Kirki Telemetry Statistics

Monthly statistics - PHP Versions.

RAW DATA

{"2019-02":{"7.0":1595,"2.0":2229,"7.3":675,"7.2.15":901,"7.2.15-0ubuntu0.18.04.1":25,"7.1.26":701,"5.6":2315,"7.2":2669,"7.0.32":254,"7.1":1179,"7.2.7":19,"7.2.13":242,"7.0.33":1594,"7.0.31":43,"7.3.0":45,"5.4":337,"7.2.14":328,"7.1.21":58,"7.2.10":30,"5.5":206,"7.0.22":2,"7.0.32-1~dotdeb+8.1":36,"7.2.6":10,"7.1.24":27,"7.2.10-0ubuntu0.18.04.1":31,"7.1.23-nmm1":21,"7.2.14-he.2":13,"7.0.25":46,"7.0.24":4,"7.2.5":15,"7.2.3":9,"7.1.25":60,"7.3.2":126,"7.0.33-0+deb9u1":10,"7.1.14":135,"7.1.13":19,"7.3.1":23,"7.0.32-0ubuntu0.16.04.1":4,"7.0.27":10,"7.2.14-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.1":13,"7.2.0":6,"7.2.11":25,"7.2.12":13,"7.1.3":8,"7.2.15-1+0~20190209065041.16+jessie~1.gbp3ad8c0":14,"7.0.30":24,"7.2.14-2+bionic":1,"7.2.1":8,"7.1.11":8,"7.0.29":6,"7.1.22":21,"5.3":115,"7.2.14-1+0~20190113100657.14+jessie~1.gbpd83c69":13,"7.1.5":14,"7.0.33-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.0.30-1+0~20180505045735.18+stretch~1.gbpcfecb9":2,"7.1.26-1+0~20190113101856.12+jessie~1.gbp7077bb":3,"7.1.10":3,"7.2.13-nmm1":4,"7.1.19":10,"7.2.14-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.0-dev":1,"7.0.33-1+0~20181208203126.8+stretch~1.gbp2ff763":3,"7.2.15-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.32-nmm1":5,"7.0.18-0ubuntu0.16.04.1":2,"7.1.8":9,"7.0.14":4,"7.0.6":2,"7.1.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.15-1+0~20190209065123.16+stretch~1.gbp3ad8c0":2,"7.0.9":1,"7.0.31-1+0~20180725100316.2+stretch~1.gbp8e8a8b":1,"7.1.26-2+bionic":1,"7.0.15":2,"7.2.8RC1":1,"7.0.18":4,"7.0.21":7,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.8":2,"7.2.9":5,"7.2.13-1+0~20181207100540.13+stretch~1.gbpf57305":1,"7.1.16":4,"7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69":8,"7.2.4-1+0~20180405085422.20+stretch~1.gbpbff9f0":1,"7.2.7-1+0~20180622080852.23+jessie~1.gbpfd8e2e":7,"7.1.17":2,"7.0.13":1,"7.0.17":2,"7.1.23":13,"7.0.20":2,"7.1.12":2,"7.0.23":2,"7.2.4":14,"7.1.26-1+0~20190113101810.12+stretch~1.gbp7077bb":5,"7.0.33-1+0~20181208203043.8+jessie~1.gbp2ff763":3,"7.1.9":2,"7.3.1-nmm1":4,"7.0.28":5,"7.2.1-dev":1,"7.0.30-0ubuntu0.16.04.1":2,"7.0.26-1+mh1":3,"7.2.2":1,"7.0.24-1~dotdeb+8.1":1,"7.2.15-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.1.26-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.1.2":3,"7.2.11-3+bionic":5,"7.1.15":2,"7.1.25-1+0~20181207224650.11+stretch~1.gbpf65b84":1,"7.0.30-0+deb9u1":2,"7.1.0-dev":1,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.0.0":2,"7.0.26":1,"7.0.27-0+deb9u1":1,"7.0.10":1,"7.1.7":1,"7.2.14-nmm1":1,"7.3.2-3+0~20190208150725.31+stretch~1.gbp0912bd":3,"7.0.16":3,"7.0.28-0ubuntu0.16.04.1":2,"7.0.33-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.18":1,"7.0.19":3,"7.1.12-2+0~20171207160754.12+jessie~1.gbp5c91f3":1,"7.2.15-1+bionic":1,"7.3.2-3":2,"7.0.22-1~dotdeb+8.1":1,"7.1.6":1,"7.0.11":1},"2019-03":{"7.0.33":5932,"5.6":4663,"7.0":3541,"7.1":2747,"2.0":4705,"7.2.15":1094,"7.1.26":753,"7.2":6041,"7.2.13":574,"7.0.22-0ubuntu0.16.04.1":1,"7.1.14":279,"7.3.1":27,"7.2.10-0ubuntu0.18.04.1":42,"7.2.14":500,"7.2.11-3+bionic":17,"7.2.1":24,"5.4":519,"5.3":151,"7.0.32":636,"7.1.24":50,"7.0.31":70,"7.3":1617,"7.1.25":116,"7.3.0":104,"5.5":366,"7.1.23-nmm1":54,"7.3.2":166,"7.0.33-0+deb9u1":9,"7.0.3":1,"7.3.1-nmm1":4,"7.0.30":32,"7.1.5":36,"7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69":4,"7.1.21":133,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.1":11,"7.2.15-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.2.14-he.2":13,"7.1.19":25,"7.2.3":17,"7.0.32-1~dotdeb+8.1":96,"7.2.12":30,"7.2.10":46,"7.0.25":101,"7.2.5":31,"7.0.16":7,"7.2.14-1+0~20190113100657.14+jessie~1.gbpd83c69":26,"7.2.15-0ubuntu0.18.04.1":63,"7.1.26-he.2":1,"7.1.3":25,"7.0.27":20,"7.2.7":27,"7.2.11":52,"7.0.18-0ubuntu0.16.04.1":3,"7.1.2":3,"7.0.17":1,"7.2.4":18,"7.2.13-nmm1":15,"7.0.32-nmm1":15,"7.0.18":6,"7.2.7-1+0~20180622080852.23+jessie~1.gbpfd8e2e":19,"7.1.10":7,"7.2.8":4,"7.0.9":11,"7.1.26-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":10,"7.2.15-1+0~20190209065041.16+jessie~1.gbp3ad8c0":14,"7.1.26-1+0~20190113101856.12+jessie~1.gbp7077bb":9,"7.2.15-1+bionic":12,"7.1.26-2+0~20190216175258.13+jessie~1.gbpc20626":8,"7.1.22":23,"7.3.2-3+0~20190208150725.31+stretch~1.gbp0912bd":3,"7.1.4":3,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.8":22,"7.2.5-1+0~20180505050007.21+jessie~1.gbpca2fa6":1,"7.2.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-1+0~20181208203043.8+jessie~1.gbp2ff763":4,"7.2.9":11,"7.2.15-pl0-zoneos":2,"7.0.30-0+deb9u1":1,"7.1.13":26,"7.1.23":20,"7.0.28":9,"7.2.0":16,"7.0.4":2,"7.0.21":19,"7.0.23":3,"7.1.20":1,"7.1.16":5,"7.2.6":27,"7.0.33-1+0~20181208203126.8+stretch~1.gbp2ff763":3,"7.0.24":5,"7.2.15-1+0~20190209065123.16+stretch~1.gbp3ad8c0":12,"7.0.29":19,"7.0.8":1,"7.0.33-0+deb9u2":2,"7.1.26-2+0~20190216175340.13+stretch~1.gbpc20626":6,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":2,"7.0.12":1,"7.0.33-mh1":2,"7.1.11":10,"7.0.14":4,"7.3.3":251,"7.2.9-1+0~20180910100423.5+jessie~1.gbpdaac35":2,"7.0.19-1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.2":35,"7.1.0":4,"7.0.26":2,"7.2.16":1508,"7.1.7":5,"7.1.12":2,"7.2.2":4,"7.1.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.2-nmm1":4,"7.2.15-nfsn1":1,"7.1.6":4,"7.1.27":1032,"7.1.26-1+0~20190113101810.12+stretch~1.gbp7077bb":6,"7.0.13":2,"7.0.6":2,"7.3.3-1+0~20190307202245.32+stretch~1.gbp32ebb2":12,"7.0.30-0ubuntu0.16.04.1":2,"7.1.15":4,"7.2.16-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.0.12-kon":1,"7.2.1-0.debian.0":1,"7.0.10":3,"7.1.17":6,"7.3.3-1+0~20190307202334.32+buster~1.gbp32ebb2":1,"7.0.27-1+0~20180114070440.15+jessie~1.gbp3bc0e2":1,"7.1.1":4,"7.2.16-1+0~20190307202206.17+jessie~1.gbpa7be82":28,"7.2.16-1+0~20190307202415.17+stretch~1.gbpa7be82":9,"7.0.32-0ubuntu0.16.04.1":3,"7.0.7":1,"7.2.16-1+bionic":4,"7.2.15-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-1":4,"7.0.33-0+deb9u3":20,"7.3.3-nmm1":6,"7.2.16-pl0-zoneos":5,"7.0.33-5+0~20190309015553.9+stretch~1.gbp4c6517":5,"7.3.0RC1":3,"7.1.27-1+0~20190307202251.14+jessie~1.gbp7163d5":2,"7.2.16-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.16-he.0":17,"7.3.3-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.2-1+bionic":1,"7.0.22":4,"7.0.33-5+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.2.0-dev":1,"7.0.20":4,"7.2.14-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.31-1+0~20180725100316.2+stretch~1.gbp8e8a8b":1,"7.0.15":3,"7.2.8RC1":1,"7.2.4-1+0~20180405085422.20+stretch~1.gbpbff9f0":1,"7.1.9":5,"7.0.19":3,"7.0.33-5+0~20190309014446.9+jessie~1.gbp4c6517":2,"7.2.1-dev":1,"7.0.33-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+2+will+reach+end+of+life+in+april+2019":1,"7.0.24-1~dotdeb+8.1":1,"7.2.16-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.14-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.16-dev":3,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.31-1+0~20180910100432.3+jessie~1.gbp90e89d":1,"7.3.2-3+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.3.3-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.3":4,"7.0.33-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.25-1+0~20181207224650.11+stretch~1.gbpf65b84":1,"7.2.17RC1":1,"7.2.15-0ubuntu0.18.04.2":6,"7.1.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.27-0+deb9u1":1,"7.0.33-5+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.30-1+0~20180505045735.18+stretch~1.gbpcfecb9":1,"7.1.12-2+0~20171207160754.12+jessie~1.gbp5c91f3":1,"7.1.27-1+0~20190307202204.14+stretch~1.gbp7163d5":1,"7.0.0":2,"7.3.0RC2":1,"7.3.1-1+0~20190113101844.25+jessie~1.gbp15aaa9":1,"7.1.27-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.11":2,"7.1.27-he.0":1},"2019-04":{"7.2.12":23,"7.2":7106,"7.2.15":184,"7.0.33":3893,"2.0":5550,"7.1.27":937,"7.2.13":590,"7.1.14":390,"7.0":3848,"7.3":2251,"7.1":3124,"7.0.33-0+deb9u3":34,"7.2.16":1853,"5.6":6965,"7.1.5":44,"7.1.26":208,"5.4":337,"7.3.2":51,"5.5":390,"7.0.32":699,"7.1.26-1+0~20190113101856.12+jessie~1.gbp7077bb":5,"7.1.23":23,"7.3.3":176,"7.2.11-3+bionic":12,"7.2.14":190,"7.0.9":9,"7.1.18":1,"7.3.0":122,"7.2.15-0ubuntu0.18.04.2":76,"7.2.14-1+0~20190113100657.14+jessie~1.gbpd83c69":38,"7.0.27":27,"7.0.32-1~dotdeb+8.1":120,"5.3":156,"7.0.30":35,"7.0.25":119,"7.1.2":5,"7.1.24":44,"7.0.31":69,"7.3.3-nmm1":17,"7.2.4":15,"7.2.16-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":6,"7.0.17":5,"7.2.13-nmm1":16,"7.1.8":10,"7.1.26-1+0~20190113101810.12+stretch~1.gbp7077bb":7,"7.1.26-2+0~20190216175258.13+jessie~1.gbpc20626":1,"7.2.8":9,"7.0.32-nmm1":20,"7.0.14":8,"7.1.1":6,"7.0.18":6,"7.1.25":99,"7.2.5":16,"7.1.13":31,"7.0.30-0+deb9u1":2,"7.2.7-1+0~20180622080852.23+jessie~1.gbpfd8e2e":24,"7.3.3-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.3":46,"7.0.22-1~dotdeb+8.1":1,"7.2.10":53,"7.1.21":146,"7.0.16":8,"7.3.2-3+0~20190208150725.31+stretch~1.gbp0912bd":1,"7.2.11":39,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.2":5,"7.1.15":5,"7.1.23-nmm1":60,"7.3.1-1+0~20190113101844.25+jessie~1.gbp15aaa9":12,"7.1.7":5,"7.0.33-0+deb9u1":6,"7.1.27-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.2.16-dev":2,"7.2.6":20,"7.2.16-1+0~20190307202206.17+jessie~1.gbpa7be82":38,"7.2.16-he.0":30,"7.2.1":20,"7.3.1":36,"7.2.7":18,"7.2.15-1+bionic":4,"7.1.22":32,"7.0.31-SvetHostingu.cz":1,"7.1.4":6,"7.2.10-0ubuntu0.18.04.1":43,"7.1.3":23,"7.0.33-5+0~20190309015553.9+stretch~1.gbp4c6517":10,"7.2.5-1+0~20180505050007.21+jessie~1.gbpca2fa6":1,"7.2.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.17":1930,"7.2.15-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.2.3":13,"7.0.21":21,"7.3.4":352,"7.1.11":18,"7.1.19":19,"7.0.23":2,"7.0.4":1,"7.2.0":13,"7.3.3-1+0~20190307202245.32+stretch~1.gbp32ebb2":9,"7.1.16":6,"7.1.20":2,"7.0.32-0ubuntu0.16.04.1":6,"7.2.16-1+0~20190307202415.17+stretch~1.gbpa7be82":22,"7.3.0RC2":2,"7.0.24":5,"7.2.15-1+0~20190209065123.16+stretch~1.gbp3ad8c0":1,"7.2.9":9,"7.0.29":26,"7.0.8":1,"7.1.18-1+0~20180611145758.18+jessie~1.gbp2b32f6":1,"7.1.10":6,"7.2.15-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.18-0ubuntu0.16.04.1":3,"7.0.12":1,"7.0.33-1+0~20181208203126.8+stretch~1.gbp2ff763":1,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":2,"7.1.26-mh1":1,"7.1.28":1301,"7.2.16-pl1-zoneos":6,"7.0.33-2":2,"7.0.19-1":1,"7.2.14-2+bionic":1,"7.1.0":1,"7.0.26":2,"7.2.16-2+bionic":3,"7.2.2":4,"7.2.0-dev":2,"7.1.26-2+0~20190216175340.13+stretch~1.gbpc20626":4,"7.1.6":5,"7.1.27-1+0~20190307202204.14+stretch~1.gbp7163d5":6,"7.0.28":4,"7.0.33-0+deb9u2":1,"7.2.16-nfsn1":1,"7.1.17":6,"7.1.13RC1":1,"7.3.3-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.9":4,"7.0.19":2,"7.2.5-1+0~20180505045740.21+stretch~1.gbpca2fa6":2,"7.0.7":3,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4+webhost":1,"7.1.16-1+b1":2,"7.0.30-0ubuntu0.16.04.1":3,"7.1.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.12-kon":1,"7.0.10":4,"7.2.1-0.debian.0":1,"7.1.0-dev":2,"7.0.33-5+0~20190309014446.9+jessie~1.gbp4c6517":2,"7.0.20":4,"7.0.33-1+0~20181208203043.8+jessie~1.gbp2ff763":3,"7.2.15-0ubuntu0.18.10.2":1,"7.2.16-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.1.27-1+0~20190307202251.14+jessie~1.gbp7163d5":7,"7.3.2RC1":1,"7.2.1-dev":2,"7.2.17-1+bionic":1,"7.0.6":3,"7.2.9-1+0~20180910100423.5+jessie~1.gbpdaac35":1,"7.2.17-1+0~20190412070953.20+jessie~1.gbp23a36d":19,"7.2.16-1+bionic":1,"7.1.28-1+0~20190412071042.17+jessie~1.gbpbe9b36":1,"7.0.22":3,"7.0.33-5+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.33-6+0~20190412071436.12+stretch~1.gbp26747c":3,"7.2.14-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.17-1+0~20190410151005.18+stretch~1.gbp23a36d":2,"7.3.0RC1":2,"7.0.31-1+0~20180725100316.2+stretch~1.gbp8e8a8b":1,"7.0.15":3,"7.2.8RC1":1,"7.1.27-he.0":3,"7.2.4-1+0~20180405085422.20+stretch~1.gbpbff9f0":1,"7.1.20-1+0~20180910100430.3+jessie~1.gbp17c613":1,"7.0.33-6+0~20190412071042.12+jessie~1.gbp26747c":2,"7.1.12":1,"7.3.4-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+3":2,"7.1.28-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.2.11-2+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.32-4+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+2+will+reach+end+of+life+in+april+2019":1,"7.0.5":1,"7.0.24-1~dotdeb+8.1":1,"7.2.16-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+3":2,"7.3.4-1+0~20190412071350.37+stretch~1.gbpabc171":9,"7.1.28-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+3":4,"7.2.14-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.4":7,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-5+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.3.4-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+3":2,"7.2.17-0ubuntu0.18.04.1":23,"7.2.18RC1":1,"7.0.33-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.27-0+deb9u1":1,"7.2.17-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+3":3,"7.1.25-1+0~20181207224650.11+stretch~1.gbpf65b84":1,"7.2.17-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.0.30-1+0~20180505045735.18+stretch~1.gbpcfecb9":1,"7.1.12-2+0~20171207160754.12+jessie~1.gbp5c91f3":1,"7.0.3":1,"7.0.0":1,"7.1.20-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-6+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.3.3-1+0~20190307202445.32+jessie~1.gbp32ebb2":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.11":1,"7.0.33-mh1":1},"2019-05":{"7.2.17":2151,"7.3":3270,"7.2":9531,"7.1":4246,"7.0.33":4441,"7.1.28":1050,"5.6":13881,"7.0":4468,"7.0.30":45,"7.3.2":38,"7.1.14":518,"2.0":12529,"7.2.13":1008,"5.4":498,"7.2.12":24,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.4":58,"7.1.13":45,"7.2.16":2368,"7.0.32":828,"7.0.25":159,"7.1.27":97,"7.2.14":151,"7.1.5":61,"5.5":1794,"7.0.18-0ubuntu0.16.04.1":3,"7.0.33-0+deb9u3":41,"7.1.25":66,"7.1.23":28,"7.2.11-3+bionic":7,"7.3.3":90,"7.3.0":125,"7.3.4":263,"7.0.31":75,"7.1.26":176,"7.0.32-1~dotdeb+8.1":159,"7.2.6":25,"7.2.17-0ubuntu0.18.04.1":166,"7.2.16-he.0":7,"7.1.11":20,"7.1.22":38,"7.2.14-1+0~20190113100657.14+jessie~1.gbpd83c69":35,"7.1.26-1+0~20190113101856.12+jessie~1.gbp7077bb":9,"7.1.24":47,"7.2.10-0ubuntu0.18.04.1":17,"7.2.4":19,"7.2.17-1+0~20190412070953.20+jessie~1.gbp23a36d":8,"7.3.3-nmm1":28,"7.2.13-nmm1":20,"7.1.21":156,"7.1.26-1+0~20190113101810.12+stretch~1.gbp7077bb":10,"7.2.15":90,"5.3":445,"7.1.19":23,"7.2.7-1+0~20180622080852.23+jessie~1.gbpfd8e2e":30,"7.1.8":21,"7.0.32-nmm1":30,"7.0.18":5,"7.1.4":17,"7.0.27":22,"7.0.29":22,"7.2.11":51,"7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69":2,"7.1.15":150,"7.0.30-0ubuntu0.16.04.1":3,"7.1.23-nmm1":90,"7.3.1":41,"7.0.22-1~dotdeb+8.1":1,"7.3.1-1+0~20190113101844.25+jessie~1.gbp15aaa9":23,"7.3.3-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.7":3,"7.0.17":6,"7.1.28-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+3":3,"7.1.3":35,"7.2.16-1+0~20190307202206.17+jessie~1.gbpa7be82":30,"7.0.21":29,"7.2.18":3409,"7.2.10":23,"7.2.7":16,"7.2.15-1+bionic":3,"7.2.9-1+0~20180910100423.5+jessie~1.gbpdaac35":5,"7.2.9":11,"7.0.33-SvetHostingu.cz":1,"7.2.1":29,"7.2.3":13,"7.0.14":3,"7.0.33-0+deb9u1":5,"7.2.5-1+0~20180505050007.21+jessie~1.gbpca2fa6":1,"7.0.27-0+deb9u1":2,"7.2.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":7,"7.2.15-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.0.33-1+bionic":1,"7.0.30-0+deb9u1":1,"7.0.19-1":3,"7.0.33-7+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.0.23":5,"7.0.4":1,"7.1.16":7,"7.3.3-1+0~20190307202245.32+stretch~1.gbp32ebb2":4,"7.1.20":2,"7.0.28":6,"7.1.29":1879,"7.0.32-0ubuntu0.16.04.1":4,"7.0.16":11,"7.2.16-1+0~20190307202415.17+stretch~1.gbpa7be82":18,"7.0.33-6+0~20190412071436.12+stretch~1.gbp26747c":2,"7.1.26-2+0~20190216175340.13+stretch~1.gbpc20626":9,"7.2.0":13,"7.2.15-1+0~20190209065123.16+stretch~1.gbp3ad8c0":1,"7.3.2-3+0~20190208150725.31+stretch~1.gbp0912bd":4,"7.0.24":6,"7.2.17-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.2.17-4+bionic":2,"7.2.16-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.8":1,"7.0.33-5+0~20190309015553.9+stretch~1.gbp4c6517":3,"7.2.11-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.12":2,"7.1.26-mh1":1,"7.2.17-1+0~20190412071344.20+stretch~1.gbp23a36d":1,"7.3.5":653,"7.0.33-1+0~20181208203126.8+stretch~1.gbp2ff763":1,"7.2.8":5,"7.3.4-1+0~20190412071350.37+stretch~1.gbpabc171":3,"7.2.18-pl0-zoneos":8,"7.3.4-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.0.33-2":1,"7.1.0":1,"7.2.16-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.26":2,"7.2.5":11,"7.2.2":5,"7.3.5-1+0~20190503093827.38+stretch~1.gbp60a41b":14,"7.2.0-dev":4,"7.2.17-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+3":3,"7.1.28-nfsn1":1,"7.1.6":3,"7.1.10":9,"7.0.33-7+0~20190503101027.13+stretch~1.gbp26f991":12,"7.1.27-1+0~20190307202204.14+stretch~1.gbp7163d5":7,"7.3.3-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.3":5,"7.3.3-1+0~20190307202445.32+jessie~1.gbp32ebb2":4,"7.1.13RC1":1,"7.2.17-nfsn1":1,"7.1.26-2+bionic":2,"7.3.5-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.3.4-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+3":5,"7.2.18-1+0~20190503101725.21+jessie~1.gbp101320":38,"7.2.18-he.0":25,"7.0.19":1,"7.2.18-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":8,"7.2.5-1+0~20180505045740.21+stretch~1.gbpca2fa6":2,"7.0.7":1,"7.1.29-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":8,"7.1.17":13,"7.1.1":4,"7.0.9":12,"7.0.12-kon":1,"7.0.33-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.5-1+0~20190503093914.38+buster~1.gbp60a41b":1,"7.0.10":6,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4+webhost":1,"7.2.1-0.debian.0":1,"7.1.0-dev":2,"7.0.20":10,"7.0.33-5+0~20190309014446.9+jessie~1.gbp4c6517":1,"7.2.18-1+bionic":2,"7.3.4-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.1.2":3,"7.3.5-1+bionic":2,"7.2.17-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.2.15-0ubuntu0.18.04.2":1,"7.0.4-7ubuntu2":3,"7.3.1-2+bionic":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.2":1,"7.1.9":3,"7.0.15":3,"7.3.2RC1":1,"7.0.33-0+deb9u2":2,"7.2.1-dev":1,"7.2.17-1+bionic":1,"7.0.26-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-7+0~20190503101305.13+jessie~1.gbp26f991":7,"7.3.5-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.20-SvetHostingu.cz":1,"7.2.16-1+bionic":2,"7.0.14-2+deb.sury.org~trusty+1":1,"7.0.33-5+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.33-7+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.22":1,"7.1.27-1+0~20190307202251.14+jessie~1.gbp7163d5":4,"7.1.28-1+0~20190412071042.17+jessie~1.gbpbe9b36":1,"7.0.33-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+3":2,"7.0.31-1+0~20180725100316.2+stretch~1.gbp8e8a8b":1,"7.2.8RC1":1,"7.2.14-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.29-he.0":3,"7.0.33-3":2,"7.0.33-1+0~20181208203043.8+jessie~1.gbp2ff763":1,"7.2.4-1+0~20180405085422.20+stretch~1.gbpbff9f0":1,"7.1.20-1+0~20180910100430.3+jessie~1.gbp17c613":3,"7.3.0RC1":3,"7.1.12":1,"7.2.11-2+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+2+will+reach+end+of+life+in+april+2019":1,"7.0.5":1,"7.0.24-1~dotdeb+8.1":1,"7.2.16-2+bionic":1,"7.2.18-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.2.18-1+0~20190503103213.21+stretch~1.gbp101320":1,"7.0.6":4,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-5+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.1.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.18":1,"7.2.19RC1":1,"7.0.30-1+0~20180505045735.18+stretch~1.gbpcfecb9":1,"7.3.0RC3":1,"7.1.12-2+0~20171207160754.12+jessie~1.gbp5c91f3":1,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":1,"7.1.30":2,"7.1.26-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.20-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.6":4,"7.0.11":1,"7.2.19":1},"2019-06":{"7.0.32":165,"7.2.18":8993,"7.3":3799,"7.2.16":380,"5.6":21032,"7.2":10254,"2.0":13610,"7.0.33":6763,"7.2.17":799,"7.1":3657,"7.2.13":936,"7.1.29":627,"7.0":4297,"7.1.23":35,"7.3.5":468,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.4":9,"7.1.27":41,"5.4":34290,"7.2.7-1+0~20180622080852.23+jessie~1.gbpfd8e2e":28,"7.0.27":23,"7.2.11":42,"7.1.8":25,"7.2.17-0ubuntu0.18.04.1":63,"7.1.26":166,"7.0.25":171,"7.0.32-1~dotdeb+8.1":158,"7.1.14":571,"7.0.29":21,"7.1.21":176,"7.1.28":97,"7.3.3":65,"7.2.1":28,"7.1.5":74,"7.2.15":65,"7.0.31":82,"7.0.30":33,"5.5":291,"7.3.6-1+0~20190531112735.39+stretch~1.gbp6131b7":25,"5.3":3596,"7.1.25":33,"7.3.0":121,"7.0.9":17,"7.1.23-nmm1":45,"7.1.26-1+0~20190113101810.12+stretch~1.gbp7077bb":2,"7.3.1-1+0~20190113101844.25+jessie~1.gbp15aaa9":26,"7.0.33-0+deb9u3":40,"7.1.7":3,"7.1.15":4,"7.1.29-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":10,"7.1.30":2291,"7.2.16-1+0~20190307202206.17+jessie~1.gbpa7be82":19,"7.2.6":39,"7.2.14-1+0~20190113100657.14+jessie~1.gbpd83c69":35,"7.3.6":852,"7.2.15-1+bionic":3,"7.0.17":7,"7.3.4":73,"7.1.22":48,"7.2.18-he.0":5,"7.1.3":32,"7.0.32-nmm1":26,"7.2.10":29,"7.2.9-1+0~20180910100423.5+jessie~1.gbpdaac35":7,"7.2.3":12,"7.0.14":4,"7.2.13-nmm1":5,"7.2.12":23,"7.2.19":3512,"7.3.2":33,"7.3.3-nmm1":8,"7.2.5-1+0~20180505050007.21+jessie~1.gbpca2fa6":1,"7.1.24":46,"7.0.27-0+deb9u1":2,"7.1.17":10,"7.2.18-1+0~20190503101725.21+jessie~1.gbp101320":3,"7.0.21":37,"7.1.28-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.1.13":42,"7.0.33-0+deb9u1":3,"7.0.30-0+deb9u1":4,"7.0.19-1":2,"7.1.11":26,"7.2.14":97,"7.1.19":20,"7.0.23":2,"7.0.33-1+bionic":45,"7.3.1":36,"7.0.4":1,"7.3.5-1+0~20190503093827.38+stretch~1.gbp60a41b":4,"7.0.33-7+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69":1,"7.0.20":8,"7.1.20":5,"7.2.11-3+bionic":2,"7.2.15-0ubuntu0.18.04.1":5,"7.0.32-0ubuntu0.16.04.1":5,"7.2.7":19,"7.0.28":4,"7.2.16-1+0~20190307202415.17+stretch~1.gbpa7be82":7,"7.3.0RC4":2,"7.2.0":12,"7.2.18-1+0~20190503103213.21+stretch~1.gbp101320":5,"7.1.26-1+0~20190113101856.12+jessie~1.gbp7077bb":11,"7.0.24":7,"7.3.4-1+0~20190412071350.37+stretch~1.gbpabc171":2,"7.0.30-0ubuntu0.16.04.1":2,"7.2.19-pl1-zoneos":8,"7.2.18-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.2.9":9,"7.1.20-1+0~20180910100430.3+jessie~1.gbp17c613":5,"7.2.16-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.8":2,"7.2.17-4+bionic":2,"7.0.33-5+0~20190309015553.9+stretch~1.gbp4c6517":4,"7.2.2":7,"7.2.4":14,"7.2.17-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.0.6":3,"7.0.7":2,"7.0.12":2,"7.2.19-1+0~20190531112637.22+stretch~1.gbp75765b":13,"7.1.0":3,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.3":3,"7.0.15-20":1,"7.0.16":7,"7.0.33-1+0~20181208203126.8+stretch~1.gbp2ff763":2,"7.2.19-1+0~20190531112732.22+jessie~1.gbp75765b":50,"7.0.33-4":3,"7.1.18":3,"7.0.33-8+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.1.9":10,"7.1.27-1+0~20190307202204.14+stretch~1.gbp7163d5":9,"7.2.16-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.19-he.0":35,"7.0.26":1,"7.2.14-nmm1":1,"7.1.26-2+0~20190216175340.13+stretch~1.gbpc20626":9,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.5":50,"7.2.8":9,"7.2.0-dev":3,"7.2.5":11,"7.2.18-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.4":14,"7.1.30-1+0~20190531112602.19+stretch~1.gbpab9d28":16,"7.1.30-nfsn1":1,"7.1.26-mh1":1,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":127,"7.1.6":5,"7.1.10":11,"7.0.33-8+0~20190531121058.14+stretch~1.gbpe7d4ff":12,"7.3.5-1+bionic":2,"7.3.3-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.2-3+0~20190208150725.31+stretch~1.gbp0912bd":3,"7.1.13RC1":2,"7.2.19-nfsn1":3,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.19-nmm1":15,"7.3.6-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.3.0RC1":3,"7.2.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.5-1+0~20180505045740.21+stretch~1.gbpca2fa6":2,"7.3.5-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.1":8,"7.0.12-kon":1,"7.0.15":7,"7.0.10":5,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4+webhost":1,"7.1.0-dev":1,"7.2.1-0.debian.0":1,"7.0.3":2,"7.3.4-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.1.2":5,"7.2.19-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":7,"7.3.5-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.6-1+0~20190531112546.39+jessie~1.gbp6131b7":3,"7.2.19-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":6,"7.2.15-0ubuntu0.18.04.2":1,"7.2.18-1+bionic":2,"7.2.10-0ubuntu1":1,"7.1.12":2,"7.3.1-2+bionic":1,"7.3.3-1+0~20190307202245.32+stretch~1.gbp32ebb2":1,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":1,"7.1.29-1+0~20190503101539.18+stretch~1.gbp946c98":1,"7.3.6-nmm1":21,"7.1.27-1+0~20190307202251.14+jessie~1.gbp7163d5":1,"7.3.6-he.0":2,"7.0.33-8+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.4-7ubuntu2":1,"7.1.30-nmm1":51,"7.0.33-0+deb9u2":2,"7.0.18":5,"7.2.17-1+bionic":1,"7.2.1-dev":1,"7.0.14-2+deb.sury.org~trusty+1":2,"7.2.16-1+bionic":2,"7.3.3-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.16":2,"7.0.22":1,"7.0.33-5+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.29-1+0~20190503100939.18+jessie~1.gbp946c98":1,"7.0.31-1+0~20180725100316.2+stretch~1.gbp8e8a8b":1,"7.2.8RC1":1,"7.0.18-0ubuntu0.16.04.1":1,"7.1.30-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.0.31-1+0~20180910100529.3+stretch~1.gbp90e89d":1,"7.3.0-2+0~20181217092615.24+jessie~1.gbp54e52f":1,"7.1.30-1+0~20190531112744.19+jessie~1.gbpab9d28":3,"7.0.33-8+0~20190531120422.14+jessie~1.gbpe7d4ff":6,"7.1.30-he.0":2,"7.3.6-1+0~20190531112640.39+buster~1.gbp6131b7":1,"7.0.13":1,"7.2.11-2+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+2+will+reach+end+of+life+in+april+2019":1,"7.0.5":1,"7.0.33-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.3.3-1+0~20190307202445.32+jessie~1.gbp32ebb2":1,"7.0.24-1~dotdeb+8.1":1,"7.2.16-2+bionic":1,"7.3.2RC1":1,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":2,"7.1.20-1+0~20180725103117.2+jessie~1.gbpd5b650":1,"7.0.33-5+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.1.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.13-1+0~20181207100540.13+stretch~1.gbpf57305":1,"7.2.20RC3":1,"7.0.30-1+0~20180505045735.18+stretch~1.gbpcfecb9":1,"7.1.12-2+0~20171207160754.12+jessie~1.gbp5c91f3":1,"7.1.20-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.11":1},"2019-07":{"7.2":12049,"2.0":8965,"5.6":7952,"7.3":5266,"5.4":24560,"7.0":8670,"7.1":4399,"7.0.33":10782,"7.2.19":5539,"5.3":4243,"7.1.30":3501,"7.2.18":639,"7.3.6":842,"7.1.28":116,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.5":64,"5.5":413,"7.1.23":42,"7.2.7-1+0~20180622080852.23+jessie~1.gbpfd8e2e":31,"7.2.11":55,"7.0.25":208,"7.1.14":674,"7.3.5":284,"7.2.14":97,"7.2.16":199,"7.1.21":188,"7.2.17":839,"7.0.32-1~dotdeb+8.1":40,"7.0.29":24,"7.0.27":26,"7.1.27":33,"7.2.19-1+0~20190531112637.22+stretch~1.gbp75765b":12,"7.3.3":63,"7.0.31":88,"7.3.6-1+0~20190531112735.39+stretch~1.gbp6131b7":30,"7.1.29":130,"7.3.4":100,"7.2.19-nmm1":24,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":216,"7.0.33-8+0~20190531121058.14+stretch~1.gbpe7d4ff":16,"7.3.1-1+0~20190113101844.25+jessie~1.gbp15aaa9":12,"7.2.15":75,"7.2.19-1+0~20190531112732.22+jessie~1.gbp75765b":65,"7.1.22":39,"7.1.7":6,"7.0.33-8+0~20190531120422.14+jessie~1.gbpe7d4ff":2,"7.1.30-nmm1":104,"7.2.19-pl1-zoneos":14,"7.1.26":201,"7.3.0":115,"7.0.3":4,"7.1.29-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.1.15":7,"7.1.8":32,"7.0.19":2,"7.2.13":152,"7.1.30-1+0~20190531112602.19+stretch~1.gbpab9d28":5,"7.2.10":23,"7.2.6":27,"7.2.15-1+bionic":4,"7.2.0":19,"7.3.6-nmm1":34,"7.2.19-he.0":42,"7.0.17":6,"7.1.3":37,"7.0.32-nmm1":29,"7.0.33-0+deb9u3":52,"7.2.7":21,"7.2.14-1+0~20190113100657.14+jessie~1.gbpd83c69":6,"7.2.3":17,"7.3.2":33,"7.0.14":10,"7.2.12":32,"7.1.30-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":17,"7.1.5":85,"7.0.30":33,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":121,"7.0.24":8,"7.2.5-1+0~20180505050007.21+jessie~1.gbpca2fa6":1,"7.3.6-1+0~20190531112546.39+jessie~1.gbp6131b7":30,"7.0.27-0+deb9u1":3,"7.1.24":128,"7.1.16":8,"7.0.26-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.11":25,"7.1.13":56,"7.0.21":33,"7.0.19-1":3,"7.0.30-0+deb9u1":3,"7.3.1":46,"7.1.19":25,"7.2.1":31,"7.0.23":5,"7.2.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.0.4":2,"7.0.33-0+deb9u1":3,"7.2.9-1+0~20180910100423.5+jessie~1.gbpdaac35":1,"7.1.20":4,"7.0.32":81,"7.2.16-1+0~20190307202206.17+jessie~1.gbpa7be82":3,"7.2.11-3+bionic":2,"7.0.32-0ubuntu0.16.04.1":3,"7.1.17":6,"7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69":1,"7.2.15-0ubuntu0.18.04.1":2,"7.1.30-nfsn1":2,"7.3.7":1333,"7.1.25":28,"7.2.18-1+0~20190503103213.21+stretch~1.gbp101320":1,"7.1.26-1+0~20190113101856.12+jessie~1.gbp7077bb":4,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.3.0RC4":2,"7.3.6-1+bionic":4,"7.2.18-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":7,"7.3.0RC1":7,"7.2.16-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.8":1,"7.2.17-4+bionic":1,"7.2.2":9,"7.2.4":15,"7.2.17-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.0.33-5+0~20190309015553.9+stretch~1.gbp4c6517":3,"7.1.30-1+0~20190531112744.19+jessie~1.gbpab9d28":8,"7.0.7":3,"7.0.18":6,"7.0.12":2,"7.1.26-2+0~20190216175340.13+stretch~1.gbpc20626":13,"7.0.16":9,"7.0.33-1+0~20181208203126.8+stretch~1.gbp2ff763":2,"7.0.33-4":4,"7.1.0":2,"7.1.9":7,"7.2.20":3394,"7.0.26":4,"7.2.16-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.3":3,"7.1.26-mh1":3,"7.2.0-dev":4,"7.2.19-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":7,"7.2.9":9,"7.2.5":7,"7.2.17-1+0~20190412070953.20+jessie~1.gbp23a36d":1,"7.1.10":10,"7.1.27-1+0~20190307202204.14+stretch~1.gbp7163d5":9,"7.0.31-1":1,"7.3.3-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.6-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":6,"7.1.13RC1":1,"7.1.4":20,"7.2.19-nfsn1":1,"7.2.8":6,"7.2.17-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.0.28":4,"7.2.19-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":6,"7.3.5-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.5-1+0~20180505045740.21+stretch~1.gbpca2fa6":3,"7.3.5-1+0~20190503093827.38+stretch~1.gbp60a41b":2,"7.0.12-kon":1,"7.1.1":8,"7.0.9":7,"7.0.20":11,"7.0.10":4,"7.0.33-8+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.1.0-dev":1,"7.2.1-0.debian.0":1,"7.0.6":4,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4+webhost":1,"7.2.16-1+0~20190307202415.17+stretch~1.gbpa7be82":3,"7.0.30-0ubuntu0.16.04.1":2,"7.1.2":6,"7.2.17-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.4":3,"7.2.15-0ubuntu0.18.04.2":1,"7.0.22":3,"7.2.18-1+bionic":1,"7.1.12":3,"7.3.3-1+0~20190307202245.32+stretch~1.gbp32ebb2":1,"7.3.7-7+bionic":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.2":1,"7.0.0":1,"7.3.6-he.0":2,"7.1.30-2+0~20190710.21+debian8~1.gbp011d3c":5,"7.3.7-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.17-1+bionic":1,"7.0.4-7ubuntu2":1,"7.1.30-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.20-1+0~20190710.23+debian8~1.gbp2428c5":48,"7.2.20-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.20-1+0~20190710.23+debian9~1.gbp2428c5":15,"7.3.7-1+0~20190710.40+debian9~1.gbp032aec":14,"7.0.13":1,"7.0.14-2+deb.sury.org~trusty+1":1,"7.0.33-9+0~20190712.17+debian8~1.gbp3af52c":8,"7.3.3-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-5+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.30-2+0~20190710.21+debian9~1.gbp011d3c":13,"7.0.33-8+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.31-1+0~20180725100316.2+stretch~1.gbp8e8a8b":1,"7.2.8RC1":1,"7.0.33-7+0~20190503101027.13+stretch~1.gbp26f991":1,"7.0.18-0ubuntu0.16.04.1":1,"7.0.31-1+0~20180910100529.3+stretch~1.gbp90e89d":2,"7.2.4-1+0~20180405085422.20+stretch~1.gbpbff9f0":1,"7.0.15":6,"7.1.30-he.0":2,"7.2.16-1+bionic":2,"7.0.11":1,"7.2.20-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.11-2+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.5":1,"7.0.24-1~dotdeb+8.1":1,"7.0.33-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.2.19-5+bionic":2,"7.3.2RC1":1,"7.3.7-1+0~20190710.40+debian10~1.gbp032aec":3,"7.3.7-1+0~20190710.40+debian8~1.gbp032aec":1,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.17-1+0~20190412071344.20+stretch~1.gbp23a36d":1,"7.3.5-1+bionic":1,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":1,"7.0.33-5+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.6":2,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.1.26-1+0~20190113101810.12+stretch~1.gbp7077bb":1,"7.1.20-1+0~20180725103117.2+jessie~1.gbpd5b650":2,"7.1.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.7-12+bionic":1,"7.2.21RC1":1,"7.0.30-1+0~20180505045735.18+stretch~1.gbpcfecb9":1,"7.0.33-0+deb9u2":1,"7.3.7-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.4.0beta1":1,"7.1.12-2+0~20171207160754.12+jessie~1.gbp5c91f3":1,"7.1.18":1,"7.1.20-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.7-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.20-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.2-3+0~20190208150725.31+stretch~1.gbp0912bd":2,"7.3.8":1,"7.3.7-13+bionic":1,"7.1.31":1,"7.2.21":1,"7.2.20-2+0~20190725.24+debian8~1.gbp69697c":2,"7.3.6-1":1},"2019-08":{"5.6":13535,"7.0":52805,"7.2.20":2832,"7.1.14":809,"2.0":7666,"7.0.33":11205,"7.2":12384,"7.1.30":2927,"7.1.28":100,"7.2.20-1+0~20190710.23+debian8~1.gbp2428c5":2,"7.3":6183,"7.2.5":7,"7.1":4591,"7.2.16":206,"5.3":3181,"7.3.7":972,"5.5":267,"7.2.19":604,"7.1.21":220,"7.2.18":443,"7.2.17":847,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":112,"7.0.14":6,"7.2.13":133,"7.1.26":228,"7.1.5":101,"7.1.29":55,"5.4":338,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":172,"7.3.5":191,"7.3.2":43,"7.0.30":42,"7.0.21":38,"7.0.31":84,"7.1.27":29,"7.3.3":65,"7.2.1":31,"7.0.25":232,"7.3.0":103,"7.1.23":33,"7.2.12":21,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.5":22,"7.3.6":275,"7.2.6":53,"7.0.17":6,"7.1.8":25,"7.3.6-1+0~20190531112735.39+stretch~1.gbp6131b7":14,"7.3.7-2+0~20190725.42+debian8~1.gbp848ca5":2494,"7.3.6-1+0~20190531112546.39+jessie~1.gbp6131b7":57,"7.2.5-1+0~20180505050007.21+jessie~1.gbpca2fa6":2,"7.0.27-0+deb9u1":5,"7.1.30-2+0~20190710.21+debian9~1.gbp011d3c":21,"7.2.10":29,"7.2.19-nmm1":30,"7.1.24":206,"7.2.19-he.0":24,"7.3.7-1+0~20190710.40+debian9~1.gbp032aec":3,"7.3.1":56,"7.2.21":4174,"7.0.33-0+deb9u3":66,"7.2.19-pl1-zoneos":4,"7.3.4":104,"7.0.32":101,"7.1.13":77,"7.1.30-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":15,"7.3.8":1889,"7.1.19":25,"7.1.16":7,"7.0.19-1":3,"7.1.3":41,"7.2.14":120,"7.0.9":16,"7.1.22":53,"7.1.11":28,"7.2.19-1+0~20190531112732.22+jessie~1.gbp75765b":44,"7.3.6-nmm1":36,"7.0.23":7,"7.1.30-nmm1":114,"7.1.26-1+0~20190113101810.12+stretch~1.gbp7077bb":2,"7.0.33-0+deb9u1":5,"7.2.0":19,"7.1.4":28,"7.2.20-2+0~20190725.24+debian8~1.gbp69697c":21,"7.0.4":2,"7.2.7-1+0~20180622080852.23+jessie~1.gbpfd8e2e":22,"7.2.7":24,"7.0.32-0ubuntu0.16.04.1":3,"7.0.20":15,"7.2.15":57,"7.1.25":18,"7.3.4-2":6,"7.2.20-1+0~20190710.23+debian9~1.gbp2428c5":6,"7.3.0-2+0~20181217092615.24+jessie~1.gbp54e52f":3,"7.2.15-0ubuntu0.18.04.1":2,"7.1.30-nfsn1":2,"7.1.15":6,"7.0.24":12,"7.2.18-1+0~20190503103213.21+stretch~1.gbp101320":1,"7.0.29":24,"7.1.26-2+0~20190216175340.13+stretch~1.gbpc20626":13,"7.1.7":6,"7.1.31":1035,"7.2.16-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.0RC1":5,"7.1.17":12,"7.0.8":1,"7.2.4":18,"7.0.30-0+deb9u1":2,"7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69":1,"7.2.11":21,"7.0.33-5+0~20190309015553.9+stretch~1.gbp4c6517":3,"7.1.29-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.7-2+0~20190725.42+debian9~1.gbp848ca5":12,"7.1.30-2+0~20190710.21+debian8~1.gbp011d3c":3,"7.0.18":7,"7.2.2":8,"7.1.30-1+0~20190531112744.19+jessie~1.gbpab9d28":14,"7.0.7":4,"7.0.19":1,"7.1.18":4,"7.0.6":7,"7.0.16":5,"7.0.33-1+0~20181208203126.8+stretch~1.gbp2ff763":2,"7.2.9":9,"7.0.32-nmm1":26,"7.0.33-4":1,"7.0.0":3,"7.1.9":8,"7.1.0":2,"7.0.26":1,"7.2.20-2+0~20190725.24+debian9~1.gbp69697c":14,"7.0.33-8+0~20190531121058.14+stretch~1.gbpe7d4ff":9,"7.0.15":8,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.3":3,"7.0.32-1~dotdeb+8.1":2,"7.1.6":3,"7.2.15-1+bionic":4,"7.2.19-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":6,"7.2.18-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.0-dev":3,"7.2.19-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.2.3":15,"7.2.20-2+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.1.27-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.27-1+0~20190307202204.14+stretch~1.gbp7163d5":9,"7.1.10":8,"7.3.0RC4":2,"7.3.8-pl0-zoneos":5,"7.3.7-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.6-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.2.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.21RC1":2,"7.0.33-mh1":1,"7.1.20":3,"7.1.13RC1":1,"7.3.7-2+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.2.19-nfsn1":1,"7.2.20-13+bionic":9,"7.0.18-0ubuntu0.16.04.1":2,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.8":5,"7.2.20-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.28":8,"7.0.27":25,"7.3.3-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.21-1+0~20190807.25+debian8~1.gbp935ebf":72,"7.3.5-1+0~20190503093827.38+stretch~1.gbp60a41b":2,"7.1.1":6,"7.3.6-nfsn1":1,"7.0.10":4,"7.2.21-1+0~20190807.25+debian9~1.gbp935ebf":9,"7.1.0-dev":2,"7.3.3-1+0~20190307202245.32+stretch~1.gbp32ebb2":2,"7.2.21-pl0-zoneos":13,"7.1.31-1+0~20190807.22+debian8~1.gbpf402ed":6,"7.2.1-0.debian.0":1,"7.0.33-8+0~20190531120422.14+jessie~1.gbpe7d4ff":1,"7.0.30-0ubuntu0.16.04.1":1,"7.2.21-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.1.2":8,"7.3.7-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.18-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.8-1+0~20190807.43+debian8~1.gbp7731bf":1003,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.4":2,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4+webhost":1,"7.0.33-7+0~20190503101027.13+stretch~1.gbp26f991":1,"7.2.18-1+bionic":1,"7.0.3":2,"7.1.12":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.2":1,"7.1.31-1+ubuntu19.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.6-he.0":1,"7.2.16-1+0~20190307202206.17+jessie~1.gbpa7be82":1,"7.3.4-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.3.7-20+bionic":2,"7.0.33-5":3,"7.2.17-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.3.5-1+bionic":3,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.2":123,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":47,"7.2.18-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.4-7ubuntu2":1,"7.4.0beta2":1,"7.2.21-he.0":23,"7.1.29-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.8-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.14-2+deb.sury.org~trusty+1":1,"7.3.8-2+bionic":1,"7.0.22":5,"7.0.33-10+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.31-1+0~20180725100316.2+stretch~1.gbp8e8a8b":1,"7.2.16-1+0~20190307202415.17+stretch~1.gbpa7be82":3,"7.2.8RC1":1,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian8~1.gbp5452d8":8,"7.0.31-1+0~20180910100529.3+stretch~1.gbp90e89d":3,"7.2.4-1+0~20180405085422.20+stretch~1.gbpbff9f0":1,"7.1.24-1+ubuntu18.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.17-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.2.19-1+0~20190531112637.22+stretch~1.gbp75765b":2,"7.3.8-1+0~20190807.43+debian9~1.gbp7731bf":15,"7.3.4-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.1.31-he.0":2,"7.0.33-9+0~20190712.17+debian9~1.gbp3af52c":1,"7.2.16-1+bionic":1,"7.0.11":2,"7.0.33-8+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":5,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.33-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+2+will+reach+end+of+life+in+april+2019":1,"7.0.5":1,"7.0.24-1~dotdeb+8.1":1,"7.2.19-5+bionic":2,"7.3.6-1+bionic":1,"7.2.11-3+bionic":2,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.8-1+0~20190807.43+debian10~1.gbp7731bf":2,"7.2.21-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.5-1+0~20180505045740.21+stretch~1.gbpca2fa6":2,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":1,"7.2.17-1+0~20190412071344.20+stretch~1.gbp23a36d":1,"7.1.26-mh1":2,"7.0.33-5+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.2-3+0~20190208150725.31+stretch~1.gbp0912bd":3,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.1.20-1+0~20180725103117.2+jessie~1.gbpd5b650":2,"7.1.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-10+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.20-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.30-1+0~20180505045735.18+stretch~1.gbpcfecb9":1,"7.4":3,"7.0.33-0+deb9u2":1,"7.1.12-2+0~20171207160754.12+jessie~1.gbp5c91f3":1,"7.2.21-1+0~20190807.25+debian10~1.gbp935ebf":1,"7.0.12":2,"7.3.2RC1":2,"7.1.20-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.8-he.0":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.9":4,"7.1.32":3,"7.3.7-13+bionic":1,"7.2.22":3},"2019-09":{"7.0":53014,"5.6":12540,"7.2.21":1916,"7.3":6769,"7.3.3":77,"2.0":7219,"7.3.8":814,"7.2":12611,"7.3.6-nmm1":40,"7.0.33":11720,"7.2.17":733,"7.1.31":724,"7.1.14":873,"7.1":4703,"5.4":987,"7.2.20":467,"7.1.21":238,"5.3":2815,"5.5":285,"7.1.30":109201,"7.2.13":131,"7.2.19":587,"7.3.7":243,"7.0.25":244,"7.0.14":8,"7.1.30-nmm1":123,"7.1.26-1+0~20190113101810.12+stretch~1.gbp7077bb":2,"7.0.33-0+deb9u1":4,"7.2.5":13,"7.2.18":411,"7.3.5":190,"7.1.13":69,"7.3.4":84,"7.1.24":246,"7.2.22":5487,"7.3.6-1+0~20190531112546.39+jessie~1.gbp6131b7":51,"7.2.6":55,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":170,"7.2.21-1+0~20190807.25+debian8~1.gbp935ebf":20,"7.2.15":64,"7.1.3":48,"7.0.4":2,"7.0.28":8,"7.0.31":83,"7.0.32":83,"7.3.6":225,"7.2.14":92,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.2":233,"7.1.26":239,"7.1.5":108,"7.3.2":39,"7.2.16":159,"7.0.33-0+deb9u3":67,"7.3.1":65,"7.2.21-1+0~20190807.25+debian9~1.gbp935ebf":10,"7.1.4":29,"7.3.9":5803,"7.0.21":36,"7.1.27":18,"7.2.21-he.0":32,"7.0.33-10+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.1.30-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":14,"7.1.28":85,"7.1.16":8,"7.1.31-nfsn1":1,"7.1.17":26,"7.1.29":47,"7.2.21-pl0-zoneos":3,"7.1.32":1238,"7.1.22":61,"7.2.3":16,"7.2.15-0ubuntu0.18.04.1":3,"7.0.24":8,"7.1.25":13,"7.3.0":80,"7.2.19-1+0~20190531112732.22+jessie~1.gbp75765b":34,"7.2.18-1+0~20190503103213.21+stretch~1.gbp101320":1,"7.0.29":48,"7.1.11":2153,"7.1.15":11,"7.2.20-2+0~20190725.24+debian9~1.gbp69697c":14,"7.2.7":27,"7.2.19-nmm1":30,"7.2.16-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.7-1+0~20180622080852.23+jessie~1.gbpfd8e2e":4,"7.0.32-1~dotdeb+8.1":3,"7.1.23":24,"7.2.4":20,"7.2.12":14,"7.2.10":25,"7.0.10":5,"7.0.9":30,"7.0.33-5+0~20190309015553.9+stretch~1.gbp4c6517":4,"7.3.5-1+bionic":3,"7.3.0RC1":9,"7.0.8":1,"7.1.27-1+0~20190307202204.14+stretch~1.gbp7163d5":8,"7.3.7-20+bionic":1,"7.1.31-1+0~20190807.22+debian8~1.gbpf402ed":2,"7.3.7-2+0~20190725.42+debian9~1.gbp848ca5":10,"7.0.18":10,"7.1.0-dev":3,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":17,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":5,"7.2.1":34,"7.0.30-0+deb9u1":3,"7.2.2":5,"7.1.6":4,"7.1.0":3,"7.1.29-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.20":11,"7.3.5-1+0~20190503093827.38+stretch~1.gbp60a41b":6,"7.2.0":19,"7.1.18":3,"7.1.30-1+0~20190531112744.19+jessie~1.gbpab9d28":11,"7.0.33-8+0~20190531121058.14+stretch~1.gbpe7d4ff":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":58,"7.0.7":4,"7.0.16":8,"7.0.30-0ubuntu0.16.04.1":3,"7.0.33-1+0~20181208203126.8+stretch~1.gbp2ff763":2,"7.2.9":7,"7.3.9-1+0~20190902.44+debian9~1.gbpf8534c":23,"7.3.8-pl0-zoneos":2,"7.0.30":38,"7.0.19-1":2,"7.0.26-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.19":1,"7.1.8":21,"7.1.26-2+0~20190216175340.13+stretch~1.gbpc20626":11,"7.4.0beta4":3,"7.0.33-6":4,"7.2.17-1+0~20190412070953.20+jessie~1.gbp23a36d":1,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.1.9":8,"7.0.26":2,"7.2.22-1+0~20190902.26+debian8~1.gbpd64eb7":72,"7.2.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.2.22-1+0~20190902.26+debian9~1.gbpd64eb7":6,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian8~1.gbp5452d8":1,"7.1.13RC1":3,"7.3.0-2+0~20181217092615.24+jessie~1.gbp54e52f":1,"7.1.30-2+0~20190710.21+debian9~1.gbp011d3c":1,"7.3.9-1+bionic":7,"7.2.15-1+bionic":2,"7.1.19":17,"7.0.27":24,"7.2.0-dev":3,"7.0.32-nmm1":21,"7.2.21-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.32-1+0~20190902.23+debian9~1.gbp9d1be7":25,"7.3.8-nfsn1":1,"7.1.26-mh2":2,"7.2.19-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.0RC4":2,"7.1.1":9,"7.1.7":6,"7.3.8-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":6,"7.0.0":2,"7.3.7-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.20":7,"7.3.9-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.21-nfsn1":3,"7.2.11":13,"7.3.9-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.3.9-pl1-zoneos":4,"7.3.4-2":7,"7.2.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":7,"7.1.10":11,"7.3.3-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.7-2+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.5-1+0~20180505045740.21+stretch~1.gbpca2fa6":2,"7.1.32-1+0~20190902.23+debian8~1.gbp9d1be7":11,"7.1.31-1+0~20190807.22+debian9~1.gbpf402ed":2,"7.4.0beta1":2,"7.3.3-1+0~20190307202245.32+stretch~1.gbp32ebb2":2,"7.0.6":4,"7.2.22-pl1-zoneos":8,"7.0.3":5,"7.3.6-1+0~20190531112735.39+stretch~1.gbp6131b7":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.5":5,"7.0.33-8+0~20190531120422.14+jessie~1.gbpe7d4ff":1,"7.2.1-0.debian.0":1,"7.0.15":6,"7.2.21-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.1.2":7,"7.3.3-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.7-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.9-1+0~20190902.44+debian8~1.gbpf8534c":16,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.4":1,"7.0.17":4,"7.2.8":6,"7.0.33-mh2":3,"7.2.18-1+bionic":2,"7.1.12":3,"7.2.21-1+0~20190807.25+debian10~1.gbp935ebf":25,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.8-he.0":1,"7.2.16-1+0~20190307202206.17+jessie~1.gbpa7be82":1,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":2,"7.1.18-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.21-2+bionic":1,"7.3.2-1+bionic":1,"7.2.18-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-5+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.4-7ubuntu2":1,"7.2.20RC1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.3":1,"7.0.14-2+deb.sury.org~trusty+1":1,"7.0.22":2,"7.0.27-0+deb9u1":2,"7.2.8RC1":1,"7.0.33-11+0~20190902.19+debian8~1.gbpd05c7e":6,"7.2.4-1+0~20180405085422.20+stretch~1.gbpbff9f0":1,"7.2.19-1+0~20190531112637.22+stretch~1.gbp75765b":2,"7.2.19-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.32-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.8-4+bionic":3,"7.4.0RC1":1,"7.2.22-he.0":15,"7.0.18-0ubuntu0.16.04.1":3,"7.1.32-he.0":2,"7.2.16-1+bionic":1,"7.0.11":2,"7.2.20-2+0~20190725.24+debian8~1.gbp69697c":1,"7.3.4-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.0.33-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+2+will+reach+end+of+life+in+april+2019":1,"7.0.5":1,"7.0.33-9+0~20190712.17+debian9~1.gbp3af52c":1,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian10~1.gbp5452d8":3,"7.3.9-1+0~20190902.44+debian10~1.gbpf8534c":8,"7.0.23":4,"7.0.24-1~dotdeb+8.1":2,"7.3.3-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.6-1+bionic":1,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":1,"7.2.22-1+bionic":1,"7.3.2-3+0~20190208150725.31+stretch~1.gbp0912bd":3,"7.2.17-1+0~20190412071344.20+stretch~1.gbp23a36d":1,"7.1.20-1+0~20180725103117.2+jessie~1.gbpd5b650":2,"7.1.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.23RC1":1,"7.3.5-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.9-1~deb10u1":1,"7.0.33-0+deb9u5":6,"7.2.20-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.30-1+0~20180505045735.18+stretch~1.gbpcfecb9":1,"7.0.33-0+deb9u2":1,"7.2.20-1+0~20190710.23+debian9~1.gbp2428c5":3,"7.3.8-1+0~20190807.43+debian9~1.gbp7731bf":6,"7.0.32-0ubuntu0.16.04.1":1,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian8~1.gbpd05c7e":2,"7.0.13":1,"7.3.10":14,"7.2.22-1+0~20190902.26+debian10~1.gbpd64eb7":1,"7.0.12":1,"7.3.8-1+0~20190807.43+debian8~1.gbp7731bf":1,"7.3.9-he.0":1,"7.0.31-1+0~20180910100529.3+stretch~1.gbp90e89d":2,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.23":12,"7.1.27-SvetHostingu.cz":1,"7.4":1,"7.3.2RC1":1,"7.3.7-13+bionic":1,"7.2.5-1+0~20180505050007.21+jessie~1.gbpca2fa6":1},"2019-10":{"7.1.30":163086,"7.2":13591,"2.0":8252,"7.0.33":11280,"7.2.22-he.0":47,"7.1.5":139,"7.1":4798,"5.4":321,"5.6":12596,"7.1.11":2387,"7.1.14":1023,"7.0":41295,"5.3":2315,"7.1.8":17,"7.2.22":2790,"7.1.32":1940,"7.3":7589,"7.3.9":1213,"7.2.17":444,"7.1.24":296,"7.3.7":218,"7.1.31":445,"7.0.25":285,"7.2.23":5651,"5.5":241,"7.2.16":129,"7.1.13":82,"7.3.3":105,"7.2.13":124,"7.1.7":9,"7.2.18":220,"7.2.21":295,"7.3.8":191,"7.4.0RC2":7,"7.0.14":14,"7.0.32":117,"7.3.10":3488,"7.1.30-nmm1":136,"7.0.33-0+deb9u5":38,"7.2.19":467,"7.0.33-0+deb9u1":4,"7.3.6-nmm1":55,"7.3.5":146,"7.1.26-1+0~20190113101810.12+stretch~1.gbp7077bb":2,"7.3.6":214,"7.1.29":50,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":4,"7.0.29":58,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":175,"7.2.22-1+0~20190902.26+debian8~1.gbpd64eb7":73,"7.1.22":44,"7.1.21":256,"7.1.26":275,"7.0.32-0ubuntu0.16.04.1":3,"7.0.4":2,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.2":241,"7.3.9-1+0~20190902.44+debian9~1.gbpf8534c":15,"7.3.1":60,"7.2.20":164,"7.1.16":8,"7.3.8-1+0~20190807.43+debian9~1.gbp7731bf":6,"7.0.30":45,"7.2.3":20,"7.3.2":23,"7.3.6-1+0~20190531112546.39+jessie~1.gbp6131b7":11,"7.2.10":36,"7.2.15":87,"7.1.28":44,"7.3.0RC1":7,"7.0.33-0+deb9u3":30,"7.2.6":60,"7.0.21":44,"7.2.21-1+0~20190807.25+debian8~1.gbp935ebf":1,"7.2.14":81,"7.1.30-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":13,"7.1.31-nfsn1":2,"7.3.4":39,"7.0.33-11+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.1.19":20,"7.3.0":93,"7.2.15-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.2.19-1+0~20190531112732.22+jessie~1.gbp75765b":11,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian10~1.gbp5452d8":2,"7.0.24":5,"7.2.18-1+0~20190503103213.21+stretch~1.gbp101320":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":62,"7.2.19-nmm1":28,"7.2.20-2+0~20190725.24+debian9~1.gbp69697c":14,"7.0.31":86,"7.2.0":20,"7.2.7":29,"7.1.3":44,"7.1.30-7+bionic":1,"7.2.12":16,"7.3.9-1+0~20190902.44+debian10~1.gbpf8534c":9,"7.0.3":3,"7.1.4":41,"7.0.33-5+0~20190309015553.9+stretch~1.gbp4c6517":3,"7.0.33-7+0~20190503101027.13+stretch~1.gbp26f991":1,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian9~1.gbpd05c7e":4,"7.2.4":14,"7.0.18":7,"7.1.32-1+0~20190902.23+debian9~1.gbp9d1be7":48,"7.0.8":2,"7.2.5":10,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":5,"7.1.32-1+0~20190902.23+debian8~1.gbp9d1be7":22,"7.2.21-1+0~20190807.25+debian9~1.gbp935ebf":8,"7.2.2":7,"7.2.1":30,"7.3.9-1~deb10u1":6,"7.1.0":3,"7.3.9-1+bionic":10,"7.1.29-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.5-1+0~20190503093827.38+stretch~1.gbp60a41b":6,"7.0.33-11+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.20":18,"7.0.33-4+bionic":1,"7.2.5-1+0~20180505045740.21+stretch~1.gbpca2fa6":3,"7.0.30-0ubuntu0.16.04.1":3,"7.2.22-1+0~20190902.26+debian9~1.gbpd64eb7":11,"7.3.10-pl0-zoneos":8,"7.2.22-pl1-zoneos":2,"7.3.9-pl1-zoneos":1,"7.0.33-1+0~20181208203126.8+stretch~1.gbp2ff763":2,"7.1.15":2,"7.0.19-1":3,"7.0.26-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.26-2+0~20190216175340.13+stretch~1.gbpc20626":18,"7.1.18":2,"7.4.0RC1":1,"7.0.33-6":4,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.0.26":1,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian10~1.gbpd05c7e":10,"7.1.9":13,"7.2.9":10,"7.4":6,"7.3.8-1+0~20190807.43+debian10~1.gbp7731bf":1,"7.3.9-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.2.0-dev":2,"7.0.32-nmm1":26,"7.2.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.2.21-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.10-nfsn1":1,"7.1.6":4,"7.0.2":1,"7.1.26-mh2":3,"7.1.27-1+0~20190307202204.14+stretch~1.gbp7163d5":5,"7.3.5-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.0.7":4,"7.0.9":28,"7.2.21-1+0~20190807.25+debian10~1.gbp935ebf":24,"7.3.8-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.2.19-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.7-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.9-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.1.13RC1":1,"7.0.0":2,"7.1.1":10,"7.0.10":5,"7.2.23-nfsn1":2,"7.2.11":14,"7.1.23":10,"7.0.28":11,"7.4.0beta4":1,"7.0.27":23,"7.3.9-1+0~20190902.44+debian8~1.gbpf8534c":24,"7.3.7-2+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.7-2+0~20190725.42+debian9~1.gbp848ca5":10,"7.4.0RC3":7,"7.1.0-dev":3,"7.2.23RC1":1,"7.1.20":4,"7.1.25":11,"7.2.23-pl0-zoneos":7,"7.0.6":5,"7.3.10-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.5":4,"7.1.27":14,"7.0.33-8+0~20190531120422.14+jessie~1.gbpe7d4ff":1,"7.0.33-13+bionic":2,"7.3.6-1+0~20190531112735.39+stretch~1.gbp6131b7":1,"7.0.30-0+deb9u1":4,"7.3.3-1+0~20190307202445.32+jessie~1.gbp32ebb2":1,"7.2.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":6,"7.1.2":5,"7.1.10":8,"7.3.0RC4":2,"7.1.31-1+0~20190807.22+debian9~1.gbpf402ed":3,"7.2.16-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.3-1+0~20190307202245.32+stretch~1.gbp32ebb2":5,"7.0.17":5,"7.0.15":6,"7.2.18-1+bionic":3,"7.2.22-1+bionic":3,"7.1.32-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.22-0ubuntu0.16.04.1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.2":1,"7.1.32-pl1-zoneos":2,"7.3.9-he.0":2,"7.1.17":10,"7.3.7-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.23-1+0~20191008.27+debian9~1.gbp021266":29,"7.3.10-1+0~20191008.45+debian10~1.gbp365209":24,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":2,"7.3.10-1+0~20191008.45+debian8~1.gbp365209":29,"7.2.23-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.4-2":4,"7.2.17-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.0.12":4,"7.2.18-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-5+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.23-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.2.23-1+0~20191008.27+debian8~1.gbp021266":68,"7.2.21-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.10-1+0~20191008.45+debian9~1.gbp365209":14,"7.2.20RC1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.3":1,"7.0.14-2+deb.sury.org~trusty+1":1,"7.3.12":3,"7.0.22":1,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian8~1.gbpd05c7e":1,"7.3.8-2+bionic":1,"7.0.33-mh2":1,"7.0.27-0+deb9u1":2,"7.2.8":6,"7.2.8RC1":1,"7.0.18-0ubuntu0.16.04.1":4,"7.0.31-1+0~20180910100529.3+stretch~1.gbp90e89d":3,"7.2.4-1+0~20180405085422.20+stretch~1.gbpbff9f0":1,"7.2.22-1+ubuntu19.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.4-7ubuntu2":1,"7.3.8-4+bionic":3,"7.2.19-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.24-1+ubuntu18.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.12":2,"7.2.16-1+0~20190307202415.17+stretch~1.gbpa7be82":2,"7.1.32-he.0":2,"7.3.10-1+bionic":3,"7.2.20-2+0~20190725.24+debian8~1.gbp69697c":1,"7.3.10-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-10+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.5":2,"7.2.23-1+bionic":1,"7.0.33-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+2+will+reach+end+of+life+in+april+2019":1,"7.0.24-1~dotdeb+8.1":1,"7.3.2-1+bionic":1,"7.0.23":4,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":1,"7.3.2-3+0~20190208150725.31+stretch~1.gbp0912bd":3,"7.3.11-dev":2,"7.1.20-1+0~20180725103117.2+jessie~1.gbpd5b650":2,"7.2.17-1+0~20190412071344.20+stretch~1.gbp23a36d":1,"7.1.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.24":295,"7.2.20-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.30-1+0~20180505045735.18+stretch~1.gbpcfecb9":1,"7.0.33-0+deb9u2":1,"7.0.16":2,"7.3.5-SvetHostingu.cz":1,"7.3.11":275,"7.0.13":1,"7.1.33":126,"7.1.12-2+0~20171207160754.12+jessie~1.gbp5c91f3":1,"7.4.0RC4":2,"7.2.24-1+0~20191024.28+debian10~1.gbpbbacde":1,"7.0.33-SergeyD\/15.1":1,"7.3.10-nmm1":1,"7.1.20-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.3-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.26-SvetHostingu.cz":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.11":1,"7.1.27-SvetHostingu.cz":1,"7.2.24-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.10RC1":1,"7.3.11-1~deb10u1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.7":4,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.1":9,"7.0.19":1,"7.2.16-1+0~20190307202206.17+jessie~1.gbpa7be82":1,"7.0.33-0+deb9u6":1,"7.1.33-1+0~20191027.27+debian8~1.gbpd10139":1,"7.3.11-he.0":1,"7.1.33-1+0~20191027.27+debian9~1.gbpd10139":2,"7.2.24-he.0":5,"7.2.24-1+0~20191026.31+debian9~1.gbpbbacde":7,"7.2.24-1+bionic":1,"7.3.5-1+bionic":1,"7.3.10-1+b1":1,"7.2.20-1+0~20190710.23+debian9~1.gbp2428c5":1,"7.0.33-12+0~20191026.23+debian8~1.gbp940de0":1,"7.3.11-1+0~20191026.48+debian8~1.gbpf71ca0":2,"7.2.24-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.17-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-12+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.15-1+bionic":1,"7.3.11-1+bionic":1,"7.3.2RC1":1},"2019-11":{"7.0":74078,"7.2":15173,"7.2.23":1531,"7.3.9":348,"7.3.11":4667,"5.6":28453,"7.1.30":19205,"7.2.24":113994,"7.0.33":9700,"7.1.5":129,"7.3":8827,"7.1":6416,"7.2.19":349,"7.3.7":213,"7.1.21":194,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":173,"5.4":273,"2.0":7579,"5.3":4499,"7.1.32":380,"7.1.14":996,"7.2.17":255,"7.1.33":81145,"7.3.0":96,"7.1.24":376,"7.0.25":300,"5.5":218,"7.2.15":59,"7.2.13":110,"7.3.9-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.32":139,"7.1.20":4,"7.2.22":1038,"7.2.23-1+0~20191008.27+debian8~1.gbp021266":10,"7.1.8":30,"7.3.1":78,"7.2.21":226,"7.2.16-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.19-nmm1":15,"7.2.1":26,"7.1.28":19,"7.3.8":183,"7.3.10":457,"7.2.20-2+0~20190725.24+debian9~1.gbp69697c":5,"7.3.9-1+bionic":9,"7.2.14":69,"7.2.24-he.0":67,"7.3.5":105,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.1":217,"7.3.6":208,"7.1.30-nmm1":94,"7.3.10-1+0~20191008.45+debian8~1.gbp365209":3,"7.2.7":37,"7.0.31":71,"7.1.15":4,"7.0.29":59,"7.2.22-1+0~20190902.26+debian8~1.gbpd64eb7":2,"7.3.10-1+0~20191008.45+debian10~1.gbp365209":20,"7.1.26":231,"7.1.16":9,"7.2.10":31,"7.0.33-5+0~20190309015553.9+stretch~1.gbp4c6517":1,"7.3.3":123,"7.2.16":142,"7.1.4":44,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian9~1.gbpd05c7e":2,"7.2.4":11,"7.2.24-1+0~20191026.31+debian9~1.gbpbbacde":172,"7.1.3":52,"7.0.18":6,"7.2.24-1+0~20191026.31+debian8~1.gbpbbacde":41,"7.0.8":1,"7.1.32-1+0~20190902.23+debian9~1.gbp9d1be7":61,"7.2.6":64,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":6,"7.1.19":15,"7.3.6-nmm1":34,"7.1.0-dev":6,"7.1.13":85,"7.1.29":29,"7.1.32-1+0~20190902.23+debian8~1.gbp9d1be7":5,"7.3.9-1~deb10u1":2,"7.1.0":6,"7.3.4":36,"7.3.5-1+0~20190503093827.38+stretch~1.gbp60a41b":13,"7.3.0RC1":8,"7.3.10-1+0~20191008.45+debian9~1.gbp365209":15,"7.1.29-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-1+0~20191027.27+debian9~1.gbpd10139":48,"7.0.20":15,"7.0.21":19,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.7":61,"7.2.5":9,"7.0.30":47,"7.0.14":8,"7.2.20":52,"7.3.11-1+0~20191026.48+debian8~1.gbpf71ca0":63,"7.0.30-0ubuntu0.16.04.1":3,"7.2.24-1+ubuntu19.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0+deb9u3":23,"7.2.5-1+0~20180505045740.21+stretch~1.gbpca2fa6":3,"7.4.0RC3":4,"7.1.25":15,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.2":46,"7.0.19-1":3,"7.2.0":21,"7.2.18":44,"7.1.26-2+0~20190216175340.13+stretch~1.gbpc20626":10,"7.0.33-1+0~20181208203126.8+stretch~1.gbp2ff763":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":12,"7.0.33-6":4,"7.4.0RC4":6,"7.3.10-pl0-zoneos":2,"7.1.22":68,"7.0.22-0ubuntu0.16.04.1":2,"7.0.33-0+deb9u6":39,"7.0.26":1,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian10~1.gbpd05c7e":6,"7.0.9":25,"7.3.10-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":3,"7.1.11":40,"7.1.33-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":11,"7.4":20,"7.0.33-0+deb9u5":9,"7.2.23-pl0-zoneos":1,"7.1.31":82,"7.2.9":6,"7.3.2":33,"7.2.2":6,"7.3.8-1+0~20190807.43+debian10~1.gbp7731bf":2,"7.1.18":2,"7.0.32-nmm1":24,"7.2.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.0-dev":3,"7.2.21-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.4":1,"7.2.15-1+bionic":1,"7.3.10-nfsn1":1,"7.2.21-1+0~20190807.25+debian10~1.gbp935ebf":31,"7.3.11-1+0~20191026.48+debian9~1.gbpf71ca0":40,"7.1.6":1,"7.1.17":7,"7.1.27-1+0~20190307202204.14+stretch~1.gbp7163d5":2,"7.1.26-mh2":2,"7.0.27":43,"7.0.26-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.11-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":10,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.11":18,"7.3.7-2+0~20190725.42+debian9~1.gbp848ca5":1,"7.0.7":5,"7.1.32-1+bionic":1,"7.3.8-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":9,"7.1.7":3,"7.0.24":8,"7.3.7-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.13RC1":1,"7.2.12":9,"7.3.5-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.1":12,"7.2.23-nfsn1":2,"7.1.23":14,"7.2.19-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.0.28":11,"7.2.23-1+0~20191008.27+debian9~1.gbp021266":6,"7.0.33-4+bionic":1,"7.3.11-pl0-zoneos":7,"7.3.7-2+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.3":19,"7.2.24-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":9,"7.2.9-1+0~20180910100512.5+stretch~1.gbpdaac35":1,"7.0.33-pl6-zoneos":1,"7.3.3-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.24-pl0-zoneos":11,"7.2.24-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":8,"7.0.10":3,"7.0.12":2,"7.2.23RC1":1,"7.1.27":18,"7.3.11-1~deb10u1":10,"7.0.15":8,"7.3.9-1+0~20190902.44+debian9~1.gbpf8534c":3,"7.3.8-2+bionic":4,"7.0.6":3,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.5":4,"7.0.33-12+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.3.11-1+bionic":10,"7.0.33-8+0~20190531120422.14+jessie~1.gbpe7d4ff":1,"7.3.12RC1":1,"7.3.6-1+0~20190531112735.39+stretch~1.gbp6131b7":1,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.1.9":11,"7.2.17-0ubuntu0.18.04.1":2,"7.2.1-0.debian.0":1,"7.1.2":5,"7.1.10":7,"7.1.33-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.24-1+bionic":4,"7.4.0RC2":2,"7.1.31-1+0~20190807.22+debian9~1.gbpf402ed":3,"7.3.0RC4":2,"7.0.17":5,"7.3.11-he.0":2,"7.1.33-pl0-zoneos":3,"7.4.0RC5":3,"7.2.18-1+bionic":3,"7.2.20-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.32-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.2":1,"7.2.17-1+0~20190412070953.20+jessie~1.gbp23a36d":1,"7.0.33-12+0~20191026.23+debian9~1.gbp940de0":4,"7.3.2RC1":2,"7.0.0":1,"7.1.32-pl1-zoneos":2,"7.1.33-1+0~20191027.27+debian8~1.gbpd10139":22,"7.3.6-1+0~20190531112546.39+jessie~1.gbp6131b7":1,"7.1.32-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":2,"7.3.10-nmm1":1,"7.0.33-mh2":2,"7.2.20-1+0~20190710.23+debian9~1.gbp2428c5":1,"7.0.33-5+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.10RC1":1,"7.2.22-1+0~20190902.26+debian9~1.gbpd64eb7":4,"7.2.22-1+bionic":3,"7.0.33-0+deb9u1":2,"7.2.20RC1":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.3":1,"7.1.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.16":5,"7.0.14-2+deb.sury.org~trusty+1":1,"7.3.12":538,"7.0.22":1,"7.2.25RC1":2,"7.0.33-12+0~20191026.23+debian8~1.gbp940de0":2,"7.2.16-1+0~20190307202415.17+stretch~1.gbpa7be82":3,"7.2.21-1+0~20190807.25+debian9~1.gbp935ebf":1,"7.2.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.8RC1":1,"7.2.5-1+0~20180505050007.21+jessie~1.gbpca2fa6":1,"7.4.0RC6":8,"7.0.27-0+deb9u1":3,"7.2.21-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.31-1+0~20180910100529.3+stretch~1.gbp90e89d":3,"7.3.11-nmm1":13,"7.3.3-1+0~20190307202245.32+stretch~1.gbp32ebb2":1,"7.2.8":9,"7.2.24-nmm1":8,"7.3.8-4+bionic":2,"7.0.18-0ubuntu0.16.04.1":2,"7.1.24-1+ubuntu18.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.12":2,"7.2.23-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.27-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.16-1+bionic":1,"7.3.10-1+bionic":1,"7.1.33-nmm1":45,"7.2.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.5":2,"7.0.33-12+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.23":6,"7.0.24-1~dotdeb+8.1":1,"7.0.3":4,"7.3.11-1+0~20191026.48+debian10~1.gbpf71ca0":17,"7.0.32-0ubuntu0.16.04.1":1,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.30-0+deb9u1":3,"7.0.33-nmm1":6,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":1,"7.2.17-1+0~20190412071344.20+stretch~1.gbp23a36d":3,"7.0.33-11+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-12+0~20191026.23+debian10~1.gbp940de0":3,"7.3.2-1+bionic":1,"7.2.25":616,"7.3.10-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.20-1+0~20180725103117.2+jessie~1.gbpd5b650":1,"7.0.30-1+0~20180505045735.18+stretch~1.gbpcfecb9":1,"7.4.0-dev":3,"7.3.11-1+ubuntu19.10.1+deb.sury.org+6":1,"7.0.13":1,"7.1.12-2+0~20171207160754.12+jessie~1.gbp5c91f3":1,"7.2.24-1+0~20191026.31+debian10~1.gbpbbacde":1,"7.1.15-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+2":2,"7.3.9-1+0~20190902.44+debian8~1.gbpf8534c":1,"7.2.21RC1":1,"7.1.26-1+0~20190113101810.12+stretch~1.gbp7077bb":2,"7.0.11":1,"7.1.30-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.32-1~dotdeb+8.1":1,"7.0.19":1,"7.3.2-3+0~20190208150725.31+stretch~1.gbp0912bd":1,"7.3.12-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.27-SvetHostingu.cz":1,"5.2":1,"7.4.0":1,"7.3.5-1+bionic":1,"7.2.25-1+0~20191128.32+debian10~1.gbp108445":1,"7.0.4":1,"7.2.25-1+0~20191128.32+debian8~1.gbp108445":1,"7.1.33-nfsn1":1},"2019-12":{"7.2":15891,"7.1.33":61643,"5.3":5643,"2.0":7751,"5.6":57309,"7.0.33":10020,"7.2.25":6579,"7.3":13089,"7.0":54723,"7.2.24":3015,"7.2.23":2256,"7.2.13":108,"7.3.10":286,"7.3.12":4799,"7.1":4679,"7.2.10":31,"7.3.11":1082,"7.1.4":39,"7.1.19":16,"7.0.25":293,"7.0.32":158,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":172,"7.2.17":152,"5.4":268,"7.1.21":165,"7.2.24-1+0~20191026.31+debian8~1.gbpbbacde":21,"5.5":232,"7.3.0":96,"7.2.22":1234,"7.1.14":1085,"7.3.9":156,"7.2.16":166,"7.2.25-1+0~20191128.32+debian8~1.gbp108445":23,"7.1.32":190,"7.1.24":467,"7.3.7":222,"7.2.16-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.21":199,"7.2.14":81,"7.2.24-nmm1":31,"7.3.6":249,"7.1.5":94,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.1":223,"7.2.11":21,"7.1.33-nmm1":147,"7.2.19":235,"7.0.18-0ubuntu0.16.04.1":3,"7.3.11-1+0~20191026.48+debian8~1.gbpf71ca0":40,"7.3.1":103,"7.2.24-he.0":60,"7.0.29":58,"7.3.11-1+0~20191026.48+debian10~1.gbpf71ca0":3,"7.3.11-1+0~20191026.48+debian9~1.gbpf71ca0":48,"7.2.7":36,"7.1.28":20,"7.2.15-0ubuntu0.18.04.1":3,"7.3.3":147,"7.2.22-1+0~20190902.26+debian8~1.gbpd64eb7":4,"7.2.24-1+0~20191026.31+debian9~1.gbpbbacde":28,"7.3.8":135,"7.0.31":81,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.2":29,"7.1.20":133,"7.0.33-5+0~20190309015553.9+stretch~1.gbp4c6517":2,"7.1.30":61,"7.1.26":222,"7.3.5":103,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian9~1.gbpd05c7e":3,"7.3.0RC1":13,"7.1.3":55,"7.2.6":78,"7.1.11":45,"7.2.4":9,"7.1.31":40,"7.0.18":13,"7.0.3":3,"7.2.15":62,"7.3.11-nmm1":60,"7.4":202,"7.1.0-dev":7,"7.0.8":3,"7.1.29":42,"7.1.0":7,"7.3.9-1+0~20190902.44+debian9~1.gbpf8534c":4,"7.1.33-1+0~20191027.27+debian8~1.gbpd10139":11,"7.1.13":78,"7.1.33-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.4":41,"7.1.27":26,"7.0.20":19,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.33-1+0~20191027.27+debian9~1.gbpd10139":21,"7.0.30":41,"7.0.27":54,"7.0.23":8,"7.4.0":170,"7.0.14":6,"7.2.20":54,"7.0.30-0ubuntu0.16.04.1":2,"7.1.32-1+0~20190902.23+debian9~1.gbp9d1be7":35,"7.0.33-0+deb9u3":24,"7.1.15":3,"7.2.25-pl0-zoneos":15,"7.0.19-1":2,"7.2.25-1+0~20191128.32+debian10~1.gbp108445":1,"7.3.7-2+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.18":46,"7.0.9":29,"7.1.26-2+0~20190216175340.13+stretch~1.gbpc20626":4,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.7":55,"7.3.12-pl0-zoneos":12,"7.1.8":13,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":7,"7.3.2RC1":2,"7.4.0RC6":4,"7.3.12-1+0~20191128.49+debian10~1.gbp24559b":34,"7.2.17-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.0.22-0ubuntu0.16.04.1":5,"7.2.25-1+0~20191128.32+debian9~1.gbp108445":109,"7.2.0":22,"7.0.33-0+deb9u6":33,"7.0.26":1,"7.0.33-13+0~20191128.24+debian10~1.gbp832d85":7,"7.1.16":11,"7.3.10-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":3,"7.1.22":45,"7.3.11-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":13,"7.4.0RC2":4,"7.3.3-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.1":9,"7.2.9":6,"7.3.10-1+0~20191008.45+debian9~1.gbp365209":22,"7.2.2":6,"7.0.4-7ubuntu2":1,"7.0.16":4,"7.0.33-nmm1":27,"7.1.17":15,"7.2.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.21":15,"7.2.0-dev":4,"7.3.8-1+0~20190807.43+debian10~1.gbp7731bf":3,"7.3.9-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.9-1+bionic":5,"7.1.18":4,"7.3.9-1~deb10u1":4,"7.0.33-1+0~20181208203126.8+stretch~1.gbp2ff763":1,"7.1.6":3,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.12-1+0~20191128.49+debian9~1.gbp24559b":47,"7.1.25":15,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.3.12-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.0.24":3,"7.1.13RC1":1,"7.3.7-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.5-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.12":13,"7.2.5":7,"7.0.33-13+0~20191128.24+debian9~1.gbp832d85":15,"7.1.26-mh2":2,"7.2.8":3,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":34,"7.3.3-1+0~20190307202245.32+stretch~1.gbp32ebb2":2,"7.3.2":29,"7.0.12":9,"7.0.28":7,"7.2.25-nfsn1":2,"7.0.7":6,"7.1.7":4,"7.2.24-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.2.21-1+0~20190807.25+debian10~1.gbp935ebf":27,"7.2.19-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.1":9,"7.2.25-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":8,"7.2.9-1+0~20180910100512.5+stretch~1.gbpdaac35":2,"7.1.33-pl0-zoneos":7,"7.0.10":3,"7.1.27-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.5-1+bionic":2,"7.3.3-SvetHostingu.cz":1,"7.2.23RC1":1,"7.3.8-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.3.11-1~deb10u1":13,"7.0.6":5,"7.0.33-12+0~20191026.23+debian9~1.gbp940de0":4,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.5":3,"7.2.25-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.33-12+0~20191026.23+debian8~1.gbp940de0":2,"7.0.33-13+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.1.9":11,"7.3.6-1+0~20190531112735.39+stretch~1.gbp6131b7":4,"7.1.10":5,"7.1.23":13,"7.1.2":3,"7.3.8-2+bionic":7,"7.2.1-0.debian.0":1,"7.3.12-1+0~20191128.49+debian8~1.gbp24559b":30,"7.3.11-he.0":3,"7.3.12-3+bionic":9,"7.0.33-0+deb9u5":3,"7.0.15":5,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4":2,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":3,"7.3.9-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.18-1+bionic":2,"7.0.33-0+deb9u1":2,"7.2.3":16,"7.3.0RC4":2,"7.1.31-1+0~20190807.22+debian9~1.gbpf402ed":2,"7.2.20-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.27-0+deb9u1":4,"7.2.24-1+ubuntu19.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.11-1+bionic":5,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.2":1,"7.0.0":1,"7.1.32-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.25-3+bionic":1,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":2,"7.0.33-13+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.17-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.2.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.22":2,"7.2.20-1+0~20190710.23+debian9~1.gbp2428c5":1,"7.0.33-5+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.24-1+bionic":7,"7.0.17":7,"7.3.12-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":6,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian8~1.gbpc60685":13,"7.2.22-1+bionic":3,"7.2.20RC1":4,"7.1.32-1+0~20190902.23+debian8~1.gbp9d1be7":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.3":1,"7.0.14-2+deb.sury.org~trusty+1":1,"7.3.13":988,"7.0.33-12+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.10RC1":1,"7.2.16-1+0~20190307202415.17+stretch~1.gbpa7be82":2,"7.2.23-1+0~20191008.27+debian8~1.gbp021266":4,"7.4.0RC1":1,"7.2.23-1+0~20191008.27+debian9~1.gbp021266":2,"7.2.24-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.8RC1":1,"7.2.16-1+0~20190307202206.17+jessie~1.gbpa7be82":1,"7.2.21-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.31-1+0~20180910100529.3+stretch~1.gbp90e89d":1,"7.2.4-1+0~20180405085422.20+stretch~1.gbpbff9f0":1,"7.4.0RC3":1,"7.4.0beta4":1,"7.2.22-1+0~20190902.26+debian9~1.gbpd64eb7":2,"7.1.33-2+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.8-4+bionic":3,"7.1.24-1+ubuntu18.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.12":2,"7.0.11":1,"7.2.16-1+bionic":1,"7.3.10-1+bionic":1,"7.2.26":1417,"7.1.33-1+0~20191026.27+debian10~1.gbpd10139":1,"7.0.5":3,"7.2.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.26-1+0~20191218.33+debian9~1.gbpb5a34b":35,"7.4.1":36,"7.2.20-2+0~20190725.24+debian9~1.gbp69697c":1,"7.0.24-1~dotdeb+8.1":1,"7.3.13-1+0~20191218.50+debian10~1.gbp23c2da":3,"7.0.26-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.26-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":1,"7.0.33-8+0~20190531121058.14+stretch~1.gbpe7d4ff":1,"7.3.13-1+0~20191218.50+debian9~1.gbp23c2da":9,"7.0.33-14+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.17-1+0~20190412071344.20+stretch~1.gbp23a36d":2,"7.0.19":2,"7.3.11RC1":1,"7.1.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.30-0+deb9u1":1,"7.2.26-1+0~20191218.33+debian8~1.gbpb5a34b":5,"7.0.4":3,"7.3.13-1+0~20191218.50+debian8~1.gbp23c2da":5,"7.0.30-1+0~20180505045735.18+stretch~1.gbpcfecb9":1,"7.0.33-0+deb9u2":1,"7.1.20-1+0~20180725103117.2+jessie~1.gbpd5b650":1,"7.1.33-3+0~20191218.29+debian9~1.gbp18b07c":17,"7.3.2-1+bionic":1,"7.0.33-pl6-zoneos":1,"7.0.13":1,"7.1.12-2+0~20171207160754.12+jessie~1.gbp5c91f3":1,"7.4.0RC4":1,"7.1.27-1+0~20190307202204.14+stretch~1.gbp7163d5":1,"7.2.26-1+0~20191218.33+debian10~1.gbpb5a34b":1,"7.0.33-SergeyD\/16.2":1,"7.0.33-14+0~20191218.25+debian9~1.gbpae1889":4,"7.1.20-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.6-1+0~20190531112546.39+jessie~1.gbp6131b7":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.30-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.26-1+0~20190113101810.12+stretch~1.gbp7077bb":2,"7.0.1":1,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"5.2":1,"7.1.28-1+0~20190412071216.17+stretch~1.gbpbe9b36":1,"7.2.24-0ubuntu0.19.04.1":2,"7.1.33-nfsn2":1,"7.3.8-1+0~20190807.43+debian9~1.gbp7731bf":1,"7.3.13-nfsn1":1},"2020-01":{"7.2.26":9136,"7.0":24895,"7.0.33":11119,"5.6":55960,"7.2.24":3015,"7.2.22":660,"5.3":5047,"7.1.33":5205,"7.2.25":1465,"7.1":4683,"7.2":18052,"7.3.13":6053,"2.0":7909,"7.3":13472,"7.2.13":105,"7.0.32":159,"7.3.12":2536,"7.1.29":55,"7.3.11-1+0~20191026.48+debian9~1.gbpf71ca0":14,"7.1.27":20,"7.0.29":58,"7.3.11":771,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian8~1.gbpc60685":12,"7.0.25":316,"7.3.10":263,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.1":147,"7.1.3":46,"7.2.23":273,"7.1.26":255,"7.4":935,"7.3.8":119,"7.1.33-3+0~20191218.29+debian9~1.gbp18b07c":50,"7.0.30":53,"7.0.27":55,"7.2.16":135,"7.4.1":447,"7.0.31-1+0~20180910100529.3+stretch~1.gbp90e89d":5,"7.0.31":82,"7.2.25-1+0~20191128.32+debian9~1.gbp108445":21,"7.1.32":161,"7.1.13":92,"7.1.14":1204,"7.2.26-1+0~20191218.33+debian9~1.gbpb5a34b":146,"7.2.14":80,"7.3.3":102,"7.0.20":24,"7.2.20":37,"7.3.7":224,"7.2.6":83,"7.2.19":217,"7.1.5":59,"7.0.14":9,"7.0.30-0ubuntu0.16.04.1":4,"5.5":223,"7.2.15":76,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":149,"7.2.21":168,"5.4":253,"7.3.6":190,"7.1.21":33,"7.0.33-0+deb9u3":25,"7.3.9":302,"7.1.24":511,"7.2.24-1+0~20191026.31+debian9~1.gbpbbacde":10,"7.4.0":100,"7.3.5":116,"7.1.17":14,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":11,"7.0.19-1":3,"7.1.32-1+0~20190902.23+debian9~1.gbp9d1be7":33,"7.2.25-pl0-zoneos":6,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.2":32,"7.2.10":62,"7.3.1":115,"7.0.6":2,"7.3.12-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.0.33-14+0~20191218.25+debian9~1.gbpae1889":21,"7.2.18":45,"7.0.9":32,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":30,"7.2.24-he.0":7,"7.1.30":62,"7.1.33-nmm1":152,"7.1.33-1+0~20191026.27+debian10~1.gbpd10139":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.7":37,"7.3.12-pl0-zoneos":2,"7.3.4":55,"7.2.17":133,"7.0.22-0ubuntu0.16.04.1":5,"7.0.33-0+deb9u6":45,"7.0.26":2,"7.0.33-13+0~20191128.24+debian10~1.gbp832d85":1,"7.1.33-3+0~20191218.29+debian8~1.gbp18b07c":20,"7.3.12-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.1.0":6,"7.3.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":13,"7.3.13-1+0~20191218.50+debian9~1.gbp23c2da":65,"7.1.4":48,"7.2.21-1+0~20190807.25+debian10~1.gbp935ebf":34,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":6,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":3,"7.3.0RC1":7,"7.1.11":52,"7.2.26-1+0~20191218.33+debian8~1.gbpb5a34b":40,"7.1.22":45,"7.3.11-nmm1":60,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.4.0RC2":2,"7.3.11-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":7,"7.2.7":31,"7.3.5-1+bionic":3,"7.3.12-1+0~20191128.49+debian10~1.gbp24559b":16,"7.2.2":9,"7.3.2":37,"7.3.12-3+bionic":13,"7.3.0":102,"7.2.22-1+0~20190902.26+debian8~1.gbpd64eb7":2,"7.2.0":22,"7.1.19":14,"7.0.33-nmm1":32,"7.2.24-nmm1":38,"7.2.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.4":6,"7.2.0-dev":2,"7.3.13-nfsn1":2,"7.3.13-1+0~20191218.50+debian8~1.gbp23c2da":52,"7.3.9-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.15-1+bionic":1,"7.3.2RC1":3,"7.3.8-1+0~20190807.43+debian10~1.gbp7731bf":6,"7.2.16-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.18":3,"7.0.12":8,"7.3.9-1~deb10u1":4,"7.1.6":3,"7.1.33-1+0~20191027.27+debian9~1.gbpd10139":11,"7.2.25-1+0~20191128.32+debian8~1.gbp108445":14,"7.1.16":8,"7.2.26-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":6,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.31":23,"7.2.9":8,"7.2.8":5,"7.1.25":19,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.4-7ubuntu2":1,"7.1.7":13,"7.0.24":8,"7.3.12-1+0~20191128.49+debian9~1.gbp24559b":21,"7.0.33-13+0~20191128.24+debian9~1.gbp832d85":16,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian9~1.gbpd05c7e":1,"7.3.7-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.5":7,"7.3.5-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.8":15,"7.0.23":8,"7.3.12-1+0~20191128.49+debian8~1.gbp24559b":28,"7.0.7":7,"7.2.26-nfsn1":2,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":10,"7.0.28":5,"7.2.11":18,"7.1.23":12,"7.3.11-1+bionic":4,"7.3.7-2+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.1":8,"7.1.28":12,"7.3.12-1":1,"7.1.26-mh2":2,"7.2.9-1+0~20180910100512.5+stretch~1.gbpdaac35":2,"7.1.0-dev":5,"7.1.33-pl0-zoneos":6,"7.2.19-0ubuntu0.18.10.1":2,"7.2.23-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.10-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.10":4,"7.2.12":11,"7.2.26-1+0~20191218.33+debian10~1.gbpb5a34b":3,"7.2.26-he.0":68,"7.3.8-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.3.11-1~deb10u1":16,"7.2.23RC1":1,"7.2.3":12,"7.2.26-pl0-zoneos":10,"7.1.20":2,"7.2.17-1+0~20190412070953.20+jessie~1.gbp23a36d":1,"7.4.0RC6":4,"7.0.4":3,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.5":2,"7.0.33-12+0~20191026.23+debian8~1.gbp940de0":3,"7.3.14-dev":1,"7.2.19-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.9":17,"7.3.8-2+bionic":4,"7.1.15":2,"7.3.6-1+0~20190531112735.39+stretch~1.gbp6131b7":1,"7.1.10":6,"7.0.21":17,"7.3.13-pl0-zoneos":16,"7.1.2":2,"7.2.17-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.0.33-1+0~20181208203126.8+stretch~1.gbp2ff763":1,"7.2.1-0.debian.0":3,"7.0.33-mh2":2,"7.0.17":8,"7.3.13-he.0":3,"7.3.2-3+0~20190208150725.31+stretch~1.gbp0912bd":1,"7.3.13-2+bionic":5,"7.3.0RC4":1,"7.3.9-1+0~20190902.44+debian9~1.gbpf8534c":2,"7.2.18-1+bionic":1,"7.2.1":13,"7.0.3":2,"7.2.20-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.13":2,"7.1.31-1+0~20190807.22+debian9~1.gbpf402ed":2,"7.0.1":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.2":1,"7.0.0":1,"7.0.33-14+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.0.15":8,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":4,"7.2.17-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.3.9-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-14+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-5+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.20-1+0~20190710.23+debian9~1.gbp2428c5":1,"7.2.2RC1":1,"7.3.3-1+0~20190307202245.32+stretch~1.gbp32ebb2":2,"7.3.9-1+bionic":3,"7.2.25-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.0.30-0+deb9u1":2,"7.2.24-0ubuntu0.19.04.1":1,"7.2.24-1+bionic":2,"7.0.22":2,"7.2.20RC1":1,"7.1.33-2+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.27-0+deb9u1":3,"7.2.26-1+bionic":5,"7.2.25-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.0.14-2+deb.sury.org~trusty+1":1,"7.0.33-13+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.0.33-13+0~20191128.24+debian8~1.gbp832d85":1,"7.2.16-1+0~20190307202415.17+stretch~1.gbpa7be82":2,"7.0.33-14+0~20191218.25+debian10~1.gbpae1889":8,"7.3.13-1+0~20191218.50+debian10~1.gbp23c2da":26,"7.2.24-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.1.33-3+0~20191218.29+debian10~1.gbp18b07c":1,"7.2.23-1+0~20191008.27+debian9~1.gbp021266":3,"7.2.24-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.32-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.8RC1":1,"7.2.16-1+0~20190307202206.17+jessie~1.gbpa7be82":1,"7.2.21-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.4-1+0~20180405085422.20+stretch~1.gbpbff9f0":1,"7.0.33-0+deb9u1":2,"7.4.0RC3":3,"7.3.10-1+0~20191008.45+debian9~1.gbp365209":4,"7.4.0beta4":1,"7.2.22-1+bionic":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.2":120,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.9":28,"7.4.2RC1":3,"7.0.18":10,"7.3.8-4+bionic":3,"7.0.18-0ubuntu0.16.04.1":2,"7.0.25-0ubuntu0.16.04.1":1,"7.0.16":4,"7.0.11":2,"7.2.16-1+bionic":1,"7.2.21-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.23-1+0~20191008.27+debian8~1.gbp021266":1,"7.1.24-1+ubuntu18.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-12+0~20191026.23+debian9~1.gbp940de0":1,"7.0.5":3,"7.1.33-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-13+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.20-1+0~20180725103117.2+jessie~1.gbpd5b650":1,"7.0.24-1~dotdeb+8.1":1,"7.2.20-2+0~20190725.24+debian9~1.gbp69697c":1,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.4":1,"7.1.33-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.21-1+0~20190807.25+debian9~1.gbp935ebf":1,"7.0.33-0+deb9u2":2,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":1,"7.0.33-8+0~20190531121058.14+stretch~1.gbpe7d4ff":1,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.2.17-1+0~20190412071344.20+stretch~1.gbp23a36d":1,"7.3.14":438,"7.4.2":28,"7.2.2-3+ubuntu17.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.27-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.30-1+0~20180505045735.18+stretch~1.gbpcfecb9":1,"7.0.33-pl6-zoneos":2,"7.2.27":384,"7.1.12-2+0~20171207160754.12+jessie~1.gbp5c91f3":1,"7.2.22-1+0~20190902.26+debian9~1.gbpd64eb7":1,"7.4.0RC4":1,"7.3.14-1+0~20200123.51+debian9~1.gbpcf42df":7,"7.2.27-1+0~20200123.34+debian10~1.gbp63c0bc":2,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4":1,"7.1.12":1,"7.0.33-SergeyD\/16.2":1,"7.0.33-15+0~20200123.26+debian9~1.gbpb9e953":3,"7.1.33-4+0~20200123.30+debian9~1.gbpdc2095":13,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.30-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.0RC5":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.1":1,"7.0.33-14+0~20191218.25+debian8~1.gbpae1889":1,"7.0.26-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"5.2":1,"7.0.19":1,"7.2.27-1+0~20200123.34+debian9~1.gbp63c0bc":13,"7.1.28-1+0~20190412071216.17+stretch~1.gbpbe9b36":1,"7.3.6-1+0~20190531112546.39+jessie~1.gbp6131b7":1,"7.0.33-0+deb9u5":1,"7.2.12-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.2":1,"7.1.26-1+0~20190113101810.12+stretch~1.gbp7077bb":1,"7.3.14-1+0~20200123.51+debian8~1.gbpcf42df":5,"7.0.33-15+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.33-nfsn2":1,"7.2.15-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.0.33-5+0~20190309015553.9+stretch~1.gbp4c6517":1,"7.1.26-2+0~20190216175340.13+stretch~1.gbpc20626":1,"7.3.14-1+0~20200123.51+debian10~1.gbpcf42df":1,"7.1.33-4+0~20200123.30+debian8~1.gbpdc2095":2,"7.0.33-15+0~20200123.26+debian10~1.gbpb9e953":1},"2020-02":{"7.2.27":6668,"5.6":50335,"7.2":132849,"7.2.27-1+0~20200123.34+debian9~1.gbp63c0bc":19,"7.2.26":5287,"7.3.14":5326,"7.3":16861,"5.3":5543,"7.0.33":9796,"7.1.0":6,"2.0":7027,"7.1.33":5190,"7.0":31606,"7.1":4730,"7.2.15":78,"7.3.13":46537,"7.2.25":415,"7.0.25":297,"7.1.14":1202,"7.0.33-0+deb9u3":23,"7.2.17":105,"7.3.9":123,"7.4":1456,"7.3.7":159,"7.3.5":140,"7.2.22":151,"7.1.26":239,"7.3.12":2102,"7.1.5":60,"7.0.32":175,"5.5":202,"7.2.21":177,"7.3.11":546,"7.4.1":207,"7.2.23":94,"7.3.8":65,"7.2.19":87,"7.1.24":571,"7.0.9":20,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.2":191,"7.0.31":80,"7.3.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":20,"7.2.24":494,"7.1.29":38,"7.4.2":547,"7.0.29":59,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":6,"7.1.33-3+0~20191218.29+debian8~1.gbp18b07c":16,"7.3.10":216,"7.1.13":83,"7.0.30":33,"7.2.18":43,"7.2.10":74,"7.1.33-nmm1":143,"7.0.33-15+0~20200123.26+debian9~1.gbpb9e953":17,"7.2.6":83,"7.2.26-1+0~20191218.33+debian8~1.gbpb5a34b":8,"7.1.32":104,"7.1.21":46,"7.1.32-1+0~20190902.23+debian9~1.gbp9d1be7":26,"7.3.14-1+0~20200123.51+debian9~1.gbpcf42df":36,"7.3.4":51,"7.0.33-0+deb9u6":34,"5.4":232,"7.3.13-pl0-zoneos":7,"7.3.6":105,"7.2.26-he.0":7,"7.1.11":54,"7.2.7":41,"7.3.11-nmm1":72,"7.3.2":41,"7.2.1":13,"7.3.1":135,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":2,"7.2.9":5,"7.1.4":44,"7.3.3":94,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.20":37,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":134,"7.2.25-1+0~20191128.32+debian9~1.gbp108445":13,"7.3.11-1~deb10u1":19,"7.3.14-1+0~20200123.51+debian10~1.gbpcf42df":22,"7.2.26-pl0-zoneos":14,"7.2.2":7,"7.2.16":113,"7.2.21-1+0~20190807.25+debian10~1.gbp935ebf":32,"7.2.4":5,"7.1.33-4+0~20200123.30+debian9~1.gbpdc2095":24,"7.1.1":10,"7.4.0":48,"7.3.0":68,"7.3.9-1+bionic":5,"7.1.23":10,"7.3.0RC1":8,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":18,"7.3.14-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.9":32,"7.2.22-1+0~20190902.26+debian8~1.gbpd64eb7":1,"7.2.13":83,"7.0.14":12,"7.2.14":74,"7.0.33-nmm1":29,"7.1.19":21,"7.2.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.0-dev":1,"7.3.14-nfsn1":1,"7.0.27":52,"7.3.14-1+0~20200123.51+debian8~1.gbpcf42df":24,"7.2.0":19,"7.1.3":57,"7.3.11-1+bionic":6,"7.2.24-nmm1":38,"7.2.15-1+bionic":1,"7.4.0RC3":4,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.7":8,"7.3.13-1+0~20191218.50+debian8~1.gbp23c2da":10,"7.3.8-1+0~20190807.43+debian10~1.gbp7731bf":5,"7.0.33-5+0~20190309015553.9+stretch~1.gbp4c6517":2,"7.2.26-1+0~20191218.33+debian9~1.gbpb5a34b":11,"7.3.2RC1":3,"7.1.33-3+0~20191218.29+debian9~1.gbp18b07c":23,"7.1.18":3,"7.1.33-1+0~20191027.27+debian9~1.gbpd10139":3,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.2":13,"7.1.25":21,"7.1.30":60,"7.3.12-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.11-1+0~20191026.48+debian9~1.gbpf71ca0":8,"7.2.27-1+0~20200123.34+debian8~1.gbp63c0bc":18,"7.1.10":6,"7.0.24":10,"7.1.7":12,"7.0.33-14+0~20191218.25+debian9~1.gbpae1889":4,"7.3.7-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.0RC2":2,"7.0.4-7ubuntu2":1,"7.1.31":20,"7.1.16":6,"7.0.3":7,"7.0.12":7,"7.3.9-1~deb10u1":2,"7.3.12-1+0~20191128.49+debian9~1.gbp24559b":17,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian9~1.gbpd05c7e":1,"7.2.5":5,"7.0.7":7,"7.2.27-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.28":5,"7.3.5-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-8+0~20200202.31+debian9~1.gbp266c28":53,"7.1.8":13,"7.3.13-1+0~20191218.50+debian9~1.gbp23c2da":12,"7.3.7-2+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.28":11,"7.2.27-nfsn1":2,"7.3.4-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+3":2,"7.1.6":4,"7.3.0RC4":2,"7.2.26-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.26-mh2":2,"7.3.13-2+bionic":4,"7.1.27":21,"7.2.24-1+0~20191026.31+debian9~1.gbpbbacde":10,"7.1.0-dev":5,"7.1.15":3,"7.2.11":19,"7.2.3":8,"7.0.6":6,"7.0.10":3,"7.2.12":8,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.3.14-5+0~20200202.52+debian9~1.gbpa71879":36,"7.2.27-5+0~20200202.35+debian9~1.gbp2925f8":126,"7.3.5-1+bionic":1,"7.2.27-he.0":50,"7.3.8-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.3.14-1+bionic":11,"7.1.20":4,"7.4.0RC6":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.5":3,"7.2.27-5+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+2":4,"7.1.17":10,"7.0.33-12+0~20191026.23+debian8~1.gbp940de0":1,"7.4.3RC1":5,"7.2.23RC1":1,"7.0.30-0ubuntu0.16.04.1":3,"7.2.27-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.0.20":20,"7.1.9":13,"7.3.8-2+bionic":3,"7.3.6-1+0~20190531112735.39+stretch~1.gbp6131b7":1,"7.2.19-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.17-1+0~20190412070953.20+jessie~1.gbp23a36d":1,"7.2.27-5+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+2":1,"7.0.30-0+deb9u1":3,"7.0.32-4+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.2":4,"7.2.24-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.9-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.1-0.debian.0":1,"7.0.17":5,"7.3.14-he.0":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.1":4,"7.3.2-3+0~20190208150725.31+stretch~1.gbp0912bd":1,"7.0.33-pl6-zoneos":3,"7.0.33-mh2":2,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":3,"7.3.9-1+0~20190902.44+debian9~1.gbpf8534c":2,"7.1.33-pl0-zoneos":6,"7.2.18-1+bionic":2,"7.3.14-5+0~20200202.52+debian8~1.gbpa71879":40,"7.2.20-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.13":3,"7.1.31-1+0~20190807.22+debian9~1.gbpf402ed":2,"7.2.27-5+0~20200202.35+debian8~1.gbp2925f8":33,"7.1.33-8+0~20200202.31+debian8~1.gbp266c28":10,"7.0.21":14,"7.0.1":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.2":1,"7.0.33-19+0~20200202.27+debian9~1.gbp5d283d":24,"7.0.0":2,"7.0.23":8,"7.1.22":10,"7.2.16-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.27-1+bionic":4,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":2,"7.3.14-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.2.17-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.2.8":4,"7.2.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.13-1+0~20191218.50+debian10~1.gbp23c2da":2,"7.0.33-20+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.33-14+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.0.33-19+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+2":1,"7.2.20-1+0~20190710.23+debian9~1.gbp2428c5":1,"7.3.14-pl0-zoneos":5,"7.2.27-5+0~20200202.35+debian10~1.gbp2925f8":4,"7.2.24-1+bionic":1,"7.3.3-1+0~20190307202245.32+stretch~1.gbp32ebb2":1,"7.0.15":5,"7.0.19-1":1,"7.3.9-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":6,"7.0.22-0ubuntu0.16.04.1":3,"7.0.27-0+deb9u1":2,"7.2.26-1+bionic":6,"7.0.33-20+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.3":1,"7.2.25-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.14-2+deb.sury.org~trusty+1":1,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.33-13+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.17-1+0~20180505045738.17+stretch~1.gbpde69c6":1,"7.0.33-12+0~20191026.23+debian9~1.gbp940de0":2,"7.2.16-1+0~20190307202415.17+stretch~1.gbpa7be82":1,"7.0.33-19+0~20200202.27+debian10~1.gbp5d283d":8,"7.3.14-5+0~20200202.52+debian10~1.gbpa71879":34,"7.1.33-8+0~20200202.31+debian10~1.gbp266c28":2,"7.4.3-dev":1,"7.2.14-2+bionic":2,"7.2.8RC1":1,"7.0.33-12+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.16-1+0~20190307202206.17+jessie~1.gbpa7be82":1,"7.3.12-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.21-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.4-1+0~20180405085422.20+stretch~1.gbpbff9f0":1,"7.3.14-6+ubuntu19.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.31-1+0~20180910100529.3+stretch~1.gbp90e89d":2,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.0beta4":1,"7.0.4":4,"7.1.33-9+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.11-2+0~20181015120801.9+stretch~1.gbp8105e0":1,"7.0.18-0ubuntu0.16.04.1":2,"7.0.16":3,"7.0.11":1,"7.2.16-1+bionic":1,"7.2.24-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.1.33-1+0~20191026.27+debian10~1.gbpd10139":1,"7.1.24-1+ubuntu18.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.14-6+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.27-6+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.25-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.5":4,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.11":2,"7.0.18":5,"7.0.24-1~dotdeb+8.1":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":92,"7.0.32-0ubuntu0.16.04.1":2,"7.2.28":571,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.20-2+0~20190725.24+debian9~1.gbp69697c":1,"7.3.10-1+0~20191008.45+debian9~1.gbp365209":1,"7.1.33-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.16":2,"7.0.33-0+deb9u2":1,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":1,"7.3.15":926,"7.0.33-8+0~20190531121058.14+stretch~1.gbpe7d4ff":1,"7.2.22-1+bionic":1,"7.3.14-1~deb10u1":6,"7.2.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":14,"7.4.2RC1":2,"7.2.17-1+0~20190412071344.20+stretch~1.gbp23a36d":1,"7.2.9-1+0~20180910100512.5+stretch~1.gbpdaac35":1,"7.4.3":69,"7.3.15-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.23-1+0~20191008.27+debian9~1.gbp021266":1,"7.0.33-0+deb9u7":7,"7.1.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.28-he.0":18,"7.0.30-1+0~20180505045735.18+stretch~1.gbpcfecb9":1,"7.3.8-4+bionic":1,"7.0.33-0+deb9u1":1,"7.1.12-2+0~20171207160754.12+jessie~1.gbp5c91f3":1,"7.2.22-1+0~20190902.26+debian9~1.gbpd64eb7":1,"7.2.21-1+0~20190807.25+debian9~1.gbp935ebf":1,"7.3.15-he.0":2,"7.2.28-1+0~20200220.36+debian10~1.gbpcf4a75":1,"7.1.12":2,"7.0.33-SergeyD\/16.2":1,"7.3.12-1+0~20191128.49+debian8~1.gbp24559b":1,"7.3.12-3+bionic":2,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4":2,"7.3.11-0ubuntu2":2,"7.0.33-21+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-19+0~20200202.27+debian8~1.gbp5d283d":1,"7.1.33-3+bionic":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.0RC5":1,"7.1.26-1+0~20190113101810.12+stretch~1.gbp7077bb":2,"7.0.33-0+deb9u5":2,"7.2.28-1+0~20200220.36+debian9~1.gbpcf4a75":17,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.1":1,"7.0.22":1,"7.2.21-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-14+0~20191218.25+debian8~1.gbpae1889":1,"7.0.33-13+0~20191128.24+debian9~1.gbp832d85":1,"7.0.33-21+0~20200220.28+debian10~1.gbp0a9d2d":3,"5.2":1,"7.0.19":1,"7.3.15-1+0~20200220.53+debian9~1.gbp931d08":2,"7.1.30-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.28-1+0~20190412071216.17+stretch~1.gbpbe9b36":1,"7.2.2-3+ubuntu17.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.2":1,"7.1.33-nfsn2":1,"7.3.15RC1":2,"7.3.15-nfsn1":1},"2020-03":{"7.2":98866,"7.0":109897,"7.3":15547,"7.3.15":14486,"5.3":5638,"5.6":53891,"7.1":4074,"7.2.26":2815,"7.0.33":7340,"7.1.33":1849,"7.3.13":1009,"7.3.11":325,"7.4.3":511,"2.0":5872,"7.2.28":4880,"7.2.10":74,"7.2.27":593,"7.1.13":76,"7.2.4":3,"7.1.24":453,"7.3.2":25,"7.1.26":1135,"7.3.14":525,"7.3.4":33,"7.3.7":1341,"7.2.24":346,"7.1.26-2+0~20190216175340.13+stretch~1.gbpc20626":2,"7.2.13":79,"7.0.32":155,"7.3.5":105,"5.4":213,"7.1.14":624,"7.2.14":66,"7.2.28-4+0~20200224.38+debian9~1.gbp1ca010":85,"7.1.33-8+0~20200202.31+debian9~1.gbp266c28":41,"7.1.3":42,"7.3.10":159,"7.2.25":103,"7.0.27":42,"7.3.0":29,"7.2.19":57,"7.2.21":105,"7.2.16":97,"7.4":844,"7.3.12":1451,"7.0.30":31,"7.3.11-1+0~20191026.48+debian9~1.gbpf71ca0":13,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":204,"7.0.29":43,"7.4.1":121,"7.3.12-1+0~20191128.49+debian9~1.gbp24559b":16,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":31,"7.1.32":33,"7.0.25":173,"5.5":153,"7.2.22":112,"7.2.15":66,"7.2.26-1+0~20191218.33+debian8~1.gbpb5a34b":4,"7.0.20":18,"7.1.33-3+0~20191218.29+debian8~1.gbp18b07c":6,"7.3.14-5+0~20200202.52+debian8~1.gbpa71879":25,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.2":9,"7.2.28-1+0~20200220.36+debian9~1.gbpcf4a75":15,"7.1.31":15,"7.1.33-nmm1":132,"7.2.27-5+0~20200202.35+debian8~1.gbp2925f8":17,"7.0.31-1+0~20180910100529.3+stretch~1.gbp90e89d":2,"7.0.14":8,"7.1.33-12+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.31":65,"7.3.6":73,"7.3.9":94,"7.2.27-5+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+2":1,"7.4.2":41,"7.2.6":59,"7.2.27-5+0~20200202.35+debian9~1.gbp2925f8":10,"7.1.32-1+0~20190902.23+debian9~1.gbp9d1be7":10,"7.0.30-0ubuntu0.16.04.1":3,"7.3.3":63,"7.4.0":23,"7.2.17":149,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":98,"7.2.26-pl0-zoneos":1,"7.3.1":99,"7.1.5":57,"7.0.33-nmm1":29,"7.2.24-1+0~20191026.31+debian9~1.gbpbbacde":11,"7.3.14-pl0-zoneos":1,"7.2.0":13,"7.0.9":21,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.14-5+0~20200202.52+debian9~1.gbpa71879":27,"7.1.7":15,"7.3.15-1+0~20200220.53+debian9~1.gbp931d08":5,"7.1.8":9,"7.1.30":30,"7.2.28-he.0":63,"7.2.28-4+0~20200224.38+debian10~1.gbp1ca010":2,"7.2.2":8,"7.1.16":5,"7.0.22-0ubuntu0.16.04.1":3,"7.3.8":29,"7.0.26":1,"7.2.23":53,"7.0.33-19+0~20200202.27+debian10~1.gbp5d283d":1,"7.2.11":12,"7.1.33-8+0~20200202.31+debian8~1.gbp266c28":6,"7.3.14-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.1":5,"7.3.12-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.0":5,"7.3.13-pl0-zoneos":1,"7.0.33-0+deb9u7":23,"7.2.21-1+0~20190807.25+debian10~1.gbp935ebf":9,"7.2.20":26,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":6,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":6,"7.0.33-19+0~20200202.27+debian9~1.gbp5d283d":16,"7.0.7":9,"7.0.18":5,"7.1.11":46,"7.2.18":29,"7.3.11-nmm1":38,"7.1.21":29,"7.3.13-1+0~20191218.50+debian9~1.gbp23c2da":4,"7.2.25-1+0~20191128.32+debian9~1.gbp108445":8,"7.2.7":28,"7.3.15-4+0~20200224.55+debian10~1.gbpbea824":35,"7.2.9":4,"7.1.4":39,"7.2.28-pl0-zoneos":12,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":2,"7.1.17":13,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":16,"7.1.27":15,"7.3.0RC1":7,"7.2.22-1+0~20190902.26+debian8~1.gbpd64eb7":1,"7.0.33-21+0~20200220.28+debian9~1.gbp0a9d2d":1,"7.1.19":14,"7.0.19-1":2,"7.2.27-1+0~20200123.34+debian8~1.gbp63c0bc":2,"7.2.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.24-1+0~20191026.31+debian8~1.gbpbbacde":1,"7.3.11-1~deb10u1":5,"7.2.0-dev":1,"7.2.24-nmm1":25,"7.2.15-1+bionic":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.7":7,"7.1.30-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.1":3,"7.0.33-0+deb9u3":13,"7.2.26-1+0~20191218.33+debian9~1.gbpb5a34b":3,"7.3.2RC1":4,"7.3.8-1+0~20190807.43+debian10~1.gbp7731bf":4,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.2":5,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.29":24,"7.3.14-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.1.25":15,"7.1.18":1,"7.2.1":8,"7.0.24":6,"7.0.15":6,"7.0.33-14+0~20191218.25+debian9~1.gbpae1889":1,"7.3.7-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.23":6,"7.2.25-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.15-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":8,"7.4.0RC2":2,"7.3.15-4+0~20200224.55+debian9~1.gbpbea824":22,"7.2.12":5,"7.1.33-10+0~20200220.32+debian9~1.gbpd6a133":1,"7.0.12":4,"7.0.4-7ubuntu2":1,"7.0.28":3,"7.3.9-1~deb10u1":2,"7.1.28":5,"7.2.28-nfsn1":1,"7.3.0RC4":2,"7.2.26-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.23":10,"7.1.0-dev":4,"7.2.9-1+0~20180910100512.5+stretch~1.gbpdaac35":2,"7.2.3":7,"7.1.26-mh2":1,"7.0.10":1,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.28-1+0~20200220.36+debian8~1.gbpcf4a75":2,"7.3.5-1+bionic":1,"7.3.8-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.3.14-1~deb10u1":15,"7.1.33-3+0~20191218.29+debian9~1.gbp18b07c":4,"7.1.20":4,"7.0.27-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.5-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.5":2,"7.2.28-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.4.0RC6":2,"7.0.33-12+0~20191026.23+debian8~1.gbp940de0":1,"7.2.27-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian9~1.gbpd05c7e":1,"7.3.11-1+bionic":5,"7.2.28-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.0.33-25+0~20200225.32+debian9~1.gbpa11893":18,"7.0.21":8,"7.2.27-1+0~20200123.34+debian9~1.gbp63c0bc":1,"7.0.32-4+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.9":7,"7.0.33-0+deb9u6":9,"7.3.14-1+0~20200123.51+debian8~1.gbpcf42df":3,"7.3.15-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.1-0.debian.0":1,"7.0.17":8,"7.0.33-5+0~20190309015553.9+stretch~1.gbp4c6517":2,"7.2.27-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.0.33-25+0~20200225.32+debian10~1.gbpa11893":7,"7.0.33-pl6-zoneos":2,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":2,"7.1.33-4+0~20200123.30+debian9~1.gbpdc2095":3,"7.0.33-15+0~20200123.26+debian9~1.gbpb9e953":6,"7.3.9-1+0~20190902.44+debian9~1.gbpf8534c":1,"7.1.33-pl0-zoneos":5,"7.3.6-1+0~20190531112735.39+stretch~1.gbp6131b7":1,"7.1.33-13+0~20200224.34+debian9~1.gbp2471e1":21,"7.0.1":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.2":1,"7.0.0":1,"7.1.31-1+0~20190807.22+debian9~1.gbpf402ed":1,"7.4.3RC1":3,"7.3.15-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.2.24-1+bionic":1,"7.1.22":10,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":2,"7.3.14-1+0~20200123.51+debian9~1.gbpcf42df":2,"7.3.11-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.17-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.2.8":5,"7.2.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-23+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.33-21+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.20-1+0~20190710.23+debian9~1.gbp2428c5":1,"7.3.15-pl0-zoneos":8,"7.3.15-1+bionic":1,"7.3.14-1+bionic":1,"7.0.30-0+deb9u1":3,"7.1.33-1+0~20191027.27+debian9~1.gbpd10139":1,"7.1.10":4,"7.0.33-23+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.3":1,"7.1.6":2,"7.0.14-2+deb.sury.org~trusty+1":1,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":7,"7.2.16-1+0~20190307202415.17+stretch~1.gbpa7be82":1,"7.2.5":3,"7.0.19":1,"7.1.33-13+0~20200224.34+debian10~1.gbp2471e1":2,"7.3.13-1+0~20191218.50+debian8~1.gbp23c2da":3,"7.2.28-1+bionic":2,"7.2.24-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.8RC1":1,"7.3.8-2+bionic":3,"7.2.14-2+bionic":1,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-mh2":2,"7.3.9-1+bionic":3,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.9":4,"7.4.4RC1":2,"7.3.9-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.27-1+bionic":1,"7.0.18-0ubuntu0.16.04.1":2,"7.0.6":3,"7.0.16":2,"7.0.11":1,"7.2.16-1+bionic":1,"7.3.13-2+bionic":1,"7.3.15-4+0~20200224.55+debian8~1.gbpbea824":8,"7.2.28-4+0~20200224.38+debian8~1.gbp1ca010":8,"7.0.8":1,"7.1.24-1+ubuntu18.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-1+0~20191026.27+debian10~1.gbpd10139":1,"7.3.12-3+bionic":3,"7.2.16-1+0~20190307202206.17+jessie~1.gbpa7be82":1,"7.3.16":1239,"7.2.27-5+0~20200202.35+debian10~1.gbp2925f8":13,"7.3.15-he.0":1,"7.2.27-5+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+2":1,"7.3.14-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.0RC3":2,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":1,"7.0.33-8+0~20190531121058.14+stretch~1.gbpe7d4ff":1,"7.2.29":794,"7.2.18-1+bionic":1,"7.3.15-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.10-1+0~20191008.45+debian9~1.gbp365209":1,"7.2.22-1+bionic":1,"7.0.13":2,"7.1.30-1+0~20190531112602.19+stretch~1.gbpab9d28":1,"7.0.4":2,"7.4.2RC1":2,"7.3.8-4+bionic":1,"7.0.33-0+deb9u1":1,"7.2.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-13+0~20200224.34+debian8~1.gbp2471e1":2,"7.3.3-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.22-1+0~20190902.26+debian9~1.gbpd64eb7":1,"7.2.29-1+bionic":1,"7.0.2":1,"7.2.29-1+0~20200320.39+debian10~1.gbp513c2e":2,"7.1.12":2,"7.3.12-1+0~20191128.49+debian8~1.gbp24559b":1,"7.4.4":51,"7.0.33-19+0~20200202.27+debian8~1.gbp5d283d":1,"7.1.33-14+0~20200320.35+debian9~1.gbpb15fae":10,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.30-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.29-1+0~20200320.39+debian9~1.gbp513c2e":20,"7.1.26-1+0~20190113101810.12+stretch~1.gbp7077bb":2,"7.0.3":1,"7.0.33-0+deb9u5":1,"7.0.5":1,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.1":1,"7.2.24-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.16-1+0~20200320.56+debian10~1.gbp370a75":6,"7.0.33-26+0~20200320.33+debian8~1.gbp746b8e":1,"7.0.33-26+0~20200320.33+debian10~1.gbp746b8e":5,"7.0.33-SergeyD\/16.2":3,"7.2.21-1+0~20190807.25+debian9~1.gbp935ebf":1,"7.1.15":1,"7.0.27-0+deb9u1":1,"7.3.14-5+0~20200202.52+debian10~1.gbpa71879":1,"7.1.33-nfsn2":1,"7.2.29-1+0~20200320.39+debian8~1.gbp513c2e":1,"7.0.33-26+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.15-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.3.16-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.15-nfsn1":1,"7.0.33-26+0~20200320.33+debian9~1.gbp746b8e":1,"7.3.16-1+0~20200320.56+debian9~1.gbp370a75":4,"7.1.33-14+0~20200320.35+debian8~1.gbpb15fae":1},"2020-04":{"7.3.16":3333,"7.0":58078,"5.6":45550,"2.0":3369,"7.2":11770,"7.1.26":8585,"7.2.29":4731,"7.3.12":707,"7.3":10212,"7.0.33":5262,"7.2.28":399,"7.3.15":254,"7.3.12-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.26":1234,"7.3.14":198,"7.1":2589,"7.1.33":1439,"5.3":6301,"7.2.25":35,"7.0.32":135,"7.1.33-nmm1":100,"7.1.13":64,"7.4.4":484,"7.2.17":62,"7.3.13":559,"7.2.27":117,"7.2.0":10,"7.2.15":50,"7.2.24":225,"7.3.7":157,"7.3.10":72,"7.3.6":580,"7.4":645,"5.5":128,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":97,"7.3.13-2+bionic":1,"7.1.0":5,"7.1.14":456,"7.3.3":45,"7.0.33-0+deb9u7":24,"7.3.9":64,"7.3.11":204,"7.1.24":381,"7.1.16":4,"7.1.5":43,"7.0.29":31,"7.3.16-1+bionic":4,"7.3.5":73,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":4,"7.2.23":29,"7.2.29-1+0~20200320.39+debian8~1.gbp513c2e":14,"7.1.21":19,"7.3.16-1+0~20200320.56+debian9~1.gbp370a75":45,"7.1.7":13,"7.3.4":30,"7.3.14-1~deb10u1":11,"7.1.30":17,"7.3.14-5+0~20200202.52+debian9~1.gbpa71879":12,"7.0.25":129,"7.0.31":50,"7.2.10":54,"7.2.22":64,"7.4.3":46,"7.0.18":3,"7.3.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":6,"7.2.21":80,"7.3.11-nmm1":28,"7.0.33-13+0~20191128.24+debian9~1.gbp832d85":1,"7.2.25-1+0~20191128.32+debian9~1.gbp108445":2,"7.2.29-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.1.11":33,"7.2.28-he.0":2,"7.2.28-4+0~20200224.38+debian8~1.gbp1ca010":2,"7.1.33-14+0~20200320.35+debian8~1.gbpb15fae":12,"7.2.29-1+0~20200320.39+debian9~1.gbp513c2e":82,"7.3.12-1+0~20191128.49+debian9~1.gbp24559b":4,"7.2.7":19,"7.2.16":235,"7.2.9":2,"7.1.18":1,"7.3.2":19,"7.1.33-14+ubuntu19.10.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.0":18,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.18":19,"7.3.1":68,"7.2.22-1+0~20190902.26+debian9~1.gbpd64eb7":1,"7.3.13-1+0~20191218.50+debian9~1.gbp23c2da":3,"7.0.33-26+0~20200320.33+debian9~1.gbp746b8e":34,"7.2.13":2077,"5.4":146,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":11,"7.3.15-pl0-zoneos":7,"7.0.33-25+0~20200225.32+debian9~1.gbpa11893":6,"7.2.22-1+0~20190902.26+debian8~1.gbpd64eb7":1,"7.2.28-pl0-zoneos":5,"7.3.8":17,"7.1.19":13,"7.2.11":12,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":1,"7.2.4":2,"7.2.14":39,"7.3.0RC1":8,"7.1.33-13+0~20200224.34+debian9~1.gbp2471e1":7,"7.4.1":20,"7.2.19":25,"7.1.32":20,"7.1.32-1+0~20190902.23+debian9~1.gbp9d1be7":6,"7.2.24-nmm1":22,"7.2.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.4":24,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.7":5,"7.0.33-0+deb9u3":12,"7.2.6":43,"7.1.33-14+0~20200320.35+debian9~1.gbpb15fae":41,"7.1.33-1+0~20191027.27+debian9~1.gbpd10139":1,"7.1.29":11,"7.3.15-4+0~20200224.55+debian9~1.gbpbea824":7,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.14-5+0~20200202.52+debian10~1.gbpa71879":5,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":56,"7.2.29-he.0":49,"7.4.2":17,"7.1.1":4,"7.1.25":8,"7.3.14-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.2RC1":3,"7.0.4":3,"7.2.1":5,"7.0.33-14+0~20191218.25+debian9~1.gbpae1889":1,"7.0.9":13,"7.3.16-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":9,"7.1.3":31,"7.3.16-1+0~20200320.56+debian10~1.gbp370a75":17,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":13,"7.2.27-5+0~20200202.35+debian8~1.gbp2925f8":3,"7.0.28":4,"7.2.28-1+0~20200220.36+debian9~1.gbpcf4a75":1,"7.2.27-5+0~20200202.35+debian10~1.gbp2925f8":22,"7.1.33-8+0~20200202.31+debian9~1.gbp266c28":5,"7.3.15-4+0~20200224.55+debian8~1.gbpbea824":2,"7.0.4-7ubuntu2":1,"7.3.7-2+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.28":4,"7.4.0RC3":3,"7.0.24":6,"7.3.9-1~deb10u1":1,"7.2.26-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.30":18,"7.1.0-dev":2,"7.2.24-1+0~20191026.31+debian9~1.gbpbbacde":12,"7.2.12":3,"7.0.10":2,"7.2.28-nfsn1":1,"7.0.27":31,"7.2.3":7,"7.4.0":9,"7.0.33-nmm1":22,"7.1.27":14,"7.2.28-4+0~20200224.38+debian9~1.gbp1ca010":4,"7.3.5-1+bionic":1,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.1.20":3,"7.3.14-5+0~20200202.52+debian8~1.gbpa71879":3,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.5":3,"7.2.2":6,"7.2.20":16,"7.1.26-mh2":1,"7.4.0RC6":4,"7.2.27-5+0~20200202.35+debian9~1.gbp2925f8":3,"7.0.33-12+0~20191026.23+debian8~1.gbp940de0":1,"7.1.17":7,"7.2.24-1+0~20191026.31+debian8~1.gbpbbacde":1,"7.0.30-0ubuntu0.16.04.1":1,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian9~1.gbpd05c7e":1,"7.3.8-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.32-4+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-15+0~20200123.26+debian9~1.gbpb9e953":1,"7.3.11-1~deb10u1":5,"7.1.9":8,"7.2.23RC1":1,"7.0.7":4,"7.3.16-1+0~20200320.56+debian8~1.gbp370a75":20,"7.3.15-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.1-0.debian.0":1,"7.2.29-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":6,"7.2.26-1+0~20191218.33+debian9~1.gbpb5a34b":1,"7.1.31":9,"7.0.17":5,"7.0.6":4,"7.1.33-3+0~20191218.29+debian9~1.gbp18b07c":1,"7.2.27-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.14":8,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":2,"7.0.20":13,"7.3.12-3+bionic":1,"7.0.33-SergeyD\/16.2":1,"7.2.18-1+bionic":1,"7.3.9-1+0~20190902.44+debian9~1.gbpf8534c":1,"7.3.6-1+0~20190531112735.39+stretch~1.gbp6131b7":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.2":1,"7.1.33-pl0-zoneos":2,"7.0.0":1,"7.1.8":4,"7.2.17-1+0~20190412070953.20+jessie~1.gbp23a36d":1,"7.4.3RC1":1,"7.1.22":8,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":2,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":6,"7.2.24-1+bionic":1,"7.3.3-1+0~20190307202245.32+stretch~1.gbp32ebb2":2,"7.2.8":3,"7.2.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-26+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.20-1+0~20190710.23+debian9~1.gbp2428c5":1,"7.1.33-14+0~20200320.35+debian10~1.gbpb15fae":3,"7.2.25-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.21":5,"7.0.15":3,"7.3.14-1+bionic":2,"7.0.19-1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.3":1,"7.1.6":2,"7.0.14-2+deb.sury.org~trusty+1":1,"7.0.33-0+deb9u6":2,"7.2.5":2,"7.0.33-26+0~20200320.33+debian10~1.gbp746b8e":4,"7.0.19":1,"7.3.16-he.0":2,"7.2.28-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4":2,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.2":3,"7.3.9-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.28-1+bionic":1,"7.2.8RC1":1,"7.3.8-2+bionic":1,"7.0.31-1+0~20180910100529.3+stretch~1.gbp90e89d":2,"7.4.4RC1":1,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.10":4,"7.3.9-1+bionic":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.9":2,"7.2.30":669,"7.2.27-1+bionic":1,"7.0.16":1,"7.0.33-23+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.16-1+bionic":2,"7.0.22":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.14":10,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":54,"7.4.5RC1":1,"7.3.17":463,"7.1.24-1+ubuntu18.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-26+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-26+0~20200320.33+debian8~1.gbp746b8e":3,"7.3.14-6+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.2":2,"7.1.33-3+bionic":1,"7.4.5":72,"7.2.27-5+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+2":1,"7.0.23":3,"7.2.28-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.16-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-0+deb9u2":2,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":1,"7.3.13-1+0~20191218.50+debian8~1.gbp23c2da":2,"7.0.33-8+0~20190531121058.14+stretch~1.gbpe7d4ff":1,"7.0.33-5+0~20190309015553.9+stretch~1.gbp4c6517":1,"7.3.11-1+0~20191026.48+debian9~1.gbpf71ca0":1,"7.0.32-0ubuntu0.16.04.1":1,"7.3.15-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.23":4,"7.2.22-1+bionic":1,"7.0.30-0+deb9u1":1,"7.4.2RC1":2,"7.3.11-0ubuntu0.19.10.4":1,"7.0.33-27+0~20200419.34+debian10~1.gbpf45092":5,"7.2.30-1+0~20200419.40+debian9~1.gbpb1b799":15,"7.3.8-4+bionic":1,"7.0.13":2,"7.0.33-0+deb9u1":1,"7.2.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian9~1.gbp0fda17":4,"7.0.33-pl6-zoneos":1,"7.1.33-13+0~20200224.34+debian8~1.gbp2471e1":1,"7.3.17-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian10~1.gbp0fda17":6,"7.0.33-mh2":1,"7.3.3-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.30-1+0~20200419.40+debian10~1.gbpb1b799":2,"7.1.12":2,"7.3.10-1+0~20191008.45+debian9~1.gbp365209":2,"7.2.29-pl0-zoneos":2,"7.3.12-1+0~20191128.49+debian8~1.gbp24559b":1,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.27-0+deb9u1":2,"7.0.33-19+0~20200202.27+debian9~1.gbp5d283d":1,"7.1.15":1,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian8~1.gbp0fda17":1,"7.3.0RC4":1,"7.3.11-1+bionic":1,"7.1.26-1+0~20190113101810.12+stretch~1.gbp7077bb":1,"7.2.29-1+bionic":1,"7.0.33-27+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.16-nfsn1":1,"7.0.3":1,"7.0.33-27+0~20200419.34+debian9~1.gbpf45092":2,"7.1.33-15+0~20200419.36+debian9~1.gbp2384b3":1,"7.2.6-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1},"2020-05":{"7.2":19444,"7.1.26":10270,"7.0.33":6879,"7.3":10290,"5.6":46791,"5.3":11690,"7.2.13":11277,"7.1.33":1418,"7.0":2662,"2.0":3486,"7.2.29":1261,"7.2.26":881,"7.2.28":192,"7.1":2318,"7.2.30":4159,"7.3.17":3162,"7.1.11":28,"7.4.4":150,"7.3.16":913,"7.2.30-1+0~20200419.40+debian9~1.gbpb1b799":74,"7.3.7":5558,"5.5":117,"7.2.24":190,"7.3.6":410,"7.2.15":48,"7.3.13":613,"7.3.10":36,"7.1.33-14+0~20200320.35+debian9~1.gbpb15fae":23,"7.1.32":19,"7.3.15":123,"7.0.32":145,"7.0.29":32,"7.1.14":431,"7.3.12":118,"7.2.17":66,"7.4":914,"7.3.14-1~deb10u1":18,"7.0.33-0+deb9u7":22,"7.4.5":366,"7.2.2":8,"5.4":124,"7.1.33-nmm1":95,"7.2.21":79,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":129,"7.3.14":111,"7.2.0":9,"7.3.2":22,"7.1.5":42,"7.3.13-2+bionic":1,"7.2.22":45,"7.1.24":403,"7.2.29-1+0~20200320.39+debian8~1.gbp513c2e":7,"7.3.5":55,"7.0.33-26+0~20200320.33+debian9~1.gbp746b8e":12,"7.2.14":36,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":4,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian9~1.gbp0fda17":41,"7.0.24":5,"7.0.25":102,"7.0.9":11,"7.0.31":49,"7.2.16":33,"7.3.11":157,"7.3.16-1+0~20200320.56+debian9~1.gbp370a75":14,"7.2.6":33,"7.2.27":86,"7.2.10":52,"7.1.16":4,"7.2.11":13,"7.3.11-nmm1":6,"7.3.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.3.9":43,"7.2.7":22,"7.3.3":25,"7.1.13":63,"7.1.33-14+0~20200320.35+debian8~1.gbpb15fae":6,"7.2.9":3,"7.0.18":6,"7.3.1":52,"7.2.29-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.2.29-he.0":24,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.2":3,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":12,"7.2.28-pl0-zoneos":5,"7.2.22-1+0~20190902.26+debian8~1.gbpd64eb7":1,"7.3.8":12,"7.1.19":11,"7.1.0":3,"7.3.0RC1":5,"7.2.19":22,"7.2.29-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.3.0":14,"7.2.21-1+0~20190807.25+debian9~1.gbp935ebf":2,"7.2.18":19,"7.1.32-1+0~20190902.23+debian9~1.gbp9d1be7":4,"7.0.33-27+0~20200419.34+debian9~1.gbpf45092":39,"7.4.2":14,"7.0.33-0+deb9u3":11,"7.1.4":27,"7.1.33-1+0~20191027.27+debian9~1.gbpd10139":3,"7.2.9-1+0~20180910100512.5+stretch~1.gbpdaac35":1,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.14-5+0~20200202.52+debian10~1.gbpa71879":4,"7.3.16-1+0~20200320.56+debian8~1.gbp370a75":6,"7.3.4":32,"7.2.25":19,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":3,"7.2.24-nmm1":7,"7.2.23":22,"7.2.27-5+0~20200202.35+debian10~1.gbp2925f8":28,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian8~1.gbp0fda17":14,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":1,"7.1.29":13,"7.1.30":14,"7.1.21":21,"7.3.14-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.4.3":88,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":40,"7.1.18":2,"7.3.14-5+0~20200202.52+debian9~1.gbpa71879":7,"7.0.33-nmm1":20,"7.1.7":8,"7.2.1":3,"7.1.1":4,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian10~1.gbp0fda17":19,"7.3.16-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":6,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.26-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.14":16,"7.1.33-13+0~20200224.34+debian9~1.gbp2471e1":5,"7.3.17-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.1.33-15+0~20200419.36+debian9~1.gbp2384b3":17,"7.0.28":3,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.2":3,"7.1.28":5,"7.2.26-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0+deb9u6":4,"7.1.0-dev":4,"7.2.24-1+0~20191026.31+debian9~1.gbpbbacde":9,"7.0.16":3,"7.2.29-pl0-zoneos":2,"7.3.2RC1":3,"7.0.30":25,"7.0.10":1,"7.2.12":2,"7.2.30-nfsn1":1,"7.2.30-1+0~20200419.40+debian8~1.gbpb1b799":12,"7.0.27":32,"7.0.4-7ubuntu2":1,"7.1.3":4,"7.3.8-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.5-1+bionic":1,"7.2.3":5,"7.1.20":3,"7.3.0RC4":1,"7.4.0":5,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.5":2,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.20":12,"7.2.29-1+0~20200320.39+debian9~1.gbp513c2e":3,"7.4.0RC6":3,"7.1.26-mh2":1,"7.4.1":11,"7.1.17":5,"7.0.32-4+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.15-4+0~20200224.55+debian9~1.gbpbea824":3,"7.0.33-15+0~20200123.26+debian9~1.gbpb9e953":1,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian9~1.gbpd05c7e":1,"7.2.24-1+bionic":2,"7.1.9":7,"7.4.6RC1":2,"7.3.3-1+0~20190307202245.32+stretch~1.gbp32ebb2":2,"7.0.7":4,"7.3.15-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.3.17-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-8+0~20200202.31+debian9~1.gbp266c28":1,"7.2.1-0.debian.0":1,"7.1.33-14+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.17":6,"7.2.27-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.31":5,"7.2.18-1+bionic":1,"7.3.9-1+0~20190902.44+debian9~1.gbpf8534c":1,"7.2.30-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.0.33-27+0~20200419.34+debian10~1.gbpf45092":13,"7.0.1":1,"7.0.14":4,"7.3.6-1+0~20190531112735.39+stretch~1.gbp6131b7":2,"7.2.30-nmm1":15,"7.1.33-pl0-zoneos":2,"7.0.0":1,"7.4.0RC3":3,"7.0.20":14,"7.4.3RC1":1,"7.1.22":7,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":3,"7.2.8":2,"7.2.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.25-kon":1,"7.0.33-27+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.25":8,"7.2.20-1+0~20190710.23+debian9~1.gbp2428c5":1,"7.1.33-15+0~20200419.36+debian10~1.gbp2384b3":2,"7.3.15-pl0-zoneos":5,"7.3.17-nmm1":19,"7.0.15":5,"7.3.12-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-pl6-zoneos":2,"7.3.14-1+bionic":1,"7.2.25-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.17-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.0.19-1":1,"7.2.30-1+0~20200419.40+debian10~1.gbpb1b799":3,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.1":2,"7.1.6":3,"7.0.14-2+deb.sury.org~trusty+1":1,"7.0.21":3,"7.2.5":1,"7.0.19":1,"7.2.28-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.2.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.31":1102,"7.3.2-3+0~20190208150725.31+stretch~1.gbp0912bd":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.7":1,"7.2.29-1+bionic":2,"7.2.8RC1":1,"7.3.18":896,"7.0.31-1+0~20180910100529.3+stretch~1.gbp90e89d":1,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.6":118,"7.1.10":4,"7.1.33-15+0~20200419.36+debian8~1.gbp2384b3":2,"7.3.9-1+bionic":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.9":2,"7.2.27-1+bionic":1,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian8~1.gbp1e5820":5,"7.2.16-1+bionic":1,"7.1.24-1+ubuntu18.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.14-6+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-27+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.27":1,"7.0.33-29+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.17-he.0":2,"7.3.16-1+bionic":6,"7.0.23":3,"7.3.18-1+0~20200514.58+debian9~1.gbp12fa4f":2,"7.3.14-5+0~20200202.52+debian8~1.gbpa71879":1,"7.2.31-he.0":25,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":1,"7.0.33-8+0~20190531121058.14+stretch~1.gbpe7d4ff":1,"7.3.11-1+0~20191026.48+debian9~1.gbpf71ca0":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":2,"7.2.4":1,"7.2.15-0ubuntu0.18.04.2":1,"7.3.18-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.6":3,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian9~1.gbpe2a56b":33,"7.0.30-0+deb9u1":1,"7.3.13-1+0~20191218.50+debian8~1.gbp23c2da":1,"7.4.2RC1":1,"7.0.4":2,"7.1.8":1,"7.0.18-0ubuntu0.16.10.1":1,"7.0.13":2,"7.0.33-0+deb9u1":1,"7.1.33-13+0~20200224.34+debian8~1.gbp2471e1":1,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian10~1.gbp126f6f":2,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian10~1.gbpe2a56b":1,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian10~1.gbp12fa4f":9,"7.1.23":2,"7.3.12-1+0~20191128.49+debian8~1.gbp24559b":1,"7.0.33-26+0~20200320.33+debian8~1.gbp746b8e":1,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian9~1.gbp1e5820":2,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-15+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.10-1+0~20191008.45+debian9~1.gbp365209":1,"7.2.28-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.5":1,"7.0.18-0ubuntu0.16.04.1":1,"7.2.24-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.11-1~deb10u1":3,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4":1,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian8~1.gbp126f6f":2,"7.1.26-1+0~20190113101810.12+stretch~1.gbp7077bb":2,"7.0.33-mh2":1,"7.0.33-19+0~20200202.27+debian9~1.gbp5d283d":1,"7.2.27-1+0~20200123.34+debian8~1.gbp63c0bc":1,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian9~1.gbp12fa4f":6,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian8~1.gbpe2a56b":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":11,"7.0.27-0+deb9u1":1,"7.0.33-29+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.3-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian9~1.gbp126f6f":2,"7.3.17-nfsn1":1,"7.3.18-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.15":1,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian8~1.gbp12fa4f":1,"7.1.26-2+0~20190216175340.13+stretch~1.gbpc20626":1,"7.2.6-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1},"2020-06":{"7.2":13720,"7.3":8431,"7.3.16":501,"7.1.26":8146,"7.3.18":2184,"5.6":33332,"7.0.33":6035,"7.1":1793,"7.2.31":4482,"5.3":9904,"7.2.30":679,"7.2.13":10710,"7.4.3":16,"7.2.22-1+0~20190902.26+debian8~1.gbpd64eb7":1,"7.3.6":342,"7.0.33-26+0~20200320.33+debian9~1.gbp746b8e":4,"2.0":3009,"7.3.17":911,"7.0":2308,"7.1.14":360,"7.2.26":371,"7.3.16-1+0~20200320.56+debian9~1.gbp370a75":3,"7.2.29":3624,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":11,"7.1.13":52,"7.1.33":1217,"5.5":96,"7.2.31-pl0-zoneos":3,"7.1.24":393,"7.1.0":5,"7.3.13":105,"7.1.7":13,"7.4.5":93,"7.3.8":10,"7.1.33-nmm1":89,"7.2.10":20,"7.4":962,"7.3.5":57,"7.0.31":40,"7.2.6":19,"7.2.24":148,"7.3.0RC1":6,"7.4.6":277,"7.0.25":89,"7.0.29":27,"7.4.4":133,"7.2.27":50,"5.4":100,"7.2.17":59,"7.2.19":21,"7.3.7":52,"7.2.0":8,"7.2.28":65,"7.3.15":65,"7.1.33-14+0~20200320.35+debian9~1.gbpb15fae":6,"7.3.0":14,"7.3.11":153,"7.2.18":17,"7.2.15":36,"7.2.16":20,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":8,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian9~1.gbp12fa4f":24,"7.1.32-1+0~20190902.23+debian9~1.gbp9d1be7":5,"7.3.4":24,"7.1.30":12,"7.3.14":84,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian9~1.gbpe2a56b":98,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":121,"7.0.33-0+deb9u3":11,"7.1.33-15+0~20200419.36+debian9~1.gbp2384b3":4,"7.1.32":17,"7.1.33-13+0~20200224.34+debian9~1.gbp2471e1":2,"7.2.9-1+0~20180910100512.5+stretch~1.gbpdaac35":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":6,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.22":33,"7.3.17-nmm1":25,"7.2.30-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.4":22,"7.0.9":9,"7.2.31-he.0":46,"7.3.9":38,"7.3.14-5+0~20200202.52+debian10~1.gbpa71879":1,"7.2.27-5+0~20200202.35+debian10~1.gbp2925f8":3,"7.2.30-nmm1":20,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian8~1.gbp0fda17":5,"7.2.25":20,"7.1.19":9,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian9~1.gbp126f6f":41,"7.1.29":12,"7.3.14-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":3,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":66,"7.2.23":11,"7.2.9":2,"7.1.18":3,"7.3.12":83,"7.1.21":16,"7.0.33-nmm1":17,"7.3.14-5+0~20200202.52+debian9~1.gbpa71879":5,"7.2.14":31,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian9~1.gbp0fda17":12,"7.3.10":22,"7.3.1":9,"7.2.7":18,"7.3.18-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":9,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian10~1.gbp12fa4f":14,"7.0.32":137,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":1,"7.3.3":19,"7.1.5":38,"7.1.11":24,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.15":15,"7.3.18-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.29-1+0~20200320.39+debian8~1.gbp513c2e":1,"7.4.0":7,"7.0.33-27+0~20200419.34+debian9~1.gbpf45092":3,"7.0.28":3,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian10~1.gbpe2a56b":25,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian9~1.gbp1e5820":30,"7.2.30-1+0~20200419.40+debian9~1.gbpb1b799":6,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.2":4,"7.2.21":67,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian8~1.gbp12fa4f":9,"7.2.26-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.1":3,"7.1.0-dev":3,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian8~1.gbpe2a56b":17,"7.2.24-1+0~20191026.31+debian9~1.gbpbbacde":9,"7.1.1":3,"7.0.33-0+deb9u7":14,"7.3.2":24,"7.0.3":2,"7.2.29-pl0-zoneos":2,"7.3.14-1~deb10u1":9,"7.4.2":12,"7.0.10":1,"7.0.27":31,"7.2.12":2,"7.2.11":12,"7.2.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.30":25,"7.3.8-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.5-1+bionic":1,"7.2.3":2,"7.1.20":5,"7.3.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.2":7,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.5":2,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.2RC1":2,"7.4.0-SvetHostingu.cz":1,"7.1.3":1,"7.1.26-mh2":1,"7.0.4":3,"7.4.1":8,"7.3.15-4+0~20200224.55+debian9~1.gbpbea824":3,"7.0.32-4+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.17":5,"7.4.6RC1":4,"7.1.9":8,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian9~1.gbpd05c7e":1,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian8~1.gbp1e5820":9,"7.3.15-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.2.24-1+bionic":2,"7.0.7":3,"7.1.16":1,"7.0.17":4,"7.2.30-1+0~20200419.40+debian8~1.gbpb1b799":1,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.1.31":4,"7.0.26-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.18-1+0~20200514.58+debian9~1.gbp12fa4f":37,"7.2.29-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.20":7,"7.2.18-1+bionic":2,"7.3.9-1+0~20190902.44+debian9~1.gbpf8534c":1,"7.2.30-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.18-pl0-zoneos":5,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.1":1,"7.1.33-pl0-zoneos":3,"7.0.14":4,"7.0.0":1,"7.3.9-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.29-1+0~20200320.39+debian9~1.gbp513c2e":1,"7.4.2RC1":2,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.1.22":6,"7.3.14-5+0~20200202.52+debian8~1.gbpa71879":1,"7.2.17-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.14":2,"7.2.25-kon":1,"7.2.8":2,"7.1.25":8,"7.1.33-15+0~20200419.36+debian10~1.gbp2384b3":1,"7.2.20-1+0~20190710.23+debian9~1.gbp2428c5":1,"7.0.20":11,"7.1.28":4,"7.0.27-0+deb9u1":2,"7.0.15":4,"7.3.12-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.14-1+bionic":1,"7.3.17-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.19-1":2,"7.4.0RC6":1,"7.3.16-1+bionic":4,"7.0.33-13+bionic":2,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.1.6":3,"7.0.14-2+deb.sury.org~trusty+1":1,"7.3.17-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.5":1,"7.3.19":1305,"7.0.19":1,"7.1.23":3,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian10~1.gbp1e5820":1,"7.0.16":3,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.7":1,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.16-1+0~20200320.56+debian8~1.gbp370a75":1,"7.2.8RC1":1,"7.4.7":188,"7.2.29-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.4.0RC3":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":5,"7.0.31-1+0~20180910100529.3+stretch~1.gbp90e89d":3,"7.0.33-27+0~20200419.34+debian10~1.gbpf45092":4,"7.2.30-1+bionic":2,"7.1.10":3,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.9-1+bionic":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.9":3,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian9~1.gbp6c8fe1":28,"7.2.27-1+bionic":1,"7.3.19-1+bionic":1,"7.2.16-1+bionic":1,"7.0.24":4,"7.3.19-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.8":3,"7.2.25-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.31-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.24-1+ubuntu18.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.27":1,"7.0.33-29+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.28-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.30-0+deb9u1":2,"7.3.18-he.0":3,"7.0.22":1,"7.2.28-pl0-zoneos":1,"7.0.21":2,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian10~1.gbp6c8fe1":10,"7.0.23":2,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":1,"7.3.0RC4":1,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian10~1.gbp126f6f":8,"7.3.11-1+0~20191026.48+debian9~1.gbpf71ca0":1,"7.3.15-pl0-zoneos":1,"7.0.33-27+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.0.33-0+deb9u6":3,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian8~1.gbp6c8fe1":4,"7.0.6":1,"7.3.19-1+ubuntu19.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0+deb9u1":1,"7.1.33-13+0~20200224.34+debian8~1.gbp2471e1":1,"7.0.18":2,"7.0.33-pl6-zoneos":1,"7.0.4-7ubuntu2":1,"7.0.13":1,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian8~1.gbp126f6f":2,"7.4.7RC1":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-16+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian10~1.gbp0fda17":2,"7.2.28-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.30-1+0~20200419.40+debian10~1.gbpb1b799":1,"7.0.5":1,"7.0.18-0ubuntu0.16.04.1":1,"7.3.11-1~deb10u1":2,"7.0.33-25+0~20200225.32+debian10~1.gbpa11893":1,"7.0.33-19+0~20200202.27+debian9~1.gbp5d283d":1,"7.0.33-mh2":7,"7.1.26-1+0~20190113101810.12+stretch~1.gbp7077bb":1,"7.3.19-nfsn1":1,"7.2.0-dev":1,"7.2.6-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1},"2020-07":{"7.3":6344,"7.2":7413,"5.6":30241,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian9~1.gbp126f6f":36,"5.5":95,"7.3.17":327,"7.0.33":6550,"7.2.31":2954,"7.2.29":7282,"7.1.26":8616,"7.1.14":334,"7.3.19":2029,"2.0":2780,"5.3":10998,"7.2.13":8052,"7.2.26":336,"7.0":2064,"7.3.16":457,"7.1":1611,"7.4":1253,"7.0.32":125,"7.1.33":1134,"7.4.4":128,"7.3.6":349,"7.2.24":115,"7.4.7":380,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian9~1.gbpe2a56b":55,"7.3.18":397,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":11,"7.2.22":25,"7.2.30":167,"7.2.31-pl0-zoneos":4,"7.0.25":75,"7.1.24":380,"7.0.18":4,"7.1.0":5,"7.3.5":39,"7.1.33-nmm1":87,"7.2.15":14,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian9~1.gbp6c8fe1":51,"7.3.13":90,"7.3.14-1~deb10u1":10,"5.4":91,"7.2.27":41,"7.2.19":10,"7.2.17":61,"7.2.4":1,"7.4.6":36,"7.3.0RC1":5,"7.4.7RC1":2,"7.3.11":119,"7.3.0":12,"7.4.5":44,"7.1.5":37,"7.3.10":25,"7.2.20":7,"7.3.14":63,"7.1.32-1+0~20190902.23+debian9~1.gbp9d1be7":7,"7.3.10-1+0~20191008.45+debian9~1.gbp365209":1,"7.0.31":34,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":120,"7.0.33-0+deb9u3":9,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.2":1,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian9~1.gbp1e5820":41,"7.0.29":25,"7.4.1":19,"7.3.9":42,"7.1.32":19,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.17-nmm1":25,"7.2.31-he10.1":52,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian10~1.gbpe2a56b":26,"7.2.30-nmm1":20,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian8~1.gbp6c8fe1":8,"7.2.28":38,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian10~1.gbp12fa4f":6,"7.2.0":8,"7.3.7":47,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":2,"7.1.4":14,"7.3.14-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.23":10,"7.3.15":37,"7.2.16":19,"7.1.30":10,"7.1.19":8,"7.4.2":8,"7.2.9-1+0~20180910100512.5+stretch~1.gbpdaac35":1,"7.0.33-nmm1":18,"7.2.9":2,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4":1,"7.3.14-5+0~20200202.52+debian9~1.gbpa71879":3,"7.2.25":15,"7.3.1":7,"7.3.4":19,"7.3.18-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":9,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian10~1.gbp6c8fe1":14,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":1,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian8~1.gbp12fa4f":1,"7.1.13":44,"7.2.18":14,"7.0.28":3,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.15":10,"7.3.19-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian8~1.gbpe2a56b":24,"7.3.12":66,"7.2.14":22,"7.2.21":55,"7.1.7":9,"7.1.11":24,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.1.21":14,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":38,"7.4.3":19,"7.2.26-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian8~1.gbp1e5820":11,"7.1.0-dev":4,"7.3.3":15,"7.2.24-1+0~20191026.31+debian9~1.gbpbbacde":6,"7.1.1":2,"7.3.2":12,"7.2.29-pl0-zoneos":2,"7.3.8":5,"7.2.24-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.27":30,"7.2.11":10,"7.2.12":2,"7.1.29":5,"7.0.33-0+deb9u7":8,"7.0.30":28,"7.3.8-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.5-1+bionic":1,"7.1.20":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.5":1,"7.2.31-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.4.0":12,"7.2.7":18,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian8~1.gbp0fda17":3,"7.0.33-25+0~20200225.32+debian10~1.gbpa11893":3,"7.1.3":1,"7.3.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.18-pl0-zoneos":6,"7.0.33-pl6-zoneos":1,"7.3.15-4+0~20200224.55+debian9~1.gbpbea824":2,"7.0.32-4+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.6RC1":2,"7.1.9":5,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian9~1.gbpd05c7e":1,"7.1.26-mh2":1,"7.0.7":5,"7.3.15-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.24-1+bionic":2,"7.0.17":4,"7.2.31-he.0":1,"7.2.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.31":4,"7.2.29-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.18-1+bionic":1,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian9~1.gbp12fa4f":4,"7.2.30-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.1":2,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.2RC1":3,"7.1.33-pl0-zoneos":2,"7.2.25-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.0":1,"7.1.16":2,"7.1.33-14+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.20":10,"7.1.6":1,"7.1.22":5,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.2.17-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.4.8":269,"7.2.10":11,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.14":2,"7.2.32":1792,"7.2.2":5,"7.2.25-kon":1,"7.1.25":8,"7.2.20-1+0~20190710.23+debian9~1.gbp2428c5":1,"7.1.28":2,"7.1.33-15+0~20200419.36+debian10~1.gbp2384b3":1,"7.0.15":4,"7.3.12-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.20":1446,"7.3.14-1+bionic":1,"7.3.19-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.19-1":1,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian10~1.gbp126f6f":7,"7.3.16-1+bionic":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":3,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.2.6":2,"7.3.17-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.19":1,"7.3.20-1+0~20200710.65+debian9~1.gbpc9cbeb":19,"7.1.18":2,"7.1.17":1,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian10~1.gbp1e5820":1,"7.3.20-1+0~20200710.65+debian10~1.gbpc9cbeb":10,"7.1.10":4,"7.2.8RC1":1,"7.0.33-0+deb9u8":10,"7.2.29-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.4.0RC3":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":4,"7.0.33-27+0~20200419.34+debian10~1.gbpf45092":4,"7.3.19-1~deb10u1":2,"7.2.5":1,"7.2.31-1+bionic":1,"7.1.33-16+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.3":1,"7.3.9-1+bionic":1,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.9":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.2":3,"7.2.32-1+0~20200710.46+debian9~1.gbp625eb5":46,"7.2.27-1+bionic":1,"7.0.16":2,"7.4.0RC6":3,"7.1.27":1,"7.0.33-26+0~20200320.33+debian9~1.gbp746b8e":1,"7.2.28-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.18-he10.1":1,"7.3.16-1+0~20200320.56+debian9~1.gbp370a75":1,"7.0.21":2,"7.2.28-pl0-zoneos":1,"7.2.32-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.32-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.0.33-27+0~20200419.34+debian9~1.gbpf45092":1,"7.0.33-27+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.15-pl0-zoneos":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.2.8":1,"7.3.0RC4":1,"7.4.2RC1":1,"7.0.4":2,"7.1.8":1,"7.0.33-0+deb9u6":2,"7.2.1":1,"7.3.17-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-13+0~20200224.34+debian8~1.gbp2471e1":1,"7.0.24":5,"7.0.9":1,"7.1.23":3,"7.0.33-23+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-4+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian8~1.gbp126f6f":2,"7.0.13":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.30-1+0~20200419.40+debian10~1.gbpb1b799":1,"7.1.33-15+0~20200419.36+debian9~1.gbp2384b3":1,"7.0.33-29+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.11-1~deb10u1":2,"7.0.31-1+0~20180910100529.3+stretch~1.gbp90e89d":2,"7.2.32-1+0~20200710.46+debian10~1.gbp625eb5":2,"7.0.33-19+0~20200202.27+debian9~1.gbp5d283d":1,"7.0.33-mh2":1,"7.3.20-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.23":1,"7.2.24-0ubuntu0.19.04.2":1,"7.1.26-1+0~20190113101810.12+stretch~1.gbp7077bb":1,"7.0.14":1,"7.0.26-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.27-0+deb9u1":1,"7.3.19-nfsn1":1,"7.2.6-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.16-1+bionic":1},"2020-08":{"7.4":1509,"7.2.13":8401,"5.6":30406,"7.3.20":1945,"7.1.26":7994,"7.3":11142,"7.0.33":4827,"7.2.32":3267,"7.2.29":6189,"7.2":7097,"5.3":8680,"7.1.33":1025,"2.0":2510,"7.2.31":418,"7.1":2042,"7.4.8":530,"7.3.16":319,"7.3.18":115,"7.0":2037,"7.2.30-nmm1":14,"5.5":93,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.15":14,"7.2.31-he10.1":49,"7.3.19":303,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":304,"7.1.14":276,"7.3.17":253,"7.3.10":28,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian10~1.gbp12fa4f":7,"7.2.28":22,"5.4":81,"7.3.6":334,"7.2.32-1+0~20200710.46+debian9~1.gbp625eb5":57,"7.4.6":33,"7.3.7":39,"7.2.26":331,"7.3.14-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.23":7,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":3,"7.2.17":58,"7.1.24":331,"7.3.15":25,"7.4.7":61,"7.3.13":73,"7.4.4":35,"7.3.17-nmm1":24,"7.3.11":79,"7.0.25":73,"7.2.24":58,"7.3.20-1+0~20200710.65+debian9~1.gbpc9cbeb":40,"7.3.14":57,"7.2.9":3,"7.1.19":9,"7.3.14-5+0~20200202.52+debian9~1.gbpa71879":5,"7.1.33-nmm1":80,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":99,"7.3.1":6,"7.1.30":8,"7.0.29":20,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":10,"7.2.9-1+0~20180910100512.5+stretch~1.gbpdaac35":1,"7.3.18-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":6,"7.2.27":39,"7.2.22":22,"7.3.9":23,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian10~1.gbp6c8fe1":4,"7.2.30":77,"7.1.5":31,"7.3.5":42,"7.2.18":11,"7.2.2":7,"7.2.25":6,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian8~1.gbpe2a56b":20,"7.3.20-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.0":6,"7.0.32":116,"5.2":2,"7.0.28":4,"7.2.16":17,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.2":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.2":2,"7.3.3":16,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian9~1.gbpe2a56b":10,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian9~1.gbp126f6f":37,"7.1.23":3,"7.1.13":42,"7.4.3":21,"7.1.21":11,"7.2.32-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.10":13,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian8~1.gbp12fa4f":2,"7.1.0-dev":2,"7.0.16":3,"7.2.3":1,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian8~1.gbp1e5820":10,"7.2.1":3,"7.2.21":51,"7.2.24-1+0~20191026.31+debian9~1.gbpbbacde":1,"7.3.0RC1":4,"7.3.2":9,"7.1.32":9,"7.1.1":2,"7.2.29-pl0-zoneos":2,"7.3.8":5,"7.0.33-0+deb9u3":8,"7.4.2":5,"7.0.10":1,"7.2.24-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-nmm1":19,"7.2.11":10,"7.0.31":36,"7.3.14-1~deb10u1":5,"7.2.12":2,"7.1.29":4,"7.3.8-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian9~1.gbp6c8fe1":22,"7.0.30":20,"7.1.20":6,"7.4.5":28,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian9~1.gbp1e5820":29,"7.3.12":18,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.5":1,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian8~1.gbp6c8fe1":9,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.11":20,"7.4.0":8,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian10~1.gbpe2a56b":25,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian8~1.gbp0fda17":4,"7.1.32-1+0~20190902.23+debian9~1.gbp9d1be7":5,"7.3.0":11,"7.1.3":1,"7.0.33-0+deb9u7":5,"7.3.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.4.1":15,"7.0.32-4+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.7":22,"7.4.6RC1":2,"7.0.27":24,"7.1.9":6,"7.3.4":7,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian9~1.gbpd05c7e":1,"7.2.24-1+bionic":2,"7.3.15-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.5-1+bionic":1,"7.0.33-0+deb9u6":4,"7.1.26-mh2":1,"7.3.16-1+bionic":3,"7.3.21":1491,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.9-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.31":5,"7.2.33":1553,"7.2.18-1+bionic":1,"7.2.29-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.14":8,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian9~1.gbp12fa4f":4,"7.3.18-pl0-zoneos":3,"7.2.19":10,"7.0.1":3,"7.3.2RC1":3,"7.1.33-pl0-zoneos":2,"7.3.20-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.7":8,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.0":1,"7.0.22":1,"7.2.32-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.15":6,"7.2.20":4,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4":2,"7.0.7":1,"7.1.4":14,"7.0.20":8,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.4.9":344,"7.1.22":4,"7.2.17-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.14":2,"7.3.20-1+0~20200710.65+debian10~1.gbpc9cbeb":3,"7.2.25-kon":1,"7.1.25":3,"7.2.20-1+0~20190710.23+debian9~1.gbp2428c5":1,"7.1.28":1,"7.0.15":3,"7.3.12-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.0":4,"7.3.14-1+bionic":1,"7.1.33-15+0~20200419.36+debian10~1.gbp2384b3":1,"7.0.19-1":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":3,"7.1.16":2,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.2.6":2,"7.3.17-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.19":1,"7.1.17":1,"7.4.0RC3":2,"7.2.29-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":4,"7.3.21-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.0.33-0+deb9u8":10,"7.3.19-1~deb10u1":3,"7.0.4":3,"7.2.31-1+bionic":1,"7.2.33-1+0~20200807.47+debian9~1.gbpcb3068":39,"7.2.33-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.33-16+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.9-1+bionic":1,"7.1.18":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.9":2,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.10":2,"7.2.8RC1":1,"7.0.33-27+0~20200419.34+debian10~1.gbpf45092":2,"7.3.21-1+0~20200807.66+debian9~1.gbp18a1c2":14,"7.1.27":1,"7.0.33-26+0~20200320.33+debian9~1.gbp746b8e":1,"7.4.0RC6":1,"7.0.33-30+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.28-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.18-he10.1":3,"7.1.24-1+ubuntu18.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.16-1+0~20200320.56+debian9~1.gbp370a75":1,"7.2.31-pl0-zoneos":1,"7.2.28-pl0-zoneos":1,"7.0.24":2,"7.0.17":3,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":1,"7.3.19-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-27+0~20200419.34+debian9~1.gbpf45092":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.3.19-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.21-pl0-zoneos":3,"7.2.8":1,"7.4.2RC1":1,"7.1.8":1,"7.0.33-30+0~20200807.37+debian10~1.gbp047872":6,"7.0.18":4,"7.0.9":1,"7.0.30-0+deb9u1":1,"7.0.21":1,"7.2.33-pl0-zoneos":3,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian8~1.gbp126f6f":2,"7.1.33-17+0~20200807.39+debian9~1.gbp032d47":2,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-15+0~20200419.36+debian9~1.gbp2384b3":1,"7.3.18-(to be removed in future macOS)":1,"7.0.33-27+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.13":1,"7.0.33-29+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.11-1~deb10u1":2,"7.2.32-1+0~20200710.46+debian10~1.gbp625eb5":1,"7.0.33-mh2":1,"7.0.33-19+0~20200202.27+debian9~1.gbp5d283d":1,"7.0.23":1,"7.3.17-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.33-1+0~20200807.47+debian10~1.gbpcb3068":1,"7.0.14":3,"7.3.3-1+0~20190307202245.32+stretch~1.gbp32ebb2":1,"7.0.27-0+deb9u1":1,"7.0.33-30+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0+deb9u9":1,"7.1.6":1,"7.3.19-nfsn1":1,"7.0.33-30+0~20200807.37+debian9~1.gbp047872":2,"7.2.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.17-1+bionic":1,"7.2.16-1+bionic":1,"7.2.6-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.7RC1":1},"2020-09":{"7.3.21":942,"7.3.7":28,"7.2":5647,"5.6":28704,"5.3":452,"7.2.29":4411,"7.3":11659,"7.4.9":277,"7.0.33":4778,"7.1.5":28,"7.1.26":8583,"7.2.13":4976,"7.1":4094,"7.0":4671,"7.2.33":2855,"2.0":3237,"7.2.26":242,"7.3.11":54,"7.2.32":1370,"7.1.33":884,"7.3.18":73,"7.4":1395,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.15":11,"7.3.16":225,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian9~1.gbp126f6f":15,"7.3.21-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.19":236,"7.1.14":213,"7.2.7":19,"7.2.31":268,"7.3.20":569,"7.0.32":103,"7.2.33-1+0~20200807.47+debian9~1.gbpcb3068":73,"5.4":76,"5.2":1,"7.3.17":182,"7.0.28":4,"7.1.24":286,"7.0.29":19,"7.4.8":193,"7.3.13":62,"7.3.14-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"5.5":75,"7.2.18":10,"7.2.31-he10.1":39,"7.2.27":23,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":71,"7.2.30-nmm1":11,"7.3.5":35,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.2":1,"7.2.0":4,"7.2.22":17,"7.0.25":54,"7.0.20":10,"7.2.21":31,"7.1.33-nmm1":68,"7.3.6":298,"7.3.21-1+0~20200807.66+debian9~1.gbp18a1c2":27,"7.2.17":52,"7.4.7":32,"7.2.30":46,"7.0.31":31,"7.3.15":236,"7.0.27":21,"7.4.3":20,"7.2.28":16,"7.2.16":6290,"7.1.13":30,"7.1.21":11,"7.3.12":16,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian8~1.gbp6c8fe1":7197,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":1,"7.1.0-dev":2,"7.3.14":39,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian8~1.gbp1e5820":11,"7.2.32-1+0~20200710.46+debian9~1.gbp625eb5":16,"7.3.9":21,"7.3.0RC1":5,"7.3.2":9,"7.3.3":14,"7.4.4":22,"7.2.14":4,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian10~1.gbp12fa4f":5,"7.1.1":2,"7.0.33-30+0~20200807.37+debian9~1.gbp047872":18,"7.0.33-0+deb9u3":6,"7.3.8":4,"7.4.2":8,"7.2.33-pl0-zoneos":6,"7.0.10":1,"7.2.11":10,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":92,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.2":1,"7.3.10":16,"7.2.24":44,"7.2.12":1,"7.3.14-1~deb10u1":4,"7.1.29":5,"7.2.10":11,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian8~1.gbp12fa4f":1,"7.3.8-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.1.20":2,"7.4.5":17,"7.0.30":16,"7.0.33-nmm1":13,"7.0.16":4,"7.2.25":4,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.11":16,"7.4.1":15,"7.4.0":10,"7.3.0":8,"7.1.30":6,"7.1.3":1,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian8~1.gbpe2a56b":16,"7.0.33-0+deb9u7":4,"7.3.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian10~1.gbpe2a56b":20,"7.0.33-29+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.1":15,"7.4.6RC1":2,"7.3.14-5+0~20200202.52+debian9~1.gbpa71879":3,"7.1.32":8,"7.3.21-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":10,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian9~1.gbpd05c7e":1,"7.2.24-1+bionic":2,"7.1.9":4,"7.3.15-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-0+deb9u9":10,"7.3.4":6,"7.3.20-1+0~20200710.65+debian9~1.gbpc9cbeb":14,"7.2.15":6,"7.1.26-mh2":1,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian9~1.gbp1e5820":11,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian9~1.gbp6c8fe1":1,"7.1.31":3,"7.2.18-1+bionic":1,"7.1.33-17+0~20200807.39+debian9~1.gbp032d47":15,"7.0.26-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian9~1.gbp12fa4f":1,"7.3.22":1461,"7.3.21-pl0-zoneos":6,"7.1.19":8,"7.2.19":9,"7.0.1":2,"7.4.6":31,"7.4.10":410,"7.3.2RC1":2,"7.3.21-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.24":4,"7.1.7":9,"7.2.32-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.7":1,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.1.4":10,"7.1.22":4,"7.2.9":2,"7.2.25-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.17-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.14":2,"7.2.25-kon":1,"7.2.2":6,"7.2.4":1,"7.1.25":4,"7.3.20-1+0~20200710.65+debian10~1.gbpc9cbeb":2,"7.2.20-1+0~20190710.23+debian9~1.gbp2428c5":1,"7.1.28":2,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":8,"7.0.15":3,"7.3.12-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.14-1+bionic":1,"7.1.0":3,"7.3.16-1+bionic":3,"7.3.17-nmm1":9,"7.2.16-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.23":8,"7.0.19-1":1,"7.3.18-(to be removed in future macOS)":2,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.2.6":2,"7.1.16":2,"7.1.33-15+0~20200419.36+debian10~1.gbp2384b3":1,"7.3.17-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.33-30+0~20200807.37+debian10~1.gbp047872":6,"7.3.21-1+0~20200807.66+debian10~1.gbp18a1c2":2,"7.1.33-pl0-zoneos":1,"7.0.19":1,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4":1,"7.1.33-4+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian8~1.gbp0fda17":2,"7.2.33-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":7,"7.4.0RC3":2,"7.2.29-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-pl6-zoneos":2,"7.3.19-1~deb10u1":5,"7.1.17":1,"7.2.33-1+bionic":3,"7.3.18-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.33-17+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.21":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.9":2,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.10":1,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.4.0RC6":1,"7.2.33-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-26+0~20200320.33+debian9~1.gbp746b8e":2,"7.0.33-30+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.18-he10.1":1,"7.3.22-1+0~20200909.67+debian9~1.gbpdd7b72":16,"7.2.33-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.24-1+ubuntu18.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.32-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":2,"7.0.33-0+deb9u6":3,"7.0.17":3,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.0.33-0+deb9u8":4,"7.2.27-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.8":1,"7.0.33-27+0~20200419.34+debian10~1.gbpf45092":1,"7.4.2RC1":1,"7.0.4":1,"7.1.32-1+0~20190902.23+debian9~1.gbp9d1be7":1,"7.2.1":2,"7.0.18":4,"7.0.9":1,"7.3.9-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":2,"7.1.23":1,"7.3.19-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.30-1+0~20200419.40+debian10~1.gbpb1b799":1,"7.0.33-27+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian8~1.gbp126f6f":1,"7.0.13":1,"7.3.11-1~deb10u1":2,"7.2.20":1,"7.3.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.23":1,"7.0.14":2,"7.2.33-1+0~20200807.47+debian10~1.gbpcb3068":1,"7.0.33-30+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.21-nfsn1":1,"7.3.22-nmm1":3,"7.3.17-1+bionic":1,"7.1.6":1,"7.2.6-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.7RC1":1,"7.3.22RC1":2,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.33-nmm1":1,"7.2.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.23":1},"2020-10":{"5.6":31892,"7.2.16":6311,"7.3":9899,"7.2":5100,"7.2.13":5949,"7.0":4095,"7.3.22":883,"2.0":2703,"7.1.26":8624,"7.4":1401,"7.4.10":363,"7.1.5":27,"7.1":4050,"7.2.29":1649,"7.2.32":436,"7.2.26":31,"7.0.33":4718,"7.2.33":2119,"7.1.33":837,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.15":6,"7.3.16":129,"7.0.33-30+0~20200807.37+debian9~1.gbp047872":19,"7.3.6":426,"7.3.21-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.7":28,"7.3.18":46,"7.3.11":54,"5.4":73,"7.3.19":168,"7.3.20":244,"7.3.20-1+0~20200710.65+debian9~1.gbpc9cbeb":4,"7.2.31":173,"7.0.32":93,"7.0.28":5,"5.2":2,"7.1.14":180,"7.0.29":16,"7.3.14-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"5.5":72,"7.3.17":136,"7.3.21":390,"7.4.9":147,"7.1.24":289,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.2":3,"7.2.33-1+0~20200807.47+debian9~1.gbpcb3068":34,"7.1.33-nmm1":59,"7.2.22":15,"7.2.33-nmm1":16,"7.3.2":10,"7.3.23":1731,"7.2.18":9,"7.0.25":47,"7.4.8":127,"7.0.27-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.13":51,"7.3.22-1+0~20200909.67+debian9~1.gbpdd7b72":28,"7.2.24":68,"7.4.7":14,"7.2.0":5,"7.2.17":48,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":182,"7.0.31":29,"7.3.15":687,"7.3.19-1~deb10u1":7,"7.0.20":6,"7.2.28":17,"7.1.21":11,"7.2.27":18,"7.1.0-dev":3,"5.3":9791,"7.3.5":37,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian8~1.gbp1e5820":12,"7.1.13":35,"7.4.3":23,"7.2.32-1+0~20200710.46+debian9~1.gbp625eb5":10,"7.3.9":22,"7.3.0RC1":1,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian10~1.gbp12fa4f":3,"7.2.11":9,"7.1.1":2,"7.0.33-0+deb9u3":6,"7.3.3":13,"7.4.2":4,"7.2.33-pl0-zoneos":8,"7.0.10":1,"7.3.14-1~deb10u1":5,"7.2.21":36,"7.3.10":18,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":39,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":1,"7.4.4":26,"7.1.4":12,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian9~1.gbp1e5820":5,"7.2.23":8,"7.1.29":4,"7.2.31-he10.1":5,"7.2.12":2,"7.0.30":18,"7.3.8-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.12":20,"7.3.14":30,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.25":4,"7.3.22-1+bionic":1,"7.2.19":12,"7.3.21-1+0~20200807.66+debian9~1.gbp18a1c2":7,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian8~1.gbp6c8fe1":11,"7.4.1":12,"7.3.0":7,"7.1.3":1,"7.2.34":3605,"7.0.33-0+deb9u7":3,"7.1.30":6,"7.3.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian10~1.gbpe2a56b":21,"7.0.33-29+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-nmm1":12,"7.3.1":4,"7.2.7":17,"7.4.6RC1":1,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian8~1.gbpe2a56b":15,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian9~1.gbpd05c7e":1,"7.3.21-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":7,"7.2.24-1+bionic":1,"7.3.15-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.4.5":9,"7.1.19":8,"7.1.9":3,"7.3.4":4,"7.4.2RC1":2,"7.3.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.27":14,"7.3.8":2,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.2":1,"7.4.11":538,"7.1.32":5,"7.2.30":37,"7.2.18-1+bionic":1,"7.1.33-17+0~20200807.39+debian9~1.gbp032d47":11,"7.3.21-pl0-zoneos":6,"7.0.1":1,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian8~1.gbp12fa4f":1,"7.1.31":2,"7.3.18-he10.1":1,"7.4.6":24,"7.0.16":4,"7.3.2RC1":2,"7.3.22-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.10":4,"7.1.7":8,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian9~1.gbp126f6f":127,"7.2.33-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.2.24-0ubuntu0.19.04.2":1,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian9~1.gbp6c8fe1":1,"7.0.7":1,"7.2.15":2267,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.0.33-30+0~20200807.37+debian10~1.gbp047872":8,"7.1.22":1,"7.2.17-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.1.11":4,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.14":2,"7.1.20":2,"7.0.24":3,"7.2.25-kon":1,"7.0.14":2,"7.4.0":5,"7.1.25":3,"7.2.2":6,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":9,"7.0.15":3,"7.2.34-he.0":31,"7.3.12-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.22-1+0~20200909.67+debian10~1.gbpdd7b72":4,"7.3.14-1+bionic":1,"7.1.0":3,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.20-1+0~20200710.65+debian10~1.gbpc9cbeb":1,"7.0.4":2,"7.3.22-nmm1":12,"7.0.19-1":1,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.3.16-1+bionic":2,"7.0.26":1,"7.2.6":2,"7.1.33-15+0~20200419.36+debian10~1.gbp2384b3":1,"7.0.33-0+deb9u9":4,"7.3.17-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.23-he.0":2,"7.1.33-pl0-zoneos":1,"7.1.16":2,"7.0.19":1,"7.0.33-30+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian8~1.gbp0fda17":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":3,"7.4.0RC3":2,"7.2.29-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.17":1,"7.3.23-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.33-1+bionic":1,"7.3.23-1+0~20201008.68+debian9~1.gbp30f6c3":20,"7.0.33-0+deb9u10":9,"7.2.33-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.18-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.9":2,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.10":2,"7.0.26-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.18-(to be removed in future macOS)":1,"7.0.33-pl6-zoneos":1,"7.0.27-0+deb9u1":1,"7.2.33-1+0~20201008.48+debian9~1.gbpcb3068":29,"7.0.33-31+0~20201008.38+debian9~1.gbp9ec6f1":10,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4":1,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.0RC6":1,"7.0.33-32+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.16-1+0~20200320.56+debian9~1.gbp370a75":1,"7.2.14":3,"7.3.22-pl0-zoneos":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.7":53,"7.2.34-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":2,"7.1.24-1+ubuntu18.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":1,"7.0.17":3,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.0.33-0+deb9u8":4,"7.2.27-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":7,"7.0.18":3,"7.0.9":1,"7.0.21":2,"7.1.33-18+0~20201008.40+debian9~1.gbp1abd52":6,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":2,"7.3.9-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-mh2":1,"7.2.34-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.32-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-31+0~20201008.38+debian10~1.gbp9ec6f1":1,"7.1.33-21+0~20201018.43+debian10~1.gbpba1a9d":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.10RC1":1,"7.2.34-4+0~20201018.51+debian9~1.gbpc553f7":12,"7.2.20":3,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian8~1.gbp126f6f":1,"7.3.11-1~deb10u1":2,"7.0.13":1,"7.3.23-4+0~20201018.71+debian9~1.gbpfc8934":5,"7.3.21-1+bionic":1,"7.2.25-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-21+0~20201018.43+debian9~1.gbpba1a9d":1,"7.0.33-27+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.5":1,"7.3.23-nfsn1":1,"7.2.33-1+0~20200807.47+debian10~1.gbpcb3068":2,"7.0.33-0+deb9u6":2,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.23-1+0~20201008.68+debian10~1.gbp30f6c3":1,"7.3.23-4+0~20201018.71+debian10~1.gbpfc8934":2,"7.3.17-1+bionic":1,"7.2.6-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.24":6,"7.4.11-7.4.11-1":1,"7.4.7RC1":1,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.8":1,"7.1.6":1,"7.2.31-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.9":1,"7.3.20-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-34+0~20201018.42+debian9~1.gbp80c9be":1,"7.3.23-4+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.12":1},"2020-11":{"5.3":9024,"7.3.23":951,"7.1.33":820,"7.0.33":5031,"7.1.26":5064,"7.3":8748,"5.6":43631,"2.0":4233,"7.0":3172,"7.2":4320,"7.2.13":4897,"7.2.16":5371,"7.1":3098,"7.3.9":20,"7.2.15":2731,"7.2.22":12,"7.2.34":8695,"7.4.10":62,"7.4":1592,"7.1.14":148,"7.4.11":393,"7.3.6":398,"7.2.33":925,"7.3.18":48,"7.3.24":1805,"7.3.22-1+0~20200909.67+debian10~1.gbpdd7b72":3,"7.3.20":114,"7.3.21":315,"7.2.29":59,"7.0.25":40,"7.3.11":48,"7.3.22":105,"7.2.17":56,"7.2.32":76,"7.0.33-0+deb9u3":6,"5.5":65,"7.3.3":11,"7.4.2":3,"7.3.2":9,"7.1.33-nmm1":63,"7.2.33-pl0-zoneos":6,"7.0.10":1,"7.0.33-34+0~20201018.42+debian9~1.gbp80c9be":11,"7.1.1":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.7":80,"7.2.18":7,"7.1.24":239,"7.3.17":101,"7.4.8":50,"7.3.19-1~deb10u1":9,"7.3.7":21,"7.4.9":174,"7.0.32":80,"7.4.0":5,"7.3.10":11,"7.2.31":111,"7.0.33-0+deb9u9":3,"7.1.13":28,"7.2.32-1+0~20200710.46+debian9~1.gbp625eb5":9,"7.1.0-dev":1,"7.2.23":6,"7.4.4":11,"7.4.3":21,"5.4":66,"7.0.28":2,"7.3.16":45,"7.0.30":16,"7.1.21":9,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":1,"7.3.8-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.19":26,"7.1.29":8,"7.2.11":6,"7.0.31":24,"7.3.12":56,"7.4.5":7,"7.2.34-4+0~20201018.51+debian9~1.gbpc553f7":21,"7.3.14":28,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.22-1+bionic":1,"7.2.27":12,"7.3.23-4+0~20201018.71+debian9~1.gbpfc8934":18,"7.2.21":70,"7.0.20":4,"7.3.23-1+0~20201008.68+debian9~1.gbp30f6c3":12,"7.2.25":4,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian8~1.gbp6c8fe1":9,"7.2.33-1+0~20200807.47+debian9~1.gbpcb3068":1,"7.1.3":1,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian9~1.gbp1e5820":5,"7.0.33-0+deb9u10":7,"7.3.0":3,"7.1.30":2,"7.0.15":4,"7.0.33-29+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-nmm1":10,"7.4.7":11,"7.4.6RC1":1,"7.4.12":718,"7.2.33-1+0~20200807.47+debian10~1.gbpcb3068":30,"7.2.7":16,"7.2.34-he.0":2,"7.1.4":9,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian9~1.gbpd05c7e":1,"7.2.24-1+bionic":1,"7.2.26":22,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian8~1.gbp1e5820":11,"7.3.15-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian8~1.gbpe2a56b":14,"7.3.13":44,"7.1.5":27,"7.1.9":3,"7.3.4":5,"7.0.33-0+deb9u6":2,"7.3.14-1~deb10u1":4,"7.2.28":12,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":10,"7.3.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.4.2RC1":1,"7.2.30":27,"7.2.18-1+bionic":1,"7.1.33-21+0~20201018.43+debian9~1.gbpba1a9d":7,"7.1.33-17+0~20200807.39+debian9~1.gbp032d47":6,"7.3.21-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.1.19":6,"7.3.21-pl0-zoneos":4,"7.2.19":5,"7.0.33-34+0~20201018.42+debian10~1.gbp80c9be":3,"7.0.1":1,"7.2.24":17,"7.3.15":11,"7.4.11-7.4.11-1":30,"7.1.32":5,"7.1.31":2,"7.4.6":22,"7.0.27":12,"7.3.2RC1":2,"7.3.22-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.7":8,"7.3.5":774,"7.0.29":15,"7.2.34-4+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.33-nmm1":12,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.7":1,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian8~1.gbp12fa4f":2,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian9~1.gbp6c8fe1":1,"7.2.17-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.4.1":10,"7.1.11":5,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.14":2,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian9~1.gbpafa084":40,"7.3.8":1,"7.2.25-kon":1,"7.1.25":4,"7.2.0":2,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":8,"7.2.2":6,"7.3.12-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.14-1+bionic":1,"7.1.0":3,"7.3.22-nmm1":12,"7.3.1":1,"7.0.19-1":1,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.3.16-1+bionic":2,"7.2.6":2,"7.1.33-18+0~20201008.40+debian10~1.gbp1abd52":1,"7.2.14":4,"7.3.24-3+0~20201103.72+debian9~1.gbp945915":21,"7.3.24-3+0~20201103.72+debian10~1.gbp945915":3,"7.1.33-pl0-zoneos":1,"7.0.19":1,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":4,"7.3.23-4+0~20201018.71+debian10~1.gbpfc8934":2,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian8~1.gbp0fda17":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":4,"7.4.0RC3":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":4,"7.3.24-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.15":1,"7.0.33-pl6-zoneos":1,"7.2.34-4+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.27-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.16":2,"7.2.33-1+0~20201008.48+debian9~1.gbpcb3068":1,"7.1.10":3,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.30-0+deb9u1":1,"7.0.16":2,"7.0.26-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.23-4+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0+deb9u7":1,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4":1,"7.3.3-SvetHostingu.cz":1,"7.4.0RC6":1,"7.2.34-8+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.6":1,"7.0.33-37+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.23-he.0":3,"7.3.16-1+0~20200320.56+debian9~1.gbp370a75":1,"7.3.22-pl0-zoneos":2,"7.0.33-30+0~20200807.37+debian9~1.gbp047872":2,"7.2.34-8+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.34-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":3,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":2,"7.1.24-1+ubuntu18.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.4":1,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.17":3,"7.0.33-37+0~20201103.43+debian9~1.gbp25a3d7":10,"7.3.20-1+0~20200710.65+debian9~1.gbpc9cbeb":2,"7.3.22-1+0~20200909.67+debian9~1.gbpdd7b72":4,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.0.33-0+deb9u8":2,"7.3.24-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.17-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.8":1,"7.3.24-pl0-zoneos":1,"7.2.27-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-37+0~20201103.43+debian10~1.gbp25a3d7":3,"7.0.18":3,"7.0.33-30+0~20200807.37+debian10~1.gbp047872":3,"7.0.9":1,"7.0.21":2,"7.1.33-24+0~20201103.44+debian9~1.gbp50e805":9,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":2,"7.2.20":1,"7.0.33-0+deb9u1":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-24+0~20201103.44+debian10~1.gbp50e805":1,"7.4.10RC1":1,"7.1.20":1,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian10~1.gbp12fa4f":1,"7.0.14":2,"7.2.30-1+0~20200419.40+debian10~1.gbpb1b799":1,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian8~1.gbp126f6f":1,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.11-1~deb10u1":2,"7.0.13":1,"7.1.22":1,"7.3.19-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.9-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-31+0~20201008.38+debian10~1.gbp9ec6f1":1,"7.2.27-5+0~20200202.35+debian9~1.gbp2925f8":1,"7.1.23":1,"7.4.13":3,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian9~1.gbp126f6f":2,"7.0.24":3,"7.3.23-nfsn1":1,"7.0.33-30+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.29-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.23-1+0~20201008.68+debian10~1.gbp30f6c3":1,"7.3.25":21,"7.3.17-1+bionic":1,"7.0.33-27+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.10":1,"7.4.7RC1":1,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.8":1,"7.2.9":1,"5.2":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.2":1,"7.3.14-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2},"2020-12":{"5.6":43813,"7.3.24":313,"7.2":6512,"7.3":8953,"2.0":1743,"7.2.16":7167,"7.0.33":5986,"7.3.23":560,"7.1":3442,"7.2.13":5138,"7.0":3046,"7.1.33":791,"7.3.9":16,"5.3":5706,"7.2.34":7215,"7.3.5":2132,"7.4.11":224,"7.3.25":2057,"7.4.10":64,"7.4.12":231,"7.2.15":2989,"7.4":1628,"7.3.13":35,"7.1.26":64,"7.3.18":31,"7.3.6":310,"7.2.33":1014,"7.3.22-1+0~20200909.67+debian10~1.gbpdd7b72":5,"7.1.14":129,"7.2.24":19,"7.1.24":211,"7.4.13":816,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian9~1.gbpafa084":67,"7.0.25":40,"7.2.17":38,"7.2.22":12,"7.3.21":94,"7.3.11":42,"7.3.2":9,"7.1.33-nmm1":58,"7.2.33-pl0-zoneos":2,"7.2.31":71,"7.0.10":2,"7.0.20":4,"7.1.1":3,"7.2.18":7,"7.2.33-nmm1":15,"7.0.33-37+0~20201103.43+debian9~1.gbp25a3d7":16,"7.2.32":62,"7.3.7":21,"7.0.32":67,"5.4":69,"7.3.17":74,"7.3.22":49,"7.4.8":33,"7.3.10":12,"7.1.13":33,"7.3.20":101,"7.2.21":12,"7.1.0-dev":1,"7.2.32-1+0~20200710.46+debian9~1.gbp625eb5":6,"7.4.9":35,"7.0.33-nmm1":11,"7.4.3":17,"7.0.28":3,"7.0.30":17,"7.2.23":6,"7.3.19":15,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.7":75,"7.3.24-3+0~20201103.72+debian9~1.gbp945915":11,"7.1.5":25,"7.2.0":3,"7.2.11":6,"7.0.31":20,"7.3.12":12,"7.2.34-pl0-zoneos":7,"5.5":60,"7.4.5":5,"7.3.14":23,"7.1.29":6,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.16":31,"7.2.27":9,"7.2.33-1+0~20200807.47+debian10~1.gbpcb3068":19,"7.3.23-4+0~20201018.71+debian9~1.gbpfc8934":3,"7.3.22-1+bionic":1,"7.3.23-1+0~20201008.68+debian9~1.gbp30f6c3":8,"7.0.16":3,"7.1.4":10,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian8~1.gbp6c8fe1":13,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":1,"7.3.0":6,"7.1.3":1,"7.0.27":11,"7.4.7":15,"7.3.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-29+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.6RC1":1,"7.2.7":13,"7.3.1":2,"7.4.11-7.4.11-1":30,"7.2.24-1+bionic":1,"7.4.2":3,"7.2.26":23,"7.3.15-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian8~1.gbp1e5820":10,"7.3.4":5,"7.1.9":3,"7.2.29":27,"7.3.14-1~deb10u1":2,"7.1.21":8,"7.2.28":12,"7.2.25":3,"7.3.3":12,"7.1.33-24+0~20201103.44+debian9~1.gbp50e805":18,"7.4.1":22,"7.0.33-pl6-zoneos":1,"7.1.19":8,"7.2.19":7,"7.3.21-pl0-zoneos":4,"7.0.1":1,"7.1.33-17+0~20200807.39+debian9~1.gbp032d47":2,"7.0.33-0+deb9u3":5,"7.3.15":10,"7.4.4":5,"7.1.32":4,"7.1.31":1,"7.4.6":17,"7.3.2RC1":2,"7.4.0":3,"7.3.22-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.7":7,"7.0.29":13,"7.1.33-24+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.34-4+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.30":21,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.3.25-1+0~20201130.73+debian9~1.gbp042074":24,"7.0.33-34+0~20201018.42+debian10~1.gbp80c9be":2,"7.2.17-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.1.11":4,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.14":2,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian9~1.gbpe2a56b":1,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian9~1.gbp1e5820":3,"7.3.8":1,"7.2.25-kon":1,"7.1.25":3,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian8~1.gbpe2a56b":9,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":7,"7.0.15":4,"7.2.2":6,"7.3.12-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.14-1+bionic":1,"7.1.0":2,"7.3.19-1~deb10u1":8,"7.3.22-(to be removed in future macOS)":1,"7.3.22-nmm1":10,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.3.16-1+bionic":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":9,"7.0.19-1":1,"7.2.6":2,"7.0.18":4,"7.1.33-18+0~20201008.40+debian10~1.gbp1abd52":1,"7.3.21-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.1.30":3,"7.3.25-1+0~20201130.73+debian10~1.gbp042074":5,"7.1.33-pl0-zoneos":1,"7.3.22-1+0~20200909.67+debian9~1.gbpdd7b72":4,"7.0.19":1,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":4,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian8~1.gbp0fda17":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":3,"7.4.0RC3":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":2,"7.2.14":3,"7.3.24-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.15":1,"8.0":25,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.9":1,"7.1.10":2,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0+deb9u7":2,"7.0.33-0+deb9u10":7,"7.0.33-0+deb9u9":1,"7.4.0RC6":1,"7.2.34-8+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.6":2,"7.0.26-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.23-he.0":1,"7.3.16-1+0~20200320.56+debian9~1.gbp370a75":1,"7.3.24-pl0-zoneos":2,"7.0.3":1,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian9~1.gbp126f6f":2,"7.2.34-8+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":2,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4":1,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":1,"7.0.17":3,"7.1.24-1+ubuntu18.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.20":3,"7.3.20-1+0~20200710.65+debian9~1.gbpc9cbeb":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.0.33-0+deb9u8":1,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.17-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.25-pl0-zoneos":1,"7.2.27-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-37+0~20201103.43+debian10~1.gbp25a3d7":6,"7.0.9":1,"7.2.32-4+focal":1,"7.0.21":2,"7.2.20":1,"7.0.33-mh2":1,"7.1.33-24+0~20201103.44+debian10~1.gbp50e805":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":1,"7.4.10RC1":1,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian10~1.gbpafa084":2,"7.3.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian8~1.gbp126f6f":1,"7.3.11-1~deb10u1":3,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.22":1,"7.0.13":1,"7.0.33-30+0~20200807.37+debian9~1.gbp047872":1,"7.3.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.14":1,"7.1.23":1,"7.0.24":1,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian8~1.gbp12fa4f":1,"7.3.24-nfsn1":1,"7.0.33-30+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.23-4+0~20201018.71+debian10~1.gbpfc8934":1,"7.3.8-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.17-1+bionic":1,"7.0.33-0+deb9u6":1,"7.2.10":1,"7.4.7RC1":1,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.8":1,"7.2.9":1,"7.0.33-27+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.25-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.2":1,"5.2":1,"7.3.24-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.14-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1},"2021-01":{"7.3":9422,"5.6":32044,"7.2.13":3881,"7.0.33":4927,"7.1.33":647,"7.3.25":1127,"7.3.5":2239,"7.2.34-pl0-zoneos":7,"7.2.34":3625,"7.0":3272,"7.3.12":13,"7.2.16":5858,"7.2":5284,"7.4":1612,"7.2.15":1052,"7.3.7":17,"7.1":2808,"7.4.11":232,"2.0":1805,"7.4.13":596,"7.2.33":436,"7.3.22":43,"7.3.24":74,"7.0.32":66,"7.3.18":29,"7.2.23":7,"7.2.32":48,"7.3.21":45,"5.5":60,"7.2.31":62,"7.3.20":53,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.29":7,"7.3.14":19,"7.4.5":7,"7.0.25":34,"7.3.13":32,"7.3.23":541,"7.1.33-nmm1":48,"7.1.32-1+0~20190902.23+debian9~1.gbp9d1be7":1,"7.1.13":29,"7.2.27":9,"7.1.14":107,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.7":65,"7.3.25-1+0~20201130.73+debian9~1.gbp042074":45,"7.1.24":183,"7.2.21":15,"7.4.12":121,"7.4.3":17,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian9~1.gbpafa084":37,"7.4.8":29,"7.3.11":40,"7.1.3":2,"7.4.9":27,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian8~1.gbp6c8fe1":9,"7.3.0":7,"7.1.4":12,"7.0.33-37+0~20201103.43+debian9~1.gbp25a3d7":15,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":2,"7.0.33-29+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.17":33,"7.0.33-nmm1":10,"7.1.20":4,"7.4.10":49,"7.0.33-31+0~20201008.38+debian10~1.gbp9ec6f1":1,"7.4.6RC1":3,"7.0.30":16,"5.4":64,"7.4.11-7.4.11-1":6,"7.3.19":11,"7.3.16":124,"7.3.1":2,"7.2.7":21,"7.1.26":56,"7.2.24-1+bionic":1,"7.3.17":66,"7.2.26":19,"7.3.15-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian8~1.gbp1e5820":7,"7.3.4":5,"8.0":31,"7.2.29":18,"7.1.9":2,"7.1.21":10,"7.1.5":25,"7.0.31":20,"7.3.14-1~deb10u1":2,"7.2.28":11,"7.3.3":12,"7.3.9":15,"7.2.11":6,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian9~1.gbpd05c7e":1,"7.1.33-24+0~20201103.44+debian9~1.gbp50e805":16,"5.3":6789,"7.3.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.19":8,"7.3.21-pl0-zoneos":4,"7.0.33-0+deb9u10":10,"7.0.1":1,"7.3.15":8,"8.0.0":1,"7.1.31":1,"7.4.4":2,"7.2.24":16,"7.3.6":11,"7.4.7":11,"7.4.6":19,"7.2.33-1+0~20200807.47+debian10~1.gbpcb3068":16,"7.3.2RC1":3,"7.2.25":3,"7.3.22-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.0":4,"7.1.7":2,"7.1.32":4,"7.0.29":13,"7.3.10":11,"7.2.14":2,"7.2.34-8+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.33-nmm1":10,"7.2.22":8,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.20":3,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.0.33-34+0~20201018.42+debian10~1.gbp80c9be":2,"7.2.18":5,"7.1.33-17+0~20200807.39+debian9~1.gbp032d47":2,"7.2.17-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.4.1":17,"7.1.11":5,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.14":2,"7.1.1":2,"7.2.25-kon":1,"7.1.25":4,"7.2.0":3,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian8~1.gbpe2a56b":6,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":7,"7.3.26":1130,"7.2.30":17,"7.0.15":3,"7.3.12-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.2":5,"7.3.14-1+bionic":1,"7.1.0":3,"7.3.19-1~deb10u1":11,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":3,"7.3.22-nmm1":7,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.3.16-1+bionic":2,"7.2.19":6,"7.0.27":8,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":8,"7.2.6":2,"7.0.19-1":1,"7.4.14":474,"7.0.18":4,"7.3.21-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.25-1+0~20201130.73+debian10~1.gbp042074":4,"7.1.33-pl0-zoneos":1,"7.0.19":1,"7.1.33-18+0~20201008.40+debian10~1.gbp1abd52":1,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian8~1.gbp0fda17":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":4,"7.4.0RC3":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":2,"7.3.2":6,"7.4.2":1,"7.3.24-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.15":1,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian9~1.gbp1e5820":3,"7.1.10":2,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.23-1+0~20201008.68+debian9~1.gbp30f6c3":1,"7.0.16":3,"7.4.14-he.0":24,"7.3.19-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.25-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.20-1+0~20200710.65+debian9~1.gbpc9cbeb":5,"7.0.33-0+deb9u7":1,"7.0.33-0+deb9u6":1,"7.2.34-8+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.4.0RC6":1,"7.1.6":1,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.26-he.0":2,"7.3.25-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-30+0~20200807.37+debian9~1.gbp047872":3,"7.2.34-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian10~1.gbpafa084":2,"7.0.14":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":2,"7.2.33-pl0-zoneos":1,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":1,"7.1.23":2,"7.3.9-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.34-9+0~20210112.53+debian9~1.gbpfdd1e6":28,"7.0.17":3,"7.1.24-1+ubuntu18.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.0.33-0+deb9u8":1,"7.0.24":3,"7.3.22-1+0~20200909.67+debian9~1.gbpdd7b72":2,"7.3.17-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.30":2,"7.3.24-pl0-zoneos":1,"7.3.22-1+0~20200909.67+debian10~1.gbpdd7b72":3,"7.0.33-37+0~20201103.43+debian10~1.gbp25a3d7":2,"7.0.33-38+0~20210112.44+debian10~1.gbpab637c":2,"7.0.33-38+0~20210112.44+debian9~1.gbpab637c":1,"7.0.33-0+deb9u3":3,"7.0.9":1,"7.0.21":1,"7.2.20":1,"7.1.33-24+0~20201103.44+debian10~1.gbp50e805":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.26-1+0~20210112.74+debian9~1.gbpd78724":10,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.4":1,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian8~1.gbp126f6f":1,"7.3.11-1~deb10u1":3,"7.3.26-1+0~20210112.74+debian10~1.gbpd78724":4,"7.0.13":1,"7.1.33-25+0~20210112.45+debian9~1.gbp1a89bf":1,"7.1.22":1,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian9~1.gbp126f6f":1,"7.3.24-nfsn1":1,"7.2.0-1+0~20171201111333.14+stretch~1.gbp47ee8a":1,"7.3.24-3+0~20201103.72+debian9~1.gbp945915":2,"7.4.7RC1":1,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.8":1,"7.2.9":1,"7.3.24-3+0~20201103.72+debian10~1.gbp945915":1,"7.3.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.28":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.2":1,"5.2":1,"7.3.25-pl0-zoneos":1,"7.3.14-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.23-4+0~20201018.71+debian10~1.gbpfc8934":1,"7.0.10":1,"7.3.22-1+bionic":1,"8.0.1":1},"2021-02":{"7.2.16":6742,"7.2":4299,"5.6":37855,"7.3":8540,"7.0":5934,"7.2.34":2318,"5.3":6717,"7.2.33":401,"2.0":1371,"7.1":674,"7.2.13":1780,"7.0.33":5453,"7.1.33":533,"7.3.26":864,"7.4.14-he.0":34,"7.3.5":2770,"7.4.14":580,"7.2.7":15,"7.4":1442,"7.3.25":139,"7.0.30":13,"7.3.1":3,"7.1.26":52,"7.4.6":11,"7.2.24-1+bionic":1,"7.4.13":88,"7.2.32":36,"7.0.33-37+0~20201103.43+debian9~1.gbp25a3d7":2,"7.3.23":450,"7.2.31":49,"7.4.11":194,"7.2.26":24,"7.3.15-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.14":69,"7.3.17":48,"7.3.20":39,"7.2.34-9+0~20210112.53+debian9~1.gbpfdd1e6":45,"7.2.24":15,"7.4.12":72,"7.3.4":4,"7.3.2":6,"7.1.9":2,"7.3.21":36,"5.4":54,"7.0.32":46,"7.2.29":5,"7.1.21":5,"7.3.24":38,"7.1.33-nmm1":39,"7.2.21":7,"7.1.5":24,"7.3.11":29,"7.4.10":21,"7.2.28":2,"7.0.25":24,"7.3.14-1~deb10u1":1,"7.1.24":142,"7.3.14":20,"7.2.17":29,"7.3.9":13,"7.4.8":26,"7.4.7":13,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian9~1.gbpd05c7e":1,"7.4.9":19,"5.5":54,"7.3.19":10,"7.3.22":24,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.7":64,"7.1.33-25+0~20210112.45+debian9~1.gbp1a89bf":7,"7.3.26-1+0~20210112.74+debian9~1.gbpd78724":24,"7.2.18-1+bionic":2,"7.3.10":11,"7.0.33-0+deb9u10":12,"7.0.1":1,"7.3.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.13":20,"7.3.15":9,"7.2.34-nmm1":13,"7.1.31":1,"8.0.1":3,"7.3.6":8,"7.4.2":3,"7.3.7":18,"7.3.2RC1":2,"7.2.33-1+0~20200807.47+debian10~1.gbpcb3068":16,"7.3.16":8,"7.4.0":2,"7.3.22-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.7":3,"7.2.27":7,"7.4.3":14,"7.0.29":12,"7.3.18":20,"7.1.32":3,"8.0":24,"7.2.14":2,"7.0.33-38+0~20210112.44+debian9~1.gbpab637c":6,"7.2.34-9+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.12":10,"7.3.25-1+0~20201130.73+debian9~1.gbp042074":10,"7.2.9":2,"7.3.3":8,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian9~1.gbpafa084":2,"7.2.22":5,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.0.33-nmm1":8,"7.2.25":3,"7.0.33-34+0~20201018.42+debian10~1.gbp80c9be":1,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian8~1.gbp6c8fe1":3,"7.3.13":19,"7.2.18":4,"7.1.33-17+0~20200807.39+debian9~1.gbp032d47":2,"7.4.1":10,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.14":1,"7.0.20":2,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian10~1.gbp6c8fe1":2,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian8~1.gbp12fa4f":1,"7.0.31":19,"7.1.1":3,"7.1.25":2,"7.2.25-kon":1,"7.1.4":7,"7.1.33-24+0~20201103.44+debian9~1.gbp50e805":4,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian8~1.gbpe2a56b":5,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":7,"7.3.27":1170,"7.0.15":2,"7.3.12-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.15":554,"7.1.11":3,"7.3.14-1+bionic":1,"7.1.0":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":2,"7.3.19-1~deb10u1":6,"7.2.2":5,"7.2.23":5,"7.3.26-nmm1":7,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.3.16-1+bionic":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":7,"7.0.27":7,"7.2.6":1,"7.0.19-1":1,"7.0.18":5,"7.3.21-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.33-pl0-zoneos":1,"7.3.25-1+0~20201130.73+debian10~1.gbp042074":2,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian8~1.gbp1e5820":9,"7.1.19":5,"7.0.19":1,"7.1.33-18+0~20201008.40+debian10~1.gbp1abd52":1,"7.0.33-38+0~20210112.44+debian10~1.gbpab637c":3,"7.2.30":9,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian8~1.gbp0fda17":4,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":3,"7.4.0RC3":2,"7.3.21-pl0-zoneos":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":2,"7.3.27-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"8.0.0":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.15":1,"7.1.34-dev":1,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian9~1.gbp1e5820":2,"7.2.19":7,"7.1.10":1,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.16":5,"7.3.20-1+0~20200710.65+debian9~1.gbpc9cbeb":4,"7.2.15":1890,"7.3.23-1+0~20201008.68+debian9~1.gbp30f6c3":1,"7.0.33-0+deb9u7":1,"7.2.34-8+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.0RC6":1,"7.3.0":4,"7.3.27-1+0~20210211.76+debian10~1.gbp8355b8":1,"7.4.4":1,"7.3.26-he.0":2,"7.1.6":1,"7.3.27-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.24-pl0-zoneos":2,"7.2.34-10+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-30+0~20200807.37+debian9~1.gbp047872":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":2,"7.4.5":5,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":1,"7.2.34-pl0-zoneos":3,"7.0.17":2,"7.1.29":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.0.33-0+deb9u8":1,"7.2.34-10+0~20210211.55+debian9~1.gbpc2b67f":9,"7.3.22-1+0~20200909.67+debian9~1.gbpdd7b72":2,"7.3.17-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.0":1,"7.0.33-39+0~20210211.46+debian9~1.gbp38b882":5,"7.2.34-9+0~20210112.53+debian10~1.gbpfdd1e6":1,"7.2.34-8+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.27-1+0~20210211.76+debian9~1.gbp8355b8":13,"7.0.33-37+0~20201103.43+debian10~1.gbp25a3d7":2,"7.3.22-1+0~20200909.67+debian10~1.gbpdd7b72":1,"7.0.33-0+deb9u3":2,"7.1.33-26+0~20210211.47+debian9~1.gbp679f1e":6,"7.0.21":1,"7.0.9":1,"7.0.33-mh2":1,"7.3.26-1+0~20210112.74+debian10~1.gbpd78724":3,"7.1.33-25+0~20210112.45+debian10~1.gbp1a89bf":1,"7.1.20":1,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.20":1,"7.0.33-0+deb9u6":1,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian10~1.gbpafa084":4,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian8~1.gbp126f6f":1,"7.3.19-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.11-1~deb10u1":2,"8.0.2":2,"7.0.13":1,"7.3.27-1~deb10u1":1,"7.1.23":1,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian9~1.gbp126f6f":1,"7.0.24":1,"7.2.11":1,"7.3.26-nfsn1":1,"7.3.10RC1":2,"7.2.34-18+0~20210223.60+debian9~1.gbpb21322":3,"7.2.34-14+0~20210219.58+debian9~1.gbp7fbb12":1,"7.3.17-1+bionic":1,"7.2.10":2,"7.4.7RC1":1,"7.0.33-47+0~20210223.51+debian10~1.gbp7f60a9":1,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.24-3+0~20201103.72+debian9~1.gbp945915":2,"7.3.27-9+0~20210223.81+debian9~1.gbpa4a3d6":1,"7.1.30":1,"7.3.24-3+0~20201103.72+debian10~1.gbp945915":1,"7.0.28":1,"7.3.27-2+0~20210213.78+debian10~1.gbpc9cf23":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.2":1,"5.2":1},"2021-03":{"5.6":46779,"7.4":1615,"7.2":3190,"5.3":9425,"7.3.5":2897,"7.3":8681,"7.2.16":12305,"7.3.27":2240,"7.2.34":2459,"7.0.33":5147,"2.0":1270,"7.4.15":695,"7.0":3064,"7.2.13":2244,"7.1.19":6,"7.3.9":14,"7.2.33":771,"7.3.23":178,"7.4.11":115,"7.2.34-18+0~20210223.60+debian9~1.gbpb21322":50,"7.2.15":541,"5.5":53,"7.1":680,"7.3.25":94,"7.4.14":149,"7.3.26":188,"7.3.25-1+0~20201130.73+debian10~1.gbp042074":5,"7.1.33":512,"7.4.1":13,"7.1.21":8,"7.3.6":128,"7.4.12":68,"7.1.26":47,"7.0.33-0+deb9u3":4,"7.2.17":30,"7.3.17":51,"7.3.11":36,"7.0.10":2,"7.2.34-pl0-zoneos":7,"7.3.3":8,"7.3.24-(to be removed in future macOS)":1,"7.2.18":7,"5.4":48,"7.1.24":123,"8.0":20,"7.4.3":14,"7.3.7":19,"7.2.22":6,"7.3.21":30,"7.2.26":27,"7.2.31":52,"7.0.33-39+0~20210211.46+debian9~1.gbp38b882":5,"7.2.21":9,"7.3.27-9+0~20210227.82+debian10~1.gbpa4a3d6":5,"7.1.13":32,"7.0.33-31+0~20201008.38+debian10~1.gbp9ec6f1":1,"7.0.28":3,"7.0.33-38+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.30":14,"7.4.10":17,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.7":59,"7.2.11":3,"7.1.14":32,"7.2.34-nmm1":9,"7.1.1":11,"7.3.12":12,"7.3.22":22,"7.0.32":38,"7.1.33-nmm1":43,"7.4.5":8,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":34,"7.3.14":14,"7.4.7":60,"7.1.20":4,"7.0.17":3,"7.3.25-1+0~20201130.73+debian9~1.gbp042074":1,"7.2.32":34,"7.1.29":9,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian8~1.gbp6c8fe1":6,"7.2.34-9+0~20210112.53+debian9~1.gbpfdd1e6":3,"7.3.24":31,"7.4.13":29,"7.3.22-1+bionic":1,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":1,"7.1.4":8,"7.0.33-29+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.26-1+0~20210112.74+debian9~1.gbpd78724":2,"7.0.33-nmm1":7,"7.4.6RC1":1,"7.0.25":7,"7.2.23":3,"7.2.7":14,"7.4.14-he.0":28,"7.2.24-1+bionic":1,"7.3.15-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.1":2,"7.4.8":23,"7.1.9":2,"7.3.27-1+0~20210211.76+debian9~1.gbp8355b8":11,"7.2.29":3,"7.1.5":21,"7.3.14-1~deb10u1":1,"7.3.18":19,"7.4.0":3,"7.3.20":32,"7.2.24":12,"7.2.30":9,"7.3.26-nmm1":9,"7.3.19":10,"7.0.33-40+0~20210213.48+debian10~1.gbpc26c46":1,"7.1.33-34+0~20210228.54+debian9~1.gbpb1fb69":10,"7.3.27-1~deb10u1":6,"7.1.10":2,"7.3.21-pl0-zoneos":3,"7.0.33-0+deb9u10":8,"7.4.9":21,"7.0.1":1,"7.3.15":7,"8.0.2":2,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian8~1.gbpe2a56b":7,"7.3.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian10~1.gbpafa084":14,"7.3.16":9,"7.3.27-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.7":3,"7.2.27":6,"7.0.29":12,"7.1.32":4,"7.2.34-9+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.30":4,"7.3.2RC1":1,"7.3.10":12,"7.2.34-10+0~20210211.55+debian9~1.gbpc2b67f":4,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.27-9+0~20210227.82+debian9~1.gbpa4a3d6":24,"7.0.33-47+0~20210223.51+debian10~1.gbp7f60a9":5,"7.0.24":1,"7.3.4":2,"7.2.25":3,"7.1.33-17+0~20200807.39+debian9~1.gbp032d47":2,"7.1.33-25+0~20210112.45+debian9~1.gbp1a89bf":3,"7.4.16":788,"7.3.23-1+focal":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.14":1,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian9~1.gbpafa084":1,"7.0.31":19,"7.0.20":2,"7.1.25":2,"7.2.0":4,"7.1.33-24+0~20201103.44+debian9~1.gbp50e805":2,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":6,"7.3.12-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.11":3,"7.3.19-1~deb10u1":3,"7.1.0":2,"7.3.13":12,"7.2.2":3,"7.4.6":11,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.3.27-1+bionic":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":6,"7.0.27":8,"7.2.6":1,"7.0.15":1,"7.0.18":4,"7.0.19-1":1,"7.3.21-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-pl0-zoneos":1,"7.0.19":1,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian9~1.gbp7f60a9":10,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian8~1.gbp1e5820":10,"7.1.33-18+0~20201008.40+debian10~1.gbp1abd52":1,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian8~1.gbp0fda17":4,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":3,"7.4.0RC3":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":2,"7.3.27-1+0~20210211.76+debian10~1.gbp8355b8":1,"7.3.2":3,"7.4.2":2,"7.3.27-9+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.34-dev":1,"7.4.4":3,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian9~1.gbp1e5820":2,"7.2.19":7,"7.3.27-9+0~20210223.81+debian10~1.gbpa4a3d6":1,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.16":5,"7.0.33-0+deb9u7":1,"7.0.33-37+0~20201103.43+debian9~1.gbp25a3d7":1,"7.2.34-8+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.27-9+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.0":2,"7.3.24-pl0-zoneos":2,"7.2.34-18+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-30+0~20200807.37+debian9~1.gbp047872":2,"7.2.34-9+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":2,"7.2.12":2,"7.0.6":1,"7.0.14":1,"7.3.27-2+0~20210213.78+debian9~1.gbpc9cf23":1,"7.3.20-1+0~20200710.65+debian9~1.gbpc9cbeb":2,"7.0.33-0+deb9u8":1,"7.3.17-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.22-1+0~20200909.67+debian9~1.gbpdd7b72":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":1,"7.3.27-9+0~20210223.81+debian9~1.gbpa4a3d6":2,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9":3,"7.3.16-1+bionic":1,"7.0.21":1,"7.2.14":1,"7.0.9":1,"7.0.33-mh2":1,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.26-1+0~20210112.74+debian10~1.gbpd78724":2,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian8~1.gbp126f6f":1,"7.3.11-1~deb10u1":3,"7.0.33-0+deb9u6":1,"7.0.13":1,"7.1.23":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.27-nfsn1":1,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4":1,"8.0.0":1,"7.1.8":1,"7.3.17-1+bionic":1,"7.4.7RC1":1,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.24-3+0~20201103.72+debian9~1.gbp945915":2,"7.2.9":1,"7.3.24-3+0~20201103.72+debian10~1.gbp945915":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.2":1,"5.2":1,"7.2.20":1},"2021-04":{"5.3":20961,"7.2":2872,"7.2.16":6291,"7.3.5":3612,"7.3":9034,"7.0":2661,"5.6":37346,"7.0.33":4621,"7.4":1635,"7.4.16":1375,"7.3.27":2443,"7.4.12":69,"2.0":1150,"7.2.13":2207,"7.1":575,"7.3.12":9,"7.1.33":477,"7.2.33":232,"7.3.25":64,"7.2.34":2053,"7.4.11":107,"7.3.22":21,"8.0":29,"7.0.32":41,"7.1.33-nmm1":38,"7.1.5":22,"7.3.26":58,"7.2.31":45,"7.3.23":106,"7.2.34-pl0-zoneos":5,"7.4.15":182,"7.4.5":7,"7.3.11":30,"7.3.14":14,"7.0.30-0+deb9u1":1,"7.1.13":26,"7.2.22":5,"7.3.27-9+0~20210227.82+debian9~1.gbpa4a3d6":49,"7.1.14":17,"5.5":47,"7.4.3":15,"7.2.34-18+0~20210223.60+debian9~1.gbpb21322":36,"7.3.17":47,"7.3.24":32,"7.0.17":3,"7.2.17":31,"7.4.14":60,"7.4.7":28,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian9~1.gbp7f60a9":15,"7.2.21":8,"7.4.8":16,"7.3.21":23,"7.0.33-29+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.29":6,"7.1.4":3,"7.4.6RC1":1,"7.0.33-nmm1":7,"7.0.25":13,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian8~1.gbp6c8fe1":7,"7.4.14-he.0":26,"7.2.24-1+bionic":1,"7.2.26":22,"7.2.32":26,"7.3.15-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.7":11,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9":8,"7.2.34-nmm1":8,"7.4.1":16,"7.1.21":4,"7.1.9":3,"5.4":46,"7.2.29":2,"7.0.30":11,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":1,"7.3.18":17,"7.3.14-1~deb10u1":1,"7.4.0":3,"7.1.24":104,"7.3.20":34,"7.4.13":22,"7.2.30":8,"7.3.1":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":8,"7.3.19":8,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.7":61,"7.4.9":15,"7.1.33-34+0~20210228.54+debian9~1.gbpb1fb69":15,"7.1.26":37,"7.0.33-40+0~20210213.48+debian10~1.gbpc26c46":2,"7.0.33-0+deb9u10":8,"7.2.24":13,"8.0.3":7,"7.3.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.7":14,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian10~1.gbpafa084":14,"7.3.16":8,"7.3.6":153,"7.1.7":3,"7.2.27":6,"7.2.20":1,"7.2.34-18+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.1.32":4,"7.3.3":6,"7.3.2RC1":1,"7.3.10":11,"7.3.26-nmm1":6,"7.0.29":10,"7.3.2":6,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.4":2,"7.2.18":5,"7.2.25":3,"7.3.23-1+focal":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.14":1,"7.0.31":16,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-17+0~20200807.39+debian9~1.gbp032d47":1,"7.1.1":7,"7.3.13":10,"7.0.20":1,"7.1.10":2,"7.1.25":2,"7.2.25-kon":1,"7.4.10":12,"7.2.0":3,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian8~1.gbpe2a56b":7,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":7,"7.3.12-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.11":2,"7.1.30":6,"7.0.33-31+0~20201008.38+debian10~1.gbp9ec6f1":1,"7.1.0":1,"7.3.19-1~deb10u1":4,"7.1.20":5,"7.3.27-1~deb10u1":5,"7.2.2":2,"7.0.24":1,"7.4.6":7,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.3.27-1+bionic":1,"7.3.9":9,"7.2.6":2,"7.0.15":1,"7.0.18":4,"7.0.19-1":1,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4":1,"7.1.33-pl0-zoneos":1,"7.3.27-9+0~20210227.82+debian10~1.gbpa4a3d6":7,"7.1.19":5,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian8~1.gbp1e5820":10,"7.0.27":6,"7.1.33-18+0~20201008.40+debian10~1.gbp1abd52":1,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian8~1.gbp0fda17":3,"7.0.19":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":1,"7.4.0RC3":2,"7.3.21-pl0-zoneos":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":2,"7.4.2":2,"7.3.27-9+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.34-dev":1,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian9~1.gbp1e5820":1,"7.2.19":5,"7.0.33-pl6-zoneos":1,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.16":4,"7.0.33-0+deb9u7":1,"7.0.33-37+0~20201103.43+debian9~1.gbp25a3d7":1,"7.2.34-8+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.26-he.0":2,"7.4.4":1,"7.3.27-9+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.23":3,"7.3.27-pl0-zoneos":2,"7.3.0":3,"8.0.2":1,"7.0.33-30+0~20200807.37+debian9~1.gbp047872":2,"7.2.34-18+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":2,"8.0.1":1,"7.2.15":1,"7.3.20-1+0~20200710.65+debian9~1.gbpc9cbeb":1,"7.3.15":5,"7.0.33-0+deb9u8":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.3.17-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.22-1+0~20200909.67+debian9~1.gbpdd7b72":1,"7.0.14":1,"7.2.18-1+bionic":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":1,"7.3.24-pl0-zoneos":1,"7.0.21":2,"7.3.16-1+bionic":1,"7.3.25-pl0-zoneos":1,"7.2.14":1,"7.0.9":1,"7.3.25-1+0~20201130.73+debian10~1.gbp042074":1,"7.0.33-mh2":1,"7.3.26-1+0~20210112.74+debian10~1.gbpd78724":1,"7.2.12":1,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian8~1.gbp126f6f":1,"7.0.3":1,"7.3.19-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.11-1~deb10u1":1,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.33-34+0~20210228.54+debian10~1.gbpb1fb69":1,"7.1.23":1,"7.2.11":2,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.13":1,"7.0.33-0+deb9u6":1,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.17-1+bionic":1,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.28":1,"7.3.10RC1":1,"7.2.9":1,"7.0.28":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.2":1,"5.2":1,"7.3.24RC1":1,"7.3.24-3+0~20201103.72+debian9~1.gbp945915":2,"7.0.33-0+deb9u3":1,"7.3.28":1,"7.0.10":1},"2021-05":{"5.3":16193,"7.3":8706,"7.2.16":16332,"7.4.16":669,"7.0.33":4643,"7.1.21":5,"7.3.5":7265,"5.6":25833,"7.2":2784,"7.2.13":8678,"7.3.27":1301,"7.2.34":1927,"7.1":574,"7.1.33":477,"7.4.12":64,"2.0":1124,"7.3.12":8,"7.1.26":44,"7.4":1815,"7.0":894,"7.3.25":58,"7.2.33":227,"7.2.34-nmm1":10,"7.3.22":22,"7.4.11":107,"7.0.32":34,"7.3.23":69,"7.1.33-nmm1":36,"7.4.8":17,"7.3.26":46,"7.2.31":40,"7.2.34-pl0-zoneos":6,"7.3.11":29,"7.3.14":13,"7.1.14":19,"7.1.13":24,"7.4.15":62,"7.3.27-9+0~20210227.82+debian9~1.gbpa4a3d6":30,"7.2.22":6,"7.3.28":1237,"7.4.3":12,"5.5":49,"7.4.18":450,"7.4.14":52,"8.0":52,"7.0.17":4,"7.2.17":37,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian9~1.gbp7f60a9":8,"7.3.24":30,"7.3.21":18,"7.0.33-29+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.29":9,"7.1.4":3,"7.4.6RC1":2,"7.1.24":99,"7.0.33-nmm1":7,"7.0.25":6,"7.4.14-he.0":26,"7.2.24-1+bionic":1,"7.2.26":26,"7.3.15-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.19":7,"7.2.7":11,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian8~1.gbp6c8fe1":5,"7.2.23":3,"7.2.32":24,"5.4":37,"7.1.1":12,"7.1.5":18,"7.1.9":2,"7.0.30":12,"7.2.21":8,"7.3.18":15,"7.3.14-1~deb10u1":1,"7.4.0":3,"7.3.20":36,"7.4.13":19,"7.2.30":2,"7.2.24":12,"7.3.1":2,"7.3.19":7,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.7":55,"7.1.33-34+0~20210228.54+debian9~1.gbpb1fb69":10,"7.2.15":1,"7.4.9":13,"7.0.33-0+deb9u10":6,"7.0.33-40+0~20210213.48+debian10~1.gbpc26c46":2,"7.2.30-1+bionic":1,"7.0.1":1,"7.4.10":13,"8.0.3":5,"7.2.12":2,"7.4.7":14,"7.3.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.16":8,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian10~1.gbpafa084":11,"7.3.7":12,"7.1.7":4,"7.2.27":5,"7.2.9":2,"7.0.16":7,"7.2.34-18+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.1.32":4,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9":6,"7.3.17":28,"7.0.29":9,"7.3.3":6,"7.3.2RC1":1,"7.3.10":7,"7.0.27":8,"7.2.34-18+0~20210223.60+debian9~1.gbpb21322":6,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"8.0.2":2,"7.3.15":5,"7.3.6":450,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.4":1,"7.2.18":4,"7.4.1":13,"7.3.23-1+focal":2,"7.0.31":14,"7.1.33-17+0~20200807.39+debian9~1.gbp032d47":1,"7.2.25":2,"7.1.25":3,"7.2.25-kon":1,"7.3.13":9,"7.1.30":4,"7.2.0":4,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian8~1.gbpe2a56b":4,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":6,"7.3.12-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.20":1,"7.1.11":3,"7.3.19-1~deb10u1":4,"7.1.0":2,"7.3.2":4,"7.1.20":1,"7.3.27-1~deb10u1":9,"7.2.28":5,"7.3.28-1+0~20210503.84+debian9~1.gbp6819da":24,"7.2.2":3,"7.4.19":482,"7.4.6":17,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.27-1+bionic":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":5,"7.3.9":9,"7.3.26-nmm1":5,"7.2.6":1,"7.0.15":1,"7.0.18":3,"7.0.19-1":1,"7.1.33-pl0-zoneos":1,"8.0.5":5,"7.0.33-50+0~20210501.55+debian9~1.gbpd59059":11,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian8~1.gbp1e5820":9,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian8~1.gbp0fda17":4,"7.2.4":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":2,"7.4.0RC3":2,"7.3.27-pl0-zoneos":3,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":3,"7.1.33-18+0~20201008.40+debian10~1.gbp1abd52":1,"7.3.28-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.19":7,"7.1.34-dev":1,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian9~1.gbpafa084":1,"7.3.28-1+0~20210503.84+debian10~1.gbp6819da":2,"7.1.10":2,"8.0.1":1,"7.1.33-37+0~20210501.55+debian9~1.gbpcb9127":4,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0+deb9u7":1,"7.2.34-8+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.26-he.0":1,"7.4.4":1,"7.3.28-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.28-pl0-zoneos":1,"7.2.34-18+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-50+0~20210501.55+debian10~1.gbpd59059":5,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":2,"7.4.5":5,"7.3.27-9+0~20210223.81+debian9~1.gbpa4a3d6":1,"7.0.33-31+0~20201008.38+debian10~1.gbp9ec6f1":1,"7.3.20-1+0~20200710.65+debian9~1.gbpc9cbeb":1,"7.0.33-0+deb9u8":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.3.17-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.22-1+0~20200909.67+debian9~1.gbpdd7b72":1,"7.2.34-21+0~20210501.61+debian9~1.gbp6622c7":7,"7.3.24-(to be removed in future macOS)":2,"7.2.34-21+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.24":1,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4":1,"7.2.11":5,"7.0.4":1,"7.3.16-1+bionic":1,"7.0.6":1,"7.0.21":1,"7.2.14":1,"7.0.9":1,"7.0.33-mh2":1,"7.2.29":1,"7.3.11-1~deb10u1":2,"7.3.27-9+0~20210227.82+debian10~1.gbpa4a3d6":3,"7.3.8":1,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian8~1.gbp126f6f":1,"8.0.0":1,"8.0.6":1,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.33-37+0~20210501.55+debian10~1.gbpcb9127":1,"7.1.23":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.13":1,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0+deb9u6":1,"7.3.17-1+bionic":1,"7.3.0":2,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.10RC1":1,"7.4.2":1,"7.0.28":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.2":1,"5.2":1,"7.0.33-0+deb9u3":1,"7.0.10":1,"7.3.24-3+0~20201103.72+debian9~1.gbp945915":1,"8.0.7RC1":1,"7.3.14-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1},"2021-06":{"5.3":11483,"7.2.34":1496,"5.6":23763,"7.0.33":3234,"7.4":1456,"7.0":649,"7.3":6390,"7.2":1994,"7.1.33":354,"2.0":831,"7.2.16":12040,"7.3.27":403,"7.2.33":109,"7.3.5":11800,"7.3.28":1479,"7.2.13":4339,"7.0.33-nmm1":6,"7.1":417,"7.3.25":33,"7.4.18":154,"7.3.26":28,"7.4.19":450,"7.4.16":179,"7.4.14-he.0":18,"7.2.24-1+bionic":1,"7.1.24":65,"7.2.26":29,"7.3.15-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-50+0~20210501.55+debian9~1.gbpd59059":2,"7.4.15":25,"8.0":31,"7.4.12":50,"7.0.25":5,"7.3.23":62,"8.0.3":5,"7.2.19":2,"7.3.24":13,"7.1.21":4,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian8~1.gbp6c8fe1":6,"5.4":36,"7.1.5":23,"7.1.9":2,"7.4.14":25,"7.2.21":5,"7.3.18":8,"7.4.11":73,"7.3.28-1+0~20210503.84+debian9~1.gbp6819da":14,"7.0.30":10,"7.3.14-1~deb10u1":1,"7.4.0":2,"7.2.17":22,"7.1.33-nmm1":26,"7.2.32":17,"7.4.13":10,"7.0.32":27,"7.3.11":21,"7.1.14":12,"7.3.19":4,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.7":38,"5.5":38,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":1,"7.1.33-37+0~20210501.55+debian9~1.gbpcb9127":3,"7.2.31":26,"7.4.8":9,"7.2.15":1,"7.2.30":2,"7.0.33-0+deb9u10":6,"7.2.30-1+bionic":1,"7.0.1":1,"7.4.9":9,"7.1.30":4,"7.1.26":33,"8.0.5":3,"7.4.7":15,"7.3.1":2,"7.2.24":7,"7.3.2":7,"7.3.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.16":9,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian10~1.gbpafa084":11,"7.3.7":10,"7.1.13":13,"7.1.7":3,"7.2.27":3,"7.2.34-18+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.34-nmm1":9,"7.1.32":4,"7.3.14":13,"7.3.3":6,"7.3.10":9,"7.4.3":8,"7.3.17":20,"7.2.34-18+0~20210223.60+debian9~1.gbpb21322":3,"7.2.20":2,"7.0.29":6,"7.4.10":10,"7.2.34-21+0~20210501.61+debian9~1.gbp6622c7":4,"7.3.28-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.12":6,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9":1,"7.3.21":7,"7.3.20":22,"7.3.27-9+0~20210227.82+debian9~1.gbpa4a3d6":11,"7.2.18":3,"7.4.1":14,"7.4.20":757,"7.3.23-1+focal":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.14":1,"7.1.33-17+0~20200807.39+debian9~1.gbp032d47":1,"7.3.6":640,"7.1.25":2,"7.2.7":7,"7.2.25-kon":1,"7.1.1":2,"7.0.31":8,"7.2.0":2,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian8~1.gbpe2a56b":2,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":6,"7.3.28-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.13":10,"7.1.11":1,"7.1.0":2,"7.3.19-1~deb10u1":3,"7.1.20":2,"7.3.27-1~deb10u1":6,"7.2.2":3,"7.3.4":1,"7.0.20":1,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.4.6":4,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.28-2+bionic":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":4,"7.3.9":5,"7.2.6":1,"7.0.15":1,"7.0.18":3,"7.0.19-1":1,"7.0.27":6,"7.1.29":2,"7.3.28-2+0~20210604.85+debian9~1.gbp219f11":16,"7.3.22":9,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian8~1.gbp1e5820":9,"8.0.6":2,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian8~1.gbp0fda17":2,"7.1.33-34+0~20210228.54+debian9~1.gbpb1fb69":4,"7.2.28":3,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":2,"7.4.0RC3":1,"7.3.28-pl0-zoneos":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":2,"7.1.33-18+0~20201008.40+debian10~1.gbp1abd52":1,"7.3.28-1+0~20210503.84+debian10~1.gbp6819da":1,"7.0.33-50+0~20210501.55+debian10~1.gbpd59059":3,"7.1.34-dev":1,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian9~1.gbpafa084":1,"7.3.28-2+0~20210604.85+debian10~1.gbp219f11":2,"7.1.19":4,"7.1.33-38+0~20210604.56+debian9~1.gbpf7a524":6,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.16":1,"8.0.1":1,"7.0.33-0+deb9u7":1,"7.2.34-22+0~20210604.62+debian9~1.gbpc4c454":3,"7.0.33-50+0~20210604.56+debian9~1.gbpa45c80":8,"7.3.16-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.27-pl0-zoneos":1,"7.2.34-22+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-50+0~20210604.56+debian10~1.gbpa45c80":4,"7.2.22":1,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian9~1.gbp7f60a9":5,"7.3.27-9+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.21":2,"7.3.27-9+0~20210227.82+debian10~1.gbpa4a3d6":4,"7.3.16-1+bionic":1,"7.2.14":1,"7.3.15":1,"7.2.34-22+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.9":1,"7.0.33-37+0~20201103.43+debian9~1.gbp25a3d7":1,"7.2.29":1,"8.0.7":5,"7.2.23":2,"7.3.8":1,"7.4.5":2,"7.2.12":1,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian8~1.gbp126f6f":1,"7.2.34-pl0-zoneos":4,"7.3.11-1~deb10u1":1,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.28-nmm1":2,"7.0.17":1,"7.1.33-37+0~20210501.55+debian10~1.gbpcb9127":1,"7.2.11":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.23":1,"7.3.28-nfsn1":1,"7.0.13":1,"7.0.33-31+0~20201008.38+debian10~1.gbp9ec6f1":1,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"8.0.2":1,"7.4.7RC1":1,"8.0.0":1,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.10RC1":2,"7.2.9":1,"7.0.28":2,"5.2":1,"7.0.10":1,"7.3.24-3+0~20201103.72+debian9~1.gbp945915":2,"7.3.14-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-29+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.6RC1":1},"2021-07":{"5.3":11178,"7.2.16":12908,"7.2":19086,"5.6":37696,"7.0.33":3670,"7.2.34":1844,"7.3":10630,"2.0":948,"7.4":1851,"7.0":928,"7.2.13":3424,"7.1.33":476,"7.4.20":571,"7.1":476,"7.3.28":818,"7.0.33-nmm1":10,"7.3.26":43,"7.3.27":140,"7.2.31":31,"7.4.19":221,"7.4.14-he.0":3,"7.2.33":57,"7.3.25":29,"7.2.24-1+bionic":2,"7.3.28-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"8.0":28,"7.2.34-22+0~20210604.62+debian9~1.gbpc4c454":4,"7.0.33-50+0~20210604.56+debian9~1.gbpa45c80":2,"7.4.12":54,"7.2.7":12,"7.2.23":3,"7.4.15":27,"7.1.21":5,"7.3.24":19,"7.1.5":22,"7.1.14":24,"7.4.14":24,"7.2.21":5,"5.4":36,"7.3.18":12,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian8~1.gbp6c8fe1":3,"7.3.28-2+0~20210604.85+debian9~1.gbp219f11":11,"7.0.25":5,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":2,"7.4.0":4,"7.3.14-1~deb10u1":2,"7.2.17":33,"7.4.21":1211,"7.2.32":22,"7.3.23":65,"7.0.30":13,"7.4.13":19,"7.1.33-nmm1":31,"7.0.32":15,"7.3.11":21,"7.4.16":78,"7.2.26":24,"7.1.30":1,"7.3.28-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.26":32,"7.3.29":1067,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.7":20,"5.5":43,"7.4.11":82,"7.1.33-38+0~20210604.56+debian9~1.gbpf7a524":5,"7.4.8":11,"7.2.30":2,"7.2.15":1,"7.2.30-1+bionic":1,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":1,"7.4.9":7,"8.0.7":3,"7.4.7":20,"7.0.33-40+0~20210213.48+debian10~1.gbpc26c46":2,"7.2.24":12,"7.3.16":7,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian10~1.gbpafa084":13,"7.3.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.13":20,"7.3.7":12,"7.2.27":4,"7.2.34-18+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.5":11,"7.3.2":3,"7.2.34-nmm1":7,"7.3.19":7,"7.3.1":3,"7.3.14":13,"7.3.10":7,"7.4.3":10,"7.3.17":24,"7.4.1":12,"7.2.34-18+0~20210223.60+debian9~1.gbpb21322":2,"7.1.32":4,"7.3.3":3,"7.1.24":52,"8.0.2":2,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.3.15":3,"7.2.20":2,"7.3.12":6,"7.3.21":9,"7.2.18":3,"7.3.20":31,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.14":1,"7.0.31":13,"7.3.0":1,"7.1.33-17+0~20200807.39+debian9~1.gbp032d47":1,"7.3.23-1+focal":1,"7.3.6":4698,"7.1.25":2,"7.2.25-kon":1,"7.0.33-50+0~20210604.56+debian10~1.gbpa45c80":7,"7.4.10":9,"7.2.0":4,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian8~1.gbpe2a56b":2,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":5,"7.3.28-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.4.18":8,"7.1.11":2,"7.3.13":10,"7.1.0":2,"7.3.19-1~deb10u1":4,"7.1.20":2,"7.3.27-1~deb10u1":4,"7.2.2":3,"7.3.27-9+0~20210227.82+debian10~1.gbpa4a3d6":2,"7.1.7":3,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":3,"7.4.6":7,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":3,"7.3.28-2+bionic":1,"7.0.20":1,"7.2.6":1,"7.0.15":1,"7.3.28-pl0-zoneos":5,"7.0.18":4,"7.0.19-1":1,"7.3.28-nmm1":4,"7.1.33-pl1-zoneos":1,"8.0.8":10,"7.0.27":6,"7.1.29":3,"7.0.33-52+0~20210701.57+debian9~1.gbp8e49b6":11,"7.3.29-1+0~20210701.86+debian9~1.gbp7ad6eb":40,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian8~1.gbp1e5820":7,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian8~1.gbp0fda17":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.8":34,"7.2.34-23+0~20210701.63+debian9~1.gbpd7cd48":4,"7.2.28":5,"7.2.19":6,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":2,"7.0.33-0+deb9u10":3,"7.1.19":7,"7.4.0RC3":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":2,"7.1.33-18+0~20201008.40+debian10~1.gbp1abd52":1,"7.4.21-he.0":19,"7.3.22":9,"7.1.34-dev":1,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian9~1.gbpafa084":1,"7.3.28-2+0~20210604.85+debian10~1.gbp219f11":3,"7.2.25":3,"7.3.9":7,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.4":1,"7.0.16":5,"7.4.4":1,"7.3.29-he.0":2,"7.3.29-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.34-23+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.33-50+0~20210501.55+debian10~1.gbpd59059":2,"7.0.29":5,"7.0.17":2,"7.2.34-pl0-zoneos":3,"7.3.20-1+0~20200710.65+debian9~1.gbpc9cbeb":1,"7.4.5":3,"7.0.33-0+deb9u8":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.3.22-1+0~20200909.67+debian9~1.gbpdd7b72":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":2,"7.1.33-39+0~20210701.57+debian9~1.gbp1cdf2c":4,"7.4.2":1,"7.3.24-(to be removed in future macOS)":1,"7.2.22":1,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian9~1.gbp7f60a9":5,"7.3.29-1+bionic":1,"7.0.21":1,"7.1.33-34+0~20210228.54+debian9~1.gbpb1fb69":2,"7.2.14":1,"7.2.34-23+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.9":1,"7.0.33-37+0~20201103.43+debian9~1.gbp25a3d7":1,"7.3.27-9+0~20210227.82+debian9~1.gbpa4a3d6":3,"7.3.8":1,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.9":1,"7.3.11-1~deb10u1":1,"7.3.29-1~deb10u1":2,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.33-39+0~20210701.57+debian10~1.gbp1cdf2c":1,"7.2.11":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.23":1,"7.0.13":1,"7.0.33-52+0~20210701.57+debian10~1.gbp8e49b6":2,"7.0.33-0+deb9u11":2,"7.3.17-1+bionic":1,"7.4.7RC1":1,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4":1,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.10RC1":2,"7.3.29-1+0~20210701.86+debian10~1.gbp7ad6eb":1,"7.2.9":1,"7.0.28":2,"5.2":1,"7.1.33-37":1,"7.0.10":1,"7.1.1":1,"7.3.24-3+0~20201103.72+debian9~1.gbp945915":1,"7.3.28-1+0~20210503.84+debian9~1.gbp6819da":1,"7.3.14-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-29+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.6RC1":1},"2021-08":{"7.3.6":3665,"7.2":30210,"7.3":8038,"5.6":36271,"7.2.13":3117,"7.3.29":1691,"7.2.16":8557,"7.2.34":1727,"7.4.21":714,"7.4":1768,"7.0.33":3726,"7.1":444,"7.1.33":436,"7.3.23":60,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian8~1.gbp6c8fe1":1,"7.2.26":19,"7.0.33-0+deb9u5":1,"7.3.28":155,"7.0":1932,"2.0":877,"7.4.20":99,"7.4.12":52,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.8":44,"7.0.25":8,"7.1.14":18,"7.4.14":24,"7.2.32":23,"5.5":44,"8.0":37,"7.4.19":61,"7.2.34-23+0~20210701.63+debian9~1.gbpd7cd48":11,"7.3.24":15,"5.4":37,"7.1.33-nmm1":28,"7.4.8":15,"7.0.32":16,"7.2.30":3,"7.0.33-0+deb9u10":3,"7.2.30-1+bionic":1,"7.0.30":13,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":2,"7.4.11":90,"7.2.33":43,"7.4.21-he.0":23,"7.4.0":3,"7.2.31":30,"7.4.9":8,"8.0.8":3,"7.0.33-40+0~20210213.48+debian10~1.gbpc26c46":2,"5.3":12026,"7.4.7":17,"7.3.16":6,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian10~1.gbpafa084":9,"7.1.13":22,"7.4.16":50,"7.3.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.24":13,"7.3.27":103,"7.2.27":3,"7.2.17":29,"7.3.11":20,"7.0.17":3,"7.3.24-3+0~20201103.72+debian9~1.gbp945915":1,"7.2.34-23+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.34-nmm1":8,"7.1.5":19,"7.0.24":1,"7.3.20":25,"7.1.26":23,"7.3.18":11,"7.3.10":6,"7.3.29-1+0~20210701.86+debian9~1.gbp7ad6eb":56,"7.4.3":8,"7.3.17":21,"7.3.14":13,"7.2.34-18+0~20210223.60+debian9~1.gbpb21322":2,"7.1.32":5,"7.1.24":48,"7.3.1":3,"8.0.2":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":3,"7.0.33-nmm1":9,"7.3.7":11,"7.4.22":1452,"7.3.15":3,"7.2.18":3,"7.3.26":29,"7.3.5":9,"7.3.2":2,"7.0.31":11,"7.3.23-1+focal":1,"7.1.25":2,"7.3.28-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":1,"7.1.33-17+0~20200807.39+debian9~1.gbp032d47":1,"7.2.7":8,"7.3.28-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.3":4,"7.1.11":2,"7.3.13":8,"7.1.0":2,"7.4.15":25,"7.3.29-1~deb10u1":7,"7.1.20":1,"7.0.29":7,"7.4.10":6,"7.1.33-39+0~20210701.57+debian9~1.gbp1cdf2c":11,"7.2.2":3,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.4.6":6,"7.1.7":2,"7.0.27":6,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":4,"7.3.28-2+bionic":1,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.20":1,"7.3.28-2+0~20210604.85+debian9~1.gbp219f11":3,"7.0.15":1,"7.3.0":1,"7.0.33-52+0~20210701.57+debian10~1.gbp8e49b6":4,"7.3.28-nmm1":4,"7.1.33-pl1-zoneos":1,"7.0.19-1":1,"8.0.9":6,"7.1.29":3,"7.3.12":5,"7.0.33-52+0~20210701.57+debian9~1.gbp8e49b6":9,"7.4.13":18,"7.3.25":19,"7.3.28-1":2,"7.1.33-37":8,"7.2.28":3,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":2,"7.4.0RC3":1,"7.3.28-pl0-zoneos":3,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":2,"7.3.19-1~deb10u1":2,"7.4.18":5,"7.1.33-39+0~20210701.57+debian10~1.gbp1cdf2c":2,"7.3.22":8,"7.1.34-dev":1,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian9~1.gbpafa084":1,"7.3.29-1+0~20210701.86+debian10~1.gbp7ad6eb":2,"7.3.9":8,"7.1.19":3,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.16":5,"7.2.21":3,"7.2.34-18+0~20210223.60+debian10~1.gbpb21322":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.7":4,"7.2.19":4,"7.0.33-0+deb9u11":4,"7.1.21":3,"7.1.4":2,"8.0.1":1,"7.3.29-he.0":1,"7.4.4":1,"7.3.21":8,"7.2.34-22":1,"7.3.29-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.34-23+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"8.0.7":4,"7.2.25":2,"7.0.33-50+0~20210501.55+debian10~1.gbpd59059":2,"7.3.20-1+0~20200710.65+debian9~1.gbpc9cbeb":1,"7.2.34-pl0-zoneos":3,"7.4.5":4,"7.0.33-0+deb9u8":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":2,"7.4.1":11,"7.3.22-1+0~20200909.67+debian9~1.gbpdd7b72":1,"7.3.19":3,"7.4.2":1,"7.2.0":1,"7.3.29-pl0-zoneos":1,"7.3.24-(to be removed in future macOS)":1,"7.0.33-50+0~20210604.56+debian10~1.gbpa45c80":2,"7.0.18":1,"7.1.33-38+0~20210604.56+debian9~1.gbpf7a524":1,"7.2.22":1,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian9~1.gbp7f60a9":5,"7.3.29-1+bionic":1,"7.0.21":1,"7.2.14":1,"7.0.9":1,"7.3.27-9+0~20210227.82+debian9~1.gbpa4a3d6":1,"7.3.25-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.29":1,"7.2.23":2,"7.3.27-1~deb10u1":2,"7.3.8":1,"7.2.12":1,"7.3.11-1~deb10u1":2,"7.3.27-9+0~20210227.82+debian10~1.gbpa4a3d6":3,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.11":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.23":1,"7.0.13":2,"7.3.17-1+bionic":1,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":1,"7.4.7RC1":1,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.5":1,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.30":8,"7.0.28":2,"7.2.9":1,"5.2":1,"7.3.28-2+0~20210604.85+debian10~1.gbp219f11":1,"7.0.10":1,"7.1.1":1,"7.0.33-29+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.6RC1":1,"7.2.24-1+bionic":1,"7.3.28-1+0~20210503.84+debian9~1.gbp6819da":1,"7.3.14-1~deb10u1":1,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4":1,"7.4.23":4,"7.2.34-1+bionic":1,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9":1},"2021-09":{"7.2.34":1622,"7.2":17816,"7.1.33":386,"5.6":41445,"7.3":10963,"7.2.16":6106,"7.4.22":316,"5.3":1764,"7.2.13":3586,"7.0":1893,"7.4":1876,"7.3.29":499,"2.0":838,"7.4.16":37,"7.0.33":3624,"7.1":413,"7.0.25":4,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian10~1.gbpafa084":12,"7.4.21":106,"7.3.25":21,"7.3.16":6,"7.3.30":1137,"7.4.23":1469,"7.4.8":12,"7.3.28":70,"7.1.13":18,"7.2.24":9,"7.2.17":25,"7.3.7":13,"7.4.11":95,"7.3.11":23,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.8":37,"7.4.21-he.0":20,"7.2.31":26,"5.5":433,"8.0.10":13,"7.2.34-nmm1":8,"7.1.5":20,"7.1.14":11,"7.3.23":53,"7.1.26":23,"7.4.12":49,"7.3.10":5,"7.3.29-1+0~20210701.86+debian9~1.gbp7ad6eb":12,"7.3.18":9,"5.4":33,"7.4.3":8,"7.3.17":23,"7.4.19":46,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.34-23+0~20210701.63+debian9~1.gbpd7cd48":4,"7.3.14":10,"7.3.3":4,"7.1.24":42,"7.1.32":5,"7.3.27":92,"7.2.7":8,"8.0.2":1,"7.3.1":4,"7.0.33-nmm1":8,"7.2.33":36,"7.4.9":7,"7.3.24-3+0~20201103.72+debian9~1.gbp945915":1,"7.4.20":61,"8.0.9":6,"7.3.15":3,"8.0":62,"7.3.20":20,"7.2.18":2,"7.0.17":3,"7.2.32":18,"7.4.7":15,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":2,"7.3.5":7,"7.4.14":19,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.14":1,"7.0.31":16,"7.2.34-18+0~20210223.60+debian9~1.gbpb21322":1,"7.3.24":11,"7.2.34-1+focal":1,"7.2.26":14,"7.3.23-1+focal":1,"7.3.6":5,"7.0.30":12,"7.3.26":30,"7.1.25":3,"7.3.2":2,"7.1.33-nmm1":24,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.2.25-kon":1,"7.0.32":15,"7.2.0":2,"7.1.33-39+0~20210701.57+debian10~1.gbp1cdf2c":3,"7.3.28-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.28-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.11":3,"7.2.30":3,"7.3.13":9,"7.1.0":2,"7.4.15":20,"7.3.29-1~deb10u1":8,"7.1.33-39+0~20210701.57+debian9~1.gbp1cdf2c":4,"7.2.2":3,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.4.6":6,"7.1.19":3,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":4,"7.4.10":4,"7.3.29-1+bionic":2,"7.0.20":1,"7.0.15":1,"7.3.30-1+0~20210826.87+debian9~1.gbpe56a7b":31,"7.3.27-9+0~20210227.82+debian9~1.gbpa4a3d6":1,"7.3.28-nmm1":3,"7.0.33-52+0~20210701.57+debian10~1.gbp8e49b6":6,"7.1.33-pl1-zoneos":1,"7.4.1":10,"7.0.27":8,"7.3.12":4,"7.1.29":3,"7.0.19-1":1,"7.0.33-53+0~20210826.58+debian9~1.gbpf7a29f":12,"7.0.33-53+0~20210826.58+debian10~1.gbpf7a29f":1,"7.4.13":15,"7.1.33-37":8,"7.3.28-1":2,"7.3.22":11,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":2,"8.0.0":2,"7.0.33-0+deb9u10":3,"7.4.0RC3":2,"7.2.28":3,"7.3.29-pl0-zoneos":6,"7.2.34-24+0~20210826.64+debian9~1.gbp428dfa":4,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":2,"7.3.29-1+0~20210701.86+debian10~1.gbp7ad6eb":2,"7.0.6":1,"7.4.18":3,"7.1.34-dev":1,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian9~1.gbpafa084":1,"7.3.30-1+0~20210826.87+debian10~1.gbpe56a7b":4,"7.2.27":3,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.16":5,"7.2.21":2,"7.2.19":5,"7.0.33-0+deb9u11":4,"7.3.9":5,"7.1.21":4,"7.4.4":1,"7.3.29-he.0":2,"7.3.0":1,"7.3.21":9,"7.2.34-24+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.29-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.24":1,"7.2.25":2,"7.0.29":2,"7.3.20-1+0~20200710.65+debian9~1.gbpc9cbeb":1,"7.2.34-pl0-zoneos":3,"7.0.33-0+deb9u8":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"8.0.3":3,"7.3.22-1+0~20200909.67+debian9~1.gbpdd7b72":1,"7.0.4":1,"7.3.19":2,"7.2.23":3,"7.1.33-40+0~20210826.58+debian9~1.gbp6c4ede":8,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.7":2,"7.4.2":2,"7.0.33-50+0~20210604.56+debian10~1.gbpa45c80":2,"7.2.34-23+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.18":1,"7.2.34-24+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.22":1,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian9~1.gbp7f60a9":4,"7.0.21":1,"7.1.4":1,"7.2.14":1,"7.2.34-22":1,"7.0.9":1,"7.2.29":1,"7.4.5":3,"7.3.25-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.12":2,"7.3.27-1~deb10u1":3,"7.1.7":2,"7.3.11-1~deb10u1":2,"7.0.33-50+0~20210501.55+debian10~1.gbpd59059":1,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.11":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"8.0.8":1,"7.1.23":1,"7.4.24":50,"7.3.17-1+bionic":1,"7.3.30-nmm1":1,"7.0.13":1,"7.3.19-1~deb10u1":1,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.5":1,"7.3.31":10,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.9":1,"7.2.9":1,"7.3.27-9+0~20210227.82+debian10~1.gbpa4a3d6":1,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"5.2":1,"7.0.10":1,"7.0.28":1,"7.2.34-23+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.1":1,"7.0.33-29+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.6RC1":1,"7.2.24-1+bionic":1,"8.0.11":1,"7.4.0":2,"7.3.31-1+0~20210923.88+debian9~1.gbpac4058":1,"7.3.14-1~deb10u1":1,"7.3.28-1+0~20210503.84+debian9~1.gbp6819da":1,"7.0.33-50+0~20210604.56+debian9~1.gbpa45c80":1,"7.0.33-pl7-zoneos":1,"7.2.34-1+bionic":1,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":1},"2021-10":{"7.2":2018,"7.1.33":392,"7.2.13":3721,"5.6":39905,"7.3":6743,"7.2.16":3233,"7.3.30":460,"7.4":1971,"7.0.33":6225,"7.4.23":575,"8.0.10":11,"7.2.34":1602,"7.3.29":154,"7.2.7":10,"7.4.16":32,"7.4.21":63,"2.0":842,"7.4.24":1224,"7.0":14984,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian10~1.gbpafa084":13,"7.4.12":48,"7.3.16":9,"7.3.25":13,"7.1":422,"7.0.25":5,"7.4.8":15,"7.2.32":13,"7.2.24":11,"8.0":56,"5.3":20,"7.3.27":89,"7.1.13":18,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9":1,"7.4.11":91,"7.3.11":20,"7.3.7":12,"7.2.17":27,"7.3.31":977,"7.3.28":44,"7.4.22":61,"7.1.33-nmm1":27,"7.2.31":26,"7.3.10":8,"5.5":45,"7.2.34-nmm1":7,"7.1.5":24,"7.1.14":11,"7.3.28-2+0~20210604.85+debian9~1.gbp219f11":2,"7.3.18":11,"7.4.3":9,"7.3.17":20,"7.4.19":36,"7.2.34-24+0~20210826.64+debian9~1.gbp428dfa":3,"7.3.14":8,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.8":33,"7.3.3":4,"7.1.24":41,"7.1.32":5,"7.3.23":41,"8.0.2":1,"5.4":29,"7.0.33-nmm1":6,"7.3.31-1+0~20210923.88+debian9~1.gbpac4058":29,"7.2.33":26,"8.0.11":7,"7.3.5":4,"7.3.30-1+0~20210826.87+debian9~1.gbpe56a7b":8,"7.4.21-he.0":18,"7.4.20":29,"7.3.20":24,"7.2.18":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.14":1,"7.0.31":12,"7.2.34-18+0~20210223.60+debian9~1.gbpb21322":1,"7.3.24":9,"7.2.34-1+focal":2,"7.4.9":7,"7.0.17":3,"7.3.1":2,"7.3.6":6,"7.1.25":2,"7.3.26":27,"7.3.23-1+focal":1,"7.0.30":11,"7.2.25-kon":1,"7.0.32":16,"7.2.0":2,"7.1.33-39+0~20210701.57+debian10~1.gbp1cdf2c":3,"7.4.14":21,"7.3.28-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.9":2,"7.1.11":2,"7.2.26":6,"7.3.13":8,"7.2.19":5,"7.1.0":2,"7.4.15":15,"7.3.29-1~deb10u1":5,"7.3.28-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-41+0~20210923.59+debian9~1.gbpbabd8a":8,"7.4.7":10,"7.3.21":14,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.2.2":3,"7.4.6":5,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":5,"7.4.10":4,"7.3.29-1+bionic":2,"7.3.15":3,"7.0.15":1,"7.0.20":1,"7.2.34-23+0~20210701.63+debian9~1.gbpd7cd48":1,"7.2.15":1,"7.3.30-nmm1":5,"7.0.33-52+0~20210701.57+debian10~1.gbp8e49b6":5,"7.0.27":4,"7.3.12":4,"7.1.29":3,"7.0.19-1":1,"8.0.9":1,"7.0.33-54+0~20210923.59+debian9~1.gbp5052f9":9,"7.3.2":2,"7.1.26":20,"7.3.28-1":2,"7.1.33-37":8,"7.0.33-53+0~20210826.58+debian10~1.gbpf7a29f":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":2,"7.0.33-0+deb9u10":3,"7.4.0RC3":2,"7.3.29-pl0-zoneos":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":2,"7.2.28":3,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":1,"7.3.29-1+0~20210701.86+debian10~1.gbp7ad6eb":1,"7.4.18":4,"7.1.34-dev":1,"7.3.22":8,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian9~1.gbpafa084":1,"7.3.31-1+0~20210923.88+debian10~1.gbpac4058":6,"7.4.13":13,"7.2.27":3,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.16":6,"7.1.19":4,"7.2.21":2,"8.0.7":3,"7.0.33-0+deb9u11":5,"7.3.9":5,"7.4.4":1,"7.2.34-24+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.30":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":2,"7.2.34-pl0-zoneos":3,"7.3.24-3+0~20201103.72+debian9~1.gbp945915":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.2.25":3,"7.3.0":1,"7.4.2":1,"7.3.19":4,"7.4.1":8,"7.0.21":1,"7.3.31-pl0-zoneos":3,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.7":1,"7.0.33-54+0~20210923.59+debian11~1.gbp5052f9":2,"7.0.18":3,"7.2.34-24+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.34-23+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-40+0~20210826.58+debian9~1.gbp6c4ede":1,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian9~1.gbp7f60a9":4,"7.2.34-25+0~20210923.65+debian9~1.gbpa3cd00":3,"7.2.22":1,"7.1.33-39+0~20210701.57+debian9~1.gbp1cdf2c":1,"7.2.14":1,"7.2.34-22":1,"7.0.9":1,"7.2.23":2,"7.4.5":2,"7.3.8":1,"7.3.27-1~deb10u1":2,"7.2.12":1,"7.1.7":1,"7.0.33-54+0~20210923.59+debian10~1.gbp5052f9":1,"7.3.11-1~deb10u1":1,"8.0.12":4,"7.0.33-50+0~20210501.55+debian10~1.gbpd59059":1,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"8.0.3":3,"7.2.11":1,"7.3.25-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.25":182,"7.0.24":1,"7.3.17-1+bionic":1,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"8.0.8":1,"7.0.13":1,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.19-1~deb10u1":1,"7.2.5":1,"7.3.29-1+0~20210701.86+debian9~1.gbp7ad6eb":1,"7.3.30-he.0":1,"7.2.9":1,"7.3.27-9+0~20210227.82+debian10~1.gbpa4a3d6":1,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"5.2":1,"7.3.30-1+0~20210826.87+debian10~1.gbpe56a7b":2,"7.0.10":1,"7.1.21":3,"7.0.28":1,"7.3.32":83,"7.1.1":1,"7.0.33-55+0~20211022.60+debian9~1.gbp251e84":1,"7.0.33-29+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.6RC1":1,"7.2.24-1+bionic":1,"7.4.25-he.0":1,"7.4.0":3,"7.3.14-1~deb10u1":1,"7.3.31-2+0~20211022.89+debian9~1.gbp745ac7":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.10":4,"7.2.34-1+bionic":1,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":1},"2021-11":{"7.0":16873,"5.6":44473,"7.0.33":4585,"7.2.31":21,"7.2.13":4037,"7.3":7858,"7.4":1855,"7.3.31":326,"7.1.24":38,"7.4.25":1345,"7.3.23":20,"7.2.34":1381,"7.2":1811,"8.0.2":2,"7.4.24":178,"7.3.32":854,"7.1.33":336,"7.3.30":59,"7.2.17":25,"7.2.34-25+0~20210923.65+debian9~1.gbpa3cd00":3,"2.0":737,"7.1":353,"8.0.12":20,"5.4":26,"7.3.29":98,"7.3.31-1+0~20210923.88+debian9~1.gbpac4058":15,"7.0.33-nmm1":4,"7.2.33":17,"7.0.25":5,"7.4.11":67,"7.2.32":16,"8.0":52,"7.3.7":11,"7.4.23":39,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9":1,"5.5":40,"7.4.12":37,"7.2.24":9,"7.3.20":23,"7.4.16":23,"7.4.25-he.0":16,"7.4.21":39,"7.2.18":2,"7.4.19":23,"7.4.20":17,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.14":1,"7.0.31":8,"7.3.5":7,"7.3.27":61,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.10":33,"7.2.34-1+focal":1,"7.4.9":7,"7.3.6":3,"7.1.25":2,"7.3.23-1+focal":1,"7.1.5":16,"7.4.22":45,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.9":1,"7.4.8":11,"7.1.33-nmm1":16,"7.3.26":12,"7.0.30":10,"7.2.25-kon":1,"7.3.16":6,"7.1.14":7,"7.2.0":2,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian9~1.gbpafa084":1,"7.3.14":7,"7.3.28":19,"7.0.33-0+deb9u12":3,"7.3.18":9,"7.4.14":16,"7.3.30-1+0~20210826.87+debian9~1.gbpe56a7b":1,"7.3.28-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.3":1,"7.2.7":6,"7.1.33-39+0~20210701.57+debian10~1.gbp1cdf2c":3,"7.0.32":16,"7.1.11":1,"7.3.13":7,"8.0.8":2,"7.2.15":1,"7.4.3":9,"7.2.16":6,"7.0.27":3,"7.1.29":3,"7.3.12":3,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian10~1.gbpafa084":11,"7.2.34-23+0~20210701.63+debian9~1.gbpd7cd48":2,"7.0.33-55+0~20211022.60+debian9~1.gbp251e84":6,"7.0.33-54+0~20210923.59+debian10~1.gbp5052f9":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":4,"7.3.31-2+0~20211022.89+debian9~1.gbp745ac7":18,"7.2.14":2,"7.3.28-1":2,"7.3.17":19,"7.1.33-37":7,"7.3.2":2,"7.0.33-53+0~20210826.58+debian10~1.gbpf7a29f":1,"8.0.9":1,"7.2.2":2,"7.4.0RC3":2,"7.0.33-0+deb9u10":3,"7.3.31-pl0-zoneos":4,"7.4.6":4,"7.4.10":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":1,"7.3.31-1+0~20210923.88+debian10~1.gbpac4058":5,"7.2.28":2,"5.3":17,"7.4.18":2,"7.3.15":2,"7.3.31-1+focal":1,"7.1.34-dev":2,"7.3.22":7,"7.3.31-2+0~20211022.89+debian10~1.gbp745ac7":5,"7.3.25":10,"7.3.11":16,"7.4.13":15,"7.0.33-55+0~20211022.60+debian10~1.gbp251e84":1,"7.2.27":3,"7.3.31-1~deb10u1":3,"7.2.34-nmm1":3,"7.3.29-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.16":5,"7.1.26":17,"7.1.19":4,"7.2.21":2,"7.2.19":5,"7.0.33-0+deb9u11":3,"7.3.9":6,"8.0.10":2,"7.4.15":14,"7.3.21":11,"7.4.7":5,"8.0.11":3,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":2,"7.4.4":1,"7.2.34-24+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.31-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.24":6,"7.3.30-nmm1":1,"7.1.13":15,"8.0.7":3,"7.0.17":2,"7.0.33-52+0~20210701.57+debian10~1.gbp8e49b6":1,"7.2.34-pl0-zoneos":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.2.25":2,"7.1.33-42+0~20211022.60+debian9~1.gbpff4d58":6,"7.4.2":1,"7.3.19":3,"7.3.0":1,"7.4.1":11,"7.0.21":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.7":2,"7.0.33-54+0~20210923.59+debian11~1.gbp5052f9":2,"7.0.18":2,"7.2.34-23+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.34-24+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian9~1.gbp7f60a9":1,"7.3.24-3+0~20201103.72+debian9~1.gbp945915":1,"7.3.29-1+bionic":1,"7.2.22":1,"7.3.10":6,"7.1.33-nmm2":5,"7.2.26":2,"7.3.11-1~deb10u1":2,"7.2.34-26+0~20211022.66+debian9~1.gbp116348":2,"7.0.9":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":2,"7.2.34-nmm2":3,"7.0.33-38+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.32":4,"7.2.34-22":1,"7.4.5":2,"7.3.8":1,"7.2.12":1,"7.1.7":1,"7.3.27-1~deb10u1":2,"7.0.33-55+0~20211022.60+debian11~1.gbp251e84":1,"8.0.13":5,"7.3.33":201,"7.0.33-50+0~20210501.55+debian10~1.gbpd59059":1,"7.4.26":257,"7.3.32-nmm1":3,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"8.0.3":2,"7.0.33-54+0~20210923.59+debian9~1.gbp5052f9":4,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.25-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-nmm3":5,"7.3.17-1+bionic":1,"7.0.33-nmm2":2,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-44+0~20211119.61+debian9~1.gbp448fbe":1,"7.3.33-1+0~20211119.91+debian9~1.gbp618351":3,"7.2.5":1,"7.1.0":2,"7.3.19-1~deb10u1":2,"7.4.26-he.0":2,"7.3.27-9+0~20210227.82+debian10~1.gbpa4a3d6":1,"7.2.9":1,"7.0.13":1,"5.2":1,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.21":3,"7.3.29-1~deb10u1":1,"7.0.28":1,"7.2.34-26+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.1":1,"7.0.33-57+0~20211119.61+debian9~1.gbp5d8ba5":2,"7.0.33-29+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.6RC1":1,"7.2.24-1+bionic":1,"7.1.33-41+0~20210923.59+debian9~1.gbpbabd8a":1,"7.2.23":1,"7.4.0":2,"7.3.14-1~deb10u1":1,"7.0.33-13+bionic":1,"7.1.31":1,"8.0.0":1,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":1},"2021-12":{"5.6":41227,"7.0":2781,"7.3":14731,"7.0.33":4755,"7.3.31":197,"7.2.13":3162,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.10":37,"7.4":1991,"7.1.33":349,"7.1.24":38,"7.4.26":1288,"7.4.25":406,"7.3.32":170,"7.2.31":23,"7.2":3515,"8.0.2":2,"7.3.33":1156,"7.2.34":1389,"7.2.17":29,"2.0":753,"7.4.8":8,"7.3.33-1+0~20211119.91+debian9~1.gbp618351":28,"7.0.33-nmm2":2,"7.1":345,"5.4":29,"7.3.30":7,"7.2.32":14,"7.4.10":4,"8.0":68,"7.1.26":12,"7.2.34-25+0~20210923.65+debian9~1.gbpa3cd00":3,"7.4.11":28,"8.0.12":4,"7.3.7":11,"7.4.23":21,"7.2.33":18,"5.5":37,"7.2.24":8,"7.4.12":35,"7.3.26":7,"7.3.20":11,"7.4.16":26,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9":1,"7.3.23":18,"7.3.29":73,"7.2.18":3,"7.3.31-1~deb10u1":4,"7.4.26-he.0":20,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.14":2,"7.4.20":11,"7.4.21":37,"7.3.22":8,"7.0.31":11,"7.2.20":1,"7.2.34-1+focal":1,"7.2.34-26+0~20211022.66+debian9~1.gbp116348":1,"7.3.5":5,"7.4.9":7,"7.3.6":5,"7.1.25":2,"8.0.13":19,"7.3.23-1+focal":1,"7.1.5":17,"7.1.33-nmm2":2,"7.1.13":16,"7.4.24":68,"7.2.25-kon":1,"7.0.30":11,"7.1.14":6,"7.2.0":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.9":1,"7.3.14":8,"7.0.25":4,"7.3.18":8,"7.3.28-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.30-1+0~20210826.87+debian9~1.gbpe56a7b":1,"7.2.7":8,"7.1.11":1,"7.3.13":7,"5.3":14,"7.3.27":58,"7.1.0":3,"7.1.33-44+0~20211119.61+debian10~1.gbp448fbe":2,"7.4.14":10,"7.0.32":16,"7.4.15":17,"7.4.22":20,"7.4.1":14,"7.3.29-1~deb10u1":1,"7.3.25":9,"7.3.28-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.1":2,"7.1.33-42+0~20211022.60+debian9~1.gbpff4d58":2,"7.4.7":7,"7.3.28-2+0~20210604.85+debian9~1.gbp219f11":1,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":4,"7.2.2":4,"7.0.17":3,"7.4.6":2,"7.1.33-nmm3":1,"7.3.29-1+bionic":2,"7.4.13":11,"7.3.31-2+0~20211022.89+debian9~1.gbp745ac7":1,"7.3.28":14,"7.3.31-1+0~20210923.88+debian9~1.gbpac4058":8,"7.0.18":4,"7.3.33-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.20":1,"7.3.33-nmm1":4,"7.0.33-57+0~20211119.61+debian10~1.gbp5d8ba5":5,"7.4.3":7,"7.3.21":9,"8.0.7":4,"7.0.27":5,"7.1.29":3,"7.2.28":4,"8.0.11":3,"7.0.33-57+0~20211119.61+debian9~1.gbp5d8ba5":7,"7.2.34-23+0~20210701.63+debian9~1.gbpd7cd48":1,"7.0.33-54+0~20210923.59+debian10~1.gbp5052f9":1,"7.2.14":2,"8.0.8":1,"7.3.17":20,"7.0.33-53+0~20210826.58+debian10~1.gbpf7a29f":1,"7.4.0RC3":1,"7.3.31-pl0-zoneos":4,"8.0.9":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":2,"7.1.33-37":7,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":1,"7.4.19":26,"7.2.15":1,"7.3.31-1+0~20210923.88+debian10~1.gbpac4058":1,"7.4.18":2,"7.1.34-dev":2,"7.3.31-1+focal":1,"7.3.33-1+0~20211119.91+debian10~1.gbp618351":9,"7.3.11":12,"7.2.27":3,"7.2.34-nmm4":5,"7.3.16":3,"7.3.29-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.2":2,"7.1.33-nmm4":25,"7.3.15":2,"7.2.21":2,"7.1.19":4,"7.2.19":5,"7.0.33-0+deb9u12":3,"7.3.9":5,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian10~1.gbpafa084":11,"7.1.33-39+0~20210701.57+debian10~1.gbp1cdf2c":1,"7.2.34-24+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":2,"7.3.24":7,"7.3.8":1,"7.3.28-1":1,"7.2.34-28+0~20211119.67+debian9~1.gbpf24e81":4,"8.1.0":1,"7.2.16":3,"7.0.33-0+deb9u11":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.2.34-pl0-zoneos":2,"7.0.33-50+0~20210604.56+debian9~1.gbpa45c80":1,"7.2.25":2,"7.1.33-44+0~20211119.61+debian9~1.gbp448fbe":5,"7.0.16":2,"7.4.2":1,"7.3.19":2,"7.0.33-nmm4":5,"7.3.4":1,"7.0.21":1,"7.0.33-54+0~20210923.59+debian11~1.gbp5052f9":1,"7.2.34-28+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.34-26+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian9~1.gbp7f60a9":1,"7.4.5":3,"7.2.22":1,"7.2.9":2,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.9":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":1,"7.3.10":4,"7.1.32":4,"7.2.26":1,"7.3.33-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.34-22":1,"7.0.33-55+0~20211022.60+debian9~1.gbp251e84":2,"7.2.12":1,"7.1.7":1,"7.0.33-57+0~20211119.61+debian11~1.gbp5d8ba5":2,"7.3.27-1~deb10u1":2,"7.3.11-1~deb10u1":2,"8.0.14":6,"7.4.27":328,"7.1.33-41+0~20210923.59+debian9~1.gbpbabd8a":1,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.25-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.4":1,"7.3.17-1+bionic":1,"7.0.33-0+deb9u10":2,"7.3.33-pl0-zoneos":1,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.5":1,"7.3.3":2,"7.3.19-1~deb10u1":1,"5.2":1,"7.1.21":3,"7.0.13":1,"7.0.28":1,"7.3.12":1,"7.1.1":1,"7.0.33-29+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.6RC1":1,"7.2.24-1+bionic":1,"7.2.23":2,"7.3.14-1~deb10u1":1,"7.2.34-28+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.31":1},"2022-01":{"7.1.33":340,"7.2":8829,"7.4.27":1368,"5.6":23068,"7.3":6684,"7.0.33":4141,"7.4":2017,"2.0":738,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":2,"7.2.34":1343,"7.1":356,"7.0":1604,"7.3.29":62,"7.4.25":256,"7.4.16":16,"7.4.26":441,"5.4":27,"7.3.33":4909,"7.2.34-28+0~20211119.67+debian9~1.gbpf24e81":6,"8.1.0":1,"7.3.31":143,"7.4.9":10,"7.3.5":7,"7.3.6":5,"7.3.32":71,"7.1.25":3,"7.2.32":13,"8.0.13":9,"7.3.23-1+focal":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.10":31,"7.1.5":20,"7.3.20":10,"7.2.25-kon":2,"7.0.31":11,"7.2.0":2,"7.0.30":13,"7.4.24":43,"7.4.21":38,"5.3":16,"7.3.14":7,"7.3.18":8,"7.3.27":39,"7.3.23":9,"7.1.14":5,"7.3.22":8,"7.4.26-he.0":17,"5.5":35,"7.3.28-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.4.10":6,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9":1,"8.0":58,"7.1.11":1,"7.3.13":7,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.9":1,"7.1.33-nmm4":25,"7.0.33-57+0~20211119.61+debian9~1.gbp5d8ba5":7,"7.4.11":6,"7.1.0":3,"7.0.33-nmm4":8,"7.4.12":32,"7.4.15":15,"7.0.32":14,"7.3.31-1~deb10u1":172,"7.3.29-1~deb10u1":2,"7.1.33-44+0~20211119.61+debian10~1.gbp448fbe":3,"7.1.24":32,"7.3.25":11,"7.2.7":8,"7.3.1":2,"7.4.14":12,"7.3.26":8,"7.2.17":24,"7.4.7":8,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.3.33-1+0~20211119.91+debian9~1.gbp618351":36,"7.1.33-44+0~20211119.61+debian9~1.gbp448fbe":8,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":4,"7.1.13":17,"7.2.2":3,"7.4.6":4,"7.3.29-1+bionic":2,"7.4.19":23,"7.3.28-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.13":17,"7.4.13":12,"7.4.23":10,"7.0.18":3,"7.3.28":14,"7.0.20":1,"7.2.24":7,"7.3.33-nmm1":5,"7.0.33-57+0~20211119.61+debian10~1.gbp5d8ba5":5,"7.4.20":9,"7.3.19":4,"7.4.3":7,"8.0.7":4,"7.0.27":3,"7.1.29":4,"7.3.21":10,"7.4.8":5,"7.2.14":2,"8.0.8":1,"7.4.0RC3":1,"7.0.33-54+0~20210923.59+debian10~1.gbp5052f9":1,"7.3.17":17,"7.3.33-pl0-zoneos":6,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":1,"7.2.33":11,"7.1.33-37":6,"7.1.26":15,"7.2.34-23+0~20210701.63+debian9~1.gbpd7cd48":1,"7.2.15":1,"7.1.7":3,"7.3.31-1+0~20210923.88+debian10~1.gbpac4058":1,"7.2.28":3,"7.4.18":1,"7.4.22":6,"7.1.34-dev":2,"7.3.31-1+focal":1,"8.0.14":14,"7.0.17":3,"7.3.11":12,"7.3.10":6,"7.2.34-nmm4":6,"7.3.16":3,"7.2.31":17,"7.3.29-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.2":1,"7.2.21":2,"7.2.19":5,"7.3.15":2,"7.0.33-0+deb9u12":3,"7.3.9":5,"7.1.19":4,"7.0.25":3,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian10~1.gbpafa084":10,"7.2.34-28+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.33-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.24":7,"7.3.28-1":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":2,"7.3.30":3,"7.0.33-0+deb9u11":1,"7.2.16":3,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.3.4":1,"7.2.34-pl0-zoneos":2,"7.3.7":7,"7.3.33-1+0~20211119.91+debian10~1.gbp618351":7,"7.0.16":4,"7.2.27":2,"7.4.2":1,"7.2.25":1,"7.3.31-1+0~20210923.88+debian9~1.gbpac4058":5,"8.1":3,"7.0.33-57+0~20211119.61+debian11~1.gbp5d8ba5":3,"8.0.12":1,"7.0.21":1,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian9~1.gbp7f60a9":1,"7.2.34-28+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.22":1,"7.0.33-50+0~20210604.56+debian9~1.gbpa45c80":1,"7.1.33-42+0~20211022.60+debian9~1.gbpff4d58":1,"7.4.0RC6":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":2,"7.0.9":1,"7.1.32":4,"7.3.33-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.26":1,"7.4.1":8,"7.4.5":3,"7.0.33-55+0~20211022.60+debian9~1.gbp251e84":3,"7.2.12":2,"7.3.27-1~deb10u1":2,"7.3.11-1~deb10u1":1,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.34-22":1,"7.3.25-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.33-1+0~20211119.91+debian11~1.gbp618351":1,"7.3.17-1+bionic":1,"7.2.18":2,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.5":1,"7.3.19-1~deb10u1":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.7":1,"7.2.9":1,"5.2":1,"7.1.21":3,"7.0.28":1,"7.3.12":1,"8.0.15":5,"7.1.1":1,"7.0.33-29+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.6RC1":1,"7.2.24-1+bionic":1,"7.0.13":1,"7.2.23":1,"7.0.33-0+deb9u10":1,"7.1.31":1,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1},"2022-02":{"7.2":1556,"7.3.33":15294,"7.0":1626,"7.3":6423,"5.6":8702,"7.1.33":304,"7.0.33":3465,"8.0":61,"7.4.10":4,"7.4":1727,"2.0":625,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9":1,"7.1":282,"7.4.27":1340,"7.3.29":43,"7.1.11":1,"5.5":30,"7.3.31":168,"7.3.13":7,"7.4.26":155,"7.2.34":1173,"7.4.25":155,"7.3.27":37,"7.2.32":11,"7.1.26":8,"7.1.25":2,"7.1.0":2,"7.4.11":4,"7.1.33-nmm4":25,"7.1.5":14,"7.3.23":10,"7.4.15":12,"7.4.12":27,"7.4.24":28,"7.2.0":2,"7.3.31-1~deb10u1":4,"7.1.33-44+0~20211119.61+debian10~1.gbp448fbe":3,"7.3.29-1~deb10u1":1,"7.3.6":2,"7.3.1":2,"7.4.26-he.0":17,"7.2.17":21,"7.3.33-1+0~20211119.91+debian9~1.gbp618351":28,"7.3.22":8,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.2.7":8,"7.1.33-44+0~20211119.61+debian9~1.gbp448fbe":7,"7.3.28":9,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":4,"5.4":24,"7.4.7":4,"7.2.2":3,"7.0.30":9,"7.4.14":8,"7.4.6":5,"7.3.32":41,"7.4.23":9,"7.3.29-1+bionic":1,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.26":6,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian10~1.gbpafa084":9,"7.0.31":8,"7.2.9":2,"7.4.19":25,"7.2.13":16,"7.3.33-1+0~20211119.91+debian10~1.gbp618351":8,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.9":1,"7.0.18":4,"7.0.20":1,"7.4.21":25,"7.3.33-nmm1":6,"7.0.33-57+0~20211119.61+debian10~1.gbp5d8ba5":6,"7.4.3":7,"7.0.6":1,"7.4.8":6,"8.0.15":16,"7.4.20":5,"7.1.29":3,"7.0.27":2,"8.0.7":4,"7.4.16":9,"7.3.21":8,"7.0.33-57+0~20211119.61+debian9~1.gbp5d8ba5":7,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.10":28,"7.2.14":2,"8.0.8":1,"7.3.19":4,"7.4.0RC3":1,"7.3.17":17,"7.3.33-pl0-zoneos":6,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":1,"7.2.33":10,"7.1.33-37":6,"7.3.31-1+0~20210923.88+debian10~1.gbpac4058":1,"7.2.34-28+0~20211119.67+debian9~1.gbpf24e81":4,"7.2.15":1,"7.0.33-54+0~20210923.59+debian10~1.gbp5052f9":1,"7.3.28-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.34-dev":2,"7.2.28":3,"7.3.31-1+focal":1,"7.0.33-38+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.18":6,"7.3.25":10,"8.1.2":3,"7.0.17":3,"7.1.7":2,"7.0.33-nmm4":4,"7.2.34-nmm4":6,"7.3.16":3,"7.2.31":14,"8.0.13":4,"7.3.11":8,"7.4.13":11,"7.1.24":5,"7.4.22":6,"7.2.21":2,"5.3":14,"7.2.19":4,"7.2.24":4,"7.3.9":6,"7.0.33-0+deb9u12":3,"7.0.25":2,"7.2.34-28+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.32":8,"7.3.20":4,"7.1.19":3,"7.3.2":1,"7.2.34-28+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.31-1+0~20210923.88+debian9~1.gbpac4058":7,"8.1":8,"7.3.24":6,"7.3.28-1":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":2,"7.3.11-1~deb10u1":2,"7.3.33-1+focal":1,"7.0.33-0+deb9u11":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.2.16":3,"7.1.13":10,"7.3.28-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.34-pl0-zoneos":2,"7.3.7":6,"7.0.16":1,"7.2.27":2,"7.4.2":1,"7.3.14":4,"7.2.25":2,"8.0.14":4,"7.0.33-57+0~20211119.61+debian11~1.gbp5d8ba5":3,"7.0.21":1,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian9~1.gbp7f60a9":1,"7.3.15":2,"7.3.10":9,"7.2.22":2,"7.4.0RC6":1,"7.1.33-42+0~20211022.60+debian9~1.gbpff4d58":1,"7.0.33-50+0~20210604.56+debian9~1.gbpa45c80":19,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":1,"7.0.9":1,"7.0.33-pl7-zoneos":1,"7.3.33-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.32":3,"7.2.26":1,"7.4.1":8,"7.4.5":2,"7.0.33-55+0~20211022.60+debian9~1.gbp251e84":3,"7.3.27-1~deb10u1":3,"7.2.12":1,"7.2.20":1,"8.0.16":7,"7.4.28":204,"7.4.9":4,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.34-22":1,"7.3.5":3,"7.3.33-1+0~20211119.91+debian11~1.gbp618351":1,"7.3.17-1+bionic":1,"7.2.18":1,"7.0.33-0+deb9u10":2,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.30":1,"7.2.5":1,"7.3.19-1~deb10u1":1,"7.1.21":3,"7.0.28":1,"7.3.12":1,"7.1.1":2,"7.0.33-29+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.6RC1":1,"7.2.24-1+bionic":1,"7.0.13":1,"7.1.31":1,"7.3.3":1},"2022-03":{"7.3.33":14479,"7.1.33":301,"5.6":8656,"7.4":1778,"7.2.17":16,"7.4.28":1615,"7.4.27":230,"7.0.33":5165,"7.3":4048,"7.2.34":1111,"7.3.14":6,"7.1":254,"7.2":1478,"7.0":1625,"7.4.20":5,"7.3.27":32,"2.0":604,"7.4.24":25,"7.3.10":4,"7.3.32":40,"7.1.32":5,"7.1.13":11,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.10":2,"7.3.31":89,"7.3.33-1+0~20211119.91+debian9~1.gbp618351":30,"7.4.12":22,"7.0.33-nmm4":7,"7.4.13":12,"7.2.31":17,"7.4.26":107,"5.4":26,"8.0.15":5,"7.3.7":17,"7.4.16":11,"7.2.33":8,"5.5":27,"7.4.11":4,"7.4.25":36,"7.1.33-nmm4":21,"7.1.5":15,"7.1.26":10,"8.0":54,"7.2.18":2,"7.3.29":31,"7.2.34-28+0~20211119.67+debian9~1.gbpf24e81":4,"5.3":12,"7.1.25":2,"7.4.9":5,"7.1.19":4,"7.3.23-1+focal":1,"7.3.5":5,"8.1":12,"7.0.31":8,"7.2.25-kon":1,"7.3.20":6,"7.4.21":11,"7.0.30":11,"7.3.18":7,"7.3.23":9,"7.3.28-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.26-he.0":4,"7.1.11":1,"7.0.33-57+0~20211119.61+debian10~1.gbp5d8ba5":4,"7.3.13":6,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian10~1.gbpafa084":11,"7.2.32":9,"7.1.0":2,"8.0.16":55,"7.2.0":1,"7.3.31-1~deb10u1":3,"7.4.15":9,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":1,"7.3.29-1~deb10u1":1,"7.3.6":3,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.1":2,"7.3.28":8,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":3,"7.4.7":5,"7.1.33-44+0~20211119.61+debian9~1.gbp448fbe":4,"7.0.32":9,"7.2.7":5,"7.4.6":1,"7.2.2":3,"7.4.10":3,"7.3.29-1+bionic":1,"7.2.22":2,"7.2.13":14,"7.4.19":23,"7.3.33-1+0~20211119.91+debian10~1.gbp618351":7,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.9":1,"7.0.18":3,"7.3.33-nmm1":5,"7.4.1":8,"7.0.20":1,"7.4.3":4,"7.3.26":6,"7.3.22":5,"7.1.29":2,"7.0.27":2,"7.4.14":7,"7.0.33-57+0~20211119.61+debian9~1.gbp5d8ba5":6,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.11":24,"7.2.14":2,"7.4.23":5,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.21":4,"7.3.33-pl1-zoneos":5,"7.0.33-0+deb9u10":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":1,"7.0.6":1,"7.4.8":6,"7.1.33-37":6,"7.3.31-1+0~20210923.88+debian10~1.gbpac4058":1,"7.0.33-54+0~20210923.59+debian10~1.gbp5052f9":1,"7.3.17":15,"7.1.34-dev":2,"7.3.31-1+focal":1,"7.2.28":4,"8.1.3":2,"7.3.25":7,"7.3.28-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.17":1,"7.2.15":1,"7.1.7":3,"7.2.34-nmm4":3,"8.0.13":3,"7.3.11":7,"7.1.24":3,"7.4.22":5,"7.2.21":1,"7.2.19":4,"7.0.16":1,"7.3.9":3,"7.0.33-0+deb9u12":2,"7.0.25":3,"7.4.28-he.0":10,"7.1.33-44+0~20211119.61+debian10~1.gbp448fbe":2,"7.2.34-28+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.24":4,"7.3.24":5,"7.3.28-1":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":2,"8.0.3":1,"7.3.33-1+focal":1,"7.3.2":1,"7.3.33-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.2.34-28+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.15":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":1,"7.0.9":1,"7.2.16":2,"7.2.26":1,"7.4.0RC6":1,"7.0.33-55+0~20211022.60+debian9~1.gbp251e84":3,"7.0.33-57+0~20211119.61+debian11~1.gbp5d8ba5":2,"7.3.11-1~deb10u1":2,"7.3.19":1,"7.2.12":1,"7.3.27-1~deb10u1":2,"8.0.17":10,"7.2.25":1,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.34-22":1,"7.3.17-1+bionic":1,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.30":1,"7.2.5":1,"7.3.33-1+0~20211119.91+debian11~1.gbp618351":1,"7.4.18":1,"8.0.14":1,"7.3.16":1,"7.2.9":1,"5.2":1,"7.3.19-1~deb10u1":1,"7.3.3":2,"7.1.21":3,"7.0.28":1,"7.3.12":1,"8.0.7":1,"7.1.1":1,"7.0.33-29+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.24-1+bionic":1,"8.1.4":1,"7.0.13":1,"7.2.20":1,"7.3.0":1},"2022-04":{"7.3.33":15555,"7.4.28":1699,"7.2":1432,"7.4":1845,"7.0.33":5191,"7.3":1174,"7.0":1380,"5.6":11103,"7.2.34":1091,"7.3.29":30,"2.0":645,"7.2.34-28+0~20211119.67+debian9~1.gbpf24e81":3,"8.1":13,"7.1.25":2,"7.1.33":322,"7.4.16":6,"7.4.9":7,"7.3.23-1+focal":1,"7.1":266,"7.3.31":27,"7.3.5":5,"7.3.33-1+0~20211119.91+debian9~1.gbp618351":26,"7.1.5":15,"7.0.31":9,"7.3.32":40,"7.4.25":34,"5.4":24,"7.4.26":95,"7.3.7":44,"7.2.25-kon":1,"7.4.21":8,"7.3.20":6,"7.3.18":7,"7.0.30":11,"8.0":56,"7.3.23":10,"5.5":28,"7.3.28-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-57+0~20211119.61+debian10~1.gbp5d8ba5":7,"7.3.13":6,"7.3.27":26,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.11":26,"7.4.27":104,"7.2.32":7,"7.1.33-nmm4":25,"7.1.0":2,"7.1.13":11,"7.4.11":2,"8.0.16":31,"7.4.24":6,"7.2.0":1,"7.4.12":24,"7.3.31-1~deb10u1":3,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":1,"7.1.26":9,"7.3.6":2,"7.3.29-1~deb10u1":1,"7.3.1":2,"7.2.17":18,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":4,"7.4.7":5,"7.4.28-he.0":19,"7.1.33-44+0~20211119.61+debian10~1.gbp448fbe":2,"7.4.6":3,"7.3.29-1+bionic":1,"7.2.2":3,"7.1.33-44+0~20211119.61+debian9~1.gbp448fbe":8,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian10~1.gbpafa084":10,"7.2.13":22,"7.0.18":4,"7.3.33-nmm1":4,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.9":1,"7.4.1":9,"7.2.7":7,"8.1.4":5,"7.4.15":8,"7.4.3":5,"8.0.17":41,"7.4.20":4,"7.3.26":6,"7.1.29":2,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.27":2,"7.3.28":7,"7.3.10":7,"7.3.22":7,"7.2.33":9,"7.0.33-57+0~20211119.61+debian9~1.gbp5d8ba5":8,"7.2.14":2,"7.0.32":6,"7.4.23":7,"7.3.33-pl1-zoneos":5,"7.0.33-0+deb9u10":3,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":1,"7.4.10":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":1,"7.4.19":20,"7.1.33-44":2,"7.4.14":7,"7.3.31-1+0~20210923.88+debian10~1.gbpac4058":1,"7.3.31-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-54+0~20210923.59+debian10~1.gbp5052f9":1,"7.1.34-dev":2,"7.3.17":15,"7.2.28":3,"7.3.25":9,"7.3.31-1+focal":1,"7.2.15":3,"7.0.17":3,"7.4.8":6,"7.2.34-nmm4":5,"7.0.33-nmm4":5,"7.2.31":11,"7.3.11":8,"7.1.24":2,"7.4.22":7,"5.3":11,"7.2.21":2,"7.2.19":4,"7.3.9":3,"7.1.7":2,"7.0.33-0+deb9u12":2,"7.0.25":1,"7.1.19":3,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.13":12,"7.0.33-38+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.34-28+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.0.6":1,"7.2.24":4,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.7":1,"7.3.24":3,"7.3.33-1":1,"7.3.21":6,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":2,"8.0.3":1,"7.3.33-1+focal":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.3.31-1+0~20210923.88+debian9~1.gbpac4058":1,"7.2.34-pl1-zoneos":2,"7.0.16":4,"7.4.2":1,"7.3.19":2,"7.2.27":2,"7.3.14":5,"7.3.2":2,"7.3.33-1+0~20211119.91+debian10~1.gbp618351":8,"8.0.14":4,"7.2.25":3,"7.0.33-57+0~20211119.61+debian11~1.gbp5d8ba5":3,"7.2.16":3,"8.1.3":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.10":1,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian9~1.gbp7f60a9":1,"7.4.29":279,"7.0.21":1,"7.0.33-0+deb9u11":1,"7.3.33-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.2.22":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":1,"7.0.9":1,"7.2.26":1,"7.3.15":1,"7.0.33-55+0~20211022.60+debian9~1.gbp251e84":3,"7.3.3":5,"7.1.32":3,"7.2.12":1,"7.3.11-1~deb10u1":1,"7.3.27-1~deb10u1":2,"8.0.18":5,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.11":1,"7.1.33-44+0~20211119.61+debian11~1.gbp448fbe":4,"7.4.0RC6":1,"7.3.17-1+bionic":1,"7.2.34-28":1,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.30":1,"7.3.33-1+0~20211119.91+debian11~1.gbp618351":1,"7.3.16":1,"7.2.34-28+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.9":1,"5.2":1,"7.1.21":9,"7.0.28":1,"7.3.19-1~deb10u1":2,"7.3.12":1,"7.1.1":1,"7.4.6RC1":1,"7.0.13":1,"7.3.0":1},"2022-05":{"7.3.33":9103,"5.6":9531,"7.4.28":591,"7.4.29":1490,"8.0":62,"7.2":2804,"7.3":1175,"7.0":1255,"7.4":1857,"7.1.33":287,"7.2.18":2,"7.0.33":6720,"7.3.29":18,"2.0":618,"7.1.13":14,"7.2.34":1055,"7.2.34-28+0~20211119.67+debian9~1.gbpf24e81":4,"7.1.25":4,"7.1":266,"7.3.23-1+focal":2,"7.4.9":6,"7.3.31":23,"8.0.18":35,"7.0.31":11,"7.3.5":6,"7.1.5":15,"7.3.32":31,"7.4.25":26,"7.4.24":7,"7.4.26":107,"5.4":23,"7.4.21":8,"7.3.20":9,"7.2.25-kon":2,"7.3.18":6,"7.0.30":12,"7.3.23":8,"7.4.16":7,"7.3.28-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"5.5":25,"7.1.11":1,"7.4.12":22,"7.3.13":6,"7.0.33-57+0~20211119.61+debian10~1.gbp5d8ba5":7,"7.3.27":23,"7.4.27":65,"7.2.32":10,"7.1.33-nmm4":25,"7.1.0":2,"7.3.33-1+0~20211119.91+debian9~1.gbp618351":23,"7.4.11":1,"8.0.17":24,"7.2.0":1,"7.3.6":2,"7.3.7":33,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian10~1.gbpafa084":9,"7.3.29-1~deb10u1":1,"7.2.17":17,"8.0.16":16,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":3,"7.4.7":6,"7.1.26":7,"7.2.2":2,"7.3.29-1+bionic":1,"7.1.33-44+0~20211119.61+debian9~1.gbp448fbe":7,"7.1.33-44+0~20211119.61+debian10~1.gbp448fbe":2,"7.4.6":1,"7.0.33-nmm4":6,"7.2.13":15,"7.4.28-he.0":17,"7.2.24-1+bionic":1,"7.0.18":4,"7.3.33-nmm1":5,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":1,"7.2.7":8,"7.4.3":5,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.9":1,"8.1.5":11,"7.4.20":4,"7.0.27":1,"7.3.26":4,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.11":26,"7.3.22":7,"7.3.28":7,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.14":2,"7.4.23":7,"7.3.33-pl1-zoneos":6,"7.0.33-0+deb9u10":3,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":2,"7.4.10":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":1,"7.2.33":13,"7.4.19":19,"7.1.33-44+0~20211119.61+debian11~1.gbp448fbe":6,"7.3.31-1+0~20210923.88+debian10~1.gbpac4058":2,"7.1.34-dev":2,"8.0.6":1,"7.4.14":6,"7.0.33-54+0~20210923.59+debian10~1.gbp5052f9":1,"7.3.17":15,"7.2.28":3,"7.3.25":11,"7.3.31-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.17":3,"7.2.34-nmm4":4,"7.3.31-1+focal":1,"7.3.10":8,"7.3.11":11,"7.2.31":4,"7.1.24":2,"7.4.8":6,"8.1.3":1,"5.3":11,"7.3.15":2,"7.2.21":1,"7.2.19":4,"7.3.9":5,"7.0.33-0+deb9u12":2,"7.0.25":2,"7.3.1":1,"7.4.1":9,"7.0.32":4,"7.2.34-28+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.4.13":9,"7.2.24":5,"7.2.15":1,"7.1.19":5,"7.3.33-1+0~20211119.91+debian11~1.gbp618351":1,"7.3.21":6,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":2,"8.0.3":1,"7.3.33-1+focal":4,"7.1.29":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.4.15":7,"7.0.33-57+0~20211119.61+debian9~1.gbp5d8ba5":7,"7.1.7":2,"7.2.34-pl1-zoneos":2,"7.0.16":2,"7.4.2":1,"7.2.27":2,"7.3.14":4,"7.3.19":2,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.31-1+0~20210923.88+debian9~1.gbpac4058":1,"7.3.33-1+0~20211119.91+debian10~1.gbp618351":7,"8.0.14":3,"7.2.25":2,"7.0.33-38+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.6":1,"7.0.33-57+0~20211119.61+debian11~1.gbp5d8ba5":3,"8.1":11,"7.2.16":336,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.10":1,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian9~1.gbp7f60a9":1,"7.0.33-0+deb9u11":1,"7.0.21":1,"7.3.33-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.4.22":1,"7.2.22":1,"7.3.2":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":1,"7.0.9":1,"7.2.26":1,"7.0.33-55+0~20211022.60+debian9~1.gbp251e84":3,"7.3.11-1~deb10u1":1,"7.3.3":3,"7.1.32":3,"7.2.12":1,"7.3.27-1~deb10u1":2,"8.0.19":5,"8.0.12":1,"8.1.6":1,"7.2.11":1,"7.3.31-1~deb10u1":2,"7.4.0RC6":1,"7.3.17-1+bionic":1,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.30":1,"7.3.16":1,"7.2.34-28+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.9":1,"7.1.21":3,"7.0.28":1,"7.3.19-1~deb10u1":1,"7.3.12":1,"7.1.1":1,"7.4.6RC1":1,"7.0.13":1,"7.3.0":1},"2022-06":{"7.3.33":2035,"5.6":9767,"7.2":2859,"7.0.33":3801,"7.4":2150,"7.0":1977,"7.3":1086,"2.0":576,"7.0.16":2,"7.2.34":977,"7.4.29":1118,"7.1.33":272,"7.4.28":435,"7.1":249,"7.1.11":1,"7.3.7":28,"7.3.13":6,"5.4":23,"7.0.33-57+0~20211119.61+debian10~1.gbp5d8ba5":7,"7.4.12":22,"7.2.32":9,"7.4.26":78,"7.3.27":21,"7.1.25":2,"7.1.33-nmm4":22,"7.1.0":2,"7.4.11":1,"8.0":80,"7.1.5":7,"7.4.24":5,"7.2.0":1,"7.3.6":2,"5.5":26,"7.2.17":16,"7.3.33-1+0~20211119.91+debian9~1.gbp618351":26,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.4.27":35,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":3,"8.0.16":16,"7.4.7":5,"7.4.21":5,"7.3.29-1+bionic":1,"7.1.33-44+0~20211119.61+debian10~1.gbp448fbe":3,"7.4.6":1,"7.3.32":9,"7.1.33-44+0~20211119.61+debian9~1.gbp448fbe":5,"7.2.2":2,"7.4.16":4,"7.2.13":14,"7.0.31":9,"7.4.28-he.0":9,"7.2.24-1+bionic":1,"7.4.9":5,"7.0.18":4,"7.3.11":9,"7.1.26":7,"7.3.33-nmm1":6,"8.0.19":20,"7.4.3":5,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":1,"8.1.6":3,"7.2.7":6,"7.3.31":21,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.9":1,"7.4.20":4,"7.0.27":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.11":16,"8.1":13,"7.3.26":2,"7.3.29":14,"7.3.22":5,"7.2.14":2,"8.0.17":25,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.23":7,"7.4.25":18,"7.3.28":3,"7.3.33-pl1-zoneos":6,"7.0.33-0+deb9u10":3,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":1,"7.4.10":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":1,"7.4.19":354,"7.1.33-44+0~20211119.61+debian11~1.gbp448fbe":6,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian10~1.gbpafa084":9,"7.1.34-dev":1,"7.0.33-54+0~20210923.59+debian10~1.gbp5052f9":1,"7.3.18":6,"7.3.17":14,"7.3.25":4,"7.2.34-28+0~20211119.67+debian9~1.gbpf24e81":3,"7.0.30":11,"7.2.34-nmm4":3,"7.0.33-nmm4":3,"8.0.18":11,"7.2.28":4,"7.0.17":3,"7.3.5":5,"7.2.33":11,"7.1.24":2,"7.3.31-1+focal":1,"5.3":10,"7.2.21":1,"7.2.19":4,"7.3.15":2,"7.3.9":3,"7.0.33-0+deb9u12":2,"7.0.25":2,"7.3.1":1,"7.0.32":6,"7.4.13":7,"7.2.24":3,"7.2.15":1,"7.0.33-57+0~20211119.61+debian11~1.gbp5d8ba5":4,"7.3.33-1+0~20211119.91+debian11~1.gbp618351":2,"7.1.19":5,"7.2.31":4,"7.4.1":12,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":2,"8.0.3":1,"7.3.21":6,"7.3.20":6,"7.3.23":7,"7.0.33-57+0~20211119.61+debian9~1.gbp5d8ba5":8,"7.3.33-1+focal":1,"7.4.8":4,"7.1.29":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.1.13":12,"7.4.15":391,"7.3.28-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.2":2,"7.3.31-1+0~20210923.88+debian10~1.gbpac4058":1,"7.2.34-pl1-zoneos":2,"7.4.30":495,"7.4.2":1,"7.2.27":2,"7.3.14":4,"7.3.19":2,"7.3.33-1+0~20211119.91+debian10~1.gbp618351":7,"8.0.14":4,"7.2.25":2,"7.1.7":3,"7.2.34-28+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.31-1+0~20210923.88+debian9~1.gbpac4058":1,"7.0.33-0+deb9u11":1,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian9~1.gbp7f60a9":1,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.10":1,"7.3.33-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.21":1,"7.4.14":2,"7.4.22":1,"7.2.22":1,"7.3.10":4,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":1,"7.4.30-he.0":8,"7.0.9":1,"7.2.16":3,"7.2.26":1,"7.0.33-55+0~20211022.60+debian9~1.gbp251e84":3,"8.0.20":8,"7.1.32":3,"7.2.12":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.12":6,"7.3.27-1~deb10u1":2,"7.2.11":1,"7.4.0RC6":1,"7.3.17-1+bionic":1,"7.0.6":1,"7.1.21":4,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.30":1,"8.1.7":2,"7.2.34-28+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-nmm5":2,"7.2.9":1,"5.2":1,"7.2.34-nmm5":2,"7.0.28":1,"7.0.33-58+0~20220614.66+debian10~1.gbpa6c033":1,"7.3.12":1,"7.3.3":2,"7.3.33-2+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.6RC1":1,"7.3.19-1~deb10u1":1,"7.1.1":1,"7.0.33-nmm5":3,"7.0.13":1,"7.3.33-2+0~20220614.96+debian10~1.gbpe53774":1,"7.3.31-1~deb10u1":1,"7.3.0":1,"7.3.23-1+focal":1,"7.2.25-kon":1},"2022-07":{"7.0.33":5185,"7.4.28":332,"7.2.34":973,"7.0":2903,"7.4.30":1426,"7.4":4414,"7.2":1724,"7.3":1013,"2.0":557,"5.6":9222,"7.4.29":505,"7.1.33":272,"7.3.33":793,"7.4.26":58,"7.1":249,"7.1.11":3,"7.3.13":5,"5.4":27,"7.0.33-57+0~20211119.61+debian10~1.gbp5d8ba5":6,"7.4.12":11,"7.3.27":21,"7.1.25":3,"8.0.18":15,"7.1.0":3,"7.4.11":2,"7.3.29":14,"8.0":75,"7.4.24":5,"7.2.0":2,"7.1.5":8,"7.4.16":7,"7.1.26":8,"7.0.16":2,"7.3.7":51,"7.3.6":3,"7.1.33-nmm5":24,"7.2.17":16,"7.4.8":4,"7.1.13":12,"7.3.33-2+0~20220614.96+debian9~1.gbpe53774":7,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":2,"7.4.27":25,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":3,"7.4.7":5,"7.1.33-44+0~20211119.61+debian10~1.gbp448fbe":2,"7.3.29-1+bionic":1,"7.1.33-45+0~20220614.66+debian10~1.gbpd98023":1,"7.3.28":4,"7.4.6":1,"8.0.20":24,"7.0.31":10,"7.3.32":8,"7.4.21":6,"7.3.33-2+0~20220614.96+debian10~1.gbpe53774":2,"7.2.24-1+bionic":1,"7.0.18":5,"7.4.30-he.0":18,"7.3.33-nmm2":5,"7.2.13":240,"8.0.16":11,"7.4.3":5,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":1,"8.1.7":1,"7.0.27":2,"7.4.20":4,"7.4.9":5,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.12":7,"7.3.26":1,"7.3.25":4,"7.3.22":5,"7.2.14":2,"7.3.33-4+0~20220627.98+debian9~1.gbp40b3e4":12,"7.2.7":8,"5.5":24,"8.0.17":19,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.25":25,"8.0.19":4,"7.3.33-pl1-zoneos":5,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":1,"7.0.33-0+deb9u10":3,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":1,"7.4.10":1,"7.2.33":12,"7.4.19":2888,"7.1.33-44+0~20211119.61+debian11~1.gbp448fbe":2,"7.0.33-54+0~20210923.59+debian10~1.gbp5052f9":1,"7.3.18":6,"7.3.17":13,"7.2.34-32+0~20220627.74+debian10~1.gbpc7fa3c":1,"7.0.33-57+0~20211119.61+debian11~1.gbp5d8ba5":3,"7.3.31":19,"7.2.34-nmm5":5,"7.0.30":11,"8.1.6":2,"7.0.33-nmm5":5,"8.1":13,"7.3.11":7,"7.1.24":2,"5.3":10,"7.2.21":1,"7.2.19":4,"7.3.15":2,"7.3.33-4+0~20220627.98+debian10~1.gbp40b3e4":6,"7.0.17":3,"7.3.9":2,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian10~1.gbpafa084":12,"7.0.33-60+0~20220627.68+debian10~1.gbp3d361a":5,"7.0.25":2,"7.3.33-1+focal":2,"7.2.32":7,"7.0.32":5,"7.4.13":8,"7.2.24":3,"7.2.15":1,"7.3.1":1,"7.4.23":3,"7.3.33-1+0~20211119.91+debian11~1.gbp618351":1,"7.1.19":4,"8.0.3":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":2,"7.3.21":6,"7.3.23":6,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.13":15,"7.3.20":6,"7.1.29":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.4.15":3,"7.3.28-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.31":3,"7.4.2":1,"7.2.27":1,"7.3.14":4,"7.2.34-pl1-zoneos":3,"7.3.19":1,"7.3.2":2,"8.0.14":3,"7.3.33-1+0~20211119.91+debian10~1.gbp618351":3,"7.0.33-60+0~20220627.68+debian9~1.gbp3d361a":2,"7.2.25":2,"7.2.34-28+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-44+0~20211119.61+debian9~1.gbp448fbe":1,"7.0.33-0+deb9u11":1,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian9~1.gbp7f60a9":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.10":1,"7.1.7":2,"7.4.14":2,"7.0.21":1,"7.1.33-45+0~20220614.66+debian9~1.gbpd98023":1,"7.4.22":1,"7.2.22":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":1,"8.0.21":8,"7.3.33-1+0~20211119.91+debian9~1.gbp618351":2,"7.3.33-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.1":11,"7.2.26":1,"7.0.33-55+0~20211022.60+debian9~1.gbp251e84":3,"7.3.33-2+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"8.1.8":3,"7.0.33-60+0~20220627.68+debian11~1.gbp3d361a":1,"7.1.33-47+0~20220627.68+debian9~1.gbp1fc917":1,"7.1.32":3,"7.2.12":1,"7.2.34-32+0~20220627.74+debian9~1.gbpc7fa3c":1,"7.2.16":2,"7.3.27-1~deb10u1":2,"7.1.33-47+0~20220627.68+debian10~1.gbp1fc917":1,"7.2.11":2,"7.1.33-47+0~20220627.68+debian11~1.gbp1fc917":4,"7.3.5":4,"7.4.0RC6":2,"7.3.17-1+bionic":1,"7.0.6":1,"7.0.33-0+deb9u12":1,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.30":1,"7.1.33-24+0~20201103.44+debian9~1.gbp50e805":1,"7.3.33-4+0~20220627.98+debian11~1.gbp40b3e4":1,"7.2.2":1,"7.1.33-47+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.34-28+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.9":1,"5.2":1,"7.0.28":1,"7.1.21":3,"7.3.12":1,"7.3.3":2,"7.3.33-4+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-57+0~20211119.61+debian9~1.gbp5d8ba5":1,"7.4.6RC1":1,"7.3.10":3,"7.1.1":1,"7.0.13":1,"7.3.19-1~deb10u1":1,"7.3.31-1~deb10u1":1,"7.3.0":1,"7.2.34-32+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.34-28+0~20211119.67+debian9~1.gbpf24e81":1,"7.2.25-kon":1},"2022-08":{"7.2.13":326,"7.0.33":4378,"7.4":2896,"7.1.33":482,"5.6":21088,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":4,"7.4.29":394,"7.3":935,"2.0":551,"7.0":1614,"7.2.34":1012,"7.4.30":1663,"7.2":1003,"7.4.7":7,"7.4.28":308,"7.1.33-nmm5":21,"7.3.33":738,"7.1.33-44+0~20211119.61+debian10~1.gbp448fbe":3,"7.1.33-47+0~20220627.68+debian10~1.gbp1fc917":4,"7.3.29-1+bionic":2,"7.4.27":21,"7.4.6":3,"7.4.16":6,"7.0.31":8,"7.2.2":4,"7.3.32":10,"7.1":223,"7.3.33-4+0~20220627.98+debian10~1.gbp40b3e4":12,"7.3.7":42,"7.2.34-nmm5":5,"7.2.24-1+bionic":2,"7.0.18":5,"7.4.30-he.0":16,"8.0.17":24,"7.3.33-nmm2":6,"7.3.27":17,"8.0.16":11,"8.0":77,"5.4":23,"8.0.21":16,"7.0.33-60+0~20220627.68+debian10~1.gbp3d361a":5,"7.1.5":5,"8.1.8":3,"7.0.27":2,"7.2.33":10,"7.2.17":17,"7.4.20":3,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.13":22,"7.3.29":10,"7.4.26":29,"7.1.26":7,"7.4.11":2,"7.3.33-4+0~20220627.98+debian9~1.gbp40b3e4":11,"7.2.7":4,"5.5":25,"7.0.33-nmm5":6,"8.0.18":22,"7.4.9":5,"7.3.28":6,"7.3.33-pl1-zoneos":5,"7.0.33-57+0~20211119.61+debian10~1.gbp5d8ba5":4,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":1,"7.0.33-0+deb9u10":3,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":1,"7.0.16":2,"7.4.10":1,"7.4.19":18,"8.0.19":1,"7.3.22":5,"7.3.5":5,"7.3.33-2+0~20220614.96+debian9~1.gbpe53774":4,"7.1.33-47+0~20220627.68+debian11~1.gbp1fc917":6,"7.2.32":8,"7.4.25":16,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":1,"8.1":22,"7.3.33-2+0~20220614.96+debian10~1.gbpe53774":3,"7.3.18":6,"7.1.13":11,"7.3.23":6,"7.0.33-54+0~20210923.59+debian10~1.gbp5052f9":1,"7.3.17":13,"7.3.25":4,"7.2.34-32+0~20220627.74+debian10~1.gbpc7fa3c":1,"7.0.33-60+0~20220627.68+debian11~1.gbp3d361a":2,"7.2.18":1,"7.0.30":11,"7.3.31":15,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.26":3,"7.3.11":6,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.24":7,"5.3":9,"7.2.21":1,"7.2.19":5,"7.3.15":2,"7.3.9":3,"7.0.33-0+deb9u12":2,"7.0.17":3,"7.0.25":2,"7.3.33-1+focal":2,"8.1.7":1,"7.3.6":2,"8.0.20":9,"7.4.21":5,"7.4.1":7,"7.4.13":7,"7.2.24":3,"7.3.1":1,"7.0.32":3,"7.4.23":3,"7.3.33-4+0~20220627.98+debian11~1.gbp40b3e4":2,"8.0.3":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":2,"7.3.21":6,"7.1.19":3,"7.3.20":6,"7.2.15":1,"7.1.29":1,"7.4.8":5,"7.4.24":3,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.4.15":6,"7.3.28-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian10~1.gbpafa084":8,"7.2.31":4,"7.4.3":4,"7.4.2":1,"7.2.27":1,"7.3.14":4,"7.2.34-pl1-zoneos":2,"8.0.22":18,"7.3.2":2,"8.0.14":2,"7.3.33-1+0~20211119.91+debian10~1.gbp618351":2,"7.0.33-57+0~20211119.61+debian11~1.gbp5d8ba5":2,"7.2.34-32+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-44+0~20211119.61+debian9~1.gbp448fbe":1,"7.0.33-0+deb9u11":1,"7.2.25":2,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian9~1.gbp7f60a9":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.10":1,"7.3.10":4,"7.4.14":3,"8.1.9":6,"7.1.7":2,"7.2.14":1,"7.0.21":2,"7.1.33-45+0~20220614.66+debian9~1.gbpd98023":1,"7.4.22":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":1,"7.2.22":1,"7.3.33-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.26":1,"7.0.33-55+0~20211022.60+debian9~1.gbp251e84":3,"7.1.32":3,"7.2.12":1,"7.2.16":2,"7.3.27-1~deb10u1":1,"7.2.11":1,"7.2.34-32+0~20220627.74+debian9~1.gbpc7fa3c":1,"7.4.0RC6":1,"7.3.17-1+bionic":1,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.30":2,"7.1.33-24+0~20201103.44+debian9~1.gbp50e805":1,"7.1.0":2,"7.3.13":4,"7.2.34-28+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.9":1,"7.0.28":1,"7.3.33-5+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.21":2,"7.3.12":1,"8.1.6":1,"7.0.33-57+0~20211119.61+debian9~1.gbp5d8ba5":1,"7.3.3":2,"7.0.6":1,"7.1.1":1,"7.0.13":1,"7.3.19-1~deb10u1":1,"7.3.31-1~deb10u1":1,"7.2.34-33+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.25":2,"7.2.34-28+0~20211119.67+debian9~1.gbpf24e81":1,"7.1.33-47+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.25-kon":1,"7.1.11":1,"7.2.0":1},"2022-09":{"7.0.33":3989,"7.3.33":716,"5.6":7078,"7.4":1823,"7.1.33":4687,"7.3":880,"7.2.13":2207,"7.4.29":321,"7.4.30":1526,"7.2.34":836,"2.0":505,"7.4.28":244,"7.3.27":15,"8.1.9":3,"7.0":1240,"7.1.5":2,"7.4.27":21,"7.1":233,"7.2.33":10,"7.2":3386,"7.2.17":15,"7.4.20":3,"7.0.27":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.13":21,"7.3.7":84,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":7,"7.3.29":6,"8.1":31,"7.4.26":24,"8.0":91,"7.4.11":2,"7.3.33-4+0~20220627.98+debian10~1.gbp40b3e4":16,"5.4":24,"7.4.19":24,"8.0.17":19,"7.2.7":4,"5.5":24,"7.3.33-nmm2":5,"7.1.33-nmm5":20,"7.3.33-pl1-zoneos":6,"7.3.28":4,"7.0.33-57+0~20211119.61+debian10~1.gbp5d8ba5":4,"5.3":10,"7.0.33-0+deb9u10":3,"8.0.18":16,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":1,"7.4.10":1,"8.0.19":1,"7.4.30-he.0":16,"7.4.16":6,"7.3.33-4+0~20220627.98+debian9~1.gbp40b3e4":4,"8.0.22":14,"7.1.33-47+0~20220627.68+debian11~1.gbp1fc917":6,"7.4.25":17,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":1,"7.3.18":6,"7.0.33-54+0~20210923.59+debian10~1.gbp5052f9":1,"7.3.22":6,"7.3.17":13,"7.3.25":4,"7.2.34-32+0~20220627.74+debian10~1.gbpc7fa3c":1,"7.0.33-60+0~20220627.68+debian11~1.gbp3d361a":2,"7.2.34-nmm5":5,"7.0.30":11,"7.3.31":15,"8.0.16":10,"7.1.26":9,"7.0.33-60+0~20220627.68+debian10~1.gbp3d361a":4,"7.4.9":4,"7.0.33-nmm5":5,"7.2.24":4,"7.1.33-47+0~20220627.68+debian10~1.gbp1fc917":4,"7.3.11":5,"7.0.33-60+0~20220627.68+debian9~1.gbp3d361a":1,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.16":2,"7.1.24":3,"7.0.31":7,"7.2.19":4,"8.0.21":1,"7.4.23":6,"7.3.9":3,"7.0.33-0+deb9u12":2,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.25":2,"7.0.17":3,"7.3.33-2+0~20220614.96+debian9~1.gbpe53774":1,"8.1.7":1,"7.3.6":2,"7.3.33-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.33-1+focal":2,"8.0.20":6,"7.4.8":3,"7.3.23":6,"7.4.13":8,"7.4.21":6,"7.3.1":1,"7.3.33-4+0~20220627.98+debian11~1.gbp40b3e4":2,"8.0.3":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":1,"7.3.32":8,"7.4.1":9,"7.3.21":6,"7.0.32":3,"7.1.19":4,"7.3.20":3,"7.2.32":8,"7.1.29":1,"7.2.15":1,"7.2.20":1,"7.4.24":5,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.1.13":11,"7.4.15":4,"7.3.28-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.31":5,"7.4.3":5,"7.4.2":1,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian10~1.gbpafa084":7,"7.2.27":1,"7.2.34-pl1-zoneos":3,"8.1.10":6,"8.0.14":1,"7.3.2":2,"7.0.18":4,"7.0.33-57+0~20211119.61+debian11~1.gbp5d8ba5":1,"7.4.7":5,"8.0.23":19,"7.2.34-32+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0+deb9u11":1,"7.1.33-45+0~20220614.66+debian9~1.gbpd98023":2,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian9~1.gbp7f60a9":1,"7.2.25":4,"7.4.14":2,"7.1.7":2,"7.2.14":1,"7.0.21":2,"7.4.22":1,"7.2.22":1,"7.3.14":3,"7.0.33-55+0~20211022.60+debian9~1.gbp251e84":4,"7.2.26":1,"7.1.32":5,"7.2.12":1,"7.2.16":2,"8.0.10":1,"7.3.27-1~deb10u1":1,"7.2.11":1,"7.3.20RC1":1,"7.3.10":5,"7.3.5":17,"7.4.0RC6":1,"7.3.17-1+bionic":1,"7.2.34-32+0~20220627.74+debian9~1.gbpc7fa3c":1,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.30":2,"7.1.33-24+0~20201103.44+debian9~1.gbp50e805":1,"7.1.0":2,"7.3.13":4,"7.2.2":2,"7.2.34-33+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.31-1+0~20210923.88+debian9~1.gbpac4058":1,"7.1.21":3,"7.3.12":1,"7.3.33-6+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-57+0~20211119.61+debian9~1.gbp5d8ba5":1,"7.3.3":2,"7.3.15":1,"7.0.6":1,"7.1.1":1,"7.3.26":2,"7.3.19-1~deb10u1":1,"7.1.33-34+0~20210228.54+debian9~1.gbpb1fb69":1,"7.3.33-6+0~20220918.99+debian10~1.gbpcf1527":2,"7.3.31-1~deb10u1":1,"7.2.34-33+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.25":2,"7.2.34-28+0~20211119.67+debian9~1.gbpf24e81":1,"7.1.33-47+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.25-kon":1,"8.0.7":2,"7.1.11":1,"7.2.0":1,"7.3.11-1~deb10u1":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":8,"7.1.33-49+0~20220918.69+debian10~1.gbp1f757f":1,"7.3.29-1+bionic":1,"7.4.6":1,"7.2.24-1+bionic":1,"7.4.32":2,"7.0.33-62+0~20220918.69+debian10~1.gbpde123a":1},"2022-10":{"7.3.33":672,"7.2.13":3729,"7.0.33":3932,"7.2":2528,"7.0":1477,"7.3":896,"8.0.23":15,"7.4.30":611,"7.2.34":839,"7.1.33":1677,"7.4":1663,"5.6":2328,"7.4.29":254,"7.4.28":130,"2.0":530,"8.1.10":4,"7.3.27":13,"8.0.16":7,"7.4.27":18,"7.2.33":8,"7.4.32":1206,"7.2.17":17,"7.1.33-nmm5":19,"8.0":108,"7.3.7":43,"7.4.20":4,"7.1.5":4,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.13":27,"7.0.27":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":5,"7.1":235,"5.4":21,"8.0.17":9,"5.5":23,"7.4.19":19,"7.3.33-nmm2":6,"7.3.33-pl1-zoneos":5,"7.3.28":6,"7.0.33-62+0~20220918.69+debian10~1.gbpde123a":1,"7.2.7":7,"7.0.33-0+deb9u10":3,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":1,"7.4.10":1,"8.0.19":1,"7.4.30-he.0":4,"8.0.18":17,"7.3.33-4+0~20220627.98+debian10~1.gbp40b3e4":7,"7.4.26":24,"7.3.33-4+0~20220627.98+debian9~1.gbp40b3e4":2,"7.4.8":16,"7.1.33-47+0~20220627.68+debian11~1.gbp1fc917":2,"7.3.18":6,"7.3.5":58,"7.3.22":4,"7.0.33-54+0~20210923.59+debian10~1.gbp5052f9":1,"7.3.17":12,"7.3.25":4,"7.2.34-32+0~20220627.74+debian10~1.gbpc7fa3c":2,"7.0.33-60+0~20220627.68+debian11~1.gbp3d361a":1,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":1,"7.0.30":10,"7.3.31":15,"7.2.34-nmm5":4,"7.1.26":9,"7.3.11":5,"7.0.33-nmm5":6,"8.1":35,"7.1.24":2,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.16":2,"5.3":10,"7.2.21":1,"7.2.19":4,"7.0.31":4,"7.3.9":3,"8.0.24":50,"7.0.33-0+deb9u12":2,"7.0.25":2,"7.1.13":11,"7.0.17":3,"7.3.33-2+0~20220614.96+debian9~1.gbpe53774":2,"8.1.7":1,"7.3.6":2,"7.3.33-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.3.33-1+focal":2,"7.4.9":2,"7.3.23":6,"7.2.24":2,"7.4.13":8,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.1":1,"7.4.23":6,"7.3.33-4+0~20220627.98+debian11~1.gbp40b3e4":1,"8.0.9":1,"8.1.11":13,"7.4.1":9,"7.3.21":6,"7.0.32":4,"7.3.31-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.29":1,"7.2.15":1,"7.3.20":4,"7.4.24":3,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.1.19":6,"8.0.20":4,"7.3.32":7,"7.4.15":4,"7.3.28-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.32":8,"7.0.33-60+0~20220627.68+debian10~1.gbp3d361a":4,"7.4.25":16,"7.2.31":3,"8.0.22":3,"7.4.2":1,"7.2.27":1,"7.4.32-he.0":11,"7.3.33-7+0~20220929.100+debian10~1.gbpdb2e49":4,"7.2.34-pl1-zoneos":2,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian10~1.gbpafa084":7,"7.0.33-63+0~20220929.70+debian10~1.gbp80dc38":2,"7.4.3":4,"7.0.18":4,"7.1.33-47+0~20220627.68+debian10~1.gbp1fc917":4,"7.0.33-63+0~20220929.70+debian11~1.gbp80dc38":2,"7.2.34-34+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.7":2,"7.3.15":2,"7.1.33-45+0~20220614.66+debian9~1.gbpd98023":2,"7.2.34-32+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian9~1.gbp7f60a9":1,"7.0.33-38+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.14":5,"7.2.25":3,"7.1.7":2,"7.2.14":1,"7.0.21":1,"7.4.22":1,"7.1.21":3,"7.2.22":1,"7.3.29":5,"7.3.14":3,"8.1.0":2,"8.0.14":1,"7.2.26":1,"7.0.33-55+0~20211022.60+debian9~1.gbp251e84":3,"7.4.16":5,"7.1.32":3,"7.2.12":1,"7.2.16":2,"8.1.9":1,"7.0.33-57+0~20211119.61+debian10~1.gbp5d8ba5":2,"7.3.27-1~deb10u1":1,"7.2.11":1,"7.3.20RC1":1,"7.3.2":1,"7.4.21":3,"7.4.11":2,"7.1.33-50+0~20220929.70+debian11~1.gbpd36ab0":4,"7.4.0RC6":1,"7.3.17-1+bionic":1,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.30":1,"7.1.33-24+0~20201103.44+debian9~1.gbp50e805":1,"7.1.0":3,"7.2.34-32+0~20220627.74+debian9~1.gbpc7fa3c":1,"7.3.13":5,"7.2.2":2,"7.2.34-35+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+2":1,"7.3.10":3,"8.0.10":1,"7.3.12":1,"7.3.33-7+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+2":1,"7.0.33-57+0~20211119.61+debian9~1.gbp5d8ba5":1,"7.0.6":1,"7.1.1":1,"7.3.26":1,"7.3.19-1~deb10u1":1,"7.3.31-1~deb10u1":1,"7.3.3":1,"7.2.34-35+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+2":1,"7.0.33-0+deb9u11":2,"7.1.25":2,"7.2.34-35+0~20220929.76+debian11~1.gbp2866f7":1,"7.1.33-50+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+2":1,"7.2.25-kon":1,"7.1.11":1,"7.2.0":1,"7.3.33-6+0~20220918.99+debian10~1.gbpcf1527":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":1,"7.1.33-49+0~20220918.69+debian10~1.gbp1f757f":1,"7.3.29-1+bionic":1,"7.4.6":1,"7.2.24-1+bionic":1},"2022-11":{"8.0":164,"5.6":8208,"7.2":843,"7.3.33":593,"7.0":1310,"7.1":214,"7.4.32":746,"7.0.33":3464,"7.4.28":84,"7.2.13":2867,"7.3":759,"7.3.33-nmm2":4,"7.2.34":783,"7.2.25":3,"7.3.33-pl1-zoneos":3,"7.4.30":192,"7.4":1437,"7.3.28":4,"8.0.17":3,"2.0":505,"5.4":18,"7.0.33-62+0~20220918.69+debian10~1.gbpde123a":1,"7.1.33-nmm5":17,"7.2.7":6,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":1,"7.0.33-0+deb9u10":3,"8.0.24":11,"7.1.33":227,"7.4.29":195,"7.2.33":6,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.13":13,"7.4.19":7,"7.4.10":1,"7.4.32-he.0":9,"7.4.27":28,"7.3.33-4+0~20220627.98+debian10~1.gbp40b3e4":4,"7.4.26":12,"7.3.5":59,"8.0.18":6,"7.3.33-4+0~20220627.98+debian9~1.gbp40b3e4":3,"7.3.27":14,"7.1.33-50+0~20220929.70+debian11~1.gbpd36ab0":6,"8.0.19":1,"7.4.25":13,"7.3.18":6,"7.4.8":5,"7.0.33-54+0~20210923.59+debian10~1.gbp5052f9":1,"7.3.17":12,"7.3.22":3,"7.3.25":3,"7.4.33":893,"7.2.34-32+0~20220627.74+debian10~1.gbpc7fa3c":1,"7.0.33-60+0~20220627.68+debian11~1.gbp3d361a":1,"7.3.7":27,"8.0.25":62,"7.0.30":10,"7.2.34-nmm5":3,"7.3.31":14,"7.1.26":6,"7.3.11":6,"7.0.33-nmm5":4,"7.1.24":2,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"5.3":9,"7.0.31":5,"8.1.11":5,"7.2.21":1,"7.0.16":2,"7.2.19":3,"7.3.9":5,"7.0.33-0+deb9u12":2,"7.0.25":2,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":1,"7.3.33-7+0~20220929.100+debian10~1.gbpdb2e49":4,"8.1.7":1,"7.0.17":3,"7.3.33-1+focal":2,"8.1":31,"5.5":19,"7.3.23":6,"7.2.24":2,"7.4.13":8,"7.4.23":5,"7.3.33-7+0~20220929.100+debian11~1.gbpdb2e49":1,"8.1.12":10,"8.0.16":5,"8.0.9":1,"7.1.13":11,"7.3.33-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.21":6,"7.3.2":1,"7.1.29":1,"7.2.17":17,"7.3.20":4,"7.4.24":5,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.1.19":4,"8.0.20":4,"7.3.28-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.29":5,"7.3.32":6,"7.0.32":5,"7.0.33-60+0~20220627.68+debian10~1.gbp3d361a":4,"7.2.31":3,"7.4.1":10,"7.4.2":1,"7.2.27":1,"7.3.1":1,"7.2.32":8,"7.0.33-63+0~20220929.70+debian10~1.gbp80dc38":4,"7.2.34-pl1-zoneos":2,"7.4.20":3,"7.4.3":3,"7.0.18":4,"7.0.33-63+0~20220929.70+debian11~1.gbp80dc38":2,"7.1.33-47+0~20220627.68+debian10~1.gbp1fc917":3,"7.4.0RC4":1,"7.2.34-32+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-45+0~20220614.66+debian9~1.gbpd98023":2,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian9~1.gbp7f60a9":1,"7.4.14":1,"7.1.7":2,"7.2.14":1,"7.4.22":1,"7.3.14":3,"7.2.22":2,"7.4.15":3,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian10~1.gbpafa084":7,"7.2.26":1,"7.0.33-55+0~20211022.60+debian9~1.gbp251e84":3,"8.0.23":2,"7.4.16":5,"7.1.21":3,"7.1.32":3,"7.3.33-8+0~20221028.101+debian10~1.gbpb248c7":1,"7.2.16":4,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.15":7,"7.2.12":1,"8.1.9":1,"7.0.27":2,"7.3.27-1~deb10u1":1,"7.1.33-50+0~20220929.70+debian10~1.gbpd36ab0":2,"7.3.20RC1":1,"7.4.21":4,"7.4.9":1,"7.3.17-1+bionic":1,"7.1.5":2,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.15":1,"7.1.33-24+0~20201103.44+debian9~1.gbp50e805":1,"7.3.13":4,"7.2.34-32+0~20220627.74+debian9~1.gbpc7fa3c":1,"7.2.2":1,"7.2.34-36+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.15":1,"7.2.34-1+focal":1,"7.4.0RC6":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":3,"7.3.12":1,"7.3.33-8+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-57+0~20211119.61+debian9~1.gbp5d8ba5":1,"8.1.12-he.0":1,"7.0.33-38+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"8.0.10":1,"7.0.6":1,"7.3.26":1,"7.1.1":1,"7.3.33-8+0~20221028.101+debian11~1.gbpb248c7":3,"7.4.5":1,"7.4.7":1,"7.3.10":1,"7.3.19-1~deb10u1":1,"7.3.31-1~deb10u1":1,"8.0.8":1,"7.2.34-36+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.34-36+0~20221028.77+debian11~1.gbp95facf":1,"7.1.33-50+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+2":1,"7.2.25-kon":1,"7.1.11":1,"7.1.0":1,"7.3.6":1,"7.2.0":1,"7.3.33-6+0~20220918.99+debian10~1.gbpcf1527":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":1,"7.3.29-1+bionic":1,"7.4.6":2,"7.0.33-0+deb9u11":1,"8.1.13":1,"8.0.26":1},"2022-12":{"7.2.34":754,"7.0.33":3376,"7.4":1462,"7.2.13":2394,"7.0":1593,"5.6":8310,"7.1":201,"7.3.33":600,"7.2":856,"7.4.28":77,"7.4.32":199,"7.3.33-nmm2":3,"8.0":194,"7.3":736,"7.4.33":1519,"7.3.33-pl1-zoneos":4,"7.3.28":6,"7.2.25":4,"5.4":22,"2.0":506,"7.4.29":182,"7.2.7":7,"7.1.33-nmm5":9,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":2,"7.4.30":141,"5.5":19,"7.0.33-0+deb9u10":4,"8.0.25":41,"7.0.33-63+0~20220929.70+debian10~1.gbp80dc38":6,"7.1.33":220,"7.2.33":11,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.15":19,"7.3.31":13,"7.3.33-4+0~20220627.98+debian10~1.gbp40b3e4":5,"8.1":39,"7.4.26":13,"7.3.7":34,"7.4.27":13,"7.3.33-4+0~20220627.98+debian9~1.gbp40b3e4":3,"7.1.33-50+0~20220929.70+debian11~1.gbpd36ab0":6,"7.3.27":14,"7.4.25":9,"7.1.26":8,"7.3.18":5,"7.3.5":1458,"7.0.33-54+0~20210923.59+debian10~1.gbp5052f9":1,"7.3.17":12,"7.3.22":3,"7.3.25":2,"7.3.15":2,"7.2.34-32+0~20220627.74+debian10~1.gbpc7fa3c":2,"7.0.33-60+0~20220627.68+debian11~1.gbp3d361a":1,"8.0.26":43,"7.0.30":5,"7.2.34-nmm5":1,"8.1.12-he.0":4,"7.3.11":6,"7.0.33-nmm5":1,"8.1.12":4,"7.1.24":2,"7.2.21":1,"5.3":9,"7.2.19":3,"7.3.9":3,"7.0.33-0+deb9u12":2,"7.0.25":2,"7.3.10":2,"8.1.7":2,"7.2.16":24,"7.3.33-7+0~20220929.100+debian10~1.gbpdb2e49":3,"7.0.17":3,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"8.0.22":1,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":1,"7.3.23":6,"7.3.33-1+focal":2,"7.2.24":1,"7.4.13":9,"8.0.9":3,"7.3.33-7+0~20220929.100+debian11~1.gbpdb2e49":1,"7.0.31":3,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.13":3,"7.3.33-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.29":1,"7.3.21":7,"7.2.17":14,"7.3.20":3,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"8.1.13":21,"7.1.13":13,"7.0.16":2,"7.4.19":7,"7.1.19":4,"8.0.20":4,"7.3.28-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.32":3,"7.3.32":6,"7.0.33-60+0~20220627.68+debian10~1.gbp3d361a":4,"7.2.31":1,"7.4.2":1,"7.2.27":1,"8.0.24":5,"7.2.24-1+bionic":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":1,"7.4.20":1,"7.4.23":5,"7.2.34-pl1-zoneos":3,"7.3.33-8+0~20221028.101+debian10~1.gbpb248c7":1,"7.4.3":4,"7.3.1":1,"7.0.18":4,"7.0.33-63+0~20220929.70+debian11~1.gbp80dc38":2,"7.2.32":6,"7.4.24":2,"7.1.33-45+0~20220614.66+debian9~1.gbpd98023":2,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian9~1.gbp7f60a9":1,"7.4.14":1,"7.1.7":2,"7.2.14":1,"7.4.22":1,"7.3.14":3,"7.4.15":3,"7.2.22":1,"7.1.11":1,"7.4.1":8,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian10~1.gbpafa084":7,"7.2.26":1,"7.0.33-55+0~20211022.60+debian9~1.gbp251e84":4,"7.3.29":4,"7.4.8":2,"8.0.23":2,"7.4.16":6,"7.1.32":3,"7.3.33-8+0~20221028.101+debian11~1.gbpb248c7":4,"8.1.8":1,"7.2.12":1,"7.1.25":2,"7.1.33-47+0~20220627.68+debian10~1.gbp1fc917":3,"7.3.27-1~deb10u1":1,"7.1.33-50+0~20220929.70+debian10~1.gbpd36ab0":1,"8.1.9":1,"7.4.21":3,"7.4.9":1,"7.1.33-nmm6":8,"7.3.17-1+bionic":1,"7.0.33-nmm6":3,"7.3.33-nmm3":3,"7.1.33-24+0~20201103.44+debian9~1.gbp50e805":1,"7.3.13":2,"7.2.2":1,"7.2.34-36+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.34-32+0~20220627.74+debian9~1.gbpc7fa3c":1,"7.2.34-nmm6":2,"7.1.21":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":3,"7.3.12":1,"7.3.33-8+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-57+0~20211119.61+debian9~1.gbp5d8ba5":1,"8.0.10":1,"7.0.6":1,"7.3.26":1,"7.1.1":1,"7.4.7":1,"7.3.31-1~deb10u1":1,"7.2.34-36+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.15":1,"7.2.34-36+0~20221028.77+debian11~1.gbp95facf":1,"7.1.33-50+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+2":1,"8.2":1,"7.3.19-1~deb10u1":1,"7.1.0":1,"7.3.6":1,"7.2.0":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":1,"7.3.33-6+0~20220918.99+debian10~1.gbpcf1527":1,"8.0.8":1,"7.3.29-1+bionic":1,"7.4.6":1,"7.0.33-38+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0+deb9u11":1,"7.0.27":1,"8.0.7":1,"7.1.5":1},"2023-01":{"5.6":7781,"7.4.33":1630,"7.3":702,"7.3.5":2987,"7.2.34":749,"7.4.28":42,"7.4":1440,"7.0.33":65884,"2.0":493,"7.3.18":6,"7.4.32":153,"8.0.26":28,"7.2.13":958,"7.0":1249,"7.3.33":549,"7.1.33":225,"8.0":171,"7.1":195,"7.2":908,"7.4.30":122,"8.0.25":20,"7.3.17":12,"7.0.33-54+0~20210923.59+debian10~1.gbp5052f9":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.15":20,"7.4.29":117,"7.3.22":4,"7.2.32":6,"7.3.25":4,"7.2.34-32+0~20220627.74+debian10~1.gbpc7fa3c":3,"7.3.27":13,"7.0.33-60+0~20220627.68+debian11~1.gbp3d361a":2,"7.4.27":17,"8.1.9":4,"5.4":23,"8.1.12-he.0":3,"7.2.34-nmm6":5,"7.3.31":13,"7.1.33-nmm6":13,"7.1.26":6,"7.3.11":6,"8.1.6":1,"7.0.33-nmm6":5,"7.3.33-4+0~20220627.98+debian9~1.gbp40b3e4":2,"7.1.24":2,"7.2.21":1,"5.3":9,"7.2.19":3,"8.1":50,"7.3.28":6,"7.3.9":3,"7.0.33-0+deb9u12":2,"7.2.31":3,"8.1.13":15,"7.3.33-7+0~20220929.100+debian10~1.gbpdb2e49":2,"7.0.17":2,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.33-1+focal":2,"7.2.24":1,"7.4.13":7,"5.5":20,"7.3.23":7,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":1,"8.0.9":1,"7.0.31":4,"7.3.29":4,"7.4.26":12,"7.3.33-7+0~20220929.100+debian11~1.gbpdb2e49":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.13":2,"7.3.10":3,"7.3.33-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"8.2":5,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-57+0~20211119.61+debian9~1.gbp5d8ba5":4,"7.1.29":2,"7.3.21":5,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.2.17":12,"7.3.20":3,"7.3.7":36,"7.1.13":12,"7.1.19":3,"8.0.20":2,"7.4.19":6,"7.3.28-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.32":4,"7.4.25":10,"7.0.33-60+0~20220627.68+debian10~1.gbp3d361a":2,"7.4.6":3,"7.3.32":5,"7.2.33":7,"7.4.2":1,"7.0.16":3,"7.2.27":1,"7.2.24-1+bionic":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":1,"7.4.1":11,"7.0.33-63+0~20220929.70+debian10~1.gbp80dc38":3,"7.2.34-pl1-zoneos":2,"7.4.3":4,"7.3.1":1,"7.0.18":4,"7.0.33-63+0~20220929.70+debian11~1.gbp80dc38":2,"8.1.0":1,"7.4.24":3,"7.3.33-8+0~20221028.101+debian10~1.gbpb248c7":1,"7.1.33-50+0~20220929.70+debian11~1.gbpd36ab0":7,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian9~1.gbp7f60a9":1,"7.4.14":1,"7.2.14":1,"7.4.22":1,"7.2.25":3,"7.3.14":2,"7.4.15":3,"7.3.33-pl1-zoneos":3,"7.2.22":1,"7.3.33-9+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian10~1.gbpafa084":7,"8.0.27":54,"7.2.26":1,"7.0.33-55+0~20211022.60+debian9~1.gbp251e84":4,"7.1.7":1,"7.4.8":2,"8.0.23":2,"7.4.16":4,"7.4.23":6,"7.3.33-8+0~20221028.101+debian11~1.gbpb248c7":1,"7.1.32":3,"8.1.8":1,"7.0.21":1,"7.2.16":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.9":1,"7.0.1":1,"7.1.25":2,"7.2.12":1,"8.1.14":21,"7.1.11":1,"7.1.33-47+0~20220627.68+debian10~1.gbp1fc917":2,"7.3.27-1~deb10u1":3,"7.3.33-nmm3":4,"7.1.33-50+0~20220929.70+debian10~1.gbpd36ab0":2,"7.0.25":1,"8.1.7":1,"7.4.21":1,"7.4.9":2,"7.3.17-1+bionic":1,"7.0.33-0+deb9u10":2,"7.1.33-24+0~20201103.44+debian9~1.gbp50e805":1,"7.3.13":2,"7.2.2":1,"7.2.34-36+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"8.1.14-he.0":3,"7.2.34-37+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.33-9+0~20230106.102+debian10~1.gbpc4e85f":1,"7.2.34-32+0~20220627.74+debian9~1.gbpc7fa3c":1,"7.4.5":1,"7.1.21":2,"7.2.7":5,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":3,"7.3.12":1,"7.0.6":1,"8.2.0":1,"7.3.26":1,"7.1.1":1,"8.0.10":1,"7.0.30":2,"7.0.33-64+0~20230106.71+debian10~1.gbpced758":2,"7.3.33-9+0~20230106.102+debian11~1.gbpc4e85f":3,"7.3.31-1~deb10u1":1,"8.0.24":3,"7.2.34-36+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.34-37+0~20230106.78+debian11~1.gbp1ece37":1,"7.1.33-50+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+2":1,"7.2.15":1,"7.1.0":1,"7.3.15":1,"7.3.6":1,"7.3.33-6+0~20220918.99+debian10~1.gbpcf1527":1,"7.3.29-1+bionic":1,"7.4.3-4ubuntu2.17":1,"8.1.10":1,"7.0.27":1,"7.0.33-38+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.5":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":1,"7.3.33-4+0~20220627.98+debian10~1.gbp40b3e4":1,"7.2.0":1},"2023-02":{"7.3.5":2746,"7.4.33":1553,"7.1.33-nmm6":13,"7.1":161,"7.4.32":123,"7.0":1418,"7.0.33":15559,"7.3":635,"7.1.33":193,"7.2.34":655,"5.6":6896,"7.3.33":510,"7.4":1234,"7.3.11":7,"7.2":809,"7.1.26":7,"8.0":166,"2.0":406,"7.3.31":12,"8.1.6":1,"7.2.19":4,"7.0.33-nmm6":5,"7.4.28":3,"7.2.32":6,"7.2.13":1830,"8.0.27":61,"7.1.24":1,"7.2.21":1,"7.3.17":10,"5.3":9,"8.1":51,"7.3.9":2,"5.4":15,"7.4.30":88,"7.0.33-0+deb9u12":2,"7.0.33-60+0~20220627.68+debian10~1.gbp3d361a":3,"8.0.26":9,"7.2.31":3,"7.3.7":32,"8.1.11":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.15":13,"8.1.13":5,"8.1.14":20,"8.0.25":2,"7.4.23":2,"7.3.18":5,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.17":2,"7.2.24":2,"7.4.13":5,"5.5":20,"7.3.33-1+focal":2,"7.3.23":5,"7.4.27":14,"8.0.9":1,"7.0.31":4,"7.4.26":10,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.13":2,"7.3.33-7+0~20220929.100+debian11~1.gbpdb2e49":1,"7.1.29":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.2.17":13,"7.3.20":4,"7.1.13":12,"7.3.21":5,"8.0.20":3,"7.1.19":3,"7.3.28-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.32":3,"7.4.25":7,"7.4.6":2,"7.2.33":5,"7.4.2":1,"7.0.16":2,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":1,"7.2.27":1,"7.4.19":7,"7.3.32":6,"7.3.33-4+0~20220627.98+debian9~1.gbp40b3e4":1,"7.4.29":3,"7.2.24-1+bionic":1,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.3":5,"7.2.34-pl1-zoneos":2,"7.0.33-63+0~20220929.70+debian10~1.gbp80dc38":3,"7.0.18":4,"7.0.33-63+0~20220929.70+debian11~1.gbp80dc38":1,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian10~1.gbpafa084":7,"7.3.22":2,"7.4.24":2,"7.3.27":9,"8.1.14-he.0":3,"7.3.25":3,"7.1.33-51+0~20230108.73+debian11~1.gbp5815a1":2,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian9~1.gbp7f60a9":1,"7.4.14":2,"7.2.14":1,"7.4.22":1,"7.3.13-1+ubuntu19.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.14":4,"7.2.25":2,"7.4.15":2,"7.3.33-pl1-zoneos":2,"8.1.9":1,"8.0.22":1,"7.3.33-9+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.2.22":1,"7.3.33-9+0~20230106.102+debian10~1.gbpc4e85f":2,"8.1.15":9,"7.2.26":1,"7.3.29":3,"7.1.7":1,"7.4.8":1,"7.0.33-55+0~20211022.60+debian9~1.gbp251e84":3,"7.0.33-64+0~20230106.71+debian11~1.gbpced758":1,"7.3.28":4,"7.4.16":4,"7.3.33-9+0~20230106.102+debian11~1.gbpc4e85f":3,"7.1.32":3,"7.4.1":5,"7.0.21":1,"7.2.16":1,"7.0.1":2,"7.1.25":2,"7.2.12":1,"7.4.11":1,"7.1.5":3,"7.1.33-47+0~20220627.68+debian10~1.gbp1fc917":3,"7.2.34-32+0~20220627.74+debian10~1.gbpc7fa3c":1,"7.3.33-nmm3":3,"7.3.27-1~deb10u1":1,"7.1.33-51+0~20230108.73+debian10~1.gbp5815a1":3,"7.0.25":1,"7.3.33-8+0~20221028.101+debian10~1.gbpb248c7":1,"7.4.21":1,"7.4.9":1,"7.1.33-50+0~20220929.70+debian11~1.gbpd36ab0":4,"7.3.17-1+bionic":1,"7.0.33-0+deb9u10":2,"8.0.28":23,"8.2.1":1,"7.3.13":2,"8.0.23":1,"7.2.34-37+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"8.1.16":12,"7.2.34-38+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.34-nmm6":2,"7.0.33-0+deb9u11":1,"7.2.34-37+0~20230106.78+debian10~1.gbp1ece37":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.16":1,"7.1.21":2,"7.3.12":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":3,"7.2.7":4,"7.0.33-57+0~20211119.61+debian9~1.gbp5d8ba5":1,"7.0.6":1,"7.3.26":1,"8.2":4,"7.1.1":1,"7.0.30":3,"7.3.10":1,"7.3.31-1~deb10u1":2,"7.2.34-38+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"8.0.24":1,"7.2.34-37+0~20230106.78+debian11~1.gbp1ece37":1,"7.1.33-51+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-64+0~20230106.71+debian10~1.gbpced758":1,"7.1.0":1,"8.1.16-he.0":1,"7.3.6":1,"7.3.33-6+0~20220918.99+debian10~1.gbpcf1527":1,"7.2.15":1,"7.3.29-1+bionic":1,"7.3.33-10+0~20230214.103+debian11~1.gbp88ff76":1,"7.4.3-4ubuntu2.17":1,"7.0.27":1},"2023-03":{"7.3.5":3481,"7.4.33":1854,"7.2.34":706,"7.0":1601,"7.3":677,"7.3.33":550,"7.0.33":12851,"5.6":7850,"7.1":180,"7.4":1345,"7.2":762,"7.4.32":69,"8.1":69,"8.0":221,"7.3.33-pl3-zoneos":4,"8.0.10":1,"2.0":441,"7.3.33-nmm3":1,"7.3.28":5,"7.1.33":212,"5.4":22,"7.0.33-0+deb9u10":4,"7.2.33":7,"7.0.33-65+0~20230214.72+debian10~1.gbp9842f4":5,"7.0.33-38+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-nmm6":2,"7.4.30":60,"8.0.27":26,"7.3.33-9+0~20230106.102+debian10~1.gbpc4e85f":2,"7.0.27":2,"8.0.28":96,"7.2.7":4,"7.4.25":8,"7.4.23":2,"7.3.18":5,"7.3.27":11,"7.2.13":12,"7.1.33-50+0~20220929.70+debian11~1.gbpd36ab0":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.15":16,"7.3.17":8,"8.0.25":2,"7.4.29":8,"7.2.34-32+0~20220627.74+debian10~1.gbpc7fa3c":1,"7.0.33-55+0~20211022.60+debian9~1.gbp251e84":5,"7.3.7":52,"7.3.25":3,"7.0.33-60+0~20220627.68+debian11~1.gbp3d361a":1,"7.2.32":5,"7.0.33-54+0~20210923.59+debian10~1.gbp5052f9":1,"7.4.27":7,"5.5":19,"7.1.13":12,"8.1.16-he.0":5,"7.2.34-nmm6":1,"7.0.33-nmm6":1,"7.3.11":7,"7.3.31":15,"8.1.6":1,"7.0.33-nmm7":4,"7.3.22":3,"7.1.24":2,"8.1.16":41,"7.2.21":1,"7.2.19":3,"7.3.9":2,"7.0.33-0+deb9u12":2,"8.0.26":8,"7.1.33-nmm7":14,"8.1.0":1,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"8.1.14":4,"7.0.17":2,"7.4.13":5,"7.2.24":2,"8.0.24":2,"7.3.23":5,"8.0.9":1,"7.0.31":5,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.13":2,"7.3.33-7+0~20220929.100+debian11~1.gbpdb2e49":1,"7.0.30":4,"7.3.33-1+focal":1,"7.1.29":2,"5.3":8,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.2.17":12,"7.3.19-1~deb10u1":1,"7.3.21":6,"7.3.20":3,"7.3.28-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.32":3,"7.2.31":1,"7.0.33-60+0~20220627.68+debian10~1.gbp3d361a":1,"7.1.19":2,"7.4.2":1,"7.4.6":3,"7.0.16":1,"7.4.26":6,"7.4.24":3,"7.4.19":5,"7.3.32":4,"7.2.24-1+bionic":1,"7.3.33-4+0~20220627.98+debian9~1.gbp40b3e4":1,"7.4.3":3,"7.2.34-pl1-zoneos":2,"7.0.18":4,"7.0.33-63+0~20220929.70+debian11~1.gbp80dc38":1,"8.0.20":2,"7.4.28":1,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-51+0~20230108.73+debian11~1.gbp5815a1":3,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian9~1.gbp7f60a9":1,"7.4.14":1,"7.2.14":1,"7.4.22":2,"7.4.1":7,"7.1.28":1,"7.3.14":4,"7.4.15":2,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian10~1.gbpafa084":4,"8.2.2":1,"7.3.15":1,"7.2.25":1,"8.1.9":1,"8.2.3":2,"7.2.22":1,"7.2.26":1,"7.4.8":1,"7.1.7":1,"8.1.13":4,"8.2":9,"7.0.33-64+0~20230106.71+debian11~1.gbpced758":1,"7.4.16":3,"7.3.33-10+0~20230214.103+debian11~1.gbp88ff76":2,"7.1.32":2,"7.0.21":1,"7.2.16":1,"7.0.1":1,"7.1.25":1,"7.1.26":2,"7.2.12":1,"7.1.33-52+0~20230214.75+debian10~1.gbp03e0c6":4,"7.0.33-63+0~20220929.70+debian10~1.gbp80dc38":1,"7.3.33-nmm4":4,"7.3.27-1~deb10u1":1,"7.0.25":1,"7.4.21":1,"8.1.7":1,"7.4.9":1,"7.3.17-1+bionic":1,"7.3.10":3,"7.1.33-52+0~20230214.75+debian11~1.gbp03e0c6":2,"7.1.33-51+0~20230108.73+debian10~1.gbp5815a1":1,"7.3.13":2,"7.2.34-38+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.34-35+0~20220929.76+debian11~1.gbp2866f7":4,"7.3.29":2,"7.3.33-10+0~20230214.103+debian10~1.gbp88ff76":3,"7.2.34-nmm7":2,"7.2.34-38+0~20230214.79+debian10~1.gbp74d00c":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.17":1,"7.1.21":2,"7.3.12":1,"8.1.17":13,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":3,"7.0.33-57+0~20211119.61+debian9~1.gbp5d8ba5":1,"7.3.26":1,"7.0.6":1,"7.1.1":1,"7.2.6":1,"7.3.31-1~deb10u1":1,"7.3.33-9+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.34-38+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.34-37+0~20230106.78+debian11~1.gbp1ece37":1,"7.1.33-51+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.0":1,"7.0.33-64+0~20230106.71+debian10~1.gbpced758":1,"7.2.15":1,"7.3.29-1+bionic":1,"7.3.33-9+0~20230106.102+debian11~1.gbpc4e85f":1,"7.1.5":1},"2023-04":{"7.4.33":1681,"7.3":571,"7.0":1454,"5.6":9118,"7.0.33":14390,"7.3.5":3195,"7.3.33":489,"7.1":165,"7.4":1234,"7.2.7":5,"7.2.34":654,"7.4.23":3,"8.1":73,"7.4.25":8,"7.1.33":197,"8.0":191,"7.3.27":9,"2.0":408,"7.2":720,"7.1.33-50+0~20220929.70+debian11~1.gbpd36ab0":2,"7.3.7":58,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.15":15,"7.3.17":10,"7.2.13":9,"7.3.33-nmm4":5,"7.3.29":3,"8.0.25":1,"7.4.29":3,"7.2.34-38+0~20230214.79+debian10~1.gbp74d00c":2,"7.0.33-55+0~20211022.60+debian9~1.gbp251e84":4,"7.3.25":3,"7.4.32":42,"7.0.33-60+0~20220627.68+debian11~1.gbp3d361a":1,"8.0.28":98,"7.0.33-54+0~20210923.59+debian10~1.gbp5052f9":1,"7.4.27":7,"5.4":17,"5.5":19,"8.1.16-he.0":5,"7.2.34-nmm7":3,"7.1.33-nmm7":13,"7.3.11":5,"7.3.31":15,"8.1.6":1,"7.4.26":8,"7.0.33-nmm7":5,"7.2.32":6,"7.1.24":2,"7.3.28":2,"7.2.21":1,"7.2.19":3,"7.3.9":2,"7.0.33-0+deb9u12":2,"7.4.30":47,"8.1.17":37,"7.1.13":12,"8.0.26":8,"8.0.27":15,"8.1.16":6,"7.3.22":4,"7.3.18":4,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.24":3,"7.0.17":1,"7.4.13":5,"7.0.33-57+0~20211119.61+debian9~1.gbp5d8ba5":2,"7.3.23":6,"8.0.9":1,"7.0.31":5,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.13":1,"7.3.33-7+0~20220929.100+debian11~1.gbpdb2e49":2,"7.1.19":4,"7.3.21":5,"7.3.33-1+focal":1,"7.1.29":2,"5.3":8,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.2.17":12,"7.0.27":2,"8.0.20":4,"7.3.28-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.20":4,"7.0.32":3,"7.3.19-1~deb10u1":1,"8.0.12":1,"7.0.33-65+0~20230214.72+debian10~1.gbp9842f4":4,"7.2.33":5,"7.4.2":1,"7.0.16":1,"7.4.6":2,"7.4.19":8,"7.2.24-1+bionic":1,"7.3.33-4+0~20220627.98+debian9~1.gbp40b3e4":1,"7.4.1":6,"7.4.3":3,"7.2.34-pl1-zoneos":2,"7.0.18":4,"7.3.32":5,"7.0.33-63+0~20220929.70+debian11~1.gbp80dc38":1,"7.4.24":4,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-51+0~20230108.73+debian11~1.gbp5815a1":2,"8.2":6,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian9~1.gbp7f60a9":1,"7.4.14":1,"7.2.14":1,"7.4.22":1,"7.1.28":1,"7.4.15":2,"7.3.14":1,"7.2.34-35+0~20220929.76+debian11~1.gbp2866f7":7,"8.1.9":5,"7.2.25":1,"7.3.33-10+0~20230214.103+debian10~1.gbp88ff76":3,"7.2.22":1,"8.2.4":3,"7.2.26":1,"7.4.8":1,"7.1.7":1,"7.3.33-pl3-zoneos":3,"7.0.33-65+0~20230214.72+debian11~1.gbp9842f4":1,"7.3.33-10+0~20230409.104+debian11~1.gbp88ff76":3,"7.1.32":1,"7.2.16":2,"7.0.1":1,"7.0.21":1,"7.1.25":2,"8.1.18":20,"7.2.12":1,"7.1.33-52+0~20230214.75+debian10~1.gbp03e0c6":3,"7.0.25":1,"7.4.21":1,"7.3.17-1+bionic":1,"7.1.33-52+0~20230214.75+debian11~1.gbp03e0c6":3,"7.0.33-0+deb9u10":3,"8.2.3":2,"7.1.33-51+0~20230108.73+debian10~1.gbp5815a1":1,"7.3.10":2,"8.1.13":2,"7.3.13":2,"7.4.16":2,"7.2.34-38+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-38+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"8.1.2-1ubuntu2.11":1,"7.1.21":2,"7.3.12":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":3,"7.3.26":1,"7.0.6":1,"7.1.1":1,"7.0.30":2,"7.2.6":1,"7.3.31-1~deb10u1":1,"8.2.5":2,"7.2.34-38+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.34-37+0~20230106.78+debian11~1.gbp1ece37":1,"7.1.33-51+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.0":1,"7.0.33-64+0~20230106.71+debian10~1.gbpced758":1,"7.3.29-1+bionic":1,"8.1.11":2,"7.4.3-4ubuntu2.18":1,"7.0.33-65+0~20230409.73+debian10~1.gbp9842f4":1,"7.4.28":1},"2023-05":{"7.3.5":1202,"7.0":1670,"2.0":428,"7.4.33":1734,"7.0.33":3822,"7.3":603,"5.6":10521,"7.2":735,"7.4":1296,"7.3.7":70,"7.3.33-9+0~20230106.102+debian11~1.gbpc4e85f":1,"7.2.7":6,"7.3.33":511,"7.4.25":10,"7.2.34":658,"7.1":164,"7.4.32":27,"7.4.23":4,"7.1.33":203,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.15":15,"8.1":78,"7.2.13":11,"7.3.31":16,"7.1.33-nmm7":11,"7.3.27":11,"8.0.28":115,"7.4.29":3,"8.0":168,"8.1.17":20,"7.0.33-60+0~20220627.68+debian11~1.gbp3d361a":2,"7.3.25":5,"7.0.33-55+0~20211022.60+debian9~1.gbp251e84":5,"8.2.5":8,"7.0.33-54+0~20210923.59+debian10~1.gbp5052f9":2,"7.4.30":40,"7.1.33-50+0~20220929.70+debian11~1.gbpd36ab0":1,"7.4.27":9,"8.1.16-he.0":6,"7.2.34-nmm7":4,"5.4":16,"7.3.11":5,"7.2.15":1,"7.2.32":5,"7.0.33-nmm7":4,"5.5":19,"8.2":8,"7.1.24":2,"7.3.28":4,"7.2.19":2,"7.3.9":2,"7.0.33-0+deb9u12":2,"7.3.17":6,"8.0.27":15,"8.1.16":8,"7.3.22":3,"7.3.18":3,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.24":2,"7.4.13":3,"7.3.23":5,"7.0.17":1,"7.0.31":4,"7.3.20":5,"7.3.33-7+0~20220929.100+debian11~1.gbpdb2e49":2,"8.1.14":1,"7.3.21":4,"5.3":7,"7.1.29":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.2.17":12,"8.0.26":13,"7.1.13":12,"8.0.20":3,"8.1.18":35,"7.3.28-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.32":2,"8.0.12":2,"7.3.19-1~deb10u1":1,"7.2.33":4,"7.0.33-65+0~20230214.72+debian10~1.gbp9842f4":2,"7.4.2":1,"7.0.16":1,"7.4.26":10,"7.0.33-65+0~20230409.73+debian10~1.gbp9842f4":5,"7.1.19":3,"7.4.6":2,"7.2.24-1+bionic":1,"7.4.3":4,"7.0.18":4,"7.2.34-pl1-zoneos":2,"7.0.33-63+0~20220929.70+debian11~1.gbp80dc38":1,"7.4.24":3,"7.3.33-1+focal":1,"7.3.15":1,"7.1.33-52+0~20230409.76+debian11~1.gbp03e0c6":7,"7.4.14":1,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian9~1.gbp7f60a9":1,"7.3.32":5,"7.2.14":1,"7.1.28":1,"7.4.15":2,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.14":1,"7.4.19":3,"8.1.9":1,"7.3.33-4+0~20220627.98+debian9~1.gbp40b3e4":1,"7.2.34-35+0~20220929.76+debian11~1.gbp2866f7":7,"7.2.25":1,"7.3.33-10+0~20230214.103+debian10~1.gbp88ff76":1,"7.2.22":1,"7.2.26":1,"7.4.8":1,"7.1.7":1,"7.4.28":2,"7.0.33-65+0~20230214.72+debian11~1.gbp9842f4":1,"7.3.33-pl3-zoneos":3,"7.3.33-10+0~20230409.104+debian11~1.gbp88ff76":2,"7.2.16":2,"7.0.1":1,"7.0.21":1,"7.1.25":2,"7.4.1":6,"7.0.27":2,"8.1.19":19,"7.2.12":1,"7.1.33-52+0~20230214.75+debian10~1.gbp03e0c6":2,"7.3.33-nmm4":4,"7.0.25":1,"7.4.21":1,"7.3.17-1+bionic":1,"7.1.33-51+0~20230108.73+debian10~1.gbp5815a1":1,"7.3.10":3,"7.3.13":1,"7.4.16":2,"7.2.34-38+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.29":2,"8.1.2-1ubuntu2.11":1,"7.2.34-38+0~20230409.80+debian10~1.gbp74d00c":1,"7.1.21":2,"7.3.12":1,"7.0.33-57+0~20211119.61+debian9~1.gbp5d8ba5":2,"7.0.33-38+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"8.2.4":2,"7.1.1":1,"7.0.30":2,"7.1.33-52+0~20230409.76+debian10~1.gbp03e0c6":3,"7.2.6":1,"7.0.6":1,"8.1.13":2,"7.3.31-1~deb10u1":1,"8.2.6":4,"7.2.34-38+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.34-37+0~20230106.78+debian11~1.gbp1ece37":1,"7.1.33-51+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.0":1,"7.0.33-64+0~20230106.71+debian10~1.gbpced758":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":2,"7.3.33-10+0~20230409.104+debian10~1.gbp88ff76":2,"7.3.29-1+bionic":1,"7.4.3-4ubuntu2.18":1},"2023-06":{"7.2.34-nmm7":6,"7.4":1196,"7.0.33":4319,"5.6":10912,"7.3.33":466,"7.4.33":1659,"2.0":375,"7.0":348,"7.2":644,"8.2":18,"8.0.28":107,"7.3":499,"7.2.34":603,"8.0":210,"7.1":154,"5.4":17,"7.3.11":5,"7.1.33-nmm7":10,"7.4.30":37,"7.1.33":184,"7.3.33-9+0~20230106.102+debian11~1.gbpc4e85f":1,"7.2.32":6,"7.3.31":16,"7.4.19":2,"7.0.33-nmm7":5,"8.1":85,"7.1.24":2,"7.3.28":2,"7.4.25":5,"7.2.19":1,"7.3.9":2,"7.3.17":5,"7.0.33-0+deb9u12":2,"7.3.7":45,"7.2.15":1,"8.1.16":4,"5.5":18,"7.4.32":25,"8.0.27":9,"7.2.13":10,"8.1.19":24,"7.3.22":3,"8.1.18":20,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.15":15,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"8.1.17":9,"7.2.24":2,"7.4.13":2,"7.3.23":6,"7.0.17":1,"7.4.27":6,"7.0.31":3,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.17":3,"7.3.33-10+0~20230409.104+debian11~1.gbp88ff76":2,"5.3":7,"7.3.21":3,"7.1.29":2,"7.2.17":11,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"8.0.26":4,"7.1.13":11,"7.3.28-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.32":2,"8.0.12":1,"7.2.33":4,"7.0.33-65+0~20230409.73+debian10~1.gbp9842f4":3,"7.4.2":1,"7.0.16":1,"7.4.26":5,"7.3.20":4,"7.1.19":3,"7.4.6":2,"7.3.19-1~deb10u1":1,"7.2.24-1+bionic":2,"7.3.5":2,"7.4.3":3,"7.0.18":4,"7.2.34-pl1-zoneos":1,"7.0.33-63+0~20220929.70+debian11~1.gbp80dc38":1,"8.0.20":2,"7.4.24":3,"7.3.27":8,"8.1.16-he.0":2,"7.1.33-52+0~20230409.76+debian11~1.gbp03e0c6":6,"7.4.14":1,"8.2.6":5,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian9~1.gbp7f60a9":1,"7.3.31-1~deb10u1":2,"7.2.14":1,"7.3.25":4,"7.3.32":3,"7.1.28":1,"7.4.15":2,"7.3.14":1,"7.3.33-4+0~20220627.98+debian9~1.gbp40b3e4":1,"7.3.33-10+0~20230409.104+debian10~1.gbp88ff76":2,"7.2.25":1,"7.2.34-35+0~20220929.76+debian11~1.gbp2866f7":7,"7.2.22":1,"7.2.26":1,"8.0.29":28,"7.1.7":1,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-65+0~20230214.72+debian11~1.gbp9842f4":1,"7.3.33-pl3-zoneos":3,"7.0.33-55+0~20211022.60+debian9~1.gbp251e84":4,"7.2.16":11,"7.1.25":1,"7.4.1":6,"8.1.20":33,"7.2.12":1,"7.1.33-52+0~20230409.76+debian10~1.gbp03e0c6":3,"7.3.33-nmm4":5,"7.3.33-7+0~20220929.100+debian11~1.gbpdb2e49":1,"7.2.7":5,"7.4.21":1,"7.3.17-1+bionic":1,"7.0.33-66+0~20230609.77+debian10~1.gbp59915a":2,"7.4.23":2,"7.3.10":3,"7.1.33-51+0~20230108.73+debian10~1.gbp5815a1":1,"7.3.13":1,"7.2.34-39+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"8.1.2-1ubuntu2.11":1,"7.1.21":2,"7.3.12":1,"7.0.33-57+0~20211119.61+debian9~1.gbp5d8ba5":2,"7.1.33-53+0~20230609.81+debian10~1.gbp201d4d":1,"7.3.18":2,"8.1.9":1,"7.0.30":2,"7.1.1":1,"8.2.7":9,"7.2.6":1,"7.0.33-38+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"8.1.13":1,"8.1.7":1,"7.2.34-39+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.34-37+0~20230106.78+debian11~1.gbp1ece37":1,"7.1.33-51+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.29":1,"7.0.1":1,"8.0.22":1,"7.1.0":1,"7.0.33-64+0~20230106.71+debian10~1.gbpced758":1,"7.0.27":4,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":2,"7.3.33-11+0~20230612.108+debian10~1.gbp1f186d":1,"7.3.11-1~deb10u1":1,"7.4.5":1,"7.3.33-11+0~20230612.108+debian11~1.gbp1f186d":1,"8.1.20-he.0":2,"7.4.28":1,"7.4.29":1,"7.0.33-60+0~20220627.68+debian11~1.gbp3d361a":1,"7.0.33-54+0~20210923.59+debian10~1.gbp5052f9":1,"7.1.33-53+0~20230609.81+debian11~1.gbp201d4d":1},"2023-07":{"2.0":389,"5.6":12611,"7.0.33":10163,"7.2":628,"7.4":1196,"7.4.33":1640,"7.2.34-nmm7":9,"7.2.34":599,"7.0":271,"8.0":188,"7.3":539,"7.3.11":7,"8.2.7":12,"7.1":151,"7.1.33-nmm7":8,"7.3.33":464,"7.1.33":172,"8.1":97,"5.4":1200,"7.4.30":38,"7.3.31":16,"7.4.27":8,"8.0.29":87,"7.2.32":7,"8.0.28":76,"7.0.33-nmm7":5,"7.1.24":2,"7.4.19":2,"7.4.25":8,"7.3.28":3,"7.2.19":1,"7.3.9":3,"7.1.13":12,"8.1.20":38,"7.0.33-0+deb9u12":2,"7.3.17":3,"7.3.33-9+0~20230106.102+debian11~1.gbpc4e85f":1,"7.3.7":36,"5.5":17,"8.1.16":5,"7.4.32":16,"8.1.9":2,"7.2.13":10,"7.3.22":3,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.15":13,"8.1.18":9,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.25":2,"7.2.24":2,"7.2.15":1,"7.3.27":13,"8.0.10":1,"7.4.13":2,"8.2":18,"7.3.23":5,"7.0.31":3,"7.3.32":4,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.17":2,"7.3.33-11+0~20230612.108+debian11~1.gbp1f186d":3,"5.3":6,"7.1.29":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"8.1.17":2,"7.0.17":1,"7.2.17":13,"8.0.26":2,"7.3.21":3,"8.0.27":5,"7.3.28-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.33-nmm4":5,"7.0.32":2,"8.0.12":1,"7.2.33":3,"7.0.33-66+0~20230609.77+debian10~1.gbp59915a":4,"7.0.16":1,"7.4.26":6,"7.3.20":5,"7.4.6":2,"7.2.24-1+bionic":1,"7.1.19":3,"7.3.5":4,"7.4.3":3,"7.0.18":4,"7.2.34-pl1-zoneos":1,"7.0.33-63+0~20220929.70+debian11~1.gbp80dc38":1,"8.0.20":2,"7.0.33-65+0~20230409.73+debian10~1.gbp9842f4":1,"7.4.24":3,"7.3.19-1~deb10u1":1,"8.1.20-he.0":4,"7.1.33-52+0~20230409.76+debian11~1.gbp03e0c6":2,"7.4.14":2,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian9~1.gbp7f60a9":1,"8.1.19":4,"7.2.14":1,"7.3.25":3,"7.1.28":1,"7.4.15":2,"7.3.14":1,"7.3.33-11+0~20230612.108+debian10~1.gbp1f186d":3,"7.2.34-35+0~20220929.76+debian11~1.gbp2866f7":6,"7.2.26":1,"7.2.22":1,"7.1.7":1,"7.2.25":1,"7.0.33-65+0~20230214.72+debian11~1.gbp9842f4":1,"7.0.33-55+0~20211022.60+debian9~1.gbp251e84":4,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"8.2.8":12,"7.2.16":65,"7.4.1":6,"8.1.21":33,"7.2.12":1,"7.3.33-pl3-zoneos":4,"7.1.33-53+0~20230609.81+debian10~1.gbp201d4d":2,"7.1.33-52+0~20230409.76+debian10~1.gbp03e0c6":1,"7.3.33-7+0~20220929.100+debian11~1.gbpdb2e49":1,"7.3.33-4+0~20220627.98+debian9~1.gbp40b3e4":1,"7.4.21":1,"7.3.17-1+bionic":1,"7.1.33-53+0~20230609.81+debian11~1.gbp201d4d":5,"7.2.7":4,"7.3.10":2,"7.1.33-51+0~20230108.73+debian10~1.gbp5815a1":1,"7.3.13":1,"7.2.34-39+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.23":2,"8.1.2-1ubuntu2.13":1,"7.1.21":2,"7.0.33-57+0~20211119.61+debian9~1.gbp5d8ba5":1,"7.3.18":2,"7.0.30":2,"7.1.1":1,"7.2.6":1,"7.0.6":1,"8.1.13":2,"7.3.31-1~deb10u1":1,"7.2.34-39+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"8.1.7":1,"7.0.33-38+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.34-37+0~20230106.78+debian11~1.gbp1ece37":1,"7.1.33-51+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"8.0.22":1,"7.3.29":1,"7.0.1":1,"7.1.0":1,"7.0.33-64+0~20230106.71+debian10~1.gbpced758":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":2,"7.4.3-4ubuntu2.19":1,"7.4.28":1,"7.4.29":2,"7.0.33-60+0~20220627.68+debian11~1.gbp3d361a":1,"8.1.21-he.0":1,"7.0.33-54+0~20210923.59+debian10~1.gbp5052f9":1},"2023-08":{"5.6":11668,"7.3":496,"7.0.33":6250,"7.4":3378,"7.1.33":174,"7.3.17":6,"7.0.33-0+deb9u12":3,"7.4.33":1598,"8.0":187,"2.0":380,"7.2.34":577,"7.4.30":40,"7.2":611,"7.2.16":22,"7.0":263,"8.0.28":80,"7.3.33":473,"7.3.31":16,"8.1.16":7,"7.1":144,"8.1":97,"7.0.33-66+0~20230609.77+debian10~1.gbp59915a":7,"5.4":16,"7.2.34-nmm7":7,"7.3.7":25,"8.0.29":63,"7.4.32":20,"7.2.13":10,"7.3.22":4,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.15":15,"8.1.20":10,"7.4.19":2,"8.1.21":35,"8.2.8":26,"8.2":14,"7.2.24":2,"7.4.13":1,"7.3.9":2,"5.5":17,"7.4.27":7,"7.3.33-11+0~20230612.108+debian12~1.gbp1f186d":1,"7.0.31":3,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.17":3,"7.0.33-nmm7":4,"7.3.33-11+0~20230612.108+debian11~1.gbp1f186d":2,"5.3":7,"8.1.18":10,"7.3.21":3,"7.1.29":2,"7.0.17":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.2.17":9,"7.1.13":7,"7.3.23":3,"8.1.21-he.0":4,"7.3.28-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.33-nmm7":4,"8.0.26":2,"8.0.27":5,"7.2.15":1,"7.2.32":5,"8.0.12":1,"7.2.33":3,"7.0.16":1,"7.4.26":6,"7.4.6":2,"7.3.20":4,"7.2.24-1+bionic":1,"7.1.19":2,"7.4.3":3,"7.3.5":2,"7.0.18":4,"8.0.20":2,"7.2.34-pl6-zoneos":1,"7.0.33-63+0~20220929.70+debian11~1.gbp80dc38":1,"7.4.24":3,"7.4.25":8,"7.3.27":6,"7.4.14":1,"7.1.33-53+0~20230609.81+debian11~1.gbp201d4d":6,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian9~1.gbp7f60a9":1,"7.2.14":1,"7.4.2":1,"8.1.9":1,"7.3.25":3,"8.2.4":1,"7.1.28":1,"7.3.19-1~deb10u1":1,"7.4.15":2,"7.3.32":1,"7.3.14":1,"8.1.19":2,"8.1.17":1,"7.3.33-9+0~20230106.102+debian11~1.gbpc4e85f":1,"7.3.33-11+0~20230612.108+debian10~1.gbp1f186d":1,"7.2.34-35+0~20220929.76+debian11~1.gbp2866f7":6,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"8.1.22":35,"7.1.7":1,"7.3.18":3,"8.0.30":41,"7.0.33-66+0~20230609.77+debian11~1.gbp59915a":1,"7.3.28":2,"7.2.25":1,"7.0.33-55+0~20211022.60+debian9~1.gbp251e84":4,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.25":1,"7.4.1":8,"7.2.12":1,"7.3.33-pl6-zoneos":3,"7.1.33-53+0~20230609.81+debian10~1.gbp201d4d":3,"7.3.33-nmm4":2,"7.3.33-7+0~20220929.100+debian11~1.gbpdb2e49":1,"7.3.11-1~deb10u1":1,"7.2.34-1+focal":1,"7.4.21":1,"7.0.27":2,"7.3.17-1+bionic":1,"7.3.33-4+0~20220627.98+debian9~1.gbp40b3e4":1,"7.3.11":6,"7.3.10":1,"7.1.33-51+0~20230108.73+debian10~1.gbp5815a1":1,"7.3.13":1,"7.2.7":3,"7.2.34-39+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"8.1.2-1ubuntu2.13":1,"7.1.21":2,"7.4.23":2,"7.0.33-57+0~20211119.61+debian9~1.gbp5d8ba5":1,"7.0.30":2,"7.1.1":1,"7.3.33-11+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.9":1,"7.2.6":1,"7.3.31-1~deb10u4":1,"8.1.13":3,"7.0.32":1,"7.2.34-39+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"8.1.7":1,"7.2.34-37+0~20230106.78+debian11~1.gbp1ece37":1,"7.1.33-51+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"8.2.9":11,"7.0.6":1,"7.2.34-nmm8":4,"7.3.29":1,"7.2.34-40+0~20230815.87+debian10~1.gbpe8e12b":1,"7.1.0":1,"7.0.33-64+0~20230106.71+debian10~1.gbpced758":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":2,"7.3.33-12+0~20230815.111+debian10~1.gbpa3309d":2,"7.3.33-nmm5":2,"7.3.33-12+0~20230815.111+debian11~1.gbpa3309d":1,"7.4.3-4ubuntu2.19":1,"7.0.1":1,"7.0.33-38+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.28":1,"7.4.29":1,"7.0.33-60+0~20220627.68+debian11~1.gbp3d361a":1,"8.1.22-he.0":2,"7.0.33-54+0~20210923.59+debian10~1.gbp5052f9":1,"7.1.33-nmm8":1,"7.0.33-nmm8":1,"7.1.33-54+0~20230815.84+debian11~1.gbp8adb1a":1,"7.1.24":1},"2023-09":{"7.4":4536,"7.2.13":10,"7.2.34":533,"5.6":9888,"7.0.33":4905,"8.1.22":35,"7.4.33":1561,"2.0":369,"7.3.33":457,"7.3":470,"7.1.33":175,"8.0":191,"7.0":256,"7.2":584,"8.0.30":96,"8.1.18":13,"7.1":138,"7.2.24":4,"8.1":83,"8.1.21":10,"7.0.33-57+0~20211119.61+debian9~1.gbp5d8ba5":2,"7.4.13":6,"7.3.9":2,"7.4.27":4,"7.3.7":40,"5.5":15,"8.2.9":8,"8.0.28":65,"7.4.32":15,"8.2":15,"7.0.31":3,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.17":1,"7.3.33-12+0~20230815.111+debian11~1.gbpa3309d":1,"5.3":6,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.15":15,"7.1.29":2,"7.3.21":3,"7.3.31":14,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.2.17":9,"8.1.16":2,"7.1.13":11,"7.2.16":2,"7.4.30":32,"8.1.22-he.0":7,"7.3.28-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.33-nmm8":6,"7.0.17":1,"8.2.8":7,"7.2.15":1,"8.0.29":15,"7.2.32":4,"8.0.12":1,"8.1.9":1,"7.2.33":3,"7.0.16":1,"7.0.33-67+0~20230815.80+debian10~1.gbp971ca9":2,"7.4.26":6,"7.3.20":5,"7.4.6":2,"7.2.24-1+bionic":1,"7.1.19":3,"7.4.3":3,"7.3.5":1,"7.0.18":4,"8.0.20":2,"7.0.33-67+0~20230815.80+debian11~1.gbp971ca9":2,"7.0.33-66+0~20230609.77+debian10~1.gbp59915a":1,"7.4.24":3,"7.2.34-pl6-zoneos":2,"7.4.25":7,"7.4.14":1,"7.1.33-53+0~20230609.81+debian11~1.gbp201d4d":2,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian9~1.gbp7f60a9":1,"8.2.10":28,"7.2.14":1,"8.1.23":29,"7.4.2":1,"5.4":15,"8.1.20":7,"7.4.19":2,"7.3.27":6,"7.1.28":1,"7.2.34-42+0~20230829.89+debian11~1.gbp4e22a8":1,"7.4.15":1,"8.0.26":3,"7.3.14":1,"8.1.19":3,"8.2.6":1,"7.3.19-1~deb10u1":1,"7.3.33-9+0~20230106.102+debian11~1.gbpc4e85f":1,"8.1.17":1,"7.3.33-12+0~20230815.111+debian10~1.gbpa3309d":1,"7.2.34-35+0~20220929.76+debian11~1.gbp2866f7":6,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.32":1,"7.1.7":1,"7.1.25":2,"7.3.18":3,"7.3.33-pl6-zoneos":5,"7.3.28":2,"7.0.33-55+0~20211022.60+debian9~1.gbp251e84":4,"7.2.25":1,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"8.0.27":4,"7.4.1":7,"7.2.12":1,"7.1.33-56+0~20230904.88+debian10~1.gbp4cb5d3":2,"7.3.33-nmm5":4,"7.2.34-nmm8":10,"7.0.33-68+0~20230902.81+debian10~1.gbpeb068e":1,"7.1.33-53+0~20230609.81+debian10~1.gbp201d4d":1,"7.3.33-7+0~20220929.100+debian11~1.gbpdb2e49":2,"7.3.25":2,"7.2.34-1+focal":1,"7.3.33-14+0~20230902.114+debian11~1.gbp764b27":2,"7.1.33-56+0~20230904.88+debian11~1.gbp4cb5d3":4,"7.3.17-1+bionic":1,"7.3.11":4,"7.0.33-0+deb9u12":1,"7.3.33-4+0~20220627.98+debian9~1.gbp40b3e4":1,"7.0.33-nmm8":5,"7.3.10":1,"7.3.13":1,"8.2.4":3,"7.2.34-39+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.7":4,"7.4.23":2,"7.1.21":2,"7.0.33-68+0~20230905.83+debian10~1.gbp571a08":2,"7.3.22":1,"7.3.23":3,"7.0.30":2,"7.3.17":3,"7.3.33-11+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.9":1,"7.2.6":1,"8.1.13":2,"7.2.34-39+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.1":1,"7.2.34-37+0~20230106.78+debian11~1.gbp1ece37":1,"8.1.7":1,"7.3.29":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":2,"7.3.33-14+0~20230902.114+debian10~1.gbp764b27":1,"8.2.7":1,"7.4.3-4ubuntu2.19":1,"7.0.1":1,"7.0.27":1,"7.0.33-38+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.29":1,"7.0.33-60+0~20220627.68+debian11~1.gbp3d361a":1,"7.0.33-54+0~20210923.59+debian10~1.gbp5052f9":1,"7.1.24":1},"2023-10":{"5.6":11544,"7.4":4790,"8.1.23":19,"7.4.33":1507,"8.1":110,"7.0.33":4994,"7.2.13":11,"7.2.34":520,"2.0":357,"7.3.33":450,"7.2":558,"7.1.33":169,"7.3":455,"7.0":249,"8.0":183,"7.1":122,"8.0.28":51,"7.2.24":4,"7.2.32":6,"7.3.7":31,"8.1.18":6,"8.0.30":95,"7.4.13":2,"7.3.9":3,"8.1.22":21,"7.2.34-nmm8":9,"5.5":15,"8.2.10":9,"7.4.27":4,"7.4.32":14,"7.0.31":4,"8.2":28,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.17":1,"7.3.33-14+0~20230902.114+debian11~1.gbp764b27":4,"5.3":5,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.15":12,"7.1.29":1,"8.1.21":4,"7.3.33-11+0~20230612.108+debian12~1.gbp1f186d":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.3.31":12,"7.2.17":6,"8.1.16":2,"7.1.13":9,"7.3.21":2,"8.1.22-he.0":5,"7.3.28-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.4.30":33,"7.1.33-nmm8":6,"7.0.17":1,"8.0.12":1,"7.2.16":131,"8.0.29":16,"7.2.33":2,"7.0.16":1,"7.0.33-68+0~20230905.83+debian10~1.gbp571a08":7,"7.4.26":6,"8.1.24":45,"7.3.20":4,"7.2.24-1+bionic":1,"7.3.27":6,"7.4.6":2,"7.2.15":1,"8.2.8":4,"7.3.33-14+0~20230902.114+debian10~1.gbp764b27":5,"7.1.19":3,"7.4.3":3,"7.3.5":2,"7.0.18":4,"8.0.20":2,"7.4.24":3,"7.2.34-pl6-zoneos":1,"7.4.25":7,"7.4.14":1,"7.1.33-56+0~20230904.88+debian11~1.gbp4cb5d3":6,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian9~1.gbp7f60a9":1,"7.2.14":1,"7.4.2":1,"7.1.33-56+freexian22.04.1+php+1":4,"5.4":14,"8.2.11":29,"7.1.28":1,"7.2.34-43+0~20230902.90+debian11~1.gbpc2a431":2,"7.4.15":1,"7.4.19":6,"7.3.14":1,"8.1.19":1,"8.1.17":1,"7.2.34-35+0~20220929.76+debian11~1.gbp2866f7":6,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.7":1,"7.3.18":3,"7.0.33-68+0~20230905.83+debian11~1.gbp571a08":1,"7.3.28":1,"7.0.33-55+0~20211022.60+debian9~1.gbp251e84":4,"7.2.25":1,"8.0.26":1,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.33-14+freexian22.04.1+php+1":9,"7.1.25":4,"8.0.27":4,"7.2.12":1,"7.1.33-56+0~20230904.88+debian10~1.gbp4cb5d3":3,"7.0.33-68+0~20230902.81+debian10~1.gbpeb068e":1,"7.3.33-nmm5":4,"7.2.34-43+freexian22.04.1+php+1":3,"7.3.33-7+0~20220929.100+debian11~1.gbpdb2e49":1,"8.2.9":4,"7.3.25":2,"7.3.33-pl6-zoneos":4,"7.4.1":5,"7.3.17-1+bionic":1,"7.0.33-0+deb9u12":1,"7.3.33-4+0~20220627.98+debian9~1.gbp40b3e4":1,"7.0.33-nmm8":4,"7.2.34-1+focal":1,"7.3.11":4,"7.3.10":1,"7.3.13":1,"8.1.20":3,"7.2.34-39+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"8.2.4":1,"7.2.7":4,"8.1.2-1ubuntu2.14":1,"7.4.23":3,"7.1.21":2,"7.0.33-57+0~20211119.61+debian9~1.gbp5d8ba5":1,"7.4.8":1,"7.3.23":1,"7.0.30":2,"7.3.17":3,"7.3.33-11+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.9":1,"7.2.6":1,"8.1.13":2,"7.2.34-39+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.6":1,"7.4.21":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":2,"7.4.3-4ubuntu2.19":1,"7.0.1":1,"7.4.28":1,"7.0.27":1,"7.0.33-60+0~20220627.68+debian11~1.gbp3d361a":1,"7.0.33-54+0~20210923.59+debian10~1.gbp5052f9":1,"7.1.24":1,"7.0.33-38+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1},"2023-11":{"5.6":10913,"7.2":503,"7.4":1200,"8.2":60,"7.0.33":6592,"7.0":229,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.17":1,"2.0":326,"7.4.33":1425,"7.3":429,"8.0.30":90,"7.2.34":487,"8.1":97,"7.3.33":414,"7.1.33":153,"7.1":106,"7.4.30":29,"7.3.33-14+0~20230902.114+debian11~1.gbp764b27":5,"8.1.18":7,"8.1.24":21,"8.0.28":40,"8.0":160,"8.1.22":20,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.15":10,"7.1.29":1,"7.1.13":8,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.2.17":6,"7.4.32":15,"7.3.7":30,"7.3.31":11,"7.3.21":1,"7.3.28-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"8.1.22-he.0":5,"7.1.33-nmm8":4,"5.5":15,"8.2.11":4,"8.1.25":55,"8.0.12":1,"7.2.33":3,"8.0.29":11,"7.0.16":1,"7.0.33-68+0~20230905.83+debian10~1.gbp571a08":7,"7.4.26":5,"7.3.33-14+freexian22.04.1+php+1":13,"8.2.12":34,"7.3.20":3,"7.2.24-1+bionic":1,"7.4.6":2,"8.2.8":2,"7.1.19":3,"7.4.3":3,"7.0.18":4,"7.3.5":1,"7.0.17":1,"8.0.20":2,"7.4.24":3,"7.2.34-pl6-zoneos":2,"7.4.25":7,"7.4.13":1,"7.2.34-nmm8":8,"7.4.14":1,"7.2.13":8,"7.1.33-56+0~20230904.88+debian11~1.gbp4cb5d3":6,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian9~1.gbp7f60a9":1,"7.2.14":1,"7.4.2":1,"7.1.33-56+freexian22.04.1+php+1":4,"7.1.28":1,"7.2.34-43+0~20230902.90+debian11~1.gbpc2a431":2,"7.4.15":1,"7.4.27":3,"7.3.14":1,"8.1.19":1,"8.0.14":1,"8.1.21":3,"8.1.17":1,"5.4":14,"7.2.34-35+0~20220929.76+debian11~1.gbp2866f7":6,"7.3.27":3,"7.1.7":1,"7.3.18":3,"7.0.33-68+0~20230905.83+debian11~1.gbp571a08":1,"7.3.19-1~deb10u1":2,"7.3.28":1,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"8.2.4":2,"7.2.25":1,"7.2.16":2,"7.0.33-55+0~20211022.60+debian9~1.gbp251e84":4,"7.1.25":2,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.12":1,"8.0.27":3,"7.1.33-56+0~20230904.88+debian10~1.gbp4cb5d3":3,"5.3":4,"7.3.33-nmm5":4,"8.0.26":1,"7.2.34-43+freexian22.04.1+php+1":3,"7.3.33-7+0~20220929.100+debian11~1.gbpdb2e49":1,"7.3.25":3,"7.4.1":6,"7.3.33-pl6-zoneos":3,"7.3.17-1+bionic":1,"7.2.32":3,"7.2.15":1,"7.0.33-0+deb9u12":1,"7.0.33-nmm8":5,"7.3.33-4+0~20220627.98+debian9~1.gbp40b3e4":1,"7.2.34-1+focal":1,"7.3.11":3,"7.3.10":1,"7.3.13":1,"8.1.20":3,"7.2.34-43+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"8.1.2-1ubuntu2.14":1,"7.1.21":2,"7.4.23":3,"7.0.33-57+0~20211119.61+debian9~1.gbp5d8ba5":1,"7.3.23":1,"7.0.30":2,"8.2.9":3,"7.3.33-11+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.17":3,"7.4.9":1,"7.2.6":1,"7.2.7":3,"7.4.19":1,"8.1.13":2,"7.2.34-39+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"8.1.23":1,"7.0.31":2,"7.0.6":1,"8.1.7":1,"7.4.21":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":2,"7.3.33-14+0~20230902.114+debian10~1.gbp764b27":1,"7.4.3-4ubuntu2.19":1,"7.0.1":1,"7.4.28":1,"7.0.33-60+0~20220627.68+debian11~1.gbp3d361a":1,"8.1.26":2,"7.0.33-54+0~20210923.59+debian10~1.gbp5052f9":1,"7.1.24":1,"7.3.9":2,"7.0.27":1,"7.2.24":2,"8.2.13":1},"2023-12":{"7.0.33":6370,"5.6":12405,"7.4.33":1691,"8.2":60,"7.2":511,"7.0":232,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.17":2,"7.4":994,"7.2.34":490,"8.0.30":87,"7.3":437,"2.0":339,"7.3.33":408,"8.1":90,"7.1.33":150,"8.1.22":21,"7.1":104,"7.3.33-14+0~20230902.114+debian11~1.gbp764b27":6,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.15":11,"7.4.30":29,"8.0.28":27,"8.0":148,"7.1.29":2,"8.1.25":11,"7.2.32":4,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":2,"7.2.17":7,"7.3.31":12,"7.4.32":10,"7.1.13":9,"7.3.28-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"8.1.22-he.0":4,"8.1.26":66,"7.1.33-nmm8":4,"8.2.13":37,"8.0.12":1,"7.2.33":3,"7.0.16":1,"7.0.33-68+0~20230905.83+debian10~1.gbp571a08":7,"7.4.26":5,"7.3.33-14+freexian22.04.1+php+1":12,"5.4":16,"7.3.20":3,"5.5":15,"7.2.24-1+bionic":1,"8.2.8":2,"7.4.6":2,"8.1.18":10,"7.1.19":3,"7.0.18":4,"7.3.5":1,"7.3.27":5,"7.4.24":4,"7.0.17":1,"7.2.34-pl6-zoneos":1,"7.4.13":1,"7.3.28":2,"7.3.7":5,"7.4.14":1,"7.2.13":8,"7.1.33-56+0~20230904.88+debian11~1.gbp4cb5d3":6,"7.1.1":1,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian9~1.gbp7f60a9":1,"8.2.5":2,"7.2.14":1,"7.2.34-nmm8":8,"7.4.2":2,"7.4.3":2,"7.1.33-56+freexian22.04.1+php+1":5,"8.1.24":9,"7.0.33-57+0~20211119.61+debian9~1.gbp5d8ba5":2,"7.1.28":1,"7.4.15":1,"7.0.33-38+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.27":6,"7.2.34-43+0~20230902.90+debian11~1.gbpc2a431":2,"7.3.14":1,"7.3.13":3,"8.1.19":1,"7.4.25":5,"8.1.17":1,"7.2.34-35+0~20220929.76+debian11~1.gbp2866f7":5,"7.1.7":3,"7.3.18":3,"7.0.33-68+0~20230905.83+debian11~1.gbp571a08":1,"8.2.12":3,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.16":2,"7.0.33-55+0~20211022.60+debian9~1.gbp251e84":4,"7.1.25":2,"7.2.25":1,"8.0.27":3,"7.2.12":1,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-56+0~20230904.88+debian10~1.gbp4cb5d3":3,"5.3":5,"7.3.33-nmm5":4,"7.2.34-43+freexian22.04.1+php+1":2,"7.3.33-7+0~20220929.100+debian11~1.gbpdb2e49":1,"8.0.26":2,"7.3.25":2,"8.0.20":1,"7.4.1":6,"7.3.33-pl6-zoneos":5,"7.3.33-1+focal":1,"8.0.29":3,"7.3.32":1,"7.0.33-0+deb9u12":1,"7.3.17-1+bionic":2,"7.0.33-nmm8":4,"7.3.11":3,"7.2.34-1+focal":1,"7.3.33-4+0~20220627.98+debian9~1.gbp40b3e4":1,"8.1.21":2,"8.1.20":3,"7.0.21":1,"8.2.4":1,"7.2.34-43+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.22":1,"8.1.2-1ubuntu2.14":1,"7.1.21":2,"7.4.23":2,"7.3.23":1,"7.0.30":1,"7.3.33-11+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.17":3,"7.4.9":1,"7.2.6":1,"7.2.7":3,"7.4.19":1,"8.1.13":2,"7.2.34-39+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.31":2,"7.0.6":1,"7.4.21":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":2,"7.3.33-14+0~20230902.114+debian10~1.gbp764b27":1,"8.1.7":1,"7.4.28":1,"8.2.9":3,"7.0.33-60+0~20220627.68+debian11~1.gbp3d361a":1,"7.0.33-54+0~20210923.59+debian10~1.gbp5052f9":1,"7.3.9":2,"7.0.27":1,"7.2.24":2},"2024-01":{"7.0":231,"7.3.33":419,"7.1.33":150,"5.6":12223,"7.0.33":134,"7.2.34":493,"8.1":100,"7.4.33":1435,"7.1":102,"7.3.28-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.1.13":11,"7.4":1026,"8.1.22-he.0":5,"8.1.26":36,"7.2":497,"7.4.30":29,"7.1.33-nmm8":5,"2.0":322,"8.2":111,"7.3":433,"7.2.32":3,"8.2.13":11,"8.0":164,"8.0.12":2,"7.2.33":4,"8.0.28":20,"7.0.16":2,"7.2.34-nmm8":9,"8.0.13":1,"8.0.30":79,"7.0.33-68+0~20230905.83+debian10~1.gbp571a08":7,"7.3.33-14+freexian22.04.1+php+1":12,"5.5":14,"7.3.20":3,"7.2.24-1+bionic":1,"7.4.6":3,"7.2.17":6,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.15":12,"8.1.18":22,"7.0.18":4,"7.1.19":2,"7.3.5":1,"7.2.34-35+0~20220929.76+debian11~1.gbp2866f7":6,"8.1.27":54,"8.0.20":6,"7.2.7":3,"7.4.24":4,"7.3.27":5,"7.2.34-pl6-zoneos":1,"7.4.13":1,"7.4.32":9,"7.3.7":5,"7.0.17":1,"7.4.14":1,"8.1.22":15,"7.2.13":8,"7.1.33-56+0~20230904.88+debian11~1.gbp4cb5d3":6,"7.1.1":1,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian9~1.gbp7f60a9":1,"8.2.14":27,"8.2.5":1,"7.2.14":1,"8.1.25":6,"7.4.3":2,"7.1.33-56+freexian22.04.1+php+1":6,"8.1.24":9,"7.0.30":2,"7.4.15":1,"7.3.14":1,"7.2.34-43+0~20230902.90+debian11~1.gbpc2a431":1,"8.1.19":1,"7.3.31":11,"7.4.25":4,"7.3.33-14+0~20230902.114+debian11~1.gbp764b27":5,"8.1.17":1,"7.1.7":1,"7.3.18":3,"5.4":13,"7.0.33-68+0~20230905.83+debian11~1.gbp571a08":1,"8.2.12":3,"7.0.33-38+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.28":1,"8.3.1":1,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.16":2,"7.0.33-55+0~20211022.60+debian9~1.gbp251e84":5,"7.1.25":1,"7.4.26":3,"8.0.27":3,"7.0.33-nmm8":5,"7.2.12":1,"7.1.33-56+0~20230904.88+debian10~1.gbp4cb5d3":2,"5.3":5,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.33-nmm5":5,"7.2.34-43+freexian22.04.1+php+1":2,"8.0.26":2,"7.3.25":2,"7.3.33-7+0~20220929.100+debian11~1.gbpdb2e49":1,"7.4.1":6,"7.3.33-pl7-zoneos":4,"7.3.33-1+focal":1,"8.2.9":3,"8.0.29":2,"7.0.33-0+deb9u12":1,"7.3.11":3,"7.2.34-1+focal":1,"7.3.13":1,"8.1.21":2,"8.1.20":5,"7.0.21":1,"7.3.33-4+0~20220627.98+debian9~1.gbp40b3e4":1,"8.2.4":1,"7.2.34-43+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.17-1+bionic":1,"8.1.2-1ubuntu2.14":1,"7.1.21":2,"7.4.23":3,"7.0.33-57+0~20211119.61+debian9~1.gbp5d8ba5":2,"7.4.16":1,"8.3":2,"7.3.33-11+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.17":3,"7.4.9":1,"7.2.6":1,"7.4.19":2,"8.1.13":3,"7.2.34-39+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.31":2,"7.0.6":1,"7.4.21":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":2,"7.3.33-14+0~20230902.114+debian10~1.gbp764b27":1,"8.1.7":1,"7.4.28":1,"7.0.33-60+0~20220627.68+debian11~1.gbp3d361a":1,"8.2.15":8,"7.0.33-54+0~20210923.59+debian10~1.gbp5052f9":1,"7.3.9":2,"7.0.27":1,"8.1.23":1,"7.2.24":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.17":1,"7.4.27":2,"7.1.29":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1},"2024-02":{"7.3":370,"7.2":437,"7.2.34":428,"5.6":12322,"7.1.33":122,"7.4":899,"7.4.33":1322,"8.2":69,"7.1":89,"7.3.33":368,"8.1.24":9,"8.0":126,"7.0":204,"2.0":298,"7.3.33-14+freexian22.04.1+php+1":13,"7.3.5":3,"8.0.30":69,"5.5":12,"7.2.24-1+bionic":1,"7.3.20":3,"7.4.30":22,"7.2.32":3,"8.2.13":3,"7.0.33":110,"7.2.17":4,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.15":9,"8.1.27":92,"7.4.6":3,"7.0.18":4,"7.1.33-nmm8":2,"8.1":97,"8.0.20":2,"7.4.24":3,"8.3":4,"7.1.19":3,"8.1.23":2,"7.2.7":3,"7.0.33-68+0~20230905.83+debian10~1.gbp571a08":6,"7.3.27":5,"7.4.16":1,"7.4.13":1,"7.4.32":11,"7.3.7":5,"7.4.14":1,"8.1.22":9,"7.2.13":10,"8.1.25":6,"7.0.17":1,"8.2.15":29,"7.1.13":5,"7.1.1":2,"7.2.14":1,"7.1.33-56+0~20230904.88+debian11~1.gbp4cb5d3":6,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian9~1.gbp7f60a9":1,"8.1.22-he.0":2,"7.2.34-pl7-zoneos":1,"8.1.18":5,"7.1.33-56+freexian22.04.1+php+1":3,"7.4.3":2,"7.0.30":2,"8.1.26":12,"7.4.15":1,"7.3.14":1,"7.2.34-43+0~20230902.90+debian11~1.gbpc2a431":1,"8.1.19":2,"7.4.26":3,"7.3.31":11,"7.4.25":5,"7.3.33-14+0~20230902.114+debian11~1.gbp764b27":5,"7.2.34-35+0~20220929.76+debian11~1.gbp2866f7":5,"8.1.17":1,"7.1.7":3,"7.3.18":3,"7.0.33-68+0~20230905.83+debian11~1.gbp571a08":1,"8.2.12":3,"7.4.23":3,"5.4":11,"8.3.2":1,"7.4.29":1,"7.2.16":2,"7.0.33-55+0~20211022.60+debian9~1.gbp251e84":4,"8.0.28":10,"7.1.25":2,"8.0.27":2,"7.1.33-56+0~20230904.88+debian10~1.gbp4cb5d3":2,"5.3":5,"7.2.12":1,"7.3.33-nmm5":6,"7.2.34-43+freexian22.04.1+php+1":2,"7.3.33-7+0~20220929.100+debian11~1.gbpdb2e49":1,"7.4.1":5,"7.2.34-nmm8":8,"7.3.33-1+focal":2,"7.0.33-38+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"8.0.26":2,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.33-pl7-zoneos":3,"8.0.29":3,"7.0.33-0+deb9u12":1,"7.0.33-nmm8":4,"7.3.11":3,"7.3.13":1,"8.1.21":2,"8.1.20":3,"7.2.34-1+focal":1,"8.2.8":1,"7.2.34-43+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"8.1.2-1ubuntu2.14":1,"7.1.21":2,"7.0.33-57+0~20211119.61+debian9~1.gbp5d8ba5":1,"7.3.33-11+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.9":1,"7.2.6":1,"7.3.17":2,"7.4.19":1,"8.1.13":1,"7.3.33-4+0~20220627.98+debian9~1.gbp40b3e4":1,"7.2.34-39+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"8.2.14":1,"7.0.31":2,"7.3.28-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.6":1,"7.3.25":2,"7.4.21":3,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":2,"7.3.33-14+0~20230902.114+debian10~1.gbp764b27":1,"8.2.16":24,"7.3.17-1+bionic":1,"7.4.28":1,"7.0.33-60+0~20220627.68+debian11~1.gbp3d361a":1,"8.1.7":1,"8.3.3":1,"7.2.33":1,"7.0.33-54+0~20210923.59+debian10~1.gbp5052f9":1,"7.3.9":2,"8.2.9":1,"7.2.19":1,"7.2.24":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.17":1,"7.4.27":4,"7.1.29":1,"7.0.27":1},"2024-03":{"5.6":12257,"7.1.33":144,"7.2":470,"7.3.33":349,"7.0":219,"7.4":918,"7.4.33":1430,"2.0":312,"7.0.33":124,"8.1":94,"7.1":84,"7.3.28-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.34":455,"8.1.22-he.0":4,"8.1.27":152,"7.2.17":6,"8.0.30":88,"7.1.33-nmm8":4,"7.3":395,"7.2.13":800,"8.2":81,"8.2.16":53,"8.1.24":2,"8.2.15":3,"8.1.18":1,"8.0":125,"8.0.12":1,"7.2.33":3,"8.0.29":8,"7.0.16":2,"7.4.26":3,"7.0.33-68+0~20230905.83+debian10~1.gbp571a08":7,"7.1.13":6,"7.3.33-14+freexian22.04.1+php+1":12,"7.4.30":18,"5.5":13,"7.3.7":5,"7.2.24-1+bionic":1,"7.4.1":5,"8.2.13":1,"7.2.32":3,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.15":7,"7.0.18":4,"7.4.6":2,"7.3.20":2,"7.3.5":1,"8.0.20":2,"7.4.24":3,"8.3":8,"7.1.19":4,"7.4.32":8,"7.4.13":1,"7.4.14":1,"8.1.25":4,"7.2.7":3,"7.1.1":1,"7.2.14":1,"7.1.33-56+0~20230904.88+debian11~1.gbp4cb5d3":6,"7.0.17":1,"8.0.28":2,"7.1.33-56+freexian22.04.1+php+1":3,"7.1.33-56+0~20230904.88+debian10~1.gbp4cb5d3":4,"7.4.3":2,"7.0.30":2,"7.2.34-pl7-zoneos":1,"7.4.15":1,"7.2.19":2,"7.3.14":1,"8.1.19":1,"7.2.34-43+0~20230902.90+debian11~1.gbpc2a431":1,"8.0.27":2,"7.3.31":11,"7.4.25":4,"7.3.33-14+0~20230902.114+debian11~1.gbp764b27":6,"7.2.34-35+0~20220929.76+debian11~1.gbp2866f7":5,"7.1.7":1,"8.1.17":1,"8.2.12":3,"7.0.33-68+0~20230905.83+debian11~1.gbp571a08":2,"7.4.23":2,"8.3.3":1,"7.4.18":1,"7.2.16":41,"5.4":11,"7.0.33-55+0~20211022.60+debian9~1.gbp251e84":4,"7.1.25":2,"5.3":5,"7.2.12":1,"7.3.33-nmm5":4,"7.2.34-43+freexian22.04.1+php+1":1,"7.3.33-7+0~20220929.100+debian11~1.gbpdb2e49":1,"7.3.33-1+focal":1,"8.0.26":2,"7.4.28":2,"7.3.33-pl7-zoneos":4,"7.2.34-nmm8":8,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0+deb9u12":1,"7.0.33-nmm8":4,"7.3.11":3,"7.3.13":1,"8.1.20":2,"7.2.34-1+focal":1,"8.2.8":1,"8.1.2-1ubuntu2.14":1,"7.0.33-38+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.21":2,"7.0.33-57+0~20211119.61+debian9~1.gbp5d8ba5":1,"7.3.18":2,"7.2.34-43+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.33-11+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.32":1,"7.4.9":1,"7.2.6":1,"7.3.17":2,"7.4.19":1,"8.1.13":1,"7.3.33-4+0~20220627.98+debian9~1.gbp40b3e4":1,"7.2.34-39+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.31":2,"7.3.27":2,"7.0.6":1,"7.3.25":2,"7.4.21":2,"8.2.17":30,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":2,"7.3.33-14+0~20230902.114+debian10~1.gbp764b27":1,"8.3.2":1,"7.0.33-60+0~20220627.68+debian11~1.gbp3d361a":1,"8.3.4":1,"7.3.9":1,"7.0.33-54+0~20210923.59+debian10~1.gbp5052f9":1,"7.3.17-1+bionic":1,"8.2.9":1,"7.2.24":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.17":1,"7.1.29":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.4.27":3,"7.0.27":1},"2024-04":{"8.1":86,"7.2.34":404,"7.3.33":312,"5.6":13600,"7.4":890,"7.4.33":1217,"7.1.33":129,"7.3":362,"8.0":115,"8.2.17":40,"7.2.13":683,"2.0":276,"7.0":193,"7.2":421,"7.3.33-14+freexian22.04.1+php+1":11,"7.0.33":111,"7.1":81,"7.4.30":17,"7.2.24-1+bionic":1,"8.1.27":99,"8.0.30":74,"8.2":87,"7.3.7":5,"7.2.17":5,"8.2.13":1,"8.2.16":3,"7.0.18":4,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.15":11,"7.1.33-nmm8":2,"7.4.6":2,"7.2.32":5,"7.3.5":1,"7.1.13":5,"8.0.20":3,"8.3.3":1,"7.4.24":3,"8.3":9,"7.4.16":1,"7.1.19":3,"7.0.33-68+0~20230905.83+debian10~1.gbp571a08":5,"7.4.32":7,"7.4.13":1,"8.3.4":3,"7.4.14":1,"8.1.25":4,"5.5":11,"7.1.1":1,"7.2.14":1,"7.2.7":3,"7.1.7":2,"7.1.33-56+0~20230904.88+debian11~1.gbp4cb5d3":6,"8.1.22-he.0":1,"8.0.28":2,"7.1.33-56+freexian22.04.1+php+1":3,"7.4.3":2,"7.0.30":2,"8.0.29":4,"7.2.34-pl7-zoneos":1,"7.4.15":1,"7.0.17":1,"7.3.14":1,"8.1.19":1,"7.4.25":4,"7.3.33-14+0~20230902.114+debian11~1.gbp764b27":3,"7.2.34-43+0~20230902.90+debian11~1.gbpc2a431":1,"7.2.19":2,"8.0.27":2,"8.1.17":1,"8.2.15":3,"7.0.33-68+0~20230905.83+debian11~1.gbp571a08":1,"7.2.16":1,"7.2.34-35+0~20220929.76+debian11~1.gbp2866f7":4,"7.1.25":2,"7.0.33-55+0~20211022.60+debian9~1.gbp251e84":4,"5.4":9,"7.1.33-56+0~20230904.88+debian10~1.gbp4cb5d3":3,"5.3":5,"7.3.31":10,"7.3.33-nmm5":2,"7.2.34-43+freexian22.04.1+php+1":2,"7.3.33-7+0~20220929.100+debian11~1.gbpdb2e49":1,"7.2.12":1,"7.4.1":5,"7.3.33-1+focal":2,"7.4.28":2,"7.3.33-pl7-zoneos":3,"8.0.26":3,"8.2.12":1,"7.0.33-0+deb9u12":1,"7.0.33-nmm8":2,"7.3.11":4,"7.3.13":1,"8.1.20":2,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.34-1+focal":1,"7.2.34-nmm8":3,"7.3.28":1,"8.2.8":1,"8.1.2-1ubuntu2.14":1,"7.1.21":2,"7.0.33-57+0~20211119.61+debian9~1.gbp5d8ba5":1,"7.3.18":2,"7.4.23":3,"8.1.28":28,"7.3.33-11+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"8.2.18":36,"7.4.9":1,"8.1.28-he.0":2,"7.2.34-43+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.34-nmm9":5,"7.3.17":2,"7.2.6":1,"7.0.33-nmm9":2,"7.4.19":1,"8.1.13":1,"7.2.34-39+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.31":2,"7.3.28-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.27":3,"7.3.20":1,"7.0.6":1,"7.3.25":2,"8.1.22":1,"7.4.21":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":2,"7.3.33-4+0~20220627.98+debian9~1.gbp40b3e4":1,"7.3.33-nmm7":2,"7.3.33-16+0~20240411.116+debian11~1.gbp6af74d":2,"7.3.33-pl8-zoneos":1,"8.3.6":2,"7.0.33-60+0~20220627.68+debian11~1.gbp3d361a":1,"7.0.33-70+0~20240411.85+debian10~1.gbp42728f":1,"7.3.9":1,"7.0.33-54+0~20210923.59+debian10~1.gbp5052f9":1,"7.2.33":2,"8.2.14":1,"7.2.24":1,"8.1.7":1,"7.0.33-70+0~20240416.86+debian10~1.gbp42728f":1,"7.3.17-1+bionic":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.17":1,"7.1.29":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.4.27":2,"7.1.33-nmm9":1,"7.0.33-38+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.27":1,"7.0.16":1,"7.4.26":1},"2024-05":{"2.0":275,"7.0.33-70+0~20240421.87+debian10~1.gbp42728f":3,"7.2.34":424,"7.3.33":310,"5.6":16061,"7.4.33":1256,"7.0":204,"7.4":906,"8.1":86,"8.0":83,"8.2.18":79,"7.3":340,"7.2":433,"7.0.33":115,"7.3.33-14+freexian22.04.1+php+1":12,"7.1":92,"7.2.24-1+bionic":2,"7.1.33":128,"8.0.30":75,"8.1.27":53,"7.4.30":16,"7.2.17":5,"8.2.13":2,"8.2":110,"8.1.28":75,"7.2.13":349,"7.3.29":1,"7.0.18":3,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.15":9,"7.4.6":2,"7.1.33-nmm9":3,"7.2.32":4,"7.3.5":1,"8.0.20":2,"7.1.13":6,"7.4.24":2,"8.3":9,"8.3.6":6,"7.2.34-nmm9":9,"7.0.33-68+0~20230905.83+debian10~1.gbp571a08":5,"7.1.19":2,"8.2.16":1,"7.4.32":7,"7.3.7":5,"8.3.4":3,"7.4.14":1,"8.1.25":1,"7.2.14":1,"7.1.33-56+0~20230904.88+debian11~1.gbp4cb5d3":2,"8.1.28-he.0":3,"8.0.28":2,"5.5":12,"7.1.33-56+freexian22.04.1+php+1":3,"7.4.3":2,"7.0.30":2,"7.2.34-pl8-zoneos":1,"7.3.14":1,"8.1.19":1,"7.4.25":4,"7.3.33-16+0~20240422.118+debian11~1.gbp6af74d":5,"7.2.34-43+0~20230902.90+debian11~1.gbpc2a431":1,"7.1.7":1,"7.0.17":1,"8.2.15":3,"7.0.33-70+0~20240421.87+debian11~1.gbp42728f":2,"8.1.17":1,"7.4.23":3,"7.2.16":1,"7.2.34-35+0~20220929.76+debian11~1.gbp2866f7":4,"7.1.25":2,"7.0.33-55+0~20211022.60+debian9~1.gbp251e84":4,"8.0.27":2,"5.4":10,"7.1.33-58+0~20240421.92+debian10~1.gbpe34e59":2,"5.3":5,"7.3.31":10,"7.1.33-56+0~20230904.88+debian10~1.gbp4cb5d3":1,"7.3.33-nmm7":4,"7.2.34-43+freexian22.04.1+php+1":2,"7.3.33-7+0~20220929.100+debian11~1.gbpdb2e49":1,"7.2.12":1,"7.4.1":5,"7.2.34.18":1,"7.1.33-58+0~20240421.92+debian11~1.gbpe34e59":4,"7.3.33-1+focal":1,"7.4.28":2,"7.3.33-pl8-zoneos":2,"8.2.12":1,"8.0.26":4,"7.0.33-0+deb9u12":1,"7.0.33-nmm9":5,"7.3.11":4,"7.3.13":1,"8.3.2":1,"8.1.20":4,"7.2.34-1+focal":1,"8.2.19":7,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"8.0.25":1,"8.1.2-1ubuntu2.17":1,"7.0.33-57+0~20211119.61+debian9~1.gbp5d8ba5":1,"7.1.21":2,"7.3.18":2,"7.3.33-11+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.9":1,"7.3.17":2,"7.2.6":1,"7.4.19":1,"7.2.34-43+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"8.1.13":1,"7.2.34-39+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.28":1,"7.0.31":2,"7.3.28-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.27":2,"7.3.20":1,"7.0.6":1,"7.3.25":2,"7.4.21":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":2,"7.4.15":1,"8.1.9":1,"7.3.33-4+0~20220627.98+debian9~1.gbp40b3e4":1,"8.0.0":1,"8.3.7":1,"7.4.33.5":1,"7.3.9":1,"7.0.33-54+0~20210923.59+debian10~1.gbp5052f9":1,"8.1.23":1,"7.2.33":2,"8.3.1":1,"8.2.17":1,"7.2.24":2,"7.4.26":2,"8.1.7":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.17":1,"7.3.17-1+bionic":1,"7.1.29":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.4.27":2,"7.3.33.10":1,"7.0.33-38+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.16":1,"7.4.33-SergeyD\/6.1":1,"7.0.27":1},"2024-06":{"7.3":242,"7.4.33":928,"2.0":209,"7.2":298,"5.6":18009,"7.2.34":294,"8.2.18":60,"7.4":643,"7.0.33":81,"8.2":110,"7.0.18":3,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.15":8,"7.0":140,"8.0":58,"8.1.28":32,"7.1.33-nmm9":2,"7.2.13":525,"7.4.6":2,"7.3.33":216,"7.2.32":5,"7.1":54,"8.0.30":57,"8.0.20":2,"7.1.33":95,"7.4.24":3,"8.3":16,"7.1.13":5,"7.3.33-14+freexian22.04.1+php+1":2,"8.3.7":5,"7.1.19":2,"8.2.16":2,"7.0.33-68+0~20230905.83+debian10~1.gbp571a08":2,"8.1.27":35,"7.4.32":5,"7.4.30":10,"8.3.6":3,"8.1":504,"7.4.14":1,"7.2.14":1,"7.1.33-58+0~20240421.92+debian11~1.gbpe34e59":5,"8.1.28-he.0":1,"8.0.28":3,"7.1.33-56+freexian22.04.1+php+1":1,"7.0.30":2,"7.4.3":3,"5.5":11,"7.3.14":1,"7.3.32":1,"8.1.19":1,"7.2.34-pl9-zoneos":1,"8.2.19":2,"7.3.7":4,"7.4.25":4,"7.3.33-16+0~20240422.118+debian11~1.gbp6af74d":3,"7.1.7":1,"8.2.15":2,"7.0.33-70+0~20240421.87+debian11~1.gbp42728f":1,"7.2.34-43+0~20230902.90+debian11~1.gbpc2a431":1,"7.4.23":2,"8.1.17":1,"7.3.27":2,"7.0.17":1,"7.2.34-35+0~20220929.76+debian11~1.gbp2866f7":3,"7.2.16":1,"7.1.25":1,"7.3.33-16+freexian22.04.1+php+1":7,"7.0.33-55+0~20211022.60+debian9~1.gbp251e84":3,"8.2.20":8,"7.1.33-58+freexian22.04.1+php+1":2,"8.0.27":1,"7.1.33-58+0~20240421.92+debian10~1.gbpe34e59":3,"5.3":5,"8.1.29":19,"7.3.31":8,"7.3.33-nmm7":3,"7.2.34-45+freexian22.04.1+php+1":2,"7.3.33-7+0~20220929.100+debian11~1.gbpdb2e49":1,"7.0.33-70+0~20240421.87+debian10~1.gbp42728f":3,"7.2.12":1,"7.4.33.5":1,"7.2.19":2,"7.4.1":5,"8.0.26":4,"7.3.33-1+focal":1,"7.4.28":2,"7.3.33-pl9-zoneos":2,"8.2.12":1,"7.0.33-0+deb9u12":1,"5.4":5,"7.3.11":4,"7.0.33-nmm9":3,"7.3.13":1,"8.1.20":2,"8.3.2":1,"7.2.34-1+focal":1,"8.0.25":1,"7.2.34-nmm9":5,"8.1.2-1ubuntu2.17":1,"7.0.33-57+0~20211119.61+debian9~1.gbp5d8ba5":1,"7.1.21":2,"7.3.18":2,"7.2.17":2,"7.3.33-11+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.9":1,"7.3.17":1,"8.1.29-he.0":1,"7.4.19":1,"7.3.29":1,"8.1.13":1,"7.2.34-39+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"8.0.10":1,"7.0.31":1,"7.3.28-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.20":1,"7.0.6":1,"7.2.34-49+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.25":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":2,"7.4.15":1,"7.3.33-19+0~20240606.119+debian11~1.gbp87e0d7":1,"7.3.5":1,"7.3.33-nmm8":1}}

Monthly statistics - Theme Name

RAW DATA



Monthly statistics - All field-types used. Duplicates are not removed from themes, so if a theme uses 10 color fields then all 10 will be registered. This helps us understand which fields are the most-used ones.

RAW DATA

{"2019-02":{"kirki-toggle":136626,"kirki-image":41320,"kirki-generic":190870,"kirki-number":40298,"kirki-select":140660,"kirki-palette":1046,"kirki-color":237696,"kirki-multicheck":20241,"kirki-typography":66328,"repeater":20036,"kirki-dimensions":9612,"kirki-custom":86276,"kirki-sortable":5480,"kirki-slider":54653,"kirki-editor":2153,"kirki-radio":28967,"code_editor":5408,"checkbox":33545,"datepicker":129,"kirki-switch":90347,"kirki-radio-image":26708,"kirki-radio-buttonset":21271,"css_tool":208,"groupdivider":1397,"clelement":1756,"kirki-date":45,"time":2,"email":18,"upload":1939,"kirki-background":4456,"kirki-dimension":8107,"cropped_image":147,"grouptitle":814,"kirki-dashicons":845,"cutom-code":225,"kirki-multicolor":4516,"thumbnail_size":523,"textfield":14,"gradient":16,"kirki-dropdown-categories":2,"separator":446,"collapsible":63,"sidebars":70,"hidden":397,"divider":7682,"heading":1059,"text_disabled":59,"textarea_disabled":59,"kirki-color-palette":65,"agip":24,"hitmag-category-dropdown":8,"minimall_notice":36,"cutom-text":15,"kirki-fontawesome":86,"notice":23,"creativesplanet_icon_picker":20,"gridd-wcag-lc":48,"gridd_grid":12,"ope-info-pro":40,"sectionseparator":246,"sidebar-button-group":102,"media":10,"web-gradients":10,"gradient-control":10,"font-awesome-icon-control":75,"embed":1,"ta-custom":1,"title":60,"xt-premium":28,"header_legend":6,"adaptive-design":116,"ope-info":4,"radio-buttonset":4,"jupiterx-popup":2,"jupiterx-image":16,"jupiterx-child-popup":32,"jupiterx-border":70,"jupiterx-background":20,"jupiterx-divider":218,"jupiterx-box-model":172,"jupiterx-label":114,"jupiterx-box-shadow":2,"jupiterx-choose":50,"jupiterx-input":66,"jupiterx-toggle":72,"jupiterx-typography":132,"jupiterx-color":190,"jupiterx-select":44,"jupiterx-fonts":2,"jupiterx-template":6,"jupiterx-multicheck":20,"jupiterx-text":12,"jupiterx-exceptions":4,"jupiterx-radio-image":6,"input":5,"energia-popup":2,"energia-site-logo":16,"energia-heading":6,"energia-child-popup":18,"energia-choose":20,"energia-input":8,"energia-toggle":40,"energia-border":4,"energia-background":6,"energia-divider":8,"energia-box-model":10,"energia-label":6,"energia-box-shadow":2,"energia-fonts":2,"energia-typography":26,"energia-color":6,"energia-select":22,"energia-radio-image":8,"energia-multicheck":14,"energia-text":14,"energia-textarea":2,"woofcicons":4,"material-icons-icon-control":50,"be_title":96,"hitmag-pro-category-dropdown":1,"dimenion":2},"2019-03":{"kirki-toggle":320950,"kirki-color":540808,"repeater":49006,"kirki-image":95826,"kirki-number":96659,"kirki-dimensions":21002,"kirki-select":323473,"kirki-radio-image":57681,"kirki-generic":435843,"kirki-typography":151620,"kirki-switch":191582,"kirki-multicheck":48439,"kirki-palette":2398,"kirki-radio":69376,"kirki-custom":204903,"kirki-slider":118393,"checkbox":79253,"kirki-color-palette":216,"kirki-multicolor":9431,"kirki-sortable":13629,"upload":4910,"thumbnail_size":1799,"kirki-dimension":19964,"code_editor":11979,"datepicker":352,"kirki-radio-buttonset":45952,"kirki-background":9732,"notice":97,"cropped_image":263,"kirki-editor":6071,"sidebars":231,"hidden":971,"textfield":48,"kirki-fontawesome":391,"groupdivider":1295,"grouptitle":770,"css_tool":192,"clelement":1650,"kirki-dashicons":1670,"jupiterx-popup":3,"jupiterx-image":24,"jupiterx-child-popup":48,"jupiterx-border":105,"jupiterx-background":30,"jupiterx-divider":327,"jupiterx-box-model":258,"jupiterx-label":171,"jupiterx-box-shadow":3,"jupiterx-choose":75,"jupiterx-input":99,"jupiterx-toggle":108,"jupiterx-typography":198,"jupiterx-color":285,"jupiterx-select":66,"jupiterx-fonts":3,"jupiterx-template":9,"jupiterx-multicheck":30,"jupiterx-text":18,"jupiterx-exceptions":6,"jupiterx-radio-image":9,"kirki-date":97,"divider":14661,"heading":2037,"text_disabled":121,"textarea_disabled":121,"gradient":36,"email":56,"time":7,"cutom-code":393,"be_title":496,"wysiwyg":1,"adaptive-design":174,"sidebar-dropdown":20,"goto-panel":5,"menu-dropdown":1,"goto-section":1,"custom-typography":3,"custom_footer":2,"hitmag-category-dropdown":6,"header_legend":9,"separator":780,"radio-buttonset":4,"collapsible":99,"kirki-wcag-tc":202,"kirki-wcag-lc":96,"gridd_grid":105,"creativesplanet_icon_picker":65,"title":110,"ope-info-pro":142,"sectionseparator":782,"ope-info":8,"sidebar-button-group":322,"media":32,"web-gradients":32,"gradient-control":32,"font-awesome-icon-control":350,"embed":3,"woofcicons":8,"gridd-wcag-lc":144,"kirki-dropdown-categories":2,"energia-popup":2,"energia-site-logo":16,"energia-heading":6,"energia-child-popup":17,"energia-choose":19,"energia-input":10,"energia-toggle":47,"energia-border":5,"energia-background":8,"energia-divider":10,"energia-box-model":15,"energia-label":4,"energia-box-shadow":2,"energia-fonts":2,"energia-typography":27,"energia-color":3,"energia-select":29,"energia-radio-image":10,"energia-multicheck":15,"energia-text":18,"energia-textarea":2,"agip":20,"mini-section":7,"mini-group":3,"minimall_notice":126,"textbox":44,"selecticon":4,"radio-html":4,"dimenion":3,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"cutom-text":10,"image_select":1,"input":8,"xt-premium":7,"gallery":1,"input_slider":6,"hitmag-pro-category-dropdown":1,"material-icons-icon-control":50,"kirki-box-shadow":2,"select_image":1,"section-title":16,"select-ajax":1},"2019-04":{"kirki-radio-buttonset":52734,"kirki-switch":3530905,"kirki-color":2113215,"kirki-custom":257899,"kirki-typography":189095,"upload":5842,"kirki-generic":1120736,"kirki-select":1691756,"kirki-dimensions":26259,"kirki-background":10863,"kirki-number":137571,"kirki-radio-image":1371936,"kirki-editor":8548,"kirki-image":266683,"kirki-sortable":16713,"repeater":51782,"kirki-toggle":453055,"kirki-slider":1006555,"kirki-radio":373402,"checkbox":81876,"kirki-multicheck":64624,"kirki-multicolor":11256,"code_editor":14722,"kirki-dimension":22279,"kirki-palette":3143,"hidden":1168,"datepicker":385,"cutom-code":496,"ope-info-pro":136,"sectionseparator":772,"sidebar-button-group":340,"media":34,"web-gradients":34,"gradient-control":34,"font-awesome-icon-control":425,"cropped_image":334,"kirki-color-palette":290,"notice":104,"kirki-dashicons":1949,"divider":23804,"heading":3240,"text_disabled":218,"textarea_disabled":218,"separator":920,"kirki-fontawesome":1059,"thumbnail_size":1911,"dimenion":8,"input_slider":30,"email":62,"kirki-date":114,"gradient":32,"wysiwyg":2,"time":3,"sidebar-dropdown":20,"goto-panel":5,"menu-dropdown":1,"goto-section":1,"custom-typography":3,"textfield":30,"hitmag-category-dropdown":11,"header_legend":15,"radio-buttonset":12,"collapsible":108,"agip":24,"be_title":288,"creativesplanet_icon_picker":102,"title":141,"groupdivider":1187,"grouptitle":701,"css_tool":176,"clelement":1510,"gridd-wcag-lc":192,"gridd_grid":120,"embed":4,"sidebars":168,"woofcicons":6,"kirki-dropdown-categories":2,"ope-info":2,"mini-group":16,"mini-section":8,"kirki-wcag-tc":227,"kirki-wcag-lc":152,"promo":1,"adaptive-design":116,"jupiterx-popup":8,"jupiterx-image":64,"jupiterx-child-popup":129,"jupiterx-border":282,"jupiterx-background":80,"jupiterx-divider":873,"jupiterx-box-model":689,"jupiterx-label":456,"jupiterx-box-shadow":8,"jupiterx-choose":200,"jupiterx-input":265,"jupiterx-toggle":288,"jupiterx-alert":30,"jupiterx-typography":528,"jupiterx-color":760,"jupiterx-select":176,"jupiterx-fonts":8,"jupiterx-template":24,"jupiterx-multicheck":80,"jupiterx-text":48,"jupiterx-exceptions":16,"jupiterx-radio-image":24,"accordion":4,"textbox":44,"selecticon":1,"minimall_notice":162,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"kirki-box-shadow":4,"switch":17,"text":3,"slider":6,"select":9,"radio":2,"radio-image":9,"image":1,"color":10,"textareaa":3,"cutom-text":15,"image_select":1,"input":8,"bb-composition-sortable-slave":3,"bb-composition-sortable-master":2,"xt-premium":7,"hitmag-pro-category-dropdown":1,"energia-popup":1,"energia-site-logo":8,"energia-heading":3,"energia-choose":9,"energia-input":8,"energia-toggle":24,"energia-background":5,"energia-divider":6,"energia-box-model":10,"energia-border":3,"energia-box-shadow":1,"energia-child-popup":7,"energia-fonts":1,"energia-typography":14,"energia-select":16,"energia-label":1,"energia-radio-image":5,"energia-multicheck":7,"energia-text":10,"energia-textarea":1,"select_image":1},"2019-05":{"kirki-generic":782425,"kirki-editor":13705,"kirki-image":171136,"kirki-toggle":748163,"kirki-number":236859,"kirki-radio":108510,"checkbox":120187,"kirki-custom":377743,"repeater":106811,"kirki-typography":259575,"kirki-slider":167144,"kirki-color":906480,"kirki-radio-image":95928,"kirki-select":558806,"kirki-dimensions":37447,"kirki-sortable":22248,"upload":7442,"kirki-multicheck":114221,"kirki-switch":257164,"kirki-radio-buttonset":68349,"cutom-code":560,"kirki-multicolor":13212,"thumbnail_size":4124,"kirki-background":11677,"kirki-dimension":26145,"be_title":339,"code_editor":17258,"datepicker":437,"kirki-palette":5296,"hidden":1555,"kirki-fontawesome":1094,"ope-info-pro":126,"sectionseparator":670,"sidebar-button-group":281,"media":28,"web-gradients":28,"gradient-control":28,"material-icons-icon-control":25,"cropped_image":367,"kirki-date":122,"kirki-color-palette":465,"gridd-wcag-lc":575,"gridd_grid":168,"section-title":32,"select-ajax":2,"kirki-dashicons":2056,"separator":3043,"divider":22119,"heading":3052,"text_disabled":178,"textarea_disabled":178,"dimenion":10,"email":72,"mini-group":20,"mini-section":10,"sidebars":245,"input_slider":30,"wysiwyg":1,"gradient":38,"sidebar-dropdown":58,"goto-panel":15,"menu-dropdown":7,"goto-section":3,"custom-typography":9,"radio-html":4,"collapsible":126,"font-awesome-icon-control":325,"kirki-box-shadow":12,"notice":121,"textfield":49,"hitmag-category-dropdown":12,"header_legend":9,"radio-buttonset":8,"groupdivider":1158,"grouptitle":677,"css_tool":172,"clelement":1508,"agip":20,"title":125,"embed":9,"creativesplanet_icon_picker":103,"woofcicons":4,"kirki-dropdown-categories":2,"ope-info":2,"jupiterx-popup":5,"jupiterx-image":40,"jupiterx-child-popup":83,"jupiterx-border":181,"jupiterx-background":50,"jupiterx-divider":548,"jupiterx-box-model":433,"jupiterx-label":285,"jupiterx-box-shadow":5,"jupiterx-choose":125,"jupiterx-input":168,"jupiterx-toggle":180,"jupiterx-alert":20,"jupiterx-typography":330,"jupiterx-color":475,"jupiterx-select":110,"jupiterx-fonts":5,"jupiterx-template":15,"jupiterx-multicheck":50,"jupiterx-text":30,"jupiterx-exceptions":10,"jupiterx-radio-image":15,"adaptive-design":145,"textbox":44,"selecticon":1,"toggle":53,"palette":1,"kirki-wcag-tc":153,"kirki-wcag-lc":105,"xt-premium":7,"minimall_notice":72,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"Buscar":1,"bb-composition-sortable-slave":12,"bb-composition-sortable-master":8,"cutom-text":10,"image_select":1,"time":2,"input":8,"hitmag-pro-category-dropdown":2,"page-dropdown":2,"dropdown":140,"password":1},"2019-06":{"kirki-switch":265721,"kirki-radio-buttonset":75897,"kirki-image":178935,"kirki-dimensions":39591,"kirki-select":480690,"kirki-color":955736,"kirki-background":11545,"kirki-custom":327557,"kirki-generic":791549,"kirki-toggle":746361,"kirki-radio":110538,"kirki-radio-image":104252,"kirki-number":211564,"kirki-palette":3606,"kirki-multicheck":77514,"kirki-typography":256169,"repeater":101013,"kirki-sortable":28683,"kirki-editor":17604,"kirki-slider":175094,"checkbox":117549,"cropped_image":359,"upload":7471,"code_editor":17929,"kirki-multicolor":19424,"kirki-color-palette":506,"kirki-dimension":26928,"ope-info-pro":86,"sectionseparator":444,"sidebar-button-group":182,"media":18,"web-gradients":18,"gradient-control":18,"material-icons-icon-control":50,"kirki-fontawesome":894,"divider":23795,"heading":3290,"text_disabled":190,"textarea_disabled":190,"cutom-code":587,"adaptive-design":232,"kirki-date":100,"kirki-dashicons":2070,"datepicker":456,"hidden":1468,"header_legend":9,"separator":3902,"radio-buttonset":8,"collapsible":126,"thumbnail_size":4456,"css_tool":156,"groupdivider":1070,"clelement":1466,"be_title":339,"agip":32,"dropdown":496,"sidebars":280,"textfield":51,"grouptitle":704,"dahz_purge_merged_scripts":1,"dahz_export_import":1,"dahz_preset_export_import_header":1,"dahz_preset_export_import_footer":1,"jupiterx-popup":6,"jupiterx-image":48,"jupiterx-child-popup":100,"jupiterx-border":226,"jupiterx-background":60,"jupiterx-divider":669,"jupiterx-box-model":527,"jupiterx-label":350,"jupiterx-box-shadow":6,"jupiterx-choose":152,"jupiterx-input":206,"jupiterx-toggle":217,"jupiterx-alert":25,"jupiterx-typography":397,"jupiterx-color":586,"jupiterx-select":135,"jupiterx-fonts":6,"jupiterx-template":18,"jupiterx-multicheck":60,"jupiterx-text":39,"jupiterx-exceptions":12,"jupiterx-radio-image":18,"gridd-wcag-lc":438,"gridd_grid":132,"font-awesome-icon-control":175,"Buscar":4,"gradient":44,"email":66,"notice":118,"title":172,"creativesplanet_icon_picker":127,"hitmag-category-dropdown":13,"input_slider":12,"mini-group":10,"mini-section":5,"embed":7,"time":7,"woofcicons":10,"kirki-dropdown-categories":2,"dimenion":8,"kirki-wcag-tc":113,"kirki-wcag-lc":98,"radio-html":4,"cmsmasters-heading":16,"cmsmasters-typography":20,"cmsmasters-divider":2,"cmsmasters-dimension":7,"cmsmasters-constructor":5,"cmsmasters-dimensions":4,"menu-dropdown":10,"textbox":44,"selecticon":1,"goto-panel":13,"sidebar-dropdown":34,"custom-typography":9,"minimall_notice":108,"password":2,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"kirki-box-shadow":4,"cutom-text":10,"image_select":1,"input":8,"bb-composition-sortable-slave":3,"bb-composition-sortable-master":2,"seeko-radio-image":3,"seeko-input":18,"seeko-divider":9,"hitmag-pro-category-dropdown":2,"goto-section":1},"2019-07":{"kirki-custom":504601,"kirki-radio":141940,"kirki-typography":327654,"kirki-color":1032370,"kirki-toggle":845899,"kirki-generic":966394,"kirki-slider":204779,"kirki-radio-image":98518,"kirki-image":191903,"kirki-radio-buttonset":91171,"kirki-select":707259,"kirki-switch":311566,"code_editor":21781,"kirki-number":264042,"checkbox":144175,"repeater":120956,"kirki-palette":6895,"kirki-dimensions":40584,"kirki-multicheck":149800,"kirki-sortable":28937,"upload":9797,"kirki-background":14474,"kirki-editor":18029,"kirki-dimension":38318,"textfield":46,"kirki-multicolor":16861,"creativesplanet_icon_picker":139,"kirki-color-palette":693,"datepicker":548,"cropped_image":547,"section-title":32,"select-ajax":2,"kirki-dashicons":2278,"cutom-code":688,"thumbnail_size":4976,"separator":5213,"goto-panel":9,"sidebar-dropdown":27,"custom-typography":6,"adaptive-design":264,"kirki-date":102,"kirki-fontawesome":784,"notice":129,"hidden":1694,"gridd-wcag-lc":513,"gridd_grid":216,"groupdivider":983,"grouptitle":632,"css_tool":144,"clelement":1322,"embed":9,"collapsible":302,"divider":25199,"heading":3558,"text_disabled":211,"textarea_disabled":211,"agip":32,"dropdown":854,"mini-group":18,"mini-section":9,"be_title":372,"jupiterx-popup":7,"jupiterx-image":56,"jupiterx-child-popup":120,"jupiterx-border":282,"jupiterx-background":70,"jupiterx-divider":802,"jupiterx-box-model":629,"jupiterx-label":423,"jupiterx-box-shadow":7,"jupiterx-choose":179,"jupiterx-input":249,"jupiterx-toggle":255,"jupiterx-alert":30,"jupiterx-typography":465,"jupiterx-color":713,"jupiterx-select":163,"jupiterx-fonts":7,"jupiterx-template":21,"jupiterx-multicheck":70,"jupiterx-text":51,"jupiterx-exceptions":14,"jupiterx-radio-image":21,"email":80,"header_legend":9,"radio-buttonset":21,"title":157,"sidebars":273,"hitmag-category-dropdown":14,"input_slider":18,"gradient":48,"scoll-pages":2,"scroll-pages":4,"woofcicons":8,"time":3,"ope-info-pro":111,"sectionseparator":616,"sidebar-button-group":260,"media":26,"web-gradients":26,"gradient-control":26,"font-awesome-icon-control":323,"kirki-dropdown-categories":2,"kata_styler":18,"dimenion":8,"password":3,"builder":1,"Buscar":2,"dropdown-page":1,"cmsmasters-heading":24,"cmsmasters-typography":23,"cmsmasters-divider":4,"cmsmasters-dimension":20,"cmsmasters-constructor":16,"cmsmasters-dimensions":21,"cmsmasters-select":1,"custom_10":97,"kirki-wcag-tc":297,"kirki-wcag-lc":258,"textbox":44,"selecticon":1,"tel":1,"dimension":23,"slider":15,"color":27,"dimensions":2,"editor":2,"custom":9,"typography":12,"radio":8,"toggle":2,"sortable":2,"textarea":1,"text":5,"select":4,"minimall_notice":108,"timepicker":4,"search_posts":8,"menu-dropdown":4,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"kirki-box-shadow":4,"cutom-text":10,"image_select":1,"input":16,"bb-composition-sortable-slave":6,"bb-composition-sortable-master":4,"hitmag-pro-category-dropdown":3,"radio-html":4,"goto-section":1},"2019-08":{"kirki-toggle":867401,"kirki-color":1254570,"repeater":111604,"kirki-select":693137,"kirki-image":212287,"kirki-number":233790,"kirki-dimensions":47623,"kirki-radio-image":125627,"kirki-generic":906208,"kirki-typography":375153,"kirki-switch":340393,"kirki-radio":156469,"kirki-radio-buttonset":98515,"kirki-slider":273819,"checkbox":153489,"kirki-custom":524335,"kirki-multicheck":104283,"kirki-sortable":27585,"upload":10641,"kirki-palette":4613,"kirki-dimension":39130,"kirki-multicolor":19492,"kirki-color-palette":836,"cutom-code":735,"code_editor":24128,"kirki-background":17684,"hidden":1644,"heading":3667,"kirki-editor":19130,"kirki-dashicons":2283,"datepicker":623,"cropped_image":623,"textfield":57,"thumbnail_size":6290,"jupiterx-popup":12,"jupiterx-image":96,"jupiterx-child-popup":207,"jupiterx-border":492,"jupiterx-background":120,"jupiterx-divider":1385,"jupiterx-box-model":1085,"jupiterx-label":732,"jupiterx-box-shadow":12,"jupiterx-choose":308,"jupiterx-input":431,"jupiterx-toggle":438,"jupiterx-alert":60,"jupiterx-typography":798,"jupiterx-color":1236,"jupiterx-select":282,"jupiterx-fonts":12,"jupiterx-template":36,"jupiterx-multicheck":120,"jupiterx-text":90,"jupiterx-exceptions":24,"jupiterx-radio-image":36,"divider":25398,"text_disabled":216,"textarea_disabled":216,"dropdown":1190,"email":76,"kirki-fontawesome":670,"kirki-date":154,"title":191,"custom_10":129,"gradient":50,"notice":109,"creativesplanet_icon_picker":146,"sidebars":329,"separator":6765,"collapsible":225,"css_tool":168,"groupdivider":1151,"clelement":1565,"hitmag-category-dropdown":13,"input_slider":18,"be_title":339,"grouptitle":751,"menu-dropdown":15,"pages-dropdown":6,"custom-typography":11,"kirki-wcag-tc":309,"kirki-wcag-lc":267,"gridd_grid":216,"embed":6,"scoll-pages":2,"scroll-pages":4,"woofcicons":6,"adaptive-design":289,"kirki-dropdown-categories":2,"time":4,"dimenion":8,"agip":40,"dimension":23,"slider":25,"color":98,"radio-buttonset":21,"dimensions":2,"editor":2,"custom":27,"typography":12,"radio":13,"toggle":25,"sortable":2,"textarea":3,"text":12,"select":23,"gridd-wcag-lc":463,"image":3,"spacing":8,"multicheck":4,"header_legend":9,"mini-group":14,"mini-section":7,"ope-info-pro":110,"sectionseparator":580,"sidebar-button-group":241,"media":24,"web-gradients":24,"gradient-control":24,"font-awesome-icon-control":275,"section-title":24,"sidebar-dropdown":7,"goto-panel":4,"material-icons-icon-control":25,"raw":8,"Buscar":2,"textbox":44,"selecticon":1,"minimall_notice":72,"radio-html":4,"password":1,"energia-popup":1,"energia-site-logo":8,"energia-heading":3,"energia-choose":9,"energia-input":8,"energia-toggle":24,"energia-background":5,"energia-divider":6,"energia-box-model":10,"energia-border":3,"energia-box-shadow":1,"energia-child-popup":7,"energia-fonts":1,"energia-typography":14,"energia-select":16,"energia-label":1,"energia-radio-image":5,"energia-multicheck":7,"energia-text":10,"energia-textarea":1,"select_image":1,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"kirki-box-shadow":4,"cmsmasters-heading":106,"cmsmasters-typography":74,"cmsmasters-dimension":140,"cmsmasters-dimensions":180,"cmsmasters-constructor":112,"cmsmasters-divider":26,"cmsmasters-select":14,"image_select":1,"input":8,"bb-composition-sortable-slave":12,"bb-composition-sortable-master":8,"cutom-text":5,"hitmag-pro-category-dropdown":2,"ope-info":2,"Personalizar":1,"switch":20,"radio-image":9,"select-ajax":1},"2019-09":{"kirki-toggle":3773071,"kirki-color":1394364,"repeater":384451,"kirki-select":4710522,"kirki-image":377426,"kirki-number":376514,"kirki-dimensions":69463,"kirki-radio-image":133409,"kirki-generic":2741963,"kirki-slider":1680840,"kirki-switch":883731,"code_editor":25954,"kirki-custom":608128,"kirki-radio":163592,"cropped_image":626,"kirki-typography":1918378,"checkbox":174743,"upload":11900,"kirki-radio-buttonset":117565,"kirki-sortable":795931,"kirki-background":23586,"kirki-dimension":41756,"kirki-palette":8009,"kirki-multicheck":316902,"kirki-dashicons":2265,"kirki-editor":26678,"kirki-fontawesome":633,"kirki-color-palette":905,"kirki-multicolor":29200,"datepicker":625,"kirki-date":197,"hidden":1740,"divider":29257,"heading":4154,"text_disabled":245,"textarea_disabled":245,"thumbnail_size":6828,"be_title":355,"creativesplanet_icon_picker":125,"separator":9538,"collapsible":311,"notice":899,"css_tool":168,"groupdivider":1148,"clelement":1565,"textfield":40,"gradient":44,"kirki-wcag-tc":326,"kirki-wcag-lc":258,"gridd_grid":225,"embed":6,"hitmag-category-dropdown":13,"sidebars":294,"email":73,"grouptitle":748,"cutom-code":604,"woofcicons":18,"custom_10":115,"ope-info-pro":176,"sectionseparator":799,"sidebar-button-group":302,"media":30,"web-gradients":30,"gradient-control":30,"font-awesome-icon-control":325,"password":6,"kirki-dropdown-categories":2,"adaptive-design":285,"dropdown":1317,"dimenion":8,"menu-dropdown":17,"pages-dropdown":5,"custom-typography":8,"agip":24,"radio-html":16,"time":5,"scoll-pages":5,"scroll-pages":10,"sidebar-dropdown":20,"goto-panel":5,"goto-section":1,"gridd-wcag-lc":552,"jupiterx-popup":9,"jupiterx-image":72,"jupiterx-child-popup":160,"jupiterx-border":391,"jupiterx-background":90,"jupiterx-divider":1070,"jupiterx-box-model":838,"jupiterx-label":566,"jupiterx-box-shadow":9,"jupiterx-choose":238,"jupiterx-input":337,"jupiterx-toggle":333,"jupiterx-alert":45,"jupiterx-typography":607,"jupiterx-color":962,"jupiterx-select":218,"jupiterx-fonts":9,"jupiterx-template":27,"jupiterx-multicheck":93,"jupiterx-text":72,"jupiterx-exceptions":18,"jupiterx-radio-image":27,"title":201,"header_legend":6,"input_slider":18,"quna_notice":14,"mini-group":10,"mini-section":5,"Buscar":2,"raw":5,"material-icons-icon-control":50,"textbox":44,"selecticon":1,"minimall_notice":108,"energia-popup":2,"energia-site-logo":16,"energia-heading":6,"energia-choose":18,"energia-input":16,"energia-toggle":44,"energia-background":10,"energia-divider":12,"energia-box-model":20,"energia-border":6,"energia-box-shadow":2,"energia-child-popup":12,"energia-fonts":2,"energia-typography":28,"energia-select":22,"energia-label":2,"energia-radio-image":8,"energia-multicheck":14,"energia-text":14,"energia-textarea":2,"dropdown-cat":1,"kirki-box-shadow":4,"image_select":1,"input":8,"bb-composition-sortable-slave":6,"bb-composition-sortable-master":4,"cutom-text":5,"bb-number":35,"hitmag-pro-category-dropdown":18,"builder":1,"ope-info":2,"radio-buttonset":7,"color":27,"image":8,"select":149,"slider":15,"dimensions":2,"custom":24,"text":48,"textarea":4,"sortable":1,"typography":290,"dimension":1,"number":3,"editor":1,"multicheck":1,"switch":20,"radio":6,"radio-image":9,"kirki-box-model":30},"2019-10":{"kirki-color":1459281,"kirki-switch":1187812,"kirki-select":6442177,"kirki-toggle":4803870,"kirki-image":420601,"kirki-slider":2417645,"kirki-sortable":1176449,"kirki-generic":3424140,"repeater":466223,"kirki-multicheck":308672,"kirki-typography":2670199,"kirki-custom":539451,"kirki-dimensions":78692,"kirki-radio":174111,"kirki-number":305423,"checkbox":200596,"kirki-radio-buttonset":151457,"kirki-radio-image":143280,"kirki-background":30607,"kirki-editor":25443,"upload":12864,"kirki-dimension":59271,"kirki-palette":5163,"code_editor":29753,"kirki-dashicons":2358,"cropped_image":596,"kirki-multicolor":36921,"kirki-color-palette":1122,"kirki-fontawesome":720,"kirki-date":277,"datepicker":629,"divider":26005,"heading":3904,"text_disabled":222,"textarea_disabled":222,"sectionseparator":879,"ope-info-pro":178,"radio-html":12,"hidden":1733,"separator":11853,"collapsible":279,"notice":2062,"thumbnail_size":6830,"gradient":52,"email":91,"embed":6,"kirki-wcag-tc":1613,"kirki-wcag-lc":262,"gridd_grid":261,"sidebars":322,"textfield":43,"creativesplanet_icon_picker":117,"groupdivider":1214,"grouptitle":823,"css_tool":176,"clelement":1703,"sidebar-button-group":344,"media":34,"web-gradients":34,"gradient-control":34,"font-awesome-icon-control":325,"cutom-code":627,"be_title":608,"custom_10":89,"dropdown":1585,"kirki-dropdown-categories":3,"menu-dropdown":16,"pages-dropdown":4,"custom-typography":7,"kirki-text":1243,"kirki-textarea":551,"kirki-code":31,"agip":28,"adaptive-design":475,"minimall_notice":144,"gridd-wcag-lc":412,"sidebar-dropdown":20,"goto-panel":5,"goto-section":1,"kirki-box-model":1274,"title":304,"time":3,"hitmag-category-dropdown":14,"cmsmasters-heading":134,"cmsmasters-typography":90,"cmsmasters-dimension":181,"cmsmasters-dimensions":295,"cmsmasters-constructor":145,"cmsmasters-divider":45,"cmsmasters-select":107,"builder":6,"quna_notice":21,"radio-buttonset":17,"color":67,"image":22,"select":411,"slider":34,"dimensions":6,"custom":66,"text":124,"textarea":12,"sortable":3,"typography":870,"dimension":3,"number":9,"editor":3,"multicheck":5,"jupiterx-popup":12,"jupiterx-image":96,"jupiterx-child-popup":216,"jupiterx-border":526,"jupiterx-background":120,"jupiterx-divider":1449,"jupiterx-box-model":1140,"jupiterx-label":761,"jupiterx-box-shadow":12,"jupiterx-choose":335,"jupiterx-input":456,"jupiterx-toggle":449,"jupiterx-alert":60,"jupiterx-typography":825,"jupiterx-color":1301,"jupiterx-select":294,"jupiterx-fonts":12,"jupiterx-template":48,"jupiterx-multicheck":129,"jupiterx-text":96,"jupiterx-exceptions":24,"jupiterx-radio-image":36,"ope-info":4,"mini-group":8,"mini-section":4,"scoll-pages":2,"scroll-pages":4,"header_legend":9,"Buscar":2,"material-icons-icon-control":100,"password":2,"textbox":44,"selecticon":1,"woofcicons":10,"kirki-react-color":236,"kirki-wcag-link-color":83,"kirki-checkbox":162,"dimenion":5,"kirki-box-shadow":9,"image_select":1,"hitmag-pro-category-dropdown":2,"kirki-react-radio-buttonset":95,"input":8,"bb-composition-sortable-slave":12,"bb-composition-sortable-master":8,"switch":26,"radio":8,"cutom-text":5,"Personalizar":1,"radio-image":9,"wplemon-palette-builder":2,"raw":4,"border_radius":2,"legend":12,"input_slider":6,"energia-popup":1,"energia-site-logo":8,"energia-heading":3,"energia-choose":9,"energia-input":8,"energia-toggle":24,"energia-background":5,"energia-divider":6,"energia-box-model":10,"energia-border":3,"energia-box-shadow":1,"energia-child-popup":7,"energia-fonts":1,"energia-typography":14,"energia-select":16,"energia-label":1,"energia-radio-image":5,"energia-multicheck":7,"energia-text":10,"energia-textarea":1,"select_image":1},"2019-11":{"kirki-radio":181103,"kirki-number":1727865,"kirki-generic":8082907,"checkbox":509485,"kirki-custom":1976064,"repeater":1222083,"kirki-typography":2471528,"kirki-slider":1803808,"kirki-color":3055948,"kirki-select":7303287,"kirki-background":35384,"kirki-multicheck":1105602,"kirki-radio-buttonset":191953,"kirki-switch":925237,"kirki-image":982266,"kirki-radio-image":230471,"kirki-dimension":49109,"kirki-sortable":754997,"code_editor":30190,"kirki-toggle":6999968,"kirki-dimensions":176602,"kirki-date":358,"upload":23314,"kirki-editor":145271,"thumbnail_size":6845,"kirki-palette":45316,"custom_10":80,"cropped_image":675,"hidden":1547,"kirki-multicolor":114657,"kirki-color-palette":1084,"divider":26153,"heading":3921,"text_disabled":222,"textarea_disabled":222,"kirki-dashicons":2222,"dropdown":2040,"kirki-fontawesome":618,"groupdivider":1244,"grouptitle":867,"css_tool":180,"clelement":1779,"notice":1768,"datepicker":624,"separator":16937,"kirki-wcag-tc":3590,"kirki-wcag-lc":226,"gridd_grid":369,"be_title":492,"collapsible":351,"kirki-dropdown-categories":3,"email":92,"gradient":52,"cutom-code":590,"sidebars":336,"dimenion":6,"creativesplanet_icon_picker":121,"menu-dropdown":15,"pages-dropdown":5,"custom-typography":8,"kirki-text":1344,"kirki-textarea":461,"kirki-code":94,"quna_notice":18,"kirki-react-color":863,"kirki-react-radio-buttonset":448,"kirki-wcag-link-color":287,"kirki-checkbox":472,"wplemon-palette-builder":27,"textfield":56,"kirki-box-model":2998,"agip":24,"ope-info-pro":120,"sectionseparator":719,"sidebar-button-group":304,"media":30,"web-gradients":30,"gradient-control":30,"font-awesome-icon-control":275,"gridd-wcag-lc":286,"hitmag-category-dropdown":13,"time":4,"sidebar-dropdown":20,"goto-panel":5,"goto-section":1,"title":201,"minimall_notice":108,"legend":74,"radio-buttonset":16,"color":92,"image":29,"select":529,"slider":43,"dimensions":8,"custom":85,"text":160,"textarea":16,"sortable":4,"typography":1160,"dimension":4,"number":12,"editor":4,"multicheck":5,"material-icons-icon-control":100,"jupiterx-popup":13,"jupiterx-image":104,"jupiterx-child-popup":250,"jupiterx-border":615,"jupiterx-background":130,"jupiterx-divider":1658,"jupiterx-box-model":1310,"jupiterx-label":872,"jupiterx-box-shadow":37,"jupiterx-choose":395,"jupiterx-input":523,"jupiterx-toggle":500,"jupiterx-alert":65,"jupiterx-typography":938,"jupiterx-color":1508,"jupiterx-select":337,"jupiterx-fonts":13,"jupiterx-template":65,"jupiterx-multicheck":156,"jupiterx-text":111,"jupiterx-exceptions":26,"jupiterx-radio-image":42,"builder":10,"mini-group":14,"mini-section":7,"woofcicons":8,"adaptive-design":493,"Buscar":2,"themesion_icon_picker":3,"wdaspeed-menu":8,"bb-composition-sortable-slave":15,"bb-composition-sortable-master":10,"scoll-pages":3,"scroll-pages":6,"textbox":44,"selecticon":1,"cmsmasters-heading":227,"cmsmasters-typography":153,"cmsmasters-dimension":306,"cmsmasters-dimensions":550,"cmsmasters-constructor":246,"cmsmasters-divider":83,"cmsmasters-select":225,"password":2,"ope-info":2,"radio":14,"kirki-box-shadow":4,"embed":7,"image_select":1,"hitmag-pro-category-dropdown":3,"input":8,"switch":26,"cutom-text":5,"radio-html":2,"Personalizar":1,"radio-image":9,"jupiterx-pro-box":5,"energia-popup":1,"energia-site-logo":8,"energia-heading":3,"energia-choose":9,"energia-input":8,"energia-toggle":22,"energia-background":5,"energia-divider":6,"energia-box-model":10,"energia-border":3,"energia-box-shadow":1,"energia-child-popup":6,"energia-fonts":1,"energia-typography":14,"energia-select":11,"energia-label":1,"energia-radio-image":4,"energia-multicheck":7,"energia-text":7,"energia-textarea":1,"header_legend":3,"input_slider":6},"2019-12":{"kirki-toggle":6569137,"kirki-select":5657474,"kirki-image":767299,"kirki-color":4315457,"kirki-generic":5275368,"kirki-editor":29905,"kirki-slider":1436208,"repeater":881868,"kirki-typography":1911354,"kirki-number":1948759,"kirki-palette":53834,"kirki-multicheck":1253679,"kirki-dimensions":408073,"kirki-custom":2722105,"kirki-sortable":488321,"kirki-radio":200341,"kirki-switch":683969,"kirki-dimension":71060,"kirki-radio-image":248486,"thumbnail_size":7182,"checkbox":210948,"upload":14083,"code_editor":37967,"kirki-background":197232,"kirki-radio-buttonset":858063,"kirki-date":2942,"custom_10":76,"datepicker":690,"hidden":1490,"email":111,"divider":34263,"heading":5083,"text_disabled":282,"textarea_disabled":282,"kirki-multicolor":303280,"cropped_image":732,"kirki-color-palette":1332,"dropdown":2230,"notice":1817,"kirki-fontawesome":174,"groupdivider":1158,"grouptitle":796,"css_tool":168,"clelement":1648,"kirki-dashicons":2632,"creativesplanet_icon_picker":130,"kirki-box-model":4502,"kirki-wcag-tc":5065,"separator":22038,"be_title":288,"hitmag-category-dropdown":15,"collapsible":252,"kirki-dropdown-categories":4,"title":269,"kirki-react-color":1351,"kirki-react-radio-buttonset":603,"kirki-wcag-link-color":398,"kirki-code":117,"gridd_grid":375,"kirki-checkbox":617,"wplemon-palette-builder":36,"kirki-text":1099,"dimenion":14,"gridd-wcag-lc":231,"cutom-code":583,"sidebars":364,"kirki-textarea":325,"quna_notice":17,"menu-dropdown":21,"pages-dropdown":8,"custom-typography":11,"kirki-box-shadow":5,"gradient":60,"adaptive-design":522,"agip":16,"time":4,"legend":513,"textfield":137,"sidebar-dropdown":20,"goto-panel":5,"goto-section":1,"cmsmasters-heading":243,"cmsmasters-typography":159,"cmsmasters-dimension":320,"cmsmasters-dimensions":459,"cmsmasters-divider":70,"cmsmasters-select":110,"ope-info-pro":141,"sectionseparator":734,"sidebar-button-group":302,"media":30,"web-gradients":30,"gradient-control":30,"font-awesome-icon-control":325,"woofcicons":6,"raw":4,"radio-buttonset":18,"color":121,"image":42,"select":762,"slider":67,"dimensions":12,"custom":123,"text":252,"textarea":26,"sortable":6,"typography":1740,"dimension":8,"number":25,"editor":6,"multicheck":6,"ope-info":2,"mini-group":10,"mini-section":5,"header_legend":6,"jupiterx-popup":19,"jupiterx-image":152,"jupiterx-child-popup":369,"jupiterx-border":857,"jupiterx-background":184,"jupiterx-divider":2323,"jupiterx-box-model":1852,"jupiterx-label":1221,"jupiterx-box-shadow":91,"jupiterx-choose":603,"jupiterx-input":741,"jupiterx-toggle":715,"jupiterx-alert":104,"jupiterx-typography":1329,"jupiterx-color":2105,"jupiterx-select":490,"jupiterx-fonts":19,"jupiterx-template":106,"jupiterx-multicheck":241,"jupiterx-text":154,"jupiterx-exceptions":38,"jupiterx-radio-image":68,"jupiterx-pro-box":48,"Buscar":2,"themesion_icon_picker":3,"radio-html":6,"material-icons-icon-control":50,"embed":9,"kirki-wcag-lc":168,"textbox":44,"selecticon":1,"wdaspeed-menu":6,"builder":18,"minimall_notice":90,"cmsmasters-constructor":168,"scoll-pages":2,"scroll-pages":4,"radio":11,"password":6,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"image_select":1,"hitmag-pro-category-dropdown":4,"bb-composition-sortable-slave":12,"bb-composition-sortable-master":8,"switch":6,"cutom-text":5,"spacing":2,"input":8,"border_radius":1,"texto":53,"input_slider":6,"kirki-wcga-lc":4,"kirki-url":2},"2020-01":{"kirki-slider":555051,"kirki-image":555901,"kirki-custom":1590875,"kirki-select":2232325,"kirki-color":3124342,"kirki-typography":764319,"kirki-toggle":3349559,"kirki-generic":2806134,"kirki-number":1137519,"kirki-palette":26642,"kirki-multicheck":599790,"repeater":469681,"kirki-dimensions":268079,"kirki-sortable":66273,"kirki-switch":471633,"kirki-radio-image":268819,"kirki-dimension":70106,"code_editor":39164,"kirki-radio-buttonset":516681,"kirki-editor":34073,"kirki-radio":214534,"kirki-color-palette":1570,"checkbox":228677,"upload":16129,"kirki-multicolor":177229,"kirki-box-model":6960,"kirki-background":117224,"kirki-wcag-tc":7435,"kirki-dashicons":2878,"notice":1793,"kirki-date":1574,"separator":23906,"dropdown":2468,"cutom-code":569,"datepicker":751,"thumbnail_size":8752,"divider":48005,"heading":7246,"text_disabled":390,"textarea_disabled":390,"background-image":1,"hidden":1513,"kirki-react-color":1496,"kirki-react-radio-buttonset":613,"kirki-wcag-link-color":403,"kirki-code":117,"gridd_grid":381,"kirki-checkbox":667,"wplemon-palette-builder":37,"kirki-text":1464,"cropped_image":746,"email":109,"creativesplanet_icon_picker":144,"sidebars":350,"groupdivider":1104,"grouptitle":752,"css_tool":160,"clelement":1570,"kirki-fontawesome":105,"adaptive-design":580,"radio-buttonset":21,"color":140,"image":49,"select":906,"slider":66,"dimensions":14,"custom":146,"text":360,"textarea":28,"sortable":7,"typography":2030,"dimension":8,"number":28,"editor":7,"multicheck":7,"legend":513,"textfield":150,"time":4,"title":346,"gradient":50,"cmsmasters-heading":225,"cmsmasters-typography":134,"cmsmasters-dimension":292,"cmsmasters-dimensions":474,"cmsmasters-divider":76,"cmsmasters-select":187,"custom_10":69,"sidebar-dropdown":20,"goto-panel":5,"menu-dropdown":20,"goto-section":1,"custom-typography":10,"gridd-wcag-lc":171,"ope-info-pro":217,"sectionseparator":1130,"sidebar-button-group":455,"media":40,"web-gradients":42,"gradient-control":38,"font-awesome-icon-control":290,"be_title":459,"collapsible":198,"hitmag-category-dropdown":13,"quna_notice":12,"ope-info":5,"kirki-wcag-lc":153,"kirki-textarea":465,"radio":11,"material-icons-icon-control":225,"woofcicons":6,"raw":18,"border_radius":5,"mini-group":14,"mini-section":7,"bb-composition-sortable-slave":21,"bb-composition-sortable-master":14,"jupiterx-popup":17,"jupiterx-image":136,"jupiterx-child-popup":333,"jupiterx-border":786,"jupiterx-background":167,"jupiterx-divider":2139,"jupiterx-box-model":1701,"jupiterx-label":1127,"jupiterx-box-shadow":77,"jupiterx-choose":546,"jupiterx-input":675,"jupiterx-toggle":646,"jupiterx-alert":94,"jupiterx-typography":1225,"jupiterx-color":1939,"jupiterx-select":445,"jupiterx-fonts":17,"jupiterx-template":97,"jupiterx-multicheck":219,"jupiterx-text":140,"jupiterx-exceptions":34,"jupiterx-radio-image":61,"jupiterx-pro-box":36,"radio-html":16,"Buscar":2,"themesion_icon_picker":3,"textbox":44,"selecticon":1,"kirki-wcga-lc":6,"builder":13,"pages-dropdown":7,"wdaspeed-menu":5,"dimenion":8,"minimall_notice":54,"scoll-pages":1,"scroll-pages":2,"password":1,"embed":6,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"kirki-box-shadow":4,"agip":12,"kirki-dropdown-categories":4,"hitmag-pro-category-dropdown":2,"input":8,"gradient-control-pro":3,"web-fonts":1,"header-slider":1,"kirki-url":6,"switch":6,"cutom-text":5,"cmsmasters-constructor":56,"spacing":2,"Personalizar":1,"texto":78,"input_slider":6},"2020-02":{"kirki-slider":1260871,"kirki-switch":1486240,"kirki-radio-image":705953,"kirki-color":4077719,"kirki-generic":3390812,"kirki-number":1179049,"kirki-select":3303874,"code_editor":52889,"kirki-toggle":3844881,"repeater":569606,"kirki-image":657502,"kirki-dimensions":419351,"kirki-multicheck":610572,"kirki-radio":496859,"kirki-custom":1983607,"checkbox":320364,"kirki-multicolor":443390,"kirki-background":250403,"kirki-typography":1092382,"kirki-sortable":75160,"kirki-dimension":89746,"kirki-palette":26704,"thumbnail_size":7801,"kirki-editor":41269,"kirki-radio-buttonset":1115616,"kirki-color-palette":2256,"upload":17542,"kirki-date":3730,"notice":1592,"kirki-dashicons":2782,"cropped_image":1748,"datepicker":739,"kirki-react-color":2735,"kirki-wcag-tc":6821,"kirki-react-radio-buttonset":886,"kirki-wcag-link-color":596,"kirki-code":152,"gridd_grid":498,"kirki-checkbox":986,"wplemon-palette-builder":52,"kirki-text":1361,"hidden":1452,"dropdown":2494,"creativesplanet_icon_picker":111,"divider":51064,"heading":7541,"text_disabled":416,"textarea_disabled":416,"email":108,"adaptive-design":638,"kirki-box-model":6106,"kirki-box-shadow":9,"separator":24471,"groupdivider":1094,"grouptitle":704,"css_tool":160,"clelement":1434,"kirki-textarea":332,"dimension":9,"sidebars":350,"legend":306,"textfield":88,"custom_10":67,"sidebar-dropdown":20,"goto-panel":5,"menu-dropdown":17,"goto-section":1,"custom-typography":9,"title":446,"time":5,"be_title":374,"texto":61,"cutom-code":524,"kirki-url":7,"gridd-wcag-lc":186,"gradient":46,"ope-info-pro":131,"sectionseparator":635,"ope-info":2,"sidebar-button-group":244,"media":24,"web-gradients":24,"gradient-control":24,"font-awesome-icon-control":200,"hitmag-category-dropdown":14,"quna_notice":19,"text":256,"radio-buttonset":12,"color":86,"image":28,"select":499,"slider":37,"dimensions":8,"custom":80,"textarea":16,"sortable":4,"typography":1160,"number":19,"editor":4,"multicheck":4,"kirki-fontawesome":102,"kirki-wcag-lc":218,"radio":12,"mini-group":14,"mini-section":7,"collapsible":162,"jupiterx-popup":13,"jupiterx-image":104,"jupiterx-child-popup":251,"jupiterx-border":591,"jupiterx-background":127,"jupiterx-divider":1606,"jupiterx-box-model":1278,"jupiterx-label":844,"jupiterx-box-shadow":61,"jupiterx-choose":408,"jupiterx-input":512,"jupiterx-toggle":491,"jupiterx-alert":72,"jupiterx-typography":921,"jupiterx-color":1452,"jupiterx-select":337,"jupiterx-fonts":13,"jupiterx-template":68,"jupiterx-multicheck":164,"jupiterx-text":104,"jupiterx-exceptions":26,"jupiterx-radio-image":47,"jupiterx-pro-box":31,"material-icons-icon-control":100,"Buscar":2,"raw":7,"border_radius":3,"builder":15,"themesion_icon_picker":9,"kirki-wcga-lc":17,"textbox":44,"selecticon":1,"pages-dropdown":6,"wdaspeed-menu":3,"dimenion":8,"radio-html":10,"minimall_notice":36,"password":1,"scoll-pages":1,"scroll-pages":2,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"embed":5,"cmsmasters-heading":177,"cmsmasters-typography":103,"cmsmasters-dimension":233,"cmsmasters-dimensions":430,"cmsmasters-divider":72,"cmsmasters-select":198,"agip":12,"kirki-dropdown-categories":2,"hitmag-pro-category-dropdown":2,"input":16,"bb-composition-sortable-slave":6,"bb-composition-sortable-master":4,"switch":6,"cutom-text":5,"woofcicons":2,"image_select":1,"spacing":2,"Personalizar":1},"2020-03":{"kirki-radio-image":394367,"kirki-toggle":9203817,"kirki-select":6576685,"kirki-slider":1291935,"kirki-image":1037012,"kirki-radio-buttonset":1490706,"kirki-generic":7649667,"kirki-typography":2000034,"kirki-multicolor":596187,"kirki-color":6489268,"kirki-editor":40611,"kirki-switch":594196,"kirki-number":3332263,"kirki-dimensions":659475,"kirki-radio":214104,"kirki-custom":4745714,"kirki-color-palette":1633,"checkbox":176662,"repeater":1304768,"kirki-multicheck":2242727,"kirki-sortable":134299,"upload":15677,"code_editor":37928,"kirki-background":332332,"cropped_image":561,"kirki-dimension":77989,"kirki-date":5053,"datepicker":663,"kirki-palette":100764,"hidden":1199,"creativesplanet_icon_picker":119,"kirki-dashicons":1670,"notice":988,"separator":22730,"cutom-code":354,"thumbnail_size":4892,"dropdown":2902,"sidebars":287,"divider":28970,"heading":4252,"text_disabled":236,"textarea_disabled":236,"legend":572,"kirki-box-model":9261,"kirki-wcag-tc":9944,"clelement":1394,"email":93,"header_legend":6,"be_title":34,"kirki-text":1456,"kirki-textarea":260,"kirki-react-color":3493,"quna_notice":9,"groupdivider":970,"grouptitle":681,"css_tool":140,"kirki-react-radio-buttonset":942,"kirki-wcag-link-color":598,"kirki-code":203,"gridd_grid":558,"kirki-checkbox":1092,"wplemon-palette-builder":56,"kirki-box-shadow":14,"custom_10":51,"sidebar-dropdown":20,"goto-panel":5,"menu-dropdown":20,"goto-section":1,"custom-typography":10,"textfield":92,"kirki-fontawesome":110,"adaptive-design":464,"time":3,"kirki-wcga-lc":28,"ope-info-pro":101,"sectionseparator":521,"ope-info":6,"sidebar-button-group":203,"media":20,"web-gradients":20,"gradient-control":20,"font-awesome-icon-control":175,"kirki-url":10,"gridd-wcag-lc":200,"texto":131,"title":369,"gradient":36,"hitmag-category-dropdown":11,"kirki-wcag-lc":253,"color":162,"radio":12,"mini-group":24,"mini-section":12,"hitmag-pro-category-dropdown":2,"builder":14,"jupiterx-popup":13,"jupiterx-image":104,"jupiterx-child-popup":252,"jupiterx-border":589,"jupiterx-background":127,"jupiterx-divider":1612,"jupiterx-box-model":1287,"jupiterx-label":846,"jupiterx-box-shadow":61,"jupiterx-choose":415,"jupiterx-input":517,"jupiterx-toggle":494,"jupiterx-alert":73,"jupiterx-typography":932,"jupiterx-color":1457,"jupiterx-select":342,"jupiterx-fonts":13,"jupiterx-template":70,"jupiterx-multicheck":167,"jupiterx