Kirki Telemetry Statistics

Monthly statistics - PHP Versions.

RAW DATA

{"2019-02":{"7.0":1595,"2.0":2229,"7.3":675,"7.2.15":901,"7.2.15-0ubuntu0.18.04.1":25,"7.1.26":701,"5.6":2315,"7.2":2669,"7.0.32":254,"7.1":1179,"7.2.7":19,"7.2.13":242,"7.0.33":1594,"7.0.31":43,"7.3.0":45,"5.4":337,"7.2.14":328,"7.1.21":58,"7.2.10":30,"5.5":206,"7.0.22":2,"7.0.32-1~dotdeb+8.1":36,"7.2.6":10,"7.1.24":27,"7.2.10-0ubuntu0.18.04.1":31,"7.1.23-nmm1":21,"7.2.14-he.2":13,"7.0.25":46,"7.0.24":4,"7.2.5":15,"7.2.3":9,"7.1.25":60,"7.3.2":126,"7.0.33-0+deb9u1":10,"7.1.14":135,"7.1.13":19,"7.3.1":23,"7.0.32-0ubuntu0.16.04.1":4,"7.0.27":10,"7.2.14-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.1":13,"7.2.0":6,"7.2.11":25,"7.2.12":13,"7.1.3":8,"7.2.15-1+0~20190209065041.16+jessie~1.gbp3ad8c0":14,"7.0.30":24,"7.2.14-2+bionic":1,"7.2.1":8,"7.1.11":8,"7.0.29":6,"7.1.22":21,"5.3":115,"7.2.14-1+0~20190113100657.14+jessie~1.gbpd83c69":13,"7.1.5":14,"7.0.33-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.0.30-1+0~20180505045735.18+stretch~1.gbpcfecb9":2,"7.1.26-1+0~20190113101856.12+jessie~1.gbp7077bb":3,"7.1.10":3,"7.2.13-nmm1":4,"7.1.19":10,"7.2.14-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.0-dev":1,"7.0.33-1+0~20181208203126.8+stretch~1.gbp2ff763":3,"7.2.15-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.32-nmm1":5,"7.0.18-0ubuntu0.16.04.1":2,"7.1.8":9,"7.0.14":4,"7.0.6":2,"7.1.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.15-1+0~20190209065123.16+stretch~1.gbp3ad8c0":2,"7.0.9":1,"7.0.31-1+0~20180725100316.2+stretch~1.gbp8e8a8b":1,"7.1.26-2+bionic":1,"7.0.15":2,"7.2.8RC1":1,"7.0.18":4,"7.0.21":7,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.8":2,"7.2.9":5,"7.2.13-1+0~20181207100540.13+stretch~1.gbpf57305":1,"7.1.16":4,"7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69":8,"7.2.4-1+0~20180405085422.20+stretch~1.gbpbff9f0":1,"7.2.7-1+0~20180622080852.23+jessie~1.gbpfd8e2e":7,"7.1.17":2,"7.0.13":1,"7.0.17":2,"7.1.23":13,"7.0.20":2,"7.1.12":2,"7.0.23":2,"7.2.4":14,"7.1.26-1+0~20190113101810.12+stretch~1.gbp7077bb":5,"7.0.33-1+0~20181208203043.8+jessie~1.gbp2ff763":3,"7.1.9":2,"7.3.1-nmm1":4,"7.0.28":5,"7.2.1-dev":1,"7.0.30-0ubuntu0.16.04.1":2,"7.0.26-1+mh1":3,"7.2.2":1,"7.0.24-1~dotdeb+8.1":1,"7.2.15-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.1.26-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.1.2":3,"7.2.11-3+bionic":5,"7.1.15":2,"7.1.25-1+0~20181207224650.11+stretch~1.gbpf65b84":1,"7.0.30-0+deb9u1":2,"7.1.0-dev":1,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.0.0":2,"7.0.26":1,"7.0.27-0+deb9u1":1,"7.0.10":1,"7.1.7":1,"7.2.14-nmm1":1,"7.3.2-3+0~20190208150725.31+stretch~1.gbp0912bd":3,"7.0.16":3,"7.0.28-0ubuntu0.16.04.1":2,"7.0.33-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.18":1,"7.0.19":3,"7.1.12-2+0~20171207160754.12+jessie~1.gbp5c91f3":1,"7.2.15-1+bionic":1,"7.3.2-3":2,"7.0.22-1~dotdeb+8.1":1,"7.1.6":1,"7.0.11":1},"2019-03":{"7.0.33":5932,"5.6":4663,"7.0":3541,"7.1":2747,"2.0":4705,"7.2.15":1094,"7.1.26":753,"7.2":6041,"7.2.13":574,"7.0.22-0ubuntu0.16.04.1":1,"7.1.14":279,"7.3.1":27,"7.2.10-0ubuntu0.18.04.1":42,"7.2.14":500,"7.2.11-3+bionic":17,"7.2.1":24,"5.4":519,"5.3":151,"7.0.32":636,"7.1.24":50,"7.0.31":70,"7.3":1617,"7.1.25":116,"7.3.0":104,"5.5":366,"7.1.23-nmm1":54,"7.3.2":166,"7.0.33-0+deb9u1":9,"7.0.3":1,"7.3.1-nmm1":4,"7.0.30":32,"7.1.5":36,"7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69":4,"7.1.21":133,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.1":11,"7.2.15-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.2.14-he.2":13,"7.1.19":25,"7.2.3":17,"7.0.32-1~dotdeb+8.1":96,"7.2.12":30,"7.2.10":46,"7.0.25":101,"7.2.5":31,"7.0.16":7,"7.2.14-1+0~20190113100657.14+jessie~1.gbpd83c69":26,"7.2.15-0ubuntu0.18.04.1":63,"7.1.26-he.2":1,"7.1.3":25,"7.0.27":20,"7.2.7":27,"7.2.11":52,"7.0.18-0ubuntu0.16.04.1":3,"7.1.2":3,"7.0.17":1,"7.2.4":18,"7.2.13-nmm1":15,"7.0.32-nmm1":15,"7.0.18":6,"7.2.7-1+0~20180622080852.23+jessie~1.gbpfd8e2e":19,"7.1.10":7,"7.2.8":4,"7.0.9":11,"7.1.26-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":10,"7.2.15-1+0~20190209065041.16+jessie~1.gbp3ad8c0":14,"7.1.26-1+0~20190113101856.12+jessie~1.gbp7077bb":9,"7.2.15-1+bionic":12,"7.1.26-2+0~20190216175258.13+jessie~1.gbpc20626":8,"7.1.22":23,"7.3.2-3+0~20190208150725.31+stretch~1.gbp0912bd":3,"7.1.4":3,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.8":22,"7.2.5-1+0~20180505050007.21+jessie~1.gbpca2fa6":1,"7.2.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-1+0~20181208203043.8+jessie~1.gbp2ff763":4,"7.2.9":11,"7.2.15-pl0-zoneos":2,"7.0.30-0+deb9u1":1,"7.1.13":26,"7.1.23":20,"7.0.28":9,"7.2.0":16,"7.0.4":2,"7.0.21":19,"7.0.23":3,"7.1.20":1,"7.1.16":5,"7.2.6":27,"7.0.33-1+0~20181208203126.8+stretch~1.gbp2ff763":3,"7.0.24":5,"7.2.15-1+0~20190209065123.16+stretch~1.gbp3ad8c0":12,"7.0.29":19,"7.0.8":1,"7.0.33-0+deb9u2":2,"7.1.26-2+0~20190216175340.13+stretch~1.gbpc20626":6,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":2,"7.0.12":1,"7.0.33-mh1":2,"7.1.11":10,"7.0.14":4,"7.3.3":251,"7.2.9-1+0~20180910100423.5+jessie~1.gbpdaac35":2,"7.0.19-1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.2":35,"7.1.0":4,"7.0.26":2,"7.2.16":1508,"7.1.7":5,"7.1.12":2,"7.2.2":4,"7.1.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.2-nmm1":4,"7.2.15-nfsn1":1,"7.1.6":4,"7.1.27":1032,"7.1.26-1+0~20190113101810.12+stretch~1.gbp7077bb":6,"7.0.13":2,"7.0.6":2,"7.3.3-1+0~20190307202245.32+stretch~1.gbp32ebb2":12,"7.0.30-0ubuntu0.16.04.1":2,"7.1.15":4,"7.2.16-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.0.12-kon":1,"7.2.1-0.debian.0":1,"7.0.10":3,"7.1.17":6,"7.3.3-1+0~20190307202334.32+buster~1.gbp32ebb2":1,"7.0.27-1+0~20180114070440.15+jessie~1.gbp3bc0e2":1,"7.1.1":4,"7.2.16-1+0~20190307202206.17+jessie~1.gbpa7be82":28,"7.2.16-1+0~20190307202415.17+stretch~1.gbpa7be82":9,"7.0.32-0ubuntu0.16.04.1":3,"7.0.7":1,"7.2.16-1+bionic":4,"7.2.15-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-1":4,"7.0.33-0+deb9u3":20,"7.3.3-nmm1":6,"7.2.16-pl0-zoneos":5,"7.0.33-5+0~20190309015553.9+stretch~1.gbp4c6517":5,"7.3.0RC1":3,"7.1.27-1+0~20190307202251.14+jessie~1.gbp7163d5":2,"7.2.16-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.16-he.0":17,"7.3.3-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.2-1+bionic":1,"7.0.22":4,"7.0.33-5+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.2.0-dev":1,"7.0.20":4,"7.2.14-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.31-1+0~20180725100316.2+stretch~1.gbp8e8a8b":1,"7.0.15":3,"7.2.8RC1":1,"7.2.4-1+0~20180405085422.20+stretch~1.gbpbff9f0":1,"7.1.9":5,"7.0.19":3,"7.0.33-5+0~20190309014446.9+jessie~1.gbp4c6517":2,"7.2.1-dev":1,"7.0.33-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+2+will+reach+end+of+life+in+april+2019":1,"7.0.24-1~dotdeb+8.1":1,"7.2.16-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.14-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.16-dev":3,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.31-1+0~20180910100432.3+jessie~1.gbp90e89d":1,"7.3.2-3+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.3.3-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.3":4,"7.0.33-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.25-1+0~20181207224650.11+stretch~1.gbpf65b84":1,"7.2.17RC1":1,"7.2.15-0ubuntu0.18.04.2":6,"7.1.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.27-0+deb9u1":1,"7.0.33-5+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.30-1+0~20180505045735.18+stretch~1.gbpcfecb9":1,"7.1.12-2+0~20171207160754.12+jessie~1.gbp5c91f3":1,"7.1.27-1+0~20190307202204.14+stretch~1.gbp7163d5":1,"7.0.0":2,"7.3.0RC2":1,"7.3.1-1+0~20190113101844.25+jessie~1.gbp15aaa9":1,"7.1.27-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.11":2,"7.1.27-he.0":1},"2019-04":{"7.2.12":23,"7.2":7106,"7.2.15":184,"7.0.33":3893,"2.0":5550,"7.1.27":937,"7.2.13":590,"7.1.14":390,"7.0":3848,"7.3":2251,"7.1":3124,"7.0.33-0+deb9u3":34,"7.2.16":1853,"5.6":6965,"7.1.5":44,"7.1.26":208,"5.4":337,"7.3.2":51,"5.5":390,"7.0.32":699,"7.1.26-1+0~20190113101856.12+jessie~1.gbp7077bb":5,"7.1.23":23,"7.3.3":176,"7.2.11-3+bionic":12,"7.2.14":190,"7.0.9":9,"7.1.18":1,"7.3.0":122,"7.2.15-0ubuntu0.18.04.2":76,"7.2.14-1+0~20190113100657.14+jessie~1.gbpd83c69":38,"7.0.27":27,"7.0.32-1~dotdeb+8.1":120,"5.3":156,"7.0.30":35,"7.0.25":119,"7.1.2":5,"7.1.24":44,"7.0.31":69,"7.3.3-nmm1":17,"7.2.4":15,"7.2.16-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":6,"7.0.17":5,"7.2.13-nmm1":16,"7.1.8":10,"7.1.26-1+0~20190113101810.12+stretch~1.gbp7077bb":7,"7.1.26-2+0~20190216175258.13+jessie~1.gbpc20626":1,"7.2.8":9,"7.0.32-nmm1":20,"7.0.14":8,"7.1.1":6,"7.0.18":6,"7.1.25":99,"7.2.5":16,"7.1.13":31,"7.0.30-0+deb9u1":2,"7.2.7-1+0~20180622080852.23+jessie~1.gbpfd8e2e":24,"7.3.3-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.3":46,"7.0.22-1~dotdeb+8.1":1,"7.2.10":53,"7.1.21":146,"7.0.16":8,"7.3.2-3+0~20190208150725.31+stretch~1.gbp0912bd":1,"7.2.11":39,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.2":5,"7.1.15":5,"7.1.23-nmm1":60,"7.3.1-1+0~20190113101844.25+jessie~1.gbp15aaa9":12,"7.1.7":5,"7.0.33-0+deb9u1":6,"7.1.27-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.2.16-dev":2,"7.2.6":20,"7.2.16-1+0~20190307202206.17+jessie~1.gbpa7be82":38,"7.2.16-he.0":30,"7.2.1":20,"7.3.1":36,"7.2.7":18,"7.2.15-1+bionic":4,"7.1.22":32,"7.0.31-SvetHostingu.cz":1,"7.1.4":6,"7.2.10-0ubuntu0.18.04.1":43,"7.1.3":23,"7.0.33-5+0~20190309015553.9+stretch~1.gbp4c6517":10,"7.2.5-1+0~20180505050007.21+jessie~1.gbpca2fa6":1,"7.2.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.17":1930,"7.2.15-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.2.3":13,"7.0.21":21,"7.3.4":352,"7.1.11":18,"7.1.19":19,"7.0.23":2,"7.0.4":1,"7.2.0":13,"7.3.3-1+0~20190307202245.32+stretch~1.gbp32ebb2":9,"7.1.16":6,"7.1.20":2,"7.0.32-0ubuntu0.16.04.1":6,"7.2.16-1+0~20190307202415.17+stretch~1.gbpa7be82":22,"7.3.0RC2":2,"7.0.24":5,"7.2.15-1+0~20190209065123.16+stretch~1.gbp3ad8c0":1,"7.2.9":9,"7.0.29":26,"7.0.8":1,"7.1.18-1+0~20180611145758.18+jessie~1.gbp2b32f6":1,"7.1.10":6,"7.2.15-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.18-0ubuntu0.16.04.1":3,"7.0.12":1,"7.0.33-1+0~20181208203126.8+stretch~1.gbp2ff763":1,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":2,"7.1.26-mh1":1,"7.1.28":1301,"7.2.16-pl1-zoneos":6,"7.0.33-2":2,"7.0.19-1":1,"7.2.14-2+bionic":1,"7.1.0":1,"7.0.26":2,"7.2.16-2+bionic":3,"7.2.2":4,"7.2.0-dev":2,"7.1.26-2+0~20190216175340.13+stretch~1.gbpc20626":4,"7.1.6":5,"7.1.27-1+0~20190307202204.14+stretch~1.gbp7163d5":6,"7.0.28":4,"7.0.33-0+deb9u2":1,"7.2.16-nfsn1":1,"7.1.17":6,"7.1.13RC1":1,"7.3.3-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.9":4,"7.0.19":2,"7.2.5-1+0~20180505045740.21+stretch~1.gbpca2fa6":2,"7.0.7":3,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4+webhost":1,"7.1.16-1+b1":2,"7.0.30-0ubuntu0.16.04.1":3,"7.1.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.12-kon":1,"7.0.10":4,"7.2.1-0.debian.0":1,"7.1.0-dev":2,"7.0.33-5+0~20190309014446.9+jessie~1.gbp4c6517":2,"7.0.20":4,"7.0.33-1+0~20181208203043.8+jessie~1.gbp2ff763":3,"7.2.15-0ubuntu0.18.10.2":1,"7.2.16-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.1.27-1+0~20190307202251.14+jessie~1.gbp7163d5":7,"7.3.2RC1":1,"7.2.1-dev":2,"7.2.17-1+bionic":1,"7.0.6":3,"7.2.9-1+0~20180910100423.5+jessie~1.gbpdaac35":1,"7.2.17-1+0~20190412070953.20+jessie~1.gbp23a36d":19,"7.2.16-1+bionic":1,"7.1.28-1+0~20190412071042.17+jessie~1.gbpbe9b36":1,"7.0.22":3,"7.0.33-5+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.33-6+0~20190412071436.12+stretch~1.gbp26747c":3,"7.2.14-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.17-1+0~20190410151005.18+stretch~1.gbp23a36d":2,"7.3.0RC1":2,"7.0.31-1+0~20180725100316.2+stretch~1.gbp8e8a8b":1,"7.0.15":3,"7.2.8RC1":1,"7.1.27-he.0":3,"7.2.4-1+0~20180405085422.20+stretch~1.gbpbff9f0":1,"7.1.20-1+0~20180910100430.3+jessie~1.gbp17c613":1,"7.0.33-6+0~20190412071042.12+jessie~1.gbp26747c":2,"7.1.12":1,"7.3.4-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+3":2,"7.1.28-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.2.11-2+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.32-4+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+2+will+reach+end+of+life+in+april+2019":1,"7.0.5":1,"7.0.24-1~dotdeb+8.1":1,"7.2.16-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+3":2,"7.3.4-1+0~20190412071350.37+stretch~1.gbpabc171":9,"7.1.28-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+3":4,"7.2.14-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.4":7,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-5+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.3.4-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+3":2,"7.2.17-0ubuntu0.18.04.1":23,"7.2.18RC1":1,"7.0.33-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.27-0+deb9u1":1,"7.2.17-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+3":3,"7.1.25-1+0~20181207224650.11+stretch~1.gbpf65b84":1,"7.2.17-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.0.30-1+0~20180505045735.18+stretch~1.gbpcfecb9":1,"7.1.12-2+0~20171207160754.12+jessie~1.gbp5c91f3":1,"7.0.3":1,"7.0.0":1,"7.1.20-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-6+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.3.3-1+0~20190307202445.32+jessie~1.gbp32ebb2":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.11":1,"7.0.33-mh1":1},"2019-05":{"7.2.17":2151,"7.3":3270,"7.2":9531,"7.1":4246,"7.0.33":4441,"7.1.28":1050,"5.6":13881,"7.0":4468,"7.0.30":45,"7.3.2":38,"7.1.14":518,"2.0":12529,"7.2.13":1008,"5.4":498,"7.2.12":24,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.4":58,"7.1.13":45,"7.2.16":2368,"7.0.32":828,"7.0.25":159,"7.1.27":97,"7.2.14":151,"7.1.5":61,"5.5":1794,"7.0.18-0ubuntu0.16.04.1":3,"7.0.33-0+deb9u3":41,"7.1.25":66,"7.1.23":28,"7.2.11-3+bionic":7,"7.3.3":90,"7.3.0":125,"7.3.4":263,"7.0.31":75,"7.1.26":176,"7.0.32-1~dotdeb+8.1":159,"7.2.6":25,"7.2.17-0ubuntu0.18.04.1":166,"7.2.16-he.0":7,"7.1.11":20,"7.1.22":38,"7.2.14-1+0~20190113100657.14+jessie~1.gbpd83c69":35,"7.1.26-1+0~20190113101856.12+jessie~1.gbp7077bb":9,"7.1.24":47,"7.2.10-0ubuntu0.18.04.1":17,"7.2.4":19,"7.2.17-1+0~20190412070953.20+jessie~1.gbp23a36d":8,"7.3.3-nmm1":28,"7.2.13-nmm1":20,"7.1.21":156,"7.1.26-1+0~20190113101810.12+stretch~1.gbp7077bb":10,"7.2.15":90,"5.3":445,"7.1.19":23,"7.2.7-1+0~20180622080852.23+jessie~1.gbpfd8e2e":30,"7.1.8":21,"7.0.32-nmm1":30,"7.0.18":5,"7.1.4":17,"7.0.27":22,"7.0.29":22,"7.2.11":51,"7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69":2,"7.1.15":150,"7.0.30-0ubuntu0.16.04.1":3,"7.1.23-nmm1":90,"7.3.1":41,"7.0.22-1~dotdeb+8.1":1,"7.3.1-1+0~20190113101844.25+jessie~1.gbp15aaa9":23,"7.3.3-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.7":3,"7.0.17":6,"7.1.28-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+3":3,"7.1.3":35,"7.2.16-1+0~20190307202206.17+jessie~1.gbpa7be82":30,"7.0.21":29,"7.2.18":3409,"7.2.10":23,"7.2.7":16,"7.2.15-1+bionic":3,"7.2.9-1+0~20180910100423.5+jessie~1.gbpdaac35":5,"7.2.9":11,"7.0.33-SvetHostingu.cz":1,"7.2.1":29,"7.2.3":13,"7.0.14":3,"7.0.33-0+deb9u1":5,"7.2.5-1+0~20180505050007.21+jessie~1.gbpca2fa6":1,"7.0.27-0+deb9u1":2,"7.2.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":7,"7.2.15-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.0.33-1+bionic":1,"7.0.30-0+deb9u1":1,"7.0.19-1":3,"7.0.33-7+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.0.23":5,"7.0.4":1,"7.1.16":7,"7.3.3-1+0~20190307202245.32+stretch~1.gbp32ebb2":4,"7.1.20":2,"7.0.28":6,"7.1.29":1879,"7.0.32-0ubuntu0.16.04.1":4,"7.0.16":11,"7.2.16-1+0~20190307202415.17+stretch~1.gbpa7be82":18,"7.0.33-6+0~20190412071436.12+stretch~1.gbp26747c":2,"7.1.26-2+0~20190216175340.13+stretch~1.gbpc20626":9,"7.2.0":13,"7.2.15-1+0~20190209065123.16+stretch~1.gbp3ad8c0":1,"7.3.2-3+0~20190208150725.31+stretch~1.gbp0912bd":4,"7.0.24":6,"7.2.17-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.2.17-4+bionic":2,"7.2.16-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.8":1,"7.0.33-5+0~20190309015553.9+stretch~1.gbp4c6517":3,"7.2.11-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.12":2,"7.1.26-mh1":1,"7.2.17-1+0~20190412071344.20+stretch~1.gbp23a36d":1,"7.3.5":653,"7.0.33-1+0~20181208203126.8+stretch~1.gbp2ff763":1,"7.2.8":5,"7.3.4-1+0~20190412071350.37+stretch~1.gbpabc171":3,"7.2.18-pl0-zoneos":8,"7.3.4-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.0.33-2":1,"7.1.0":1,"7.2.16-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.26":2,"7.2.5":11,"7.2.2":5,"7.3.5-1+0~20190503093827.38+stretch~1.gbp60a41b":14,"7.2.0-dev":4,"7.2.17-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+3":3,"7.1.28-nfsn1":1,"7.1.6":3,"7.1.10":9,"7.0.33-7+0~20190503101027.13+stretch~1.gbp26f991":12,"7.1.27-1+0~20190307202204.14+stretch~1.gbp7163d5":7,"7.3.3-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.3":5,"7.3.3-1+0~20190307202445.32+jessie~1.gbp32ebb2":4,"7.1.13RC1":1,"7.2.17-nfsn1":1,"7.1.26-2+bionic":2,"7.3.5-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.3.4-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+3":5,"7.2.18-1+0~20190503101725.21+jessie~1.gbp101320":38,"7.2.18-he.0":25,"7.0.19":1,"7.2.18-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":8,"7.2.5-1+0~20180505045740.21+stretch~1.gbpca2fa6":2,"7.0.7":1,"7.1.29-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":8,"7.1.17":13,"7.1.1":4,"7.0.9":12,"7.0.12-kon":1,"7.0.33-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.5-1+0~20190503093914.38+buster~1.gbp60a41b":1,"7.0.10":6,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4+webhost":1,"7.2.1-0.debian.0":1,"7.1.0-dev":2,"7.0.20":10,"7.0.33-5+0~20190309014446.9+jessie~1.gbp4c6517":1,"7.2.18-1+bionic":2,"7.3.4-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.1.2":3,"7.3.5-1+bionic":2,"7.2.17-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.2.15-0ubuntu0.18.04.2":1,"7.0.4-7ubuntu2":3,"7.3.1-2+bionic":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.2":1,"7.1.9":3,"7.0.15":3,"7.3.2RC1":1,"7.0.33-0+deb9u2":2,"7.2.1-dev":1,"7.2.17-1+bionic":1,"7.0.26-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-7+0~20190503101305.13+jessie~1.gbp26f991":7,"7.3.5-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.20-SvetHostingu.cz":1,"7.2.16-1+bionic":2,"7.0.14-2+deb.sury.org~trusty+1":1,"7.0.33-5+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.33-7+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.22":1,"7.1.27-1+0~20190307202251.14+jessie~1.gbp7163d5":4,"7.1.28-1+0~20190412071042.17+jessie~1.gbpbe9b36":1,"7.0.33-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+3":2,"7.0.31-1+0~20180725100316.2+stretch~1.gbp8e8a8b":1,"7.2.8RC1":1,"7.2.14-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.29-he.0":3,"7.0.33-3":2,"7.0.33-1+0~20181208203043.8+jessie~1.gbp2ff763":1,"7.2.4-1+0~20180405085422.20+stretch~1.gbpbff9f0":1,"7.1.20-1+0~20180910100430.3+jessie~1.gbp17c613":3,"7.3.0RC1":3,"7.1.12":1,"7.2.11-2+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+2+will+reach+end+of+life+in+april+2019":1,"7.0.5":1,"7.0.24-1~dotdeb+8.1":1,"7.2.16-2+bionic":1,"7.2.18-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.2.18-1+0~20190503103213.21+stretch~1.gbp101320":1,"7.0.6":4,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-5+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.1.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.18":1,"7.2.19RC1":1,"7.0.30-1+0~20180505045735.18+stretch~1.gbpcfecb9":1,"7.3.0RC3":1,"7.1.12-2+0~20171207160754.12+jessie~1.gbp5c91f3":1,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":1,"7.1.30":2,"7.1.26-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.20-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.6":4,"7.0.11":1,"7.2.19":1},"2019-06":{"7.0.32":165,"7.2.18":8993,"7.3":3799,"7.2.16":380,"5.6":21032,"7.2":10254,"2.0":13610,"7.0.33":6763,"7.2.17":799,"7.1":3657,"7.2.13":936,"7.1.29":627,"7.0":4297,"7.1.23":35,"7.3.5":468,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.4":9,"7.1.27":41,"5.4":34290,"7.2.7-1+0~20180622080852.23+jessie~1.gbpfd8e2e":28,"7.0.27":23,"7.2.11":42,"7.1.8":25,"7.2.17-0ubuntu0.18.04.1":63,"7.1.26":166,"7.0.25":171,"7.0.32-1~dotdeb+8.1":158,"7.1.14":571,"7.0.29":21,"7.1.21":176,"7.1.28":97,"7.3.3":65,"7.2.1":28,"7.1.5":74,"7.2.15":65,"7.0.31":82,"7.0.30":33,"5.5":291,"7.3.6-1+0~20190531112735.39+stretch~1.gbp6131b7":25,"5.3":3596,"7.1.25":33,"7.3.0":121,"7.0.9":17,"7.1.23-nmm1":45,"7.1.26-1+0~20190113101810.12+stretch~1.gbp7077bb":2,"7.3.1-1+0~20190113101844.25+jessie~1.gbp15aaa9":26,"7.0.33-0+deb9u3":40,"7.1.7":3,"7.1.15":4,"7.1.29-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":10,"7.1.30":2291,"7.2.16-1+0~20190307202206.17+jessie~1.gbpa7be82":19,"7.2.6":39,"7.2.14-1+0~20190113100657.14+jessie~1.gbpd83c69":35,"7.3.6":852,"7.2.15-1+bionic":3,"7.0.17":7,"7.3.4":73,"7.1.22":48,"7.2.18-he.0":5,"7.1.3":32,"7.0.32-nmm1":26,"7.2.10":29,"7.2.9-1+0~20180910100423.5+jessie~1.gbpdaac35":7,"7.2.3":12,"7.0.14":4,"7.2.13-nmm1":5,"7.2.12":23,"7.2.19":3512,"7.3.2":33,"7.3.3-nmm1":8,"7.2.5-1+0~20180505050007.21+jessie~1.gbpca2fa6":1,"7.1.24":46,"7.0.27-0+deb9u1":2,"7.1.17":10,"7.2.18-1+0~20190503101725.21+jessie~1.gbp101320":3,"7.0.21":37,"7.1.28-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.1.13":42,"7.0.33-0+deb9u1":3,"7.0.30-0+deb9u1":4,"7.0.19-1":2,"7.1.11":26,"7.2.14":97,"7.1.19":20,"7.0.23":2,"7.0.33-1+bionic":45,"7.3.1":36,"7.0.4":1,"7.3.5-1+0~20190503093827.38+stretch~1.gbp60a41b":4,"7.0.33-7+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69":1,"7.0.20":8,"7.1.20":5,"7.2.11-3+bionic":2,"7.2.15-0ubuntu0.18.04.1":5,"7.0.32-0ubuntu0.16.04.1":5,"7.2.7":19,"7.0.28":4,"7.2.16-1+0~20190307202415.17+stretch~1.gbpa7be82":7,"7.3.0RC4":2,"7.2.0":12,"7.2.18-1+0~20190503103213.21+stretch~1.gbp101320":5,"7.1.26-1+0~20190113101856.12+jessie~1.gbp7077bb":11,"7.0.24":7,"7.3.4-1+0~20190412071350.37+stretch~1.gbpabc171":2,"7.0.30-0ubuntu0.16.04.1":2,"7.2.19-pl1-zoneos":8,"7.2.18-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.2.9":9,"7.1.20-1+0~20180910100430.3+jessie~1.gbp17c613":5,"7.2.16-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.8":2,"7.2.17-4+bionic":2,"7.0.33-5+0~20190309015553.9+stretch~1.gbp4c6517":4,"7.2.2":7,"7.2.4":14,"7.2.17-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.0.6":3,"7.0.7":2,"7.0.12":2,"7.2.19-1+0~20190531112637.22+stretch~1.gbp75765b":13,"7.1.0":3,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.3":3,"7.0.15-20":1,"7.0.16":7,"7.0.33-1+0~20181208203126.8+stretch~1.gbp2ff763":2,"7.2.19-1+0~20190531112732.22+jessie~1.gbp75765b":50,"7.0.33-4":3,"7.1.18":3,"7.0.33-8+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.1.9":10,"7.1.27-1+0~20190307202204.14+stretch~1.gbp7163d5":9,"7.2.16-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.19-he.0":35,"7.0.26":1,"7.2.14-nmm1":1,"7.1.26-2+0~20190216175340.13+stretch~1.gbpc20626":9,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.5":50,"7.2.8":9,"7.2.0-dev":3,"7.2.5":11,"7.2.18-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.4":14,"7.1.30-1+0~20190531112602.19+stretch~1.gbpab9d28":16,"7.1.30-nfsn1":1,"7.1.26-mh1":1,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":127,"7.1.6":5,"7.1.10":11,"7.0.33-8+0~20190531121058.14+stretch~1.gbpe7d4ff":12,"7.3.5-1+bionic":2,"7.3.3-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.2-3+0~20190208150725.31+stretch~1.gbp0912bd":3,"7.1.13RC1":2,"7.2.19-nfsn1":3,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.19-nmm1":15,"7.3.6-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.3.0RC1":3,"7.2.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.5-1+0~20180505045740.21+stretch~1.gbpca2fa6":2,"7.3.5-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.1":8,"7.0.12-kon":1,"7.0.15":7,"7.0.10":5,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4+webhost":1,"7.1.0-dev":1,"7.2.1-0.debian.0":1,"7.0.3":2,"7.3.4-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.1.2":5,"7.2.19-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":7,"7.3.5-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.6-1+0~20190531112546.39+jessie~1.gbp6131b7":3,"7.2.19-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":6,"7.2.15-0ubuntu0.18.04.2":1,"7.2.18-1+bionic":2,"7.2.10-0ubuntu1":1,"7.1.12":2,"7.3.1-2+bionic":1,"7.3.3-1+0~20190307202245.32+stretch~1.gbp32ebb2":1,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":1,"7.1.29-1+0~20190503101539.18+stretch~1.gbp946c98":1,"7.3.6-nmm1":21,"7.1.27-1+0~20190307202251.14+jessie~1.gbp7163d5":1,"7.3.6-he.0":2,"7.0.33-8+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.4-7ubuntu2":1,"7.1.30-nmm1":51,"7.0.33-0+deb9u2":2,"7.0.18":5,"7.2.17-1+bionic":1,"7.2.1-dev":1,"7.0.14-2+deb.sury.org~trusty+1":2,"7.2.16-1+bionic":2,"7.3.3-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.16":2,"7.0.22":1,"7.0.33-5+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.29-1+0~20190503100939.18+jessie~1.gbp946c98":1,"7.0.31-1+0~20180725100316.2+stretch~1.gbp8e8a8b":1,"7.2.8RC1":1,"7.0.18-0ubuntu0.16.04.1":1,"7.1.30-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.0.31-1+0~20180910100529.3+stretch~1.gbp90e89d":1,"7.3.0-2+0~20181217092615.24+jessie~1.gbp54e52f":1,"7.1.30-1+0~20190531112744.19+jessie~1.gbpab9d28":3,"7.0.33-8+0~20190531120422.14+jessie~1.gbpe7d4ff":6,"7.1.30-he.0":2,"7.3.6-1+0~20190531112640.39+buster~1.gbp6131b7":1,"7.0.13":1,"7.2.11-2+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+2+will+reach+end+of+life+in+april+2019":1,"7.0.5":1,"7.0.33-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.3.3-1+0~20190307202445.32+jessie~1.gbp32ebb2":1,"7.0.24-1~dotdeb+8.1":1,"7.2.16-2+bionic":1,"7.3.2RC1":1,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":2,"7.1.20-1+0~20180725103117.2+jessie~1.gbpd5b650":1,"7.0.33-5+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.1.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.13-1+0~20181207100540.13+stretch~1.gbpf57305":1,"7.2.20RC3":1,"7.0.30-1+0~20180505045735.18+stretch~1.gbpcfecb9":1,"7.1.12-2+0~20171207160754.12+jessie~1.gbp5c91f3":1,"7.1.20-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.11":1},"2019-07":{"7.2":12049,"2.0":8965,"5.6":7952,"7.3":5266,"5.4":24560,"7.0":8670,"7.1":4399,"7.0.33":10782,"7.2.19":5539,"5.3":4243,"7.1.30":3501,"7.2.18":639,"7.3.6":842,"7.1.28":116,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.5":64,"5.5":413,"7.1.23":42,"7.2.7-1+0~20180622080852.23+jessie~1.gbpfd8e2e":31,"7.2.11":55,"7.0.25":208,"7.1.14":674,"7.3.5":284,"7.2.14":97,"7.2.16":199,"7.1.21":188,"7.2.17":839,"7.0.32-1~dotdeb+8.1":40,"7.0.29":24,"7.0.27":26,"7.1.27":33,"7.2.19-1+0~20190531112637.22+stretch~1.gbp75765b":12,"7.3.3":63,"7.0.31":88,"7.3.6-1+0~20190531112735.39+stretch~1.gbp6131b7":30,"7.1.29":130,"7.3.4":100,"7.2.19-nmm1":24,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":216,"7.0.33-8+0~20190531121058.14+stretch~1.gbpe7d4ff":16,"7.3.1-1+0~20190113101844.25+jessie~1.gbp15aaa9":12,"7.2.15":75,"7.2.19-1+0~20190531112732.22+jessie~1.gbp75765b":65,"7.1.22":39,"7.1.7":6,"7.0.33-8+0~20190531120422.14+jessie~1.gbpe7d4ff":2,"7.1.30-nmm1":104,"7.2.19-pl1-zoneos":14,"7.1.26":201,"7.3.0":115,"7.0.3":4,"7.1.29-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.1.15":7,"7.1.8":32,"7.0.19":2,"7.2.13":152,"7.1.30-1+0~20190531112602.19+stretch~1.gbpab9d28":5,"7.2.10":23,"7.2.6":27,"7.2.15-1+bionic":4,"7.2.0":19,"7.3.6-nmm1":34,"7.2.19-he.0":42,"7.0.17":6,"7.1.3":37,"7.0.32-nmm1":29,"7.0.33-0+deb9u3":52,"7.2.7":21,"7.2.14-1+0~20190113100657.14+jessie~1.gbpd83c69":6,"7.2.3":17,"7.3.2":33,"7.0.14":10,"7.2.12":32,"7.1.30-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":17,"7.1.5":85,"7.0.30":33,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":121,"7.0.24":8,"7.2.5-1+0~20180505050007.21+jessie~1.gbpca2fa6":1,"7.3.6-1+0~20190531112546.39+jessie~1.gbp6131b7":30,"7.0.27-0+deb9u1":3,"7.1.24":128,"7.1.16":8,"7.0.26-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.11":25,"7.1.13":56,"7.0.21":33,"7.0.19-1":3,"7.0.30-0+deb9u1":3,"7.3.1":46,"7.1.19":25,"7.2.1":31,"7.0.23":5,"7.2.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.0.4":2,"7.0.33-0+deb9u1":3,"7.2.9-1+0~20180910100423.5+jessie~1.gbpdaac35":1,"7.1.20":4,"7.0.32":81,"7.2.16-1+0~20190307202206.17+jessie~1.gbpa7be82":3,"7.2.11-3+bionic":2,"7.0.32-0ubuntu0.16.04.1":3,"7.1.17":6,"7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69":1,"7.2.15-0ubuntu0.18.04.1":2,"7.1.30-nfsn1":2,"7.3.7":1333,"7.1.25":28,"7.2.18-1+0~20190503103213.21+stretch~1.gbp101320":1,"7.1.26-1+0~20190113101856.12+jessie~1.gbp7077bb":4,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.3.0RC4":2,"7.3.6-1+bionic":4,"7.2.18-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":7,"7.3.0RC1":7,"7.2.16-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.8":1,"7.2.17-4+bionic":1,"7.2.2":9,"7.2.4":15,"7.2.17-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.0.33-5+0~20190309015553.9+stretch~1.gbp4c6517":3,"7.1.30-1+0~20190531112744.19+jessie~1.gbpab9d28":8,"7.0.7":3,"7.0.18":6,"7.0.12":2,"7.1.26-2+0~20190216175340.13+stretch~1.gbpc20626":13,"7.0.16":9,"7.0.33-1+0~20181208203126.8+stretch~1.gbp2ff763":2,"7.0.33-4":4,"7.1.0":2,"7.1.9":7,"7.2.20":3394,"7.0.26":4,"7.2.16-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.3":3,"7.1.26-mh1":3,"7.2.0-dev":4,"7.2.19-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":7,"7.2.9":9,"7.2.5":7,"7.2.17-1+0~20190412070953.20+jessie~1.gbp23a36d":1,"7.1.10":10,"7.1.27-1+0~20190307202204.14+stretch~1.gbp7163d5":9,"7.0.31-1":1,"7.3.3-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.6-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":6,"7.1.13RC1":1,"7.1.4":20,"7.2.19-nfsn1":1,"7.2.8":6,"7.2.17-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.0.28":4,"7.2.19-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":6,"7.3.5-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.5-1+0~20180505045740.21+stretch~1.gbpca2fa6":3,"7.3.5-1+0~20190503093827.38+stretch~1.gbp60a41b":2,"7.0.12-kon":1,"7.1.1":8,"7.0.9":7,"7.0.20":11,"7.0.10":4,"7.0.33-8+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.1.0-dev":1,"7.2.1-0.debian.0":1,"7.0.6":4,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4+webhost":1,"7.2.16-1+0~20190307202415.17+stretch~1.gbpa7be82":3,"7.0.30-0ubuntu0.16.04.1":2,"7.1.2":6,"7.2.17-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.4":3,"7.2.15-0ubuntu0.18.04.2":1,"7.0.22":3,"7.2.18-1+bionic":1,"7.1.12":3,"7.3.3-1+0~20190307202245.32+stretch~1.gbp32ebb2":1,"7.3.7-7+bionic":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.2":1,"7.0.0":1,"7.3.6-he.0":2,"7.1.30-2+0~20190710.21+debian8~1.gbp011d3c":5,"7.3.7-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.17-1+bionic":1,"7.0.4-7ubuntu2":1,"7.1.30-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.20-1+0~20190710.23+debian8~1.gbp2428c5":48,"7.2.20-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.20-1+0~20190710.23+debian9~1.gbp2428c5":15,"7.3.7-1+0~20190710.40+debian9~1.gbp032aec":14,"7.0.13":1,"7.0.14-2+deb.sury.org~trusty+1":1,"7.0.33-9+0~20190712.17+debian8~1.gbp3af52c":8,"7.3.3-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-5+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.30-2+0~20190710.21+debian9~1.gbp011d3c":13,"7.0.33-8+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.31-1+0~20180725100316.2+stretch~1.gbp8e8a8b":1,"7.2.8RC1":1,"7.0.33-7+0~20190503101027.13+stretch~1.gbp26f991":1,"7.0.18-0ubuntu0.16.04.1":1,"7.0.31-1+0~20180910100529.3+stretch~1.gbp90e89d":2,"7.2.4-1+0~20180405085422.20+stretch~1.gbpbff9f0":1,"7.0.15":6,"7.1.30-he.0":2,"7.2.16-1+bionic":2,"7.0.11":1,"7.2.20-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.11-2+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.5":1,"7.0.24-1~dotdeb+8.1":1,"7.0.33-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.2.19-5+bionic":2,"7.3.2RC1":1,"7.3.7-1+0~20190710.40+debian10~1.gbp032aec":3,"7.3.7-1+0~20190710.40+debian8~1.gbp032aec":1,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.17-1+0~20190412071344.20+stretch~1.gbp23a36d":1,"7.3.5-1+bionic":1,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":1,"7.0.33-5+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.6":2,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.1.26-1+0~20190113101810.12+stretch~1.gbp7077bb":1,"7.1.20-1+0~20180725103117.2+jessie~1.gbpd5b650":2,"7.1.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.7-12+bionic":1,"7.2.21RC1":1,"7.0.30-1+0~20180505045735.18+stretch~1.gbpcfecb9":1,"7.0.33-0+deb9u2":1,"7.3.7-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.4.0beta1":1,"7.1.12-2+0~20171207160754.12+jessie~1.gbp5c91f3":1,"7.1.18":1,"7.1.20-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.7-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.20-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.2-3+0~20190208150725.31+stretch~1.gbp0912bd":2,"7.3.8":1,"7.3.7-13+bionic":1,"7.1.31":1,"7.2.21":1,"7.2.20-2+0~20190725.24+debian8~1.gbp69697c":2,"7.3.6-1":1},"2019-08":{"5.6":13535,"7.0":52805,"7.2.20":2832,"7.1.14":809,"2.0":7666,"7.0.33":11205,"7.2":12384,"7.1.30":2927,"7.1.28":100,"7.2.20-1+0~20190710.23+debian8~1.gbp2428c5":2,"7.3":6183,"7.2.5":7,"7.1":4591,"7.2.16":206,"5.3":3181,"7.3.7":972,"5.5":267,"7.2.19":604,"7.1.21":220,"7.2.18":443,"7.2.17":847,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":112,"7.0.14":6,"7.2.13":133,"7.1.26":228,"7.1.5":101,"7.1.29":55,"5.4":338,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":172,"7.3.5":191,"7.3.2":43,"7.0.30":42,"7.0.21":38,"7.0.31":84,"7.1.27":29,"7.3.3":65,"7.2.1":31,"7.0.25":232,"7.3.0":103,"7.1.23":33,"7.2.12":21,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.5":22,"7.3.6":275,"7.2.6":53,"7.0.17":6,"7.1.8":25,"7.3.6-1+0~20190531112735.39+stretch~1.gbp6131b7":14,"7.3.7-2+0~20190725.42+debian8~1.gbp848ca5":2494,"7.3.6-1+0~20190531112546.39+jessie~1.gbp6131b7":57,"7.2.5-1+0~20180505050007.21+jessie~1.gbpca2fa6":2,"7.0.27-0+deb9u1":5,"7.1.30-2+0~20190710.21+debian9~1.gbp011d3c":21,"7.2.10":29,"7.2.19-nmm1":30,"7.1.24":206,"7.2.19-he.0":24,"7.3.7-1+0~20190710.40+debian9~1.gbp032aec":3,"7.3.1":56,"7.2.21":4174,"7.0.33-0+deb9u3":66,"7.2.19-pl1-zoneos":4,"7.3.4":104,"7.0.32":101,"7.1.13":77,"7.1.30-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":15,"7.3.8":1889,"7.1.19":25,"7.1.16":7,"7.0.19-1":3,"7.1.3":41,"7.2.14":120,"7.0.9":16,"7.1.22":53,"7.1.11":28,"7.2.19-1+0~20190531112732.22+jessie~1.gbp75765b":44,"7.3.6-nmm1":36,"7.0.23":7,"7.1.30-nmm1":114,"7.1.26-1+0~20190113101810.12+stretch~1.gbp7077bb":2,"7.0.33-0+deb9u1":5,"7.2.0":19,"7.1.4":28,"7.2.20-2+0~20190725.24+debian8~1.gbp69697c":21,"7.0.4":2,"7.2.7-1+0~20180622080852.23+jessie~1.gbpfd8e2e":22,"7.2.7":24,"7.0.32-0ubuntu0.16.04.1":3,"7.0.20":15,"7.2.15":57,"7.1.25":18,"7.3.4-2":6,"7.2.20-1+0~20190710.23+debian9~1.gbp2428c5":6,"7.3.0-2+0~20181217092615.24+jessie~1.gbp54e52f":3,"7.2.15-0ubuntu0.18.04.1":2,"7.1.30-nfsn1":2,"7.1.15":6,"7.0.24":12,"7.2.18-1+0~20190503103213.21+stretch~1.gbp101320":1,"7.0.29":24,"7.1.26-2+0~20190216175340.13+stretch~1.gbpc20626":13,"7.1.7":6,"7.1.31":1035,"7.2.16-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.0RC1":5,"7.1.17":12,"7.0.8":1,"7.2.4":18,"7.0.30-0+deb9u1":2,"7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69":1,"7.2.11":21,"7.0.33-5+0~20190309015553.9+stretch~1.gbp4c6517":3,"7.1.29-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.7-2+0~20190725.42+debian9~1.gbp848ca5":12,"7.1.30-2+0~20190710.21+debian8~1.gbp011d3c":3,"7.0.18":7,"7.2.2":8,"7.1.30-1+0~20190531112744.19+jessie~1.gbpab9d28":14,"7.0.7":4,"7.0.19":1,"7.1.18":4,"7.0.6":7,"7.0.16":5,"7.0.33-1+0~20181208203126.8+stretch~1.gbp2ff763":2,"7.2.9":9,"7.0.32-nmm1":26,"7.0.33-4":1,"7.0.0":3,"7.1.9":8,"7.1.0":2,"7.0.26":1,"7.2.20-2+0~20190725.24+debian9~1.gbp69697c":14,"7.0.33-8+0~20190531121058.14+stretch~1.gbpe7d4ff":9,"7.0.15":8,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.3":3,"7.0.32-1~dotdeb+8.1":2,"7.1.6":3,"7.2.15-1+bionic":4,"7.2.19-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":6,"7.2.18-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.0-dev":3,"7.2.19-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.2.3":15,"7.2.20-2+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.1.27-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.27-1+0~20190307202204.14+stretch~1.gbp7163d5":9,"7.1.10":8,"7.3.0RC4":2,"7.3.8-pl0-zoneos":5,"7.3.7-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.6-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.2.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.21RC1":2,"7.0.33-mh1":1,"7.1.20":3,"7.1.13RC1":1,"7.3.7-2+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.2.19-nfsn1":1,"7.2.20-13+bionic":9,"7.0.18-0ubuntu0.16.04.1":2,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.8":5,"7.2.20-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.28":8,"7.0.27":25,"7.3.3-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.21-1+0~20190807.25+debian8~1.gbp935ebf":72,"7.3.5-1+0~20190503093827.38+stretch~1.gbp60a41b":2,"7.1.1":6,"7.3.6-nfsn1":1,"7.0.10":4,"7.2.21-1+0~20190807.25+debian9~1.gbp935ebf":9,"7.1.0-dev":2,"7.3.3-1+0~20190307202245.32+stretch~1.gbp32ebb2":2,"7.2.21-pl0-zoneos":13,"7.1.31-1+0~20190807.22+debian8~1.gbpf402ed":6,"7.2.1-0.debian.0":1,"7.0.33-8+0~20190531120422.14+jessie~1.gbpe7d4ff":1,"7.0.30-0ubuntu0.16.04.1":1,"7.2.21-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.1.2":8,"7.3.7-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.18-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.8-1+0~20190807.43+debian8~1.gbp7731bf":1003,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.4":2,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4+webhost":1,"7.0.33-7+0~20190503101027.13+stretch~1.gbp26f991":1,"7.2.18-1+bionic":1,"7.0.3":2,"7.1.12":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.2":1,"7.1.31-1+ubuntu19.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.6-he.0":1,"7.2.16-1+0~20190307202206.17+jessie~1.gbpa7be82":1,"7.3.4-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.3.7-20+bionic":2,"7.0.33-5":3,"7.2.17-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.3.5-1+bionic":3,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.2":123,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":47,"7.2.18-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.4-7ubuntu2":1,"7.4.0beta2":1,"7.2.21-he.0":23,"7.1.29-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.8-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.14-2+deb.sury.org~trusty+1":1,"7.3.8-2+bionic":1,"7.0.22":5,"7.0.33-10+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.31-1+0~20180725100316.2+stretch~1.gbp8e8a8b":1,"7.2.16-1+0~20190307202415.17+stretch~1.gbpa7be82":3,"7.2.8RC1":1,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian8~1.gbp5452d8":8,"7.0.31-1+0~20180910100529.3+stretch~1.gbp90e89d":3,"7.2.4-1+0~20180405085422.20+stretch~1.gbpbff9f0":1,"7.1.24-1+ubuntu18.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.17-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.2.19-1+0~20190531112637.22+stretch~1.gbp75765b":2,"7.3.8-1+0~20190807.43+debian9~1.gbp7731bf":15,"7.3.4-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.1.31-he.0":2,"7.0.33-9+0~20190712.17+debian9~1.gbp3af52c":1,"7.2.16-1+bionic":1,"7.0.11":2,"7.0.33-8+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":5,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.33-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+2+will+reach+end+of+life+in+april+2019":1,"7.0.5":1,"7.0.24-1~dotdeb+8.1":1,"7.2.19-5+bionic":2,"7.3.6-1+bionic":1,"7.2.11-3+bionic":2,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.8-1+0~20190807.43+debian10~1.gbp7731bf":2,"7.2.21-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.5-1+0~20180505045740.21+stretch~1.gbpca2fa6":2,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":1,"7.2.17-1+0~20190412071344.20+stretch~1.gbp23a36d":1,"7.1.26-mh1":2,"7.0.33-5+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.2-3+0~20190208150725.31+stretch~1.gbp0912bd":3,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.1.20-1+0~20180725103117.2+jessie~1.gbpd5b650":2,"7.1.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-10+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.20-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.30-1+0~20180505045735.18+stretch~1.gbpcfecb9":1,"7.4":3,"7.0.33-0+deb9u2":1,"7.1.12-2+0~20171207160754.12+jessie~1.gbp5c91f3":1,"7.2.21-1+0~20190807.25+debian10~1.gbp935ebf":1,"7.0.12":2,"7.3.2RC1":2,"7.1.20-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.8-he.0":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.9":4,"7.1.32":3,"7.3.7-13+bionic":1,"7.2.22":3},"2019-09":{"7.0":53014,"5.6":12540,"7.2.21":1916,"7.3":6769,"7.3.3":77,"2.0":7219,"7.3.8":814,"7.2":12611,"7.3.6-nmm1":40,"7.0.33":11720,"7.2.17":733,"7.1.31":724,"7.1.14":873,"7.1":4703,"5.4":987,"7.2.20":467,"7.1.21":238,"5.3":2815,"5.5":285,"7.1.30":109201,"7.2.13":131,"7.2.19":587,"7.3.7":243,"7.0.25":244,"7.0.14":8,"7.1.30-nmm1":123,"7.1.26-1+0~20190113101810.12+stretch~1.gbp7077bb":2,"7.0.33-0+deb9u1":4,"7.2.5":13,"7.2.18":411,"7.3.5":190,"7.1.13":69,"7.3.4":84,"7.1.24":246,"7.2.22":5487,"7.3.6-1+0~20190531112546.39+jessie~1.gbp6131b7":51,"7.2.6":55,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":170,"7.2.21-1+0~20190807.25+debian8~1.gbp935ebf":20,"7.2.15":64,"7.1.3":48,"7.0.4":2,"7.0.28":8,"7.0.31":83,"7.0.32":83,"7.3.6":225,"7.2.14":92,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.2":233,"7.1.26":239,"7.1.5":108,"7.3.2":39,"7.2.16":159,"7.0.33-0+deb9u3":67,"7.3.1":65,"7.2.21-1+0~20190807.25+debian9~1.gbp935ebf":10,"7.1.4":29,"7.3.9":5803,"7.0.21":36,"7.1.27":18,"7.2.21-he.0":32,"7.0.33-10+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.1.30-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":14,"7.1.28":85,"7.1.16":8,"7.1.31-nfsn1":1,"7.1.17":26,"7.1.29":47,"7.2.21-pl0-zoneos":3,"7.1.32":1238,"7.1.22":61,"7.2.3":16,"7.2.15-0ubuntu0.18.04.1":3,"7.0.24":8,"7.1.25":13,"7.3.0":80,"7.2.19-1+0~20190531112732.22+jessie~1.gbp75765b":34,"7.2.18-1+0~20190503103213.21+stretch~1.gbp101320":1,"7.0.29":48,"7.1.11":2153,"7.1.15":11,"7.2.20-2+0~20190725.24+debian9~1.gbp69697c":14,"7.2.7":27,"7.2.19-nmm1":30,"7.2.16-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.7-1+0~20180622080852.23+jessie~1.gbpfd8e2e":4,"7.0.32-1~dotdeb+8.1":3,"7.1.23":24,"7.2.4":20,"7.2.12":14,"7.2.10":25,"7.0.10":5,"7.0.9":30,"7.0.33-5+0~20190309015553.9+stretch~1.gbp4c6517":4,"7.3.5-1+bionic":3,"7.3.0RC1":9,"7.0.8":1,"7.1.27-1+0~20190307202204.14+stretch~1.gbp7163d5":8,"7.3.7-20+bionic":1,"7.1.31-1+0~20190807.22+debian8~1.gbpf402ed":2,"7.3.7-2+0~20190725.42+debian9~1.gbp848ca5":10,"7.0.18":10,"7.1.0-dev":3,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":17,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":5,"7.2.1":34,"7.0.30-0+deb9u1":3,"7.2.2":5,"7.1.6":4,"7.1.0":3,"7.1.29-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.20":11,"7.3.5-1+0~20190503093827.38+stretch~1.gbp60a41b":6,"7.2.0":19,"7.1.18":3,"7.1.30-1+0~20190531112744.19+jessie~1.gbpab9d28":11,"7.0.33-8+0~20190531121058.14+stretch~1.gbpe7d4ff":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":58,"7.0.7":4,"7.0.16":8,"7.0.30-0ubuntu0.16.04.1":3,"7.0.33-1+0~20181208203126.8+stretch~1.gbp2ff763":2,"7.2.9":7,"7.3.9-1+0~20190902.44+debian9~1.gbpf8534c":23,"7.3.8-pl0-zoneos":2,"7.0.30":38,"7.0.19-1":2,"7.0.26-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.19":1,"7.1.8":21,"7.1.26-2+0~20190216175340.13+stretch~1.gbpc20626":11,"7.4.0beta4":3,"7.0.33-6":4,"7.2.17-1+0~20190412070953.20+jessie~1.gbp23a36d":1,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.1.9":8,"7.0.26":2,"7.2.22-1+0~20190902.26+debian8~1.gbpd64eb7":72,"7.2.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.2.22-1+0~20190902.26+debian9~1.gbpd64eb7":6,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian8~1.gbp5452d8":1,"7.1.13RC1":3,"7.3.0-2+0~20181217092615.24+jessie~1.gbp54e52f":1,"7.1.30-2+0~20190710.21+debian9~1.gbp011d3c":1,"7.3.9-1+bionic":7,"7.2.15-1+bionic":2,"7.1.19":17,"7.0.27":24,"7.2.0-dev":3,"7.0.32-nmm1":21,"7.2.21-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.32-1+0~20190902.23+debian9~1.gbp9d1be7":25,"7.3.8-nfsn1":1,"7.1.26-mh2":2,"7.2.19-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.0RC4":2,"7.1.1":9,"7.1.7":6,"7.3.8-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":6,"7.0.0":2,"7.3.7-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.20":7,"7.3.9-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.21-nfsn1":3,"7.2.11":13,"7.3.9-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.3.9-pl1-zoneos":4,"7.3.4-2":7,"7.2.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":7,"7.1.10":11,"7.3.3-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.7-2+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.5-1+0~20180505045740.21+stretch~1.gbpca2fa6":2,"7.1.32-1+0~20190902.23+debian8~1.gbp9d1be7":11,"7.1.31-1+0~20190807.22+debian9~1.gbpf402ed":2,"7.4.0beta1":2,"7.3.3-1+0~20190307202245.32+stretch~1.gbp32ebb2":2,"7.0.6":4,"7.2.22-pl1-zoneos":8,"7.0.3":5,"7.3.6-1+0~20190531112735.39+stretch~1.gbp6131b7":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.5":5,"7.0.33-8+0~20190531120422.14+jessie~1.gbpe7d4ff":1,"7.2.1-0.debian.0":1,"7.0.15":6,"7.2.21-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.1.2":7,"7.3.3-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.7-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.9-1+0~20190902.44+debian8~1.gbpf8534c":16,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.4":1,"7.0.17":4,"7.2.8":6,"7.0.33-mh2":3,"7.2.18-1+bionic":2,"7.1.12":3,"7.2.21-1+0~20190807.25+debian10~1.gbp935ebf":25,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.8-he.0":1,"7.2.16-1+0~20190307202206.17+jessie~1.gbpa7be82":1,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":2,"7.1.18-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.21-2+bionic":1,"7.3.2-1+bionic":1,"7.2.18-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-5+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.4-7ubuntu2":1,"7.2.20RC1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.3":1,"7.0.14-2+deb.sury.org~trusty+1":1,"7.0.22":2,"7.0.27-0+deb9u1":2,"7.2.8RC1":1,"7.0.33-11+0~20190902.19+debian8~1.gbpd05c7e":6,"7.2.4-1+0~20180405085422.20+stretch~1.gbpbff9f0":1,"7.2.19-1+0~20190531112637.22+stretch~1.gbp75765b":2,"7.2.19-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.32-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.8-4+bionic":3,"7.4.0RC1":1,"7.2.22-he.0":15,"7.0.18-0ubuntu0.16.04.1":3,"7.1.32-he.0":2,"7.2.16-1+bionic":1,"7.0.11":2,"7.2.20-2+0~20190725.24+debian8~1.gbp69697c":1,"7.3.4-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.0.33-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+2+will+reach+end+of+life+in+april+2019":1,"7.0.5":1,"7.0.33-9+0~20190712.17+debian9~1.gbp3af52c":1,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian10~1.gbp5452d8":3,"7.3.9-1+0~20190902.44+debian10~1.gbpf8534c":8,"7.0.23":4,"7.0.24-1~dotdeb+8.1":2,"7.3.3-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.6-1+bionic":1,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":1,"7.2.22-1+bionic":1,"7.3.2-3+0~20190208150725.31+stretch~1.gbp0912bd":3,"7.2.17-1+0~20190412071344.20+stretch~1.gbp23a36d":1,"7.1.20-1+0~20180725103117.2+jessie~1.gbpd5b650":2,"7.1.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.23RC1":1,"7.3.5-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.9-1~deb10u1":1,"7.0.33-0+deb9u5":6,"7.2.20-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.30-1+0~20180505045735.18+stretch~1.gbpcfecb9":1,"7.0.33-0+deb9u2":1,"7.2.20-1+0~20190710.23+debian9~1.gbp2428c5":3,"7.3.8-1+0~20190807.43+debian9~1.gbp7731bf":6,"7.0.32-0ubuntu0.16.04.1":1,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian8~1.gbpd05c7e":2,"7.0.13":1,"7.3.10":14,"7.2.22-1+0~20190902.26+debian10~1.gbpd64eb7":1,"7.0.12":1,"7.3.8-1+0~20190807.43+debian8~1.gbp7731bf":1,"7.3.9-he.0":1,"7.0.31-1+0~20180910100529.3+stretch~1.gbp90e89d":2,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.23":12,"7.1.27-SvetHostingu.cz":1,"7.4":1,"7.3.2RC1":1,"7.3.7-13+bionic":1,"7.2.5-1+0~20180505050007.21+jessie~1.gbpca2fa6":1},"2019-10":{"7.1.30":163086,"7.2":13591,"2.0":8252,"7.0.33":11280,"7.2.22-he.0":47,"7.1.5":139,"7.1":4798,"5.4":321,"5.6":12596,"7.1.11":2387,"7.1.14":1023,"7.0":41295,"5.3":2315,"7.1.8":17,"7.2.22":2790,"7.1.32":1940,"7.3":7589,"7.3.9":1213,"7.2.17":444,"7.1.24":296,"7.3.7":218,"7.1.31":445,"7.0.25":285,"7.2.23":5651,"5.5":241,"7.2.16":129,"7.1.13":82,"7.3.3":105,"7.2.13":124,"7.1.7":9,"7.2.18":220,"7.2.21":295,"7.3.8":191,"7.4.0RC2":7,"7.0.14":14,"7.0.32":117,"7.3.10":3488,"7.1.30-nmm1":136,"7.0.33-0+deb9u5":38,"7.2.19":467,"7.0.33-0+deb9u1":4,"7.3.6-nmm1":55,"7.3.5":146,"7.1.26-1+0~20190113101810.12+stretch~1.gbp7077bb":2,"7.3.6":214,"7.1.29":50,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":4,"7.0.29":58,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":175,"7.2.22-1+0~20190902.26+debian8~1.gbpd64eb7":73,"7.1.22":44,"7.1.21":256,"7.1.26":275,"7.0.32-0ubuntu0.16.04.1":3,"7.0.4":2,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.2":241,"7.3.9-1+0~20190902.44+debian9~1.gbpf8534c":15,"7.3.1":60,"7.2.20":164,"7.1.16":8,"7.3.8-1+0~20190807.43+debian9~1.gbp7731bf":6,"7.0.30":45,"7.2.3":20,"7.3.2":23,"7.3.6-1+0~20190531112546.39+jessie~1.gbp6131b7":11,"7.2.10":36,"7.2.15":87,"7.1.28":44,"7.3.0RC1":7,"7.0.33-0+deb9u3":30,"7.2.6":60,"7.0.21":44,"7.2.21-1+0~20190807.25+debian8~1.gbp935ebf":1,"7.2.14":81,"7.1.30-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":13,"7.1.31-nfsn1":2,"7.3.4":39,"7.0.33-11+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.1.19":20,"7.3.0":93,"7.2.15-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.2.19-1+0~20190531112732.22+jessie~1.gbp75765b":11,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian10~1.gbp5452d8":2,"7.0.24":5,"7.2.18-1+0~20190503103213.21+stretch~1.gbp101320":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":62,"7.2.19-nmm1":28,"7.2.20-2+0~20190725.24+debian9~1.gbp69697c":14,"7.0.31":86,"7.2.0":20,"7.2.7":29,"7.1.3":44,"7.1.30-7+bionic":1,"7.2.12":16,"7.3.9-1+0~20190902.44+debian10~1.gbpf8534c":9,"7.0.3":3,"7.1.4":41,"7.0.33-5+0~20190309015553.9+stretch~1.gbp4c6517":3,"7.0.33-7+0~20190503101027.13+stretch~1.gbp26f991":1,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian9~1.gbpd05c7e":4,"7.2.4":14,"7.0.18":7,"7.1.32-1+0~20190902.23+debian9~1.gbp9d1be7":48,"7.0.8":2,"7.2.5":10,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":5,"7.1.32-1+0~20190902.23+debian8~1.gbp9d1be7":22,"7.2.21-1+0~20190807.25+debian9~1.gbp935ebf":8,"7.2.2":7,"7.2.1":30,"7.3.9-1~deb10u1":6,"7.1.0":3,"7.3.9-1+bionic":10,"7.1.29-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.5-1+0~20190503093827.38+stretch~1.gbp60a41b":6,"7.0.33-11+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.20":18,"7.0.33-4+bionic":1,"7.2.5-1+0~20180505045740.21+stretch~1.gbpca2fa6":3,"7.0.30-0ubuntu0.16.04.1":3,"7.2.22-1+0~20190902.26+debian9~1.gbpd64eb7":11,"7.3.10-pl0-zoneos":8,"7.2.22-pl1-zoneos":2,"7.3.9-pl1-zoneos":1,"7.0.33-1+0~20181208203126.8+stretch~1.gbp2ff763":2,"7.1.15":2,"7.0.19-1":3,"7.0.26-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.26-2+0~20190216175340.13+stretch~1.gbpc20626":18,"7.1.18":2,"7.4.0RC1":1,"7.0.33-6":4,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.0.26":1,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian10~1.gbpd05c7e":10,"7.1.9":13,"7.2.9":10,"7.4":6,"7.3.8-1+0~20190807.43+debian10~1.gbp7731bf":1,"7.3.9-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.2.0-dev":2,"7.0.32-nmm1":26,"7.2.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.2.21-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.10-nfsn1":1,"7.1.6":4,"7.0.2":1,"7.1.26-mh2":3,"7.1.27-1+0~20190307202204.14+stretch~1.gbp7163d5":5,"7.3.5-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.0.7":4,"7.0.9":28,"7.2.21-1+0~20190807.25+debian10~1.gbp935ebf":24,"7.3.8-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.2.19-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.7-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.9-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.1.13RC1":1,"7.0.0":2,"7.1.1":10,"7.0.10":5,"7.2.23-nfsn1":2,"7.2.11":14,"7.1.23":10,"7.0.28":11,"7.4.0beta4":1,"7.0.27":23,"7.3.9-1+0~20190902.44+debian8~1.gbpf8534c":24,"7.3.7-2+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.7-2+0~20190725.42+debian9~1.gbp848ca5":10,"7.4.0RC3":7,"7.1.0-dev":3,"7.2.23RC1":1,"7.1.20":4,"7.1.25":11,"7.2.23-pl0-zoneos":7,"7.0.6":5,"7.3.10-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.5":4,"7.1.27":14,"7.0.33-8+0~20190531120422.14+jessie~1.gbpe7d4ff":1,"7.0.33-13+bionic":2,"7.3.6-1+0~20190531112735.39+stretch~1.gbp6131b7":1,"7.0.30-0+deb9u1":4,"7.3.3-1+0~20190307202445.32+jessie~1.gbp32ebb2":1,"7.2.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":6,"7.1.2":5,"7.1.10":8,"7.3.0RC4":2,"7.1.31-1+0~20190807.22+debian9~1.gbpf402ed":3,"7.2.16-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.3-1+0~20190307202245.32+stretch~1.gbp32ebb2":5,"7.0.17":5,"7.0.15":6,"7.2.18-1+bionic":3,"7.2.22-1+bionic":3,"7.1.32-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.22-0ubuntu0.16.04.1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.2":1,"7.1.32-pl1-zoneos":2,"7.3.9-he.0":2,"7.1.17":10,"7.3.7-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.23-1+0~20191008.27+debian9~1.gbp021266":29,"7.3.10-1+0~20191008.45+debian10~1.gbp365209":24,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":2,"7.3.10-1+0~20191008.45+debian8~1.gbp365209":29,"7.2.23-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.4-2":4,"7.2.17-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.0.12":4,"7.2.18-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-5+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.23-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.2.23-1+0~20191008.27+debian8~1.gbp021266":68,"7.2.21-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.10-1+0~20191008.45+debian9~1.gbp365209":14,"7.2.20RC1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.3":1,"7.0.14-2+deb.sury.org~trusty+1":1,"7.3.12":3,"7.0.22":1,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian8~1.gbpd05c7e":1,"7.3.8-2+bionic":1,"7.0.33-mh2":1,"7.0.27-0+deb9u1":2,"7.2.8":6,"7.2.8RC1":1,"7.0.18-0ubuntu0.16.04.1":4,"7.0.31-1+0~20180910100529.3+stretch~1.gbp90e89d":3,"7.2.4-1+0~20180405085422.20+stretch~1.gbpbff9f0":1,"7.2.22-1+ubuntu19.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.4-7ubuntu2":1,"7.3.8-4+bionic":3,"7.2.19-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.24-1+ubuntu18.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.12":2,"7.2.16-1+0~20190307202415.17+stretch~1.gbpa7be82":2,"7.1.32-he.0":2,"7.3.10-1+bionic":3,"7.2.20-2+0~20190725.24+debian8~1.gbp69697c":1,"7.3.10-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-10+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.5":2,"7.2.23-1+bionic":1,"7.0.33-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+2+will+reach+end+of+life+in+april+2019":1,"7.0.24-1~dotdeb+8.1":1,"7.3.2-1+bionic":1,"7.0.23":4,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":1,"7.3.2-3+0~20190208150725.31+stretch~1.gbp0912bd":3,"7.3.11-dev":2,"7.1.20-1+0~20180725103117.2+jessie~1.gbpd5b650":2,"7.2.17-1+0~20190412071344.20+stretch~1.gbp23a36d":1,"7.1.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.24":295,"7.2.20-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.30-1+0~20180505045735.18+stretch~1.gbpcfecb9":1,"7.0.33-0+deb9u2":1,"7.0.16":2,"7.3.5-SvetHostingu.cz":1,"7.3.11":275,"7.0.13":1,"7.1.33":126,"7.1.12-2+0~20171207160754.12+jessie~1.gbp5c91f3":1,"7.4.0RC4":2,"7.2.24-1+0~20191024.28+debian10~1.gbpbbacde":1,"7.0.33-SergeyD\/15.1":1,"7.3.10-nmm1":1,"7.1.20-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.3-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.26-SvetHostingu.cz":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.11":1,"7.1.27-SvetHostingu.cz":1,"7.2.24-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.10RC1":1,"7.3.11-1~deb10u1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.7":4,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.1":9,"7.0.19":1,"7.2.16-1+0~20190307202206.17+jessie~1.gbpa7be82":1,"7.0.33-0+deb9u6":1,"7.1.33-1+0~20191027.27+debian8~1.gbpd10139":1,"7.3.11-he.0":1,"7.1.33-1+0~20191027.27+debian9~1.gbpd10139":2,"7.2.24-he.0":5,"7.2.24-1+0~20191026.31+debian9~1.gbpbbacde":7,"7.2.24-1+bionic":1,"7.3.5-1+bionic":1,"7.3.10-1+b1":1,"7.2.20-1+0~20190710.23+debian9~1.gbp2428c5":1,"7.0.33-12+0~20191026.23+debian8~1.gbp940de0":1,"7.3.11-1+0~20191026.48+debian8~1.gbpf71ca0":2,"7.2.24-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.17-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-12+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.15-1+bionic":1,"7.3.11-1+bionic":1,"7.3.2RC1":1},"2019-11":{"7.0":74078,"7.2":15173,"7.2.23":1531,"7.3.9":348,"7.3.11":4667,"5.6":28453,"7.1.30":19205,"7.2.24":113994,"7.0.33":9700,"7.1.5":129,"7.3":8827,"7.1":6416,"7.2.19":349,"7.3.7":213,"7.1.21":194,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":173,"5.4":273,"2.0":7579,"5.3":4499,"7.1.32":380,"7.1.14":996,"7.2.17":255,"7.1.33":81145,"7.3.0":96,"7.1.24":376,"7.0.25":300,"5.5":218,"7.2.15":59,"7.2.13":110,"7.3.9-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.32":139,"7.1.20":4,"7.2.22":1038,"7.2.23-1+0~20191008.27+debian8~1.gbp021266":10,"7.1.8":30,"7.3.1":78,"7.2.21":226,"7.2.16-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.19-nmm1":15,"7.2.1":26,"7.1.28":19,"7.3.8":183,"7.3.10":457,"7.2.20-2+0~20190725.24+debian9~1.gbp69697c":5,"7.3.9-1+bionic":9,"7.2.14":69,"7.2.24-he.0":67,"7.3.5":105,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.1":217,"7.3.6":208,"7.1.30-nmm1":94,"7.3.10-1+0~20191008.45+debian8~1.gbp365209":3,"7.2.7":37,"7.0.31":71,"7.1.15":4,"7.0.29":59,"7.2.22-1+0~20190902.26+debian8~1.gbpd64eb7":2,"7.3.10-1+0~20191008.45+debian10~1.gbp365209":20,"7.1.26":231,"7.1.16":9,"7.2.10":31,"7.0.33-5+0~20190309015553.9+stretch~1.gbp4c6517":1,"7.3.3":123,"7.2.16":142,"7.1.4":44,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian9~1.gbpd05c7e":2,"7.2.4":11,"7.2.24-1+0~20191026.31+debian9~1.gbpbbacde":172,"7.1.3":52,"7.0.18":6,"7.2.24-1+0~20191026.31+debian8~1.gbpbbacde":41,"7.0.8":1,"7.1.32-1+0~20190902.23+debian9~1.gbp9d1be7":61,"7.2.6":64,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":6,"7.1.19":15,"7.3.6-nmm1":34,"7.1.0-dev":6,"7.1.13":85,"7.1.29":29,"7.1.32-1+0~20190902.23+debian8~1.gbp9d1be7":5,"7.3.9-1~deb10u1":2,"7.1.0":6,"7.3.4":36,"7.3.5-1+0~20190503093827.38+stretch~1.gbp60a41b":13,"7.3.0RC1":8,"7.3.10-1+0~20191008.45+debian9~1.gbp365209":15,"7.1.29-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-1+0~20191027.27+debian9~1.gbpd10139":48,"7.0.20":15,"7.0.21":19,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.7":61,"7.2.5":9,"7.0.30":47,"7.0.14":8,"7.2.20":52,"7.3.11-1+0~20191026.48+debian8~1.gbpf71ca0":63,"7.0.30-0ubuntu0.16.04.1":3,"7.2.24-1+ubuntu19.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0+deb9u3":23,"7.2.5-1+0~20180505045740.21+stretch~1.gbpca2fa6":3,"7.4.0RC3":4,"7.1.25":15,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.2":46,"7.0.19-1":3,"7.2.0":21,"7.2.18":44,"7.1.26-2+0~20190216175340.13+stretch~1.gbpc20626":10,"7.0.33-1+0~20181208203126.8+stretch~1.gbp2ff763":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":12,"7.0.33-6":4,"7.4.0RC4":6,"7.3.10-pl0-zoneos":2,"7.1.22":68,"7.0.22-0ubuntu0.16.04.1":2,"7.0.33-0+deb9u6":39,"7.0.26":1,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian10~1.gbpd05c7e":6,"7.0.9":25,"7.3.10-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":3,"7.1.11":40,"7.1.33-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":11,"7.4":20,"7.0.33-0+deb9u5":9,"7.2.23-pl0-zoneos":1,"7.1.31":82,"7.2.9":6,"7.3.2":33,"7.2.2":6,"7.3.8-1+0~20190807.43+debian10~1.gbp7731bf":2,"7.1.18":2,"7.0.32-nmm1":24,"7.2.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.0-dev":3,"7.2.21-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.4":1,"7.2.15-1+bionic":1,"7.3.10-nfsn1":1,"7.2.21-1+0~20190807.25+debian10~1.gbp935ebf":31,"7.3.11-1+0~20191026.48+debian9~1.gbpf71ca0":40,"7.1.6":1,"7.1.17":7,"7.1.27-1+0~20190307202204.14+stretch~1.gbp7163d5":2,"7.1.26-mh2":2,"7.0.27":43,"7.0.26-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.11-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":10,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.11":18,"7.3.7-2+0~20190725.42+debian9~1.gbp848ca5":1,"7.0.7":5,"7.1.32-1+bionic":1,"7.3.8-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":9,"7.1.7":3,"7.0.24":8,"7.3.7-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.13RC1":1,"7.2.12":9,"7.3.5-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.1":12,"7.2.23-nfsn1":2,"7.1.23":14,"7.2.19-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.0.28":11,"7.2.23-1+0~20191008.27+debian9~1.gbp021266":6,"7.0.33-4+bionic":1,"7.3.11-pl0-zoneos":7,"7.3.7-2+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.3":19,"7.2.24-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":9,"7.2.9-1+0~20180910100512.5+stretch~1.gbpdaac35":1,"7.0.33-pl6-zoneos":1,"7.3.3-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.24-pl0-zoneos":11,"7.2.24-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":8,"7.0.10":3,"7.0.12":2,"7.2.23RC1":1,"7.1.27":18,"7.3.11-1~deb10u1":10,"7.0.15":8,"7.3.9-1+0~20190902.44+debian9~1.gbpf8534c":3,"7.3.8-2+bionic":4,"7.0.6":3,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.5":4,"7.0.33-12+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.3.11-1+bionic":10,"7.0.33-8+0~20190531120422.14+jessie~1.gbpe7d4ff":1,"7.3.12RC1":1,"7.3.6-1+0~20190531112735.39+stretch~1.gbp6131b7":1,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.1.9":11,"7.2.17-0ubuntu0.18.04.1":2,"7.2.1-0.debian.0":1,"7.1.2":5,"7.1.10":7,"7.1.33-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.24-1+bionic":4,"7.4.0RC2":2,"7.1.31-1+0~20190807.22+debian9~1.gbpf402ed":3,"7.3.0RC4":2,"7.0.17":5,"7.3.11-he.0":2,"7.1.33-pl0-zoneos":3,"7.4.0RC5":3,"7.2.18-1+bionic":3,"7.2.20-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.32-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.2":1,"7.2.17-1+0~20190412070953.20+jessie~1.gbp23a36d":1,"7.0.33-12+0~20191026.23+debian9~1.gbp940de0":4,"7.3.2RC1":2,"7.0.0":1,"7.1.32-pl1-zoneos":2,"7.1.33-1+0~20191027.27+debian8~1.gbpd10139":22,"7.3.6-1+0~20190531112546.39+jessie~1.gbp6131b7":1,"7.1.32-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":2,"7.3.10-nmm1":1,"7.0.33-mh2":2,"7.2.20-1+0~20190710.23+debian9~1.gbp2428c5":1,"7.0.33-5+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.10RC1":1,"7.2.22-1+0~20190902.26+debian9~1.gbpd64eb7":4,"7.2.22-1+bionic":3,"7.0.33-0+deb9u1":2,"7.2.20RC1":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.3":1,"7.1.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.16":5,"7.0.14-2+deb.sury.org~trusty+1":1,"7.3.12":538,"7.0.22":1,"7.2.25RC1":2,"7.0.33-12+0~20191026.23+debian8~1.gbp940de0":2,"7.2.16-1+0~20190307202415.17+stretch~1.gbpa7be82":3,"7.2.21-1+0~20190807.25+debian9~1.gbp935ebf":1,"7.2.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.8RC1":1,"7.2.5-1+0~20180505050007.21+jessie~1.gbpca2fa6":1,"7.4.0RC6":8,"7.0.27-0+deb9u1":3,"7.2.21-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.31-1+0~20180910100529.3+stretch~1.gbp90e89d":3,"7.3.11-nmm1":13,"7.3.3-1+0~20190307202245.32+stretch~1.gbp32ebb2":1,"7.2.8":9,"7.2.24-nmm1":8,"7.3.8-4+bionic":2,"7.0.18-0ubuntu0.16.04.1":2,"7.1.24-1+ubuntu18.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.12":2,"7.2.23-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.27-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.16-1+bionic":1,"7.3.10-1+bionic":1,"7.1.33-nmm1":45,"7.2.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.5":2,"7.0.33-12+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.23":6,"7.0.24-1~dotdeb+8.1":1,"7.0.3":4,"7.3.11-1+0~20191026.48+debian10~1.gbpf71ca0":17,"7.0.32-0ubuntu0.16.04.1":1,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.30-0+deb9u1":3,"7.0.33-nmm1":6,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":1,"7.2.17-1+0~20190412071344.20+stretch~1.gbp23a36d":3,"7.0.33-11+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-12+0~20191026.23+debian10~1.gbp940de0":3,"7.3.2-1+bionic":1,"7.2.25":616,"7.3.10-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.20-1+0~20180725103117.2+jessie~1.gbpd5b650":1,"7.0.30-1+0~20180505045735.18+stretch~1.gbpcfecb9":1,"7.4.0-dev":3,"7.3.11-1+ubuntu19.10.1+deb.sury.org+6":1,"7.0.13":1,"7.1.12-2+0~20171207160754.12+jessie~1.gbp5c91f3":1,"7.2.24-1+0~20191026.31+debian10~1.gbpbbacde":1,"7.1.15-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+2":2,"7.3.9-1+0~20190902.44+debian8~1.gbpf8534c":1,"7.2.21RC1":1,"7.1.26-1+0~20190113101810.12+stretch~1.gbp7077bb":2,"7.0.11":1,"7.1.30-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.32-1~dotdeb+8.1":1,"7.0.19":1,"7.3.2-3+0~20190208150725.31+stretch~1.gbp0912bd":1,"7.3.12-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.27-SvetHostingu.cz":1,"5.2":1,"7.4.0":1,"7.3.5-1+bionic":1,"7.2.25-1+0~20191128.32+debian10~1.gbp108445":1,"7.0.4":1,"7.2.25-1+0~20191128.32+debian8~1.gbp108445":1,"7.1.33-nfsn1":1},"2019-12":{"7.2":15891,"7.1.33":61643,"5.3":5643,"2.0":7751,"5.6":57309,"7.0.33":10020,"7.2.25":6579,"7.3":13089,"7.0":54723,"7.2.24":3015,"7.2.23":2256,"7.2.13":108,"7.3.10":286,"7.3.12":4799,"7.1":4679,"7.2.10":31,"7.3.11":1082,"7.1.4":39,"7.1.19":16,"7.0.25":293,"7.0.32":158,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":172,"7.2.17":152,"5.4":268,"7.1.21":165,"7.2.24-1+0~20191026.31+debian8~1.gbpbbacde":21,"5.5":232,"7.3.0":96,"7.2.22":1234,"7.1.14":1085,"7.3.9":156,"7.2.16":166,"7.2.25-1+0~20191128.32+debian8~1.gbp108445":23,"7.1.32":190,"7.1.24":467,"7.3.7":222,"7.2.16-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.21":199,"7.2.14":81,"7.2.24-nmm1":31,"7.3.6":249,"7.1.5":94,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.1":223,"7.2.11":21,"7.1.33-nmm1":147,"7.2.19":235,"7.0.18-0ubuntu0.16.04.1":3,"7.3.11-1+0~20191026.48+debian8~1.gbpf71ca0":40,"7.3.1":103,"7.2.24-he.0":60,"7.0.29":58,"7.3.11-1+0~20191026.48+debian10~1.gbpf71ca0":3,"7.3.11-1+0~20191026.48+debian9~1.gbpf71ca0":48,"7.2.7":36,"7.1.28":20,"7.2.15-0ubuntu0.18.04.1":3,"7.3.3":147,"7.2.22-1+0~20190902.26+debian8~1.gbpd64eb7":4,"7.2.24-1+0~20191026.31+debian9~1.gbpbbacde":28,"7.3.8":135,"7.0.31":81,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.2":29,"7.1.20":133,"7.0.33-5+0~20190309015553.9+stretch~1.gbp4c6517":2,"7.1.30":61,"7.1.26":222,"7.3.5":103,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian9~1.gbpd05c7e":3,"7.3.0RC1":13,"7.1.3":55,"7.2.6":78,"7.1.11":45,"7.2.4":9,"7.1.31":40,"7.0.18":13,"7.0.3":3,"7.2.15":62,"7.3.11-nmm1":60,"7.4":202,"7.1.0-dev":7,"7.0.8":3,"7.1.29":42,"7.1.0":7,"7.3.9-1+0~20190902.44+debian9~1.gbpf8534c":4,"7.1.33-1+0~20191027.27+debian8~1.gbpd10139":11,"7.1.13":78,"7.1.33-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.4":41,"7.1.27":26,"7.0.20":19,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.33-1+0~20191027.27+debian9~1.gbpd10139":21,"7.0.30":41,"7.0.27":54,"7.0.23":8,"7.4.0":170,"7.0.14":6,"7.2.20":54,"7.0.30-0ubuntu0.16.04.1":2,"7.1.32-1+0~20190902.23+debian9~1.gbp9d1be7":35,"7.0.33-0+deb9u3":24,"7.1.15":3,"7.2.25-pl0-zoneos":15,"7.0.19-1":2,"7.2.25-1+0~20191128.32+debian10~1.gbp108445":1,"7.3.7-2+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.18":46,"7.0.9":29,"7.1.26-2+0~20190216175340.13+stretch~1.gbpc20626":4,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.7":55,"7.3.12-pl0-zoneos":12,"7.1.8":13,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":7,"7.3.2RC1":2,"7.4.0RC6":4,"7.3.12-1+0~20191128.49+debian10~1.gbp24559b":34,"7.2.17-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.0.22-0ubuntu0.16.04.1":5,"7.2.25-1+0~20191128.32+debian9~1.gbp108445":109,"7.2.0":22,"7.0.33-0+deb9u6":33,"7.0.26":1,"7.0.33-13+0~20191128.24+debian10~1.gbp832d85":7,"7.1.16":11,"7.3.10-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":3,"7.1.22":45,"7.3.11-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":13,"7.4.0RC2":4,"7.3.3-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.1":9,"7.2.9":6,"7.3.10-1+0~20191008.45+debian9~1.gbp365209":22,"7.2.2":6,"7.0.4-7ubuntu2":1,"7.0.16":4,"7.0.33-nmm1":27,"7.1.17":15,"7.2.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.21":15,"7.2.0-dev":4,"7.3.8-1+0~20190807.43+debian10~1.gbp7731bf":3,"7.3.9-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.9-1+bionic":5,"7.1.18":4,"7.3.9-1~deb10u1":4,"7.0.33-1+0~20181208203126.8+stretch~1.gbp2ff763":1,"7.1.6":3,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.12-1+0~20191128.49+debian9~1.gbp24559b":47,"7.1.25":15,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.3.12-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.0.24":3,"7.1.13RC1":1,"7.3.7-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.5-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.12":13,"7.2.5":7,"7.0.33-13+0~20191128.24+debian9~1.gbp832d85":15,"7.1.26-mh2":2,"7.2.8":3,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":34,"7.3.3-1+0~20190307202245.32+stretch~1.gbp32ebb2":2,"7.3.2":29,"7.0.12":9,"7.0.28":7,"7.2.25-nfsn1":2,"7.0.7":6,"7.1.7":4,"7.2.24-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.2.21-1+0~20190807.25+debian10~1.gbp935ebf":27,"7.2.19-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.1":9,"7.2.25-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":8,"7.2.9-1+0~20180910100512.5+stretch~1.gbpdaac35":2,"7.1.33-pl0-zoneos":7,"7.0.10":3,"7.1.27-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.5-1+bionic":2,"7.3.3-SvetHostingu.cz":1,"7.2.23RC1":1,"7.3.8-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.3.11-1~deb10u1":13,"7.0.6":5,"7.0.33-12+0~20191026.23+debian9~1.gbp940de0":4,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.5":3,"7.2.25-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.33-12+0~20191026.23+debian8~1.gbp940de0":2,"7.0.33-13+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.1.9":11,"7.3.6-1+0~20190531112735.39+stretch~1.gbp6131b7":4,"7.1.10":5,"7.1.23":13,"7.1.2":3,"7.3.8-2+bionic":7,"7.2.1-0.debian.0":1,"7.3.12-1+0~20191128.49+debian8~1.gbp24559b":30,"7.3.11-he.0":3,"7.3.12-3+bionic":9,"7.0.33-0+deb9u5":3,"7.0.15":5,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4":2,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":3,"7.3.9-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.18-1+bionic":2,"7.0.33-0+deb9u1":2,"7.2.3":16,"7.3.0RC4":2,"7.1.31-1+0~20190807.22+debian9~1.gbpf402ed":2,"7.2.20-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.27-0+deb9u1":4,"7.2.24-1+ubuntu19.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.11-1+bionic":5,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.2":1,"7.0.0":1,"7.1.32-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.25-3+bionic":1,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":2,"7.0.33-13+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.17-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.2.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.22":2,"7.2.20-1+0~20190710.23+debian9~1.gbp2428c5":1,"7.0.33-5+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.24-1+bionic":7,"7.0.17":7,"7.3.12-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":6,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian8~1.gbpc60685":13,"7.2.22-1+bionic":3,"7.2.20RC1":4,"7.1.32-1+0~20190902.23+debian8~1.gbp9d1be7":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.3":1,"7.0.14-2+deb.sury.org~trusty+1":1,"7.3.13":988,"7.0.33-12+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.10RC1":1,"7.2.16-1+0~20190307202415.17+stretch~1.gbpa7be82":2,"7.2.23-1+0~20191008.27+debian8~1.gbp021266":4,"7.4.0RC1":1,"7.2.23-1+0~20191008.27+debian9~1.gbp021266":2,"7.2.24-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.8RC1":1,"7.2.16-1+0~20190307202206.17+jessie~1.gbpa7be82":1,"7.2.21-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.31-1+0~20180910100529.3+stretch~1.gbp90e89d":1,"7.2.4-1+0~20180405085422.20+stretch~1.gbpbff9f0":1,"7.4.0RC3":1,"7.4.0beta4":1,"7.2.22-1+0~20190902.26+debian9~1.gbpd64eb7":2,"7.1.33-2+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.8-4+bionic":3,"7.1.24-1+ubuntu18.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.12":2,"7.0.11":1,"7.2.16-1+bionic":1,"7.3.10-1+bionic":1,"7.2.26":1417,"7.1.33-1+0~20191026.27+debian10~1.gbpd10139":1,"7.0.5":3,"7.2.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.26-1+0~20191218.33+debian9~1.gbpb5a34b":35,"7.4.1":36,"7.2.20-2+0~20190725.24+debian9~1.gbp69697c":1,"7.0.24-1~dotdeb+8.1":1,"7.3.13-1+0~20191218.50+debian10~1.gbp23c2da":3,"7.0.26-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.26-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":1,"7.0.33-8+0~20190531121058.14+stretch~1.gbpe7d4ff":1,"7.3.13-1+0~20191218.50+debian9~1.gbp23c2da":9,"7.0.33-14+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.17-1+0~20190412071344.20+stretch~1.gbp23a36d":2,"7.0.19":2,"7.3.11RC1":1,"7.1.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.30-0+deb9u1":1,"7.2.26-1+0~20191218.33+debian8~1.gbpb5a34b":5,"7.0.4":3,"7.3.13-1+0~20191218.50+debian8~1.gbp23c2da":5,"7.0.30-1+0~20180505045735.18+stretch~1.gbpcfecb9":1,"7.0.33-0+deb9u2":1,"7.1.20-1+0~20180725103117.2+jessie~1.gbpd5b650":1,"7.1.33-3+0~20191218.29+debian9~1.gbp18b07c":17,"7.3.2-1+bionic":1,"7.0.33-pl6-zoneos":1,"7.0.13":1,"7.1.12-2+0~20171207160754.12+jessie~1.gbp5c91f3":1,"7.4.0RC4":1,"7.1.27-1+0~20190307202204.14+stretch~1.gbp7163d5":1,"7.2.26-1+0~20191218.33+debian10~1.gbpb5a34b":1,"7.0.33-SergeyD\/16.2":1,"7.0.33-14+0~20191218.25+debian9~1.gbpae1889":4,"7.1.20-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.6-1+0~20190531112546.39+jessie~1.gbp6131b7":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.30-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.26-1+0~20190113101810.12+stretch~1.gbp7077bb":2,"7.0.1":1,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"5.2":1,"7.1.28-1+0~20190412071216.17+stretch~1.gbpbe9b36":1,"7.2.24-0ubuntu0.19.04.1":2,"7.1.33-nfsn2":1,"7.3.8-1+0~20190807.43+debian9~1.gbp7731bf":1,"7.3.13-nfsn1":1},"2020-01":{"7.2.26":9136,"7.0":24895,"7.0.33":11119,"5.6":55960,"7.2.24":3015,"7.2.22":660,"5.3":5047,"7.1.33":5205,"7.2.25":1465,"7.1":4683,"7.2":18052,"7.3.13":6053,"2.0":7909,"7.3":13472,"7.2.13":105,"7.0.32":159,"7.3.12":2536,"7.1.29":55,"7.3.11-1+0~20191026.48+debian9~1.gbpf71ca0":14,"7.1.27":20,"7.0.29":58,"7.3.11":771,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian8~1.gbpc60685":12,"7.0.25":316,"7.3.10":263,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.1":147,"7.1.3":46,"7.2.23":273,"7.1.26":255,"7.4":935,"7.3.8":119,"7.1.33-3+0~20191218.29+debian9~1.gbp18b07c":50,"7.0.30":53,"7.0.27":55,"7.2.16":135,"7.4.1":447,"7.0.31-1+0~20180910100529.3+stretch~1.gbp90e89d":5,"7.0.31":82,"7.2.25-1+0~20191128.32+debian9~1.gbp108445":21,"7.1.32":161,"7.1.13":92,"7.1.14":1204,"7.2.26-1+0~20191218.33+debian9~1.gbpb5a34b":146,"7.2.14":80,"7.3.3":102,"7.0.20":24,"7.2.20":37,"7.3.7":224,"7.2.6":83,"7.2.19":217,"7.1.5":59,"7.0.14":9,"7.0.30-0ubuntu0.16.04.1":4,"5.5":223,"7.2.15":76,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":149,"7.2.21":168,"5.4":253,"7.3.6":190,"7.1.21":33,"7.0.33-0+deb9u3":25,"7.3.9":302,"7.1.24":511,"7.2.24-1+0~20191026.31+debian9~1.gbpbbacde":10,"7.4.0":100,"7.3.5":116,"7.1.17":14,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":11,"7.0.19-1":3,"7.1.32-1+0~20190902.23+debian9~1.gbp9d1be7":33,"7.2.25-pl0-zoneos":6,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.2":32,"7.2.10":62,"7.3.1":115,"7.0.6":2,"7.3.12-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.0.33-14+0~20191218.25+debian9~1.gbpae1889":21,"7.2.18":45,"7.0.9":32,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":30,"7.2.24-he.0":7,"7.1.30":62,"7.1.33-nmm1":152,"7.1.33-1+0~20191026.27+debian10~1.gbpd10139":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.7":37,"7.3.12-pl0-zoneos":2,"7.3.4":55,"7.2.17":133,"7.0.22-0ubuntu0.16.04.1":5,"7.0.33-0+deb9u6":45,"7.0.26":2,"7.0.33-13+0~20191128.24+debian10~1.gbp832d85":1,"7.1.33-3+0~20191218.29+debian8~1.gbp18b07c":20,"7.3.12-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.1.0":6,"7.3.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":13,"7.3.13-1+0~20191218.50+debian9~1.gbp23c2da":65,"7.1.4":48,"7.2.21-1+0~20190807.25+debian10~1.gbp935ebf":34,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":6,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":3,"7.3.0RC1":7,"7.1.11":52,"7.2.26-1+0~20191218.33+debian8~1.gbpb5a34b":40,"7.1.22":45,"7.3.11-nmm1":60,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.4.0RC2":2,"7.3.11-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":7,"7.2.7":31,"7.3.5-1+bionic":3,"7.3.12-1+0~20191128.49+debian10~1.gbp24559b":16,"7.2.2":9,"7.3.2":37,"7.3.12-3+bionic":13,"7.3.0":102,"7.2.22-1+0~20190902.26+debian8~1.gbpd64eb7":2,"7.2.0":22,"7.1.19":14,"7.0.33-nmm1":32,"7.2.24-nmm1":38,"7.2.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.4":6,"7.2.0-dev":2,"7.3.13-nfsn1":2,"7.3.13-1+0~20191218.50+debian8~1.gbp23c2da":52,"7.3.9-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.15-1+bionic":1,"7.3.2RC1":3,"7.3.8-1+0~20190807.43+debian10~1.gbp7731bf":6,"7.2.16-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.18":3,"7.0.12":8,"7.3.9-1~deb10u1":4,"7.1.6":3,"7.1.33-1+0~20191027.27+debian9~1.gbpd10139":11,"7.2.25-1+0~20191128.32+debian8~1.gbp108445":14,"7.1.16":8,"7.2.26-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":6,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.31":23,"7.2.9":8,"7.2.8":5,"7.1.25":19,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.4-7ubuntu2":1,"7.1.7":13,"7.0.24":8,"7.3.12-1+0~20191128.49+debian9~1.gbp24559b":21,"7.0.33-13+0~20191128.24+debian9~1.gbp832d85":16,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian9~1.gbpd05c7e":1,"7.3.7-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.5":7,"7.3.5-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.8":15,"7.0.23":8,"7.3.12-1+0~20191128.49+debian8~1.gbp24559b":28,"7.0.7":7,"7.2.26-nfsn1":2,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":10,"7.0.28":5,"7.2.11":18,"7.1.23":12,"7.3.11-1+bionic":4,"7.3.7-2+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.1":8,"7.1.28":12,"7.3.12-1":1,"7.1.26-mh2":2,"7.2.9-1+0~20180910100512.5+stretch~1.gbpdaac35":2,"7.1.0-dev":5,"7.1.33-pl0-zoneos":6,"7.2.19-0ubuntu0.18.10.1":2,"7.2.23-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.10-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.10":4,"7.2.12":11,"7.2.26-1+0~20191218.33+debian10~1.gbpb5a34b":3,"7.2.26-he.0":68,"7.3.8-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.3.11-1~deb10u1":16,"7.2.23RC1":1,"7.2.3":12,"7.2.26-pl0-zoneos":10,"7.1.20":2,"7.2.17-1+0~20190412070953.20+jessie~1.gbp23a36d":1,"7.4.0RC6":4,"7.0.4":3,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.5":2,"7.0.33-12+0~20191026.23+debian8~1.gbp940de0":3,"7.3.14-dev":1,"7.2.19-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.9":17,"7.3.8-2+bionic":4,"7.1.15":2,"7.3.6-1+0~20190531112735.39+stretch~1.gbp6131b7":1,"7.1.10":6,"7.0.21":17,"7.3.13-pl0-zoneos":16,"7.1.2":2,"7.2.17-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+3":1,"7.0.33-1+0~20181208203126.8+stretch~1.gbp2ff763":1,"7.2.1-0.debian.0":3,"7.0.33-mh2":2,"7.0.17":8,"7.3.13-he.0":3,"7.3.2-3+0~20190208150725.31+stretch~1.gbp0912bd":1,"7.3.13-2+bionic":5,"7.3.0RC4":1,"7.3.9-1+0~20190902.44+debian9~1.gbpf8534c":2,"7.2.18-1+bionic":1,"7.2.1":13,"7.0.3":2,"7.2.20-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.13":2,"7.1.31-1+0~20190807.22+debian9~1.gbpf402ed":2,"7.0.1":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.2":1,"7.0.0":1,"7.0.33-14+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.0.15":8,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":4,"7.2.17-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.3.9-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-14+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-5+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.20-1+0~20190710.23+debian9~1.gbp2428c5":1,"7.2.2RC1":1,"7.3.3-1+0~20190307202245.32+stretch~1.gbp32ebb2":2,"7.3.9-1+bionic":3,"7.2.25-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.0.30-0+deb9u1":2,"7.2.24-0ubuntu0.19.04.1":1,"7.2.24-1+bionic":2,"7.0.22":2,"7.2.20RC1":1,"7.1.33-2+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.27-0+deb9u1":3,"7.2.26-1+bionic":5,"7.2.25-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.0.14-2+deb.sury.org~trusty+1":1,"7.0.33-13+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.0.33-13+0~20191128.24+debian8~1.gbp832d85":1,"7.2.16-1+0~20190307202415.17+stretch~1.gbpa7be82":2,"7.0.33-14+0~20191218.25+debian10~1.gbpae1889":8,"7.3.13-1+0~20191218.50+debian10~1.gbp23c2da":26,"7.2.24-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.1.33-3+0~20191218.29+debian10~1.gbp18b07c":1,"7.2.23-1+0~20191008.27+debian9~1.gbp021266":3,"7.2.24-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.32-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.8RC1":1,"7.2.16-1+0~20190307202206.17+jessie~1.gbpa7be82":1,"7.2.21-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.4-1+0~20180405085422.20+stretch~1.gbpbff9f0":1,"7.0.33-0+deb9u1":2,"7.4.0RC3":3,"7.3.10-1+0~20191008.45+debian9~1.gbp365209":4,"7.4.0beta4":1,"7.2.22-1+bionic":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.2":120,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.9":28,"7.4.2RC1":3,"7.0.18":10,"7.3.8-4+bionic":3,"7.0.18-0ubuntu0.16.04.1":2,"7.0.25-0ubuntu0.16.04.1":1,"7.0.16":4,"7.0.11":2,"7.2.16-1+bionic":1,"7.2.21-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.23-1+0~20191008.27+debian8~1.gbp021266":1,"7.1.24-1+ubuntu18.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-12+0~20191026.23+debian9~1.gbp940de0":1,"7.0.5":3,"7.1.33-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-13+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.20-1+0~20180725103117.2+jessie~1.gbpd5b650":1,"7.0.24-1~dotdeb+8.1":1,"7.2.20-2+0~20190725.24+debian9~1.gbp69697c":1,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.4":1,"7.1.33-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.21-1+0~20190807.25+debian9~1.gbp935ebf":1,"7.0.33-0+deb9u2":2,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":1,"7.0.33-8+0~20190531121058.14+stretch~1.gbpe7d4ff":1,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.2.17-1+0~20190412071344.20+stretch~1.gbp23a36d":1,"7.3.14":438,"7.4.2":28,"7.2.2-3+ubuntu17.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.27-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.30-1+0~20180505045735.18+stretch~1.gbpcfecb9":1,"7.0.33-pl6-zoneos":2,"7.2.27":384,"7.1.12-2+0~20171207160754.12+jessie~1.gbp5c91f3":1,"7.2.22-1+0~20190902.26+debian9~1.gbpd64eb7":1,"7.4.0RC4":1,"7.3.14-1+0~20200123.51+debian9~1.gbpcf42df":7,"7.2.27-1+0~20200123.34+debian10~1.gbp63c0bc":2,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4":1,"7.1.12":1,"7.0.33-SergeyD\/16.2":1,"7.0.33-15+0~20200123.26+debian9~1.gbpb9e953":3,"7.1.33-4+0~20200123.30+debian9~1.gbpdc2095":13,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.30-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.0RC5":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.1":1,"7.0.33-14+0~20191218.25+debian8~1.gbpae1889":1,"7.0.26-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"5.2":1,"7.0.19":1,"7.2.27-1+0~20200123.34+debian9~1.gbp63c0bc":13,"7.1.28-1+0~20190412071216.17+stretch~1.gbpbe9b36":1,"7.3.6-1+0~20190531112546.39+jessie~1.gbp6131b7":1,"7.0.33-0+deb9u5":1,"7.2.12-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.2":1,"7.1.26-1+0~20190113101810.12+stretch~1.gbp7077bb":1,"7.3.14-1+0~20200123.51+debian8~1.gbpcf42df":5,"7.0.33-15+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.33-nfsn2":1,"7.2.15-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.0.33-5+0~20190309015553.9+stretch~1.gbp4c6517":1,"7.1.26-2+0~20190216175340.13+stretch~1.gbpc20626":1,"7.3.14-1+0~20200123.51+debian10~1.gbpcf42df":1,"7.1.33-4+0~20200123.30+debian8~1.gbpdc2095":2,"7.0.33-15+0~20200123.26+debian10~1.gbpb9e953":1},"2020-02":{"7.2.27":6668,"5.6":50335,"7.2":132849,"7.2.27-1+0~20200123.34+debian9~1.gbp63c0bc":19,"7.2.26":5287,"7.3.14":5326,"7.3":16861,"5.3":5543,"7.0.33":9796,"7.1.0":6,"2.0":7027,"7.1.33":5190,"7.0":31606,"7.1":4730,"7.2.15":78,"7.3.13":46537,"7.2.25":415,"7.0.25":297,"7.1.14":1202,"7.0.33-0+deb9u3":23,"7.2.17":105,"7.3.9":123,"7.4":1456,"7.3.7":159,"7.3.5":140,"7.2.22":151,"7.1.26":239,"7.3.12":2102,"7.1.5":60,"7.0.32":175,"5.5":202,"7.2.21":177,"7.3.11":546,"7.4.1":207,"7.2.23":94,"7.3.8":65,"7.2.19":87,"7.1.24":571,"7.0.9":20,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.2":191,"7.0.31":80,"7.3.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":20,"7.2.24":494,"7.1.29":38,"7.4.2":547,"7.0.29":59,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":6,"7.1.33-3+0~20191218.29+debian8~1.gbp18b07c":16,"7.3.10":216,"7.1.13":83,"7.0.30":33,"7.2.18":43,"7.2.10":74,"7.1.33-nmm1":143,"7.0.33-15+0~20200123.26+debian9~1.gbpb9e953":17,"7.2.6":83,"7.2.26-1+0~20191218.33+debian8~1.gbpb5a34b":8,"7.1.32":104,"7.1.21":46,"7.1.32-1+0~20190902.23+debian9~1.gbp9d1be7":26,"7.3.14-1+0~20200123.51+debian9~1.gbpcf42df":36,"7.3.4":51,"7.0.33-0+deb9u6":34,"5.4":232,"7.3.13-pl0-zoneos":7,"7.3.6":105,"7.2.26-he.0":7,"7.1.11":54,"7.2.7":41,"7.3.11-nmm1":72,"7.3.2":41,"7.2.1":13,"7.3.1":135,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":2,"7.2.9":5,"7.1.4":44,"7.3.3":94,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.20":37,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":134,"7.2.25-1+0~20191128.32+debian9~1.gbp108445":13,"7.3.11-1~deb10u1":19,"7.3.14-1+0~20200123.51+debian10~1.gbpcf42df":22,"7.2.26-pl0-zoneos":14,"7.2.2":7,"7.2.16":113,"7.2.21-1+0~20190807.25+debian10~1.gbp935ebf":32,"7.2.4":5,"7.1.33-4+0~20200123.30+debian9~1.gbpdc2095":24,"7.1.1":10,"7.4.0":48,"7.3.0":68,"7.3.9-1+bionic":5,"7.1.23":10,"7.3.0RC1":8,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":18,"7.3.14-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.9":32,"7.2.22-1+0~20190902.26+debian8~1.gbpd64eb7":1,"7.2.13":83,"7.0.14":12,"7.2.14":74,"7.0.33-nmm1":29,"7.1.19":21,"7.2.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.0-dev":1,"7.3.14-nfsn1":1,"7.0.27":52,"7.3.14-1+0~20200123.51+debian8~1.gbpcf42df":24,"7.2.0":19,"7.1.3":57,"7.3.11-1+bionic":6,"7.2.24-nmm1":38,"7.2.15-1+bionic":1,"7.4.0RC3":4,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.7":8,"7.3.13-1+0~20191218.50+debian8~1.gbp23c2da":10,"7.3.8-1+0~20190807.43+debian10~1.gbp7731bf":5,"7.0.33-5+0~20190309015553.9+stretch~1.gbp4c6517":2,"7.2.26-1+0~20191218.33+debian9~1.gbpb5a34b":11,"7.3.2RC1":3,"7.1.33-3+0~20191218.29+debian9~1.gbp18b07c":23,"7.1.18":3,"7.1.33-1+0~20191027.27+debian9~1.gbpd10139":3,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.2":13,"7.1.25":21,"7.1.30":60,"7.3.12-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.11-1+0~20191026.48+debian9~1.gbpf71ca0":8,"7.2.27-1+0~20200123.34+debian8~1.gbp63c0bc":18,"7.1.10":6,"7.0.24":10,"7.1.7":12,"7.0.33-14+0~20191218.25+debian9~1.gbpae1889":4,"7.3.7-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.0RC2":2,"7.0.4-7ubuntu2":1,"7.1.31":20,"7.1.16":6,"7.0.3":7,"7.0.12":7,"7.3.9-1~deb10u1":2,"7.3.12-1+0~20191128.49+debian9~1.gbp24559b":17,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian9~1.gbpd05c7e":1,"7.2.5":5,"7.0.7":7,"7.2.27-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.28":5,"7.3.5-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-8+0~20200202.31+debian9~1.gbp266c28":53,"7.1.8":13,"7.3.13-1+0~20191218.50+debian9~1.gbp23c2da":12,"7.3.7-2+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.28":11,"7.2.27-nfsn1":2,"7.3.4-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+3":2,"7.1.6":4,"7.3.0RC4":2,"7.2.26-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.26-mh2":2,"7.3.13-2+bionic":4,"7.1.27":21,"7.2.24-1+0~20191026.31+debian9~1.gbpbbacde":10,"7.1.0-dev":5,"7.1.15":3,"7.2.11":19,"7.2.3":8,"7.0.6":6,"7.0.10":3,"7.2.12":8,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.3.14-5+0~20200202.52+debian9~1.gbpa71879":36,"7.2.27-5+0~20200202.35+debian9~1.gbp2925f8":126,"7.3.5-1+bionic":1,"7.2.27-he.0":50,"7.3.8-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.3.14-1+bionic":11,"7.1.20":4,"7.4.0RC6":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.5":3,"7.2.27-5+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+2":4,"7.1.17":10,"7.0.33-12+0~20191026.23+debian8~1.gbp940de0":1,"7.4.3RC1":5,"7.2.23RC1":1,"7.0.30-0ubuntu0.16.04.1":3,"7.2.27-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.0.20":20,"7.1.9":13,"7.3.8-2+bionic":3,"7.3.6-1+0~20190531112735.39+stretch~1.gbp6131b7":1,"7.2.19-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.17-1+0~20190412070953.20+jessie~1.gbp23a36d":1,"7.2.27-5+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+2":1,"7.0.30-0+deb9u1":3,"7.0.32-4+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.2":4,"7.2.24-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.9-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.1-0.debian.0":1,"7.0.17":5,"7.3.14-he.0":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.1":4,"7.3.2-3+0~20190208150725.31+stretch~1.gbp0912bd":1,"7.0.33-pl6-zoneos":3,"7.0.33-mh2":2,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":3,"7.3.9-1+0~20190902.44+debian9~1.gbpf8534c":2,"7.1.33-pl0-zoneos":6,"7.2.18-1+bionic":2,"7.3.14-5+0~20200202.52+debian8~1.gbpa71879":40,"7.2.20-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.13":3,"7.1.31-1+0~20190807.22+debian9~1.gbpf402ed":2,"7.2.27-5+0~20200202.35+debian8~1.gbp2925f8":33,"7.1.33-8+0~20200202.31+debian8~1.gbp266c28":10,"7.0.21":14,"7.0.1":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.2":1,"7.0.33-19+0~20200202.27+debian9~1.gbp5d283d":24,"7.0.0":2,"7.0.23":8,"7.1.22":10,"7.2.16-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.27-1+bionic":4,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":2,"7.3.14-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.2.17-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.2.8":4,"7.2.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.13-1+0~20191218.50+debian10~1.gbp23c2da":2,"7.0.33-20+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.33-14+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.0.33-19+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+2":1,"7.2.20-1+0~20190710.23+debian9~1.gbp2428c5":1,"7.3.14-pl0-zoneos":5,"7.2.27-5+0~20200202.35+debian10~1.gbp2925f8":4,"7.2.24-1+bionic":1,"7.3.3-1+0~20190307202245.32+stretch~1.gbp32ebb2":1,"7.0.15":5,"7.0.19-1":1,"7.3.9-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":6,"7.0.22-0ubuntu0.16.04.1":3,"7.0.27-0+deb9u1":2,"7.2.26-1+bionic":6,"7.0.33-20+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.3":1,"7.2.25-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.14-2+deb.sury.org~trusty+1":1,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.33-13+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.17-1+0~20180505045738.17+stretch~1.gbpde69c6":1,"7.0.33-12+0~20191026.23+debian9~1.gbp940de0":2,"7.2.16-1+0~20190307202415.17+stretch~1.gbpa7be82":1,"7.0.33-19+0~20200202.27+debian10~1.gbp5d283d":8,"7.3.14-5+0~20200202.52+debian10~1.gbpa71879":34,"7.1.33-8+0~20200202.31+debian10~1.gbp266c28":2,"7.4.3-dev":1,"7.2.14-2+bionic":2,"7.2.8RC1":1,"7.0.33-12+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.16-1+0~20190307202206.17+jessie~1.gbpa7be82":1,"7.3.12-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.21-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.4-1+0~20180405085422.20+stretch~1.gbpbff9f0":1,"7.3.14-6+ubuntu19.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.31-1+0~20180910100529.3+stretch~1.gbp90e89d":2,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.0beta4":1,"7.0.4":4,"7.1.33-9+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.11-2+0~20181015120801.9+stretch~1.gbp8105e0":1,"7.0.18-0ubuntu0.16.04.1":2,"7.0.16":3,"7.0.11":1,"7.2.16-1+bionic":1,"7.2.24-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.1.33-1+0~20191026.27+debian10~1.gbpd10139":1,"7.1.24-1+ubuntu18.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.14-6+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.27-6+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.25-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.5":4,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.11":2,"7.0.18":5,"7.0.24-1~dotdeb+8.1":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":92,"7.0.32-0ubuntu0.16.04.1":2,"7.2.28":571,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.20-2+0~20190725.24+debian9~1.gbp69697c":1,"7.3.10-1+0~20191008.45+debian9~1.gbp365209":1,"7.1.33-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.16":2,"7.0.33-0+deb9u2":1,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":1,"7.3.15":926,"7.0.33-8+0~20190531121058.14+stretch~1.gbpe7d4ff":1,"7.2.22-1+bionic":1,"7.3.14-1~deb10u1":6,"7.2.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":14,"7.4.2RC1":2,"7.2.17-1+0~20190412071344.20+stretch~1.gbp23a36d":1,"7.2.9-1+0~20180910100512.5+stretch~1.gbpdaac35":1,"7.4.3":69,"7.3.15-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.23-1+0~20191008.27+debian9~1.gbp021266":1,"7.0.33-0+deb9u7":7,"7.1.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.28-he.0":18,"7.0.30-1+0~20180505045735.18+stretch~1.gbpcfecb9":1,"7.3.8-4+bionic":1,"7.0.33-0+deb9u1":1,"7.1.12-2+0~20171207160754.12+jessie~1.gbp5c91f3":1,"7.2.22-1+0~20190902.26+debian9~1.gbpd64eb7":1,"7.2.21-1+0~20190807.25+debian9~1.gbp935ebf":1,"7.3.15-he.0":2,"7.2.28-1+0~20200220.36+debian10~1.gbpcf4a75":1,"7.1.12":2,"7.0.33-SergeyD\/16.2":1,"7.3.12-1+0~20191128.49+debian8~1.gbp24559b":1,"7.3.12-3+bionic":2,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4":2,"7.3.11-0ubuntu2":2,"7.0.33-21+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-19+0~20200202.27+debian8~1.gbp5d283d":1,"7.1.33-3+bionic":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.0RC5":1,"7.1.26-1+0~20190113101810.12+stretch~1.gbp7077bb":2,"7.0.33-0+deb9u5":2,"7.2.28-1+0~20200220.36+debian9~1.gbpcf4a75":17,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.1":1,"7.0.22":1,"7.2.21-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-14+0~20191218.25+debian8~1.gbpae1889":1,"7.0.33-13+0~20191128.24+debian9~1.gbp832d85":1,"7.0.33-21+0~20200220.28+debian10~1.gbp0a9d2d":3,"5.2":1,"7.0.19":1,"7.3.15-1+0~20200220.53+debian9~1.gbp931d08":2,"7.1.30-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.28-1+0~20190412071216.17+stretch~1.gbpbe9b36":1,"7.2.2-3+ubuntu17.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.2":1,"7.1.33-nfsn2":1,"7.3.15RC1":2,"7.3.15-nfsn1":1},"2020-03":{"7.2":98866,"7.0":109897,"7.3":15547,"7.3.15":14486,"5.3":5638,"5.6":53891,"7.1":4074,"7.2.26":2815,"7.0.33":7340,"7.1.33":1849,"7.3.13":1009,"7.3.11":325,"7.4.3":511,"2.0":5872,"7.2.28":4880,"7.2.10":74,"7.2.27":593,"7.1.13":76,"7.2.4":3,"7.1.24":453,"7.3.2":25,"7.1.26":1135,"7.3.14":525,"7.3.4":33,"7.3.7":1341,"7.2.24":346,"7.1.26-2+0~20190216175340.13+stretch~1.gbpc20626":2,"7.2.13":79,"7.0.32":155,"7.3.5":105,"5.4":213,"7.1.14":624,"7.2.14":66,"7.2.28-4+0~20200224.38+debian9~1.gbp1ca010":85,"7.1.33-8+0~20200202.31+debian9~1.gbp266c28":41,"7.1.3":42,"7.3.10":159,"7.2.25":103,"7.0.27":42,"7.3.0":29,"7.2.19":57,"7.2.21":105,"7.2.16":97,"7.4":844,"7.3.12":1451,"7.0.30":31,"7.3.11-1+0~20191026.48+debian9~1.gbpf71ca0":13,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":204,"7.0.29":43,"7.4.1":121,"7.3.12-1+0~20191128.49+debian9~1.gbp24559b":16,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":31,"7.1.32":33,"7.0.25":173,"5.5":153,"7.2.22":112,"7.2.15":66,"7.2.26-1+0~20191218.33+debian8~1.gbpb5a34b":4,"7.0.20":18,"7.1.33-3+0~20191218.29+debian8~1.gbp18b07c":6,"7.3.14-5+0~20200202.52+debian8~1.gbpa71879":25,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.2":9,"7.2.28-1+0~20200220.36+debian9~1.gbpcf4a75":15,"7.1.31":15,"7.1.33-nmm1":132,"7.2.27-5+0~20200202.35+debian8~1.gbp2925f8":17,"7.0.31-1+0~20180910100529.3+stretch~1.gbp90e89d":2,"7.0.14":8,"7.1.33-12+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.31":65,"7.3.6":73,"7.3.9":94,"7.2.27-5+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+2":1,"7.4.2":41,"7.2.6":59,"7.2.27-5+0~20200202.35+debian9~1.gbp2925f8":10,"7.1.32-1+0~20190902.23+debian9~1.gbp9d1be7":10,"7.0.30-0ubuntu0.16.04.1":3,"7.3.3":63,"7.4.0":23,"7.2.17":149,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":98,"7.2.26-pl0-zoneos":1,"7.3.1":99,"7.1.5":57,"7.0.33-nmm1":29,"7.2.24-1+0~20191026.31+debian9~1.gbpbbacde":11,"7.3.14-pl0-zoneos":1,"7.2.0":13,"7.0.9":21,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.14-5+0~20200202.52+debian9~1.gbpa71879":27,"7.1.7":15,"7.3.15-1+0~20200220.53+debian9~1.gbp931d08":5,"7.1.8":9,"7.1.30":30,"7.2.28-he.0":63,"7.2.28-4+0~20200224.38+debian10~1.gbp1ca010":2,"7.2.2":8,"7.1.16":5,"7.0.22-0ubuntu0.16.04.1":3,"7.3.8":29,"7.0.26":1,"7.2.23":53,"7.0.33-19+0~20200202.27+debian10~1.gbp5d283d":1,"7.2.11":12,"7.1.33-8+0~20200202.31+debian8~1.gbp266c28":6,"7.3.14-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.1":5,"7.3.12-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.0":5,"7.3.13-pl0-zoneos":1,"7.0.33-0+deb9u7":23,"7.2.21-1+0~20190807.25+debian10~1.gbp935ebf":9,"7.2.20":26,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":6,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":6,"7.0.33-19+0~20200202.27+debian9~1.gbp5d283d":16,"7.0.7":9,"7.0.18":5,"7.1.11":46,"7.2.18":29,"7.3.11-nmm1":38,"7.1.21":29,"7.3.13-1+0~20191218.50+debian9~1.gbp23c2da":4,"7.2.25-1+0~20191128.32+debian9~1.gbp108445":8,"7.2.7":28,"7.3.15-4+0~20200224.55+debian10~1.gbpbea824":35,"7.2.9":4,"7.1.4":39,"7.2.28-pl0-zoneos":12,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":2,"7.1.17":13,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":16,"7.1.27":15,"7.3.0RC1":7,"7.2.22-1+0~20190902.26+debian8~1.gbpd64eb7":1,"7.0.33-21+0~20200220.28+debian9~1.gbp0a9d2d":1,"7.1.19":14,"7.0.19-1":2,"7.2.27-1+0~20200123.34+debian8~1.gbp63c0bc":2,"7.2.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.24-1+0~20191026.31+debian8~1.gbpbbacde":1,"7.3.11-1~deb10u1":5,"7.2.0-dev":1,"7.2.24-nmm1":25,"7.2.15-1+bionic":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.7":7,"7.1.30-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.1":3,"7.0.33-0+deb9u3":13,"7.2.26-1+0~20191218.33+debian9~1.gbpb5a34b":3,"7.3.2RC1":4,"7.3.8-1+0~20190807.43+debian10~1.gbp7731bf":4,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.2":5,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.29":24,"7.3.14-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.1.25":15,"7.1.18":1,"7.2.1":8,"7.0.24":6,"7.0.15":6,"7.0.33-14+0~20191218.25+debian9~1.gbpae1889":1,"7.3.7-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.23":6,"7.2.25-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.15-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":8,"7.4.0RC2":2,"7.3.15-4+0~20200224.55+debian9~1.gbpbea824":22,"7.2.12":5,"7.1.33-10+0~20200220.32+debian9~1.gbpd6a133":1,"7.0.12":4,"7.0.4-7ubuntu2":1,"7.0.28":3,"7.3.9-1~deb10u1":2,"7.1.28":5,"7.2.28-nfsn1":1,"7.3.0RC4":2,"7.2.26-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.23":10,"7.1.0-dev":4,"7.2.9-1+0~20180910100512.5+stretch~1.gbpdaac35":2,"7.2.3":7,"7.1.26-mh2":1,"7.0.10":1,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.28-1+0~20200220.36+debian8~1.gbpcf4a75":2,"7.3.5-1+bionic":1,"7.3.8-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.3.14-1~deb10u1":15,"7.1.33-3+0~20191218.29+debian9~1.gbp18b07c":4,"7.1.20":4,"7.0.27-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.5-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.5":2,"7.2.28-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.4.0RC6":2,"7.0.33-12+0~20191026.23+debian8~1.gbp940de0":1,"7.2.27-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian9~1.gbpd05c7e":1,"7.3.11-1+bionic":5,"7.2.28-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.0.33-25+0~20200225.32+debian9~1.gbpa11893":18,"7.0.21":8,"7.2.27-1+0~20200123.34+debian9~1.gbp63c0bc":1,"7.0.32-4+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.9":7,"7.0.33-0+deb9u6":9,"7.3.14-1+0~20200123.51+debian8~1.gbpcf42df":3,"7.3.15-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.1-0.debian.0":1,"7.0.17":8,"7.0.33-5+0~20190309015553.9+stretch~1.gbp4c6517":2,"7.2.27-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.0.33-25+0~20200225.32+debian10~1.gbpa11893":7,"7.0.33-pl6-zoneos":2,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":2,"7.1.33-4+0~20200123.30+debian9~1.gbpdc2095":3,"7.0.33-15+0~20200123.26+debian9~1.gbpb9e953":6,"7.3.9-1+0~20190902.44+debian9~1.gbpf8534c":1,"7.1.33-pl0-zoneos":5,"7.3.6-1+0~20190531112735.39+stretch~1.gbp6131b7":1,"7.1.33-13+0~20200224.34+debian9~1.gbp2471e1":21,"7.0.1":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.2":1,"7.0.0":1,"7.1.31-1+0~20190807.22+debian9~1.gbpf402ed":1,"7.4.3RC1":3,"7.3.15-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.2.24-1+bionic":1,"7.1.22":10,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":2,"7.3.14-1+0~20200123.51+debian9~1.gbpcf42df":2,"7.3.11-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.17-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.2.8":5,"7.2.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-23+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.33-21+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.20-1+0~20190710.23+debian9~1.gbp2428c5":1,"7.3.15-pl0-zoneos":8,"7.3.15-1+bionic":1,"7.3.14-1+bionic":1,"7.0.30-0+deb9u1":3,"7.1.33-1+0~20191027.27+debian9~1.gbpd10139":1,"7.1.10":4,"7.0.33-23+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.3":1,"7.1.6":2,"7.0.14-2+deb.sury.org~trusty+1":1,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":7,"7.2.16-1+0~20190307202415.17+stretch~1.gbpa7be82":1,"7.2.5":3,"7.0.19":1,"7.1.33-13+0~20200224.34+debian10~1.gbp2471e1":2,"7.3.13-1+0~20191218.50+debian8~1.gbp23c2da":3,"7.2.28-1+bionic":2,"7.2.24-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.8RC1":1,"7.3.8-2+bionic":3,"7.2.14-2+bionic":1,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-mh2":2,"7.3.9-1+bionic":3,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.9":4,"7.4.4RC1":2,"7.3.9-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.27-1+bionic":1,"7.0.18-0ubuntu0.16.04.1":2,"7.0.6":3,"7.0.16":2,"7.0.11":1,"7.2.16-1+bionic":1,"7.3.13-2+bionic":1,"7.3.15-4+0~20200224.55+debian8~1.gbpbea824":8,"7.2.28-4+0~20200224.38+debian8~1.gbp1ca010":8,"7.0.8":1,"7.1.24-1+ubuntu18.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-1+0~20191026.27+debian10~1.gbpd10139":1,"7.3.12-3+bionic":3,"7.2.16-1+0~20190307202206.17+jessie~1.gbpa7be82":1,"7.3.16":1239,"7.2.27-5+0~20200202.35+debian10~1.gbp2925f8":13,"7.3.15-he.0":1,"7.2.27-5+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+2":1,"7.3.14-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.0RC3":2,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":1,"7.0.33-8+0~20190531121058.14+stretch~1.gbpe7d4ff":1,"7.2.29":794,"7.2.18-1+bionic":1,"7.3.15-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.10-1+0~20191008.45+debian9~1.gbp365209":1,"7.2.22-1+bionic":1,"7.0.13":2,"7.1.30-1+0~20190531112602.19+stretch~1.gbpab9d28":1,"7.0.4":2,"7.4.2RC1":2,"7.3.8-4+bionic":1,"7.0.33-0+deb9u1":1,"7.2.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-13+0~20200224.34+debian8~1.gbp2471e1":2,"7.3.3-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.22-1+0~20190902.26+debian9~1.gbpd64eb7":1,"7.2.29-1+bionic":1,"7.0.2":1,"7.2.29-1+0~20200320.39+debian10~1.gbp513c2e":2,"7.1.12":2,"7.3.12-1+0~20191128.49+debian8~1.gbp24559b":1,"7.4.4":51,"7.0.33-19+0~20200202.27+debian8~1.gbp5d283d":1,"7.1.33-14+0~20200320.35+debian9~1.gbpb15fae":10,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.30-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.29-1+0~20200320.39+debian9~1.gbp513c2e":20,"7.1.26-1+0~20190113101810.12+stretch~1.gbp7077bb":2,"7.0.3":1,"7.0.33-0+deb9u5":1,"7.0.5":1,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.1":1,"7.2.24-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.16-1+0~20200320.56+debian10~1.gbp370a75":6,"7.0.33-26+0~20200320.33+debian8~1.gbp746b8e":1,"7.0.33-26+0~20200320.33+debian10~1.gbp746b8e":5,"7.0.33-SergeyD\/16.2":3,"7.2.21-1+0~20190807.25+debian9~1.gbp935ebf":1,"7.1.15":1,"7.0.27-0+deb9u1":1,"7.3.14-5+0~20200202.52+debian10~1.gbpa71879":1,"7.1.33-nfsn2":1,"7.2.29-1+0~20200320.39+debian8~1.gbp513c2e":1,"7.0.33-26+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.15-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.3.16-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.15-nfsn1":1,"7.0.33-26+0~20200320.33+debian9~1.gbp746b8e":1,"7.3.16-1+0~20200320.56+debian9~1.gbp370a75":4,"7.1.33-14+0~20200320.35+debian8~1.gbpb15fae":1},"2020-04":{"7.3.16":3333,"7.0":58078,"5.6":45550,"2.0":3369,"7.2":11770,"7.1.26":8585,"7.2.29":4731,"7.3.12":707,"7.3":10212,"7.0.33":5262,"7.2.28":399,"7.3.15":254,"7.3.12-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.26":1234,"7.3.14":198,"7.1":2589,"7.1.33":1439,"5.3":6301,"7.2.25":35,"7.0.32":135,"7.1.33-nmm1":100,"7.1.13":64,"7.4.4":484,"7.2.17":62,"7.3.13":559,"7.2.27":117,"7.2.0":10,"7.2.15":50,"7.2.24":225,"7.3.7":157,"7.3.10":72,"7.3.6":580,"7.4":645,"5.5":128,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":97,"7.3.13-2+bionic":1,"7.1.0":5,"7.1.14":456,"7.3.3":45,"7.0.33-0+deb9u7":24,"7.3.9":64,"7.3.11":204,"7.1.24":381,"7.1.16":4,"7.1.5":43,"7.0.29":31,"7.3.16-1+bionic":4,"7.3.5":73,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":4,"7.2.23":29,"7.2.29-1+0~20200320.39+debian8~1.gbp513c2e":14,"7.1.21":19,"7.3.16-1+0~20200320.56+debian9~1.gbp370a75":45,"7.1.7":13,"7.3.4":30,"7.3.14-1~deb10u1":11,"7.1.30":17,"7.3.14-5+0~20200202.52+debian9~1.gbpa71879":12,"7.0.25":129,"7.0.31":50,"7.2.10":54,"7.2.22":64,"7.4.3":46,"7.0.18":3,"7.3.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":6,"7.2.21":80,"7.3.11-nmm1":28,"7.0.33-13+0~20191128.24+debian9~1.gbp832d85":1,"7.2.25-1+0~20191128.32+debian9~1.gbp108445":2,"7.2.29-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.1.11":33,"7.2.28-he.0":2,"7.2.28-4+0~20200224.38+debian8~1.gbp1ca010":2,"7.1.33-14+0~20200320.35+debian8~1.gbpb15fae":12,"7.2.29-1+0~20200320.39+debian9~1.gbp513c2e":82,"7.3.12-1+0~20191128.49+debian9~1.gbp24559b":4,"7.2.7":19,"7.2.16":235,"7.2.9":2,"7.1.18":1,"7.3.2":19,"7.1.33-14+ubuntu19.10.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.0":18,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.18":19,"7.3.1":68,"7.2.22-1+0~20190902.26+debian9~1.gbpd64eb7":1,"7.3.13-1+0~20191218.50+debian9~1.gbp23c2da":3,"7.0.33-26+0~20200320.33+debian9~1.gbp746b8e":34,"7.2.13":2077,"5.4":146,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":11,"7.3.15-pl0-zoneos":7,"7.0.33-25+0~20200225.32+debian9~1.gbpa11893":6,"7.2.22-1+0~20190902.26+debian8~1.gbpd64eb7":1,"7.2.28-pl0-zoneos":5,"7.3.8":17,"7.1.19":13,"7.2.11":12,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":1,"7.2.4":2,"7.2.14":39,"7.3.0RC1":8,"7.1.33-13+0~20200224.34+debian9~1.gbp2471e1":7,"7.4.1":20,"7.2.19":25,"7.1.32":20,"7.1.32-1+0~20190902.23+debian9~1.gbp9d1be7":6,"7.2.24-nmm1":22,"7.2.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.4":24,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.7":5,"7.0.33-0+deb9u3":12,"7.2.6":43,"7.1.33-14+0~20200320.35+debian9~1.gbpb15fae":41,"7.1.33-1+0~20191027.27+debian9~1.gbpd10139":1,"7.1.29":11,"7.3.15-4+0~20200224.55+debian9~1.gbpbea824":7,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.14-5+0~20200202.52+debian10~1.gbpa71879":5,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":56,"7.2.29-he.0":49,"7.4.2":17,"7.1.1":4,"7.1.25":8,"7.3.14-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.2RC1":3,"7.0.4":3,"7.2.1":5,"7.0.33-14+0~20191218.25+debian9~1.gbpae1889":1,"7.0.9":13,"7.3.16-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":9,"7.1.3":31,"7.3.16-1+0~20200320.56+debian10~1.gbp370a75":17,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":13,"7.2.27-5+0~20200202.35+debian8~1.gbp2925f8":3,"7.0.28":4,"7.2.28-1+0~20200220.36+debian9~1.gbpcf4a75":1,"7.2.27-5+0~20200202.35+debian10~1.gbp2925f8":22,"7.1.33-8+0~20200202.31+debian9~1.gbp266c28":5,"7.3.15-4+0~20200224.55+debian8~1.gbpbea824":2,"7.0.4-7ubuntu2":1,"7.3.7-2+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.28":4,"7.4.0RC3":3,"7.0.24":6,"7.3.9-1~deb10u1":1,"7.2.26-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.30":18,"7.1.0-dev":2,"7.2.24-1+0~20191026.31+debian9~1.gbpbbacde":12,"7.2.12":3,"7.0.10":2,"7.2.28-nfsn1":1,"7.0.27":31,"7.2.3":7,"7.4.0":9,"7.0.33-nmm1":22,"7.1.27":14,"7.2.28-4+0~20200224.38+debian9~1.gbp1ca010":4,"7.3.5-1+bionic":1,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.1.20":3,"7.3.14-5+0~20200202.52+debian8~1.gbpa71879":3,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.5":3,"7.2.2":6,"7.2.20":16,"7.1.26-mh2":1,"7.4.0RC6":4,"7.2.27-5+0~20200202.35+debian9~1.gbp2925f8":3,"7.0.33-12+0~20191026.23+debian8~1.gbp940de0":1,"7.1.17":7,"7.2.24-1+0~20191026.31+debian8~1.gbpbbacde":1,"7.0.30-0ubuntu0.16.04.1":1,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian9~1.gbpd05c7e":1,"7.3.8-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.32-4+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-15+0~20200123.26+debian9~1.gbpb9e953":1,"7.3.11-1~deb10u1":5,"7.1.9":8,"7.2.23RC1":1,"7.0.7":4,"7.3.16-1+0~20200320.56+debian8~1.gbp370a75":20,"7.3.15-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.1-0.debian.0":1,"7.2.29-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":6,"7.2.26-1+0~20191218.33+debian9~1.gbpb5a34b":1,"7.1.31":9,"7.0.17":5,"7.0.6":4,"7.1.33-3+0~20191218.29+debian9~1.gbp18b07c":1,"7.2.27-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.14":8,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":2,"7.0.20":13,"7.3.12-3+bionic":1,"7.0.33-SergeyD\/16.2":1,"7.2.18-1+bionic":1,"7.3.9-1+0~20190902.44+debian9~1.gbpf8534c":1,"7.3.6-1+0~20190531112735.39+stretch~1.gbp6131b7":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.2":1,"7.1.33-pl0-zoneos":2,"7.0.0":1,"7.1.8":4,"7.2.17-1+0~20190412070953.20+jessie~1.gbp23a36d":1,"7.4.3RC1":1,"7.1.22":8,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":2,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":6,"7.2.24-1+bionic":1,"7.3.3-1+0~20190307202245.32+stretch~1.gbp32ebb2":2,"7.2.8":3,"7.2.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-26+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.20-1+0~20190710.23+debian9~1.gbp2428c5":1,"7.1.33-14+0~20200320.35+debian10~1.gbpb15fae":3,"7.2.25-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.21":5,"7.0.15":3,"7.3.14-1+bionic":2,"7.0.19-1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.3":1,"7.1.6":2,"7.0.14-2+deb.sury.org~trusty+1":1,"7.0.33-0+deb9u6":2,"7.2.5":2,"7.0.33-26+0~20200320.33+debian10~1.gbp746b8e":4,"7.0.19":1,"7.3.16-he.0":2,"7.2.28-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4":2,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.2":3,"7.3.9-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.28-1+bionic":1,"7.2.8RC1":1,"7.3.8-2+bionic":1,"7.0.31-1+0~20180910100529.3+stretch~1.gbp90e89d":2,"7.4.4RC1":1,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.10":4,"7.3.9-1+bionic":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.9":2,"7.2.30":669,"7.2.27-1+bionic":1,"7.0.16":1,"7.0.33-23+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.16-1+bionic":2,"7.0.22":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.14":10,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":54,"7.4.5RC1":1,"7.3.17":463,"7.1.24-1+ubuntu18.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-26+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-26+0~20200320.33+debian8~1.gbp746b8e":3,"7.3.14-6+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.2":2,"7.1.33-3+bionic":1,"7.4.5":72,"7.2.27-5+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+2":1,"7.0.23":3,"7.2.28-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.16-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-0+deb9u2":2,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":1,"7.3.13-1+0~20191218.50+debian8~1.gbp23c2da":2,"7.0.33-8+0~20190531121058.14+stretch~1.gbpe7d4ff":1,"7.0.33-5+0~20190309015553.9+stretch~1.gbp4c6517":1,"7.3.11-1+0~20191026.48+debian9~1.gbpf71ca0":1,"7.0.32-0ubuntu0.16.04.1":1,"7.3.15-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.23":4,"7.2.22-1+bionic":1,"7.0.30-0+deb9u1":1,"7.4.2RC1":2,"7.3.11-0ubuntu0.19.10.4":1,"7.0.33-27+0~20200419.34+debian10~1.gbpf45092":5,"7.2.30-1+0~20200419.40+debian9~1.gbpb1b799":15,"7.3.8-4+bionic":1,"7.0.13":2,"7.0.33-0+deb9u1":1,"7.2.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian9~1.gbp0fda17":4,"7.0.33-pl6-zoneos":1,"7.1.33-13+0~20200224.34+debian8~1.gbp2471e1":1,"7.3.17-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian10~1.gbp0fda17":6,"7.0.33-mh2":1,"7.3.3-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.30-1+0~20200419.40+debian10~1.gbpb1b799":2,"7.1.12":2,"7.3.10-1+0~20191008.45+debian9~1.gbp365209":2,"7.2.29-pl0-zoneos":2,"7.3.12-1+0~20191128.49+debian8~1.gbp24559b":1,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.27-0+deb9u1":2,"7.0.33-19+0~20200202.27+debian9~1.gbp5d283d":1,"7.1.15":1,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian8~1.gbp0fda17":1,"7.3.0RC4":1,"7.3.11-1+bionic":1,"7.1.26-1+0~20190113101810.12+stretch~1.gbp7077bb":1,"7.2.29-1+bionic":1,"7.0.33-27+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.16-nfsn1":1,"7.0.3":1,"7.0.33-27+0~20200419.34+debian9~1.gbpf45092":2,"7.1.33-15+0~20200419.36+debian9~1.gbp2384b3":1,"7.2.6-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1},"2020-05":{"7.2":19444,"7.1.26":10270,"7.0.33":6879,"7.3":10290,"5.6":46791,"5.3":11690,"7.2.13":11277,"7.1.33":1418,"7.0":2662,"2.0":3486,"7.2.29":1261,"7.2.26":881,"7.2.28":192,"7.1":2318,"7.2.30":4159,"7.3.17":3162,"7.1.11":28,"7.4.4":150,"7.3.16":913,"7.2.30-1+0~20200419.40+debian9~1.gbpb1b799":74,"7.3.7":5558,"5.5":117,"7.2.24":190,"7.3.6":410,"7.2.15":48,"7.3.13":613,"7.3.10":36,"7.1.33-14+0~20200320.35+debian9~1.gbpb15fae":23,"7.1.32":19,"7.3.15":123,"7.0.32":145,"7.0.29":32,"7.1.14":431,"7.3.12":118,"7.2.17":66,"7.4":914,"7.3.14-1~deb10u1":18,"7.0.33-0+deb9u7":22,"7.4.5":366,"7.2.2":8,"5.4":124,"7.1.33-nmm1":95,"7.2.21":79,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":129,"7.3.14":111,"7.2.0":9,"7.3.2":22,"7.1.5":42,"7.3.13-2+bionic":1,"7.2.22":45,"7.1.24":403,"7.2.29-1+0~20200320.39+debian8~1.gbp513c2e":7,"7.3.5":55,"7.0.33-26+0~20200320.33+debian9~1.gbp746b8e":12,"7.2.14":36,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":4,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian9~1.gbp0fda17":41,"7.0.24":5,"7.0.25":102,"7.0.9":11,"7.0.31":49,"7.2.16":33,"7.3.11":157,"7.3.16-1+0~20200320.56+debian9~1.gbp370a75":14,"7.2.6":33,"7.2.27":86,"7.2.10":52,"7.1.16":4,"7.2.11":13,"7.3.11-nmm1":6,"7.3.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.3.9":43,"7.2.7":22,"7.3.3":25,"7.1.13":63,"7.1.33-14+0~20200320.35+debian8~1.gbpb15fae":6,"7.2.9":3,"7.0.18":6,"7.3.1":52,"7.2.29-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.2.29-he.0":24,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.2":3,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":12,"7.2.28-pl0-zoneos":5,"7.2.22-1+0~20190902.26+debian8~1.gbpd64eb7":1,"7.3.8":12,"7.1.19":11,"7.1.0":3,"7.3.0RC1":5,"7.2.19":22,"7.2.29-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.3.0":14,"7.2.21-1+0~20190807.25+debian9~1.gbp935ebf":2,"7.2.18":19,"7.1.32-1+0~20190902.23+debian9~1.gbp9d1be7":4,"7.0.33-27+0~20200419.34+debian9~1.gbpf45092":39,"7.4.2":14,"7.0.33-0+deb9u3":11,"7.1.4":27,"7.1.33-1+0~20191027.27+debian9~1.gbpd10139":3,"7.2.9-1+0~20180910100512.5+stretch~1.gbpdaac35":1,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.14-5+0~20200202.52+debian10~1.gbpa71879":4,"7.3.16-1+0~20200320.56+debian8~1.gbp370a75":6,"7.3.4":32,"7.2.25":19,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":3,"7.2.24-nmm1":7,"7.2.23":22,"7.2.27-5+0~20200202.35+debian10~1.gbp2925f8":28,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian8~1.gbp0fda17":14,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":1,"7.1.29":13,"7.1.30":14,"7.1.21":21,"7.3.14-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.4.3":88,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":40,"7.1.18":2,"7.3.14-5+0~20200202.52+debian9~1.gbpa71879":7,"7.0.33-nmm1":20,"7.1.7":8,"7.2.1":3,"7.1.1":4,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian10~1.gbp0fda17":19,"7.3.16-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":6,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.26-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.14":16,"7.1.33-13+0~20200224.34+debian9~1.gbp2471e1":5,"7.3.17-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.1.33-15+0~20200419.36+debian9~1.gbp2384b3":17,"7.0.28":3,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.2":3,"7.1.28":5,"7.2.26-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0+deb9u6":4,"7.1.0-dev":4,"7.2.24-1+0~20191026.31+debian9~1.gbpbbacde":9,"7.0.16":3,"7.2.29-pl0-zoneos":2,"7.3.2RC1":3,"7.0.30":25,"7.0.10":1,"7.2.12":2,"7.2.30-nfsn1":1,"7.2.30-1+0~20200419.40+debian8~1.gbpb1b799":12,"7.0.27":32,"7.0.4-7ubuntu2":1,"7.1.3":4,"7.3.8-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.5-1+bionic":1,"7.2.3":5,"7.1.20":3,"7.3.0RC4":1,"7.4.0":5,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.5":2,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.20":12,"7.2.29-1+0~20200320.39+debian9~1.gbp513c2e":3,"7.4.0RC6":3,"7.1.26-mh2":1,"7.4.1":11,"7.1.17":5,"7.0.32-4+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.15-4+0~20200224.55+debian9~1.gbpbea824":3,"7.0.33-15+0~20200123.26+debian9~1.gbpb9e953":1,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian9~1.gbpd05c7e":1,"7.2.24-1+bionic":2,"7.1.9":7,"7.4.6RC1":2,"7.3.3-1+0~20190307202245.32+stretch~1.gbp32ebb2":2,"7.0.7":4,"7.3.15-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.3.17-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-8+0~20200202.31+debian9~1.gbp266c28":1,"7.2.1-0.debian.0":1,"7.1.33-14+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.17":6,"7.2.27-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.31":5,"7.2.18-1+bionic":1,"7.3.9-1+0~20190902.44+debian9~1.gbpf8534c":1,"7.2.30-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.0.33-27+0~20200419.34+debian10~1.gbpf45092":13,"7.0.1":1,"7.0.14":4,"7.3.6-1+0~20190531112735.39+stretch~1.gbp6131b7":2,"7.2.30-nmm1":15,"7.1.33-pl0-zoneos":2,"7.0.0":1,"7.4.0RC3":3,"7.0.20":14,"7.4.3RC1":1,"7.1.22":7,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":3,"7.2.8":2,"7.2.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.25-kon":1,"7.0.33-27+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.25":8,"7.2.20-1+0~20190710.23+debian9~1.gbp2428c5":1,"7.1.33-15+0~20200419.36+debian10~1.gbp2384b3":2,"7.3.15-pl0-zoneos":5,"7.3.17-nmm1":19,"7.0.15":5,"7.3.12-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-pl6-zoneos":2,"7.3.14-1+bionic":1,"7.2.25-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.17-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.0.19-1":1,"7.2.30-1+0~20200419.40+debian10~1.gbpb1b799":3,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.1":2,"7.1.6":3,"7.0.14-2+deb.sury.org~trusty+1":1,"7.0.21":3,"7.2.5":1,"7.0.19":1,"7.2.28-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.2.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.31":1102,"7.3.2-3+0~20190208150725.31+stretch~1.gbp0912bd":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.7":1,"7.2.29-1+bionic":2,"7.2.8RC1":1,"7.3.18":896,"7.0.31-1+0~20180910100529.3+stretch~1.gbp90e89d":1,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.6":118,"7.1.10":4,"7.1.33-15+0~20200419.36+debian8~1.gbp2384b3":2,"7.3.9-1+bionic":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.9":2,"7.2.27-1+bionic":1,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian8~1.gbp1e5820":5,"7.2.16-1+bionic":1,"7.1.24-1+ubuntu18.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.14-6+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-27+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.27":1,"7.0.33-29+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.17-he.0":2,"7.3.16-1+bionic":6,"7.0.23":3,"7.3.18-1+0~20200514.58+debian9~1.gbp12fa4f":2,"7.3.14-5+0~20200202.52+debian8~1.gbpa71879":1,"7.2.31-he.0":25,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":1,"7.0.33-8+0~20190531121058.14+stretch~1.gbpe7d4ff":1,"7.3.11-1+0~20191026.48+debian9~1.gbpf71ca0":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":2,"7.2.4":1,"7.2.15-0ubuntu0.18.04.2":1,"7.3.18-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.6":3,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian9~1.gbpe2a56b":33,"7.0.30-0+deb9u1":1,"7.3.13-1+0~20191218.50+debian8~1.gbp23c2da":1,"7.4.2RC1":1,"7.0.4":2,"7.1.8":1,"7.0.18-0ubuntu0.16.10.1":1,"7.0.13":2,"7.0.33-0+deb9u1":1,"7.1.33-13+0~20200224.34+debian8~1.gbp2471e1":1,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian10~1.gbp126f6f":2,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian10~1.gbpe2a56b":1,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian10~1.gbp12fa4f":9,"7.1.23":2,"7.3.12-1+0~20191128.49+debian8~1.gbp24559b":1,"7.0.33-26+0~20200320.33+debian8~1.gbp746b8e":1,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian9~1.gbp1e5820":2,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-15+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.10-1+0~20191008.45+debian9~1.gbp365209":1,"7.2.28-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.5":1,"7.0.18-0ubuntu0.16.04.1":1,"7.2.24-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.11-1~deb10u1":3,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4":1,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian8~1.gbp126f6f":2,"7.1.26-1+0~20190113101810.12+stretch~1.gbp7077bb":2,"7.0.33-mh2":1,"7.0.33-19+0~20200202.27+debian9~1.gbp5d283d":1,"7.2.27-1+0~20200123.34+debian8~1.gbp63c0bc":1,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian9~1.gbp12fa4f":6,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian8~1.gbpe2a56b":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":11,"7.0.27-0+deb9u1":1,"7.0.33-29+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.3-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian9~1.gbp126f6f":2,"7.3.17-nfsn1":1,"7.3.18-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.15":1,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian8~1.gbp12fa4f":1,"7.1.26-2+0~20190216175340.13+stretch~1.gbpc20626":1,"7.2.6-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1},"2020-06":{"7.2":13720,"7.3":8431,"7.3.16":501,"7.1.26":8146,"7.3.18":2184,"5.6":33332,"7.0.33":6035,"7.1":1793,"7.2.31":4482,"5.3":9904,"7.2.30":679,"7.2.13":10710,"7.4.3":16,"7.2.22-1+0~20190902.26+debian8~1.gbpd64eb7":1,"7.3.6":342,"7.0.33-26+0~20200320.33+debian9~1.gbp746b8e":4,"2.0":3009,"7.3.17":911,"7.0":2308,"7.1.14":360,"7.2.26":371,"7.3.16-1+0~20200320.56+debian9~1.gbp370a75":3,"7.2.29":3624,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":11,"7.1.13":52,"7.1.33":1217,"5.5":96,"7.2.31-pl0-zoneos":3,"7.1.24":393,"7.1.0":5,"7.3.13":105,"7.1.7":13,"7.4.5":93,"7.3.8":10,"7.1.33-nmm1":89,"7.2.10":20,"7.4":962,"7.3.5":57,"7.0.31":40,"7.2.6":19,"7.2.24":148,"7.3.0RC1":6,"7.4.6":277,"7.0.25":89,"7.0.29":27,"7.4.4":133,"7.2.27":50,"5.4":100,"7.2.17":59,"7.2.19":21,"7.3.7":52,"7.2.0":8,"7.2.28":65,"7.3.15":65,"7.1.33-14+0~20200320.35+debian9~1.gbpb15fae":6,"7.3.0":14,"7.3.11":153,"7.2.18":17,"7.2.15":36,"7.2.16":20,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":8,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian9~1.gbp12fa4f":24,"7.1.32-1+0~20190902.23+debian9~1.gbp9d1be7":5,"7.3.4":24,"7.1.30":12,"7.3.14":84,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian9~1.gbpe2a56b":98,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":121,"7.0.33-0+deb9u3":11,"7.1.33-15+0~20200419.36+debian9~1.gbp2384b3":4,"7.1.32":17,"7.1.33-13+0~20200224.34+debian9~1.gbp2471e1":2,"7.2.9-1+0~20180910100512.5+stretch~1.gbpdaac35":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":6,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.22":33,"7.3.17-nmm1":25,"7.2.30-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.4":22,"7.0.9":9,"7.2.31-he.0":46,"7.3.9":38,"7.3.14-5+0~20200202.52+debian10~1.gbpa71879":1,"7.2.27-5+0~20200202.35+debian10~1.gbp2925f8":3,"7.2.30-nmm1":20,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian8~1.gbp0fda17":5,"7.2.25":20,"7.1.19":9,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian9~1.gbp126f6f":41,"7.1.29":12,"7.3.14-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":3,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":66,"7.2.23":11,"7.2.9":2,"7.1.18":3,"7.3.12":83,"7.1.21":16,"7.0.33-nmm1":17,"7.3.14-5+0~20200202.52+debian9~1.gbpa71879":5,"7.2.14":31,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian9~1.gbp0fda17":12,"7.3.10":22,"7.3.1":9,"7.2.7":18,"7.3.18-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":9,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian10~1.gbp12fa4f":14,"7.0.32":137,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":1,"7.3.3":19,"7.1.5":38,"7.1.11":24,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.15":15,"7.3.18-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.29-1+0~20200320.39+debian8~1.gbp513c2e":1,"7.4.0":7,"7.0.33-27+0~20200419.34+debian9~1.gbpf45092":3,"7.0.28":3,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian10~1.gbpe2a56b":25,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian9~1.gbp1e5820":30,"7.2.30-1+0~20200419.40+debian9~1.gbpb1b799":6,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.2":4,"7.2.21":67,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian8~1.gbp12fa4f":9,"7.2.26-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.1":3,"7.1.0-dev":3,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian8~1.gbpe2a56b":17,"7.2.24-1+0~20191026.31+debian9~1.gbpbbacde":9,"7.1.1":3,"7.0.33-0+deb9u7":14,"7.3.2":24,"7.0.3":2,"7.2.29-pl0-zoneos":2,"7.3.14-1~deb10u1":9,"7.4.2":12,"7.0.10":1,"7.0.27":31,"7.2.12":2,"7.2.11":12,"7.2.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.30":25,"7.3.8-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.5-1+bionic":1,"7.2.3":2,"7.1.20":5,"7.3.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.2":7,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.5":2,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.2RC1":2,"7.4.0-SvetHostingu.cz":1,"7.1.3":1,"7.1.26-mh2":1,"7.0.4":3,"7.4.1":8,"7.3.15-4+0~20200224.55+debian9~1.gbpbea824":3,"7.0.32-4+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.17":5,"7.4.6RC1":4,"7.1.9":8,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian9~1.gbpd05c7e":1,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian8~1.gbp1e5820":9,"7.3.15-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.2.24-1+bionic":2,"7.0.7":3,"7.1.16":1,"7.0.17":4,"7.2.30-1+0~20200419.40+debian8~1.gbpb1b799":1,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.1.31":4,"7.0.26-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.18-1+0~20200514.58+debian9~1.gbp12fa4f":37,"7.2.29-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.20":7,"7.2.18-1+bionic":2,"7.3.9-1+0~20190902.44+debian9~1.gbpf8534c":1,"7.2.30-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.18-pl0-zoneos":5,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.1":1,"7.1.33-pl0-zoneos":3,"7.0.14":4,"7.0.0":1,"7.3.9-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.29-1+0~20200320.39+debian9~1.gbp513c2e":1,"7.4.2RC1":2,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.1.22":6,"7.3.14-5+0~20200202.52+debian8~1.gbpa71879":1,"7.2.17-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.14":2,"7.2.25-kon":1,"7.2.8":2,"7.1.25":8,"7.1.33-15+0~20200419.36+debian10~1.gbp2384b3":1,"7.2.20-1+0~20190710.23+debian9~1.gbp2428c5":1,"7.0.20":11,"7.1.28":4,"7.0.27-0+deb9u1":2,"7.0.15":4,"7.3.12-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.14-1+bionic":1,"7.3.17-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.19-1":2,"7.4.0RC6":1,"7.3.16-1+bionic":4,"7.0.33-13+bionic":2,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.1.6":3,"7.0.14-2+deb.sury.org~trusty+1":1,"7.3.17-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.5":1,"7.3.19":1305,"7.0.19":1,"7.1.23":3,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian10~1.gbp1e5820":1,"7.0.16":3,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.7":1,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.16-1+0~20200320.56+debian8~1.gbp370a75":1,"7.2.8RC1":1,"7.4.7":188,"7.2.29-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.4.0RC3":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":5,"7.0.31-1+0~20180910100529.3+stretch~1.gbp90e89d":3,"7.0.33-27+0~20200419.34+debian10~1.gbpf45092":4,"7.2.30-1+bionic":2,"7.1.10":3,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.9-1+bionic":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.9":3,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian9~1.gbp6c8fe1":28,"7.2.27-1+bionic":1,"7.3.19-1+bionic":1,"7.2.16-1+bionic":1,"7.0.24":4,"7.3.19-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.8":3,"7.2.25-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.31-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.24-1+ubuntu18.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.27":1,"7.0.33-29+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.28-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.30-0+deb9u1":2,"7.3.18-he.0":3,"7.0.22":1,"7.2.28-pl0-zoneos":1,"7.0.21":2,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian10~1.gbp6c8fe1":10,"7.0.23":2,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":1,"7.3.0RC4":1,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian10~1.gbp126f6f":8,"7.3.11-1+0~20191026.48+debian9~1.gbpf71ca0":1,"7.3.15-pl0-zoneos":1,"7.0.33-27+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.0.33-0+deb9u6":3,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian8~1.gbp6c8fe1":4,"7.0.6":1,"7.3.19-1+ubuntu19.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0+deb9u1":1,"7.1.33-13+0~20200224.34+debian8~1.gbp2471e1":1,"7.0.18":2,"7.0.33-pl6-zoneos":1,"7.0.4-7ubuntu2":1,"7.0.13":1,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian8~1.gbp126f6f":2,"7.4.7RC1":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-16+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian10~1.gbp0fda17":2,"7.2.28-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.30-1+0~20200419.40+debian10~1.gbpb1b799":1,"7.0.5":1,"7.0.18-0ubuntu0.16.04.1":1,"7.3.11-1~deb10u1":2,"7.0.33-25+0~20200225.32+debian10~1.gbpa11893":1,"7.0.33-19+0~20200202.27+debian9~1.gbp5d283d":1,"7.0.33-mh2":7,"7.1.26-1+0~20190113101810.12+stretch~1.gbp7077bb":1,"7.3.19-nfsn1":1,"7.2.0-dev":1,"7.2.6-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1},"2020-07":{"7.3":6344,"7.2":7413,"5.6":30241,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian9~1.gbp126f6f":36,"5.5":95,"7.3.17":327,"7.0.33":6550,"7.2.31":2954,"7.2.29":7282,"7.1.26":8616,"7.1.14":334,"7.3.19":2029,"2.0":2780,"5.3":10998,"7.2.13":8052,"7.2.26":336,"7.0":2064,"7.3.16":457,"7.1":1611,"7.4":1253,"7.0.32":125,"7.1.33":1134,"7.4.4":128,"7.3.6":349,"7.2.24":115,"7.4.7":380,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian9~1.gbpe2a56b":55,"7.3.18":397,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":11,"7.2.22":25,"7.2.30":167,"7.2.31-pl0-zoneos":4,"7.0.25":75,"7.1.24":380,"7.0.18":4,"7.1.0":5,"7.3.5":39,"7.1.33-nmm1":87,"7.2.15":14,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian9~1.gbp6c8fe1":51,"7.3.13":90,"7.3.14-1~deb10u1":10,"5.4":91,"7.2.27":41,"7.2.19":10,"7.2.17":61,"7.2.4":1,"7.4.6":36,"7.3.0RC1":5,"7.4.7RC1":2,"7.3.11":119,"7.3.0":12,"7.4.5":44,"7.1.5":37,"7.3.10":25,"7.2.20":7,"7.3.14":63,"7.1.32-1+0~20190902.23+debian9~1.gbp9d1be7":7,"7.3.10-1+0~20191008.45+debian9~1.gbp365209":1,"7.0.31":34,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":120,"7.0.33-0+deb9u3":9,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.2":1,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian9~1.gbp1e5820":41,"7.0.29":25,"7.4.1":19,"7.3.9":42,"7.1.32":19,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.17-nmm1":25,"7.2.31-he10.1":52,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian10~1.gbpe2a56b":26,"7.2.30-nmm1":20,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian8~1.gbp6c8fe1":8,"7.2.28":38,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian10~1.gbp12fa4f":6,"7.2.0":8,"7.3.7":47,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":2,"7.1.4":14,"7.3.14-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.23":10,"7.3.15":37,"7.2.16":19,"7.1.30":10,"7.1.19":8,"7.4.2":8,"7.2.9-1+0~20180910100512.5+stretch~1.gbpdaac35":1,"7.0.33-nmm1":18,"7.2.9":2,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4":1,"7.3.14-5+0~20200202.52+debian9~1.gbpa71879":3,"7.2.25":15,"7.3.1":7,"7.3.4":19,"7.3.18-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":9,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian10~1.gbp6c8fe1":14,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":1,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian8~1.gbp12fa4f":1,"7.1.13":44,"7.2.18":14,"7.0.28":3,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.15":10,"7.3.19-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian8~1.gbpe2a56b":24,"7.3.12":66,"7.2.14":22,"7.2.21":55,"7.1.7":9,"7.1.11":24,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.1.21":14,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":38,"7.4.3":19,"7.2.26-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian8~1.gbp1e5820":11,"7.1.0-dev":4,"7.3.3":15,"7.2.24-1+0~20191026.31+debian9~1.gbpbbacde":6,"7.1.1":2,"7.3.2":12,"7.2.29-pl0-zoneos":2,"7.3.8":5,"7.2.24-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.27":30,"7.2.11":10,"7.2.12":2,"7.1.29":5,"7.0.33-0+deb9u7":8,"7.0.30":28,"7.3.8-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.5-1+bionic":1,"7.1.20":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.5":1,"7.2.31-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.4.0":12,"7.2.7":18,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian8~1.gbp0fda17":3,"7.0.33-25+0~20200225.32+debian10~1.gbpa11893":3,"7.1.3":1,"7.3.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.18-pl0-zoneos":6,"7.0.33-pl6-zoneos":1,"7.3.15-4+0~20200224.55+debian9~1.gbpbea824":2,"7.0.32-4+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.6RC1":2,"7.1.9":5,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian9~1.gbpd05c7e":1,"7.1.26-mh2":1,"7.0.7":5,"7.3.15-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.24-1+bionic":2,"7.0.17":4,"7.2.31-he.0":1,"7.2.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.31":4,"7.2.29-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.18-1+bionic":1,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian9~1.gbp12fa4f":4,"7.2.30-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.1":2,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.2RC1":3,"7.1.33-pl0-zoneos":2,"7.2.25-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.0":1,"7.1.16":2,"7.1.33-14+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.20":10,"7.1.6":1,"7.1.22":5,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.2.17-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.4.8":269,"7.2.10":11,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.14":2,"7.2.32":1792,"7.2.2":5,"7.2.25-kon":1,"7.1.25":8,"7.2.20-1+0~20190710.23+debian9~1.gbp2428c5":1,"7.1.28":2,"7.1.33-15+0~20200419.36+debian10~1.gbp2384b3":1,"7.0.15":4,"7.3.12-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.20":1446,"7.3.14-1+bionic":1,"7.3.19-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.19-1":1,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian10~1.gbp126f6f":7,"7.3.16-1+bionic":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":3,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.2.6":2,"7.3.17-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.19":1,"7.3.20-1+0~20200710.65+debian9~1.gbpc9cbeb":19,"7.1.18":2,"7.1.17":1,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian10~1.gbp1e5820":1,"7.3.20-1+0~20200710.65+debian10~1.gbpc9cbeb":10,"7.1.10":4,"7.2.8RC1":1,"7.0.33-0+deb9u8":10,"7.2.29-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.4.0RC3":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":4,"7.0.33-27+0~20200419.34+debian10~1.gbpf45092":4,"7.3.19-1~deb10u1":2,"7.2.5":1,"7.2.31-1+bionic":1,"7.1.33-16+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.3":1,"7.3.9-1+bionic":1,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.9":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.2":3,"7.2.32-1+0~20200710.46+debian9~1.gbp625eb5":46,"7.2.27-1+bionic":1,"7.0.16":2,"7.4.0RC6":3,"7.1.27":1,"7.0.33-26+0~20200320.33+debian9~1.gbp746b8e":1,"7.2.28-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.18-he10.1":1,"7.3.16-1+0~20200320.56+debian9~1.gbp370a75":1,"7.0.21":2,"7.2.28-pl0-zoneos":1,"7.2.32-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.32-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.0.33-27+0~20200419.34+debian9~1.gbpf45092":1,"7.0.33-27+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.15-pl0-zoneos":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.2.8":1,"7.3.0RC4":1,"7.4.2RC1":1,"7.0.4":2,"7.1.8":1,"7.0.33-0+deb9u6":2,"7.2.1":1,"7.3.17-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-13+0~20200224.34+debian8~1.gbp2471e1":1,"7.0.24":5,"7.0.9":1,"7.1.23":3,"7.0.33-23+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-4+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian8~1.gbp126f6f":2,"7.0.13":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.30-1+0~20200419.40+debian10~1.gbpb1b799":1,"7.1.33-15+0~20200419.36+debian9~1.gbp2384b3":1,"7.0.33-29+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.11-1~deb10u1":2,"7.0.31-1+0~20180910100529.3+stretch~1.gbp90e89d":2,"7.2.32-1+0~20200710.46+debian10~1.gbp625eb5":2,"7.0.33-19+0~20200202.27+debian9~1.gbp5d283d":1,"7.0.33-mh2":1,"7.3.20-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.23":1,"7.2.24-0ubuntu0.19.04.2":1,"7.1.26-1+0~20190113101810.12+stretch~1.gbp7077bb":1,"7.0.14":1,"7.0.26-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.27-0+deb9u1":1,"7.3.19-nfsn1":1,"7.2.6-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.16-1+bionic":1},"2020-08":{"7.4":1509,"7.2.13":8401,"5.6":30406,"7.3.20":1945,"7.1.26":7994,"7.3":11142,"7.0.33":4827,"7.2.32":3267,"7.2.29":6189,"7.2":7097,"5.3":8680,"7.1.33":1025,"2.0":2510,"7.2.31":418,"7.1":2042,"7.4.8":530,"7.3.16":319,"7.3.18":115,"7.0":2037,"7.2.30-nmm1":14,"5.5":93,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.15":14,"7.2.31-he10.1":49,"7.3.19":303,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":304,"7.1.14":276,"7.3.17":253,"7.3.10":28,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian10~1.gbp12fa4f":7,"7.2.28":22,"5.4":81,"7.3.6":334,"7.2.32-1+0~20200710.46+debian9~1.gbp625eb5":57,"7.4.6":33,"7.3.7":39,"7.2.26":331,"7.3.14-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.23":7,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":3,"7.2.17":58,"7.1.24":331,"7.3.15":25,"7.4.7":61,"7.3.13":73,"7.4.4":35,"7.3.17-nmm1":24,"7.3.11":79,"7.0.25":73,"7.2.24":58,"7.3.20-1+0~20200710.65+debian9~1.gbpc9cbeb":40,"7.3.14":57,"7.2.9":3,"7.1.19":9,"7.3.14-5+0~20200202.52+debian9~1.gbpa71879":5,"7.1.33-nmm1":80,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":99,"7.3.1":6,"7.1.30":8,"7.0.29":20,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":10,"7.2.9-1+0~20180910100512.5+stretch~1.gbpdaac35":1,"7.3.18-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":6,"7.2.27":39,"7.2.22":22,"7.3.9":23,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian10~1.gbp6c8fe1":4,"7.2.30":77,"7.1.5":31,"7.3.5":42,"7.2.18":11,"7.2.2":7,"7.2.25":6,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian8~1.gbpe2a56b":20,"7.3.20-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.0":6,"7.0.32":116,"5.2":2,"7.0.28":4,"7.2.16":17,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.2":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.2":2,"7.3.3":16,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian9~1.gbpe2a56b":10,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian9~1.gbp126f6f":37,"7.1.23":3,"7.1.13":42,"7.4.3":21,"7.1.21":11,"7.2.32-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.10":13,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian8~1.gbp12fa4f":2,"7.1.0-dev":2,"7.0.16":3,"7.2.3":1,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian8~1.gbp1e5820":10,"7.2.1":3,"7.2.21":51,"7.2.24-1+0~20191026.31+debian9~1.gbpbbacde":1,"7.3.0RC1":4,"7.3.2":9,"7.1.32":9,"7.1.1":2,"7.2.29-pl0-zoneos":2,"7.3.8":5,"7.0.33-0+deb9u3":8,"7.4.2":5,"7.0.10":1,"7.2.24-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-nmm1":19,"7.2.11":10,"7.0.31":36,"7.3.14-1~deb10u1":5,"7.2.12":2,"7.1.29":4,"7.3.8-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian9~1.gbp6c8fe1":22,"7.0.30":20,"7.1.20":6,"7.4.5":28,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian9~1.gbp1e5820":29,"7.3.12":18,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.5":1,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian8~1.gbp6c8fe1":9,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.11":20,"7.4.0":8,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian10~1.gbpe2a56b":25,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian8~1.gbp0fda17":4,"7.1.32-1+0~20190902.23+debian9~1.gbp9d1be7":5,"7.3.0":11,"7.1.3":1,"7.0.33-0+deb9u7":5,"7.3.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.4.1":15,"7.0.32-4+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.7":22,"7.4.6RC1":2,"7.0.27":24,"7.1.9":6,"7.3.4":7,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian9~1.gbpd05c7e":1,"7.2.24-1+bionic":2,"7.3.15-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.5-1+bionic":1,"7.0.33-0+deb9u6":4,"7.1.26-mh2":1,"7.3.16-1+bionic":3,"7.3.21":1491,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.9-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.31":5,"7.2.33":1553,"7.2.18-1+bionic":1,"7.2.29-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.14":8,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian9~1.gbp12fa4f":4,"7.3.18-pl0-zoneos":3,"7.2.19":10,"7.0.1":3,"7.3.2RC1":3,"7.1.33-pl0-zoneos":2,"7.3.20-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.7":8,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.0":1,"7.0.22":1,"7.2.32-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.15":6,"7.2.20":4,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4":2,"7.0.7":1,"7.1.4":14,"7.0.20":8,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.4.9":344,"7.1.22":4,"7.2.17-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.14":2,"7.3.20-1+0~20200710.65+debian10~1.gbpc9cbeb":3,"7.2.25-kon":1,"7.1.25":3,"7.2.20-1+0~20190710.23+debian9~1.gbp2428c5":1,"7.1.28":1,"7.0.15":3,"7.3.12-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.0":4,"7.3.14-1+bionic":1,"7.1.33-15+0~20200419.36+debian10~1.gbp2384b3":1,"7.0.19-1":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":3,"7.1.16":2,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.2.6":2,"7.3.17-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.19":1,"7.1.17":1,"7.4.0RC3":2,"7.2.29-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":4,"7.3.21-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":5,"7.0.33-0+deb9u8":10,"7.3.19-1~deb10u1":3,"7.0.4":3,"7.2.31-1+bionic":1,"7.2.33-1+0~20200807.47+debian9~1.gbpcb3068":39,"7.2.33-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.33-16+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.9-1+bionic":1,"7.1.18":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.9":2,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.10":2,"7.2.8RC1":1,"7.0.33-27+0~20200419.34+debian10~1.gbpf45092":2,"7.3.21-1+0~20200807.66+debian9~1.gbp18a1c2":14,"7.1.27":1,"7.0.33-26+0~20200320.33+debian9~1.gbp746b8e":1,"7.4.0RC6":1,"7.0.33-30+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.28-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.18-he10.1":3,"7.1.24-1+ubuntu18.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.16-1+0~20200320.56+debian9~1.gbp370a75":1,"7.2.31-pl0-zoneos":1,"7.2.28-pl0-zoneos":1,"7.0.24":2,"7.0.17":3,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":1,"7.3.19-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-27+0~20200419.34+debian9~1.gbpf45092":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.3.19-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.21-pl0-zoneos":3,"7.2.8":1,"7.4.2RC1":1,"7.1.8":1,"7.0.33-30+0~20200807.37+debian10~1.gbp047872":6,"7.0.18":4,"7.0.9":1,"7.0.30-0+deb9u1":1,"7.0.21":1,"7.2.33-pl0-zoneos":3,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian8~1.gbp126f6f":2,"7.1.33-17+0~20200807.39+debian9~1.gbp032d47":2,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-15+0~20200419.36+debian9~1.gbp2384b3":1,"7.3.18-(to be removed in future macOS)":1,"7.0.33-27+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.13":1,"7.0.33-29+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.11-1~deb10u1":2,"7.2.32-1+0~20200710.46+debian10~1.gbp625eb5":1,"7.0.33-mh2":1,"7.0.33-19+0~20200202.27+debian9~1.gbp5d283d":1,"7.0.23":1,"7.3.17-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.33-1+0~20200807.47+debian10~1.gbpcb3068":1,"7.0.14":3,"7.3.3-1+0~20190307202245.32+stretch~1.gbp32ebb2":1,"7.0.27-0+deb9u1":1,"7.0.33-30+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0+deb9u9":1,"7.1.6":1,"7.3.19-nfsn1":1,"7.0.33-30+0~20200807.37+debian9~1.gbp047872":2,"7.2.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.17-1+bionic":1,"7.2.16-1+bionic":1,"7.2.6-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.7RC1":1},"2020-09":{"7.3.21":942,"7.3.7":28,"7.2":5647,"5.6":28704,"5.3":452,"7.2.29":4411,"7.3":11659,"7.4.9":277,"7.0.33":4778,"7.1.5":28,"7.1.26":8583,"7.2.13":4976,"7.1":4094,"7.0":4671,"7.2.33":2855,"2.0":3237,"7.2.26":242,"7.3.11":54,"7.2.32":1370,"7.1.33":884,"7.3.18":73,"7.4":1395,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.15":11,"7.3.16":225,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian9~1.gbp126f6f":15,"7.3.21-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.19":236,"7.1.14":213,"7.2.7":19,"7.2.31":268,"7.3.20":569,"7.0.32":103,"7.2.33-1+0~20200807.47+debian9~1.gbpcb3068":73,"5.4":76,"5.2":1,"7.3.17":182,"7.0.28":4,"7.1.24":286,"7.0.29":19,"7.4.8":193,"7.3.13":62,"7.3.14-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"5.5":75,"7.2.18":10,"7.2.31-he10.1":39,"7.2.27":23,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":71,"7.2.30-nmm1":11,"7.3.5":35,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.2":1,"7.2.0":4,"7.2.22":17,"7.0.25":54,"7.0.20":10,"7.2.21":31,"7.1.33-nmm1":68,"7.3.6":298,"7.3.21-1+0~20200807.66+debian9~1.gbp18a1c2":27,"7.2.17":52,"7.4.7":32,"7.2.30":46,"7.0.31":31,"7.3.15":236,"7.0.27":21,"7.4.3":20,"7.2.28":16,"7.2.16":6290,"7.1.13":30,"7.1.21":11,"7.3.12":16,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian8~1.gbp6c8fe1":7197,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":1,"7.1.0-dev":2,"7.3.14":39,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian8~1.gbp1e5820":11,"7.2.32-1+0~20200710.46+debian9~1.gbp625eb5":16,"7.3.9":21,"7.3.0RC1":5,"7.3.2":9,"7.3.3":14,"7.4.4":22,"7.2.14":4,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian10~1.gbp12fa4f":5,"7.1.1":2,"7.0.33-30+0~20200807.37+debian9~1.gbp047872":18,"7.0.33-0+deb9u3":6,"7.3.8":4,"7.4.2":8,"7.2.33-pl0-zoneos":6,"7.0.10":1,"7.2.11":10,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":92,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.2":1,"7.3.10":16,"7.2.24":44,"7.2.12":1,"7.3.14-1~deb10u1":4,"7.1.29":5,"7.2.10":11,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian8~1.gbp12fa4f":1,"7.3.8-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.1.20":2,"7.4.5":17,"7.0.30":16,"7.0.33-nmm1":13,"7.0.16":4,"7.2.25":4,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.11":16,"7.4.1":15,"7.4.0":10,"7.3.0":8,"7.1.30":6,"7.1.3":1,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian8~1.gbpe2a56b":16,"7.0.33-0+deb9u7":4,"7.3.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian10~1.gbpe2a56b":20,"7.0.33-29+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.1":15,"7.4.6RC1":2,"7.3.14-5+0~20200202.52+debian9~1.gbpa71879":3,"7.1.32":8,"7.3.21-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":10,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian9~1.gbpd05c7e":1,"7.2.24-1+bionic":2,"7.1.9":4,"7.3.15-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-0+deb9u9":10,"7.3.4":6,"7.3.20-1+0~20200710.65+debian9~1.gbpc9cbeb":14,"7.2.15":6,"7.1.26-mh2":1,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian9~1.gbp1e5820":11,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian9~1.gbp6c8fe1":1,"7.1.31":3,"7.2.18-1+bionic":1,"7.1.33-17+0~20200807.39+debian9~1.gbp032d47":15,"7.0.26-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian9~1.gbp12fa4f":1,"7.3.22":1461,"7.3.21-pl0-zoneos":6,"7.1.19":8,"7.2.19":9,"7.0.1":2,"7.4.6":31,"7.4.10":410,"7.3.2RC1":2,"7.3.21-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.24":4,"7.1.7":9,"7.2.32-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.7":1,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.1.4":10,"7.1.22":4,"7.2.9":2,"7.2.25-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.17-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.14":2,"7.2.25-kon":1,"7.2.2":6,"7.2.4":1,"7.1.25":4,"7.3.20-1+0~20200710.65+debian10~1.gbpc9cbeb":2,"7.2.20-1+0~20190710.23+debian9~1.gbp2428c5":1,"7.1.28":2,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":8,"7.0.15":3,"7.3.12-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.14-1+bionic":1,"7.1.0":3,"7.3.16-1+bionic":3,"7.3.17-nmm1":9,"7.2.16-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.23":8,"7.0.19-1":1,"7.3.18-(to be removed in future macOS)":2,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.2.6":2,"7.1.16":2,"7.1.33-15+0~20200419.36+debian10~1.gbp2384b3":1,"7.3.17-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.33-30+0~20200807.37+debian10~1.gbp047872":6,"7.3.21-1+0~20200807.66+debian10~1.gbp18a1c2":2,"7.1.33-pl0-zoneos":1,"7.0.19":1,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4":1,"7.1.33-4+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian8~1.gbp0fda17":2,"7.2.33-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":7,"7.4.0RC3":2,"7.2.29-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-pl6-zoneos":2,"7.3.19-1~deb10u1":5,"7.1.17":1,"7.2.33-1+bionic":3,"7.3.18-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.33-17+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.21":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.9":2,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.10":1,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.4.0RC6":1,"7.2.33-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-26+0~20200320.33+debian9~1.gbp746b8e":2,"7.0.33-30+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.18-he10.1":1,"7.3.22-1+0~20200909.67+debian9~1.gbpdd7b72":16,"7.2.33-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.24-1+ubuntu18.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.32-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":2,"7.0.33-0+deb9u6":3,"7.0.17":3,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.0.33-0+deb9u8":4,"7.2.27-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.8":1,"7.0.33-27+0~20200419.34+debian10~1.gbpf45092":1,"7.4.2RC1":1,"7.0.4":1,"7.1.32-1+0~20190902.23+debian9~1.gbp9d1be7":1,"7.2.1":2,"7.0.18":4,"7.0.9":1,"7.3.9-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":2,"7.1.23":1,"7.3.19-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.30-1+0~20200419.40+debian10~1.gbpb1b799":1,"7.0.33-27+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian8~1.gbp126f6f":1,"7.0.13":1,"7.3.11-1~deb10u1":2,"7.2.20":1,"7.3.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.23":1,"7.0.14":2,"7.2.33-1+0~20200807.47+debian10~1.gbpcb3068":1,"7.0.33-30+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.21-nfsn1":1,"7.3.22-nmm1":3,"7.3.17-1+bionic":1,"7.1.6":1,"7.2.6-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.7RC1":1,"7.3.22RC1":2,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.33-nmm1":1,"7.2.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.23":1},"2020-10":{"5.6":31892,"7.2.16":6311,"7.3":9899,"7.2":5100,"7.2.13":5949,"7.0":4095,"7.3.22":883,"2.0":2703,"7.1.26":8624,"7.4":1401,"7.4.10":363,"7.1.5":27,"7.1":4050,"7.2.29":1649,"7.2.32":436,"7.2.26":31,"7.0.33":4718,"7.2.33":2119,"7.1.33":837,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.15":6,"7.3.16":129,"7.0.33-30+0~20200807.37+debian9~1.gbp047872":19,"7.3.6":426,"7.3.21-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.7":28,"7.3.18":46,"7.3.11":54,"5.4":73,"7.3.19":168,"7.3.20":244,"7.3.20-1+0~20200710.65+debian9~1.gbpc9cbeb":4,"7.2.31":173,"7.0.32":93,"7.0.28":5,"5.2":2,"7.1.14":180,"7.0.29":16,"7.3.14-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"5.5":72,"7.3.17":136,"7.3.21":390,"7.4.9":147,"7.1.24":289,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.2":3,"7.2.33-1+0~20200807.47+debian9~1.gbpcb3068":34,"7.1.33-nmm1":59,"7.2.22":15,"7.2.33-nmm1":16,"7.3.2":10,"7.3.23":1731,"7.2.18":9,"7.0.25":47,"7.4.8":127,"7.0.27-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.13":51,"7.3.22-1+0~20200909.67+debian9~1.gbpdd7b72":28,"7.2.24":68,"7.4.7":14,"7.2.0":5,"7.2.17":48,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":182,"7.0.31":29,"7.3.15":687,"7.3.19-1~deb10u1":7,"7.0.20":6,"7.2.28":17,"7.1.21":11,"7.2.27":18,"7.1.0-dev":3,"5.3":9791,"7.3.5":37,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian8~1.gbp1e5820":12,"7.1.13":35,"7.4.3":23,"7.2.32-1+0~20200710.46+debian9~1.gbp625eb5":10,"7.3.9":22,"7.3.0RC1":1,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian10~1.gbp12fa4f":3,"7.2.11":9,"7.1.1":2,"7.0.33-0+deb9u3":6,"7.3.3":13,"7.4.2":4,"7.2.33-pl0-zoneos":8,"7.0.10":1,"7.3.14-1~deb10u1":5,"7.2.21":36,"7.3.10":18,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":39,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":1,"7.4.4":26,"7.1.4":12,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian9~1.gbp1e5820":5,"7.2.23":8,"7.1.29":4,"7.2.31-he10.1":5,"7.2.12":2,"7.0.30":18,"7.3.8-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.12":20,"7.3.14":30,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.25":4,"7.3.22-1+bionic":1,"7.2.19":12,"7.3.21-1+0~20200807.66+debian9~1.gbp18a1c2":7,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian8~1.gbp6c8fe1":11,"7.4.1":12,"7.3.0":7,"7.1.3":1,"7.2.34":3605,"7.0.33-0+deb9u7":3,"7.1.30":6,"7.3.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian10~1.gbpe2a56b":21,"7.0.33-29+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-nmm1":12,"7.3.1":4,"7.2.7":17,"7.4.6RC1":1,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian8~1.gbpe2a56b":15,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian9~1.gbpd05c7e":1,"7.3.21-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":7,"7.2.24-1+bionic":1,"7.3.15-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.4.5":9,"7.1.19":8,"7.1.9":3,"7.3.4":4,"7.4.2RC1":2,"7.3.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.27":14,"7.3.8":2,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.2":1,"7.4.11":538,"7.1.32":5,"7.2.30":37,"7.2.18-1+bionic":1,"7.1.33-17+0~20200807.39+debian9~1.gbp032d47":11,"7.3.21-pl0-zoneos":6,"7.0.1":1,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian8~1.gbp12fa4f":1,"7.1.31":2,"7.3.18-he10.1":1,"7.4.6":24,"7.0.16":4,"7.3.2RC1":2,"7.3.22-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.10":4,"7.1.7":8,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian9~1.gbp126f6f":127,"7.2.33-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.2.24-0ubuntu0.19.04.2":1,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian9~1.gbp6c8fe1":1,"7.0.7":1,"7.2.15":2267,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.0.33-30+0~20200807.37+debian10~1.gbp047872":8,"7.1.22":1,"7.2.17-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.1.11":4,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.14":2,"7.1.20":2,"7.0.24":3,"7.2.25-kon":1,"7.0.14":2,"7.4.0":5,"7.1.25":3,"7.2.2":6,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":9,"7.0.15":3,"7.2.34-he.0":31,"7.3.12-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.22-1+0~20200909.67+debian10~1.gbpdd7b72":4,"7.3.14-1+bionic":1,"7.1.0":3,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.20-1+0~20200710.65+debian10~1.gbpc9cbeb":1,"7.0.4":2,"7.3.22-nmm1":12,"7.0.19-1":1,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.3.16-1+bionic":2,"7.0.26":1,"7.2.6":2,"7.1.33-15+0~20200419.36+debian10~1.gbp2384b3":1,"7.0.33-0+deb9u9":4,"7.3.17-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.23-he.0":2,"7.1.33-pl0-zoneos":1,"7.1.16":2,"7.0.19":1,"7.0.33-30+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian8~1.gbp0fda17":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":3,"7.4.0RC3":2,"7.2.29-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.17":1,"7.3.23-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.33-1+bionic":1,"7.3.23-1+0~20201008.68+debian9~1.gbp30f6c3":20,"7.0.33-0+deb9u10":9,"7.2.33-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.18-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.9":2,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.10":2,"7.0.26-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.18-(to be removed in future macOS)":1,"7.0.33-pl6-zoneos":1,"7.0.27-0+deb9u1":1,"7.2.33-1+0~20201008.48+debian9~1.gbpcb3068":29,"7.0.33-31+0~20201008.38+debian9~1.gbp9ec6f1":10,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4":1,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.0RC6":1,"7.0.33-32+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.16-1+0~20200320.56+debian9~1.gbp370a75":1,"7.2.14":3,"7.3.22-pl0-zoneos":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.7":53,"7.2.34-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":2,"7.1.24-1+ubuntu18.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":1,"7.0.17":3,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.0.33-0+deb9u8":4,"7.2.27-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":7,"7.0.18":3,"7.0.9":1,"7.0.21":2,"7.1.33-18+0~20201008.40+debian9~1.gbp1abd52":6,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":2,"7.3.9-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-mh2":1,"7.2.34-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.32-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-31+0~20201008.38+debian10~1.gbp9ec6f1":1,"7.1.33-21+0~20201018.43+debian10~1.gbpba1a9d":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.10RC1":1,"7.2.34-4+0~20201018.51+debian9~1.gbpc553f7":12,"7.2.20":3,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian8~1.gbp126f6f":1,"7.3.11-1~deb10u1":2,"7.0.13":1,"7.3.23-4+0~20201018.71+debian9~1.gbpfc8934":5,"7.3.21-1+bionic":1,"7.2.25-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-21+0~20201018.43+debian9~1.gbpba1a9d":1,"7.0.33-27+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.5":1,"7.3.23-nfsn1":1,"7.2.33-1+0~20200807.47+debian10~1.gbpcb3068":2,"7.0.33-0+deb9u6":2,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.23-1+0~20201008.68+debian10~1.gbp30f6c3":1,"7.3.23-4+0~20201018.71+debian10~1.gbpfc8934":2,"7.3.17-1+bionic":1,"7.2.6-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.24":6,"7.4.11-7.4.11-1":1,"7.4.7RC1":1,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.8":1,"7.1.6":1,"7.2.31-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.9":1,"7.3.20-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-34+0~20201018.42+debian9~1.gbp80c9be":1,"7.3.23-4+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.12":1},"2020-11":{"5.3":9024,"7.3.23":951,"7.1.33":820,"7.0.33":5031,"7.1.26":5064,"7.3":8748,"5.6":43631,"2.0":4233,"7.0":3172,"7.2":4320,"7.2.13":4897,"7.2.16":5371,"7.1":3098,"7.3.9":20,"7.2.15":2731,"7.2.22":12,"7.2.34":8695,"7.4.10":62,"7.4":1592,"7.1.14":148,"7.4.11":393,"7.3.6":398,"7.2.33":925,"7.3.18":48,"7.3.24":1805,"7.3.22-1+0~20200909.67+debian10~1.gbpdd7b72":3,"7.3.20":114,"7.3.21":315,"7.2.29":59,"7.0.25":40,"7.3.11":48,"7.3.22":105,"7.2.17":56,"7.2.32":76,"7.0.33-0+deb9u3":6,"5.5":65,"7.3.3":11,"7.4.2":3,"7.3.2":9,"7.1.33-nmm1":63,"7.2.33-pl0-zoneos":6,"7.0.10":1,"7.0.33-34+0~20201018.42+debian9~1.gbp80c9be":11,"7.1.1":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.7":80,"7.2.18":7,"7.1.24":239,"7.3.17":101,"7.4.8":50,"7.3.19-1~deb10u1":9,"7.3.7":21,"7.4.9":174,"7.0.32":80,"7.4.0":5,"7.3.10":11,"7.2.31":111,"7.0.33-0+deb9u9":3,"7.1.13":28,"7.2.32-1+0~20200710.46+debian9~1.gbp625eb5":9,"7.1.0-dev":1,"7.2.23":6,"7.4.4":11,"7.4.3":21,"5.4":66,"7.0.28":2,"7.3.16":45,"7.0.30":16,"7.1.21":9,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":1,"7.3.8-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.19":26,"7.1.29":8,"7.2.11":6,"7.0.31":24,"7.3.12":56,"7.4.5":7,"7.2.34-4+0~20201018.51+debian9~1.gbpc553f7":21,"7.3.14":28,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.22-1+bionic":1,"7.2.27":12,"7.3.23-4+0~20201018.71+debian9~1.gbpfc8934":18,"7.2.21":70,"7.0.20":4,"7.3.23-1+0~20201008.68+debian9~1.gbp30f6c3":12,"7.2.25":4,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian8~1.gbp6c8fe1":9,"7.2.33-1+0~20200807.47+debian9~1.gbpcb3068":1,"7.1.3":1,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian9~1.gbp1e5820":5,"7.0.33-0+deb9u10":7,"7.3.0":3,"7.1.30":2,"7.0.15":4,"7.0.33-29+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-nmm1":10,"7.4.7":11,"7.4.6RC1":1,"7.4.12":718,"7.2.33-1+0~20200807.47+debian10~1.gbpcb3068":30,"7.2.7":16,"7.2.34-he.0":2,"7.1.4":9,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian9~1.gbpd05c7e":1,"7.2.24-1+bionic":1,"7.2.26":22,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian8~1.gbp1e5820":11,"7.3.15-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian8~1.gbpe2a56b":14,"7.3.13":44,"7.1.5":27,"7.1.9":3,"7.3.4":5,"7.0.33-0+deb9u6":2,"7.3.14-1~deb10u1":4,"7.2.28":12,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":10,"7.3.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.4.2RC1":1,"7.2.30":27,"7.2.18-1+bionic":1,"7.1.33-21+0~20201018.43+debian9~1.gbpba1a9d":7,"7.1.33-17+0~20200807.39+debian9~1.gbp032d47":6,"7.3.21-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":4,"7.1.19":6,"7.3.21-pl0-zoneos":4,"7.2.19":5,"7.0.33-34+0~20201018.42+debian10~1.gbp80c9be":3,"7.0.1":1,"7.2.24":17,"7.3.15":11,"7.4.11-7.4.11-1":30,"7.1.32":5,"7.1.31":2,"7.4.6":22,"7.0.27":12,"7.3.2RC1":2,"7.3.22-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.7":8,"7.3.5":774,"7.0.29":15,"7.2.34-4+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.33-nmm1":12,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.7":1,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian8~1.gbp12fa4f":2,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian9~1.gbp6c8fe1":1,"7.2.17-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.4.1":10,"7.1.11":5,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.14":2,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian9~1.gbpafa084":40,"7.3.8":1,"7.2.25-kon":1,"7.1.25":4,"7.2.0":2,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":8,"7.2.2":6,"7.3.12-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.14-1+bionic":1,"7.1.0":3,"7.3.22-nmm1":12,"7.3.1":1,"7.0.19-1":1,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.3.16-1+bionic":2,"7.2.6":2,"7.1.33-18+0~20201008.40+debian10~1.gbp1abd52":1,"7.2.14":4,"7.3.24-3+0~20201103.72+debian9~1.gbp945915":21,"7.3.24-3+0~20201103.72+debian10~1.gbp945915":3,"7.1.33-pl0-zoneos":1,"7.0.19":1,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":4,"7.3.23-4+0~20201018.71+debian10~1.gbpfc8934":2,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian8~1.gbp0fda17":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":4,"7.4.0RC3":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":4,"7.3.24-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.15":1,"7.0.33-pl6-zoneos":1,"7.2.34-4+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.27-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.16":2,"7.2.33-1+0~20201008.48+debian9~1.gbpcb3068":1,"7.1.10":3,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.30-0+deb9u1":1,"7.0.16":2,"7.0.26-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.23-4+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0+deb9u7":1,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4":1,"7.3.3-SvetHostingu.cz":1,"7.4.0RC6":1,"7.2.34-8+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.6":1,"7.0.33-37+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.23-he.0":3,"7.3.16-1+0~20200320.56+debian9~1.gbp370a75":1,"7.3.22-pl0-zoneos":2,"7.0.33-30+0~20200807.37+debian9~1.gbp047872":2,"7.2.34-8+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.34-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":3,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":2,"7.1.24-1+ubuntu18.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.4":1,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.17":3,"7.0.33-37+0~20201103.43+debian9~1.gbp25a3d7":10,"7.3.20-1+0~20200710.65+debian9~1.gbpc9cbeb":2,"7.3.22-1+0~20200909.67+debian9~1.gbpdd7b72":4,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.0.33-0+deb9u8":2,"7.3.24-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.17-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.8":1,"7.3.24-pl0-zoneos":1,"7.2.27-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-37+0~20201103.43+debian10~1.gbp25a3d7":3,"7.0.18":3,"7.0.33-30+0~20200807.37+debian10~1.gbp047872":3,"7.0.9":1,"7.0.21":2,"7.1.33-24+0~20201103.44+debian9~1.gbp50e805":9,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":2,"7.2.20":1,"7.0.33-0+deb9u1":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-24+0~20201103.44+debian10~1.gbp50e805":1,"7.4.10RC1":1,"7.1.20":1,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian10~1.gbp12fa4f":1,"7.0.14":2,"7.2.30-1+0~20200419.40+debian10~1.gbpb1b799":1,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian8~1.gbp126f6f":1,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.11-1~deb10u1":2,"7.0.13":1,"7.1.22":1,"7.3.19-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.9-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-31+0~20201008.38+debian10~1.gbp9ec6f1":1,"7.2.27-5+0~20200202.35+debian9~1.gbp2925f8":1,"7.1.23":1,"7.4.13":3,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian9~1.gbp126f6f":2,"7.0.24":3,"7.3.23-nfsn1":1,"7.0.33-30+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.29-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.23-1+0~20201008.68+debian10~1.gbp30f6c3":1,"7.3.25":21,"7.3.17-1+bionic":1,"7.0.33-27+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.10":1,"7.4.7RC1":1,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.8":1,"7.2.9":1,"5.2":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.2":1,"7.3.14-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2},"2020-12":{"5.6":43813,"7.3.24":313,"7.2":6512,"7.3":8953,"2.0":1743,"7.2.16":7167,"7.0.33":5986,"7.3.23":560,"7.1":3442,"7.2.13":5138,"7.0":3046,"7.1.33":791,"7.3.9":16,"5.3":5706,"7.2.34":7215,"7.3.5":2132,"7.4.11":224,"7.3.25":2057,"7.4.10":64,"7.4.12":231,"7.2.15":2989,"7.4":1628,"7.3.13":35,"7.1.26":64,"7.3.18":31,"7.3.6":310,"7.2.33":1014,"7.3.22-1+0~20200909.67+debian10~1.gbpdd7b72":5,"7.1.14":129,"7.2.24":19,"7.1.24":211,"7.4.13":816,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian9~1.gbpafa084":67,"7.0.25":40,"7.2.17":38,"7.2.22":12,"7.3.21":94,"7.3.11":42,"7.3.2":9,"7.1.33-nmm1":58,"7.2.33-pl0-zoneos":2,"7.2.31":71,"7.0.10":2,"7.0.20":4,"7.1.1":3,"7.2.18":7,"7.2.33-nmm1":15,"7.0.33-37+0~20201103.43+debian9~1.gbp25a3d7":16,"7.2.32":62,"7.3.7":21,"7.0.32":67,"5.4":69,"7.3.17":74,"7.3.22":49,"7.4.8":33,"7.3.10":12,"7.1.13":33,"7.3.20":101,"7.2.21":12,"7.1.0-dev":1,"7.2.32-1+0~20200710.46+debian9~1.gbp625eb5":6,"7.4.9":35,"7.0.33-nmm1":11,"7.4.3":17,"7.0.28":3,"7.0.30":17,"7.2.23":6,"7.3.19":15,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.7":75,"7.3.24-3+0~20201103.72+debian9~1.gbp945915":11,"7.1.5":25,"7.2.0":3,"7.2.11":6,"7.0.31":20,"7.3.12":12,"7.2.34-pl0-zoneos":7,"5.5":60,"7.4.5":5,"7.3.14":23,"7.1.29":6,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.16":31,"7.2.27":9,"7.2.33-1+0~20200807.47+debian10~1.gbpcb3068":19,"7.3.23-4+0~20201018.71+debian9~1.gbpfc8934":3,"7.3.22-1+bionic":1,"7.3.23-1+0~20201008.68+debian9~1.gbp30f6c3":8,"7.0.16":3,"7.1.4":10,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian8~1.gbp6c8fe1":13,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":1,"7.3.0":6,"7.1.3":1,"7.0.27":11,"7.4.7":15,"7.3.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-29+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.6RC1":1,"7.2.7":13,"7.3.1":2,"7.4.11-7.4.11-1":30,"7.2.24-1+bionic":1,"7.4.2":3,"7.2.26":23,"7.3.15-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian8~1.gbp1e5820":10,"7.3.4":5,"7.1.9":3,"7.2.29":27,"7.3.14-1~deb10u1":2,"7.1.21":8,"7.2.28":12,"7.2.25":3,"7.3.3":12,"7.1.33-24+0~20201103.44+debian9~1.gbp50e805":18,"7.4.1":22,"7.0.33-pl6-zoneos":1,"7.1.19":8,"7.2.19":7,"7.3.21-pl0-zoneos":4,"7.0.1":1,"7.1.33-17+0~20200807.39+debian9~1.gbp032d47":2,"7.0.33-0+deb9u3":5,"7.3.15":10,"7.4.4":5,"7.1.32":4,"7.1.31":1,"7.4.6":17,"7.3.2RC1":2,"7.4.0":3,"7.3.22-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.7":7,"7.0.29":13,"7.1.33-24+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.34-4+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.30":21,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.3.25-1+0~20201130.73+debian9~1.gbp042074":24,"7.0.33-34+0~20201018.42+debian10~1.gbp80c9be":2,"7.2.17-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.1.11":4,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.14":2,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian9~1.gbpe2a56b":1,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian9~1.gbp1e5820":3,"7.3.8":1,"7.2.25-kon":1,"7.1.25":3,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian8~1.gbpe2a56b":9,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":7,"7.0.15":4,"7.2.2":6,"7.3.12-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.14-1+bionic":1,"7.1.0":2,"7.3.19-1~deb10u1":8,"7.3.22-(to be removed in future macOS)":1,"7.3.22-nmm1":10,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.3.16-1+bionic":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":9,"7.0.19-1":1,"7.2.6":2,"7.0.18":4,"7.1.33-18+0~20201008.40+debian10~1.gbp1abd52":1,"7.3.21-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.1.30":3,"7.3.25-1+0~20201130.73+debian10~1.gbp042074":5,"7.1.33-pl0-zoneos":1,"7.3.22-1+0~20200909.67+debian9~1.gbpdd7b72":4,"7.0.19":1,"7.0.33-1~dotdeb+8.1":4,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian8~1.gbp0fda17":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":3,"7.4.0RC3":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":2,"7.2.14":3,"7.3.24-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.15":1,"8.0":25,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.9":1,"7.1.10":2,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0+deb9u7":2,"7.0.33-0+deb9u10":7,"7.0.33-0+deb9u9":1,"7.4.0RC6":1,"7.2.34-8+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.6":2,"7.0.26-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.23-he.0":1,"7.3.16-1+0~20200320.56+debian9~1.gbp370a75":1,"7.3.24-pl0-zoneos":2,"7.0.3":1,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian9~1.gbp126f6f":2,"7.2.34-8+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":2,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4":1,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":1,"7.0.17":3,"7.1.24-1+ubuntu18.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.20":3,"7.3.20-1+0~20200710.65+debian9~1.gbpc9cbeb":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.0.33-0+deb9u8":1,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.17-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.25-pl0-zoneos":1,"7.2.27-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-37+0~20201103.43+debian10~1.gbp25a3d7":6,"7.0.9":1,"7.2.32-4+focal":1,"7.0.21":2,"7.2.20":1,"7.0.33-mh2":1,"7.1.33-24+0~20201103.44+debian10~1.gbp50e805":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":1,"7.4.10RC1":1,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian10~1.gbpafa084":2,"7.3.22-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian8~1.gbp126f6f":1,"7.3.11-1~deb10u1":3,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.22":1,"7.0.13":1,"7.0.33-30+0~20200807.37+debian9~1.gbp047872":1,"7.3.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.14":1,"7.1.23":1,"7.0.24":1,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian8~1.gbp12fa4f":1,"7.3.24-nfsn1":1,"7.0.33-30+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.23-4+0~20201018.71+debian10~1.gbpfc8934":1,"7.3.8-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.17-1+bionic":1,"7.0.33-0+deb9u6":1,"7.2.10":1,"7.4.7RC1":1,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.8":1,"7.2.9":1,"7.0.33-27+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.25-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.2":1,"5.2":1,"7.3.24-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.14-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1},"2021-01":{"7.3":9422,"5.6":32044,"7.2.13":3881,"7.0.33":4927,"7.1.33":647,"7.3.25":1127,"7.3.5":2239,"7.2.34-pl0-zoneos":7,"7.2.34":3625,"7.0":3272,"7.3.12":13,"7.2.16":5858,"7.2":5284,"7.4":1612,"7.2.15":1052,"7.3.7":17,"7.1":2808,"7.4.11":232,"2.0":1805,"7.4.13":596,"7.2.33":436,"7.3.22":43,"7.3.24":74,"7.0.32":66,"7.3.18":29,"7.2.23":7,"7.2.32":48,"7.3.21":45,"5.5":60,"7.2.31":62,"7.3.20":53,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.29":7,"7.3.14":19,"7.4.5":7,"7.0.25":34,"7.3.13":32,"7.3.23":541,"7.1.33-nmm1":48,"7.1.32-1+0~20190902.23+debian9~1.gbp9d1be7":1,"7.1.13":29,"7.2.27":9,"7.1.14":107,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.7":65,"7.3.25-1+0~20201130.73+debian9~1.gbp042074":45,"7.1.24":183,"7.2.21":15,"7.4.12":121,"7.4.3":17,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian9~1.gbpafa084":37,"7.4.8":29,"7.3.11":40,"7.1.3":2,"7.4.9":27,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian8~1.gbp6c8fe1":9,"7.3.0":7,"7.1.4":12,"7.0.33-37+0~20201103.43+debian9~1.gbp25a3d7":15,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":2,"7.0.33-29+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.17":33,"7.0.33-nmm1":10,"7.1.20":4,"7.4.10":49,"7.0.33-31+0~20201008.38+debian10~1.gbp9ec6f1":1,"7.4.6RC1":3,"7.0.30":16,"5.4":64,"7.4.11-7.4.11-1":6,"7.3.19":11,"7.3.16":124,"7.3.1":2,"7.2.7":21,"7.1.26":56,"7.2.24-1+bionic":1,"7.3.17":66,"7.2.26":19,"7.3.15-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian8~1.gbp1e5820":7,"7.3.4":5,"8.0":31,"7.2.29":18,"7.1.9":2,"7.1.21":10,"7.1.5":25,"7.0.31":20,"7.3.14-1~deb10u1":2,"7.2.28":11,"7.3.3":12,"7.3.9":15,"7.2.11":6,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian9~1.gbpd05c7e":1,"7.1.33-24+0~20201103.44+debian9~1.gbp50e805":16,"5.3":6789,"7.3.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.19":8,"7.3.21-pl0-zoneos":4,"7.0.33-0+deb9u10":10,"7.0.1":1,"7.3.15":8,"8.0.0":1,"7.1.31":1,"7.4.4":2,"7.2.24":16,"7.3.6":11,"7.4.7":11,"7.4.6":19,"7.2.33-1+0~20200807.47+debian10~1.gbpcb3068":16,"7.3.2RC1":3,"7.2.25":3,"7.3.22-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.0":4,"7.1.7":2,"7.1.32":4,"7.0.29":13,"7.3.10":11,"7.2.14":2,"7.2.34-8+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.2.33-nmm1":10,"7.2.22":8,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.20":3,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.0.33-34+0~20201018.42+debian10~1.gbp80c9be":2,"7.2.18":5,"7.1.33-17+0~20200807.39+debian9~1.gbp032d47":2,"7.2.17-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.4.1":17,"7.1.11":5,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.14":2,"7.1.1":2,"7.2.25-kon":1,"7.1.25":4,"7.2.0":3,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian8~1.gbpe2a56b":6,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":7,"7.3.26":1130,"7.2.30":17,"7.0.15":3,"7.3.12-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.2":5,"7.3.14-1+bionic":1,"7.1.0":3,"7.3.19-1~deb10u1":11,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":3,"7.3.22-nmm1":7,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.3.16-1+bionic":2,"7.2.19":6,"7.0.27":8,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":8,"7.2.6":2,"7.0.19-1":1,"7.4.14":474,"7.0.18":4,"7.3.21-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.25-1+0~20201130.73+debian10~1.gbp042074":4,"7.1.33-pl0-zoneos":1,"7.0.19":1,"7.1.33-18+0~20201008.40+debian10~1.gbp1abd52":1,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian8~1.gbp0fda17":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":4,"7.4.0RC3":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":2,"7.3.2":6,"7.4.2":1,"7.3.24-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.15":1,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian9~1.gbp1e5820":3,"7.1.10":2,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.23-1+0~20201008.68+debian9~1.gbp30f6c3":1,"7.0.16":3,"7.4.14-he.0":24,"7.3.19-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.25-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.20-1+0~20200710.65+debian9~1.gbpc9cbeb":5,"7.0.33-0+deb9u7":1,"7.0.33-0+deb9u6":1,"7.2.34-8+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.4.0RC6":1,"7.1.6":1,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.26-he.0":2,"7.3.25-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-30+0~20200807.37+debian9~1.gbp047872":3,"7.2.34-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian10~1.gbpafa084":2,"7.0.14":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":2,"7.2.33-pl0-zoneos":1,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":1,"7.1.23":2,"7.3.9-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.34-9+0~20210112.53+debian9~1.gbpfdd1e6":28,"7.0.17":3,"7.1.24-1+ubuntu18.10.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.0.33-0+deb9u8":1,"7.0.24":3,"7.3.22-1+0~20200909.67+debian9~1.gbpdd7b72":2,"7.3.17-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.30":2,"7.3.24-pl0-zoneos":1,"7.3.22-1+0~20200909.67+debian10~1.gbpdd7b72":3,"7.0.33-37+0~20201103.43+debian10~1.gbp25a3d7":2,"7.0.33-38+0~20210112.44+debian10~1.gbpab637c":2,"7.0.33-38+0~20210112.44+debian9~1.gbpab637c":1,"7.0.33-0+deb9u3":3,"7.0.9":1,"7.0.21":1,"7.2.20":1,"7.1.33-24+0~20201103.44+debian10~1.gbp50e805":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.26-1+0~20210112.74+debian9~1.gbpd78724":10,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.4":1,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian8~1.gbp126f6f":1,"7.3.11-1~deb10u1":3,"7.3.26-1+0~20210112.74+debian10~1.gbpd78724":4,"7.0.13":1,"7.1.33-25+0~20210112.45+debian9~1.gbp1a89bf":1,"7.1.22":1,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian9~1.gbp126f6f":1,"7.3.24-nfsn1":1,"7.2.0-1+0~20171201111333.14+stretch~1.gbp47ee8a":1,"7.3.24-3+0~20201103.72+debian9~1.gbp945915":2,"7.4.7RC1":1,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.8":1,"7.2.9":1,"7.3.24-3+0~20201103.72+debian10~1.gbp945915":1,"7.3.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.28":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.2":1,"5.2":1,"7.3.25-pl0-zoneos":1,"7.3.14-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.23-4+0~20201018.71+debian10~1.gbpfc8934":1,"7.0.10":1,"7.3.22-1+bionic":1,"8.0.1":1},"2021-02":{"7.2.16":6742,"7.2":4299,"5.6":37855,"7.3":8540,"7.0":5934,"7.2.34":2318,"5.3":6717,"7.2.33":401,"2.0":1371,"7.1":674,"7.2.13":1780,"7.0.33":5453,"7.1.33":533,"7.3.26":864,"7.4.14-he.0":34,"7.3.5":2770,"7.4.14":580,"7.2.7":15,"7.4":1442,"7.3.25":139,"7.0.30":13,"7.3.1":3,"7.1.26":52,"7.4.6":11,"7.2.24-1+bionic":1,"7.4.13":88,"7.2.32":36,"7.0.33-37+0~20201103.43+debian9~1.gbp25a3d7":2,"7.3.23":450,"7.2.31":49,"7.4.11":194,"7.2.26":24,"7.3.15-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.14":69,"7.3.17":48,"7.3.20":39,"7.2.34-9+0~20210112.53+debian9~1.gbpfdd1e6":45,"7.2.24":15,"7.4.12":72,"7.3.4":4,"7.3.2":6,"7.1.9":2,"7.3.21":36,"5.4":54,"7.0.32":46,"7.2.29":5,"7.1.21":5,"7.3.24":38,"7.1.33-nmm1":39,"7.2.21":7,"7.1.5":24,"7.3.11":29,"7.4.10":21,"7.2.28":2,"7.0.25":24,"7.3.14-1~deb10u1":1,"7.1.24":142,"7.3.14":20,"7.2.17":29,"7.3.9":13,"7.4.8":26,"7.4.7":13,"7.0.33-11+0~20190923.20+debian9~1.gbpd05c7e":1,"7.4.9":19,"5.5":54,"7.3.19":10,"7.3.22":24,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.7":64,"7.1.33-25+0~20210112.45+debian9~1.gbp1a89bf":7,"7.3.26-1+0~20210112.74+debian9~1.gbpd78724":24,"7.2.18-1+bionic":2,"7.3.10":11,"7.0.33-0+deb9u10":12,"7.0.1":1,"7.3.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.13":20,"7.3.15":9,"7.2.34-nmm1":13,"7.1.31":1,"8.0.1":3,"7.3.6":8,"7.4.2":3,"7.3.7":18,"7.3.2RC1":2,"7.2.33-1+0~20200807.47+debian10~1.gbpcb3068":16,"7.3.16":8,"7.4.0":2,"7.3.22-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.7":3,"7.2.27":7,"7.4.3":14,"7.0.29":12,"7.3.18":20,"7.1.32":3,"8.0":24,"7.2.14":2,"7.0.33-38+0~20210112.44+debian9~1.gbpab637c":6,"7.2.34-9+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.12":10,"7.3.25-1+0~20201130.73+debian9~1.gbp042074":10,"7.2.9":2,"7.3.3":8,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian9~1.gbpafa084":2,"7.2.22":5,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.0.33-nmm1":8,"7.2.25":3,"7.0.33-34+0~20201018.42+debian10~1.gbp80c9be":1,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian8~1.gbp6c8fe1":3,"7.3.13":19,"7.2.18":4,"7.1.33-17+0~20200807.39+debian9~1.gbp032d47":2,"7.4.1":10,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.14":1,"7.0.20":2,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian10~1.gbp6c8fe1":2,"7.3.18-1+0~20200515.59+debian8~1.gbp12fa4f":1,"7.0.31":19,"7.1.1":3,"7.1.25":2,"7.2.25-kon":1,"7.1.4":7,"7.1.33-24+0~20201103.44+debian9~1.gbp50e805":4,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian8~1.gbpe2a56b":5,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":7,"7.3.27":1170,"7.0.15":2,"7.3.12-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.15":554,"7.1.11":3,"7.3.14-1+bionic":1,"7.1.0":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":2,"7.3.19-1~deb10u1":6,"7.2.2":5,"7.2.23":5,"7.3.26-nmm1":7,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.3.16-1+bionic":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":7,"7.0.27":7,"7.2.6":1,"7.0.19-1":1,"7.0.18":5,"7.3.21-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.33-pl0-zoneos":1,"7.3.25-1+0~20201130.73+debian10~1.gbp042074":2,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian8~1.gbp1e5820":9,"7.1.19":5,"7.0.19":1,"7.1.33-18+0~20201008.40+debian10~1.gbp1abd52":1,"7.0.33-38+0~20210112.44+debian10~1.gbpab637c":3,"7.2.30":9,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian8~1.gbp0fda17":4,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":3,"7.4.0RC3":2,"7.3.21-pl0-zoneos":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":2,"7.3.27-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":3,"8.0.0":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.15":1,"7.1.34-dev":1,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian9~1.gbp1e5820":2,"7.2.19":7,"7.1.10":1,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.16":5,"7.3.20-1+0~20200710.65+debian9~1.gbpc9cbeb":4,"7.2.15":1890,"7.3.23-1+0~20201008.68+debian9~1.gbp30f6c3":1,"7.0.33-0+deb9u7":1,"7.2.34-8+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.0RC6":1,"7.3.0":4,"7.3.27-1+0~20210211.76+debian10~1.gbp8355b8":1,"7.4.4":1,"7.3.26-he.0":2,"7.1.6":1,"7.3.27-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.24-pl0-zoneos":2,"7.2.34-10+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-30+0~20200807.37+debian9~1.gbp047872":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":2,"7.4.5":5,"7.0.22-0ubuntu0.17.04.1":1,"7.2.34-pl0-zoneos":3,"7.0.17":2,"7.1.29":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.0.33-0+deb9u8":1,"7.2.34-10+0~20210211.55+debian9~1.gbpc2b67f":9,"7.3.22-1+0~20200909.67+debian9~1.gbpdd7b72":2,"7.3.17-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.0":1,"7.0.33-39+0~20210211.46+debian9~1.gbp38b882":5,"7.2.34-9+0~20210112.53+debian10~1.gbpfdd1e6":1,"7.2.34-8+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.27-1+0~20210211.76+debian9~1.gbp8355b8":13,"7.0.33-37+0~20201103.43+debian10~1.gbp25a3d7":2,"7.3.22-1+0~20200909.67+debian10~1.gbpdd7b72":1,"7.0.33-0+deb9u3":2,"7.1.33-26+0~20210211.47+debian9~1.gbp679f1e":6,"7.0.21":1,"7.0.9":1,"7.0.33-mh2":1,"7.3.26-1+0~20210112.74+debian10~1.gbpd78724":3,"7.1.33-25+0~20210112.45+debian10~1.gbp1a89bf":1,"7.1.20":1,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.20":1,"7.0.33-0+deb9u6":1,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian10~1.gbpafa084":4,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian8~1.gbp126f6f":1,"7.3.19-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.11-1~deb10u1":2,"8.0.2":2,"7.0.13":1,"7.3.27-1~deb10u1":1,"7.1.23":1,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian9~1.gbp126f6f":1,"7.0.24":1,"7.2.11":1,"7.3.26-nfsn1":1,"7.3.10RC1":2,"7.2.34-18+0~20210223.60+debian9~1.gbpb21322":3,"7.2.34-14+0~20210219.58+debian9~1.gbp7fbb12":1,"7.3.17-1+bionic":1,"7.2.10":2,"7.4.7RC1":1,"7.0.33-47+0~20210223.51+debian10~1.gbp7f60a9":1,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.24-3+0~20201103.72+debian9~1.gbp945915":2,"7.3.27-9+0~20210223.81+debian9~1.gbpa4a3d6":1,"7.1.30":1,"7.3.24-3+0~20201103.72+debian10~1.gbp945915":1,"7.0.28":1,"7.3.27-2+0~20210213.78+debian10~1.gbpc9cf23":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.2":1,"5.2":1},"2021-03":{"5.6":46779,"7.4":1615,"7.2":3190,"5.3":9425,"7.3.5":2897,"7.3":8681,"7.2.16":12305,"7.3.27":2240,"7.2.34":2459,"7.0.33":5147,"2.0":1270,"7.4.15":695,"7.0":3064,"7.2.13":2244,"7.1.19":6,"7.3.9":14,"7.2.33":771,"7.3.23":178,"7.4.11":115,"7.2.34-18+0~20210223.60+debian9~1.gbpb21322":50,"7.2.15":541,"5.5":53,"7.1":680,"7.3.25":94,"7.4.14":149,"7.3.26":188,"7.3.25-1+0~20201130.73+debian10~1.gbp042074":5,"7.1.33":512,"7.4.1":13,"7.1.21":8,"7.3.6":128,"7.4.12":68,"7.1.26":47,"7.0.33-0+deb9u3":4,"7.2.17":30,"7.3.17":51,"7.3.11":36,"7.0.10":2,"7.2.34-pl0-zoneos":7,"7.3.3":8,"7.3.24-(to be removed in future macOS)":1,"7.2.18":7,"5.4":48,"7.1.24":123,"8.0":20,"7.4.3":14,"7.3.7":19,"7.2.22":6,"7.3.21":30,"7.2.26":27,"7.2.31":52,"7.0.33-39+0~20210211.46+debian9~1.gbp38b882":5,"7.2.21":9,"7.3.27-9+0~20210227.82+debian10~1.gbpa4a3d6":5,"7.1.13":32,"7.0.33-31+0~20201008.38+debian10~1.gbp9ec6f1":1,"7.0.28":3,"7.0.33-38+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.30":14,"7.4.10":17,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.7":59,"7.2.11":3,"7.1.14":32,"7.2.34-nmm1":9,"7.1.1":11,"7.3.12":12,"7.3.22":22,"7.0.32":38,"7.1.33-nmm1":43,"7.4.5":8,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":34,"7.3.14":14,"7.4.7":60,"7.1.20":4,"7.0.17":3,"7.3.25-1+0~20201130.73+debian9~1.gbp042074":1,"7.2.32":34,"7.1.29":9,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian8~1.gbp6c8fe1":6,"7.2.34-9+0~20210112.53+debian9~1.gbpfdd1e6":3,"7.3.24":31,"7.4.13":29,"7.3.22-1+bionic":1,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":1,"7.1.4":8,"7.0.33-29+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.26-1+0~20210112.74+debian9~1.gbpd78724":2,"7.0.33-nmm1":7,"7.4.6RC1":1,"7.0.25":7,"7.2.23":3,"7.2.7":14,"7.4.14-he.0":28,"7.2.24-1+bionic":1,"7.3.15-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.1":2,"7.4.8":23,"7.1.9":2,"7.3.27-1+0~20210211.76+debian9~1.gbp8355b8":11,"7.2.29":3,"7.1.5":21,"7.3.14-1~deb10u1":1,"7.3.18":19,"7.4.0":3,"7.3.20":32,"7.2.24":12,"7.2.30":9,"7.3.26-nmm1":9,"7.3.19":10,"7.0.33-40+0~20210213.48+debian10~1.gbpc26c46":1,"7.1.33-34+0~20210228.54+debian9~1.gbpb1fb69":10,"7.3.27-1~deb10u1":6,"7.1.10":2,"7.3.21-pl0-zoneos":3,"7.0.33-0+deb9u10":8,"7.4.9":21,"7.0.1":1,"7.3.15":7,"8.0.2":2,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian8~1.gbpe2a56b":7,"7.3.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian10~1.gbpafa084":14,"7.3.16":9,"7.3.27-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.7":3,"7.2.27":6,"7.0.29":12,"7.1.32":4,"7.2.34-9+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.30":4,"7.3.2RC1":1,"7.3.10":12,"7.2.34-10+0~20210211.55+debian9~1.gbpc2b67f":4,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.27-9+0~20210227.82+debian9~1.gbpa4a3d6":24,"7.0.33-47+0~20210223.51+debian10~1.gbp7f60a9":5,"7.0.24":1,"7.3.4":2,"7.2.25":3,"7.1.33-17+0~20200807.39+debian9~1.gbp032d47":2,"7.1.33-25+0~20210112.45+debian9~1.gbp1a89bf":3,"7.4.16":788,"7.3.23-1+focal":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.14":1,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian9~1.gbpafa084":1,"7.0.31":19,"7.0.20":2,"7.1.25":2,"7.2.0":4,"7.1.33-24+0~20201103.44+debian9~1.gbp50e805":2,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":6,"7.3.12-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.11":3,"7.3.19-1~deb10u1":3,"7.1.0":2,"7.3.13":12,"7.2.2":3,"7.4.6":11,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.3.27-1+bionic":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":6,"7.0.27":8,"7.2.6":1,"7.0.15":1,"7.0.18":4,"7.0.19-1":1,"7.3.21-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-pl0-zoneos":1,"7.0.19":1,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian9~1.gbp7f60a9":10,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian8~1.gbp1e5820":10,"7.1.33-18+0~20201008.40+debian10~1.gbp1abd52":1,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian8~1.gbp0fda17":4,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":3,"7.4.0RC3":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":2,"7.3.27-1+0~20210211.76+debian10~1.gbp8355b8":1,"7.3.2":3,"7.4.2":2,"7.3.27-9+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.34-dev":1,"7.4.4":3,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian9~1.gbp1e5820":2,"7.2.19":7,"7.3.27-9+0~20210223.81+debian10~1.gbpa4a3d6":1,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.16":5,"7.0.33-0+deb9u7":1,"7.0.33-37+0~20201103.43+debian9~1.gbp25a3d7":1,"7.2.34-8+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.27-9+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.0":2,"7.3.24-pl0-zoneos":2,"7.2.34-18+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-30+0~20200807.37+debian9~1.gbp047872":2,"7.2.34-9+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":2,"7.2.12":2,"7.0.6":1,"7.0.14":1,"7.3.27-2+0~20210213.78+debian9~1.gbpc9cf23":1,"7.3.20-1+0~20200710.65+debian9~1.gbpc9cbeb":2,"7.0.33-0+deb9u8":1,"7.3.17-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.22-1+0~20200909.67+debian9~1.gbpdd7b72":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":1,"7.3.27-9+0~20210223.81+debian9~1.gbpa4a3d6":2,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9":3,"7.3.16-1+bionic":1,"7.0.21":1,"7.2.14":1,"7.0.9":1,"7.0.33-mh2":1,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.26-1+0~20210112.74+debian10~1.gbpd78724":2,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian8~1.gbp126f6f":1,"7.3.11-1~deb10u1":3,"7.0.33-0+deb9u6":1,"7.0.13":1,"7.1.23":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.27-nfsn1":1,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4":1,"8.0.0":1,"7.1.8":1,"7.3.17-1+bionic":1,"7.4.7RC1":1,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.24-3+0~20201103.72+debian9~1.gbp945915":2,"7.2.9":1,"7.3.24-3+0~20201103.72+debian10~1.gbp945915":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.2":1,"5.2":1,"7.2.20":1},"2021-04":{"5.3":20961,"7.2":2872,"7.2.16":6291,"7.3.5":3612,"7.3":9034,"7.0":2661,"5.6":37346,"7.0.33":4621,"7.4":1635,"7.4.16":1375,"7.3.27":2443,"7.4.12":69,"2.0":1150,"7.2.13":2207,"7.1":575,"7.3.12":9,"7.1.33":477,"7.2.33":232,"7.3.25":64,"7.2.34":2053,"7.4.11":107,"7.3.22":21,"8.0":29,"7.0.32":41,"7.1.33-nmm1":38,"7.1.5":22,"7.3.26":58,"7.2.31":45,"7.3.23":106,"7.2.34-pl0-zoneos":5,"7.4.15":182,"7.4.5":7,"7.3.11":30,"7.3.14":14,"7.0.30-0+deb9u1":1,"7.1.13":26,"7.2.22":5,"7.3.27-9+0~20210227.82+debian9~1.gbpa4a3d6":49,"7.1.14":17,"5.5":47,"7.4.3":15,"7.2.34-18+0~20210223.60+debian9~1.gbpb21322":36,"7.3.17":47,"7.3.24":32,"7.0.17":3,"7.2.17":31,"7.4.14":60,"7.4.7":28,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian9~1.gbp7f60a9":15,"7.2.21":8,"7.4.8":16,"7.3.21":23,"7.0.33-29+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.29":6,"7.1.4":3,"7.4.6RC1":1,"7.0.33-nmm1":7,"7.0.25":13,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian8~1.gbp6c8fe1":7,"7.4.14-he.0":26,"7.2.24-1+bionic":1,"7.2.26":22,"7.2.32":26,"7.3.15-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.7":11,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9":8,"7.2.34-nmm1":8,"7.4.1":16,"7.1.21":4,"7.1.9":3,"5.4":46,"7.2.29":2,"7.0.30":11,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":1,"7.3.18":17,"7.3.14-1~deb10u1":1,"7.4.0":3,"7.1.24":104,"7.3.20":34,"7.4.13":22,"7.2.30":8,"7.3.1":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":8,"7.3.19":8,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.7":61,"7.4.9":15,"7.1.33-34+0~20210228.54+debian9~1.gbpb1fb69":15,"7.1.26":37,"7.0.33-40+0~20210213.48+debian10~1.gbpc26c46":2,"7.0.33-0+deb9u10":8,"7.2.24":13,"8.0.3":7,"7.3.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.7":14,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian10~1.gbpafa084":14,"7.3.16":8,"7.3.6":153,"7.1.7":3,"7.2.27":6,"7.2.20":1,"7.2.34-18+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.1.32":4,"7.3.3":6,"7.3.2RC1":1,"7.3.10":11,"7.3.26-nmm1":6,"7.0.29":10,"7.3.2":6,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.4":2,"7.2.18":5,"7.2.25":3,"7.3.23-1+focal":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.14":1,"7.0.31":16,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-17+0~20200807.39+debian9~1.gbp032d47":1,"7.1.1":7,"7.3.13":10,"7.0.20":1,"7.1.10":2,"7.1.25":2,"7.2.25-kon":1,"7.4.10":12,"7.2.0":3,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian8~1.gbpe2a56b":7,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":7,"7.3.12-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.11":2,"7.1.30":6,"7.0.33-31+0~20201008.38+debian10~1.gbp9ec6f1":1,"7.1.0":1,"7.3.19-1~deb10u1":4,"7.1.20":5,"7.3.27-1~deb10u1":5,"7.2.2":2,"7.0.24":1,"7.4.6":7,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.3.27-1+bionic":1,"7.3.9":9,"7.2.6":2,"7.0.15":1,"7.0.18":4,"7.0.19-1":1,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4":1,"7.1.33-pl0-zoneos":1,"7.3.27-9+0~20210227.82+debian10~1.gbpa4a3d6":7,"7.1.19":5,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian8~1.gbp1e5820":10,"7.0.27":6,"7.1.33-18+0~20201008.40+debian10~1.gbp1abd52":1,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian8~1.gbp0fda17":3,"7.0.19":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":1,"7.4.0RC3":2,"7.3.21-pl0-zoneos":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":2,"7.4.2":2,"7.3.27-9+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.34-dev":1,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian9~1.gbp1e5820":1,"7.2.19":5,"7.0.33-pl6-zoneos":1,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.16":4,"7.0.33-0+deb9u7":1,"7.0.33-37+0~20201103.43+debian9~1.gbp25a3d7":1,"7.2.34-8+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.26-he.0":2,"7.4.4":1,"7.3.27-9+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.23":3,"7.3.27-pl0-zoneos":2,"7.3.0":3,"8.0.2":1,"7.0.33-30+0~20200807.37+debian9~1.gbp047872":2,"7.2.34-18+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":2,"8.0.1":1,"7.2.15":1,"7.3.20-1+0~20200710.65+debian9~1.gbpc9cbeb":1,"7.3.15":5,"7.0.33-0+deb9u8":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.3.17-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.22-1+0~20200909.67+debian9~1.gbpdd7b72":1,"7.0.14":1,"7.2.18-1+bionic":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":1,"7.3.24-pl0-zoneos":1,"7.0.21":2,"7.3.16-1+bionic":1,"7.3.25-pl0-zoneos":1,"7.2.14":1,"7.0.9":1,"7.3.25-1+0~20201130.73+debian10~1.gbp042074":1,"7.0.33-mh2":1,"7.3.26-1+0~20210112.74+debian10~1.gbpd78724":1,"7.2.12":1,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian8~1.gbp126f6f":1,"7.0.3":1,"7.3.19-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.11-1~deb10u1":1,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.33-34+0~20210228.54+debian10~1.gbpb1fb69":1,"7.1.23":1,"7.2.11":2,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.13":1,"7.0.33-0+deb9u6":1,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.17-1+bionic":1,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.28":1,"7.3.10RC1":1,"7.2.9":1,"7.0.28":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.2":1,"5.2":1,"7.3.24RC1":1,"7.3.24-3+0~20201103.72+debian9~1.gbp945915":2,"7.0.33-0+deb9u3":1,"7.3.28":1,"7.0.10":1},"2021-05":{"5.3":16193,"7.3":8706,"7.2.16":16332,"7.4.16":669,"7.0.33":4643,"7.1.21":5,"7.3.5":7265,"5.6":25833,"7.2":2784,"7.2.13":8678,"7.3.27":1301,"7.2.34":1927,"7.1":574,"7.1.33":477,"7.4.12":64,"2.0":1124,"7.3.12":8,"7.1.26":44,"7.4":1815,"7.0":894,"7.3.25":58,"7.2.33":227,"7.2.34-nmm1":10,"7.3.22":22,"7.4.11":107,"7.0.32":34,"7.3.23":69,"7.1.33-nmm1":36,"7.4.8":17,"7.3.26":46,"7.2.31":40,"7.2.34-pl0-zoneos":6,"7.3.11":29,"7.3.14":13,"7.1.14":19,"7.1.13":24,"7.4.15":62,"7.3.27-9+0~20210227.82+debian9~1.gbpa4a3d6":30,"7.2.22":6,"7.3.28":1237,"7.4.3":12,"5.5":49,"7.4.18":450,"7.4.14":52,"8.0":52,"7.0.17":4,"7.2.17":37,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian9~1.gbp7f60a9":8,"7.3.24":30,"7.3.21":18,"7.0.33-29+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.29":9,"7.1.4":3,"7.4.6RC1":2,"7.1.24":99,"7.0.33-nmm1":7,"7.0.25":6,"7.4.14-he.0":26,"7.2.24-1+bionic":1,"7.2.26":26,"7.3.15-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.19":7,"7.2.7":11,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian8~1.gbp6c8fe1":5,"7.2.23":3,"7.2.32":24,"5.4":37,"7.1.1":12,"7.1.5":18,"7.1.9":2,"7.0.30":12,"7.2.21":8,"7.3.18":15,"7.3.14-1~deb10u1":1,"7.4.0":3,"7.3.20":36,"7.4.13":19,"7.2.30":2,"7.2.24":12,"7.3.1":2,"7.3.19":7,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.7":55,"7.1.33-34+0~20210228.54+debian9~1.gbpb1fb69":10,"7.2.15":1,"7.4.9":13,"7.0.33-0+deb9u10":6,"7.0.33-40+0~20210213.48+debian10~1.gbpc26c46":2,"7.2.30-1+bionic":1,"7.0.1":1,"7.4.10":13,"8.0.3":5,"7.2.12":2,"7.4.7":14,"7.3.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.16":8,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian10~1.gbpafa084":11,"7.3.7":12,"7.1.7":4,"7.2.27":5,"7.2.9":2,"7.0.16":7,"7.2.34-18+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.1.32":4,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9":6,"7.3.17":28,"7.0.29":9,"7.3.3":6,"7.3.2RC1":1,"7.3.10":7,"7.0.27":8,"7.2.34-18+0~20210223.60+debian9~1.gbpb21322":6,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"8.0.2":2,"7.3.15":5,"7.3.6":450,"7.3.6-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.4":1,"7.2.18":4,"7.4.1":13,"7.3.23-1+focal":2,"7.0.31":14,"7.1.33-17+0~20200807.39+debian9~1.gbp032d47":1,"7.2.25":2,"7.1.25":3,"7.2.25-kon":1,"7.3.13":9,"7.1.30":4,"7.2.0":4,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian8~1.gbpe2a56b":4,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":6,"7.3.12-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.20":1,"7.1.11":3,"7.3.19-1~deb10u1":4,"7.1.0":2,"7.3.2":4,"7.1.20":1,"7.3.27-1~deb10u1":9,"7.2.28":5,"7.3.28-1+0~20210503.84+debian9~1.gbp6819da":24,"7.2.2":3,"7.4.19":482,"7.4.6":17,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.27-1+bionic":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":5,"7.3.9":9,"7.3.26-nmm1":5,"7.2.6":1,"7.0.15":1,"7.0.18":3,"7.0.19-1":1,"7.1.33-pl0-zoneos":1,"8.0.5":5,"7.0.33-50+0~20210501.55+debian9~1.gbpd59059":11,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian8~1.gbp1e5820":9,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian8~1.gbp0fda17":4,"7.2.4":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":2,"7.4.0RC3":2,"7.3.27-pl0-zoneos":3,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":3,"7.1.33-18+0~20201008.40+debian10~1.gbp1abd52":1,"7.3.28-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.19":7,"7.1.34-dev":1,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian9~1.gbpafa084":1,"7.3.28-1+0~20210503.84+debian10~1.gbp6819da":2,"7.1.10":2,"8.0.1":1,"7.1.33-37+0~20210501.55+debian9~1.gbpcb9127":4,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0+deb9u7":1,"7.2.34-8+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.26-he.0":1,"7.4.4":1,"7.3.28-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.3.28-pl0-zoneos":1,"7.2.34-18+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-50+0~20210501.55+debian10~1.gbpd59059":5,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":2,"7.4.5":5,"7.3.27-9+0~20210223.81+debian9~1.gbpa4a3d6":1,"7.0.33-31+0~20201008.38+debian10~1.gbp9ec6f1":1,"7.3.20-1+0~20200710.65+debian9~1.gbpc9cbeb":1,"7.0.33-0+deb9u8":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.3.17-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.22-1+0~20200909.67+debian9~1.gbpdd7b72":1,"7.2.34-21+0~20210501.61+debian9~1.gbp6622c7":7,"7.3.24-(to be removed in future macOS)":2,"7.2.34-21+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.24":1,"7.0.15-0ubuntu0.16.04.4":1,"7.2.11":5,"7.0.4":1,"7.3.16-1+bionic":1,"7.0.6":1,"7.0.21":1,"7.2.14":1,"7.0.9":1,"7.0.33-mh2":1,"7.2.29":1,"7.3.11-1~deb10u1":2,"7.3.27-9+0~20210227.82+debian10~1.gbpa4a3d6":3,"7.3.8":1,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian8~1.gbp126f6f":1,"8.0.0":1,"8.0.6":1,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.33-37+0~20210501.55+debian10~1.gbpcb9127":1,"7.1.23":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.13":1,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0+deb9u6":1,"7.3.17-1+bionic":1,"7.3.0":2,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.10RC1":1,"7.4.2":1,"7.0.28":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.2":1,"5.2":1,"7.0.33-0+deb9u3":1,"7.0.10":1,"7.3.24-3+0~20201103.72+debian9~1.gbp945915":1,"8.0.7RC1":1,"7.3.14-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1},"2021-06":{"5.3":11483,"7.2.34":1496,"5.6":23763,"7.0.33":3234,"7.4":1456,"7.0":649,"7.3":6390,"7.2":1994,"7.1.33":354,"2.0":831,"7.2.16":12040,"7.3.27":403,"7.2.33":109,"7.3.5":11800,"7.3.28":1479,"7.2.13":4339,"7.0.33-nmm1":6,"7.1":417,"7.3.25":33,"7.4.18":154,"7.3.26":28,"7.4.19":450,"7.4.16":179,"7.4.14-he.0":18,"7.2.24-1+bionic":1,"7.1.24":65,"7.2.26":29,"7.3.15-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-50+0~20210501.55+debian9~1.gbpd59059":2,"7.4.15":25,"8.0":31,"7.4.12":50,"7.0.25":5,"7.3.23":62,"8.0.3":5,"7.2.19":2,"7.3.24":13,"7.1.21":4,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian8~1.gbp6c8fe1":6,"5.4":36,"7.1.5":23,"7.1.9":2,"7.4.14":25,"7.2.21":5,"7.3.18":8,"7.4.11":73,"7.3.28-1+0~20210503.84+debian9~1.gbp6819da":14,"7.0.30":10,"7.3.14-1~deb10u1":1,"7.4.0":2,"7.2.17":22,"7.1.33-nmm1":26,"7.2.32":17,"7.4.13":10,"7.0.32":27,"7.3.11":21,"7.1.14":12,"7.3.19":4,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.7":38,"5.5":38,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":1,"7.1.33-37+0~20210501.55+debian9~1.gbpcb9127":3,"7.2.31":26,"7.4.8":9,"7.2.15":1,"7.2.30":2,"7.0.33-0+deb9u10":6,"7.2.30-1+bionic":1,"7.0.1":1,"7.4.9":9,"7.1.30":4,"7.1.26":33,"8.0.5":3,"7.4.7":15,"7.3.1":2,"7.2.24":7,"7.3.2":7,"7.3.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.16":9,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian10~1.gbpafa084":11,"7.3.7":10,"7.1.13":13,"7.1.7":3,"7.2.27":3,"7.2.34-18+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.2.34-nmm1":9,"7.1.32":4,"7.3.14":13,"7.3.3":6,"7.3.10":9,"7.4.3":8,"7.3.17":20,"7.2.34-18+0~20210223.60+debian9~1.gbpb21322":3,"7.2.20":2,"7.0.29":6,"7.4.10":10,"7.2.34-21+0~20210501.61+debian9~1.gbp6622c7":4,"7.3.28-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.12":6,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9":1,"7.3.21":7,"7.3.20":22,"7.3.27-9+0~20210227.82+debian9~1.gbpa4a3d6":11,"7.2.18":3,"7.4.1":14,"7.4.20":757,"7.3.23-1+focal":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.14":1,"7.1.33-17+0~20200807.39+debian9~1.gbp032d47":1,"7.3.6":640,"7.1.25":2,"7.2.7":7,"7.2.25-kon":1,"7.1.1":2,"7.0.31":8,"7.2.0":2,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian8~1.gbpe2a56b":2,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":6,"7.3.28-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.13":10,"7.1.11":1,"7.1.0":2,"7.3.19-1~deb10u1":3,"7.1.20":2,"7.3.27-1~deb10u1":6,"7.2.2":3,"7.3.4":1,"7.0.20":1,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.4.6":4,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.28-2+bionic":2,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":4,"7.3.9":5,"7.2.6":1,"7.0.15":1,"7.0.18":3,"7.0.19-1":1,"7.0.27":6,"7.1.29":2,"7.3.28-2+0~20210604.85+debian9~1.gbp219f11":16,"7.3.22":9,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian8~1.gbp1e5820":9,"8.0.6":2,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian8~1.gbp0fda17":2,"7.1.33-34+0~20210228.54+debian9~1.gbpb1fb69":4,"7.2.28":3,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":2,"7.4.0RC3":1,"7.3.28-pl0-zoneos":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":2,"7.1.33-18+0~20201008.40+debian10~1.gbp1abd52":1,"7.3.28-1+0~20210503.84+debian10~1.gbp6819da":1,"7.0.33-50+0~20210501.55+debian10~1.gbpd59059":3,"7.1.34-dev":1,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian9~1.gbpafa084":1,"7.3.28-2+0~20210604.85+debian10~1.gbp219f11":2,"7.1.19":4,"7.1.33-38+0~20210604.56+debian9~1.gbpf7a524":6,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.16":1,"8.0.1":1,"7.0.33-0+deb9u7":1,"7.2.34-22+0~20210604.62+debian9~1.gbpc4c454":3,"7.0.33-50+0~20210604.56+debian9~1.gbpa45c80":8,"7.3.16-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.27-pl0-zoneos":1,"7.2.34-22+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-50+0~20210604.56+debian10~1.gbpa45c80":4,"7.2.22":1,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian9~1.gbp7f60a9":5,"7.3.27-9+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.21":2,"7.3.27-9+0~20210227.82+debian10~1.gbpa4a3d6":4,"7.3.16-1+bionic":1,"7.2.14":1,"7.3.15":1,"7.2.34-22+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.9":1,"7.0.33-37+0~20201103.43+debian9~1.gbp25a3d7":1,"7.2.29":1,"8.0.7":5,"7.2.23":2,"7.3.8":1,"7.4.5":2,"7.2.12":1,"7.0.33-29+0~20200514.36+debian8~1.gbp126f6f":1,"7.2.34-pl0-zoneos":4,"7.3.11-1~deb10u1":1,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.3.28-nmm1":2,"7.0.17":1,"7.1.33-37+0~20210501.55+debian10~1.gbpcb9127":1,"7.2.11":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.23":1,"7.3.28-nfsn1":1,"7.0.13":1,"7.0.33-31+0~20201008.38+debian10~1.gbp9ec6f1":1,"7.2.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"8.0.2":1,"7.4.7RC1":1,"8.0.0":1,"7.3.8-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.10RC1":2,"7.2.9":1,"7.0.28":2,"5.2":1,"7.0.10":1,"7.3.24-3+0~20201103.72+debian9~1.gbp945915":2,"7.3.14-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-29+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.4.6RC1":1},"2021-07":{"5.3":10093,"7.2.16":10265,"7.2":12383,"5.6":26942,"7.0.33":2781,"7.2.34":1424,"7.3":8115,"2.0":753,"7.4":1431,"7.0":744,"7.2.13":2459,"7.1.33":362,"7.4.20":545,"7.1":380,"7.3.28":710,"7.0.33-nmm1":8,"7.3.26":25,"7.3.27":116,"7.2.31":25,"7.4.19":182,"7.4.14-he.0":3,"7.2.33":39,"7.3.25":24,"7.2.24-1+bionic":1,"7.3.28-2+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"8.0":22,"7.2.34-22+0~20210604.62+debian9~1.gbpc4c454":4,"7.0.33-50+0~20210604.56+debian9~1.gbpa45c80":1,"7.4.12":37,"7.2.7":8,"7.2.23":2,"7.4.15":22,"7.1.21":2,"7.3.24":12,"7.1.5":14,"7.1.14":20,"7.4.14":18,"7.2.21":4,"5.4":31,"7.3.18":10,"7.3.19-1+0~20200612.60+debian8~1.gbp6c8fe1":1,"7.3.28-2+0~20210604.85+debian9~1.gbp219f11":11,"7.0.25":4,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.4":2,"7.4.0":3,"7.3.14-1~deb10u1":1,"7.2.17":23,"7.4.21":768,"7.2.32":16,"7.3.23":48,"7.0.30":10,"7.4.13":12,"7.1.33-nmm1":18,"7.0.32":12,"7.3.11":15,"7.4.16":65,"7.2.26":17,"7.1.30":1,"7.3.28-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.1.26":22,"7.3.29":708,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.7":19,"5.5":33,"7.4.11":64,"7.1.33-38+0~20210604.56+debian9~1.gbpf7a524":4,"7.4.8":10,"7.2.30":2,"7.2.15":1,"7.2.30-1+bionic":1,"7.0.33-10+0~20190807.18+debian9~1.gbp5452d8":1,"7.4.9":6,"8.0.7":3,"7.4.7":19,"7.0.33-40+0~20210213.48+debian10~1.gbpc26c46":2,"7.2.24":11,"7.3.16":4,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian10~1.gbpafa084":10,"7.3.22-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.13":16,"7.3.7":11,"7.2.27":3,"7.2.34-18+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.3.5":8,"7.3.2":3,"7.2.34-nmm1":5,"7.3.19":7,"7.3.1":3,"7.3.14":8,"7.3.10":5,"7.4.3":8,"7.3.17":19,"7.4.1":9,"7.2.34-18+0~20210223.60+debian9~1.gbpb21322":2,"7.1.32":4,"7.3.3":3,"7.1.24":44,"8.0.2":2,"7.2.5-0ubuntu0.18.04.1":1,"7.3.15":2,"7.2.20":2,"7.3.12":4,"7.3.21":7,"7.2.18":2,"7.3.20":26,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.14":1,"7.0.31":10,"7.3.0":1,"7.1.33-17+0~20200807.39+debian9~1.gbp032d47":1,"7.3.23-1+focal":1,"7.3.6":2511,"7.1.25":2,"7.2.25-kon":1,"7.0.33-50+0~20210604.56+debian10~1.gbpa45c80":7,"7.4.10":8,"7.2.0":4,"7.2.31-1+0~20200514.41+debian8~1.gbpe2a56b":2,"7.1.33-2+0~20191128.28+debian9~1.gbpc60685":4,"7.3.28-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":2,"7.4.18":3,"7.1.11":2,"7.3.13":7,"7.1.0":1,"7.3.19-1~deb10u1":2,"7.1.20":2,"7.3.27-1~deb10u1":2,"7.2.2":2,"7.3.27-9+0~20210227.82+debian10~1.gbpa4a3d6":1,"7.1.7":3,"7.2.19-0ubuntu0.18.04.1":3,"7.4.6":6,"7.2.26-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.16":2,"7.3.28-2+bionic":1,"7.0.20":1,"7.2.6":1,"7.0.15":1,"7.3.28-pl0-zoneos":5,"7.0.18":3,"7.0.19-1":1,"7.3.28-nmm1":3,"7.1.33-pl1-zoneos":1,"8.0.8":7,"7.0.27":6,"7.1.29":3,"7.0.33-52+0~20210701.57+debian9~1.gbp8e49b6":8,"7.3.29-1+0~20210701.86+debian9~1.gbp7ad6eb":29,"7.1.33-16+0~20200514.38+debian8~1.gbp1e5820":3,"7.3.17-1+0~20200419.57+debian8~1.gbp0fda17":2,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.8":22,"7.2.34-23+0~20210701.63+debian9~1.gbpd7cd48":3,"7.2.28":4,"7.2.19":6,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.6":2,"7.0.33-0+deb9u10":3,"7.1.19":5,"7.4.0RC3":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.6":1,"7.1.33-18+0~20201008.40+debian10~1.gbp1abd52":1,"7.4.21-he.0":12,"7.3.22":6,"7.1.34-dev":1,"7.2.34-8+0~20201103.52+debian9~1.gbpafa084":1,"7.3.28-2+0~20210604.85+debian10~1.gbp219f11":1,"7.2.25":3,"7.3.9":5,"7.3.11-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.4":1,"7.0.16":5,"7.4.4":1,"7.3.29-he.0":2,"7.3.29-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.2.34-23+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":3,"7.0.33-50+0~20210501.55+debian10~1.gbpd59059":2,"7.0.29":3,"7.0.17":2,"7.2.34-pl0-zoneos":2,"7.3.20-1+0~20200710.65+debian9~1.gbpc9cbeb":1,"7.4.5":3,"7.0.33-0+deb9u8":1,"7.0.33-0ubuntu0.16.04.12":1,"7.3.22-1+0~20200909.67+debian9~1.gbpdd7b72":1,"7.2.24-0ubuntu0.18.04.3":2,"7.1.33-39+0~20210701.57+debian9~1.gbp1cdf2c":3,"7.4.2":1,"7.3.24-(to be removed in future macOS)":1,"7.2.22":1,"7.0.33-47+0~20210228.54+debian9~1.gbp7f60a9":4,"7.3.29-1+bionic":1,"7.0.21":1,"7.1.33-34+0~20210228.54+debian9~1.gbpb1fb69":1,"7.2.14":1,"7.2.34-23+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.0.9":1,"7.0.33-37+0~20201103.43+debian9~1.gbp25a3d7":1,"7.3.27-9+0~20210227.82+debian9~1.gbpa4a3d6":3,"7.3.8":1,"7.3.2-3+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.9":1,"7.3.11-1~deb10u1":1,"7.3.29-1~deb10u1":1,"7.3.13-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.33-39+0~20210701.57+debian10~1.gbp1cdf2c":1,"7.2.11":1,"7.3.2-3+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1":1,"7.1.23":1}}

Monthly statistics - Theme Name

RAW DATA

{"2021-07":{"Saxon":880,"Construction":2466,"Curly":158,"Fluida":72,"Daxon":241,"Stratus - Child Theme":3,"Tractor Child":3,"Airi":1254,"Kordex":535,"CityBook":4,"VIGIL":4,"Autoser":5,"Kinetic":1,"Marketo - shared on themelock.com":2,"WorkScout":4,"Gridzone":11,"Mugi Child":1,"SEOPress":10,"Neve":3,"Boxcard":5,"Martfury":12,"Divi":22,"Elara":350,"neobeat":1,"Kale":15,"Logidrive":1,"Minimer":4,"Retrolie":174,"Typology":1,"Barberry Child":4,"Kale Pro":1,"Foodica":1,"Piroll | Shared By VestaThemes.com":1,"Induscity":2,"Constructions":8,"Slanted":4,"Twenty Seventeen":13,"Juliet Child Theme":1,"NDesign":7,"Embark Child":1,"Cosmica Green":1,"Brook Child":1,"Embark - Child Theme":2,"Curver":3,"Astra":9,"Jack & Rose":4,"Bigger":2,"Base WP":1,"Construct":7,"Studio Marcus S\u00f6der Child":1,"Supro":1,"Hemma":4,"Appilo":6,"Johannes":3,"Dotted":4,"Plant":13,"Astrid":1,"WunderMag":1,"WishingWell":1,"Mayosis | Shared by WPTry.org Child":1,"Bako":2,"Amwal":2,"la spiga d\\'oro":1,"Hiero":1,"Martfury Child":9,"BAW":5,"W-Network":3,"Academic":1,"CRDM - Advanced":2,"SwissEagle":1,"Maaya":1,"NDesign Child":1,"Buzz Agency":1,"IEEE DCI":2,"Picbooth":1,"Lenovo":1,"Agencies":2,"Ramsay Child":1,"Consultax":3,"Seocify":4,"EasyBook":2,"Impreza | \u0627\u06cc\u0645\u067e\u0631\u06cc\u0632\u0627":2,"Aagan":1,"Dela":1,"Cali":1,"Artnight":1,"HelenSpa | Shared By VestaThemes.com":1,"Realtyspace Child":2,"Trendy Travel":2,"Creativ Kids Education":1,"Qalam":2,"Orga Child":2,"WP Indigo":12,"bring back":1,"Chromium":11,"Delaware":5,"Konte":7,"News Portal":1,"Sober":3,"Sydney":5,"TPG Dating":1,"Marni":2,"Leedo Child":4,"Sidebar":1,"Golo":17,"Axiohost":7,"Kava Child":1,"Divi Child":2,"HealSoul Child":2,"Tanj":1,"SmartMag":1,"Hello Elementor":4,"Embertheme Child":4,"Exponent":13,"BizPro":1,"Megahost":3,"Milo Bibo":1,"Draco":1,"PXaas Child":1,"Andaman":5,"Consultancy":4,"Clean Business":1,"Haumea":1,"Freeman":2,"Boxcard Child":1,"OceanWP":5,"Aagan Child":1,"BuildPro Child":1,"Shoptimizer Child Theme":1,"The Producer":1,"CargoHub":1,"Shoptimizer":5,"The Benefits Beacon":1,"The Retailer Child":1,"WorkScout Child":1,"Euthenia":1,"Bond Child":1,"Tribe":1,"Sirius Lite":1,"Airi Child":1,"The Bordeaux Colletive":1,"Coeus":2,"Werkstatt":2,"Megaphone Child":1,"Xstore Child":2,"Arquito Child":2,"Customizr":2,"Amwal | Shared By VestaThemes.com":3,"Industro":6,"Exponent Child":6,"reinform Child":1,"Kanni Child":1,"Shikhar News":1,"Leedo":1,"Vinero":2,"Golo Child":9,"BuildPro":4,"Corpobrand":1,"NewShop eCommerce":1,"TM Organik | Shared by VestaThemes.com":1,"Doxylite":3,"The Lemonade Conference":1,"Expose":1,"SaturnThemes Industry":3,"Enfold":1,"StanleyWP":2,"TM Moody Child":1,"Folim":1,"Ashe Pro":1,"Anissa":1,"FWRD":1,"Barberry":7,"Andaman | Shared By Themes24x7.com":2,"Maori":1,"Minera":1,"Animus":1,"MHS Default":3,"virtue child":1,"Kerge":1,"SaturnThemes FinanceBank":1,"Listeo ChildTheme":3,"Web Bank News Pro":3,"Anggita":1,"Alvar":1,"ShopApp":1,"Indite":4,"Resoto":2,"Unero Child":1,"Kakina":3,"Education Way":1,"Donald Child":1,"exleon":1,"evolve Plus":2,"Oxinetic":1,"Envo Store PRO":1,"evolve Plus Child":1,"City of Sanctuary (New)":6,"Crimson Rose":1,"evolve":4,"Naix":2,"Tractor":2,"Uptown Style":1,"Storefront":3,"REIGN Child":8,"Ranleklek":7,"Scandinavian":3,"PXaas":2,"Setwood":2,"Typecore":2,"Megaphone":2,"Rocked":1,"Poker Theme":1,"Pioneer | Shared By VestaThemes.com":1,"Orvis":1,"LekaNosht Child":1,"Realtyspace":6,"Organie Child Theme":1,"Kanni":1,"Tyche":5,"Astra Child":1,"JOSEFIN":1,"Unero":1,"Juliet":2,"Konte Child Theme":4,"Massive Dynamic":1,"Readline":1,"Magsy":1,"Boutique":2,"Rara Business":1,"TM Organik":4,"Bard":1,"Shuttle Boxed":1,"Listeo":3,"Minimaliste":1,"Ongkorn":9,"Divi Nonprofit":1,"Arcade Basic":1,"Simma Trans":1,"Eris":2,"Hayden":1,"Minimal Grid":2,"Raha":1,"Noto Simple":1,"TileMax":3,"DENAN":1,"Love Pet":1,"Kakina PRO":1,"TM Heli":3,"Semplice":1,"OneTone":1,"La Concepcion KTI INGENIERIA":1,"Bienal de Dan\u00e7a 2019":2,"EmilyNolan":1,"Faculty":1,"Giga Store":1,"SiteOrigin Unwind":1,"Neotech":1,"HomeBase":1,"Blacksilver":2,"Alpha Store":2,"Seoboost":1,"Fruit":9,"TM BuildPlus Child":1,"Offshore":1,"AccessPress Staple":1,"Digibit":1,"Twenty Twenty":2,"Kathy":2,"Krish Child":2,"HandyStore":2,"Baroque":2,"Minamaze":1,"WP Sierra":2,"Getaway":1,"Findeo":3,"TM Moody":1,"Auditing":2,"Bright Code":2,"Seocify Child":2,"Disputo":2,"NewStore":1,"webvend":1,"Challengers":1,"Whistle":3,"Inka":1,"fusion":1,"First Mag PRO":1,"Travelmatic":3,"Enardo Child":1,"i-amaze":3,"Hestia":2,"Consultax Child":1,"CapOffers":1,"Wheats":1,"Stein":1,"DiCi":1,"Leto":2,"XStore":1,"AccessPress Lite":2,"Savona":1,"Clean Blocks":1,"Sushi Roll Express":1,"Simple Shop Child":1,"Construct Child":3,"OnePress":1,"Pheromone":1,"Khaki":1,"Allegiant":1,"Theme201910-02":1,"Twenty Nineteen":5,"Kidslife":1,"Top Club Child":1,"LME":1,"Minamaze Business":1,"Code Manas":1,"Tortuga":1,"Insomnia":1,"Envo Blog":1,"Blessing":1,"Brand Fever":1,"Snow":1,"Etc.":1,"Alke":1,"Fotografie":2,"Diaz Child":1,"Busiprof":1,"Virtue":1,"Appointment Blue":1,"FactoryPlus":1,"Heroic":1,"Jack & Rose (Child)":2,"Catelyn":1,"Charitious Child":1,"Donald | Shared by VestaThemes.com":1,"Goto Child":1,"Marketo":2,"Modern Store Child":1,"Weider":1,"OnliestWP":4,"Skin":2,"Iniya Child":2,"Stratus":2,"GRD":2,"Cariera":1,"Biotech Child Theme":2,"Cholot":1,"Pitchfork":1,"Edge":1,"Goto":2,"Kokoro":1,"Divi Child Theme":1,"ThemeMountain Faulkner":2,"GeneratePress":2,"OldHaven":1,"Greenly Child":1,"Ivy Sage Home Care":1,"Andaman Child":1,"Naix Child theme of naix":1,"Betheme":1,"Layers":1,"WP Bootstrap 4":2,"proelct":1,"Exizt":1,"Sartre Child":2,"Warhol Child":1,"Shadower":1,"Theme15":1,"Minim":2,"Education Soul":1,"Flatsome Child":1,"Munk":1,"WeBelieve":1,"stadtkind Child":1,"VW Ecommerce Store":1,"Emily Nolan (Child Theme)":1,"Healsoul":1,"WORLDPARK":1,"Fashion Stylist":1,"CRDM - Basic":1,"Surge":1,"hostcube":1,"coup (goraku custom)":1,"Cronus":1,"XStore Child":1,"Businessx":1,"Blossom Travel":1,"Arrowit Child Theme":1,"Orfeo":1,"Martfury | Shared by VestaThemes.com":2,"Twenty Sixteen":1,"Iniya":3,"Factora":1,"Sparta":2,"Stylizer":1,"Lighthouse":1,"Woffice":1,"Jobseek Child":1,"FactoryHub":1,"Charitious":1,"Felos":1,"Shoptimizer Child":1,"Boxstyle":2,"Newspaper":2,"Construction Child":1,"Kavala Store":1,"Crater Free":2,"Deux":1,"Dollie Child Theme":1,"SABC Research":1,"Rosa Lite":1,"Ariko":1,"Megahost Child":1,"Healey":1,"Child of Saxon":1,"Flatsome Child2":2,"WP Bootstrap 4 Child":1,"Onum":1,"Qalam Child":1,"Twenty Fourteen":1,"UiX":1,"Moesia":1,"Lookbook":1,"Entrepreneur - Child Theme":1,"Squaretype":1,"Configurator Child Theme":2,"Blogasm Pro":1,"Flash":2,"SEOPress Child":1,"Ippo Shop.":1,"MegaHost":1,"Zeen Child":1,"Arcanum":1,"Sober Child Theme":5,"Lyrical":1,"Davenport":1,"Dotted Child":1,"St Child":1,"Primrose Child":1,"Dreamy":1,"Real Estate Lite":2,"Typecore Child":1,"standart-2":1,"scv":1,"Andaman | Podolsk-Media":1,"Hacksoft":1,"Portfolio Lite":1,"Inka Child":1,"Fortune":1,"Xuper":1,"WooFood Child":1,"SoftPoint":1,"SINKIT":1,"Kudil":1,"Project Decibel":1,"Underwood Pro":1,"Salient":1,"Themify Ultra":1,"Capstone Child":1,"Zakra":1,"Cariera Child":2,"Maruthi Child":1,"bhupinderdult Child":1,"Melinda":1,"Ocin":1,"Financial News":1,"Avada":1,"Barberry | Shared by VestaThemes.com":1,"SportsMag":1,"Hello Serendipitous":1,"Glacier Child":1,"Rehub theme":1,"Medical Hospital Lab":1,"icare fitness":1,"Simple Store":1,"\u0633\u0627\u06a9\u0633\u0648\u0646":2,"Ascension":2,"Meloo":1,"Abby":1,"Journal Blog":2,"Eleganto PRO":1,"Accentuate":1,"Constructions Premium":1,"Motor Child":1,"https:\/\/atozsolutions.biz\/":1,"Optimaprecision Child":1,"Chiron Child":1,"Decades":1,"Enspire":1,"Milness":1,"Lida":1,"Viceversa":1,"Linx | Shared by VestaThemes.com":1,"Squazz - Child theme":1,"eBlog Lite":1,"First Mag":2,"Beam":1,"Pachin":1,"Hemingway":1,"Vegan":1,"MaxStore":1,"Bellevue - Child Theme":1,"Brook":1,"Monte seu Pedido Online":1,"Singularity":1,"Snow Child":1,"Twenty Fifteen":1,"Tiny Framework":1,"Gaufre Gourmet":1,"Industris | Shared By Themes24x7.com":1,"Marketo Child":1,"Topseo":1,"Blog Grid":1,"Best Food":1,"Eleganto":2,"Alternative":1,"Savona Blog":1,"child two typecore":1,"Consultax - shared on themelock.com":1,"Talon":1,"Groggery-child":1,"Florian":1,"Envy Blog":1,"blogtay":1,"Configurator":1,"InHype":1,"Gridd":1,"Industro | Shared by VestaThemes.com":1,"Parabola":1,"Universal WP":1,"Kontrast":2,"Olivo":1,"Aina":1,"360 DESIGN":1,"Whitish Lite":1,"Trousseau":1,"Retouch":1,"Festivalue Pro":1,"MMG":1,"Seed":3,"Todsorb":1,"Arrowit":1,"Cuber Child":1,"Kathy Child":1,"Mona theme v2":1,"Meridian Recipes":1,"Hotelica PRO":1,"Thrive Nouveau":1,"Darina":1,"Arangi":1,"Shapely":1,"Groggery":1,"WP Real Estate":1,"GrandConference | Shared by VestaThemes.com":1,"Smarter":1,"Resume":1,"Myseofreelance":1,"Business Press":2,"Styled Blog Pro":1,"Appointment":1,"Auberge_child":1,"CustomPress":2,"Ariel":1,"JupiterX":1}}

Monthly statistics - All field-types used. Duplicates are not removed from themes, so if a theme uses 10 color fields then all 10 will be registered. This helps us understand which fields are the most-used ones.

RAW DATA

{"2019-02":{"kirki-toggle":136626,"kirki-image":41320,"kirki-generic":190870,"kirki-number":40298,"kirki-select":140660,"kirki-palette":1046,"kirki-color":237696,"kirki-multicheck":20241,"kirki-typography":66328,"repeater":20036,"kirki-dimensions":9612,"kirki-custom":86276,"kirki-sortable":5480,"kirki-slider":54653,"kirki-editor":2153,"kirki-radio":28967,"code_editor":5408,"checkbox":33545,"datepicker":129,"kirki-switch":90347,"kirki-radio-image":26708,"kirki-radio-buttonset":21271,"css_tool":208,"groupdivider":1397,"clelement":1756,"kirki-date":45,"time":2,"email":18,"upload":1939,"kirki-background":4456,"kirki-dimension":8107,"cropped_image":147,"grouptitle":814,"kirki-dashicons":845,"cutom-code":225,"kirki-multicolor":4516,"thumbnail_size":523,"textfield":14,"gradient":16,"kirki-dropdown-categories":2,"separator":446,"collapsible":63,"sidebars":70,"hidden":397,"divider":7682,"heading":1059,"text_disabled":59,"textarea_disabled":59,"kirki-color-palette":65,"agip":24,"hitmag-category-dropdown":8,"minimall_notice":36,"cutom-text":15,"kirki-fontawesome":86,"notice":23,"creativesplanet_icon_picker":20,"gridd-wcag-lc":48,"gridd_grid":12,"ope-info-pro":40,"sectionseparator":246,"sidebar-button-group":102,"media":10,"web-gradients":10,"gradient-control":10,"font-awesome-icon-control":75,"embed":1,"ta-custom":1,"title":60,"xt-premium":28,"header_legend":6,"adaptive-design":116,"ope-info":4,"radio-buttonset":4,"jupiterx-popup":2,"jupiterx-image":16,"jupiterx-child-popup":32,"jupiterx-border":70,"jupiterx-background":20,"jupiterx-divider":218,"jupiterx-box-model":172,"jupiterx-label":114,"jupiterx-box-shadow":2,"jupiterx-choose":50,"jupiterx-input":66,"jupiterx-toggle":72,"jupiterx-typography":132,"jupiterx-color":190,"jupiterx-select":44,"jupiterx-fonts":2,"jupiterx-template":6,"jupiterx-multicheck":20,"jupiterx-text":12,"jupiterx-exceptions":4,"jupiterx-radio-image":6,"input":5,"energia-popup":2,"energia-site-logo":16,"energia-heading":6,"energia-child-popup":18,"energia-choose":20,"energia-input":8,"energia-toggle":40,"energia-border":4,"energia-background":6,"energia-divider":8,"energia-box-model":10,"energia-label":6,"energia-box-shadow":2,"energia-fonts":2,"energia-typography":26,"energia-color":6,"energia-select":22,"energia-radio-image":8,"energia-multicheck":14,"energia-text":14,"energia-textarea":2,"woofcicons":4,"material-icons-icon-control":50,"be_title":96,"hitmag-pro-category-dropdown":1,"dimenion":2},"2019-03":{"kirki-toggle":320950,"kirki-color":540808,"repeater":49006,"kirki-image":95826,"kirki-number":96659,"kirki-dimensions":21002,"kirki-select":323473,"kirki-radio-image":57681,"kirki-generic":435843,"kirki-typography":151620,"kirki-switch":191582,"kirki-multicheck":48439,"kirki-palette":2398,"kirki-radio":69376,"kirki-custom":204903,"kirki-slider":118393,"checkbox":79253,"kirki-color-palette":216,"kirki-multicolor":9431,"kirki-sortable":13629,"upload":4910,"thumbnail_size":1799,"kirki-dimension":19964,"code_editor":11979,"datepicker":352,"kirki-radio-buttonset":45952,"kirki-background":9732,"notice":97,"cropped_image":263,"kirki-editor":6071,"sidebars":231,"hidden":971,"textfield":48,"kirki-fontawesome":391,"groupdivider":1295,"grouptitle":770,"css_tool":192,"clelement":1650,"kirki-dashicons":1670,"jupiterx-popup":3,"jupiterx-image":24,"jupiterx-child-popup":48,"jupiterx-border":105,"jupiterx-background":30,"jupiterx-divider":327,"jupiterx-box-model":258,"jupiterx-label":171,"jupiterx-box-shadow":3,"jupiterx-choose":75,"jupiterx-input":99,"jupiterx-toggle":108,"jupiterx-typography":198,"jupiterx-color":285,"jupiterx-select":66,"jupiterx-fonts":3,"jupiterx-template":9,"jupiterx-multicheck":30,"jupiterx-text":18,"jupiterx-exceptions":6,"jupiterx-radio-image":9,"kirki-date":97,"divider":14661,"heading":2037,"text_disabled":121,"textarea_disabled":121,"gradient":36,"email":56,"time":7,"cutom-code":393,"be_title":496,"wysiwyg":1,"adaptive-design":174,"sidebar-dropdown":20,"goto-panel":5,"menu-dropdown":1,"goto-section":1,"custom-typography":3,"custom_footer":2,"hitmag-category-dropdown":6,"header_legend":9,"separator":780,"radio-buttonset":4,"collapsible":99,"kirki-wcag-tc":202,"kirki-wcag-lc":96,"gridd_grid":105,"creativesplanet_icon_picker":65,"title":110,"ope-info-pro":142,"sectionseparator":782,"ope-info":8,"sidebar-button-group":322,"media":32,"web-gradients":32,"gradient-control":32,"font-awesome-icon-control":350,"embed":3,"woofcicons":8,"gridd-wcag-lc":144,"kirki-dropdown-categories":2,"energia-popup":2,"energia-site-logo":16,"energia-heading":6,"energia-child-popup":17,"energia-choose":19,"energia-input":10,"energia-toggle":47,"energia-border":5,"energia-background":8,"energia-divider":10,"energia-box-model":15,"energia-label":4,"energia-box-shadow":2,"energia-fonts":2,"energia-typography":27,"energia-color":3,"energia-select":29,"energia-radio-image":10,"energia-multicheck":15,"energia-text":18,"energia-textarea":2,"agip":20,"mini-section":7,"mini-group":3,"minimall_notice":126,"textbox":44,"selecticon":4,"radio-html":4,"dimenion":3,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"cutom-text":10,"image_select":1,"input":8,"xt-premium":7,"gallery":1,"input_slider":6,"hitmag-pro-category-dropdown":1,"material-icons-icon-control":50,"kirki-box-shadow":2,"select_image":1,"section-title":16,"select-ajax":1},"2019-04":{"kirki-radio-buttonset":52734,"kirki-switch":3530905,"kirki-color":2113215,"kirki-custom":257899,"kirki-typography":189095,"upload":5842,"kirki-generic":1120736,"kirki-select":1691756,"kirki-dimensions":26259,"kirki-background":10863,"kirki-number":137571,"kirki-radio-image":1371936,"kirki-editor":8548,"kirki-image":266683,"kirki-sortable":16713,"repeater":51782,"kirki-toggle":453055,"kirki-slider":1006555,"kirki-radio":373402,"checkbox":81876,"kirki-multicheck":64624,"kirki-multicolor":11256,"code_editor":14722,"kirki-dimension":22279,"kirki-palette":3143,"hidden":1168,"datepicker":385,"cutom-code":496,"ope-info-pro":136,"sectionseparator":772,"sidebar-button-group":340,"media":34,"web-gradients":34,"gradient-control":34,"font-awesome-icon-control":425,"cropped_image":334,"kirki-color-palette":290,"notice":104,"kirki-dashicons":1949,"divider":23804,"heading":3240,"text_disabled":218,"textarea_disabled":218,"separator":920,"kirki-fontawesome":1059,"thumbnail_size":1911,"dimenion":8,"input_slider":30,"email":62,"kirki-date":114,"gradient":32,"wysiwyg":2,"time":3,"sidebar-dropdown":20,"goto-panel":5,"menu-dropdown":1,"goto-section":1,"custom-typography":3,"textfield":30,"hitmag-category-dropdown":11,"header_legend":15,"radio-buttonset":12,"collapsible":108,"agip":24,"be_title":288,"creativesplanet_icon_picker":102,"title":141,"groupdivider":1187,"grouptitle":701,"css_tool":176,"clelement":1510,"gridd-wcag-lc":192,"gridd_grid":120,"embed":4,"sidebars":168,"woofcicons":6,"kirki-dropdown-categories":2,"ope-info":2,"mini-group":16,"mini-section":8,"kirki-wcag-tc":227,"kirki-wcag-lc":152,"promo":1,"adaptive-design":116,"jupiterx-popup":8,"jupiterx-image":64,"jupiterx-child-popup":129,"jupiterx-border":282,"jupiterx-background":80,"jupiterx-divider":873,"jupiterx-box-model":689,"jupiterx-label":456,"jupiterx-box-shadow":8,"jupiterx-choose":200,"jupiterx-input":265,"jupiterx-toggle":288,"jupiterx-alert":30,"jupiterx-typography":528,"jupiterx-color":760,"jupiterx-select":176,"jupiterx-fonts":8,"jupiterx-template":24,"jupiterx-multicheck":80,"jupiterx-text":48,"jupiterx-exceptions":16,"jupiterx-radio-image":24,"accordion":4,"textbox":44,"selecticon":1,"minimall_notice":162,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"kirki-box-shadow":4,"switch":17,"text":3,"slider":6,"select":9,"radio":2,"radio-image":9,"image":1,"color":10,"textareaa":3,"cutom-text":15,"image_select":1,"input":8,"bb-composition-sortable-slave":3,"bb-composition-sortable-master":2,"xt-premium":7,"hitmag-pro-category-dropdown":1,"energia-popup":1,"energia-site-logo":8,"energia-heading":3,"energia-choose":9,"energia-input":8,"energia-toggle":24,"energia-background":5,"energia-divider":6,"energia-box-model":10,"energia-border":3,"energia-box-shadow":1,"energia-child-popup":7,"energia-fonts":1,"energia-typography":14,"energia-select":16,"energia-label":1,"energia-radio-image":5,"energia-multicheck":7,"energia-text":10,"energia-textarea":1,"select_image":1},"2019-05":{"kirki-generic":782425,"kirki-editor":13705,"kirki-image":171136,"kirki-toggle":748163,"kirki-number":236859,"kirki-radio":108510,"checkbox":120187,"kirki-custom":377743,"repeater":106811,"kirki-typography":259575,"kirki-slider":167144,"kirki-color":906480,"kirki-radio-image":95928,"kirki-select":558806,"kirki-dimensions":37447,"kirki-sortable":22248,"upload":7442,"kirki-multicheck":114221,"kirki-switch":257164,"kirki-radio-buttonset":68349,"cutom-code":560,"kirki-multicolor":13212,"thumbnail_size":4124,"kirki-background":11677,"kirki-dimension":26145,"be_title":339,"code_editor":17258,"datepicker":437,"kirki-palette":5296,"hidden":1555,"kirki-fontawesome":1094,"ope-info-pro":126,"sectionseparator":670,"sidebar-button-group":281,"media":28,"web-gradients":28,"gradient-control":28,"material-icons-icon-control":25,"cropped_image":367,"kirki-date":122,"kirki-color-palette":465,"gridd-wcag-lc":575,"gridd_grid":168,"section-title":32,"select-ajax":2,"kirki-dashicons":2056,"separator":3043,"divider":22119,"heading":3052,"text_disabled":178,"textarea_disabled":178,"dimenion":10,"email":72,"mini-group":20,"mini-section":10,"sidebars":245,"input_slider":30,"wysiwyg":1,"gradient":38,"sidebar-dropdown":58,"goto-panel":15,"menu-dropdown":7,"goto-section":3,"custom-typography":9,"radio-html":4,"collapsible":126,"font-awesome-icon-control":325,"kirki-box-shadow":12,"notice":121,"textfield":49,"hitmag-category-dropdown":12,"header_legend":9,"radio-buttonset":8,"groupdivider":1158,"grouptitle":677,"css_tool":172,"clelement":1508,"agip":20,"title":125,"embed":9,"creativesplanet_icon_picker":103,"woofcicons":4,"kirki-dropdown-categories":2,"ope-info":2,"jupiterx-popup":5,"jupiterx-image":40,"jupiterx-child-popup":83,"jupiterx-border":181,"jupiterx-background":50,"jupiterx-divider":548,"jupiterx-box-model":433,"jupiterx-label":285,"jupiterx-box-shadow":5,"jupiterx-choose":125,"jupiterx-input":168,"jupiterx-toggle":180,"jupiterx-alert":20,"jupiterx-typography":330,"jupiterx-color":475,"jupiterx-select":110,"jupiterx-fonts":5,"jupiterx-template":15,"jupiterx-multicheck":50,"jupiterx-text":30,"jupiterx-exceptions":10,"jupiterx-radio-image":15,"adaptive-design":145,"textbox":44,"selecticon":1,"toggle":53,"palette":1,"kirki-wcag-tc":153,"kirki-wcag-lc":105,"xt-premium":7,"minimall_notice":72,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"Buscar":1,"bb-composition-sortable-slave":12,"bb-composition-sortable-master":8,"cutom-text":10,"image_select":1,"time":2,"input":8,"hitmag-pro-category-dropdown":2,"page-dropdown":2,"dropdown":140,"password":1},"2019-06":{"kirki-switch":265721,"kirki-radio-buttonset":75897,"kirki-image":178935,"kirki-dimensions":39591,"kirki-select":480690,"kirki-color":955736,"kirki-background":11545,"kirki-custom":327557,"kirki-generic":791549,"kirki-toggle":746361,"kirki-radio":110538,"kirki-radio-image":104252,"kirki-number":211564,"kirki-palette":3606,"kirki-multicheck":77514,"kirki-typography":256169,"repeater":101013,"kirki-sortable":28683,"kirki-editor":17604,"kirki-slider":175094,"checkbox":117549,"cropped_image":359,"upload":7471,"code_editor":17929,"kirki-multicolor":19424,"kirki-color-palette":506,"kirki-dimension":26928,"ope-info-pro":86,"sectionseparator":444,"sidebar-button-group":182,"media":18,"web-gradients":18,"gradient-control":18,"material-icons-icon-control":50,"kirki-fontawesome":894,"divider":23795,"heading":3290,"text_disabled":190,"textarea_disabled":190,"cutom-code":587,"adaptive-design":232,"kirki-date":100,"kirki-dashicons":2070,"datepicker":456,"hidden":1468,"header_legend":9,"separator":3902,"radio-buttonset":8,"collapsible":126,"thumbnail_size":4456,"css_tool":156,"groupdivider":1070,"clelement":1466,"be_title":339,"agip":32,"dropdown":496,"sidebars":280,"textfield":51,"grouptitle":704,"dahz_purge_merged_scripts":1,"dahz_export_import":1,"dahz_preset_export_import_header":1,"dahz_preset_export_import_footer":1,"jupiterx-popup":6,"jupiterx-image":48,"jupiterx-child-popup":100,"jupiterx-border":226,"jupiterx-background":60,"jupiterx-divider":669,"jupiterx-box-model":527,"jupiterx-label":350,"jupiterx-box-shadow":6,"jupiterx-choose":152,"jupiterx-input":206,"jupiterx-toggle":217,"jupiterx-alert":25,"jupiterx-typography":397,"jupiterx-color":586,"jupiterx-select":135,"jupiterx-fonts":6,"jupiterx-template":18,"jupiterx-multicheck":60,"jupiterx-text":39,"jupiterx-exceptions":12,"jupiterx-radio-image":18,"gridd-wcag-lc":438,"gridd_grid":132,"font-awesome-icon-control":175,"Buscar":4,"gradient":44,"email":66,"notice":118,"title":172,"creativesplanet_icon_picker":127,"hitmag-category-dropdown":13,"input_slider":12,"mini-group":10,"mini-section":5,"embed":7,"time":7,"woofcicons":10,"kirki-dropdown-categories":2,"dimenion":8,"kirki-wcag-tc":113,"kirki-wcag-lc":98,"radio-html":4,"cmsmasters-heading":16,"cmsmasters-typography":20,"cmsmasters-divider":2,"cmsmasters-dimension":7,"cmsmasters-constructor":5,"cmsmasters-dimensions":4,"menu-dropdown":10,"textbox":44,"selecticon":1,"goto-panel":13,"sidebar-dropdown":34,"custom-typography":9,"minimall_notice":108,"password":2,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"kirki-box-shadow":4,"cutom-text":10,"image_select":1,"input":8,"bb-composition-sortable-slave":3,"bb-composition-sortable-master":2,"seeko-radio-image":3,"seeko-input":18,"seeko-divider":9,"hitmag-pro-category-dropdown":2,"goto-section":1},"2019-07":{"kirki-custom":504601,"kirki-radio":141940,"kirki-typography":327654,"kirki-color":1032370,"kirki-toggle":845899,"kirki-generic":966394,"kirki-slider":204779,"kirki-radio-image":98518,"kirki-image":191903,"kirki-radio-buttonset":91171,"kirki-select":707259,"kirki-switch":311566,"code_editor":21781,"kirki-number":264042,"checkbox":144175,"repeater":120956,"kirki-palette":6895,"kirki-dimensions":40584,"kirki-multicheck":149800,"kirki-sortable":28937,"upload":9797,"kirki-background":14474,"kirki-editor":18029,"kirki-dimension":38318,"textfield":46,"kirki-multicolor":16861,"creativesplanet_icon_picker":139,"kirki-color-palette":693,"datepicker":548,"cropped_image":547,"section-title":32,"select-ajax":2,"kirki-dashicons":2278,"cutom-code":688,"thumbnail_size":4976,"separator":5213,"goto-panel":9,"sidebar-dropdown":27,"custom-typography":6,"adaptive-design":264,"kirki-date":102,"kirki-fontawesome":784,"notice":129,"hidden":1694,"gridd-wcag-lc":513,"gridd_grid":216,"groupdivider":983,"grouptitle":632,"css_tool":144,"clelement":1322,"embed":9,"collapsible":302,"divider":25199,"heading":3558,"text_disabled":211,"textarea_disabled":211,"agip":32,"dropdown":854,"mini-group":18,"mini-section":9,"be_title":372,"jupiterx-popup":7,"jupiterx-image":56,"jupiterx-child-popup":120,"jupiterx-border":282,"jupiterx-background":70,"jupiterx-divider":802,"jupiterx-box-model":629,"jupiterx-label":423,"jupiterx-box-shadow":7,"jupiterx-choose":179,"jupiterx-input":249,"jupiterx-toggle":255,"jupiterx-alert":30,"jupiterx-typography":465,"jupiterx-color":713,"jupiterx-select":163,"jupiterx-fonts":7,"jupiterx-template":21,"jupiterx-multicheck":70,"jupiterx-text":51,"jupiterx-exceptions":14,"jupiterx-radio-image":21,"email":80,"header_legend":9,"radio-buttonset":21,"title":157,"sidebars":273,"hitmag-category-dropdown":14,"input_slider":18,"gradient":48,"scoll-pages":2,"scroll-pages":4,"woofcicons":8,"time":3,"ope-info-pro":111,"sectionseparator":616,"sidebar-button-group":260,"media":26,"web-gradients":26,"gradient-control":26,"font-awesome-icon-control":323,"kirki-dropdown-categories":2,"kata_styler":18,"dimenion":8,"password":3,"builder":1,"Buscar":2,"dropdown-page":1,"cmsmasters-heading":24,"cmsmasters-typography":23,"cmsmasters-divider":4,"cmsmasters-dimension":20,"cmsmasters-constructor":16,"cmsmasters-dimensions":21,"cmsmasters-select":1,"custom_10":97,"kirki-wcag-tc":297,"kirki-wcag-lc":258,"textbox":44,"selecticon":1,"tel":1,"dimension":23,"slider":15,"color":27,"dimensions":2,"editor":2,"custom":9,"typography":12,"radio":8,"toggle":2,"sortable":2,"textarea":1,"text":5,"select":4,"minimall_notice":108,"timepicker":4,"search_posts":8,"menu-dropdown":4,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"kirki-box-shadow":4,"cutom-text":10,"image_select":1,"input":16,"bb-composition-sortable-slave":6,"bb-composition-sortable-master":4,"hitmag-pro-category-dropdown":3,"radio-html":4,"goto-section":1},"2019-08":{"kirki-toggle":867401,"kirki-color":1254570,"repeater":111604,"kirki-select":693137,"kirki-image":212287,"kirki-number":233790,"kirki-dimensions":47623,"kirki-radio-image":125627,"kirki-generic":906208,"kirki-typography":375153,"kirki-switch":340393,"kirki-radio":156469,"kirki-radio-buttonset":98515,"kirki-slider":273819,"checkbox":153489,"kirki-custom":524335,"kirki-multicheck":104283,"kirki-sortable":27585,"upload":10641,"kirki-palette":4613,"kirki-dimension":39130,"kirki-multicolor":19492,"kirki-color-palette":836,"cutom-code":735,"code_editor":24128,"kirki-background":17684,"hidden":1644,"heading":3667,"kirki-editor":19130,"kirki-dashicons":2283,"datepicker":623,"cropped_image":623,"textfield":57,"thumbnail_size":6290,"jupiterx-popup":12,"jupiterx-image":96,"jupiterx-child-popup":207,"jupiterx-border":492,"jupiterx-background":120,"jupiterx-divider":1385,"jupiterx-box-model":1085,"jupiterx-label":732,"jupiterx-box-shadow":12,"jupiterx-choose":308,"jupiterx-input":431,"jupiterx-toggle":438,"jupiterx-alert":60,"jupiterx-typography":798,"jupiterx-color":1236,"jupiterx-select":282,"jupiterx-fonts":12,"jupiterx-template":36,"jupiterx-multicheck":120,"jupiterx-text":90,"jupiterx-exceptions":24,"jupiterx-radio-image":36,"divider":25398,"text_disabled":216,"textarea_disabled":216,"dropdown":1190,"email":76,"kirki-fontawesome":670,"kirki-date":154,"title":191,"custom_10":129,"gradient":50,"notice":109,"creativesplanet_icon_picker":146,"sidebars":329,"separator":6765,"collapsible":225,"css_tool":168,"groupdivider":1151,"clelement":1565,"hitmag-category-dropdown":13,"input_slider":18,"be_title":339,"grouptitle":751,"menu-dropdown":15,"pages-dropdown":6,"custom-typography":11,"kirki-wcag-tc":309,"kirki-wcag-lc":267,"gridd_grid":216,"embed":6,"scoll-pages":2,"scroll-pages":4,"woofcicons":6,"adaptive-design":289,"kirki-dropdown-categories":2,"time":4,"dimenion":8,"agip":40,"dimension":23,"slider":25,"color":98,"radio-buttonset":21,"dimensions":2,"editor":2,"custom":27,"typography":12,"radio":13,"toggle":25,"sortable":2,"textarea":3,"text":12,"select":23,"gridd-wcag-lc":463,"image":3,"spacing":8,"multicheck":4,"header_legend":9,"mini-group":14,"mini-section":7,"ope-info-pro":110,"sectionseparator":580,"sidebar-button-group":241,"media":24,"web-gradients":24,"gradient-control":24,"font-awesome-icon-control":275,"section-title":24,"sidebar-dropdown":7,"goto-panel":4,"material-icons-icon-control":25,"raw":8,"Buscar":2,"textbox":44,"selecticon":1,"minimall_notice":72,"radio-html":4,"password":1,"energia-popup":1,"energia-site-logo":8,"energia-heading":3,"energia-choose":9,"energia-input":8,"energia-toggle":24,"energia-background":5,"energia-divider":6,"energia-box-model":10,"energia-border":3,"energia-box-shadow":1,"energia-child-popup":7,"energia-fonts":1,"energia-typography":14,"energia-select":16,"energia-label":1,"energia-radio-image":5,"energia-multicheck":7,"energia-text":10,"energia-textarea":1,"select_image":1,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"kirki-box-shadow":4,"cmsmasters-heading":106,"cmsmasters-typography":74,"cmsmasters-dimension":140,"cmsmasters-dimensions":180,"cmsmasters-constructor":112,"cmsmasters-divider":26,"cmsmasters-select":14,"image_select":1,"input":8,"bb-composition-sortable-slave":12,"bb-composition-sortable-master":8,"cutom-text":5,"hitmag-pro-category-dropdown":2,"ope-info":2,"Personalizar":1,"switch":20,"radio-image":9,"select-ajax":1},"2019-09":{"kirki-toggle":3773071,"kirki-color":1394364,"repeater":384451,"kirki-select":4710522,"kirki-image":377426,"kirki-number":376514,"kirki-dimensions":69463,"kirki-radio-image":133409,"kirki-generic":2741963,"kirki-slider":1680840,"kirki-switch":883731,"code_editor":25954,"kirki-custom":608128,"kirki-radio":163592,"cropped_image":626,"kirki-typography":1918378,"checkbox":174743,"upload":11900,"kirki-radio-buttonset":117565,"kirki-sortable":795931,"kirki-background":23586,"kirki-dimension":41756,"kirki-palette":8009,"kirki-multicheck":316902,"kirki-dashicons":2265,"kirki-editor":26678,"kirki-fontawesome":633,"kirki-color-palette":905,"kirki-multicolor":29200,"datepicker":625,"kirki-date":197,"hidden":1740,"divider":29257,"heading":4154,"text_disabled":245,"textarea_disabled":245,"thumbnail_size":6828,"be_title":355,"creativesplanet_icon_picker":125,"separator":9538,"collapsible":311,"notice":899,"css_tool":168,"groupdivider":1148,"clelement":1565,"textfield":40,"gradient":44,"kirki-wcag-tc":326,"kirki-wcag-lc":258,"gridd_grid":225,"embed":6,"hitmag-category-dropdown":13,"sidebars":294,"email":73,"grouptitle":748,"cutom-code":604,"woofcicons":18,"custom_10":115,"ope-info-pro":176,"sectionseparator":799,"sidebar-button-group":302,"media":30,"web-gradients":30,"gradient-control":30,"font-awesome-icon-control":325,"password":6,"kirki-dropdown-categories":2,"adaptive-design":285,"dropdown":1317,"dimenion":8,"menu-dropdown":17,"pages-dropdown":5,"custom-typography":8,"agip":24,"radio-html":16,"time":5,"scoll-pages":5,"scroll-pages":10,"sidebar-dropdown":20,"goto-panel":5,"goto-section":1,"gridd-wcag-lc":552,"jupiterx-popup":9,"jupiterx-image":72,"jupiterx-child-popup":160,"jupiterx-border":391,"jupiterx-background":90,"jupiterx-divider":1070,"jupiterx-box-model":838,"jupiterx-label":566,"jupiterx-box-shadow":9,"jupiterx-choose":238,"jupiterx-input":337,"jupiterx-toggle":333,"jupiterx-alert":45,"jupiterx-typography":607,"jupiterx-color":962,"jupiterx-select":218,"jupiterx-fonts":9,"jupiterx-template":27,"jupiterx-multicheck":93,"jupiterx-text":72,"jupiterx-exceptions":18,"jupiterx-radio-image":27,"title":201,"header_legend":6,"input_slider":18,"quna_notice":14,"mini-group":10,"mini-section":5,"Buscar":2,"raw":5,"material-icons-icon-control":50,"textbox":44,"selecticon":1,"minimall_notice":108,"energia-popup":2,"energia-site-logo":16,"energia-heading":6,"energia-choose":18,"energia-input":16,"energia-toggle":44,"energia-background":10,"energia-divider":12,"energia-box-model":20,"energia-border":6,"energia-box-shadow":2,"energia-child-popup":12,"energia-fonts":2,"energia-typography":28,"energia-select":22,"energia-label":2,"energia-radio-image":8,"energia-multicheck":14,"energia-text":14,"energia-textarea":2,"dropdown-cat":1,"kirki-box-shadow":4,"image_select":1,"input":8,"bb-composition-sortable-slave":6,"bb-composition-sortable-master":4,"cutom-text":5,"bb-number":35,"hitmag-pro-category-dropdown":18,"builder":1,"ope-info":2,"radio-buttonset":7,"color":27,"image":8,"select":149,"slider":15,"dimensions":2,"custom":24,"text":48,"textarea":4,"sortable":1,"typography":290,"dimension":1,"number":3,"editor":1,"multicheck":1,"switch":20,"radio":6,"radio-image":9,"kirki-box-model":30},"2019-10":{"kirki-color":1459281,"kirki-switch":1187812,"kirki-select":6442177,"kirki-toggle":4803870,"kirki-image":420601,"kirki-slider":2417645,"kirki-sortable":1176449,"kirki-generic":3424140,"repeater":466223,"kirki-multicheck":308672,"kirki-typography":2670199,"kirki-custom":539451,"kirki-dimensions":78692,"kirki-radio":174111,"kirki-number":305423,"checkbox":200596,"kirki-radio-buttonset":151457,"kirki-radio-image":143280,"kirki-background":30607,"kirki-editor":25443,"upload":12864,"kirki-dimension":59271,"kirki-palette":5163,"code_editor":29753,"kirki-dashicons":2358,"cropped_image":596,"kirki-multicolor":36921,"kirki-color-palette":1122,"kirki-fontawesome":720,"kirki-date":277,"datepicker":629,"divider":26005,"heading":3904,"text_disabled":222,"textarea_disabled":222,"sectionseparator":879,"ope-info-pro":178,"radio-html":12,"hidden":1733,"separator":11853,"collapsible":279,"notice":2062,"thumbnail_size":6830,"gradient":52,"email":91,"embed":6,"kirki-wcag-tc":1613,"kirki-wcag-lc":262,"gridd_grid":261,"sidebars":322,"textfield":43,"creativesplanet_icon_picker":117,"groupdivider":1214,"grouptitle":823,"css_tool":176,"clelement":1703,"sidebar-button-group":344,"media":34,"web-gradients":34,"gradient-control":34,"font-awesome-icon-control":325,"cutom-code":627,"be_title":608,"custom_10":89,"dropdown":1585,"kirki-dropdown-categories":3,"menu-dropdown":16,"pages-dropdown":4,"custom-typography":7,"kirki-text":1243,"kirki-textarea":551,"kirki-code":31,"agip":28,"adaptive-design":475,"minimall_notice":144,"gridd-wcag-lc":412,"sidebar-dropdown":20,"goto-panel":5,"goto-section":1,"kirki-box-model":1274,"title":304,"time":3,"hitmag-category-dropdown":14,"cmsmasters-heading":134,"cmsmasters-typography":90,"cmsmasters-dimension":181,"cmsmasters-dimensions":295,"cmsmasters-constructor":145,"cmsmasters-divider":45,"cmsmasters-select":107,"builder":6,"quna_notice":21,"radio-buttonset":17,"color":67,"image":22,"select":411,"slider":34,"dimensions":6,"custom":66,"text":124,"textarea":12,"sortable":3,"typography":870,"dimension":3,"number":9,"editor":3,"multicheck":5,"jupiterx-popup":12,"jupiterx-image":96,"jupiterx-child-popup":216,"jupiterx-border":526,"jupiterx-background":120,"jupiterx-divider":1449,"jupiterx-box-model":1140,"jupiterx-label":761,"jupiterx-box-shadow":12,"jupiterx-choose":335,"jupiterx-input":456,"jupiterx-toggle":449,"jupiterx-alert":60,"jupiterx-typography":825,"jupiterx-color":1301,"jupiterx-select":294,"jupiterx-fonts":12,"jupiterx-template":48,"jupiterx-multicheck":129,"jupiterx-text":96,"jupiterx-exceptions":24,"jupiterx-radio-image":36,"ope-info":4,"mini-group":8,"mini-section":4,"scoll-pages":2,"scroll-pages":4,"header_legend":9,"Buscar":2,"material-icons-icon-control":100,"password":2,"textbox":44,"selecticon":1,"woofcicons":10,"kirki-react-color":236,"kirki-wcag-link-color":83,"kirki-checkbox":162,"dimenion":5,"kirki-box-shadow":9,"image_select":1,"hitmag-pro-category-dropdown":2,"kirki-react-radio-buttonset":95,"input":8,"bb-composition-sortable-slave":12,"bb-composition-sortable-master":8,"switch":26,"radio":8,"cutom-text":5,"Personalizar":1,"radio-image":9,"wplemon-palette-builder":2,"raw":4,"border_radius":2,"legend":12,"input_slider":6,"energia-popup":1,"energia-site-logo":8,"energia-heading":3,"energia-choose":9,"energia-input":8,"energia-toggle":24,"energia-background":5,"energia-divider":6,"energia-box-model":10,"energia-border":3,"energia-box-shadow":1,"energia-child-popup":7,"energia-fonts":1,"energia-typography":14,"energia-select":16,"energia-label":1,"energia-radio-image":5,"energia-multicheck":7,"energia-text":10,"energia-textarea":1,"select_image":1},"2019-11":{"kirki-radio":181103,"kirki-number":1727865,"kirki-generic":8082907,"checkbox":509485,"kirki-custom":1976064,"repeater":1222083,"kirki-typography":2471528,"kirki-slider":1803808,"kirki-color":3055948,"kirki-select":7303287,"kirki-background":35384,"kirki-multicheck":1105602,"kirki-radio-buttonset":191953,"kirki-switch":925237,"kirki-image":982266,"kirki-radio-image":230471,"kirki-dimension":49109,"kirki-sortable":754997,"code_editor":30190,"kirki-toggle":6999968,"kirki-dimensions":176602,"kirki-date":358,"upload":23314,"kirki-editor":145271,"thumbnail_size":6845,"kirki-palette":45316,"custom_10":80,"cropped_image":675,"hidden":1547,"kirki-multicolor":114657,"kirki-color-palette":1084,"divider":26153,"heading":3921,"text_disabled":222,"textarea_disabled":222,"kirki-dashicons":2222,"dropdown":2040,"kirki-fontawesome":618,"groupdivider":1244,"grouptitle":867,"css_tool":180,"clelement":1779,"notice":1768,"datepicker":624,"separator":16937,"kirki-wcag-tc":3590,"kirki-wcag-lc":226,"gridd_grid":369,"be_title":492,"collapsible":351,"kirki-dropdown-categories":3,"email":92,"gradient":52,"cutom-code":590,"sidebars":336,"dimenion":6,"creativesplanet_icon_picker":121,"menu-dropdown":15,"pages-dropdown":5,"custom-typography":8,"kirki-text":1344,"kirki-textarea":461,"kirki-code":94,"quna_notice":18,"kirki-react-color":863,"kirki-react-radio-buttonset":448,"kirki-wcag-link-color":287,"kirki-checkbox":472,"wplemon-palette-builder":27,"textfield":56,"kirki-box-model":2998,"agip":24,"ope-info-pro":120,"sectionseparator":719,"sidebar-button-group":304,"media":30,"web-gradients":30,"gradient-control":30,"font-awesome-icon-control":275,"gridd-wcag-lc":286,"hitmag-category-dropdown":13,"time":4,"sidebar-dropdown":20,"goto-panel":5,"goto-section":1,"title":201,"minimall_notice":108,"legend":74,"radio-buttonset":16,"color":92,"image":29,"select":529,"slider":43,"dimensions":8,"custom":85,"text":160,"textarea":16,"sortable":4,"typography":1160,"dimension":4,"number":12,"editor":4,"multicheck":5,"material-icons-icon-control":100,"jupiterx-popup":13,"jupiterx-image":104,"jupiterx-child-popup":250,"jupiterx-border":615,"jupiterx-background":130,"jupiterx-divider":1658,"jupiterx-box-model":1310,"jupiterx-label":872,"jupiterx-box-shadow":37,"jupiterx-choose":395,"jupiterx-input":523,"jupiterx-toggle":500,"jupiterx-alert":65,"jupiterx-typography":938,"jupiterx-color":1508,"jupiterx-select":337,"jupiterx-fonts":13,"jupiterx-template":65,"jupiterx-multicheck":156,"jupiterx-text":111,"jupiterx-exceptions":26,"jupiterx-radio-image":42,"builder":10,"mini-group":14,"mini-section":7,"woofcicons":8,"adaptive-design":493,"Buscar":2,"themesion_icon_picker":3,"wdaspeed-menu":8,"bb-composition-sortable-slave":15,"bb-composition-sortable-master":10,"scoll-pages":3,"scroll-pages":6,"textbox":44,"selecticon":1,"cmsmasters-heading":227,"cmsmasters-typography":153,"cmsmasters-dimension":306,"cmsmasters-dimensions":550,"cmsmasters-constructor":246,"cmsmasters-divider":83,"cmsmasters-select":225,"password":2,"ope-info":2,"radio":14,"kirki-box-shadow":4,"embed":7,"image_select":1,"hitmag-pro-category-dropdown":3,"input":8,"switch":26,"cutom-text":5,"radio-html":2,"Personalizar":1,"radio-image":9,"jupiterx-pro-box":5,"energia-popup":1,"energia-site-logo":8,"energia-heading":3,"energia-choose":9,"energia-input":8,"energia-toggle":22,"energia-background":5,"energia-divider":6,"energia-box-model":10,"energia-border":3,"energia-box-shadow":1,"energia-child-popup":6,"energia-fonts":1,"energia-typography":14,"energia-select":11,"energia-label":1,"energia-radio-image":4,"energia-multicheck":7,"energia-text":7,"energia-textarea":1,"header_legend":3,"input_slider":6},"2019-12":{"kirki-toggle":6569137,"kirki-select":5657474,"kirki-image":767299,"kirki-color":4315457,"kirki-generic":5275368,"kirki-editor":29905,"kirki-slider":1436208,"repeater":881868,"kirki-typography":1911354,"kirki-number":1948759,"kirki-palette":53834,"kirki-multicheck":1253679,"kirki-dimensions":408073,"kirki-custom":2722105,"kirki-sortable":488321,"kirki-radio":200341,"kirki-switch":683969,"kirki-dimension":71060,"kirki-radio-image":248486,"thumbnail_size":7182,"checkbox":210948,"upload":14083,"code_editor":37967,"kirki-background":197232,"kirki-radio-buttonset":858063,"kirki-date":2942,"custom_10":76,"datepicker":690,"hidden":1490,"email":111,"divider":34263,"heading":5083,"text_disabled":282,"textarea_disabled":282,"kirki-multicolor":303280,"cropped_image":732,"kirki-color-palette":1332,"dropdown":2230,"notice":1817,"kirki-fontawesome":174,"groupdivider":1158,"grouptitle":796,"css_tool":168,"clelement":1648,"kirki-dashicons":2632,"creativesplanet_icon_picker":130,"kirki-box-model":4502,"kirki-wcag-tc":5065,"separator":22038,"be_title":288,"hitmag-category-dropdown":15,"collapsible":252,"kirki-dropdown-categories":4,"title":269,"kirki-react-color":1351,"kirki-react-radio-buttonset":603,"kirki-wcag-link-color":398,"kirki-code":117,"gridd_grid":375,"kirki-checkbox":617,"wplemon-palette-builder":36,"kirki-text":1099,"dimenion":14,"gridd-wcag-lc":231,"cutom-code":583,"sidebars":364,"kirki-textarea":325,"quna_notice":17,"menu-dropdown":21,"pages-dropdown":8,"custom-typography":11,"kirki-box-shadow":5,"gradient":60,"adaptive-design":522,"agip":16,"time":4,"legend":513,"textfield":137,"sidebar-dropdown":20,"goto-panel":5,"goto-section":1,"cmsmasters-heading":243,"cmsmasters-typography":159,"cmsmasters-dimension":320,"cmsmasters-dimensions":459,"cmsmasters-divider":70,"cmsmasters-select":110,"ope-info-pro":141,"sectionseparator":734,"sidebar-button-group":302,"media":30,"web-gradients":30,"gradient-control":30,"font-awesome-icon-control":325,"woofcicons":6,"raw":4,"radio-buttonset":18,"color":121,"image":42,"select":762,"slider":67,"dimensions":12,"custom":123,"text":252,"textarea":26,"sortable":6,"typography":1740,"dimension":8,"number":25,"editor":6,"multicheck":6,"ope-info":2,"mini-group":10,"mini-section":5,"header_legend":6,"jupiterx-popup":19,"jupiterx-image":152,"jupiterx-child-popup":369,"jupiterx-border":857,"jupiterx-background":184,"jupiterx-divider":2323,"jupiterx-box-model":1852,"jupiterx-label":1221,"jupiterx-box-shadow":91,"jupiterx-choose":603,"jupiterx-input":741,"jupiterx-toggle":715,"jupiterx-alert":104,"jupiterx-typography":1329,"jupiterx-color":2105,"jupiterx-select":490,"jupiterx-fonts":19,"jupiterx-template":106,"jupiterx-multicheck":241,"jupiterx-text":154,"jupiterx-exceptions":38,"jupiterx-radio-image":68,"jupiterx-pro-box":48,"Buscar":2,"themesion_icon_picker":3,"radio-html":6,"material-icons-icon-control":50,"embed":9,"kirki-wcag-lc":168,"textbox":44,"selecticon":1,"wdaspeed-menu":6,"builder":18,"minimall_notice":90,"cmsmasters-constructor":168,"scoll-pages":2,"scroll-pages":4,"radio":11,"password":6,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"image_select":1,"hitmag-pro-category-dropdown":4,"bb-composition-sortable-slave":12,"bb-composition-sortable-master":8,"switch":6,"cutom-text":5,"spacing":2,"input":8,"border_radius":1,"texto":53,"input_slider":6,"kirki-wcga-lc":4,"kirki-url":2},"2020-01":{"kirki-slider":555051,"kirki-image":555901,"kirki-custom":1590875,"kirki-select":2232325,"kirki-color":3124342,"kirki-typography":764319,"kirki-toggle":3349559,"kirki-generic":2806134,"kirki-number":1137519,"kirki-palette":26642,"kirki-multicheck":599790,"repeater":469681,"kirki-dimensions":268079,"kirki-sortable":66273,"kirki-switch":471633,"kirki-radio-image":268819,"kirki-dimension":70106,"code_editor":39164,"kirki-radio-buttonset":516681,"kirki-editor":34073,"kirki-radio":214534,"kirki-color-palette":1570,"checkbox":228677,"upload":16129,"kirki-multicolor":177229,"kirki-box-model":6960,"kirki-background":117224,"kirki-wcag-tc":7435,"kirki-dashicons":2878,"notice":1793,"kirki-date":1574,"separator":23906,"dropdown":2468,"cutom-code":569,"datepicker":751,"thumbnail_size":8752,"divider":48005,"heading":7246,"text_disabled":390,"textarea_disabled":390,"background-image":1,"hidden":1513,"kirki-react-color":1496,"kirki-react-radio-buttonset":613,"kirki-wcag-link-color":403,"kirki-code":117,"gridd_grid":381,"kirki-checkbox":667,"wplemon-palette-builder":37,"kirki-text":1464,"cropped_image":746,"email":109,"creativesplanet_icon_picker":144,"sidebars":350,"groupdivider":1104,"grouptitle":752,"css_tool":160,"clelement":1570,"kirki-fontawesome":105,"adaptive-design":580,"radio-buttonset":21,"color":140,"image":49,"select":906,"slider":66,"dimensions":14,"custom":146,"text":360,"textarea":28,"sortable":7,"typography":2030,"dimension":8,"number":28,"editor":7,"multicheck":7,"legend":513,"textfield":150,"time":4,"title":346,"gradient":50,"cmsmasters-heading":225,"cmsmasters-typography":134,"cmsmasters-dimension":292,"cmsmasters-dimensions":474,"cmsmasters-divider":76,"cmsmasters-select":187,"custom_10":69,"sidebar-dropdown":20,"goto-panel":5,"menu-dropdown":20,"goto-section":1,"custom-typography":10,"gridd-wcag-lc":171,"ope-info-pro":217,"sectionseparator":1130,"sidebar-button-group":455,"media":40,"web-gradients":42,"gradient-control":38,"font-awesome-icon-control":290,"be_title":459,"collapsible":198,"hitmag-category-dropdown":13,"quna_notice":12,"ope-info":5,"kirki-wcag-lc":153,"kirki-textarea":465,"radio":11,"material-icons-icon-control":225,"woofcicons":6,"raw":18,"border_radius":5,"mini-group":14,"mini-section":7,"bb-composition-sortable-slave":21,"bb-composition-sortable-master":14,"jupiterx-popup":17,"jupiterx-image":136,"jupiterx-child-popup":333,"jupiterx-border":786,"jupiterx-background":167,"jupiterx-divider":2139,"jupiterx-box-model":1701,"jupiterx-label":1127,"jupiterx-box-shadow":77,"jupiterx-choose":546,"jupiterx-input":675,"jupiterx-toggle":646,"jupiterx-alert":94,"jupiterx-typography":1225,"jupiterx-color":1939,"jupiterx-select":445,"jupiterx-fonts":17,"jupiterx-template":97,"jupiterx-multicheck":219,"jupiterx-text":140,"jupiterx-exceptions":34,"jupiterx-radio-image":61,"jupiterx-pro-box":36,"radio-html":16,"Buscar":2,"themesion_icon_picker":3,"textbox":44,"selecticon":1,"kirki-wcga-lc":6,"builder":13,"pages-dropdown":7,"wdaspeed-menu":5,"dimenion":8,"minimall_notice":54,"scoll-pages":1,"scroll-pages":2,"password":1,"embed":6,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"kirki-box-shadow":4,"agip":12,"kirki-dropdown-categories":4,"hitmag-pro-category-dropdown":2,"input":8,"gradient-control-pro":3,"web-fonts":1,"header-slider":1,"kirki-url":6,"switch":6,"cutom-text":5,"cmsmasters-constructor":56,"spacing":2,"Personalizar":1,"texto":78,"input_slider":6},"2020-02":{"kirki-slider":1260871,"kirki-switch":1486240,"kirki-radio-image":705953,"kirki-color":4077719,"kirki-generic":3390812,"kirki-number":1179049,"kirki-select":3303874,"code_editor":52889,"kirki-toggle":3844881,"repeater":569606,"kirki-image":657502,"kirki-dimensions":419351,"kirki-multicheck":610572,"kirki-radio":496859,"kirki-custom":1983607,"checkbox":320364,"kirki-multicolor":443390,"kirki-background":250403,"kirki-typography":1092382,"kirki-sortable":75160,"kirki-dimension":89746,"kirki-palette":26704,"thumbnail_size":7801,"kirki-editor":41269,"kirki-radio-buttonset":1115616,"kirki-color-palette":2256,"upload":17542,"kirki-date":3730,"notice":1592,"kirki-dashicons":2782,"cropped_image":1748,"datepicker":739,"kirki-react-color":2735,"kirki-wcag-tc":6821,"kirki-react-radio-buttonset":886,"kirki-wcag-link-color":596,"kirki-code":152,"gridd_grid":498,"kirki-checkbox":986,"wplemon-palette-builder":52,"kirki-text":1361,"hidden":1452,"dropdown":2494,"creativesplanet_icon_picker":111,"divider":51064,"heading":7541,"text_disabled":416,"textarea_disabled":416,"email":108,"adaptive-design":638,"kirki-box-model":6106,"kirki-box-shadow":9,"separator":24471,"groupdivider":1094,"grouptitle":704,"css_tool":160,"clelement":1434,"kirki-textarea":332,"dimension":9,"sidebars":350,"legend":306,"textfield":88,"custom_10":67,"sidebar-dropdown":20,"goto-panel":5,"menu-dropdown":17,"goto-section":1,"custom-typography":9,"title":446,"time":5,"be_title":374,"texto":61,"cutom-code":524,"kirki-url":7,"gridd-wcag-lc":186,"gradient":46,"ope-info-pro":131,"sectionseparator":635,"ope-info":2,"sidebar-button-group":244,"media":24,"web-gradients":24,"gradient-control":24,"font-awesome-icon-control":200,"hitmag-category-dropdown":14,"quna_notice":19,"text":256,"radio-buttonset":12,"color":86,"image":28,"select":499,"slider":37,"dimensions":8,"custom":80,"textarea":16,"sortable":4,"typography":1160,"number":19,"editor":4,"multicheck":4,"kirki-fontawesome":102,"kirki-wcag-lc":218,"radio":12,"mini-group":14,"mini-section":7,"collapsible":162,"jupiterx-popup":13,"jupiterx-image":104,"jupiterx-child-popup":251,"jupiterx-border":591,"jupiterx-background":127,"jupiterx-divider":1606,"jupiterx-box-model":1278,"jupiterx-label":844,"jupiterx-box-shadow":61,"jupiterx-choose":408,"jupiterx-input":512,"jupiterx-toggle":491,"jupiterx-alert":72,"jupiterx-typography":921,"jupiterx-color":1452,"jupiterx-select":337,"jupiterx-fonts":13,"jupiterx-template":68,"jupiterx-multicheck":164,"jupiterx-text":104,"jupiterx-exceptions":26,"jupiterx-radio-image":47,"jupiterx-pro-box":31,"material-icons-icon-control":100,"Buscar":2,"raw":7,"border_radius":3,"builder":15,"themesion_icon_picker":9,"kirki-wcga-lc":17,"textbox":44,"selecticon":1,"pages-dropdown":6,"wdaspeed-menu":3,"dimenion":8,"radio-html":10,"minimall_notice":36,"password":1,"scoll-pages":1,"scroll-pages":2,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"embed":5,"cmsmasters-heading":177,"cmsmasters-typography":103,"cmsmasters-dimension":233,"cmsmasters-dimensions":430,"cmsmasters-divider":72,"cmsmasters-select":198,"agip":12,"kirki-dropdown-categories":2,"hitmag-pro-category-dropdown":2,"input":16,"bb-composition-sortable-slave":6,"bb-composition-sortable-master":4,"switch":6,"cutom-text":5,"woofcicons":2,"image_select":1,"spacing":2,"Personalizar":1},"2020-03":{"kirki-radio-image":394367,"kirki-toggle":9203817,"kirki-select":6576685,"kirki-slider":1291935,"kirki-image":1037012,"kirki-radio-buttonset":1490706,"kirki-generic":7649667,"kirki-typography":2000034,"kirki-multicolor":596187,"kirki-color":6489268,"kirki-editor":40611,"kirki-switch":594196,"kirki-number":3332263,"kirki-dimensions":659475,"kirki-radio":214104,"kirki-custom":4745714,"kirki-color-palette":1633,"checkbox":176662,"repeater":1304768,"kirki-multicheck":2242727,"kirki-sortable":134299,"upload":15677,"code_editor":37928,"kirki-background":332332,"cropped_image":561,"kirki-dimension":77989,"kirki-date":5053,"datepicker":663,"kirki-palette":100764,"hidden":1199,"creativesplanet_icon_picker":119,"kirki-dashicons":1670,"notice":988,"separator":22730,"cutom-code":354,"thumbnail_size":4892,"dropdown":2902,"sidebars":287,"divider":28970,"heading":4252,"text_disabled":236,"textarea_disabled":236,"legend":572,"kirki-box-model":9261,"kirki-wcag-tc":9944,"clelement":1394,"email":93,"header_legend":6,"be_title":34,"kirki-text":1456,"kirki-textarea":260,"kirki-react-color":3493,"quna_notice":9,"groupdivider":970,"grouptitle":681,"css_tool":140,"kirki-react-radio-buttonset":942,"kirki-wcag-link-color":598,"kirki-code":203,"gridd_grid":558,"kirki-checkbox":1092,"wplemon-palette-builder":56,"kirki-box-shadow":14,"custom_10":51,"sidebar-dropdown":20,"goto-panel":5,"menu-dropdown":20,"goto-section":1,"custom-typography":10,"textfield":92,"kirki-fontawesome":110,"adaptive-design":464,"time":3,"kirki-wcga-lc":28,"ope-info-pro":101,"sectionseparator":521,"ope-info":6,"sidebar-button-group":203,"media":20,"web-gradients":20,"gradient-control":20,"font-awesome-icon-control":175,"kirki-url":10,"gridd-wcag-lc":200,"texto":131,"title":369,"gradient":36,"hitmag-category-dropdown":11,"kirki-wcag-lc":253,"color":162,"radio":12,"mini-group":24,"mini-section":12,"hitmag-pro-category-dropdown":2,"builder":14,"jupiterx-popup":13,"jupiterx-image":104,"jupiterx-child-popup":252,"jupiterx-border":589,"jupiterx-background":127,"jupiterx-divider":1612,"jupiterx-box-model":1287,"jupiterx-label":846,"jupiterx-box-shadow":61,"jupiterx-choose":415,"jupiterx-input":517,"jupiterx-toggle":494,"jupiterx-alert":73,"jupiterx-typography":932,"jupiterx-color":1457,"jupiterx-select":342,"jupiterx-fonts":13,"jupiterx-template":70,"jupiterx-multicheck":167,"jupiterx-text":104,"jupiterx-exceptions":26,"jupiterx-radio-image":48,"jupiterx-pro-box":37,"Buscar":2,"themesion_icon_picker":3,"collapsible":90,"material-icons-icon-control":75,"textbox":44,"selecticon":1,"pages-dropdown":7,"wdaspeed-menu":2,"text":279,"minimall_notice":36,"dimension":13,"dropdown-page":1,"password":1,"toggle":79,"select":885,"number":27,"background":3,"typography":2047,"radio-buttonset":39,"editor":23,"multicheck":10,"slider":66,"custom":145,"code":1,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"dimenion":5,"scoll-pages":1,"scroll-pages":2,"agip":12,"image":49,"dimensions":14,"textarea":28,"sortable":7,"kirki-dropdown-categories":1,"input":16,"bb-composition-sortable-slave":3,"bb-composition-sortable-master":2,"switch":6,"radio-html":6,"woofcicons":2,"image_select":1,"embed":2,"cmsmasters-heading":88,"cmsmasters-typography":49,"cmsmasters-dimension":112,"cmsmasters-dimensions":195,"cmsmasters-divider":32,"cmsmasters-select":91},"2020-04":{"kirki-radio-buttonset":1192215,"kirki-typography":1114906,"kirki-generic":4760983,"kirki-color":4681488,"kirki-toggle":5214683,"kirki-image":659587,"kirki-number":2020294,"kirki-select":3896822,"kirki-palette":58341,"kirki-multicheck":1302765,"repeater":793027,"kirki-dimensions":489176,"kirki-custom":3087705,"kirki-sortable":81886,"kirki-radio-image":200756,"kirki-slider":877074,"checkbox":193980,"kirki-radio":179673,"kirki-switch":288314,"kirki-background":266238,"kirki-multicolor":416280,"code_editor":30502,"kirki-dimension":60116,"kirki-date":4009,"kirki-editor":22832,"upload":9279,"dropdown":1944,"divider":20086,"heading":2984,"text_disabled":165,"textarea_disabled":165,"notice":533,"thumbnail_size":3872,"kirki-dashicons":1141,"datepicker":478,"cropped_image":374,"kirki-color-palette":628,"quna_notice":6,"separator":20620,"hidden":905,"legend":680,"email":72,"kirki-box-model":9244,"kirki-wcag-tc":9864,"hitmag-category-dropdown":10,"menu-dropdown":26,"pages-dropdown":11,"custom-typography":14,"css_tool":128,"groupdivider":881,"clelement":1249,"cmsmasters-heading":89,"cmsmasters-typography":54,"cmsmasters-dimension":121,"cmsmasters-dimensions":235,"cmsmasters-divider":40,"cmsmasters-select":107,"kirki-react-color":3343,"kirki-react-radio-buttonset":836,"kirki-wcag-link-color":524,"kirki-code":210,"gridd_grid":495,"kirki-checkbox":1013,"wplemon-palette-builder":50,"kirki-text":1384,"sidebar-dropdown":20,"goto-panel":5,"goto-section":1,"textfield":129,"raw":2,"border_radius":1,"custom_10":36,"time":2,"sidebars":168,"ope-info-pro":87,"sectionseparator":513,"ope-info":4,"sidebar-button-group":227,"media":18,"web-gradients":20,"gradient-control":16,"font-awesome-icon-control":190,"adaptive-design":522,"mini-group":20,"mini-section":10,"gridd-wcag-lc":166,"cutom-code":254,"title":197,"gradient":22,"kirki-fontawesome":70,"kirki-box-shadow":9,"radio-buttonset":12,"color":95,"image":29,"select":502,"slider":42,"dimensions":8,"custom":80,"text":167,"textarea":16,"sortable":4,"typography":1160,"dimension":6,"number":12,"editor":4,"multicheck":4,"kirki-wcag-lc":238,"kirki-textarea":211,"radio":15,"kirki-url":6,"kirki-wcga-lc":29,"hitmag-pro-category-dropdown":1,"creativesplanet_icon_picker":80,"builder":22,"grouptitle":607,"Buscar":1,"texto":26,"themesion_icon_picker":3,"dimenion":6,"collapsible":90,"material-icons-icon-control":50,"textbox":44,"selecticon":1,"wdaspeed-menu":2,"gradient-control-pro":3,"web-fonts":1,"minimall_notice":18,"password":1,"dropdown-page":1,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"switch":26,"radio-image":9,"agip":12,"input":8,"bb-composition-sortable-slave":3,"bb-composition-sortable-master":2,"scoll-pages":1,"scroll-pages":2,"jupiterx-popup":7,"jupiterx-image":56,"jupiterx-child-popup":129,"jupiterx-border":296,"jupiterx-background":67,"jupiterx-divider":814,"jupiterx-box-model":649,"jupiterx-label":428,"jupiterx-box-shadow":19,"jupiterx-choose":212,"jupiterx-input":264,"jupiterx-toggle":255,"jupiterx-alert":38,"jupiterx-typography":470,"jupiterx-color":728,"jupiterx-select":176,"jupiterx-fonts":7,"jupiterx-template":30,"jupiterx-multicheck":84,"jupiterx-text":53,"jupiterx-exceptions":14,"jupiterx-radio-image":25,"jupiterx-pro-box":27,"radio-html":4,"embed":3,"image_select":1},"2020-05":{"kirki-color":3294669,"kirki-generic":1723930,"kirki-select":1107886,"kirki-typography":514121,"kirki-radio":193644,"kirki-number":430151,"checkbox":213647,"kirki-custom":1212697,"repeater":187518,"kirki-slider":993573,"kirki-toggle":1341489,"kirki-switch":324977,"kirki-radio-buttonset":1324349,"kirki-sortable":25824,"kirki-radio-image":194094,"code_editor":46122,"kirki-image":343319,"kirki-dimensions":425276,"kirki-multicheck":85432,"kirki-palette":2842,"kirki-background":302493,"kirki-multicolor":471073,"kirki-dimension":66227,"kirki-date":4562,"kirki-editor":24973,"upload":8908,"kirki-color-palette":533,"kirki-dashicons":1065,"kirki-text":822,"kirki-url":12,"datepicker":397,"notice":916,"kirki-wcag-tc":11859,"thumbnail_size":3597,"cropped_image":379,"hidden":799,"dropdown":1756,"legend":762,"kirki-box-model":11347,"quna_notice":9,"email":72,"divider":19779,"heading":2924,"text_disabled":162,"textarea_disabled":162,"separator":18536,"textfield":133,"sidebar-dropdown":40,"goto-panel":10,"menu-dropdown":20,"goto-section":2,"custom-typography":13,"custom_10":34,"sidebars":147,"ope-info-pro":63,"sectionseparator":344,"ope-info":2,"sidebar-button-group":142,"media":14,"web-gradients":14,"gradient-control":14,"font-awesome-icon-control":125,"mini-group":20,"mini-section":10,"css_tool":180,"groupdivider":1166,"clelement":1144,"gridd-wcag-lc":121,"gridd_grid":318,"title":253,"adaptive-design":583,"cutom-code":243,"gradient":24,"creativesplanet_icon_picker":94,"time":3,"kirki-wcga-lc":26,"kirki-box-shadow":5,"kirki-fontawesome":74,"kirki-react-color":2396,"kirki-react-radio-buttonset":609,"kirki-wcag-link-color":430,"kirki-code":170,"kirki-checkbox":730,"wplemon-palette-builder":37,"kirki-wcag-lc":85,"kirki-textarea":43,"color":89,"radio":10,"radio-buttonset":12,"image":29,"select":528,"slider":43,"dimensions":8,"custom":84,"text":171,"textarea":16,"sortable":4,"typography":1173,"dimension":5,"number":12,"editor":4,"multicheck":4,"hitmag-pro-category-dropdown":1,"builder":19,"header_legend":3,"grouptitle":466,"Buscar":1,"themesion_icon_picker":3,"dimenion":8,"collapsible":99,"material-icons-icon-control":50,"textbox":44,"selecticon":1,"pages-dropdown":7,"jupiterx-popup":7,"jupiterx-alert":39,"jupiterx-image":56,"jupiterx-child-popup":134,"jupiterx-border":304,"jupiterx-background":67,"jupiterx-divider":833,"jupiterx-box-model":667,"jupiterx-label":437,"jupiterx-box-shadow":31,"jupiterx-choose":221,"jupiterx-input":271,"jupiterx-toggle":260,"jupiterx-typography":483,"jupiterx-color":749,"jupiterx-select":180,"jupiterx-fonts":7,"jupiterx-template":36,"jupiterx-multicheck":89,"jupiterx-text":53,"jupiterx-exceptions":14,"jupiterx-radio-image":26,"minimall_notice":18,"password":1,"dropdown-page":1,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"switch":28,"radio-image":9,"agip":16,"hitmag-category-dropdown":7,"input":8,"jupiterx-pro-box":27,"scoll-pages":1,"scroll-pages":2,"radio-html":2,"embed":3,"image_select":1},"2020-06":{"kirki-color":2257186,"kirki-generic":1223998,"kirki-select":777321,"kirki-typography":401327,"kirki-radio-buttonset":710954,"kirki-slider":628662,"kirki-toggle":1075345,"kirki-dimensions":245016,"kirki-background":162476,"kirki-multicolor":238374,"kirki-custom":776985,"repeater":144374,"kirki-number":306635,"kirki-image":271920,"code_editor":30588,"kirki-dimension":60312,"kirki-multicheck":65880,"kirki-date":2297,"kirki-sortable":20141,"kirki-editor":22256,"kirki-radio-image":161118,"kirki-radio":152736,"checkbox":168241,"kirki-switch":285427,"kirki-color-palette":466,"upload":8181,"datepicker":357,"kirki-palette":2287,"hidden":764,"email":65,"kirki-box-model":9814,"kirki-wcag-tc":10145,"dropdown":1513,"divider":16428,"heading":2460,"text_disabled":137,"textarea_disabled":137,"notice":1455,"thumbnail_size":3384,"sidebars":140,"kirki-dashicons":900,"cropped_image":306,"ope-info-pro":62,"sectionseparator":307,"ope-info":2,"sidebar-button-group":121,"media":12,"web-gradients":12,"gradient-control":12,"font-awesome-icon-control":125,"separator":16057,"legend":917,"gridd-wcag-lc":136,"gridd_grid":147,"kirki-text":1051,"kirki-react-color":1994,"kirki-checkbox":437,"custom_10":30,"gradient":28,"creativesplanet_icon_picker":98,"cutom-code":160,"adaptive-design":436,"kirki-wcga-lc":28,"kirki-fontawesome":58,"title":185,"time":3,"kirki-react-radio-buttonset":341,"kirki-wcag-link-color":285,"kirki-code":116,"wplemon-palette-builder":20,"radio-buttonset":18,"color":122,"image":43,"select":790,"slider":62,"dimensions":12,"custom":126,"text":247,"textarea":24,"sortable":6,"typography":1753,"dimension":9,"number":18,"editor":6,"multicheck":6,"mini-group":18,"mini-section":9,"kirki-box-shadow":5,"hitmag-category-dropdown":9,"hitmag-pro-category-dropdown":2,"kirki-textarea":196,"textfield":147,"builder":29,"quna_notice":8,"groupdivider":769,"grouptitle":515,"css_tool":112,"clelement":1070,"themesion_icon_picker":3,"collapsible":135,"dimenion":8,"menu-dropdown":16,"input_slider":17,"material-icons-icon-control":25,"textbox":44,"selecticon":1,"pages-dropdown":5,"custom-typography":8,"wdaspeed-menu":1,"texto":26,"jupiterx-popup":9,"jupiterx-image":72,"jupiterx-child-popup":173,"jupiterx-border":402,"jupiterx-background":87,"jupiterx-divider":1094,"jupiterx-box-model":873,"jupiterx-label":576,"jupiterx-box-shadow":45,"jupiterx-choose":284,"jupiterx-input":352,"jupiterx-toggle":338,"jupiterx-alert":51,"jupiterx-typography":630,"jupiterx-color":992,"jupiterx-select":233,"jupiterx-fonts":9,"jupiterx-template":48,"jupiterx-multicheck":114,"jupiterx-text":71,"jupiterx-exceptions":18,"jupiterx-radio-image":33,"minimall_notice":18,"password":1,"dropdown-page":1,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"agip":16,"switch":34,"radio":5,"radio-image":9,"jupiterx-pro-box":27,"scoll-pages":1,"scroll-pages":2,"radio-html":4,"embed":3,"image_select":1,"sidebar-dropdown":20,"goto-panel":5,"goto-section":1},"2020-07":{"upload":7999,"kirki-slider":590192,"kirki-color":2121451,"kirki-radio":152195,"kirki-generic":1058807,"kirki-image":255490,"kirki-radio-image":153938,"kirki-multicheck":58411,"kirki-typography":407451,"kirki-editor":22010,"kirki-select":750610,"repeater":141749,"kirki-number":290360,"kirki-toggle":1036975,"kirki-dimensions":225415,"thumbnail_size":2766,"kirki-switch":285717,"kirki-custom":750076,"code_editor":22958,"kirki-radio-buttonset":636348,"kirki-box-model":11145,"kirki-background":149757,"kirki-wcag-tc":11211,"kirki-sortable":19267,"kirki-multicolor":211218,"kirki-dimension":73282,"checkbox":166926,"kirki-date":1990,"kirki-palette":2113,"kirki-color-palette":432,"hidden":749,"kirki-dashicons":810,"menu-dropdown":70,"datepicker":331,"divider":14364,"heading":2148,"text_disabled":117,"textarea_disabled":117,"notice":1665,"separator":16223,"textfield":158,"dropdown":1515,"pages-dropdown":19,"custom-typography":22,"legend":1054,"cropped_image":270,"custom_10":34,"gridd-wcag-lc":151,"gridd_grid":126,"ope-info-pro":55,"sectionseparator":299,"sidebar-button-group":122,"media":12,"web-gradients":12,"gradient-control":12,"material-icons-icon-control":50,"kirki-wcga-lc":32,"kirki-text":1342,"kirki-code":109,"cutom-code":205,"adaptive-design":465,"time":3,"email":60,"builder":44,"title":212,"radio-buttonset":18,"color":122,"image":43,"select":764,"slider":61,"dimensions":12,"custom":122,"text":243,"textarea":24,"sortable":6,"typography":1753,"dimension":8,"number":18,"editor":6,"multicheck":6,"mini-group":20,"mini-section":10,"kirki-react-color":2033,"kirki-react-radio-buttonset":270,"kirki-wcag-link-color":226,"kirki-checkbox":380,"wplemon-palette-builder":16,"hitmag-pro-category-dropdown":2,"kirki-textarea":296,"creativesplanet_icon_picker":83,"kirki-box-shadow":5,"groupdivider":1507,"grouptitle":490,"css_tool":236,"clelement":1307,"jupiterx-popup":10,"jupiterx-alert":57,"jupiterx-image":80,"jupiterx-child-popup":203,"jupiterx-border":476,"jupiterx-background":97,"jupiterx-divider":1269,"jupiterx-box-model":1015,"jupiterx-label":669,"jupiterx-box-shadow":82,"jupiterx-choose":332,"jupiterx-input":405,"jupiterx-toggle":387,"jupiterx-typography":726,"jupiterx-color":1171,"jupiterx-select":266,"jupiterx-fonts":10,"jupiterx-template":67,"jupiterx-multicheck":135,"jupiterx-text":83,"jupiterx-exceptions":20,"jupiterx-radio-image":38,"quna_notice":5,"themesion_icon_picker":3,"kirki-fontawesome":47,"sidebars":133,"collapsible":108,"dimenion":8,"textbox":44,"selecticon":1,"hitmag-category-dropdown":7,"gradient":20,"wdaspeed-menu":2,"texto":26,"minimall_notice":18,"password":1,"font-awesome-icon-control":100,"dropdown-page":1,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"agip":20,"toggle":5,"switch":28,"radio":5,"radio-image":9,"scoll-pages":1,"scroll-pages":2,"jupiterx-pro-box":22,"radio-html":2,"embed":2,"image_select":1,"sidebar-dropdown":20,"goto-panel":5,"goto-section":1,"ope-info":2},"2020-08":{"checkbox":155757,"kirki-generic":1381451,"kirki-editor":19845,"kirki-typography":557877,"kirki-background":367704,"kirki-image":275438,"kirki-select":1107587,"kirki-color":3044312,"kirki-radio":141752,"kirki-radio-image":151110,"code_editor":28468,"repeater":149636,"kirki-radio-buttonset":1594266,"kirki-toggle":1043852,"kirki-number":334669,"kirki-dimensions":470847,"kirki-custom":1257455,"kirki-switch":282310,"kirki-slider":1044921,"separator":18629,"kirki-multicheck":61546,"kirki-box-model":9277,"kirki-wcag-tc":9186,"kirki-sortable":20917,"kirki-multicolor":565542,"upload":7646,"kirki-dimension":93776,"kirki-date":5532,"kirki-palette":1918,"heading":2213,"thumbnail_size":2684,"notice":1720,"datepicker":297,"cropped_image":233,"kirki-dashicons":720,"builder":51,"hidden":642,"kirki-wcga-lc":32,"kirki-color-palette":358,"custom_10":31,"menu-dropdown":63,"pages-dropdown":21,"custom-typography":24,"kirki-textarea":509,"kirki-react-color":2915,"kirki-text":3510,"divider":15105,"text_disabled":123,"textarea_disabled":123,"dropdown":1439,"adaptive-design":435,"radio-buttonset":18,"color":122,"image":43,"select":790,"slider":62,"dimensions":12,"custom":126,"text":247,"textarea":24,"sortable":6,"typography":1753,"dimension":7,"number":18,"editor":6,"multicheck":6,"mini-group":22,"mini-section":11,"email":59,"kirki-checkbox":260,"hitmag-pro-category-dropdown":3,"time":3,"legend":1084,"kirki-code":211,"textfield":153,"creativesplanet_icon_picker":89,"kirki-box-shadow":5,"kirki-fontawesome":60,"groupdivider":682,"grouptitle":443,"css_tool":100,"clelement":926,"embed":2,"kirki-react-radio-buttonset":151,"kirki-wcag-link-color":129,"gridd_grid":78,"wplemon-palette-builder":9,"themesion_icon_picker":6,"quna_notice":5,"collapsible":108,"cutom-code":142,"sidebars":112,"dimenion":6,"ope-info-pro":47,"sectionseparator":253,"sidebar-button-group":102,"media":10,"web-gradients":10,"gradient-control":10,"material-icons-icon-control":50,"hitmag-category-dropdown":6,"wdaspeed-menu":2,"gridd-wcag-lc":121,"gradient":16,"title":130,"minimall_notice":18,"password":1,"dropdown-page":1,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"font-awesome-icon-control":75,"agip":16,"switch":34,"jupiterx-popup":10,"jupiterx-alert":57,"jupiterx-image":80,"jupiterx-child-popup":201,"jupiterx-border":464,"jupiterx-background":97,"jupiterx-divider":1256,"jupiterx-box-model":1006,"jupiterx-label":661,"jupiterx-box-shadow":82,"jupiterx-choose":330,"jupiterx-input":397,"jupiterx-toggle":385,"jupiterx-typography":725,"jupiterx-color":1155,"jupiterx-select":262,"jupiterx-fonts":10,"jupiterx-multicheck":135,"jupiterx-text":80,"jupiterx-pro-box":22,"jupiterx-exceptions":20,"jupiterx-radio-image":38,"jupiterx-template":67,"radio-html":2,"radio":5,"radio-image":9,"sidebar-dropdown":20,"goto-panel":5,"goto-section":1,"ope-info":2,"input_slider":12},"2020-09":{"kirki-number":509062,"kirki-image":282133,"kirki-switch":241921,"kirki-generic":1737327,"repeater":214975,"kirki-radio":182560,"kirki-color":3089192,"kirki-typography":549371,"kirki-radio-buttonset":1262631,"kirki-slider":923849,"checkbox":212850,"kirki-custom":1421818,"kirki-select":1308055,"kirki-toggle":1435878,"kirki-radio-image":129100,"upload":6110,"kirki-multicheck":229875,"kirki-dimensions":388978,"kirki-dimension":74376,"kirki-background":289309,"kirki-multicolor":446483,"code_editor":22433,"kirki-date":4388,"kirki-sortable":24289,"kirki-editor":15504,"kirki-palette":8695,"kirki-dashicons":643,"cropped_image":179,"thumbnail_size":2107,"radio-buttonset":24,"color":160,"image":57,"select":1052,"slider":81,"dimensions":16,"custom":168,"text":321,"textarea":32,"sortable":8,"typography":2333,"dimension":9,"number":24,"editor":8,"multicheck":8,"divider":13478,"heading":2024,"text_disabled":110,"textarea_disabled":110,"separator":14058,"notice":1742,"hidden":661,"kirki-text":3240,"kirki-react-color":3210,"kirki-code":185,"kirki-textarea":426,"mini-group":20,"mini-section":10,"cutom-code":124,"builder":37,"datepicker":269,"email":59,"dropdown":1348,"kirki-color-palette":313,"kirki-box-model":5579,"kirki-wcag-tc":5718,"title":166,"adaptive-design":349,"kirki-checkbox":343,"hitmag-pro-category-dropdown":1,"menu-dropdown":57,"kirki-react-radio-buttonset":199,"kirki-wcag-link-color":172,"gridd_grid":102,"wplemon-palette-builder":12,"time":3,"pages-dropdown":19,"custom-typography":25,"legend":1230,"textfield":171,"creativesplanet_icon_picker":84,"kirki-wcga-lc":48,"image_select":1,"kirki-box-shadow":5,"kirki-fontawesome":45,"custom_10":22,"themesion_icon_picker":3,"quna_notice":6,"collapsible":81,"sidebars":105,"dimenion":3,"ope-info-pro":47,"sectionseparator":254,"sidebar-button-group":102,"media":10,"web-gradients":10,"gradient-control":10,"material-icons-icon-control":50,"textbox":44,"selecticon":1,"groupdivider":654,"grouptitle":420,"css_tool":96,"clelement":879,"font-awesome-icon-control":75,"jupiterx-popup":7,"jupiterx-image":56,"jupiterx-child-popup":135,"jupiterx-border":294,"jupiterx-background":64,"jupiterx-divider":783,"jupiterx-box-model":632,"jupiterx-label":412,"jupiterx-box-shadow":43,"jupiterx-choose":220,"jupiterx-input":264,"jupiterx-toggle":256,"jupiterx-alert":39,"jupiterx-typography":450,"jupiterx-color":715,"jupiterx-select":176,"jupiterx-fonts":7,"jupiterx-multicheck":89,"jupiterx-text":52,"jupiterx-pro-box":35,"jupiterx-exceptions":14,"jupiterx-radio-image":26,"wdaspeed-menu":2,"gridd-wcag-lc":151,"gradient":14,"minimall_notice":18,"password":1,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"dropdown-page":1,"agip":16,"switch":28,"radio":5,"radio-image":9,"goto-panel":9,"sidebar-dropdown":27,"hitmag-category-dropdown":4,"jupiterx-template":37,"radio-html":2,"embed":1,"goto-section":1,"ope-info":2},"2020-10":{"kirki-toggle":949786,"kirki-color":2776531,"repeater":143464,"kirki-select":847179,"kirki-image":241894,"kirki-number":309879,"kirki-dimensions":340856,"kirki-radio-image":133391,"kirki-generic":1240516,"kirki-radio":174400,"checkbox":213418,"kirki-custom":1058774,"kirki-typography":433886,"kirki-slider":856637,"kirki-radio-buttonset":1118893,"kirki-background":254259,"kirki-multicolor":392182,"code_editor":20624,"kirki-dimension":71256,"kirki-multicheck":55851,"kirki-date":3847,"kirki-sortable":16410,"kirki-switch":250689,"upload":5915,"kirki-editor":14251,"thumbnail_size":2049,"kirki-palette":1501,"kirki-dashicons":566,"kirki-fontawesome":54,"separator":13388,"radio-buttonset":33,"color":217,"image":78,"select":1458,"slider":110,"dimensions":22,"custom":233,"text":435,"textarea":44,"sortable":11,"typography":3203,"dimension":15,"number":33,"editor":11,"multicheck":11,"cropped_image":176,"notice":1874,"builder":33,"email":57,"datepicker":282,"dropdown":1305,"kirki-color-palette":297,"kirki-box-model":4520,"kirki-wcag-tc":4690,"kirki-text":3123,"kirki-react-color":3054,"kirki-checkbox":383,"mini-group":22,"mini-section":11,"hidden":594,"hitmag-pro-category-dropdown":3,"divider":11940,"heading":1790,"text_disabled":99,"textarea_disabled":99,"legend":1256,"textfield":181,"adaptive-design":407,"kirki-code":164,"kirki-textarea":400,"creativesplanet_icon_picker":93,"menu-dropdown":58,"pages-dropdown":15,"custom-typography":15,"kirki-wcga-lc":42,"time":3,"kirki-box-shadow":5,"title":139,"kirki-react-radio-buttonset":265,"kirki-wcag-link-color":220,"gridd_grid":114,"wplemon-palette-builder":15,"custom_10":19,"quna_notice":4,"ope-info-pro":39,"sectionseparator":208,"sidebar-button-group":82,"media":8,"web-gradients":8,"gradient-control":8,"material-icons-icon-control":50,"textbox":44,"selecticon":1,"jupiterx-popup":6,"jupiterx-image":48,"jupiterx-child-popup":115,"jupiterx-border":255,"jupiterx-background":57,"jupiterx-divider":700,"jupiterx-box-model":562,"jupiterx-label":367,"jupiterx-box-shadow":42,"jupiterx-choose":187,"jupiterx-input":225,"jupiterx-toggle":224,"jupiterx-alert":33,"jupiterx-typography":407,"jupiterx-color":637,"jupiterx-select":149,"jupiterx-fonts":6,"jupiterx-template":35,"jupiterx-multicheck":76,"jupiterx-text":44,"jupiterx-exceptions":12,"jupiterx-radio-image":22,"groupdivider":630,"grouptitle":420,"css_tool":92,"clelement":871,"sidebars":91,"gridd-wcag-lc":121,"wdaspeed-menu":1,"gradient":16,"minimall_notice":18,"password":1,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"dropdown-page":1,"agip":16,"collapsible":18,"switch":28,"radio":5,"radio-image":9,"hitmag-category-dropdown":2,"cutom-code":106,"radio-html":2,"embed":1,"jupiterx-pro-box":17,"kirki-url":16,"ope-info":2,"font-awesome-icon-control":50},"2020-11":{"kirki-toggle":1217347,"repeater":178577,"kirki-color":2617991,"kirki-select":887368,"kirki-image":285226,"kirki-number":402400,"kirki-dimensions":300315,"kirki-radio-image":154772,"kirki-generic":1239037,"kirki-typography":426244,"kirki-radio":133695,"checkbox":160531,"kirki-custom":956872,"kirki-slider":731399,"kirki-radio-buttonset":910248,"kirki-background":208587,"kirki-multicolor":315779,"code_editor":19519,"kirki-dimension":89821,"kirki-multicheck":94509,"kirki-date":3160,"kirki-sortable":18689,"kirki-switch":331583,"thumbnail_size":1763,"legend":1200,"kirki-editor":12711,"kirki-palette":3733,"dropdown":1243,"kirki-text":3873,"kirki-react-color":3854,"kirki-code":167,"kirki-textarea":398,"kirki-dashicons":504,"datepicker":248,"upload":5430,"kirki-wcag-tc":2804,"kirki-react-radio-buttonset":206,"kirki-wcag-link-color":172,"gridd_grid":90,"kirki-checkbox":307,"wplemon-palette-builder":12,"adaptive-design":348,"kirki-color-palette":312,"separator":11535,"builder":27,"notice":1815,"creativesplanet_icon_picker":90,"textfield":169,"hidden":497,"jupiterx-popup":7,"jupiterx-image":56,"jupiterx-child-popup":135,"jupiterx-border":305,"jupiterx-background":67,"jupiterx-divider":836,"jupiterx-box-model":670,"jupiterx-label":439,"jupiterx-box-shadow":43,"jupiterx-choose":222,"jupiterx-input":268,"jupiterx-toggle":262,"jupiterx-alert":39,"jupiterx-typography":485,"jupiterx-color":759,"jupiterx-select":178,"jupiterx-fonts":7,"jupiterx-template":40,"jupiterx-multicheck":90,"jupiterx-text":53,"jupiterx-exceptions":14,"jupiterx-radio-image":26,"jupiterx-pro-box":22,"kirki-wcga-lc":38,"kirki-box-model":2648,"menu-dropdown":47,"pages-dropdown":13,"custom-typography":13,"email":49,"time":3,"cropped_image":143,"divider":11390,"heading":1692,"text_disabled":97,"textarea_disabled":97,"kirki-box-shadow":5,"title":148,"kirki-fontawesome":44,"custom_10":20,"quna_notice":2,"sidebars":91,"textbox":44,"selecticon":1,"mini-group":16,"mini-section":8,"cutom-code":108,"dimenion":6,"groupdivider":545,"grouptitle":350,"css_tool":80,"clelement":734,"text":314,"gridd-wcag-lc":91,"wdaspeed-menu":2,"gradient":16,"kirki-url":6320,"minimall_notice":18,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"ope-info-pro":24,"sectionseparator":145,"sidebar-button-group":61,"media":6,"web-gradients":6,"gradient-control":6,"material-icons-icon-control":25,"dropdown-page":1,"agip":16,"collapsible":18,"radio-buttonset":24,"color":152,"image":56,"select":1022,"slider":75,"dimensions":16,"custom":164,"textarea":32,"sortable":8,"typography":2320,"dimension":10,"number":24,"editor":8,"multicheck":8,"switch":6,"hitmag-category-dropdown":2,"embed":1,"ope-info":2,"font-awesome-icon-control":50,"hitmag-pro-category-dropdown":1},"2020-12":{"kirki-toggle":1033144,"kirki-color":2348908,"repeater":147505,"kirki-select":709108,"kirki-image":252391,"kirki-number":330561,"kirki-dimensions":309865,"kirki-radio-image":142563,"kirki-generic":946015,"kirki-switch":226738,"kirki-custom":815228,"kirki-typography":367671,"kirki-radio-buttonset":967797,"kirki-slider":667610,"kirki-background":219491,"kirki-multicolor":336192,"code_editor":16679,"kirki-dimension":64058,"kirki-multicheck":38766,"kirki-date":3303,"kirki-sortable":12906,"kirki-radio":105659,"checkbox":127518,"upload":4837,"legend":1213,"kirki-editor":11396,"kirki-react-color":3722,"kirki-text":3159,"kirki-url":6992,"notice":2142,"datepicker":235,"kirki-code":122,"kirki-textarea":204,"kirki-palette":1177,"kirki-wcag-tc":2186,"kirki-dashicons":456,"divider":10697,"heading":1607,"text_disabled":90,"textarea_disabled":90,"separator":10832,"creativesplanet_icon_picker":85,"dropdown":1127,"kirki-color-palette":241,"textfield":169,"builder":28,"thumbnail_size":1649,"kirki-checkbox":258,"kirki-wcga-lc":41,"kirki-box-model":2088,"cropped_image":144,"menu-dropdown":56,"pages-dropdown":15,"custom-typography":15,"email":42,"hidden":499,"adaptive-design":348,"kirki-box-shadow":5,"kirki-react-radio-buttonset":139,"kirki-wcag-link-color":117,"gridd_grid":72,"wplemon-palette-builder":8,"time":3,"custom_10":17,"woofcicons":4,"sidebars":98,"kirki-fontawesome":42,"quna_notice":4,"gridd-wcag-lc":121,"textbox":44,"selecticon":1,"mini-group":26,"mini-section":13,"groupdivider":578,"grouptitle":397,"css_tool":84,"clelement":817,"dimenion":6,"jupiterx-popup":11,"jupiterx-image":88,"jupiterx-child-popup":223,"jupiterx-border":517,"jupiterx-background":107,"jupiterx-divider":1396,"jupiterx-box-model":1118,"jupiterx-label":735,"jupiterx-box-shadow":95,"jupiterx-choose":366,"jupiterx-input":442,"jupiterx-toggle":427,"jupiterx-alert":64,"jupiterx-typography":805,"jupiterx-color":1287,"jupiterx-select":291,"jupiterx-fonts":10,"jupiterx-template":76,"jupiterx-multicheck":150,"jupiterx-text":89,"jupiterx-exceptions":22,"jupiterx-radio-image":42,"jupiterx-pro-box":22,"text":356,"gradient":16,"ope-info-pro":31,"sectionseparator":159,"sidebar-button-group":61,"media":6,"web-gradients":6,"gradient-control":6,"font-awesome-icon-control":50,"minimall_notice":18,"wdaspeed-menu":2,"dimension":11,"title":130,"material-icons-icon-control":25,"cutom-code":90,"agip":8,"collapsible":9,"radio-buttonset":27,"color":171,"image":63,"select":1192,"slider":86,"dimensions":18,"custom":191,"textarea":36,"sortable":9,"typography":2610,"number":27,"editor":9,"multicheck":9,"switch":6,"hitmag-category-dropdown":2,"radio-html":2,"ope-info":2,"hitmag-pro-category-dropdown":2},"2021-01":{"kirki-color":1942234,"kirki-radio-buttonset":820991,"kirki-generic":802032,"kirki-slider":575570,"kirki-typography":296379,"kirki-select":599706,"kirki-toggle":839198,"kirki-dimensions":266698,"kirki-background":185463,"kirki-multicolor":288945,"kirki-custom":697497,"repeater":113148,"kirki-number":265402,"kirki-image":194887,"code_editor":14967,"kirki-dimension":42591,"kirki-multicheck":36258,"kirki-date":2842,"kirki-sortable":11755,"kirki-switch":146718,"kirki-radio":91736,"kirki-radio-image":117307,"checkbox":110223,"upload":4626,"kirki-editor":11230,"kirki-palette":1100,"hidden":468,"cropped_image":138,"kirki-dashicons":453,"adaptive-design":464,"notice":2185,"builder":20,"css_tool":96,"groupdivider":654,"clelement":880,"kirki-box-model":1979,"kirki-wcag-tc":2116,"legend":1111,"textfield":152,"kirki-react-color":3656,"kirki-text":3305,"kirki-url":6784,"thumbnail_size":1553,"kirki-color-palette":225,"divider":10692,"heading":1592,"text_disabled":87,"textarea_disabled":87,"datepicker":216,"ope-info-pro":39,"sectionseparator":203,"sidebar-button-group":81,"media":8,"web-gradients":8,"gradient-control":8,"font-awesome-icon-control":75,"kirki-react-radio-buttonset":171,"kirki-wcag-link-color":147,"kirki-code":121,"gridd_grid":84,"kirki-checkbox":290,"wplemon-palette-builder":10,"kirki-textarea":207,"separator":9526,"kirki-wcga-lc":44,"custom_10":19,"time":4,"email":53,"kirki-box-shadow":10,"dropdown":858,"menu-dropdown":47,"creativesplanet_icon_picker":83,"sidebars":105,"quna_notice":3,"pages-dropdown":13,"custom-typography":13,"textbox":44,"selecticon":1,"mini-group":22,"mini-section":11,"kirki-fontawesome":25,"dimenion":6,"grouptitle":420,"jupiterx-popup":5,"jupiterx-image":40,"jupiterx-child-popup":97,"jupiterx-border":217,"jupiterx-background":47,"jupiterx-divider":587,"jupiterx-box-model":472,"jupiterx-label":308,"jupiterx-box-shadow":29,"jupiterx-choose":161,"jupiterx-input":192,"jupiterx-toggle":185,"jupiterx-alert":28,"jupiterx-typography":339,"jupiterx-color":532,"jupiterx-select":128,"jupiterx-fonts":5,"jupiterx-template":28,"jupiterx-multicheck":65,"jupiterx-text":38,"jupiterx-exceptions":10,"jupiterx-radio-image":19,"jupiterx-pro-box":22,"text":242,"gridd-wcag-lc":121,"collapsible":9,"gradient":14,"minimall_notice":18,"cutom-code":72,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"wdaspeed-menu":2,"dimension":8,"agip":12,"radio-buttonset":18,"color":114,"image":42,"select":786,"slider":57,"dimensions":12,"custom":126,"textarea":24,"sortable":6,"typography":1740,"number":18,"editor":6,"multicheck":6,"switch":6,"hitmag-category-dropdown":2,"radio-html":2,"title":90,"material-icons-icon-control":25,"ope-info":2,"hitmag-pro-category-dropdown":1},"2021-02":{"kirki-radio":86709,"kirki-number":284525,"kirki-generic":795457,"checkbox":108909,"kirki-custom":687878,"repeater":118358,"kirki-typography":255487,"kirki-slider":570117,"kirki-color":1996022,"kirki-toggle":852307,"kirki-select":561092,"kirki-multicheck":30700,"kirki-image":196218,"kirki-dimensions":267915,"code_editor":13893,"kirki-radio-image":118905,"kirki-switch":123330,"kirki-editor":9671,"kirki-radio-buttonset":818834,"kirki-sortable":10902,"upload":4284,"kirki-dimension":39221,"kirki-background":184690,"kirki-multicolor":289185,"kirki-date":2854,"kirki-color-palette":203,"kirki-react-color":2614,"kirki-wcag-tc":1558,"kirki-react-radio-buttonset":119,"kirki-wcag-link-color":104,"kirki-code":97,"gridd_grid":63,"kirki-checkbox":184,"wplemon-palette-builder":7,"kirki-text":3183,"kirki-palette":908,"cropped_image":112,"notice":2101,"menu-dropdown":48,"separator":8653,"creativesplanet_icon_picker":84,"ope-info-pro":31,"sectionseparator":158,"sidebar-button-group":61,"media":6,"web-gradients":6,"gradient-control":6,"font-awesome-icon-control":50,"kirki-url":5747,"thumbnail_size":1426,"datepicker":196,"kirki-dashicons":378,"sidebars":77,"dropdown":834,"hidden":406,"quna_notice":2,"kirki-wcga-lc":34,"pages-dropdown":12,"custom-typography":15,"css_tool":80,"groupdivider":545,"clelement":733,"kirki-box-model":1482,"kirki-fontawesome":28,"legend":905,"textfield":116,"divider":9695,"heading":1443,"text_disabled":82,"textarea_disabled":82,"kirki-textarea":358,"textbox":44,"selecticon":1,"adaptive-design":377,"mini-group":24,"mini-section":12,"builder":17,"grouptitle":350,"title":117,"email":38,"dimenion":6,"custom_10":14,"gridd-wcag-lc":106,"text":314,"jupiterx-popup":6,"jupiterx-image":48,"jupiterx-child-popup":113,"jupiterx-border":252,"jupiterx-background":57,"jupiterx-divider":696,"jupiterx-box-model":558,"jupiterx-label":365,"jupiterx-box-shadow":30,"jupiterx-choose":186,"jupiterx-input":225,"jupiterx-toggle":221,"jupiterx-alert":33,"jupiterx-typography":405,"jupiterx-color":627,"jupiterx-select":150,"jupiterx-fonts":6,"jupiterx-template":31,"jupiterx-multicheck":75,"jupiterx-text":44,"jupiterx-exceptions":12,"jupiterx-radio-image":22,"jupiterx-pro-box":22,"gradient":14,"minimall_notice":18,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"wdaspeed-menu":2,"collapsible":9,"agip":12,"radio-buttonset":24,"color":152,"image":56,"select":1022,"slider":75,"dimensions":16,"custom":164,"textarea":32,"sortable":8,"typography":2320,"dimension":9,"number":24,"editor":8,"multicheck":8,"switch":6,"cutom-code":54,"goto-panel":4,"sidebar-dropdown":7,"radio-html":2,"material-icons-icon-control":25,"time":2,"hitmag-category-dropdown":1,"ope-info":2,"hitmag-pro-category-dropdown":1},"2021-03":{"kirki-toggle":1015227,"kirki-color":2482949,"repeater":143878,"kirki-select":621856,"kirki-image":229229,"kirki-number":343905,"kirki-dimensions":298824,"kirki-radio-image":141044,"kirki-generic":950912,"kirki-typography":286277,"kirki-radio":124192,"kirki-sortable":12308,"upload":4546,"kirki-slider":679177,"kirki-multicheck":32649,"kirki-radio-buttonset":901350,"kirki-background":203958,"kirki-multicolor":319429,"kirki-custom":835754,"code_editor":14499,"kirki-dimension":45950,"kirki-date":3156,"checkbox":166138,"kirki-react-color":3618,"kirki-switch":132493,"kirki-text":3671,"kirki-url":6214,"kirki-editor":9942,"kirki-palette":941,"kirki-code":122,"kirki-textarea":326,"kirki-wcag-tc":1765,"kirki-dashicons":357,"legend":1040,"creativesplanet_icon_picker":80,"notice":2667,"separator":8287,"datepicker":193,"textfield":136,"kirki-color-palette":191,"dropdown":1029,"mini-group":24,"mini-section":12,"wplemon-palette-builder":9,"kirki-wcag-link-color":133,"kirki-react-radio-buttonset":155,"gridd_grid":69,"kirki-checkbox":276,"dimension":7,"thumbnail_size":1425,"kirki-box-model":1676,"kirki-wcga-lc":43,"menu-dropdown":56,"pages-dropdown":16,"custom-typography":16,"title":100,"email":41,"builder":23,"sidebars":84,"hidden":398,"divider":9225,"heading":1407,"text_disabled":76,"textarea_disabled":76,"adaptive-design":377,"custom_10":14,"cropped_image":92,"time":3,"jupiterx-popup":7,"jupiterx-alert":39,"jupiterx-image":56,"jupiterx-child-popup":135,"jupiterx-border":305,"jupiterx-background":67,"jupiterx-divider":836,"jupiterx-box-model":670,"jupiterx-label":439,"jupiterx-box-shadow":43,"jupiterx-choose":222,"jupiterx-input":268,"jupiterx-toggle":262,"jupiterx-typography":485,"jupiterx-color":759,"jupiterx-select":178,"jupiterx-fonts":7,"jupiterx-template":40,"jupiterx-multicheck":90,"jupiterx-text":53,"jupiterx-exceptions":14,"jupiterx-radio-image":26,"cutom-code":63,"dropdown-page":1,"quna_notice":2,"ope-info-pro":39,"sectionseparator":204,"sidebar-button-group":81,"media":8,"web-gradients":8,"gradient-control":8,"font-awesome-icon-control":75,"textbox":44,"selecticon":1,"kirki-fontawesome":36,"groupdivider":546,"grouptitle":351,"css_tool":80,"clelement":735,"gridd-wcag-lc":76,"text":203,"gradient":14,"jupiterx-pro-box":22,"minimall_notice":18,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"wdaspeed-menu":2,"dimenion":3,"agip":16,"collapsible":9,"radio-buttonset":15,"color":95,"image":35,"select":642,"slider":47,"dimensions":10,"custom":103,"textarea":20,"sortable":5,"typography":1450,"number":15,"editor":5,"multicheck":5,"switch":6,"radio-html":2,"material-icons-icon-control":25,"hitmag-category-dropdown":1,"ope-info":2},"2021-04":{"kirki-image":196415,"kirki-radio":85347,"kirki-radio-buttonset":822584,"kirki-generic":810877,"kirki-color":1982615,"kirki-select":562780,"kirki-slider":575527,"notice":2631,"kirki-typography":251367,"kirki-radio-image":117122,"kirki-toggle":837145,"kirki-number":276417,"checkbox":108326,"kirki-custom":682713,"repeater":116996,"kirki-dimensions":268820,"kirki-background":186390,"kirki-multicolor":291235,"code_editor":13297,"kirki-dimension":35847,"kirki-multicheck":30185,"kirki-date":2881,"kirki-sortable":10257,"kirki-switch":123658,"upload":4288,"kirki-editor":9348,"separator":7599,"kirki-color-palette":185,"kirki-text":3127,"kirki-react-color":3401,"kirki-code":92,"kirki-textarea":266,"builder":19,"hidden":407,"kirki-palette":845,"menu-dropdown":48,"datepicker":175,"email":35,"kirki-url":6620,"kirki-wcag-tc":1509,"kirki-react-radio-buttonset":151,"kirki-wcag-link-color":130,"gridd_grid":72,"kirki-checkbox":275,"wplemon-palette-builder":9,"kirki-wcga-lc":52,"sidebars":56,"kirki-dashicons":318,"divider":8597,"heading":1301,"text_disabled":73,"textarea_disabled":73,"legend":796,"textfield":104,"thumbnail_size":1274,"custom_10":13,"kirki-box-model":1380,"cropped_image":92,"dropdown":790,"creativesplanet_icon_picker":74,"adaptive-design":406,"time":2,"pages-dropdown":13,"custom-typography":13,"quna_notice":2,"textbox":44,"selecticon":1,"mini-group":20,"mini-section":10,"kirki-fontawesome":54,"ope-info-pro":39,"sectionseparator":208,"sidebar-button-group":82,"media":8,"web-gradients":8,"gradient-control":8,"font-awesome-icon-control":50,"groupdivider":470,"grouptitle":328,"css_tool":68,"clelement":672,"cutom-code":54,"gridd-wcag-lc":91,"text":203,"gradient":14,"jupiterx-popup":9,"jupiterx-image":72,"jupiterx-child-popup":175,"jupiterx-border":405,"jupiterx-background":87,"jupiterx-divider":1108,"jupiterx-box-model":886,"jupiterx-label":583,"jupiterx-box-shadow":45,"jupiterx-choose":292,"jupiterx-input":354,"jupiterx-toggle":338,"jupiterx-alert":51,"jupiterx-typography":641,"jupiterx-color":1003,"jupiterx-select":236,"jupiterx-fonts":9,"jupiterx-template":50,"jupiterx-multicheck":118,"jupiterx-text":71,"jupiterx-exceptions":18,"jupiterx-radio-image":34,"jupiterx-pro-box":32,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"minimall_notice":18,"wdaspeed-menu":2,"title":117,"agip":12,"radio-buttonset":15,"color":95,"image":35,"select":642,"slider":47,"dimensions":10,"custom":103,"textarea":20,"sortable":5,"typography":1450,"dimension":6,"number":15,"editor":5,"multicheck":5,"switch":6,"material-icons-icon-control":50,"radio-html":2,"kata_styler":30,"collapsible":9,"hitmag-category-dropdown":1,"ope-info":2},"2021-05":{"kirki-color":2467058,"kirki-radio-buttonset":1008059,"kirki-generic":1034498,"kirki-slider":779571,"kirki-typography":300504,"kirki-select":679663,"kirki-toggle":744572,"kirki-dimensions":304910,"kirki-background":230043,"kirki-multicolor":359901,"kirki-custom":983897,"repeater":105698,"kirki-number":236824,"kirki-image":166209,"code_editor":14503,"kirki-dimension":42754,"kirki-multicheck":29718,"kirki-date":3566,"kirki-sortable":10687,"kirki-radio":162531,"checkbox":209773,"kirki-palette":826,"kirki-switch":168545,"upload":3880,"kirki-radio-image":107265,"notice":2686,"kirki-editor":8815,"kirki-color-palette":185,"kirki-text":3248,"kirki-react-color":3486,"kirki-code":89,"kirki-textarea":278,"email":44,"builder":17,"menu-dropdown":54,"kirki-url":7371,"thumbnail_size":1348,"hidden":389,"datepicker":172,"kirki-dashicons":339,"kirki-wcag-tc":1477,"kirki-react-radio-buttonset":103,"kirki-wcag-link-color":88,"gridd_grid":54,"kirki-checkbox":232,"wplemon-palette-builder":6,"kirki-wcga-lc":50,"separator":7754,"legend":906,"textfield":114,"custom_10":15,"cropped_image":83,"divider":9899,"heading":1471,"text_disabled":83,"textarea_disabled":83,"dropdown":761,"creativesplanet_icon_picker":76,"kirki-box-model":1396,"pages-dropdown":12,"custom-typography":12,"adaptive-design":377,"quna_notice":2,"time":3,"textbox":44,"selecticon":1,"kirki-fontawesome":49,"mini-group":20,"mini-section":10,"sidebars":42,"ope-info-pro":23,"sectionseparator":108,"sidebar-button-group":40,"media":4,"web-gradients":4,"gradient-control":4,"font-awesome-icon-control":50,"groupdivider":466,"grouptitle":305,"css_tool":68,"clelement":636,"gridd-wcag-lc":91,"text":278,"gradient":14,"jupiterx-popup":8,"jupiterx-image":64,"jupiterx-child-popup":160,"jupiterx-border":371,"jupiterx-background":77,"jupiterx-divider":1002,"jupiterx-box-model":803,"jupiterx-label":528,"jupiterx-box-shadow":56,"jupiterx-choose":268,"jupiterx-input":320,"jupiterx-toggle":305,"jupiterx-alert":46,"jupiterx-typography":577,"jupiterx-color":918,"jupiterx-select":213,"jupiterx-fonts":8,"jupiterx-template":51,"jupiterx-multicheck":109,"jupiterx-text":65,"jupiterx-exceptions":16,"jupiterx-radio-image":31,"jupiterx-pro-box":27,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"minimall_notice":18,"wdaspeed-menu":4,"radio-buttonset":21,"color":133,"image":49,"select":904,"slider":66,"dimensions":14,"custom":145,"textarea":28,"sortable":7,"typography":2030,"dimension":8,"number":21,"editor":7,"multicheck":7,"agip":12,"cutom-code":54,"switch":6,"radio-html":2,"hitmag-category-dropdown":1,"title":90,"ope-info":2},"2021-06":{"kirki-toggle":619153,"kirki-color":1850035,"repeater":87498,"kirki-select":480056,"kirki-image":137170,"kirki-number":198154,"kirki-dimensions":220454,"kirki-radio-image":86209,"kirki-generic":767067,"kirki-multicheck":22130,"upload":3002,"kirki-switch":108533,"kirki-custom":685498,"kirki-typography":215320,"code_editor":10590,"kirki-radio-buttonset":691702,"kirki-background":159143,"kirki-slider":558837,"kirki-multicolor":246466,"kirki-dimension":32736,"kirki-date":2446,"kirki-sortable":7909,"kirki-radio":114365,"checkbox":155147,"kirki-editor":7113,"datepicker":143,"kirki-react-color":3226,"kirki-wcag-tc":1255,"kirki-react-radio-buttonset":103,"kirki-wcag-link-color":83,"kirki-code":62,"gridd_grid":48,"kirki-checkbox":254,"wplemon-palette-builder":6,"kirki-text":2489,"kirki-palette":629,"kirki-url":5349,"creativesplanet_icon_picker":53,"cropped_image":64,"separator":6777,"kirki-box-model":1193,"notice":2109,"custom_10":7,"divider":9080,"heading":1334,"text_disabled":76,"textarea_disabled":76,"kirki-color-palette":138,"dropdown":754,"kirki-wcga-lc":49,"kirki-textarea":143,"thumbnail_size":994,"menu-dropdown":43,"kirki-dashicons":269,"pages-dropdown":12,"custom-typography":12,"adaptive-design":464,"collapsible":9,"textbox":44,"selecticon":1,"legend":760,"textfield":103,"time":2,"email":26,"hidden":271,"quna_notice":2,"mini-group":22,"mini-section":11,"builder":16,"sidebars":28,"kirki-fontawesome":27,"groupdivider":323,"grouptitle":187,"css_tool":48,"clelement":403,"ope-info-pro":16,"sectionseparator":95,"sidebar-button-group":40,"media":4,"web-gradients":4,"gradient-control":4,"font-awesome-icon-control":50,"gridd-wcag-lc":60,"text":166,"gradient":10,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"minimall_notice":18,"jupiterx-popup":5,"jupiterx-image":40,"jupiterx-child-popup":91,"jupiterx-border":199,"jupiterx-background":47,"jupiterx-divider":556,"jupiterx-box-model":446,"jupiterx-label":291,"jupiterx-box-shadow":17,"jupiterx-choose":150,"jupiterx-input":182,"jupiterx-toggle":180,"jupiterx-alert":28,"jupiterx-typography":325,"jupiterx-color":495,"jupiterx-select":122,"jupiterx-fonts":5,"jupiterx-template":22,"jupiterx-multicheck":60,"jupiterx-text":35,"jupiterx-exceptions":10,"jupiterx-radio-image":18,"jupiterx-pro-box":22,"agip":12,"dimension":5,"cutom-code":36,"radio-buttonset":12,"color":76,"image":28,"select":524,"slider":38,"dimensions":8,"custom":84,"textarea":16,"sortable":4,"typography":1160,"number":12,"editor":4,"multicheck":4,"hitmag-category-dropdown":1,"title":61,"ope-info":2,"wdaspeed-menu":2},"2021-07":{"kirki-radio":105442,"kirki-number":278499,"kirki-generic":926752,"checkbox":140768,"kirki-custom":679638,"repeater":111157,"kirki-typography":252647,"kirki-slider":562672,"kirki-color":2024411,"kirki-select":586388,"kirki-image":152417,"kirki-multicolor":226248,"kirki-background":186134,"kirki-dimensions":206693,"code_editor":20060,"kirki-toggle":1501280,"kirki-radio-image":84395,"kirki-radio-buttonset":828605,"kirki-dimension":65854,"kirki-multicheck":61849,"kirki-date":2241,"kirki-sortable":6958,"kirki-editor":174973,"kirki-switch":88511,"kirki-palette":1473,"upload":2882,"kirki-react-color":1571,"kirki-text":2001,"kirki-url":2992,"kirki-wcag-tc":995,"kirki-react-radio-buttonset":55,"kirki-wcag-link-color":44,"kirki-code":46,"gridd_grid":33,"kirki-checkbox":99,"wplemon-palette-builder":3,"hidden":283,"notice":2177,"creativesplanet_icon_picker":56,"datepicker":117,"separator":6091,"divider":8805,"heading":1361,"text_disabled":76,"textarea_disabled":76,"kirki-textarea":186,"custom_10":14,"kirki-color-palette":123,"dropdown":436,"cropped_image":55,"email":26,"kirki-box-model":967,"kirki-wcga-lc":37,"thumbnail_size":796,"kirki-dashicons":215,"menu-dropdown":39,"pages-dropdown":12,"custom-typography":12,"mini-group":14,"mini-section":7,"builder":7,"textbox":44,"selecticon":1,"legend":536,"textfield":67,"title":105,"adaptive-design":319,"quna_notice":2,"sidebars":21,"radio-buttonset":12,"color":76,"image":28,"select":524,"slider":38,"dimensions":8,"custom":84,"text":151,"textarea":16,"sortable":4,"typography":1160,"dimension":5,"number":12,"editor":4,"multicheck":4,"time":1,"groupdivider":381,"grouptitle":235,"css_tool":56,"clelement":498,"kirki-fontawesome":39,"gridd-wcag-lc":76,"ope-info-pro":15,"sectionseparator":58,"sidebar-button-group":20,"media":2,"web-gradients":2,"gradient-control":2,"font-awesome-icon-control":25,"gradient":14,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"jupiterx-popup":8,"jupiterx-image":64,"jupiterx-child-popup":162,"jupiterx-border":385,"jupiterx-background":80,"jupiterx-divider":1052,"jupiterx-box-model":838,"jupiterx-label":555,"jupiterx-box-shadow":56,"jupiterx-choose":264,"jupiterx-input":328,"jupiterx-toggle":318,"jupiterx-alert":48,"jupiterx-typography":608,"jupiterx-color":967,"jupiterx-select":215,"jupiterx-fonts":8,"jupiterx-template":52,"jupiterx-multicheck":108,"jupiterx-text":66,"jupiterx-exceptions":16,"jupiterx-radio-image":30,"jupiterx-pro-box":11,"agip":12,"switch":6,"dimenion":6,"radio-html":2,"cutom-code":36,"hitmag-category-dropdown":1}}

Monthly statistics - All field-types used. Duplicates are removed, so if a theme uses 10 color fields then only 1 will be registered. This helps us understand which fields are necessary to most theme developers.

RAW DATA

{"2019-02":{"kirki-toggle":6045,"kirki-image":8967,"kirki-generic":11942,"kirki-number":5537,"kirki-select":9993,"kirki-palette":1040,"kirki-color":11821,"kirki-multicheck":2844,"kirki-typography":7862,"repeater":6732,"kirki-dimensions":2917,"kirki-custom":7961,"kirki-sortable":2399,"kirki-slider":6776,"kirki-editor":574,"kirki-radio":5945,"code_editor":2508,"checkbox":3886,"datepicker":129,"kirki-switch":6741,"kirki-radio-image":6153,"kirki-radio-buttonset":2573,"css_tool":52,"groupdivider":52,"clelement":52,"kirki-date":45,"time":2,"email":18,"upload":703,"kirki-background":1478,"kirki-dimension":1034,"cropped_image":90,"grouptitle":35,"kirki-dashicons":282,"cutom-code":31,"kirki-multicolor":905,"thumbnail_size":65,"textfield":11,"gradient":8,"kirki-dropdown-categories":2,"separator":12,"collapsible":7,"sidebars":10,"hidden":108,"divider":55,"heading":55,"text_disabled":54,"textarea_disabled":54,"kirki-color-palette":51,"agip":5,"hitmag-category-dropdown":8,"minimall_notice":2,"cutom-text":3,"kirki-fontawesome":23,"notice":14,"creativesplanet_icon_picker":8,"gridd-wcag-lc":4,"gridd_grid":4,"ope-info-pro":5,"sectionseparator":5,"sidebar-button-group":5,"media":5,"web-gradients":5,"gradient-control":5,"font-awesome-icon-control":3,"embed":1,"ta-custom":1,"title":3,"xt-premium":4,"header_legend":2,"adaptive-design":4,"ope-info":2,"radio-buttonset":1,"jupiterx-popup":2,"jupiterx-image":2,"jupiterx-child-popup":2,"jupiterx-border":2,"jupiterx-background":2,"jupiterx-divider":2,"jupiterx-box-model":2,"jupiterx-label":2,"jupiterx-box-shadow":2,"jupiterx-choose":2,"jupiterx-input":2,"jupiterx-toggle":2,"jupiterx-typography":2,"jupiterx-color":2,"jupiterx-select":2,"jupiterx-fonts":2,"jupiterx-template":2,"jupiterx-multicheck":2,"jupiterx-text":2,"jupiterx-exceptions":2,"jupiterx-radio-image":2,"input":1,"energia-popup":2,"energia-site-logo":2,"energia-heading":2,"energia-child-popup":2,"energia-choose":2,"energia-input":2,"energia-toggle":2,"energia-border":2,"energia-background":2,"energia-divider":2,"energia-box-model":2,"energia-label":2,"energia-box-shadow":2,"energia-fonts":2,"energia-typography":2,"energia-color":2,"energia-select":2,"energia-radio-image":2,"energia-multicheck":2,"energia-text":2,"energia-textarea":2,"woofcicons":2,"material-icons-icon-control":2,"be_title":6,"hitmag-pro-category-dropdown":1,"dimenion":1},"2019-03":{"kirki-toggle":13587,"kirki-color":26505,"repeater":15445,"kirki-image":19790,"kirki-number":13216,"kirki-dimensions":7139,"kirki-select":22112,"kirki-radio-image":13681,"kirki-generic":26528,"kirki-typography":17949,"kirki-switch":14094,"kirki-multicheck":6504,"kirki-palette":2386,"kirki-radio":13329,"kirki-custom":17875,"kirki-slider":14635,"checkbox":8608,"kirki-color-palette":202,"kirki-multicolor":1913,"kirki-sortable":5445,"upload":1799,"thumbnail_size":223,"kirki-dimension":2236,"code_editor":5305,"datepicker":352,"kirki-radio-buttonset":5351,"kirki-background":3235,"notice":62,"cropped_image":168,"kirki-editor":1749,"sidebars":33,"hidden":231,"textfield":45,"kirki-fontawesome":86,"groupdivider":48,"grouptitle":33,"css_tool":48,"clelement":48,"kirki-dashicons":557,"jupiterx-popup":3,"jupiterx-image":3,"jupiterx-child-popup":3,"jupiterx-border":3,"jupiterx-background":3,"jupiterx-divider":3,"jupiterx-box-model":3,"jupiterx-label":3,"jupiterx-box-shadow":3,"jupiterx-choose":3,"jupiterx-input":3,"jupiterx-toggle":3,"jupiterx-typography":3,"jupiterx-color":3,"jupiterx-select":3,"jupiterx-fonts":3,"jupiterx-template":3,"jupiterx-multicheck":3,"jupiterx-text":3,"jupiterx-exceptions":3,"jupiterx-radio-image":3,"kirki-date":97,"divider":103,"heading":107,"text_disabled":102,"textarea_disabled":102,"gradient":18,"email":56,"time":7,"cutom-code":50,"be_title":31,"wysiwyg":1,"adaptive-design":6,"sidebar-dropdown":1,"goto-panel":1,"menu-dropdown":1,"goto-section":1,"custom-typography":1,"custom_footer":1,"hitmag-category-dropdown":6,"header_legend":3,"separator":20,"radio-buttonset":1,"collapsible":11,"kirki-wcag-tc":8,"kirki-wcag-lc":8,"gridd_grid":20,"creativesplanet_icon_picker":26,"title":7,"ope-info-pro":18,"sectionseparator":18,"ope-info":4,"sidebar-button-group":16,"media":16,"web-gradients":16,"gradient-control":16,"font-awesome-icon-control":14,"embed":3,"woofcicons":4,"gridd-wcag-lc":12,"kirki-dropdown-categories":2,"energia-popup":2,"energia-site-logo":2,"energia-heading":2,"energia-child-popup":2,"energia-choose":2,"energia-input":2,"energia-toggle":2,"energia-border":2,"energia-background":2,"energia-divider":2,"energia-box-model":2,"energia-label":2,"energia-box-shadow":2,"energia-fonts":2,"energia-typography":2,"energia-color":1,"energia-select":2,"energia-radio-image":2,"energia-multicheck":2,"energia-text":2,"energia-textarea":2,"agip":4,"mini-section":1,"mini-group":1,"minimall_notice":7,"textbox":1,"selecticon":1,"radio-html":2,"dimenion":1,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"cutom-text":2,"image_select":1,"input":1,"xt-premium":1,"gallery":1,"input_slider":1,"hitmag-pro-category-dropdown":1,"material-icons-icon-control":2,"kirki-box-shadow":1,"select_image":1,"section-title":1,"select-ajax":1},"2019-04":{"kirki-radio-buttonset":6487,"kirki-switch":160246,"kirki-color":177836,"kirki-custom":21014,"kirki-typography":21304,"upload":2142,"kirki-generic":178022,"kirki-select":172566,"kirki-dimensions":11457,"kirki-background":3696,"kirki-number":18875,"kirki-radio-image":162640,"kirki-editor":2306,"kirki-image":169614,"kirki-sortable":6654,"repeater":16008,"kirki-toggle":19102,"kirki-slider":161344,"kirki-radio":160759,"checkbox":9587,"kirki-multicheck":8070,"kirki-multicolor":2225,"code_editor":6497,"kirki-dimension":2734,"kirki-palette":3134,"hidden":275,"datepicker":385,"cutom-code":63,"ope-info-pro":17,"sectionseparator":17,"sidebar-button-group":17,"media":17,"web-gradients":17,"gradient-control":17,"font-awesome-icon-control":17,"cropped_image":219,"kirki-color-palette":261,"notice":77,"kirki-dashicons":650,"divider":164,"heading":169,"text_disabled":163,"textarea_disabled":163,"separator":25,"kirki-fontawesome":199,"thumbnail_size":231,"dimenion":3,"input_slider":5,"email":62,"kirki-date":112,"gradient":16,"wysiwyg":2,"time":3,"sidebar-dropdown":1,"goto-panel":1,"menu-dropdown":1,"goto-section":1,"custom-typography":1,"textfield":27,"hitmag-category-dropdown":11,"header_legend":5,"radio-buttonset":3,"collapsible":12,"agip":5,"be_title":18,"creativesplanet_icon_picker":37,"title":8,"groupdivider":44,"grouptitle":30,"css_tool":44,"clelement":44,"gridd-wcag-lc":13,"gridd_grid":22,"embed":4,"sidebars":24,"woofcicons":3,"kirki-dropdown-categories":2,"ope-info":1,"mini-group":8,"mini-section":8,"kirki-wcag-tc":9,"kirki-wcag-lc":9,"promo":1,"adaptive-design":4,"jupiterx-popup":8,"jupiterx-image":8,"jupiterx-child-popup":8,"jupiterx-border":8,"jupiterx-background":8,"jupiterx-divider":8,"jupiterx-box-model":8,"jupiterx-label":8,"jupiterx-box-shadow":8,"jupiterx-choose":8,"jupiterx-input":8,"jupiterx-toggle":8,"jupiterx-alert":6,"jupiterx-typography":8,"jupiterx-color":8,"jupiterx-select":8,"jupiterx-fonts":8,"jupiterx-template":8,"jupiterx-multicheck":8,"jupiterx-text":8,"jupiterx-exceptions":8,"jupiterx-radio-image":8,"accordion":1,"textbox":1,"selecticon":1,"minimall_notice":9,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"kirki-box-shadow":1,"switch":1,"text":1,"slider":1,"select":1,"radio":1,"radio-image":1,"image":1,"color":1,"textareaa":3,"cutom-text":3,"image_select":1,"input":1,"bb-composition-sortable-slave":1,"bb-composition-sortable-master":1,"xt-premium":1,"hitmag-pro-category-dropdown":1,"energia-popup":1,"energia-site-logo":1,"energia-heading":1,"energia-choose":1,"energia-input":1,"energia-toggle":1,"energia-background":1,"energia-divider":1,"energia-box-model":1,"energia-border":1,"energia-box-shadow":1,"energia-child-popup":1,"energia-fonts":1,"energia-typography":1,"energia-select":1,"energia-label":1,"energia-radio-image":1,"energia-multicheck":1,"energia-text":1,"energia-textarea":1,"select_image":1},"2019-05":{"kirki-generic":48696,"kirki-editor":3892,"kirki-image":37081,"kirki-toggle":29888,"kirki-number":31832,"kirki-radio":21295,"checkbox":13426,"kirki-custom":27915,"repeater":31703,"kirki-typography":28478,"kirki-slider":22745,"kirki-color":47208,"kirki-radio-image":28649,"kirki-select":41953,"kirki-dimensions":20171,"kirki-sortable":9897,"upload":2712,"kirki-multicheck":12812,"kirki-switch":19569,"kirki-radio-buttonset":8766,"cutom-code":66,"kirki-multicolor":2581,"thumbnail_size":426,"kirki-background":4258,"kirki-dimension":3199,"be_title":21,"code_editor":7802,"datepicker":437,"kirki-palette":5285,"hidden":290,"kirki-fontawesome":214,"ope-info-pro":16,"sectionseparator":16,"sidebar-button-group":14,"media":14,"web-gradients":14,"gradient-control":14,"material-icons-icon-control":1,"cropped_image":229,"kirki-date":121,"kirki-color-palette":444,"gridd-wcag-lc":38,"gridd_grid":44,"section-title":2,"select-ajax":2,"kirki-dashicons":686,"separator":65,"divider":156,"heading":160,"text_disabled":155,"textarea_disabled":155,"dimenion":4,"email":71,"mini-group":10,"mini-section":10,"sidebars":35,"input_slider":5,"wysiwyg":1,"gradient":19,"sidebar-dropdown":3,"goto-panel":3,"menu-dropdown":7,"goto-section":3,"custom-typography":3,"radio-html":2,"collapsible":14,"font-awesome-icon-control":13,"kirki-box-shadow":3,"notice":84,"textfield":47,"hitmag-category-dropdown":12,"header_legend":3,"radio-buttonset":2,"groupdivider":43,"grouptitle":29,"css_tool":43,"clelement":44,"agip":4,"title":7,"embed":9,"creativesplanet_icon_picker":36,"woofcicons":2,"kirki-dropdown-categories":2,"ope-info":1,"jupiterx-popup":5,"jupiterx-image":5,"jupiterx-child-popup":5,"jupiterx-border":5,"jupiterx-background":5,"jupiterx-divider":5,"jupiterx-box-model":5,"jupiterx-label":5,"jupiterx-box-shadow":5,"jupiterx-choose":5,"jupiterx-input":5,"jupiterx-toggle":5,"jupiterx-alert":4,"jupiterx-typography":5,"jupiterx-color":5,"jupiterx-select":5,"jupiterx-fonts":5,"jupiterx-template":5,"jupiterx-multicheck":5,"jupiterx-text":5,"jupiterx-exceptions":5,"jupiterx-radio-image":5,"adaptive-design":5,"textbox":1,"selecticon":1,"toggle":1,"palette":1,"kirki-wcag-tc":6,"kirki-wcag-lc":6,"xt-premium":1,"minimall_notice":4,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"Buscar":1,"bb-composition-sortable-slave":4,"bb-composition-sortable-master":4,"cutom-text":2,"image_select":1,"time":2,"input":1,"hitmag-pro-category-dropdown":2,"page-dropdown":1,"dropdown":10,"password":1},"2019-06":{"kirki-switch":20622,"kirki-radio-buttonset":10969,"kirki-image":43559,"kirki-dimensions":22714,"kirki-select":46762,"kirki-color":53326,"kirki-background":4395,"kirki-custom":27086,"kirki-generic":53379,"kirki-toggle":36704,"kirki-radio":19429,"kirki-radio-image":31073,"kirki-number":33617,"kirki-palette":3591,"kirki-multicheck":10252,"kirki-typography":27837,"repeater":36010,"kirki-sortable":12067,"kirki-editor":4673,"kirki-slider":24954,"checkbox":11842,"cropped_image":206,"upload":2741,"code_editor":7944,"kirki-multicolor":5909,"kirki-color-palette":466,"kirki-dimension":3406,"ope-info-pro":11,"sectionseparator":11,"sidebar-button-group":9,"media":9,"web-gradients":9,"gradient-control":9,"material-icons-icon-control":2,"kirki-fontawesome":183,"divider":169,"heading":171,"text_disabled":168,"textarea_disabled":168,"cutom-code":69,"adaptive-design":8,"kirki-date":99,"kirki-dashicons":691,"datepicker":456,"hidden":297,"header_legend":3,"separator":82,"radio-buttonset":2,"collapsible":14,"thumbnail_size":463,"css_tool":39,"groupdivider":39,"clelement":39,"be_title":20,"agip":6,"dropdown":36,"sidebars":40,"textfield":50,"grouptitle":30,"dahz_purge_merged_scripts":1,"dahz_export_import":1,"dahz_preset_export_import_header":1,"dahz_preset_export_import_footer":1,"jupiterx-popup":6,"jupiterx-image":6,"jupiterx-child-popup":6,"jupiterx-border":6,"jupiterx-background":6,"jupiterx-divider":6,"jupiterx-box-model":6,"jupiterx-label":6,"jupiterx-box-shadow":6,"jupiterx-choose":6,"jupiterx-input":6,"jupiterx-toggle":6,"jupiterx-alert":5,"jupiterx-typography":6,"jupiterx-color":6,"jupiterx-select":6,"jupiterx-fonts":6,"jupiterx-template":6,"jupiterx-multicheck":6,"jupiterx-text":6,"jupiterx-exceptions":6,"jupiterx-radio-image":6,"gridd-wcag-lc":29,"gridd_grid":34,"font-awesome-icon-control":7,"Buscar":4,"gradient":22,"email":65,"notice":76,"title":9,"creativesplanet_icon_picker":45,"hitmag-category-dropdown":13,"input_slider":2,"mini-group":5,"mini-section":5,"embed":7,"time":7,"woofcicons":5,"kirki-dropdown-categories":2,"dimenion":3,"kirki-wcag-tc":5,"kirki-wcag-lc":5,"radio-html":2,"cmsmasters-heading":1,"cmsmasters-typography":1,"cmsmasters-divider":1,"cmsmasters-dimension":1,"cmsmasters-constructor":1,"cmsmasters-dimensions":1,"menu-dropdown":10,"textbox":1,"selecticon":1,"goto-panel":3,"sidebar-dropdown":3,"custom-typography":3,"minimall_notice":6,"password":2,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"kirki-box-shadow":1,"cutom-text":2,"image_select":1,"input":1,"bb-composition-sortable-slave":1,"bb-composition-sortable-master":1,"seeko-radio-image":1,"seeko-input":1,"seeko-divider":1,"hitmag-pro-category-dropdown":2,"goto-section":1},"2019-07":{"kirki-custom":34930,"kirki-radio":24270,"kirki-typography":36252,"kirki-color":50252,"kirki-toggle":28527,"kirki-generic":50261,"kirki-slider":26135,"kirki-radio-image":24422,"kirki-image":37866,"kirki-radio-buttonset":9123,"kirki-select":42084,"kirki-switch":21956,"code_editor":9659,"kirki-number":29422,"checkbox":14799,"repeater":29907,"kirki-palette":6879,"kirki-dimensions":17150,"kirki-multicheck":15247,"kirki-sortable":12309,"upload":3457,"kirki-background":5457,"kirki-editor":4673,"kirki-dimension":4364,"textfield":45,"kirki-multicolor":3141,"creativesplanet_icon_picker":50,"kirki-color-palette":673,"datepicker":548,"cropped_image":323,"section-title":2,"select-ajax":2,"kirki-dashicons":760,"cutom-code":78,"thumbnail_size":521,"separator":108,"goto-panel":2,"sidebar-dropdown":2,"custom-typography":2,"adaptive-design":11,"kirki-date":101,"kirki-fontawesome":146,"notice":86,"hidden":343,"gridd-wcag-lc":33,"gridd_grid":46,"groupdivider":36,"grouptitle":27,"css_tool":36,"clelement":36,"embed":9,"collapsible":34,"divider":179,"heading":187,"text_disabled":178,"textarea_disabled":178,"agip":7,"dropdown":61,"mini-group":9,"mini-section":9,"be_title":22,"jupiterx-popup":7,"jupiterx-image":7,"jupiterx-child-popup":7,"jupiterx-border":7,"jupiterx-background":7,"jupiterx-divider":7,"jupiterx-box-model":7,"jupiterx-label":7,"jupiterx-box-shadow":7,"jupiterx-choose":7,"jupiterx-input":7,"jupiterx-toggle":7,"jupiterx-alert":6,"jupiterx-typography":7,"jupiterx-color":7,"jupiterx-select":7,"jupiterx-fonts":7,"jupiterx-template":7,"jupiterx-multicheck":7,"jupiterx-text":7,"jupiterx-exceptions":7,"jupiterx-radio-image":7,"email":79,"header_legend":3,"radio-buttonset":3,"title":8,"sidebars":39,"hitmag-category-dropdown":14,"input_slider":3,"gradient":24,"scoll-pages":2,"scroll-pages":2,"woofcicons":4,"time":3,"ope-info-pro":15,"sectionseparator":15,"sidebar-button-group":13,"media":13,"web-gradients":13,"gradient-control":13,"font-awesome-icon-control":13,"kirki-dropdown-categories":2,"kata_styler":1,"dimenion":3,"password":3,"builder":1,"Buscar":2,"dropdown-page":1,"cmsmasters-heading":1,"cmsmasters-typography":1,"cmsmasters-divider":1,"cmsmasters-dimension":1,"cmsmasters-constructor":1,"cmsmasters-dimensions":1,"cmsmasters-select":1,"custom_10":97,"kirki-wcag-tc":13,"kirki-wcag-lc":13,"textbox":1,"selecticon":1,"tel":1,"dimension":1,"slider":1,"color":1,"dimensions":1,"editor":1,"custom":2,"typography":1,"radio":2,"toggle":1,"sortable":1,"textarea":1,"text":2,"select":2,"minimall_notice":6,"timepicker":2,"search_posts":2,"menu-dropdown":4,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"kirki-box-shadow":1,"cutom-text":2,"image_select":1,"input":2,"bb-composition-sortable-slave":2,"bb-composition-sortable-master":2,"hitmag-pro-category-dropdown":3,"radio-html":2,"goto-section":1},"2019-08":{"kirki-toggle":37482,"kirki-color":61071,"repeater":35732,"kirki-select":52504,"kirki-image":47688,"kirki-number":33826,"kirki-dimensions":21182,"kirki-radio-image":32579,"kirki-generic":61198,"kirki-typography":40029,"kirki-switch":24351,"kirki-radio":27254,"kirki-radio-buttonset":9895,"kirki-slider":32509,"checkbox":15418,"kirki-custom":38068,"kirki-multicheck":13911,"kirki-sortable":10372,"upload":3782,"kirki-palette":4600,"kirki-dimension":4658,"kirki-multicolor":3372,"kirki-color-palette":810,"cutom-code":83,"code_editor":10492,"kirki-background":5868,"hidden":345,"heading":198,"kirki-editor":5029,"kirki-dashicons":763,"datepicker":623,"cropped_image":360,"textfield":56,"thumbnail_size":648,"jupiterx-popup":12,"jupiterx-image":12,"jupiterx-child-popup":12,"jupiterx-border":12,"jupiterx-background":12,"jupiterx-divider":12,"jupiterx-box-model":12,"jupiterx-label":12,"jupiterx-box-shadow":12,"jupiterx-choose":12,"jupiterx-input":12,"jupiterx-toggle":12,"jupiterx-alert":12,"jupiterx-typography":12,"jupiterx-color":12,"jupiterx-select":12,"jupiterx-fonts":12,"jupiterx-template":12,"jupiterx-multicheck":12,"jupiterx-text":12,"jupiterx-exceptions":12,"jupiterx-radio-image":12,"divider":179,"text_disabled":178,"textarea_disabled":178,"dropdown":85,"email":75,"kirki-fontawesome":130,"kirki-date":153,"title":10,"custom_10":129,"gradient":25,"notice":100,"creativesplanet_icon_picker":53,"sidebars":47,"separator":132,"collapsible":25,"css_tool":42,"groupdivider":42,"clelement":42,"hitmag-category-dropdown":13,"input_slider":3,"be_title":20,"grouptitle":32,"menu-dropdown":9,"pages-dropdown":6,"custom-typography":7,"kirki-wcag-tc":14,"kirki-wcag-lc":14,"gridd_grid":44,"embed":6,"scoll-pages":2,"scroll-pages":2,"woofcicons":3,"adaptive-design":12,"kirki-dropdown-categories":2,"time":4,"dimenion":3,"agip":8,"dimension":1,"slider":4,"color":4,"radio-buttonset":3,"dimensions":1,"editor":1,"custom":4,"typography":1,"radio":3,"toggle":3,"sortable":1,"textarea":3,"text":3,"select":5,"gridd-wcag-lc":30,"image":3,"spacing":2,"multicheck":2,"header_legend":3,"mini-group":7,"mini-section":7,"ope-info-pro":14,"sectionseparator":14,"sidebar-button-group":12,"media":12,"web-gradients":12,"gradient-control":12,"font-awesome-icon-control":11,"section-title":2,"sidebar-dropdown":1,"goto-panel":1,"material-icons-icon-control":1,"raw":4,"Buscar":2,"textbox":1,"selecticon":1,"minimall_notice":4,"radio-html":2,"password":1,"energia-popup":1,"energia-site-logo":1,"energia-heading":1,"energia-choose":1,"energia-input":1,"energia-toggle":1,"energia-background":1,"energia-divider":1,"energia-box-model":1,"energia-border":1,"energia-box-shadow":1,"energia-child-popup":1,"energia-fonts":1,"energia-typography":1,"energia-select":1,"energia-label":1,"energia-radio-image":1,"energia-multicheck":1,"energia-text":1,"energia-textarea":1,"select_image":1,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"kirki-box-shadow":1,"cmsmasters-heading":2,"cmsmasters-typography":2,"cmsmasters-dimension":2,"cmsmasters-dimensions":2,"cmsmasters-constructor":2,"cmsmasters-divider":2,"cmsmasters-select":2,"image_select":1,"input":1,"bb-composition-sortable-slave":4,"bb-composition-sortable-master":4,"cutom-text":1,"hitmag-pro-category-dropdown":2,"ope-info":1,"Personalizar":1,"switch":1,"radio-image":1,"select-ajax":1},"2019-09":{"kirki-toggle":149353,"kirki-color":173096,"repeater":151851,"kirki-select":165389,"kirki-image":160861,"kirki-number":40520,"kirki-dimensions":27545,"kirki-radio-image":35480,"kirki-generic":174216,"kirki-slider":140036,"kirki-switch":132915,"code_editor":11086,"kirki-custom":41013,"kirki-radio":30811,"cropped_image":345,"kirki-typography":152260,"checkbox":18846,"upload":4224,"kirki-radio-buttonset":10895,"kirki-sortable":122962,"kirki-background":6547,"kirki-dimension":4808,"kirki-palette":7981,"kirki-multicheck":129151,"kirki-dashicons":756,"kirki-editor":6097,"kirki-fontawesome":124,"kirki-color-palette":890,"kirki-multicolor":3980,"datepicker":625,"kirki-date":194,"hidden":349,"divider":205,"heading":221,"text_disabled":204,"textarea_disabled":204,"thumbnail_size":703,"be_title":21,"creativesplanet_icon_picker":45,"separator":179,"collapsible":35,"notice":843,"css_tool":42,"groupdivider":42,"clelement":42,"textfield":40,"gradient":22,"kirki-wcag-tc":14,"kirki-wcag-lc":13,"gridd_grid":49,"embed":6,"hitmag-category-dropdown":13,"sidebars":42,"email":73,"grouptitle":32,"cutom-code":68,"woofcicons":9,"custom_10":115,"ope-info-pro":23,"sectionseparator":23,"sidebar-button-group":15,"media":15,"web-gradients":15,"gradient-control":15,"font-awesome-icon-control":13,"password":6,"kirki-dropdown-categories":2,"adaptive-design":11,"dropdown":93,"dimenion":3,"menu-dropdown":12,"pages-dropdown":5,"custom-typography":6,"agip":6,"radio-html":8,"time":5,"scoll-pages":5,"scroll-pages":5,"sidebar-dropdown":1,"goto-panel":1,"goto-section":1,"gridd-wcag-lc":36,"jupiterx-popup":9,"jupiterx-image":9,"jupiterx-child-popup":9,"jupiterx-border":9,"jupiterx-background":9,"jupiterx-divider":9,"jupiterx-box-model":9,"jupiterx-label":9,"jupiterx-box-shadow":9,"jupiterx-choose":9,"jupiterx-input":9,"jupiterx-toggle":9,"jupiterx-alert":9,"jupiterx-typography":9,"jupiterx-color":9,"jupiterx-select":9,"jupiterx-fonts":9,"jupiterx-template":9,"jupiterx-multicheck":9,"jupiterx-text":9,"jupiterx-exceptions":9,"jupiterx-radio-image":9,"title":10,"header_legend":2,"input_slider":3,"quna_notice":14,"mini-group":5,"mini-section":5,"Buscar":2,"raw":3,"material-icons-icon-control":2,"textbox":1,"selecticon":1,"minimall_notice":6,"energia-popup":2,"energia-site-logo":2,"energia-heading":2,"energia-choose":2,"energia-input":2,"energia-toggle":2,"energia-background":2,"energia-divider":2,"energia-box-model":2,"energia-border":2,"energia-box-shadow":2,"energia-child-popup":2,"energia-fonts":2,"energia-typography":2,"energia-select":2,"energia-label":2,"energia-radio-image":2,"energia-multicheck":2,"energia-text":2,"energia-textarea":2,"dropdown-cat":1,"kirki-box-shadow":1,"image_select":1,"input":1,"bb-composition-sortable-slave":2,"bb-composition-sortable-master":2,"cutom-text":1,"bb-number":1,"hitmag-pro-category-dropdown":18,"builder":1,"ope-info":1,"radio-buttonset":2,"color":2,"image":2,"select":3,"slider":2,"dimensions":1,"custom":2,"text":3,"textarea":1,"sortable":1,"typography":1,"dimension":1,"number":1,"editor":1,"multicheck":1,"switch":1,"radio":2,"radio-image":1,"kirki-box-model":1},"2019-10":{"kirki-color":227692,"kirki-switch":189309,"kirki-select":220720,"kirki-toggle":201758,"kirki-image":215337,"kirki-slider":197242,"kirki-sortable":175366,"kirki-generic":229999,"repeater":205143,"kirki-multicheck":181429,"kirki-typography":205896,"kirki-custom":40254,"kirki-dimensions":25409,"kirki-radio":29607,"kirki-number":40871,"checkbox":21280,"kirki-radio-buttonset":12640,"kirki-radio-image":36422,"kirki-background":7271,"kirki-editor":6086,"upload":4544,"kirki-dimension":5992,"kirki-palette":5146,"code_editor":12890,"kirki-dashicons":788,"cropped_image":353,"kirki-multicolor":4372,"kirki-color-palette":1005,"kirki-fontawesome":136,"kirki-date":270,"datepicker":629,"divider":184,"heading":224,"text_disabled":183,"textarea_disabled":183,"sectionseparator":23,"ope-info-pro":23,"radio-html":6,"hidden":363,"separator":216,"collapsible":31,"notice":2005,"thumbnail_size":700,"gradient":26,"email":90,"embed":6,"kirki-wcag-tc":60,"kirki-wcag-lc":14,"gridd_grid":47,"sidebars":46,"textfield":43,"creativesplanet_icon_picker":42,"groupdivider":44,"grouptitle":35,"css_tool":44,"clelement":44,"sidebar-button-group":17,"media":17,"web-gradients":17,"gradient-control":17,"font-awesome-icon-control":13,"cutom-code":70,"be_title":36,"custom_10":89,"dropdown":110,"kirki-dropdown-categories":3,"menu-dropdown":12,"pages-dropdown":4,"custom-typography":5,"kirki-text":17,"kirki-textarea":12,"kirki-code":12,"agip":6,"adaptive-design":17,"minimall_notice":8,"gridd-wcag-lc":27,"sidebar-dropdown":1,"goto-panel":1,"goto-section":1,"kirki-box-model":42,"title":14,"time":3,"hitmag-category-dropdown":14,"cmsmasters-heading":2,"cmsmasters-typography":2,"cmsmasters-dimension":2,"cmsmasters-dimensions":2,"cmsmasters-constructor":2,"cmsmasters-divider":2,"cmsmasters-select":2,"builder":6,"quna_notice":21,"radio-buttonset":5,"color":6,"image":4,"select":5,"slider":4,"dimensions":3,"custom":4,"text":5,"textarea":3,"sortable":3,"typography":3,"dimension":3,"number":3,"editor":3,"multicheck":5,"jupiterx-popup":12,"jupiterx-image":12,"jupiterx-child-popup":12,"jupiterx-border":12,"jupiterx-background":12,"jupiterx-divider":12,"jupiterx-box-model":12,"jupiterx-label":12,"jupiterx-box-shadow":12,"jupiterx-choose":12,"jupiterx-input":12,"jupiterx-toggle":12,"jupiterx-alert":12,"jupiterx-typography":12,"jupiterx-color":12,"jupiterx-select":12,"jupiterx-fonts":12,"jupiterx-template":12,"jupiterx-multicheck":12,"jupiterx-text":12,"jupiterx-exceptions":12,"jupiterx-radio-image":12,"ope-info":2,"mini-group":4,"mini-section":4,"scoll-pages":2,"scroll-pages":2,"header_legend":3,"Buscar":2,"material-icons-icon-control":4,"password":2,"textbox":1,"selecticon":1,"woofcicons":5,"kirki-react-color":9,"kirki-wcag-link-color":6,"kirki-checkbox":9,"dimenion":2,"kirki-box-shadow":2,"image_select":1,"hitmag-pro-category-dropdown":2,"kirki-react-radio-buttonset":6,"input":1,"bb-composition-sortable-slave":4,"bb-composition-sortable-master":4,"switch":2,"radio":4,"cutom-text":1,"Personalizar":1,"radio-image":1,"wplemon-palette-builder":2,"raw":2,"border_radius":2,"legend":1,"input_slider":1,"energia-popup":1,"energia-site-logo":1,"energia-heading":1,"energia-choose":1,"energia-input":1,"energia-toggle":1,"energia-background":1,"energia-divider":1,"energia-box-model":1,"energia-border":1,"energia-box-shadow":1,"energia-child-popup":1,"energia-fonts":1,"energia-typography":1,"energia-select":1,"energia-label":1,"energia-radio-image":1,"energia-multicheck":1,"energia-text":1,"energia-textarea":1,"select_image":1},"2019-11":{"kirki-radio":32064,"kirki-number":201674,"kirki-generic":338189,"checkbox":124728,"kirki-custom":79006,"repeater":300176,"kirki-typography":190396,"kirki-slider":144236,"kirki-color":230266,"kirki-select":328655,"kirki-background":7976,"kirki-multicheck":156774,"kirki-radio-buttonset":23794,"kirki-switch":125933,"kirki-image":321165,"kirki-radio-image":63549,"kirki-dimension":5981,"kirki-sortable":149145,"code_editor":12759,"kirki-toggle":200719,"kirki-dimensions":80729,"kirki-date":354,"upload":7019,"kirki-editor":124235,"thumbnail_size":714,"kirki-palette":45298,"custom_10":80,"cropped_image":414,"hidden":348,"kirki-multicolor":15463,"kirki-color-palette":1041,"divider":184,"heading":215,"text_disabled":183,"textarea_disabled":183,"kirki-dashicons":743,"dropdown":140,"kirki-fontawesome":117,"groupdivider":45,"grouptitle":37,"css_tool":45,"clelement":45,"notice":1750,"datepicker":624,"separator":284,"kirki-wcag-tc":126,"kirki-wcag-lc":13,"gridd_grid":51,"be_title":29,"collapsible":39,"kirki-dropdown-categories":3,"email":92,"gradient":26,"cutom-code":65,"sidebars":48,"dimenion":2,"creativesplanet_icon_picker":43,"menu-dropdown":10,"pages-dropdown":5,"custom-typography":6,"kirki-text":42,"kirki-textarea":22,"kirki-code":33,"quna_notice":18,"kirki-react-color":29,"kirki-react-radio-buttonset":27,"kirki-wcag-link-color":20,"kirki-checkbox":29,"wplemon-palette-builder":27,"textfield":46,"kirki-box-model":95,"agip":6,"ope-info-pro":16,"sectionseparator":16,"sidebar-button-group":15,"media":15,"web-gradients":15,"gradient-control":15,"font-awesome-icon-control":11,"gridd-wcag-lc":19,"hitmag-category-dropdown":13,"time":4,"sidebar-dropdown":1,"goto-panel":1,"goto-section":1,"title":10,"minimall_notice":6,"legend":4,"radio-buttonset":5,"color":13,"image":5,"select":6,"slider":5,"dimensions":4,"custom":5,"text":6,"textarea":4,"sortable":4,"typography":4,"dimension":4,"number":4,"editor":4,"multicheck":5,"material-icons-icon-control":4,"jupiterx-popup":13,"jupiterx-image":13,"jupiterx-child-popup":13,"jupiterx-border":13,"jupiterx-background":13,"jupiterx-divider":13,"jupiterx-box-model":13,"jupiterx-label":13,"jupiterx-box-shadow":13,"jupiterx-choose":13,"jupiterx-input":13,"jupiterx-toggle":13,"jupiterx-alert":13,"jupiterx-typography":13,"jupiterx-color":13,"jupiterx-select":13,"jupiterx-fonts":13,"jupiterx-template":13,"jupiterx-multicheck":13,"jupiterx-text":13,"jupiterx-exceptions":13,"jupiterx-radio-image":13,"builder":10,"mini-group":7,"mini-section":7,"woofcicons":4,"adaptive-design":17,"Buscar":2,"themesion_icon_picker":1,"wdaspeed-menu":4,"bb-composition-sortable-slave":5,"bb-composition-sortable-master":5,"scoll-pages":3,"scroll-pages":3,"textbox":1,"selecticon":1,"cmsmasters-heading":3,"cmsmasters-typography":3,"cmsmasters-dimension":3,"cmsmasters-dimensions":3,"cmsmasters-constructor":3,"cmsmasters-divider":3,"cmsmasters-select":3,"password":2,"ope-info":1,"radio":10,"kirki-box-shadow":1,"embed":7,"image_select":1,"hitmag-pro-category-dropdown":3,"input":1,"switch":2,"cutom-text":1,"radio-html":1,"Personalizar":1,"radio-image":1,"jupiterx-pro-box":1,"energia-popup":1,"energia-site-logo":1,"energia-heading":1,"energia-choose":1,"energia-input":1,"energia-toggle":1,"energia-background":1,"energia-divider":1,"energia-box-model":1,"energia-border":1,"energia-box-shadow":1,"energia-child-popup":1,"energia-fonts":1,"energia-typography":1,"energia-select":1,"energia-label":1,"energia-radio-image":1,"energia-multicheck":1,"energia-text":1,"energia-textarea":1,"header_legend":1,"input_slider":1},"2019-12":{"kirki-toggle":192877,"kirki-select":213645,"kirki-image":207646,"kirki-color":222311,"kirki-generic":224027,"kirki-editor":7046,"kirki-slider":98189,"repeater":196675,"kirki-typography":154491,"kirki-number":137929,"kirki-palette":53812,"kirki-multicheck":126831,"kirki-dimensions":121390,"kirki-custom":93956,"kirki-sortable":121134,"kirki-radio":33438,"kirki-switch":85495,"kirki-dimension":9375,"kirki-radio-image":83126,"thumbnail_size":749,"checkbox":20595,"upload":5082,"code_editor":16466,"kirki-background":11336,"kirki-radio-buttonset":17138,"kirki-date":2933,"custom_10":76,"datepicker":690,"hidden":365,"email":110,"divider":242,"heading":277,"text_disabled":241,"textarea_disabled":241,"kirki-multicolor":8008,"cropped_image":455,"kirki-color-palette":1256,"dropdown":152,"notice":1798,"kirki-fontawesome":33,"groupdivider":42,"grouptitle":34,"css_tool":42,"clelement":46,"kirki-dashicons":881,"creativesplanet_icon_picker":47,"kirki-box-model":135,"kirki-wcag-tc":173,"separator":353,"be_title":17,"hitmag-category-dropdown":15,"collapsible":28,"kirki-dropdown-categories":4,"title":14,"kirki-react-color":40,"kirki-react-radio-buttonset":36,"kirki-wcag-link-color":29,"kirki-code":40,"gridd_grid":53,"kirki-checkbox":40,"wplemon-palette-builder":36,"kirki-text":49,"dimenion":5,"gridd-wcag-lc":15,"cutom-code":66,"sidebars":52,"kirki-textarea":21,"quna_notice":17,"menu-dropdown":13,"pages-dropdown":8,"custom-typography":9,"kirki-box-shadow":1,"gradient":30,"adaptive-design":18,"agip":4,"time":4,"legend":19,"textfield":47,"sidebar-dropdown":1,"goto-panel":1,"goto-section":1,"cmsmasters-heading":4,"cmsmasters-typography":4,"cmsmasters-dimension":4,"cmsmasters-dimensions":4,"cmsmasters-divider":4,"cmsmasters-select":4,"ope-info-pro":18,"sectionseparator":18,"sidebar-button-group":15,"media":15,"web-gradients":15,"gradient-control":15,"font-awesome-icon-control":13,"woofcicons":3,"raw":2,"radio-buttonset":6,"color":13,"image":6,"select":8,"slider":7,"dimensions":6,"custom":7,"text":9,"textarea":7,"sortable":6,"typography":6,"dimension":8,"number":7,"editor":6,"multicheck":6,"ope-info":1,"mini-group":5,"mini-section":5,"header_legend":2,"jupiterx-popup":19,"jupiterx-image":19,"jupiterx-child-popup":19,"jupiterx-border":19,"jupiterx-background":19,"jupiterx-divider":19,"jupiterx-box-model":19,"jupiterx-label":19,"jupiterx-box-shadow":19,"jupiterx-choose":19,"jupiterx-input":19,"jupiterx-toggle":19,"jupiterx-alert":19,"jupiterx-typography":19,"jupiterx-color":19,"jupiterx-select":19,"jupiterx-fonts":19,"jupiterx-template":19,"jupiterx-multicheck":19,"jupiterx-text":19,"jupiterx-exceptions":19,"jupiterx-radio-image":19,"jupiterx-pro-box":5,"Buscar":2,"themesion_icon_picker":1,"radio-html":3,"material-icons-icon-control":2,"embed":9,"kirki-wcag-lc":10,"textbox":1,"selecticon":1,"wdaspeed-menu":3,"builder":18,"minimall_notice":5,"cmsmasters-constructor":3,"scoll-pages":2,"scroll-pages":2,"radio":9,"password":6,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"image_select":1,"hitmag-pro-category-dropdown":4,"bb-composition-sortable-slave":4,"bb-composition-sortable-master":4,"switch":1,"cutom-text":1,"spacing":1,"input":1,"border_radius":1,"texto":2,"input_slider":1,"kirki-wcga-lc":2,"kirki-url":1},"2020-01":{"kirki-slider":45373,"kirki-image":124268,"kirki-custom":68763,"kirki-select":132916,"kirki-color":140116,"kirki-typography":72336,"kirki-toggle":108447,"kirki-generic":143468,"kirki-number":110595,"kirki-palette":26611,"kirki-multicheck":43605,"repeater":112969,"kirki-dimensions":92493,"kirki-sortable":37530,"kirki-switch":33350,"kirki-radio-image":86018,"kirki-dimension":9217,"code_editor":16571,"kirki-radio-buttonset":19807,"kirki-editor":7789,"kirki-radio":36400,"kirki-color-palette":1443,"checkbox":23328,"upload":5640,"kirki-multicolor":8916,"kirki-box-model":211,"kirki-background":11080,"kirki-wcag-tc":250,"kirki-dashicons":962,"notice":1745,"kirki-date":1567,"separator":381,"dropdown":169,"cutom-code":64,"datepicker":751,"thumbnail_size":902,"divider":349,"heading":386,"text_disabled":348,"textarea_disabled":348,"background-image":1,"hidden":379,"kirki-react-color":43,"kirki-react-radio-buttonset":37,"kirki-wcag-link-color":30,"kirki-code":41,"gridd_grid":50,"kirki-checkbox":44,"wplemon-palette-builder":37,"kirki-text":55,"cropped_image":455,"email":108,"creativesplanet_icon_picker":52,"sidebars":50,"groupdivider":40,"grouptitle":32,"css_tool":40,"clelement":60,"kirki-fontawesome":22,"adaptive-design":20,"radio-buttonset":7,"color":14,"image":7,"select":9,"slider":7,"dimensions":7,"custom":8,"text":10,"textarea":7,"sortable":7,"typography":7,"dimension":8,"number":8,"editor":7,"multicheck":7,"legend":19,"textfield":60,"time":4,"title":16,"gradient":25,"cmsmasters-heading":3,"cmsmasters-typography":3,"cmsmasters-dimension":3,"cmsmasters-dimensions":3,"cmsmasters-divider":3,"cmsmasters-select":3,"custom_10":69,"sidebar-dropdown":1,"goto-panel":1,"menu-dropdown":13,"goto-section":1,"custom-typography":8,"gridd-wcag-lc":11,"ope-info-pro":28,"sectionseparator":28,"sidebar-button-group":20,"media":20,"web-gradients":20,"gradient-control":19,"font-awesome-icon-control":11,"be_title":27,"collapsible":22,"hitmag-category-dropdown":13,"quna_notice":12,"ope-info":3,"kirki-wcag-lc":11,"kirki-textarea":21,"radio":9,"material-icons-icon-control":9,"woofcicons":3,"raw":9,"border_radius":5,"mini-group":7,"mini-section":7,"bb-composition-sortable-slave":7,"bb-composition-sortable-master":7,"jupiterx-popup":17,"jupiterx-image":17,"jupiterx-child-popup":17,"jupiterx-border":17,"jupiterx-background":17,"jupiterx-divider":17,"jupiterx-box-model":17,"jupiterx-label":17,"jupiterx-box-shadow":17,"jupiterx-choose":17,"jupiterx-input":17,"jupiterx-toggle":17,"jupiterx-alert":17,"jupiterx-typography":17,"jupiterx-color":17,"jupiterx-select":17,"jupiterx-fonts":17,"jupiterx-template":17,"jupiterx-multicheck":17,"jupiterx-text":17,"jupiterx-exceptions":17,"jupiterx-radio-image":17,"jupiterx-pro-box":5,"radio-html":8,"Buscar":2,"themesion_icon_picker":1,"textbox":1,"selecticon":1,"kirki-wcga-lc":3,"builder":13,"pages-dropdown":7,"wdaspeed-menu":3,"dimenion":3,"minimall_notice":3,"scoll-pages":1,"scroll-pages":1,"password":1,"embed":6,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"kirki-box-shadow":1,"agip":3,"kirki-dropdown-categories":4,"hitmag-pro-category-dropdown":2,"input":1,"gradient-control-pro":1,"web-fonts":1,"header-slider":1,"kirki-url":2,"switch":1,"cutom-text":1,"cmsmasters-constructor":1,"spacing":1,"Personalizar":1,"texto":3,"input_slider":1},"2020-02":{"kirki-slider":102097,"kirki-switch":78864,"kirki-radio-image":137190,"kirki-color":193152,"kirki-generic":196445,"kirki-number":111855,"kirki-select":185360,"code_editor":19515,"kirki-toggle":114856,"repeater":157794,"kirki-image":176660,"kirki-dimensions":92447,"kirki-multicheck":47343,"kirki-radio":84071,"kirki-custom":73902,"checkbox":70849,"kirki-multicolor":17298,"kirki-background":13206,"kirki-typography":85427,"kirki-sortable":40077,"kirki-dimension":12105,"kirki-palette":26678,"thumbnail_size":811,"kirki-editor":15879,"kirki-radio-buttonset":29643,"kirki-color-palette":2136,"upload":6298,"kirki-date":3726,"notice":1574,"kirki-dashicons":928,"cropped_image":792,"datepicker":739,"kirki-react-color":64,"kirki-wcag-tc":235,"kirki-react-radio-buttonset":52,"kirki-wcag-link-color":42,"kirki-code":55,"gridd_grid":66,"kirki-checkbox":65,"wplemon-palette-builder":52,"kirki-text":75,"hidden":360,"dropdown":170,"creativesplanet_icon_picker":41,"divider":372,"heading":409,"text_disabled":370,"textarea_disabled":370,"email":107,"adaptive-design":22,"kirki-box-model":181,"kirki-box-shadow":2,"separator":391,"groupdivider":40,"grouptitle":30,"css_tool":40,"clelement":45,"kirki-textarea":25,"dimension":9,"sidebars":50,"legend":17,"textfield":53,"custom_10":67,"sidebar-dropdown":1,"goto-panel":1,"menu-dropdown":11,"goto-section":1,"custom-typography":7,"title":21,"time":5,"be_title":22,"texto":2,"cutom-code":59,"kirki-url":3,"gridd-wcag-lc":12,"gradient":23,"ope-info-pro":17,"sectionseparator":17,"ope-info":1,"sidebar-button-group":12,"media":12,"web-gradients":12,"gradient-control":12,"font-awesome-icon-control":8,"hitmag-category-dropdown":14,"quna_notice":19,"text":7,"radio-buttonset":4,"color":14,"image":4,"select":5,"slider":4,"dimensions":4,"custom":4,"textarea":4,"sortable":4,"typography":4,"number":5,"editor":4,"multicheck":4,"kirki-fontawesome":21,"kirki-wcag-lc":13,"radio":11,"mini-group":7,"mini-section":7,"collapsible":18,"jupiterx-popup":13,"jupiterx-image":13,"jupiterx-child-popup":13,"jupiterx-border":13,"jupiterx-background":13,"jupiterx-divider":13,"jupiterx-box-model":13,"jupiterx-label":13,"jupiterx-box-shadow":13,"jupiterx-choose":13,"jupiterx-input":13,"jupiterx-toggle":13,"jupiterx-alert":13,"jupiterx-typography":13,"jupiterx-color":13,"jupiterx-select":13,"jupiterx-fonts":13,"jupiterx-template":13,"jupiterx-multicheck":13,"jupiterx-text":13,"jupiterx-exceptions":13,"jupiterx-radio-image":13,"jupiterx-pro-box":4,"material-icons-icon-control":4,"Buscar":2,"raw":4,"border_radius":3,"builder":15,"themesion_icon_picker":3,"kirki-wcga-lc":9,"textbox":1,"selecticon":1,"pages-dropdown":6,"wdaspeed-menu":2,"dimenion":3,"radio-html":5,"minimall_notice":2,"password":1,"scoll-pages":1,"scroll-pages":1,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"embed":5,"cmsmasters-heading":2,"cmsmasters-typography":2,"cmsmasters-dimension":2,"cmsmasters-dimensions":2,"cmsmasters-divider":2,"cmsmasters-select":2,"agip":3,"kirki-dropdown-categories":2,"hitmag-pro-category-dropdown":2,"input":2,"bb-composition-sortable-slave":2,"bb-composition-sortable-master":2,"switch":1,"cutom-text":1,"woofcicons":1,"image_select":1,"spacing":1,"Personalizar":1},"2020-03":{"kirki-radio-image":101976,"kirki-toggle":187988,"kirki-select":220919,"kirki-slider":62711,"kirki-image":214400,"kirki-radio-buttonset":28520,"kirki-generic":230451,"kirki-typography":152591,"kirki-multicolor":19906,"kirki-color":228282,"kirki-editor":17564,"kirki-switch":37649,"kirki-number":184412,"kirki-dimensions":168969,"kirki-radio":40220,"kirki-custom":137758,"kirki-color-palette":1582,"checkbox":21425,"repeater":195958,"kirki-multicheck":119301,"kirki-sortable":112419,"upload":5237,"code_editor":16384,"kirki-background":12058,"cropped_image":318,"kirki-dimension":11121,"kirki-date":5048,"datepicker":663,"kirki-palette":100749,"hidden":281,"creativesplanet_icon_picker":45,"kirki-dashicons":558,"notice":740,"separator":387,"cutom-code":39,"thumbnail_size":504,"dropdown":197,"sidebars":41,"divider":208,"heading":229,"text_disabled":206,"textarea_disabled":206,"legend":35,"kirki-box-model":277,"kirki-wcag-tc":334,"clelement":37,"email":92,"header_legend":2,"be_title":2,"kirki-text":89,"kirki-textarea":33,"kirki-react-color":78,"quna_notice":9,"groupdivider":35,"grouptitle":29,"css_tool":35,"kirki-react-radio-buttonset":56,"kirki-wcag-link-color":44,"kirki-code":61,"gridd_grid":70,"kirki-checkbox":76,"wplemon-palette-builder":56,"kirki-box-shadow":3,"custom_10":51,"sidebar-dropdown":1,"goto-panel":1,"menu-dropdown":13,"goto-section":1,"custom-typography":8,"textfield":40,"kirki-fontawesome":22,"adaptive-design":16,"time":3,"kirki-wcga-lc":17,"ope-info-pro":13,"sectionseparator":13,"ope-info":3,"sidebar-button-group":10,"media":10,"web-gradients":10,"gradient-control":10,"font-awesome-icon-control":7,"kirki-url":2,"gridd-wcag-lc":12,"texto":4,"title":17,"gradient":18,"hitmag-category-dropdown":11,"kirki-wcag-lc":16,"color":20,"radio":12,"mini-group":12,"mini-section":12,"hitmag-pro-category-dropdown":2,"builder":14,"jupiterx-popup":13,"jupiterx-image":13,"jupiterx-child-popup":13,"jupiterx-border":13,"jupiterx-background":13,"jupiterx-divider":13,"jupiterx-box-model":13,"jupiterx-label":13,"jupiterx-box-shadow":13,"jupiterx-choose":13,"jupiterx-input":13,"jupiterx-toggle":13,"jupiterx-alert":13,"jupiterx-typography":13,"jupiterx-color":13,"jupiterx-select":13,"jupiterx-fonts":13,"jupiterx-template":13,"jupiterx-multicheck":13,"jupiterx-text":13,"jupiterx-exceptions":13,"jupiterx-radio-image":13,"jupiterx-pro-box":5,"Buscar":2,"themesion_icon_picker":1,"collapsible":10,"material-icons-icon-control":3,"textbox":1,"selecticon":1,"pages-dropdown":7,"wdaspeed-menu":1,"text":9,"minimall_notice":2,"dimension":12,"dropdown-page":1,"password":1,"toggle":2,"select":8,"number":8,"background":1,"typography":9,"radio-buttonset":8,"editor":8,"multicheck":8,"slider":8,"custom":8,"code":1,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"dimenion":2,"scoll-pages":1,"scroll-pages":1,"agip":3,"image":7,"dimensions":7,"textarea":7,"sortable":7,"kirki-dropdown-categories":1,"input":2,"bb-composition-sortable-slave":1,"bb-composition-sortable-master":1,"switch":1,"radio-html":3,"woofcicons":1,"image_select":1,"embed":2,"cmsmasters-heading":1,"cmsmasters-typography":1,"cmsmasters-dimension":1,"cmsmasters-dimensions":1,"cmsmasters-divider":1,"cmsmasters-select":1},"2020-04":{"kirki-radio-buttonset":12920,"kirki-typography":96532,"kirki-generic":150996,"kirki-color":150459,"kirki-toggle":120307,"kirki-image":131956,"kirki-number":130729,"kirki-select":136046,"kirki-palette":58333,"kirki-multicheck":71862,"repeater":134156,"kirki-dimensions":112392,"kirki-custom":93044,"kirki-sortable":66963,"kirki-radio-image":64173,"kirki-slider":38346,"checkbox":22323,"kirki-radio":29122,"kirki-switch":19641,"kirki-background":9472,"kirki-multicolor":7397,"code_editor":13499,"kirki-dimension":8406,"kirki-date":4003,"kirki-editor":4573,"upload":3074,"dropdown":132,"divider":144,"heading":162,"text_disabled":142,"textarea_disabled":142,"notice":90,"thumbnail_size":393,"kirki-dashicons":382,"datepicker":478,"cropped_image":215,"kirki-color-palette":554,"quna_notice":6,"separator":350,"hidden":207,"legend":33,"email":71,"kirki-box-model":281,"kirki-wcag-tc":350,"hitmag-category-dropdown":10,"menu-dropdown":15,"pages-dropdown":11,"custom-typography":12,"css_tool":32,"groupdivider":32,"clelement":32,"cmsmasters-heading":1,"cmsmasters-typography":1,"cmsmasters-dimension":1,"cmsmasters-dimensions":1,"cmsmasters-divider":1,"cmsmasters-select":1,"kirki-react-color":70,"kirki-react-radio-buttonset":50,"kirki-wcag-link-color":39,"kirki-code":58,"gridd_grid":63,"kirki-checkbox":69,"wplemon-palette-builder":50,"kirki-text":83,"sidebar-dropdown":1,"goto-panel":1,"goto-section":1,"textfield":39,"raw":1,"border_radius":1,"custom_10":36,"time":2,"sidebars":24,"ope-info-pro":11,"sectionseparator":11,"ope-info":2,"sidebar-button-group":9,"media":9,"web-gradients":9,"gradient-control":8,"font-awesome-icon-control":7,"adaptive-design":18,"mini-group":10,"mini-section":10,"gridd-wcag-lc":11,"cutom-code":27,"title":10,"gradient":11,"kirki-fontawesome":16,"kirki-box-shadow":2,"radio-buttonset":4,"color":16,"image":5,"select":5,"slider":5,"dimensions":4,"custom":4,"text":6,"textarea":4,"sortable":4,"typography":4,"dimension":6,"number":4,"editor":4,"multicheck":4,"kirki-wcag-lc":14,"kirki-textarea":23,"radio":12,"kirki-url":2,"kirki-wcga-lc":17,"hitmag-pro-category-dropdown":1,"creativesplanet_icon_picker":30,"builder":22,"grouptitle":26,"Buscar":1,"texto":1,"themesion_icon_picker":1,"dimenion":2,"collapsible":10,"material-icons-icon-control":2,"textbox":1,"selecticon":1,"wdaspeed-menu":1,"gradient-control-pro":1,"web-fonts":1,"minimall_notice":1,"password":1,"dropdown-page":1,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"switch":2,"radio-image":1,"agip":3,"input":1,"bb-composition-sortable-slave":1,"bb-composition-sortable-master":1,"scoll-pages":1,"scroll-pages":1,"jupiterx-popup":7,"jupiterx-image":7,"jupiterx-child-popup":7,"jupiterx-border":7,"jupiterx-background":7,"jupiterx-divider":7,"jupiterx-box-model":7,"jupiterx-label":7,"jupiterx-box-shadow":7,"jupiterx-choose":7,"jupiterx-input":7,"jupiterx-toggle":7,"jupiterx-alert":7,"jupiterx-typography":7,"jupiterx-color":7,"jupiterx-select":7,"jupiterx-fonts":7,"jupiterx-template":7,"jupiterx-multicheck":7,"jupiterx-text":7,"jupiterx-exceptions":7,"jupiterx-radio-image":7,"jupiterx-pro-box":3,"radio-html":2,"embed":3,"image_select":1},"2020-05":{"kirki-color":112425,"kirki-generic":112453,"kirki-select":95105,"kirki-typography":57416,"kirki-radio":30817,"kirki-number":79606,"checkbox":22058,"kirki-custom":40192,"repeater":81563,"kirki-slider":39685,"kirki-toggle":69619,"kirki-switch":23621,"kirki-radio-buttonset":12680,"kirki-sortable":12420,"kirki-radio-image":65415,"code_editor":20886,"kirki-image":79247,"kirki-dimensions":59470,"kirki-multicheck":18452,"kirki-palette":2831,"kirki-background":10142,"kirki-multicolor":7853,"kirki-dimension":9782,"kirki-date":4556,"kirki-editor":4750,"upload":2801,"kirki-color-palette":517,"kirki-dashicons":358,"kirki-text":66,"kirki-url":2,"datepicker":397,"notice":142,"kirki-wcag-tc":516,"thumbnail_size":364,"cropped_image":221,"hidden":191,"dropdown":119,"legend":40,"kirki-box-model":338,"quna_notice":9,"email":71,"divider":141,"heading":158,"text_disabled":141,"textarea_disabled":141,"separator":315,"textfield":41,"sidebar-dropdown":2,"goto-panel":2,"menu-dropdown":13,"goto-section":2,"custom-typography":9,"custom_10":34,"sidebars":21,"ope-info-pro":8,"sectionseparator":8,"ope-info":1,"sidebar-button-group":7,"media":7,"web-gradients":7,"gradient-control":7,"font-awesome-icon-control":5,"mini-group":10,"mini-section":10,"css_tool":45,"groupdivider":45,"clelement":46,"gridd-wcag-lc":8,"gridd_grid":45,"title":12,"adaptive-design":20,"cutom-code":27,"gradient":12,"creativesplanet_icon_picker":35,"time":3,"kirki-wcga-lc":18,"kirki-box-shadow":1,"kirki-fontawesome":16,"kirki-react-color":56,"kirki-react-radio-buttonset":37,"kirki-wcag-link-color":32,"kirki-code":43,"kirki-checkbox":53,"wplemon-palette-builder":37,"kirki-wcag-lc":6,"kirki-textarea":16,"color":10,"radio":6,"radio-buttonset":4,"image":5,"select":5,"slider":5,"dimensions":4,"custom":4,"text":6,"textarea":4,"sortable":4,"typography":5,"dimension":5,"number":4,"editor":4,"multicheck":4,"hitmag-pro-category-dropdown":1,"builder":19,"header_legend":1,"grouptitle":20,"Buscar":1,"themesion_icon_picker":1,"dimenion":3,"collapsible":11,"material-icons-icon-control":2,"textbox":1,"selecticon":1,"pages-dropdown":7,"jupiterx-popup":7,"jupiterx-alert":7,"jupiterx-image":7,"jupiterx-child-popup":7,"jupiterx-border":7,"jupiterx-background":7,"jupiterx-divider":7,"jupiterx-box-model":7,"jupiterx-label":7,"jupiterx-box-shadow":7,"jupiterx-choose":7,"jupiterx-input":7,"jupiterx-toggle":7,"jupiterx-typography":7,"jupiterx-color":7,"jupiterx-select":7,"jupiterx-fonts":7,"jupiterx-template":7,"jupiterx-multicheck":7,"jupiterx-text":7,"jupiterx-exceptions":7,"jupiterx-radio-image":7,"minimall_notice":1,"password":1,"dropdown-page":1,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"switch":2,"radio-image":1,"agip":4,"hitmag-category-dropdown":7,"input":1,"jupiterx-pro-box":3,"scoll-pages":1,"scroll-pages":1,"radio-html":1,"embed":3,"image_select":1},"2020-06":{"kirki-color":91167,"kirki-generic":85352,"kirki-select":72289,"kirki-typography":50199,"kirki-radio-buttonset":14333,"kirki-slider":34181,"kirki-toggle":55890,"kirki-dimensions":42869,"kirki-background":9882,"kirki-multicolor":5125,"kirki-custom":34389,"repeater":62647,"kirki-number":57792,"kirki-image":63185,"code_editor":13464,"kirki-dimension":9296,"kirki-multicheck":13507,"kirki-date":2289,"kirki-sortable":8645,"kirki-editor":4175,"kirki-radio-image":54257,"kirki-radio":24622,"checkbox":21600,"kirki-switch":20391,"kirki-color-palette":440,"upload":2458,"datepicker":357,"kirki-palette":2279,"hidden":177,"email":64,"kirki-box-model":296,"kirki-wcag-tc":470,"dropdown":103,"divider":117,"heading":135,"text_disabled":116,"textarea_disabled":116,"notice":188,"thumbnail_size":336,"sidebars":20,"kirki-dashicons":301,"cropped_image":178,"ope-info-pro":8,"sectionseparator":8,"ope-info":1,"sidebar-button-group":6,"media":6,"web-gradients":6,"gradient-control":6,"font-awesome-icon-control":5,"separator":270,"legend":51,"gridd-wcag-lc":9,"gridd_grid":29,"kirki-text":51,"kirki-react-color":39,"kirki-checkbox":39,"custom_10":30,"gradient":14,"creativesplanet_icon_picker":36,"cutom-code":17,"adaptive-design":15,"kirki-wcga-lc":20,"kirki-fontawesome":13,"title":9,"time":3,"kirki-react-radio-buttonset":20,"kirki-wcag-link-color":20,"kirki-code":26,"wplemon-palette-builder":20,"radio-buttonset":6,"color":7,"image":7,"select":7,"slider":7,"dimensions":6,"custom":6,"text":8,"textarea":6,"sortable":6,"typography":7,"dimension":9,"number":6,"editor":6,"multicheck":6,"mini-group":9,"mini-section":9,"kirki-box-shadow":1,"hitmag-category-dropdown":9,"hitmag-pro-category-dropdown":2,"kirki-textarea":13,"textfield":44,"builder":29,"quna_notice":8,"groupdivider":28,"grouptitle":22,"css_tool":28,"clelement":29,"themesion_icon_picker":1,"collapsible":15,"dimenion":3,"menu-dropdown":11,"input_slider":1,"material-icons-icon-control":1,"textbox":1,"selecticon":1,"pages-dropdown":5,"custom-typography":6,"wdaspeed-menu":1,"texto":1,"jupiterx-popup":9,"jupiterx-image":9,"jupiterx-child-popup":9,"jupiterx-border":9,"jupiterx-background":9,"jupiterx-divider":9,"jupiterx-box-model":9,"jupiterx-label":9,"jupiterx-box-shadow":9,"jupiterx-choose":9,"jupiterx-input":9,"jupiterx-toggle":9,"jupiterx-alert":9,"jupiterx-typography":9,"jupiterx-color":9,"jupiterx-select":9,"jupiterx-fonts":9,"jupiterx-template":9,"jupiterx-multicheck":9,"jupiterx-text":9,"jupiterx-exceptions":9,"jupiterx-radio-image":9,"minimall_notice":1,"password":1,"dropdown-page":1,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"agip":4,"switch":3,"radio":1,"radio-image":1,"jupiterx-pro-box":3,"scoll-pages":1,"scroll-pages":1,"radio-html":2,"embed":3,"image_select":1,"sidebar-dropdown":1,"goto-panel":1,"goto-section":1},"2020-07":{"upload":2462,"kirki-slider":34951,"kirki-color":80658,"kirki-radio":24172,"kirki-generic":77449,"kirki-image":60477,"kirki-radio-image":51633,"kirki-multicheck":11066,"kirki-typography":43628,"kirki-editor":4039,"kirki-select":64509,"repeater":63572,"kirki-number":55345,"kirki-toggle":53114,"kirki-dimensions":40598,"thumbnail_size":275,"kirki-switch":21052,"kirki-custom":37170,"code_editor":9464,"kirki-radio-buttonset":13808,"kirki-box-model":330,"kirki-background":12797,"kirki-wcag-tc":520,"kirki-sortable":8138,"kirki-multicolor":4697,"kirki-dimension":12333,"checkbox":22910,"kirki-date":1986,"kirki-palette":2107,"kirki-color-palette":409,"hidden":172,"kirki-dashicons":272,"menu-dropdown":51,"datepicker":331,"divider":102,"heading":117,"text_disabled":102,"textarea_disabled":102,"notice":219,"separator":277,"textfield":40,"dropdown":104,"pages-dropdown":19,"custom-typography":20,"legend":58,"cropped_image":165,"custom_10":34,"gridd-wcag-lc":10,"gridd_grid":26,"ope-info-pro":7,"sectionseparator":7,"sidebar-button-group":6,"media":6,"web-gradients":6,"gradient-control":6,"material-icons-icon-control":2,"kirki-wcga-lc":24,"kirki-text":53,"kirki-code":25,"cutom-code":22,"adaptive-design":16,"time":3,"email":59,"builder":44,"title":10,"radio-buttonset":6,"color":7,"image":7,"select":7,"slider":7,"dimensions":6,"custom":6,"text":8,"textarea":6,"sortable":6,"typography":7,"dimension":8,"number":6,"editor":6,"multicheck":6,"mini-group":10,"mini-section":10,"kirki-react-color":41,"kirki-react-radio-buttonset":16,"kirki-wcag-link-color":16,"kirki-checkbox":34,"wplemon-palette-builder":16,"hitmag-pro-category-dropdown":2,"kirki-textarea":18,"creativesplanet_icon_picker":31,"kirki-box-shadow":1,"groupdivider":59,"grouptitle":21,"css_tool":59,"clelement":60,"jupiterx-popup":10,"jupiterx-alert":10,"jupiterx-image":10,"jupiterx-child-popup":10,"jupiterx-border":10,"jupiterx-background":10,"jupiterx-divider":10,"jupiterx-box-model":10,"jupiterx-label":10,"jupiterx-box-shadow":10,"jupiterx-choose":10,"jupiterx-input":10,"jupiterx-toggle":10,"jupiterx-typography":10,"jupiterx-color":10,"jupiterx-select":10,"jupiterx-fonts":10,"jupiterx-template":10,"jupiterx-multicheck":10,"jupiterx-text":10,"jupiterx-exceptions":10,"jupiterx-radio-image":10,"quna_notice":5,"themesion_icon_picker":1,"kirki-fontawesome":10,"sidebars":19,"collapsible":12,"dimenion":3,"textbox":1,"selecticon":1,"hitmag-category-dropdown":7,"gradient":10,"wdaspeed-menu":1,"texto":1,"minimall_notice":1,"password":1,"font-awesome-icon-control":4,"dropdown-page":1,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"agip":5,"toggle":1,"switch":2,"radio":1,"radio-image":1,"scoll-pages":1,"scroll-pages":1,"jupiterx-pro-box":2,"radio-html":1,"embed":2,"image_select":1,"sidebar-dropdown":1,"goto-panel":1,"goto-section":1,"ope-info":1},"2020-08":{"checkbox":21813,"kirki-generic":81458,"kirki-editor":3732,"kirki-typography":46576,"kirki-background":15951,"kirki-image":63477,"kirki-select":67839,"kirki-color":83650,"kirki-radio":23201,"kirki-radio-image":51590,"code_editor":12461,"repeater":66165,"kirki-radio-buttonset":16487,"kirki-toggle":56605,"kirki-number":57976,"kirki-dimensions":44158,"kirki-custom":39436,"kirki-switch":22240,"kirki-slider":36669,"separator":286,"kirki-multicheck":14331,"kirki-box-model":272,"kirki-wcag-tc":434,"kirki-sortable":11049,"kirki-multicolor":7994,"upload":2289,"kirki-dimension":15602,"kirki-date":5528,"kirki-palette":1910,"heading":120,"thumbnail_size":268,"notice":225,"datepicker":297,"cropped_image":141,"kirki-dashicons":246,"builder":51,"hidden":150,"kirki-wcga-lc":25,"kirki-color-palette":344,"custom_10":31,"menu-dropdown":42,"pages-dropdown":21,"custom-typography":22,"kirki-textarea":94,"kirki-react-color":108,"kirki-text":123,"divider":106,"text_disabled":106,"textarea_disabled":106,"dropdown":98,"adaptive-design":15,"radio-buttonset":6,"color":7,"image":7,"select":7,"slider":7,"dimensions":6,"custom":6,"text":8,"textarea":6,"sortable":6,"typography":7,"dimension":7,"number":6,"editor":6,"multicheck":6,"mini-group":11,"mini-section":11,"email":58,"kirki-checkbox":25,"hitmag-pro-category-dropdown":3,"time":3,"legend":63,"kirki-code":96,"textfield":38,"creativesplanet_icon_picker":33,"kirki-box-shadow":1,"kirki-fontawesome":12,"groupdivider":25,"grouptitle":19,"css_tool":25,"clelement":26,"embed":2,"kirki-react-radio-buttonset":9,"kirki-wcag-link-color":9,"gridd_grid":17,"wplemon-palette-builder":9,"themesion_icon_picker":2,"quna_notice":5,"collapsible":12,"cutom-code":15,"sidebars":16,"dimenion":2,"ope-info-pro":6,"sectionseparator":6,"sidebar-button-group":5,"media":5,"web-gradients":5,"gradient-control":5,"material-icons-icon-control":2,"hitmag-category-dropdown":6,"wdaspeed-menu":1,"gridd-wcag-lc":8,"gradient":8,"title":6,"minimall_notice":1,"password":1,"dropdown-page":1,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"font-awesome-icon-control":3,"agip":4,"switch":3,"jupiterx-popup":10,"jupiterx-alert":10,"jupiterx-image":10,"jupiterx-child-popup":10,"jupiterx-border":10,"jupiterx-background":10,"jupiterx-divider":10,"jupiterx-box-model":10,"jupiterx-label":10,"jupiterx-box-shadow":10,"jupiterx-choose":10,"jupiterx-input":10,"jupiterx-toggle":10,"jupiterx-typography":10,"jupiterx-color":10,"jupiterx-select":10,"jupiterx-fonts":10,"jupiterx-multicheck":10,"jupiterx-text":10,"jupiterx-pro-box":2,"jupiterx-exceptions":10,"jupiterx-radio-image":10,"jupiterx-template":10,"radio-html":1,"radio":1,"radio-image":1,"sidebar-dropdown":1,"goto-panel":1,"goto-section":1,"ope-info":1,"input_slider":1},"2020-09":{"kirki-number":65805,"kirki-image":61389,"kirki-switch":21441,"kirki-generic":87970,"repeater":71736,"kirki-radio":35796,"kirki-color":89462,"kirki-typography":55422,"kirki-radio-buttonset":13083,"kirki-slider":38049,"checkbox":26307,"kirki-custom":48327,"kirki-select":65509,"kirki-toggle":56458,"kirki-radio-image":45550,"upload":1837,"kirki-multicheck":18760,"kirki-dimensions":45632,"kirki-dimension":12104,"kirki-background":12159,"kirki-multicolor":6392,"code_editor":10099,"kirki-date":4384,"kirki-sortable":16078,"kirki-editor":3024,"kirki-palette":8689,"kirki-dashicons":215,"cropped_image":123,"thumbnail_size":209,"radio-buttonset":8,"color":9,"image":9,"select":9,"slider":9,"dimensions":8,"custom":8,"text":10,"textarea":8,"sortable":8,"typography":9,"dimension":9,"number":8,"editor":8,"multicheck":8,"divider":96,"heading":111,"text_disabled":96,"textarea_disabled":96,"separator":226,"notice":221,"hidden":146,"kirki-text":118,"kirki-react-color":103,"kirki-code":89,"kirki-textarea":84,"mini-group":10,"mini-section":10,"cutom-code":13,"builder":37,"datepicker":269,"email":58,"dropdown":92,"kirki-color-palette":302,"kirki-box-model":172,"kirki-wcag-tc":260,"title":8,"adaptive-design":12,"kirki-checkbox":29,"hitmag-pro-category-dropdown":1,"menu-dropdown":38,"kirki-react-radio-buttonset":12,"kirki-wcag-link-color":12,"gridd_grid":22,"wplemon-palette-builder":12,"time":3,"pages-dropdown":19,"custom-typography":21,"legend":71,"textfield":39,"creativesplanet_icon_picker":31,"kirki-wcga-lc":38,"image_select":1,"kirki-box-shadow":1,"kirki-fontawesome":10,"custom_10":22,"themesion_icon_picker":1,"quna_notice":6,"collapsible":9,"sidebars":15,"dimenion":1,"ope-info-pro":6,"sectionseparator":6,"sidebar-button-group":5,"media":5,"web-gradients":5,"gradient-control":5,"material-icons-icon-control":2,"textbox":1,"selecticon":1,"groupdivider":24,"grouptitle":18,"css_tool":24,"clelement":24,"font-awesome-icon-control":3,"jupiterx-popup":7,"jupiterx-image":7,"jupiterx-child-popup":7,"jupiterx-border":7,"jupiterx-background":7,"jupiterx-divider":7,"jupiterx-box-model":7,"jupiterx-label":7,"jupiterx-box-shadow":7,"jupiterx-choose":7,"jupiterx-input":7,"jupiterx-toggle":7,"jupiterx-alert":7,"jupiterx-typography":7,"jupiterx-color":7,"jupiterx-select":7,"jupiterx-fonts":7,"jupiterx-multicheck":7,"jupiterx-text":7,"jupiterx-pro-box":3,"jupiterx-exceptions":7,"jupiterx-radio-image":7,"wdaspeed-menu":1,"gridd-wcag-lc":10,"gradient":7,"minimall_notice":1,"password":1,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"dropdown-page":1,"agip":4,"switch":2,"radio":1,"radio-image":1,"goto-panel":2,"sidebar-dropdown":2,"hitmag-category-dropdown":4,"jupiterx-template":6,"radio-html":1,"embed":1,"goto-section":1,"ope-info":1},"2020-10":{"kirki-toggle":51756,"kirki-color":83530,"repeater":66733,"kirki-select":59660,"kirki-image":56882,"kirki-number":61856,"kirki-dimensions":41411,"kirki-radio-image":49346,"kirki-generic":81257,"kirki-radio":27578,"checkbox":27767,"kirki-custom":40048,"kirki-typography":47517,"kirki-slider":37160,"kirki-radio-buttonset":13339,"kirki-background":10637,"kirki-multicolor":5774,"code_editor":9608,"kirki-dimension":11031,"kirki-multicheck":11468,"kirki-date":3843,"kirki-sortable":8666,"kirki-switch":19060,"upload":1773,"kirki-editor":2881,"thumbnail_size":204,"kirki-palette":1495,"kirki-dashicons":191,"kirki-fontawesome":10,"separator":221,"radio-buttonset":11,"color":12,"image":12,"select":12,"slider":12,"dimensions":11,"custom":11,"text":13,"textarea":11,"sortable":11,"typography":12,"dimension":15,"number":11,"editor":11,"multicheck":11,"cropped_image":117,"notice":239,"builder":33,"email":56,"datepicker":282,"dropdown":89,"kirki-color-palette":291,"kirki-box-model":141,"kirki-wcag-tc":218,"kirki-text":121,"kirki-react-color":102,"kirki-checkbox":38,"mini-group":11,"mini-section":11,"hidden":133,"hitmag-pro-category-dropdown":3,"divider":85,"heading":97,"text_disabled":85,"textarea_disabled":85,"legend":71,"textfield":41,"adaptive-design":14,"kirki-code":79,"kirki-textarea":77,"creativesplanet_icon_picker":35,"menu-dropdown":43,"pages-dropdown":15,"custom-typography":15,"kirki-wcga-lc":33,"time":3,"kirki-box-shadow":1,"title":7,"kirki-react-radio-buttonset":15,"kirki-wcag-link-color":15,"gridd_grid":23,"wplemon-palette-builder":15,"custom_10":19,"quna_notice":4,"ope-info-pro":5,"sectionseparator":5,"sidebar-button-group":4,"media":4,"web-gradients":4,"gradient-control":4,"material-icons-icon-control":2,"textbox":1,"selecticon":1,"jupiterx-popup":6,"jupiterx-image":6,"jupiterx-child-popup":6,"jupiterx-border":6,"jupiterx-background":6,"jupiterx-divider":6,"jupiterx-box-model":6,"jupiterx-label":6,"jupiterx-box-shadow":6,"jupiterx-choose":6,"jupiterx-input":6,"jupiterx-toggle":6,"jupiterx-alert":6,"jupiterx-typography":6,"jupiterx-color":6,"jupiterx-select":6,"jupiterx-fonts":6,"jupiterx-template":6,"jupiterx-multicheck":6,"jupiterx-text":6,"jupiterx-exceptions":6,"jupiterx-radio-image":6,"groupdivider":23,"grouptitle":18,"css_tool":23,"clelement":24,"sidebars":13,"gridd-wcag-lc":8,"wdaspeed-menu":1,"gradient":8,"minimall_notice":1,"password":1,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"dropdown-page":1,"agip":4,"collapsible":2,"switch":2,"radio":1,"radio-image":1,"hitmag-category-dropdown":2,"cutom-code":11,"radio-html":1,"embed":1,"jupiterx-pro-box":1,"kirki-url":1,"ope-info":1,"font-awesome-icon-control":2},"2020-11":{"kirki-toggle":62412,"repeater":73629,"kirki-color":90116,"kirki-select":72791,"kirki-image":69809,"kirki-number":68933,"kirki-dimensions":53632,"kirki-radio-image":60015,"kirki-generic":89129,"kirki-typography":43436,"kirki-radio":21770,"checkbox":20855,"kirki-custom":37224,"kirki-slider":32397,"kirki-radio-buttonset":11112,"kirki-background":9735,"kirki-multicolor":4833,"code_editor":10251,"kirki-dimension":12549,"kirki-multicheck":11760,"kirki-date":3156,"kirki-sortable":11832,"kirki-switch":19909,"thumbnail_size":176,"legend":66,"kirki-editor":2595,"kirki-palette":3729,"dropdown":85,"kirki-text":508,"kirki-react-color":493,"kirki-code":80,"kirki-textarea":79,"kirki-dashicons":171,"datepicker":248,"upload":1593,"kirki-wcag-tc":141,"kirki-react-radio-buttonset":12,"kirki-wcag-link-color":12,"gridd_grid":18,"kirki-checkbox":30,"wplemon-palette-builder":12,"adaptive-design":12,"kirki-color-palette":305,"separator":191,"builder":27,"notice":230,"creativesplanet_icon_picker":34,"textfield":33,"hidden":116,"jupiterx-popup":7,"jupiterx-image":7,"jupiterx-child-popup":7,"jupiterx-border":7,"jupiterx-background":7,"jupiterx-divider":7,"jupiterx-box-model":7,"jupiterx-label":7,"jupiterx-box-shadow":7,"jupiterx-choose":7,"jupiterx-input":7,"jupiterx-toggle":7,"jupiterx-alert":7,"jupiterx-typography":7,"jupiterx-color":7,"jupiterx-select":7,"jupiterx-fonts":7,"jupiterx-template":7,"jupiterx-multicheck":7,"jupiterx-text":7,"jupiterx-exceptions":7,"jupiterx-radio-image":7,"jupiterx-pro-box":2,"kirki-wcga-lc":31,"kirki-box-model":80,"menu-dropdown":34,"pages-dropdown":13,"custom-typography":13,"email":48,"time":3,"cropped_image":95,"divider":81,"heading":91,"text_disabled":81,"textarea_disabled":81,"kirki-box-shadow":1,"title":7,"kirki-fontawesome":10,"custom_10":20,"quna_notice":2,"sidebars":13,"textbox":1,"selecticon":1,"mini-group":8,"mini-section":8,"cutom-code":12,"dimenion":2,"groupdivider":20,"grouptitle":15,"css_tool":20,"clelement":21,"text":9,"gridd-wcag-lc":6,"wdaspeed-menu":1,"gradient":8,"kirki-url":395,"minimall_notice":1,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"ope-info-pro":3,"sectionseparator":3,"sidebar-button-group":3,"media":3,"web-gradients":3,"gradient-control":3,"material-icons-icon-control":1,"dropdown-page":1,"agip":4,"collapsible":2,"radio-buttonset":8,"color":8,"image":8,"select":8,"slider":8,"dimensions":8,"custom":8,"textarea":8,"sortable":8,"typography":8,"dimension":10,"number":8,"editor":8,"multicheck":8,"switch":1,"hitmag-category-dropdown":2,"embed":1,"ope-info":1,"font-awesome-icon-control":2,"hitmag-pro-category-dropdown":1},"2020-12":{"kirki-toggle":60269,"kirki-color":82722,"repeater":68715,"kirki-select":68076,"kirki-image":65567,"kirki-number":63492,"kirki-dimensions":51216,"kirki-radio-image":57494,"kirki-generic":81790,"kirki-switch":18346,"kirki-custom":29768,"kirki-typography":36081,"kirki-radio-buttonset":11533,"kirki-slider":27180,"kirki-background":10321,"kirki-multicolor":4967,"code_editor":7715,"kirki-dimension":10811,"kirki-multicheck":9012,"kirki-date":3299,"kirki-sortable":6832,"kirki-radio":18688,"checkbox":18244,"upload":1451,"legend":67,"kirki-editor":2340,"kirki-react-color":513,"kirki-text":528,"kirki-url":437,"notice":271,"datepicker":235,"kirki-code":60,"kirki-textarea":59,"kirki-palette":1173,"kirki-wcag-tc":112,"kirki-dashicons":153,"divider":76,"heading":87,"text_disabled":76,"textarea_disabled":76,"separator":180,"creativesplanet_icon_picker":31,"dropdown":78,"kirki-color-palette":235,"textfield":34,"builder":28,"thumbnail_size":162,"kirki-checkbox":26,"kirki-wcga-lc":33,"kirki-box-model":63,"cropped_image":92,"menu-dropdown":41,"pages-dropdown":15,"custom-typography":15,"email":41,"hidden":112,"adaptive-design":12,"kirki-box-shadow":1,"kirki-react-radio-buttonset":8,"kirki-wcag-link-color":8,"gridd_grid":16,"wplemon-palette-builder":8,"time":3,"custom_10":17,"woofcicons":2,"sidebars":14,"kirki-fontawesome":9,"quna_notice":4,"gridd-wcag-lc":8,"textbox":1,"selecticon":1,"mini-group":13,"mini-section":13,"groupdivider":21,"grouptitle":17,"css_tool":21,"clelement":22,"dimenion":2,"jupiterx-popup":11,"jupiterx-image":11,"jupiterx-child-popup":11,"jupiterx-border":11,"jupiterx-background":11,"jupiterx-divider":11,"jupiterx-box-model":11,"jupiterx-label":11,"jupiterx-box-shadow":11,"jupiterx-choose":11,"jupiterx-input":11,"jupiterx-toggle":11,"jupiterx-alert":11,"jupiterx-typography":11,"jupiterx-color":11,"jupiterx-select":11,"jupiterx-fonts":10,"jupiterx-template":11,"jupiterx-multicheck":11,"jupiterx-text":11,"jupiterx-exceptions":11,"jupiterx-radio-image":11,"jupiterx-pro-box":2,"text":10,"gradient":8,"ope-info-pro":4,"sectionseparator":4,"sidebar-button-group":3,"media":3,"web-gradients":3,"gradient-control":3,"font-awesome-icon-control":2,"minimall_notice":1,"wdaspeed-menu":1,"dimension":11,"title":6,"material-icons-icon-control":1,"cutom-code":10,"agip":2,"collapsible":1,"radio-buttonset":9,"color":9,"image":9,"select":9,"slider":9,"dimensions":9,"custom":9,"textarea":9,"sortable":9,"typography":9,"number":9,"editor":9,"multicheck":9,"switch":1,"hitmag-category-dropdown":2,"radio-html":1,"ope-info":1,"hitmag-pro-category-dropdown":2},"2021-01":{"kirki-color":63770,"kirki-radio-buttonset":8816,"kirki-generic":64298,"kirki-slider":21626,"kirki-typography":28856,"kirki-select":52681,"kirki-toggle":47579,"kirki-dimensions":39616,"kirki-background":6293,"kirki-multicolor":4499,"kirki-custom":23578,"repeater":51440,"kirki-number":49965,"kirki-image":49316,"code_editor":6906,"kirki-dimension":6746,"kirki-multicheck":8951,"kirki-date":2839,"kirki-sortable":6073,"kirki-switch":13742,"kirki-radio":17102,"kirki-radio-image":44623,"checkbox":15466,"upload":1359,"kirki-editor":2328,"kirki-palette":1097,"hidden":100,"cropped_image":90,"kirki-dashicons":152,"adaptive-design":16,"notice":276,"builder":20,"css_tool":24,"groupdivider":24,"clelement":25,"kirki-box-model":61,"kirki-wcag-tc":103,"legend":63,"textfield":31,"kirki-react-color":496,"kirki-text":519,"kirki-url":424,"thumbnail_size":155,"kirki-color-palette":218,"divider":76,"heading":86,"text_disabled":76,"textarea_disabled":76,"datepicker":216,"ope-info-pro":5,"sectionseparator":5,"sidebar-button-group":4,"media":4,"web-gradients":4,"gradient-control":4,"font-awesome-icon-control":3,"kirki-react-radio-buttonset":10,"kirki-wcag-link-color":10,"kirki-code":59,"gridd_grid":18,"kirki-checkbox":28,"wplemon-palette-builder":10,"kirki-textarea":55,"separator":162,"kirki-wcga-lc":36,"custom_10":19,"time":4,"email":52,"kirki-box-shadow":2,"dropdown":60,"menu-dropdown":34,"creativesplanet_icon_picker":31,"sidebars":15,"quna_notice":3,"pages-dropdown":13,"custom-typography":13,"textbox":1,"selecticon":1,"mini-group":11,"mini-section":11,"kirki-fontawesome":6,"dimenion":2,"grouptitle":18,"jupiterx-popup":5,"jupiterx-image":5,"jupiterx-child-popup":5,"jupiterx-border":5,"jupiterx-background":5,"jupiterx-divider":5,"jupiterx-box-model":5,"jupiterx-label":5,"jupiterx-box-shadow":5,"jupiterx-choose":5,"jupiterx-input":5,"jupiterx-toggle":5,"jupiterx-alert":5,"jupiterx-typography":5,"jupiterx-color":5,"jupiterx-select":5,"jupiterx-fonts":5,"jupiterx-template":5,"jupiterx-multicheck":5,"jupiterx-text":5,"jupiterx-exceptions":5,"jupiterx-radio-image":5,"jupiterx-pro-box":2,"text":7,"gridd-wcag-lc":8,"collapsible":1,"gradient":7,"minimall_notice":1,"cutom-code":8,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"wdaspeed-menu":1,"dimension":8,"agip":3,"radio-buttonset":6,"color":6,"image":6,"select":6,"slider":6,"dimensions":6,"custom":6,"textarea":6,"sortable":6,"typography":6,"number":6,"editor":6,"multicheck":6,"switch":1,"hitmag-category-dropdown":2,"radio-html":1,"title":4,"material-icons-icon-control":1,"ope-info":1,"hitmag-pro-category-dropdown":1},"2021-02":{"kirki-radio":15734,"kirki-number":54755,"kirki-generic":67393,"checkbox":12908,"kirki-custom":21393,"repeater":55052,"kirki-typography":24748,"kirki-slider":19264,"kirki-color":65093,"kirki-toggle":49335,"kirki-select":54847,"kirki-multicheck":7661,"kirki-image":51787,"kirki-dimensions":44218,"code_editor":6431,"kirki-radio-image":46608,"kirki-switch":12252,"kirki-editor":2016,"kirki-radio-buttonset":6444,"kirki-sortable":5711,"upload":1220,"kirki-dimension":5665,"kirki-background":5111,"kirki-multicolor":4147,"kirki-date":2851,"kirki-color-palette":187,"kirki-react-color":416,"kirki-wcag-tc":79,"kirki-react-radio-buttonset":7,"kirki-wcag-link-color":7,"kirki-code":48,"gridd_grid":14,"kirki-checkbox":19,"wplemon-palette-builder":7,"kirki-text":442,"kirki-palette":906,"cropped_image":71,"notice":264,"menu-dropdown":36,"separator":148,"creativesplanet_icon_picker":31,"ope-info-pro":4,"sectionseparator":4,"sidebar-button-group":3,"media":3,"web-gradients":3,"gradient-control":3,"font-awesome-icon-control":2,"kirki-url":362,"thumbnail_size":141,"datepicker":196,"kirki-dashicons":129,"sidebars":11,"dropdown":58,"hidden":86,"quna_notice":2,"kirki-wcga-lc":30,"pages-dropdown":12,"custom-typography":13,"css_tool":20,"groupdivider":20,"clelement":21,"kirki-box-model":46,"kirki-fontawesome":7,"legend":52,"textfield":23,"divider":70,"heading":78,"text_disabled":69,"textarea_disabled":69,"kirki-textarea":54,"textbox":1,"selecticon":1,"adaptive-design":13,"mini-group":12,"mini-section":12,"builder":17,"grouptitle":15,"title":5,"email":37,"dimenion":2,"custom_10":14,"gridd-wcag-lc":7,"text":9,"jupiterx-popup":6,"jupiterx-image":6,"jupiterx-child-popup":6,"jupiterx-border":6,"jupiterx-background":6,"jupiterx-divider":6,"jupiterx-box-model":6,"jupiterx-label":6,"jupiterx-box-shadow":6,"jupiterx-choose":6,"jupiterx-input":6,"jupiterx-toggle":6,"jupiterx-alert":6,"jupiterx-typography":6,"jupiterx-color":6,"jupiterx-select":6,"jupiterx-fonts":6,"jupiterx-template":6,"jupiterx-multicheck":6,"jupiterx-text":6,"jupiterx-exceptions":6,"jupiterx-radio-image":6,"jupiterx-pro-box":2,"gradient":7,"minimall_notice":1,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"wdaspeed-menu":1,"collapsible":1,"agip":3,"radio-buttonset":8,"color":8,"image":8,"select":8,"slider":8,"dimensions":8,"custom":8,"textarea":8,"sortable":8,"typography":8,"dimension":9,"number":8,"editor":8,"multicheck":8,"switch":1,"cutom-code":6,"goto-panel":1,"sidebar-dropdown":1,"radio-html":1,"material-icons-icon-control":1,"time":2,"hitmag-category-dropdown":1,"ope-info":1,"hitmag-pro-category-dropdown":1},"2021-03":{"kirki-toggle":59470,"kirki-color":80605,"repeater":70113,"kirki-select":65287,"kirki-image":61847,"kirki-number":69992,"kirki-dimensions":53630,"kirki-radio-image":56395,"kirki-generic":83419,"kirki-typography":31220,"kirki-radio":22267,"kirki-sortable":6256,"upload":1395,"kirki-slider":25717,"kirki-multicheck":8371,"kirki-radio-buttonset":6810,"kirki-background":5520,"kirki-multicolor":4429,"kirki-custom":28045,"code_editor":6725,"kirki-dimension":6274,"kirki-date":3153,"checkbox":19226,"kirki-react-color":465,"kirki-switch":12912,"kirki-text":492,"kirki-url":392,"kirki-editor":2014,"kirki-palette":939,"kirki-code":60,"kirki-textarea":65,"kirki-wcag-tc":87,"kirki-dashicons":120,"legend":59,"creativesplanet_icon_picker":30,"notice":330,"separator":141,"datepicker":193,"textfield":26,"kirki-color-palette":184,"dropdown":71,"mini-group":12,"mini-section":12,"wplemon-palette-builder":9,"kirki-wcag-link-color":9,"kirki-react-radio-buttonset":9,"gridd_grid":14,"kirki-checkbox":29,"dimension":7,"thumbnail_size":141,"kirki-box-model":50,"kirki-wcga-lc":35,"menu-dropdown":40,"pages-dropdown":16,"custom-typography":16,"title":4,"email":40,"builder":23,"sidebars":12,"hidden":92,"divider":66,"heading":77,"text_disabled":66,"textarea_disabled":66,"adaptive-design":13,"custom_10":14,"cropped_image":58,"time":3,"jupiterx-popup":7,"jupiterx-alert":7,"jupiterx-image":7,"jupiterx-child-popup":7,"jupiterx-border":7,"jupiterx-background":7,"jupiterx-divider":7,"jupiterx-box-model":7,"jupiterx-label":7,"jupiterx-box-shadow":7,"jupiterx-choose":7,"jupiterx-input":7,"jupiterx-toggle":7,"jupiterx-typography":7,"jupiterx-color":7,"jupiterx-select":7,"jupiterx-fonts":7,"jupiterx-template":7,"jupiterx-multicheck":7,"jupiterx-text":7,"jupiterx-exceptions":7,"jupiterx-radio-image":7,"cutom-code":7,"dropdown-page":1,"quna_notice":2,"ope-info-pro":5,"sectionseparator":5,"sidebar-button-group":4,"media":4,"web-gradients":4,"gradient-control":4,"font-awesome-icon-control":3,"textbox":1,"selecticon":1,"kirki-fontawesome":6,"groupdivider":20,"grouptitle":15,"css_tool":20,"clelement":20,"gridd-wcag-lc":5,"text":6,"gradient":7,"jupiterx-pro-box":2,"minimall_notice":1,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"wdaspeed-menu":1,"dimenion":1,"agip":4,"collapsible":1,"radio-buttonset":5,"color":5,"image":5,"select":5,"slider":5,"dimensions":5,"custom":5,"textarea":5,"sortable":5,"typography":5,"number":5,"editor":5,"multicheck":5,"switch":1,"radio-html":1,"material-icons-icon-control":1,"hitmag-category-dropdown":1,"ope-info":1},"2021-04":{"kirki-image":51244,"kirki-radio":15783,"kirki-radio-buttonset":6246,"kirki-generic":67235,"kirki-color":64473,"kirki-select":54241,"kirki-slider":18890,"notice":328,"kirki-typography":24916,"kirki-radio-image":46012,"kirki-toggle":48677,"kirki-number":53522,"checkbox":12907,"kirki-custom":21460,"repeater":53916,"kirki-dimensions":43115,"kirki-background":5113,"kirki-multicolor":4071,"code_editor":6175,"kirki-dimension":5577,"kirki-multicheck":7482,"kirki-date":2878,"kirki-sortable":5585,"kirki-switch":13219,"upload":1409,"kirki-editor":1924,"separator":131,"kirki-color-palette":168,"kirki-text":479,"kirki-react-color":453,"kirki-code":44,"kirki-textarea":46,"builder":19,"hidden":92,"kirki-palette":843,"menu-dropdown":35,"datepicker":175,"email":34,"kirki-url":399,"kirki-wcag-tc":78,"kirki-react-radio-buttonset":9,"kirki-wcag-link-color":9,"gridd_grid":15,"kirki-checkbox":29,"wplemon-palette-builder":9,"kirki-wcga-lc":44,"sidebars":8,"kirki-dashicons":107,"divider":62,"heading":71,"text_disabled":61,"textarea_disabled":61,"legend":45,"textfield":20,"thumbnail_size":124,"custom_10":13,"kirki-box-model":43,"cropped_image":57,"dropdown":55,"creativesplanet_icon_picker":27,"adaptive-design":14,"time":2,"pages-dropdown":13,"custom-typography":13,"quna_notice":2,"textbox":1,"selecticon":1,"mini-group":10,"mini-section":10,"kirki-fontawesome":11,"ope-info-pro":5,"sectionseparator":5,"sidebar-button-group":4,"media":4,"web-gradients":4,"gradient-control":4,"font-awesome-icon-control":2,"groupdivider":17,"grouptitle":14,"css_tool":17,"clelement":17,"cutom-code":6,"gridd-wcag-lc":6,"text":6,"gradient":7,"jupiterx-popup":9,"jupiterx-image":9,"jupiterx-child-popup":9,"jupiterx-border":9,"jupiterx-background":9,"jupiterx-divider":9,"jupiterx-box-model":9,"jupiterx-label":9,"jupiterx-box-shadow":9,"jupiterx-choose":9,"jupiterx-input":9,"jupiterx-toggle":9,"jupiterx-alert":9,"jupiterx-typography":9,"jupiterx-color":9,"jupiterx-select":9,"jupiterx-fonts":9,"jupiterx-template":9,"jupiterx-multicheck":9,"jupiterx-text":9,"jupiterx-exceptions":9,"jupiterx-radio-image":9,"jupiterx-pro-box":4,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"minimall_notice":1,"wdaspeed-menu":1,"title":5,"agip":3,"radio-buttonset":5,"color":5,"image":5,"select":5,"slider":5,"dimensions":5,"custom":5,"textarea":5,"sortable":5,"typography":5,"dimension":6,"number":5,"editor":5,"multicheck":5,"switch":1,"material-icons-icon-control":2,"radio-html":1,"kata_styler":1,"collapsible":1,"hitmag-category-dropdown":1,"ope-info":1},"2021-05":{"kirki-color":62583,"kirki-radio-buttonset":6868,"kirki-generic":71854,"kirki-slider":29463,"kirki-typography":34608,"kirki-select":50119,"kirki-toggle":44670,"kirki-dimensions":32428,"kirki-background":6051,"kirki-multicolor":4714,"kirki-custom":37982,"repeater":52966,"kirki-number":52170,"kirki-image":40230,"code_editor":6805,"kirki-dimension":6610,"kirki-multicheck":7839,"kirki-date":3563,"kirki-sortable":6236,"kirki-radio":31898,"checkbox":29000,"kirki-palette":824,"kirki-switch":18473,"upload":1111,"kirki-radio-image":41121,"notice":331,"kirki-editor":1841,"kirki-color-palette":175,"kirki-text":518,"kirki-react-color":490,"kirki-code":44,"kirki-textarea":51,"email":43,"builder":17,"menu-dropdown":42,"kirki-url":434,"thumbnail_size":133,"hidden":87,"datepicker":172,"kirki-dashicons":116,"kirki-wcag-tc":76,"kirki-react-radio-buttonset":6,"kirki-wcag-link-color":6,"gridd_grid":12,"kirki-checkbox":26,"wplemon-palette-builder":6,"kirki-wcga-lc":42,"separator":133,"legend":52,"textfield":22,"custom_10":15,"cropped_image":52,"divider":70,"heading":79,"text_disabled":70,"textarea_disabled":70,"dropdown":53,"creativesplanet_icon_picker":28,"kirki-box-model":44,"pages-dropdown":12,"custom-typography":12,"adaptive-design":13,"quna_notice":2,"time":3,"textbox":1,"selecticon":1,"kirki-fontawesome":11,"mini-group":10,"mini-section":10,"sidebars":6,"ope-info-pro":3,"sectionseparator":3,"sidebar-button-group":2,"media":2,"web-gradients":2,"gradient-control":2,"font-awesome-icon-control":2,"groupdivider":17,"grouptitle":13,"css_tool":17,"clelement":17,"gridd-wcag-lc":6,"text":8,"gradient":7,"jupiterx-popup":8,"jupiterx-image":8,"jupiterx-child-popup":8,"jupiterx-border":8,"jupiterx-background":8,"jupiterx-divider":8,"jupiterx-box-model":8,"jupiterx-label":8,"jupiterx-box-shadow":8,"jupiterx-choose":8,"jupiterx-input":8,"jupiterx-toggle":8,"jupiterx-alert":8,"jupiterx-typography":8,"jupiterx-color":8,"jupiterx-select":8,"jupiterx-fonts":8,"jupiterx-template":8,"jupiterx-multicheck":8,"jupiterx-text":8,"jupiterx-exceptions":8,"jupiterx-radio-image":8,"jupiterx-pro-box":3,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"minimall_notice":1,"wdaspeed-menu":2,"radio-buttonset":7,"color":7,"image":7,"select":7,"slider":7,"dimensions":7,"custom":7,"textarea":7,"sortable":7,"typography":7,"dimension":8,"number":7,"editor":7,"multicheck":7,"agip":3,"cutom-code":6,"switch":1,"radio-html":1,"hitmag-category-dropdown":1,"title":4,"ope-info":1},"2021-06":{"kirki-toggle":36130,"kirki-color":51512,"repeater":43971,"kirki-select":40119,"kirki-image":34872,"kirki-number":43476,"kirki-dimensions":28765,"kirki-radio-image":33262,"kirki-generic":56344,"kirki-multicheck":5694,"upload":864,"kirki-switch":11680,"kirki-custom":25886,"kirki-typography":25948,"code_editor":4924,"kirki-radio-buttonset":5021,"kirki-background":4649,"kirki-slider":22134,"kirki-multicolor":3338,"kirki-dimension":5015,"kirki-date":2443,"kirki-sortable":4454,"kirki-radio":21709,"checkbox":19576,"kirki-editor":1410,"datepicker":143,"kirki-react-color":368,"kirki-wcag-tc":67,"kirki-react-radio-buttonset":6,"kirki-wcag-link-color":6,"kirki-code":30,"gridd_grid":10,"kirki-checkbox":32,"wplemon-palette-builder":6,"kirki-text":390,"kirki-palette":627,"kirki-url":317,"creativesplanet_icon_picker":19,"cropped_image":44,"separator":116,"kirki-box-model":40,"notice":264,"custom_10":7,"divider":65,"heading":70,"text_disabled":65,"textarea_disabled":65,"kirki-color-palette":131,"dropdown":52,"kirki-wcga-lc":40,"kirki-textarea":35,"thumbnail_size":99,"menu-dropdown":31,"kirki-dashicons":90,"pages-dropdown":12,"custom-typography":12,"adaptive-design":16,"collapsible":1,"textbox":1,"selecticon":1,"legend":42,"textfield":19,"time":2,"email":26,"hidden":60,"quna_notice":2,"mini-group":11,"mini-section":11,"builder":16,"sidebars":4,"kirki-fontawesome":5,"groupdivider":12,"grouptitle":8,"css_tool":12,"clelement":12,"ope-info-pro":2,"sectionseparator":2,"sidebar-button-group":2,"media":2,"web-gradients":2,"gradient-control":2,"font-awesome-icon-control":2,"gridd-wcag-lc":4,"text":5,"gradient":5,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"minimall_notice":1,"jupiterx-popup":5,"jupiterx-image":5,"jupiterx-child-popup":5,"jupiterx-border":5,"jupiterx-background":5,"jupiterx-divider":5,"jupiterx-box-model":5,"jupiterx-label":5,"jupiterx-box-shadow":5,"jupiterx-choose":5,"jupiterx-input":5,"jupiterx-toggle":5,"jupiterx-alert":5,"jupiterx-typography":5,"jupiterx-color":5,"jupiterx-select":5,"jupiterx-fonts":5,"jupiterx-template":5,"jupiterx-multicheck":5,"jupiterx-text":5,"jupiterx-exceptions":5,"jupiterx-radio-image":5,"jupiterx-pro-box":2,"agip":3,"dimension":5,"cutom-code":4,"radio-buttonset":4,"color":4,"image":4,"select":4,"slider":4,"dimensions":4,"custom":4,"textarea":4,"sortable":4,"typography":4,"number":4,"editor":4,"multicheck":4,"hitmag-category-dropdown":1,"title":3,"ope-info":1,"wdaspeed-menu":1},"2021-07":{"kirki-radio":19069,"kirki-number":55527,"kirki-generic":68967,"checkbox":16053,"kirki-custom":33348,"repeater":55960,"kirki-typography":38210,"kirki-slider":32680,"kirki-color":66211,"kirki-select":53046,"kirki-image":39854,"kirki-multicolor":3058,"kirki-background":16739,"kirki-dimensions":31728,"code_editor":15031,"kirki-toggle":49474,"kirki-radio-image":33352,"kirki-radio-buttonset":15142,"kirki-dimension":16937,"kirki-multicheck":16780,"kirki-date":2238,"kirki-sortable":4041,"kirki-editor":11817,"kirki-switch":10410,"kirki-palette":1473,"upload":797,"kirki-react-color":213,"kirki-text":238,"kirki-url":184,"kirki-wcag-tc":49,"kirki-react-radio-buttonset":3,"kirki-wcag-link-color":3,"kirki-code":23,"gridd_grid":8,"kirki-checkbox":14,"wplemon-palette-builder":3,"hidden":62,"notice":271,"creativesplanet_icon_picker":20,"datepicker":117,"separator":105,"divider":64,"heading":73,"text_disabled":64,"textarea_disabled":64,"kirki-textarea":30,"custom_10":14,"kirki-color-palette":116,"dropdown":30,"cropped_image":37,"email":25,"kirki-box-model":30,"kirki-wcga-lc":34,"thumbnail_size":78,"kirki-dashicons":72,"menu-dropdown":27,"pages-dropdown":12,"custom-typography":12,"mini-group":7,"mini-section":7,"builder":7,"textbox":1,"selecticon":1,"legend":32,"textfield":15,"title":4,"adaptive-design":11,"quna_notice":2,"sidebars":3,"radio-buttonset":4,"color":4,"image":4,"select":4,"slider":4,"dimensions":4,"custom":4,"text":4,"textarea":4,"sortable":4,"typography":4,"dimension":5,"number":4,"editor":4,"multicheck":4,"time":1,"groupdivider":14,"grouptitle":10,"css_tool":14,"clelement":14,"kirki-fontawesome":8,"gridd-wcag-lc":5,"ope-info-pro":2,"sectionseparator":2,"sidebar-button-group":1,"media":1,"web-gradients":1,"gradient-control":1,"font-awesome-icon-control":1,"gradient":7,"jp":1,"historia":1,"doctrina":1,"jupiterx-popup":8,"jupiterx-image":8,"jupiterx-child-popup":8,"jupiterx-border":8,"jupiterx-background":8,"jupiterx-divider":8,"jupiterx-box-model":8,"jupiterx-label":8,"jupiterx-box-shadow":8,"jupiterx-choose":8,"jupiterx-input":8,"jupiterx-toggle":8,"jupiterx-alert":8,"jupiterx-typography":8,"jupiterx-color":8,"jupiterx-select":8,"jupiterx-fonts":8,"jupiterx-template":8,"jupiterx-multicheck":8,"jupiterx-text":8,"jupiterx-exceptions":8,"jupiterx-radio-image":8,"jupiterx-pro-box":2,"agip":3,"switch":1,"dimenion":2,"radio-html":1,"cutom-code":4,"hitmag-category-dropdown":1}}

Theme Author.

RAW DATA

{"2021-07":{"MagniumThemes":882,"Vahid Sanati":2460,"Mikado Themes":159,"Cryout Creations":74,"Nunforest Team":242,"Themovation":9,"ThemeMove":191,"aThemes":1266,"imaginem":536,"CTHthemes":9,"the DesignThemes team":42,"OceanThemes":50,"XpeedStudio":13,"Purethemes":10,"Alexander Agnarson":41,"PxlSolutions":2,"EWP Theme":12,"ThemeIsle":6,"DrFuri":31,"Elegant Themes":23,"LyraThemes":371,"Template Monster":1,"Themosaurus":2,"meks":7,"TemashDesign":12,"WPZOOM":1,"nK":4,"Steelthemes":2,"seosbg":8,"the WordPress team":23,"SPEC INDIA":7,"TokoPress":1,"CODEINS":1,"Brainstorm Force":10,"SingleStroke":7,"iografica":1,"Przemek Maczewski, Michal Niewitala, Henrik Mattsson":1,"Pasquale Vitiello":4,"ThemeXriver":6,"SeedThemes":42,"Vossen Themes":1,"BTown Web":1,"Teconce":1,"AliNiyazi":2,"creative-wp":5,"Alberto Novello":1,"Tsvetomir Tsvetanov":6,"CMS Junkie":3,"Theme Palace":1,"Jun\u00e1k - \u010desk\u00fd skaut":3,"\u304f\u307e\u306f\u3061LAB":1,"Aarambha Themes":1,"Steve Ambielli of D2 Creative":2,"Veepixel":1,"Pempho":1,"VLThemes":12,"UpSolution":2,"Milos Tosic":1,"the WordPress team. Tweaks by Alberto Marin":1,"Codefactory47":10,"designthemes":4,"Creativ Themes":1,"Saurabh Sharma":3,"VitaThemes":12,"themetim":1,"Themes Zone":14,"SteelThemes":11,"UIX Themes":19,"Mystery Themes":1,"the takewp team":1,"red_sun":2,"MetricThemes":2,"Uxper":26,"Themeix":7,"Zemez":1,"ElegantThemes":1,"ThemeSphere":1,"Elementor Team":4,"DifferThemes":4,"Brand Exponents":19,"ThemeTor":1,"Iwthemes":4,"MiloTheme":1,"Webpsilon":1,"DankovThemes":13,"Catch Themes":4,"Micemade":1,"OrangeIdea":2,"Oliver Roemer":1,"Nick":5,"CommerceGurus":8,"Chris Molitor":1,"USRBP":1,"Get Bowtied":1,"Matthew Bond":1,"Launch & Sell":1,"OT TBC":1,"fuelthemes":2,"8theme":4,"nikeo":2,"Themes Kingdom":5,"Kuldeep sharma":4,"Shark Themes":1,"ThemeFarmer":2,"themeix":3,"Melissa Breau at Click and Repeat":1,"Tom Rhodes":1,"SaturnThemes":4,"Kriesi":1,"Brad Williams":2,"Royal Flush":1,"AlienWP":1,"IronTemplates":1,"Egemenerd":3,"Haintheme":6,"megagodzilla":1,"web dev media UG":3,"Blue Salamander Solutions, LLC":1,"LMPixels":1,"ridianur":2,"UXBARN":5,"Quema Labs":3,"bnayawpguy":2,"Themes4WP":15,"canyonthemes":1,"themeflex":1,"Theme4Press":7,"Kamilionare":1,"EnvoThemes":2,"Mina Nielsen":6,"Web Plant Media":1,"GoDaddy":4,"Automattic":4,"Wbcom Designs":8,"Hello Detail":3,"Macrodreams":2,"Flytonic":1,"WebTrix":1,"Denis Stetsenko":1,"Colorlib":5,"Superfly":1,"PixFlow":1,"MondoTheme":2,"WooCommerce":2,"Rara Theme":1,"WP Royal":1,"Shuttle Themes":1,"Purethemes.me":3,"Viva Themes":1,"Divi Space":1,"c.bavota":1,"Simma Rent":1,"lidplussdesign":1,"Thememattic":2,"Yungthemes":1,"Hitomi Seki":1,"Guy von Gross":1,"ThemeMove Team":4,"Semplicelabs":1,"MageeWP":1,"KTI INGENIERIA":1,"dekoboko":2,"Mad Sparrow":2,"owwwlab":1,"SiteOrigin":1,"DeoThemes":3,"LaunchPad Media":1,"Dashthemes":1,"SnapThemes":1,"AccessPress Themes":4,"ThinkUpThemes":2,"Themesty":2,"Select Themes":1,"Purethemes.net":3,"Bright Code":2,"Antony":1,"CyberSpaceArt":2,"ThemeLuxe":1,"JD-Themes":1,"templatesnext team":3,"Oceanthemes":4,"CapOffers":1,"mallini":1,"Rifki Aria Gumelar":1,"athemes":2,"Aslam":2,"Sushi Roll Express":1,"Slocum Studio":1,"FameThemes":1,"CPOThemes":1,"inc2734":1,"Think Up Themes":1,"codemanas":1,"ThemeZee":1,"itFever":1,"ThemeRain":1,"webriti":2,"Kadence Themes":1,"Webriti":2,"Herpark Studio":1,"haintheme":1,"Compete Themes":1,"360\u00b0 Dijital":1,"Esmet Team":4,"Skin":2,"Gnodesign":3,"Esmeth":2,"Underline Designs":3,"Theme Freesia":1,"ZThemes.net":1,"Shawn Morgan https:\/\/series5technology.com;":1,"ThemeMountain":5,"Tom Usborne":2,"Creative's Planet":1,"SeaTac Designers":1,"Muffin group":1,"Obox":1,"TwoPoints":5,"Marius Deppenkemper":1,"nouthemes":1,"UIUX Lab":1,"Netdesign":1,"WEN Themes":1,"UX Themes":3,"VW Themes":1,"Kadence Themes free":1,"Blossom Themes":2,"ergo7":1,"RedCheap Theme":1,"RAY YAMAZAKI":1,"myThem.es":1,"Acosmin":1,"AHT":3,"Grixbase":1,"Nibase":2,"lighthouseseo":1,"Alkaweb Team":1,"coffeecream":1,"Creative WP":1,"tagDiv":2,"ThemeModern":2,"Juan David Tellez - Tuweb.co":1,"Spiracle Themes":2,"QedQod":1,"Bowe Frankema":1,"SABC":1,"Pixelgrade":1,"Sculpture Qode":1,"Your Name":1,"Joy Roy":1,"mahanuix":1,"Code Supply Co.":1,"Innwithemes and Amazee":3,"Precise Themes":2,"Abdul Majid":1,"joshd.":1,"Iwthemes And Freedesigns":1,"Codetipi":1,"Creanncy":1,"PixelTribe":2,"Lukevium - digital \u0430\u0433\u0435\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e":1,"thisthememaker":1,"Hlebarov.com":1,"Organic Themes":1,"WebHunt Infotech":2,"Nouthemes":1,"WPSlash":1,"SaltTechno":1,"CM28 design":1,"Jonathan Bouganim":1,"ThemeShift":1,"ThemeNectar":1,"Themify":1,"Faisal Khurshid":1,"ThemeGrill":2,"bhupinderdult":1,"TVDA Themes":1,"TodayTrader":1,"ThemeFusion":1,"Hello You Designs":1,"MountainTheme":1,"Wpsoul":1,"Cyclone Themes":2,"\u06af\u0631\u0648\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062c\u06cc \u0627\u0641 \u0627\u06cc\u06a9\u0633":2,"Rascals Themes":1,"ZookaStudio":1,"WPThemesTutorial":2,"Stockware":1,"atozsolutions.biz":1,"Alian4x":1,"Design Grid":1,"Squazz":1,"spiderbuzz":1,"Emir Muracevic":1,"AdobiTheme":1,"Anders Nor\u00e9n":1,"ayatemplates":1,"MPO (Monte seu Pedido Online)":1,"Catapult Themes":1,"Tomas Mackevicius":1,"dipendahal":1,"Coothemes Team":1,"p4h":1,"GaminY":2,"profoxstudio":1,"Ari Stathopoulos":1,"360design":1,"Yudlee Themes":1,"Bhoot Biswas":1,"John Doe":1,"Sergey J":1,"xingway":1,"Hy H\u00fd":1,"MeridianThemes":1,"Dunhakdis":1,"BeSquares":1,"colorlib":1,"Rohit Tripathi":1,"ThemeGoods":1,"https:\/\/blazethemes.com":1,"WebMan Design":1,"Artbees":1}}

Theme URI

RAW DATA

