid":90,"kirki-checkbox":307,"wplemon-palette-builder":12,"adaptive-design":348,"kirki-color-palette":312,"separator":11535,"builder":27,"notice":1815,"creativesplanet_icon_picker":90,"textfield":169,"hidden":497,"jupiterx-popup":7,"jupiterx-image":56,"jupiterx-child-popup":135,"jupiterx-border":305,"jupiterx-background":67,"jupiterx-divider":836,"jupiterx-box-model":670,"jupiterx-label":439,"jupiterx-box-shadow":43,"jupiterx-choose":222,"jupiterx-input":268,"jupiterx-toggle":262,"jupiterx-alert":39,"jupiterx-typography":485,"jupiterx-color":759,"jupiterx-select":178,"jupiterx-fonts":7,"jupiterx-template":40,"jupiterx-multicheck":90,"jupiterx-text":53,"jupiterx-exceptions":14,"jupiterx-radio-image":26,"jupiterx-pro-box":22,"kirki-wcga-lc":38,"kirki-box-model":2648,"menu-dropdown":47,"pages-dropdown":13,"custom-typography":13,"email":49,"time":3,"cropped_image":143,"divider":11390,"heading":1692,"text_disabled":97,"textarea_disabled":97,"kirki-box-shadow":5,"title":148,"kirki-fontawesome":44,"custom_10":20,"quna_notice":2,"sidebars":91,"textbox":44,"selecticon":1,"mini-group":16,"mini-section":8,"cutom-code":108,"dimenion":6,"groupdivider":545,"grouptitle":350,"css_tool":80,"clelement":734,"text":314,"gridd-wcag-lc":91,"wdaspeed-menu":2,"gradient":16,"kirki-url":6320,"minimall_notice":18,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"ope-info-pro":24,"sectionseparator":145,"sidebar-button-group":61,"media":6,"web-gradients":6,"gradient-control":6,"material-icons-icon-control":25,"dropdown-page":1,"agip":16,"collapsible":18,"radio-buttonset":24,"color":152,"image":56,"select":1022,"slider":75,"dimensions":16,"custom":164,"textarea":32,"sortable":8,"typography":2320,"dimension":10,"number":24,"editor":8,"multicheck":8,"switch":6,"hitmag-category-dropdown":2,"embed":1,"ope-info":2,"font-awesome-icon-control":50,"hitmag-pro-category-dropdown":1},"2020-12":{"kirki-toggle":1033144,"kirki-color":2348908,"repeater":147505,"kirki-select":709108,"kirki-image":252391,"kirki-number":330561,"kirki-dimensions":309865,"kirki-radio-image":142563,"kirki-generic":946015,"kirki-switch":226738,"kirki-custom":815228,"kirki-typography":367671,"kirki-radio-buttonset":967797,"kirki-slider":667610,"kirki-background":219491,"kirki-multicolor":336192,"code_editor":16679,"kirki-dimension":64058,"kirki-multicheck":38766,"kirki-date":3303,"kirki-sortable":12906,"kirki-radio":105659,"checkbox":127518,"upload":4837,"legend":1213,"kirki-editor":11396,"kirki-react-color":3722,"kirki-text":3159,"kirki-url":6992,"notice":2142,"datepicker":235,"kirki-code":122,"kirki-textarea":204,"kirki-palette":1177,"kirki-wcag-tc":2186,"kirki-dashicons":456,"divider":10697,"heading":1607,"text_disabled":90,"textarea_disabled":90,"separator":10832,"creativesplanet_icon_picker":85,"dropdown":1127,"kirki-color-palette":241,"textfield":169,"builder":28,"thumbnail_size":1649,"kirki-checkbox":258,"kirki-wcga-lc":41,"kirki-box-model":2088,"cropped_image":144,"menu-dropdown":56,"pages-dropdown":15,"custom-typography":15,"email":42,"hidden":499,"adaptive-design":348,"kirki-box-shadow":5,"kirki-react-radio-buttonset":139,"kirki-wcag-link-color":117,"gridd_grid":72,"wplemon-palette-builder":8,"time":3,"custom_10":17,"woofcicons":4,"sidebars":98,"kirki-fontawesome":42,"quna_notice":4,"gridd-wcag-lc":121,"textbox":44,"selecticon":1,"mini-group":26,"mini-section":13,"groupdivider":578,"grouptitle":397,"css_tool":84,"clelement":817,"dimenion":6,"jupiterx-popup":11,"jupiterx-image":88,"jupiterx-child-popup":223,"jupiterx-border":517,"jupiterx-background":107,"jupiterx-divider":1396,"jupiterx-box-model":1118,"jupiterx-label":735,"jupiterx-box-shadow":95,"jupiterx-choose":366,"jupiterx-input":442,"jupiterx-toggle":427,"jupiterx-alert":64,"jupiterx-typography":805,"jupiterx-color":1287,"jupiterx-select":291,"jupiterx-fonts":10,"jupiterx-template":76,"jupiterx-multicheck":150,"jupiterx-text":89,"jupiterx-exceptions":22,"jupiterx-radio-image":42,"jupiterx-pro-box":22,"text":356,"gradient":16,"ope-info-pro":31,"sectionseparator":159,"sidebar-button-group":61,"media":6,"web-gradients":6,"gradient-control":6,"font-awesome-icon-control":50,"minimall_notice":18,"wdaspeed-menu":2,"dimension":11,"title":130,"material-icons-icon-control":25,"cutom-code":90,"agip":8,"collapsible":9,"radio-buttonset":27,"color":171,"image":63,"select":1192,"slider":86,"dimensions":18,"custom":191,"textarea":36,"sortable":9,"typography":2610,"number":27,"editor":9,"multicheck":9,"switch":6,"hitmag-category-dropdown":2,"radio-html":2,"ope-info":2,"hitmag-pro-category-dropdown":2},"2021-01":{"kirki-color":1942234,"kirki-radio-buttonset":820991,"kirki-generic":802032,"kirki-slider":575570,"kirki-typography":296379,"kirki-select":599706,"kirki-toggle":839198,"kirki-dimensions":266698,"kirki-background":185463,"kirki-multicolor":288945,"kirki-custom":697497,"repeater":113148,"kirki-number":265402,"kirki-image":194887,"code_editor":14967,"kirki-dimension":42591,"kirki-multicheck":36258,"kirki-date":2842,"kirki-sortable":11755,"kirki-switch":146718,"kirki-radio":91736,"kirki-radio-image":117307,"checkbox":110223,"upload":4626,"kirki-editor":11230,"kirki-palette":1100,"hidden":468,"cropped_image":138,"kirki-dashicons":453,"adaptive-design":464,"notice":2185,"builder":20,"css_tool":96,"groupdivider":654,"clelement":880,"kirki-box-model":1979,"kirki-wcag-tc":2116,"legend":1111,"textfield":152,"kirki-react-color":3656,"kirki-text":3305,"kirki-url":6784,"thumbnail_size":1553,"kirki-color-palette":225,"divider":10692,"heading":1592,"text_disabled":87,"textarea_disabled":87,"datepicker":216,"ope-info-pro":39,"sectionseparator":203,"sidebar-button-group":81,"media":8,"web-gradients":8,"gradient-control":8,"font-awesome-icon-control":75,"kirki-react-radio-buttonset":171,"kirki-wcag-link-color":147,"kirki-code":121,"gridd_grid":84,"kirki-checkbox":290,"wplemon-palette-builder":10,"kirki-textarea":207,"separator":9526,"kirki-wcga-lc":44,"custom_10":19,"time":4,"email":53,"kirki-box-shadow":10,"dropdown":858,"menu-dropdown":47,"creativesplanet_icon_picker":83,"sidebars":105,"quna_notice":3,"pages-dropdown":13,"custom-typography":13,"textbox":44,"selecticon":1,"mini-group":22,"mini-section":11,"kirki-fontawesome":25,"dimenion":6,"grouptitle":420,"jupiterx-popup":5,"jupiterx-image":40,"jupiterx-child-popup":97,"jupiterx-border":217,"jupiterx-background":47,"jupiterx-divider":587,"jupiterx-box-model":472,"jupiterx-label":308,"jupiterx-box-shadow":29,"jupiterx-choose":161,"jupiterx-input":192,"jupiterx-toggle":185,"jupiterx-alert":28,"jupiterx-typography":339,"jupiterx-color":532,"jupiterx-select":128,"jupiterx-fonts":5,"jupiterx-template":28,"jupiterx-multicheck":65,"jupiterx-text":38,"jupiterx-exceptions":10,"jupiterx-radio-image":19,"jupiterx-pro-box":22,"text":242,"gridd-wcag-lc":121,"collapsible":9,"gradient":14,"minimall_notice":18,"cutom-code":72,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"wdaspeed-menu":2,"dimension":8,"agip":12,"radio-buttonset":18,"color":114,"image":42,"select":786,"slider":57,"dimensions":12,"custom":126,"textarea":24,"sortable":6,"typography":1740,"number":18,"editor":6,"multicheck":6,"switch":6,"hitmag-category-dropdown":2,"radio-html":2,"title":90,"material-icons-icon-control":25,"ope-info":2,"hitmag-pro-category-dropdown":1},"2021-02":{"kirki-radio":86709,"kirki-number":284525,"kirki-generic":795457,"checkbox":108909,"kirki-custom":687878,"repeater":118358,"kirki-typography":255487,"kirki-slider":570117,"kirki-color":1996022,"kirki-toggle":852307,"kirki-select":561092,"kirki-multicheck":30700,"kirki-image":196218,"kirki-dimensions":267915,"code_editor":13893,"kirki-radio-image":118905,"kirki-switch":123330,"kirki-editor":9671,"kirki-radio-buttonset":818834,"kirki-sortable":10902,"upload":4284,"kirki-dimension":39221,"kirki-background":184690,"kirki-multicolor":289185,"kirki-date":2854,"kirki-color-palette":203,"kirki-react-color":2614,"kirki-wcag-tc":1558,"kirki-react-radio-buttonset":119,"kirki-wcag-link-color":104,"kirki-code":97,"gridd_grid":63,"kirki-checkbox":184,"wplemon-palette-builder":7,"kirki-text":3183,"kirki-palette":908,"cropped_image":112,"notice":2101,"menu-dropdown":48,"separator":8653,"creativesplanet_icon_picker":84,"ope-info-pro":31,"sectionseparator":158,"sidebar-button-group":61,"media":6,"web-gradients":6,"gradient-control":6,"font-awesome-icon-control":50,"kirki-url":5747,"thumbnail_size":1426,"datepicker":196,"kirki-dashicons":378,"sidebars":77,"dropdown":834,"hidden":406,"quna_notice":2,"kirki-wcga-lc":34,"pages-dropdown":12,"custom-typography":15,"css_tool":80,"groupdivider":545,"clelement":733,"kirki-box-model":1482,"kirki-fontawesome":28,"legend":905,"textfield":116,"divider":9695,"heading":1443,"text_disabled":82,"textarea_disabled":82,"kirki-textarea":358,"textbox":44,"selecticon":1,"adaptive-design":377,"mini-group":24,"mini-section":12,"builder":17,"grouptitle":350,"title":117,"email":38,"dimenion":6,"custom_10":14,"gridd-wcag-lc":106,"text":314,"jupiterx-popup":6,"jupiterx-image":48,"jupiterx-child-popup":113,"jupiterx-border":252,"jupiterx-background":57,"jupiterx-divider":696,"jupiterx-box-model":558,"jupiterx-label":365,"jupiterx-box-shadow":30,"jupiterx-choose":186,"jupiterx-input":225,"jupiterx-toggle":221,"jupiterx-alert":33,"jupiterx-typography":405,"jupiterx-color":627,"jupiterx-select":150,"jupiterx-fonts":6,"jupiterx-template":31,"jupiterx-multicheck":75,"jupiterx-text":44,"jupiterx-exceptions":12,"jupiterx-radio-image":22,"jupiterx-pro-box":22,"gradient":14,"minimall_notice":18,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"wdaspeed-menu":2,"collapsible":9,"agip":12,"radio-buttonset":24,"color":152,"image":56,"select":1022,"slider":75,"dimensions":16,"custom":164,"textarea":32,"sortable":8,"typography":2320,"dimension":9,"number":24,"editor":8,"multicheck":8,"switch":6,"cutom-code":54,"goto-panel":4,"sidebar-dropdown":7,"radio-html":2,"material-icons-icon-control":25,"time":2,"hitmag-category-dropdown":1,"ope-info":2,"hitmag-pro-category-dropdown":1},"2021-03":{"kirki-toggle":1015227,"kirki-color":2482949,"repeater":143878,"kirki-select":621856,"kirki-image":229229,"kirki-number":343905,"kirki-dimensions":298824,"kirki-radio-image":141044,"kirki-generic":950912,"kirki-typography":286277,"kirki-radio":124192,"kirki-sortable":12308,"upload":4546,"kirki-slider":679177,"kirki-multicheck":32649,"kirki-radio-buttonset":901350,"kirki-background":203958,"kirki-multicolor":319429,"kirki-custom":835754,"code_editor":14499,"kirki-dimension":45950,"kirki-date":3156,"checkbox":166138,"kirki-react-color":3618,"kirki-switch":132493,"kirki-text":3671,"kirki-url":6214,"kirki-editor":9942,"kirki-palette":941,"kirki-code":122,"kirki-textarea":326,"kirki-wcag-tc":1765,"kirki-dashicons":357,"legend":1040,"creativesplanet_icon_picker":80,"notice":2667,"separator":8287,"datepicker":193,"textfield":136,"kirki-color-palette":191,"dropdown":1029,"mini-group":24,"mini-section":12,"wplemon-palette-builder":9,"kirki-wcag-link-color":133,"kirki-react-radio-buttonset":155,"gridd_grid":69,"kirki-checkbox":276,"dimension":7,"thumbnail_size":1425,"kirki-box-model":1676,"kirki-wcga-lc":43,"menu-dropdown":56,"pages-dropdown":16,"custom-typography":16,"title":100,"email":41,"builder":23,"sidebars":84,"hidden":398,"divider":9225,"heading":1407,"text_disabled":76,"textarea_disabled":76,"adaptive-design":377,"custom_10":14,"cropped_image":92,"time":3,"jupiterx-popup":7,"jupiterx-alert":39,"jupiterx-image":56,"jupiterx-child-popup":135,"jupiterx-border":305,"jupiterx-background":67,"jupiterx-divider":836,"jupiterx-box-model":670,"jupiterx-label":439,"jupiterx-box-shadow":43,"jupiterx-choose":222,"jupiterx-input":268,"jupiterx-toggle":262,"jupiterx-typography":485,"jupiterx-color":759,"jupiterx-select":178,"jupiterx-fonts":7,"jupiterx-template":40,"jupiterx-multicheck":90,"jupiterx-text":53,"jupiterx-exceptions":14,"jupiterx-radio-image":26,"cutom-code":63,"dropdown-page":1,"quna_notice":2,"ope-info-pro":39,"sectionseparator":204,"sidebar-button-group":81,"media":8,"web-gradients":8,"gradient-control":8,"font-awesome-icon-control":75,"textbox":44,"selecticon":1,"kirki-fontawesome":36,"groupdivider":546,"grouptitle":351,"css_tool":80,"clelement":735,"gridd-wcag-lc":76,"text":203,"gradient":14,"jupiterx-pro-box":22,"minimall_notice":18,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"wdaspeed-menu":2,"dimenion":3,"agip":16,"collapsible":9,"radio-buttonset":15,"color":95,"image":35,"select":642,"slider":47,"dimensions":10,"custom":103,"textarea":20,"sortable":5,"typography":1450,"number":15,"editor":5,"multicheck":5,"switch":6,"radio-html":2,"material-icons-icon-control":25,"hitmag-category-dropdown":1,"ope-info":2},"2021-04":{"kirki-image":196415,"kirki-radio":85347,"kirki-radio-buttonset":822584,"kirki-generic":810877,"kirki-color":1982615,"kirki-select":562780,"kirki-slider":575527,"notice":2631,"kirki-typography":251367,"kirki-radio-image":117122,"kirki-toggle":837145,"kirki-number":276417,"checkbox":108326,"kirki-custom":682713,"repeater":116996,"kirki-dimensions":268820,"kirki-background":186390,"kirki-multicolor":291235,"code_editor":13297,"kirki-dimension":35847,"kirki-multicheck":30185,"kirki-date":2881,"kirki-sortable":10257,"kirki-switch":123658,"upload":4288,"kirki-editor":9348,"separator":7599,"kirki-color-palette":185,"kirki-text":3127,"kirki-react-color":3401,"kirki-code":92,"kirki-textarea":266,"builder":19,"hidden":407,"kirki-palette":845,"menu-dropdown":48,"datepicker":175,"email":35,"kirki-url":6620,"kirki-wcag-tc":1509,"kirki-react-radio-buttonset":151,"kirki-wcag-link-color":130,"gridd_grid":72,"kirki-checkbox":275,"wplemon-palette-builder":9,"kirki-wcga-lc":52,"sidebars":56,"kirki-dashicons":318,"divider":8597,"heading":1301,"text_disabled":73,"textarea_disabled":73,"legend":796,"textfield":104,"thumbnail_size":1274,"custom_10":13,"kirki-box-model":1380,"cropped_image":92,"dropdown":790,"creativesplanet_icon_picker":74,"adaptive-design":406,"time":2,"pages-dropdown":13,"custom-typography":13,"quna_notice":2,"textbox":44,"selecticon":1,"mini-group":20,"mini-section":10,"kirki-fontawesome":54,"ope-info-pro":39,"sectionseparator":208,"sidebar-button-group":82,"media":8,"web-gradients":8,"gradient-control":8,"font-awesome-icon-control":50,"groupdivider":470,"grouptitle":328,"css_tool":68,"clelement":672,"cutom-code":54,"gridd-wcag-lc":91,"text":203,"gradient":14,"jupiterx-popup":9,"jupiterx-image":72,"jupiterx-child-popup":175,"jupiterx-border":405,"jupiterx-background":87,"jupiterx-divider":1108,"jupiterx-box-model":886,"jupiterx-label":583,"jupiterx-box-shadow":45,"jupiterx-choose":292,"jupiterx-input":354,"jupiterx-toggle":338,"jupiterx-alert":51,"jupiterx-typography":641,"jupiterx-color":1003,"jupiterx-select":236,"jupiterx-fonts":9,"jupiterx-template":50,"jupiterx-multicheck":118,"jupiterx-text":71,"jupiterx-exceptions":18,"jupiterx-radio-image":34,"jupiterx-pro-box":32,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"minimall_notice":18,"wdaspeed-menu":2,"title":117,"agip":12,"radio-buttonset":15,"color":95,"image":35,"select":642,"slider":47,"dimensions":10,"custom":103,"textarea":20,"sortable":5,"typography":1450,"dimension":6,"number":15,"editor":5,"multicheck":5,"switch":6,"material-icons-icon-control":50,"radio-html":2,"kata_styler":30,"collapsible":9,"hitmag-category-dropdown":1,"ope-info":2},"2021-05":{"kirki-color":2467058,"kirki-radio-buttonset":1008059,"kirki-generic":1034498,"kirki-slider":779571,"kirki-typography":300504,"kirki-select":679663,"kirki-toggle":744572,"kirki-dimensions":304910,"kirki-background":230043,"kirki-multicolor":359901,"kirki-custom":983897,"repeater":105698,"kirki-number":236824,"kirki-image":166209,"code_editor":14503,"kirki-dimension":42754,"kirki-multicheck":29718,"kirki-date":3566,"kirki-sortable":10687,"kirki-radio":162531,"checkbox":209773,"kirki-palette":826,"kirki-switch":168545,"upload":3880,"kirki-radio-image":107265,"notice":2686,"kirki-editor":8815,"kirki-color-palette":185,"kirki-text":3248,"kirki-react-color":3486,"kirki-code":89,"kirki-textarea":278,"email":44,"builder":17,"menu-dropdown":54,"kirki-url":7371,"thumbnail_size":1348,"hidden":389,"datepicker":172,"kirki-dashicons":339,"kirki-wcag-tc":1477,"kirki-react-radio-buttonset":103,"kirki-wcag-link-color":88,"gridd_grid":54,"kirki-checkbox":232,"wplemon-palette-builder":6,"kirki-wcga-lc":50,"separator":7754,"legend":906,"textfield":114,"custom_10":15,"cropped_image":83,"divider":9899,"heading":1471,"text_disabled":83,"textarea_disabled":83,"dropdown":761,"creativesplanet_icon_picker":76,"kirki-box-model":1396,"pages-dropdown":12,"custom-typography":12,"adaptive-design":377,"quna_notice":2,"time":3,"textbox":44,"selecticon":1,"kirki-fontawesome":49,"mini-group":20,"mini-section":10,"sidebars":42,"ope-info-pro":23,"sectionseparator":108,"sidebar-button-group":40,"media":4,"web-gradients":4,"gradient-control":4,"font-awesome-icon-control":50,"groupdivider":466,"grouptitle":305,"css_tool":68,"clelement":636,"gridd-wcag-lc":91,"text":278,"gradient":14,"jupiterx-popup":8,"jupiterx-image":64,"jupiterx-child-popup":160,"jupiterx-border":371,"jupiterx-background":77,"jupiterx-divider":1002,"jupiterx-box-model":803,"jupiterx-label":528,"jupiterx-box-shadow":56,"jupiterx-choose":268,"jupiterx-input":320,"jupiterx-toggle":305,"jupiterx-alert":46,"jupiterx-typography":577,"jupiterx-color":918,"jupiterx-select":213,"jupiterx-fonts":8,"jupiterx-template":51,"jupiterx-multicheck":109,"jupiterx-text":65,"jupiterx-exceptions":16,"jupiterx-radio-image":31,"jupiterx-pro-box":27,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"minimall_notice":18,"wdaspeed-menu":4,"radio-buttonset":21,"color":133,"image":49,"select":904,"slider":66,"dimensions":14,"custom":145,"textarea":28,"sortable":7,"typography":2030,"dimension":8,"number":21,"editor":7,"multicheck":7,"agip":12,"cutom-code":54,"switch":6,"radio-html":2,"hitmag-category-dropdown":1,"title":90,"ope-info":2},"2021-06":{"kirki-toggle":619153,"kirki-color":1850035,"repeater":87498,"kirki-select":480056,"kirki-image":137170,"kirki-number":198154,"kirki-dimensions":220454,"kirki-radio-image":86209,"kirki-generic":767067,"kirki-multicheck":22130,"upload":3002,"kirki-switch":108533,"kirki-custom":685498,"kirki-typography":215320,"code_editor":10590,"kirki-radio-buttonset":691702,"kirki-background":159143,"kirki-slider":558837,"kirki-multicolor":246466,"kirki-dimension":32736,"kirki-date":2446,"kirki-sortable":7909,"kirki-radio":114365,"checkbox":155147,"kirki-editor":7113,"datepicker":143,"kirki-react-color":3226,"kirki-wcag-tc":1255,"kirki-react-radio-buttonset":103,"kirki-wcag-link-color":83,"kirki-code":62,"gridd_grid":48,"kirki-checkbox":254,"wplemon-palette-builder":6,"kirki-text":2489,"kirki-palette":629,"kirki-url":5349,"creativesplanet_icon_picker":53,"cropped_image":64,"separator":6777,"kirki-box-model":1193,"notice":2109,"custom_10":7,"divider":9080,"heading":1334,"text_disabled":76,"textarea_disabled":76,"kirki-color-palette":138,"dropdown":754,"kirki-wcga-lc":49,"kirki-textarea":143,"thumbnail_size":994,"menu-dropdown":43,"kirki-dashicons":269,"pages-dropdown":12,"custom-typography":12,"adaptive-design":464,"collapsible":9,"textbox":44,"selecticon":1,"legend":760,"textfield":103,"time":2,"email":26,"hidden":271,"quna_notice":2,"mini-group":22,"mini-section":11,"builder":16,"sidebars":28,"kirki-fontawesome":27,"groupdivider":323,"grouptitle":187,"css_tool":48,"clelement":403,"ope-info-pro":16,"sectionseparator":95,"sidebar-button-group":40,"media":4,"web-gradients":4,"gradient-control":4,"font-awesome-icon-control":50,"gridd-wcag-lc":60,"text":166,"gradient":10,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"minimall_notice":18,"jupiterx-popup":5,"jupiterx-image":40,"jupiterx-child-popup":91,"jupiterx-border":199,"jupiterx-background":47,"jupiterx-divider":556,"jupiterx-box-model":446,"jupiterx-label":291,"jupiterx-box-shadow":17,"jupiterx-choose":150,"jupiterx-input":182,"jupiterx-toggle":180,"jupiterx-alert":28,"jupiterx-typography":325,"jupiterx-color":495,"jupiterx-select":122,"jupiterx-fonts":5,"jupiterx-template":22,"jupiterx-multicheck":60,"jupiterx-text":35,"jupiterx-exceptions":10,"jupiterx-radio-image":18,"jupiterx-pro-box":22,"agip":12,"dimension":5,"cutom-code":36,"radio-buttonset":12,"color":76,"image":28,"select":524,"slider":38,"dimensions":8,"custom":84,"textarea":16,"sortable":4,"typography":1160,"number":12,"editor":4,"multicheck":4,"hitmag-category-dropdown":1,"title":61,"ope-info":2,"wdaspeed-menu":2},"2021-07":{"kirki-radio":135328,"kirki-number":388210,"kirki-generic":1334809,"checkbox":183211,"kirki-custom":883677,"repeater":154405,"kirki-typography":337601,"kirki-slider":756624,"kirki-color":2746932,"kirki-select":804991,"kirki-image":210529,"kirki-multicolor":292038,"kirki-background":255164,"kirki-dimensions":267450,"code_editor":29094,"kirki-toggle":2237917,"kirki-radio-image":115498,"kirki-radio-buttonset":1123612,"kirki-dimension":103015,"kirki-multicheck":85760,"kirki-date":2899,"kirki-sortable":9249,"kirki-editor":274162,"kirki-switch":117050,"kirki-palette":1627,"upload":3558,"kirki-react-color":2492,"kirki-text":2842,"kirki-url":4253,"kirki-wcag-tc":1469,"kirki-react-radio-buttonset":103,"kirki-wcag-link-color":85,"kirki-code":77,"gridd_grid":54,"kirki-checkbox":186,"wplemon-palette-builder":6,"hidden":345,"notice":2696,"creativesplanet_icon_picker":69,"datepicker":162,"separator":7614,"divider":11742,"heading":1778,"text_disabled":99,"textarea_disabled":99,"kirki-textarea":233,"custom_10":16,"kirki-color-palette":155,"dropdown":668,"cropped_image":73,"email":34,"kirki-box-model":1387,"kirki-wcga-lc":45,"thumbnail_size":1008,"kirki-dashicons":281,"menu-dropdown":53,"pages-dropdown":15,"custom-typography":15,"mini-group":16,"mini-section":8,"builder":10,"textbox":44,"selecticon":1,"legend":734,"textfield":95,"title":160,"adaptive-design":348,"quna_notice":2,"sidebars":35,"radio-buttonset":18,"color":114,"image":42,"select":786,"slider":57,"dimensions":12,"custom":126,"text":226,"textarea":24,"sortable":6,"typography":1740,"dimension":7,"number":18,"editor":6,"multicheck":6,"time":2,"groupdivider":437,"grouptitle":281,"css_tool":64,"clelement":588,"kirki-fontawesome":48,"gridd-wcag-lc":91,"ope-info-pro":23,"sectionseparator":108,"sidebar-button-group":40,"media":4,"web-gradients":4,"gradient-control":4,"font-awesome-icon-control":50,"gradient":14,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"jupiterx-popup":9,"jupiterx-image":72,"jupiterx-child-popup":178,"jupiterx-border":409,"jupiterx-background":87,"jupiterx-divider":1113,"jupiterx-box-model":891,"jupiterx-label":586,"jupiterx-box-shadow":57,"jupiterx-choose":293,"jupiterx-input":357,"jupiterx-toggle":347,"jupiterx-alert":54,"jupiterx-typography":643,"jupiterx-color":1018,"jupiterx-select":236,"jupiterx-fonts":9,"jupiterx-template":54,"jupiterx-multicheck":119,"jupiterx-text":71,"jupiterx-exceptions":18,"jupiterx-radio-image":34,"jupiterx-pro-box":28,"agip":12,"switch":6,"dimenion":6,"radio-html":2,"cutom-code":36,"hitmag-category-dropdown":1,"ope-info":2,"wdaspeed-menu":2},"2021-08":{"kirki-select":777215,"kirki-image":194926,"kirki-toggle":2949947,"kirki-dimension":114630,"kirki-generic":1180704,"kirki-color":2540109,"kirki-typography":352854,"kirki-background":261117,"kirki-slider":651707,"kirki-number":424107,"kirki-radio-buttonset":1219587,"kirki-editor":451856,"kirki-multicheck":107345,"repeater":166299,"kirki-custom":774094,"code_editor":39343,"kirki-switch":124836,"kirki-dimensions":238370,"kirki-multicolor":254490,"kirki-date":2528,"kirki-sortable":8493,"kirki-radio-image":112880,"checkbox":136670,"kirki-radio":102249,"kirki-palette":670,"kirki-box-model":1472,"kirki-wcag-tc":1479,"divider":8372,"heading":1264,"text_disabled":71,"textarea_disabled":71,"thumbnail_size":938,"kirki-color-palette":142,"upload":3536,"notice":5293,"kirki-react-color":2679,"kirki-text":2753,"kirki-url":3875,"hidden":345,"datepicker":167,"separator":6997,"menu-dropdown":46,"builder":6,"mini-group":18,"mini-section":9,"textbox":88,"selecticon":2,"kirki-checkbox":174,"kirki-wcga-lc":45,"kirki-code":77,"kirki-textarea":231,"legend":846,"textfield":114,"kirki-dashicons":254,"dropdown":665,"adaptive-design":377,"creativesplanet_icon_picker":74,"time":3,"email":35,"radio-buttonset":24,"color":152,"image":56,"select":1048,"slider":76,"dimensions":16,"custom":168,"text":301,"textarea":32,"sortable":8,"typography":2320,"dimension":8,"number":24,"editor":8,"multicheck":8,"quna_notice":4,"sidebars":28,"kirki-fontawesome":46,"custom_10":9,"pages-dropdown":11,"custom-typography":11,"groupdivider":523,"grouptitle":352,"css_tool":76,"clelement":728,"cropped_image":68,"gridd-wcag-lc":91,"gridd_grid":36,"embed":1,"ope-info-pro":23,"sectionseparator":108,"sidebar-button-group":40,"media":4,"web-gradients":4,"gradient-control":4,"font-awesome-icon-control":50,"gradient":10,"title":117,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"minimall_notice":18,"agip":8,"jupiterx-popup":6,"jupiterx-image":48,"jupiterx-child-popup":113,"jupiterx-border":252,"jupiterx-background":57,"jupiterx-divider":696,"jupiterx-box-model":558,"jupiterx-label":365,"jupiterx-box-shadow":30,"jupiterx-choose":186,"jupiterx-input":225,"jupiterx-toggle":221,"jupiterx-alert":33,"jupiterx-typography":405,"jupiterx-color":627,"jupiterx-select":150,"jupiterx-fonts":6,"jupiterx-template":31,"jupiterx-multicheck":75,"jupiterx-text":44,"jupiterx-exceptions":12,"jupiterx-radio-image":22,"jupiterx-pro-box":22,"switch":6,"dimenion":3,"radio-html":2,"cutom-code":27,"hitmag-category-dropdown":1,"ope-info":2,"wdaspeed-menu":2,"kirki-react-radio-buttonset":48,"kirki-wcag-link-color":41,"wplemon-palette-builder":3},"2021-09":{"checkbox":95830,"kirki-generic":859267,"kirki-number":347184,"kirki-select":684443,"kirki-radio":77642,"kirki-slider":627441,"kirki-color":2234764,"kirki-toggle":1920721,"kirki-background":260669,"kirki-typography":315722,"kirki-radio-buttonset":1228705,"kirki-editor":257912,"kirki-dimension":64954,"kirki-multicheck":70884,"repeater":135011,"kirki-custom":790787,"code_editor":28456,"kirki-image":171790,"kirki-dimensions":294773,"kirki-radio-image":105501,"kirki-switch":108991,"kirki-sortable":9026,"kirki-multicolor":337021,"kirki-date":3345,"legend":825,"kirki-color-palette":134,"upload":2937,"kirki-palette":645,"hidden":344,"notice":2884,"kirki-text":2844,"kirki-checkbox":230,"kirki-textarea":260,"textfield":122,"sidebars":28,"separator":7559,"datepicker":157,"kirki-react-color":2954,"kirki-fontawesome":37,"kirki-dashicons":328,"divider":7998,"heading":1215,"text_disabled":68,"textarea_disabled":68,"kirki-url":3425,"kirki-code":87,"dropdown":566,"menu-dropdown":42,"pages-dropdown":10,"custom-typography":13,"kirki-box-model":1265,"kirki-wcag-tc":1339,"creativesplanet_icon_picker":62,"kirki-wcga-lc":48,"adaptive-design":377,"groupdivider":414,"grouptitle":282,"css_tool":60,"clelement":582,"thumbnail_size":917,"cropped_image":66,"email":31,"gridd-wcag-lc":91,"gridd_grid":48,"custom_10":8,"builder":1,"gradient":10,"mini-group":14,"mini-section":7,"embed":1,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"minimall_notice":18,"ope-info-pro":23,"sectionseparator":108,"sidebar-button-group":40,"media":4,"web-gradients":4,"gradient-control":4,"font-awesome-icon-control":50,"title":90,"agip":8,"radio-buttonset":27,"color":171,"image":63,"select":1140,"slider":84,"dimensions":18,"custom":183,"text":334,"textarea":36,"sortable":9,"typography":2610,"dimension":10,"number":27,"editor":9,"multicheck":9,"switch":6,"jupiterx-popup":6,"jupiterx-image":48,"jupiterx-child-popup":115,"jupiterx-border":255,"jupiterx-background":57,"jupiterx-divider":700,"jupiterx-box-model":562,"jupiterx-label":367,"jupiterx-box-shadow":42,"jupiterx-choose":187,"jupiterx-input":225,"jupiterx-toggle":224,"jupiterx-alert":33,"jupiterx-typography":407,"jupiterx-color":637,"jupiterx-select":149,"jupiterx-fonts":6,"jupiterx-template":35,"jupiterx-multicheck":76,"jupiterx-text":44,"jupiterx-exceptions":12,"jupiterx-radio-image":22,"dimenion":6,"radio-html":2,"wplemon-palette-builder":5,"kirki-wcag-link-color":70,"kirki-react-radio-buttonset":87,"cutom-code":36,"goto-panel":4,"sidebar-dropdown":7,"hitmag-category-dropdown":1,"quna_notice":1,"jupiterx-pro-box":17,"ope-info":2,"time":2,"wdaspeed-menu":2,"textbox":44,"selecticon":1},"2021-10":{"kirki-toggle":408395,"kirki-generic":298011,"kirki-image":86837,"kirki-typography":82015,"kirki-slider":141629,"kirki-color":650278,"repeater":52369,"kirki-radio":39711,"kirki-custom":178185,"kirki-switch":72569,"checkbox":45461,"kirki-select":170060,"kirki-radio-image":60070,"kirki-multicheck":10808,"kirki-number":118174,"kirki-dimensions":63042,"kirki-dimension":10435,"kirki-radio-buttonset":134585,"kirki-background":30282,"kirki-multicolor":43334,"code_editor":4410,"kirki-date":417,"kirki-sortable":3727,"kirki-editor":4229,"upload":1846,"divider":7513,"heading":1165,"text_disabled":65,"textarea_disabled":65,"kirki-palette":388,"datepicker":98,"notice":1760,"kirki-text":1683,"kirki-checkbox":47,"kirki-textarea":160,"quna_notice":1,"kirki-color-palette":79,"kirki-dashicons":240,"sidebars":14,"separator":4321,"legend":360,"textfield":31,"kirki-react-color":1000,"kirki-fontawesome":15,"kirki-url":1863,"kirki-code":26,"kirki-box-model":609,"kirki-wcag-tc":614,"menu-dropdown":25,"pages-dropdown":7,"custom-typography":7,"creativesplanet_icon_picker":36,"hidden":196,"dropdown":260,"groupdivider":410,"grouptitle":259,"css_tool":60,"clelement":546,"adaptive-design":232,"thumbnail_size":495,"kirki-wcga-lc":29,"email":23,"cropped_image":40,"custom_10":4,"gridd-wcag-lc":45,"gridd_grid":15,"builder":6,"gradient":8,"mini-group":10,"mini-section":5,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"agip":8,"ope-info-pro":15,"sectionseparator":58,"sidebar-button-group":20,"media":2,"web-gradients":2,"gradient-control":2,"font-awesome-icon-control":25,"title":29,"radio-buttonset":18,"color":114,"image":42,"select":786,"slider":57,"dimensions":12,"custom":126,"text":227,"textarea":24,"sortable":6,"typography":1740,"dimension":7,"number":18,"editor":6,"multicheck":6,"switch":12,"jupiterx-popup":3,"jupiterx-image":24,"jupiterx-child-popup":61,"jupiterx-border":143,"jupiterx-background":30,"jupiterx-divider":390,"jupiterx-box-model":311,"jupiterx-label":205,"jupiterx-box-shadow":27,"jupiterx-choose":97,"jupiterx-input":120,"jupiterx-toggle":118,"jupiterx-alert":15,"jupiterx-typography":226,"jupiterx-color":359,"jupiterx-select":78,"jupiterx-fonts":3,"jupiterx-template":21,"jupiterx-multicheck":40,"jupiterx-text":24,"jupiterx-exceptions":6,"jupiterx-radio-image":11,"dimenion":6,"radio-html":2,"wplemon-palette-builder":1,"kirki-wcag-link-color":16,"kirki-react-radio-buttonset":23,"cutom-code":18}}

Monthly statistics - All field-types used. Duplicates are removed, so if a theme uses 10 color fields then only 1 will be registered. This helps us understand which fields are necessary to most theme developers.